Волсвинська загальноосвітня школа I-II ступенiв
80085, с.Волсвин, вул.Центральна, 7. Тел.(03-257)51-5-17
E-mail: volsvynschool@gmail.com
В.о.керiвника закладу: Рогаля Любов Iванiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 1995 р.
Педагогiчний стаж - 31 рiк.
Стаж керiвної посади - 11рокiв
Звання - немає
Категорiя - I

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Рогаля Любов Iванiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 1995 р.
Педагогiчний стаж - 31 рiк.
Стаж керiвної посади - 11рокiв
Звання - немає
Категорiя - I

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв -24
З них педагогiв - 23
- спецiалiст вищої категорiї - 3
- спецiалiст I категорiї - 12
- спецiалiст II категорiї - 2
- спецiалiст - 1
-тарифiкацiйнi розряди - 6
Педзвання "Вчитель-методист" - 0
Педзвання "Старший учитель" - 1

Проблема, над якою працює школа:
"Формування ключових компетентностей учнiв як цiнiсних орiєнтацiй освiтнього процесу"

Основнi завдання закладу :
- реалiзацiя компетентнiсного пiдходу до розвитку, виховання й навчання учнiв через оновлення змiсту освiти й упровадження нових освiтнiх технологiй, зокрема iнформацiйних i телекомунiкацiйних;
- спрямування методичної роботи закладу освiти на успiшну реалiзацiю елементiв дистанцiйного та змiшаного навчання школярiв;
- формування почуття патрiотизму, нацiональної гiдностi молодого поколiння, його моральних, духовних та родинних почуттiв;
- формування особистостi, орiєнтованої на досягнення успiху у рiзних сферах дiяльностi;


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради