Управлiння мiстобудування i архiтектури - загальна iнформацiя
80100 м. Червоноград вул. Паркова, 2 "а" , тел. 3-82-93, тел./факс 3-20-00.
Електронна адреса : cumta@ukr.net
Управлiння мiстобудування та архiтектури створено Червоноградською мiською радою
в складi 6-х посадових осiб в тому числi 2 штатнi одиницi Служби мiстобудiвного кадастру:
    Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння (Прийом громадян: четвер 9 00 - 12 00 год.) (декларацiя про доходи...)   декларацiя про доходи за 2015 рік
    Тимощук Юрій Богданович - заступник начальника управлiння (декларацiя про доходи...)   декларацiя про доходи за 2015 рік
    Сивенька Тетяна Павлiвна - головний спецiалiст управлiння
    Мазник Наталя Ярославівна - спецiалiст -I категорiї управлiння
    Полюганич Тетяна Михайлiвна - начальник Служби містобудівного кадастру управлiння
    Волоско Мар'яна Євгенівна - головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру управління
Графiк роботи управлiння:
    Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15
    П’ятниця - з 8.00 до 16.00
    Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
    Вихiднi днi – субота, недiля
Основними завданнями управлiння мiстобудування та архiтектури є:
     - реалiзацiя державної полiтики у сферi мiстобудування та архiтектури;
     - координацiя дiяльностi суб'єктiв мiстобудування щодо комплексного розвитку забудови;
     - полiпшення життєвого середовища та архiтектурного вигляду населених пунктiв.
Завданням Служби мiстобудiвного кадастру є:
     - iнформацiйне забезпечення суб'єктiв мiстобудiвної дiяльностi на територiї Червоноградської мiської ради;
     - реєстр адрес на територiї мiста на пiдставi топографiчних планiв та рiшень виконавчого комiтету про присвоєння та змiну поштових адрес;
     - пiдготовка iнформацiйних матерiалiв для надання мiстобудiвних умов та обмежень та будiвельного паспорту на забудову земельної дiлянки;
Звiт про роботу управлiння...

Законодавча база:Закон України №29, ст.262 Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР) вiд 2015
Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку


Державнi будiвельнi норми України №ДБН Б.1.1-16:2013 вiд 2013
Склад та змiст мiстобудiвногот кадастру

Закон №34, ст.343 Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР) вiд 2011
Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi


Постанова №559 вiд 25.05.2011
Про мiстобудiвний кадастр

Закон України №49, ст.517 Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР) вiд 2005
Про благоустрiй населених пунктiв

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України №2067 вiд 29.12.2003
Про затвердження Типових правил розмiщення зовнiшньої реклами

Закон України №31, ст.246 Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР) вiд 1999
Про архiтектурну дiяльнiсть

Закон України №39, ст.181 Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР) вiд 1996
Про рекламу

Закон України №52, ст.683 Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР) вiд 1992
Про основи мiстобудування


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради