Спорт - хронiка подiй << Назад
 Вiдбувся навчально-тренувальний семiнар з карате-до
    8-9 сiчня вiдбувся навчально-тренувальний семiнар з карате-до у роздiлi "Спортивне кумiте" пiд керiвництвом Майстра спорту України, неодноразового чемпiона України i Європи, Сергiя Червiнського.
    Сергiй - вихованець клубу "Дзiон", уже довгий час працює тренером у столицi, ще активний спортсмен недавно призначений секретарем Української Федерацiї Карате, яка на нинiшнiй час є найбiльш потужною всеукраїнською федерацiєю, що розвиває європейську версiю карате WKF (WORLD KARATE FEDERATION). Органiзувала семiнар федерацiя "Карате-до Шотокан Червоноград-Сокаль". За два днi семiнару спортсмени i тренери мали змогу ознайомитись з новими методиками розвитку швидкостi пересувань, сучасними вправами для розвитку сили та швидкостi ударiв, цiкавими тактичними секретами провiдних спорсменiв. У семiнарi взяли участь не багато спортсменiв, але тi хто прийшли одностайно висловлювали задоволення семiнаром незважаючи на бiль у м'язах.
    Пiсля семiнару Сергiй Орестович подiлився своїми думками стосовно цього цiкавого виду спорту та його перспектив, так би мовити з висоти нової посади у Українськiй Федерацiї Карате.
    "Питання: Сергiю, ти багато їздиш по змаганнях як спортсмен i тренер. На скiльки сьогоднi популярно карате в свiти, як ставляться до карате кияни?
    Вiдповiдь: Ми уже побували у багатьох країнах Європи i Азiї i усюди бачили величезну популярнiсть карате. На нинiшнiй час у WKF представлено 92 країни. Популярнiсть карате виражається не лише у кiлькостi країн i кiлькостi учасникiв змагань, але й у рiвнi конкуренцiї на змаганнях. Дуже жорстока конкуренцiя вiдбувається на змаганнях усiх рiвнiв i в усiх категорiях вiд дiтей до дорослих. Щодо ставлення киян, то можу говорити про результати змагань нашого клубу у контекстi виступiв збiрної України. На останнiх змаганнях К-1 у Зальцбурзi (Австрiя) наша збiрна здобула 4 призових мiсця, менi вдалося здобути срiбло. Але враховуючи короткий час, що ми маємо змогу виступати на цих престижних змаганнях i шалену конкуренцiю, це досить непоганий результат.
    Питання: Що нового у вирiшеннi питання про входження карате у список олiмпiйських видiв спорту, адже федерацiя WKF, на вiдмiну вiд стильових видiв карате, давно добивається цього?
    Вiдповiдь: Звичайно, це питання вирiшується не в Києвi. Величезна масовiсть прихильникiв карате вiдома представникам Мiжнародного Олiмпiйського Комiтету. Але є певнi вимоги до олiмпiйських видiв спорту такi як, перш за все, безпека спортсменiв, видовищнiсть змагань, зрозумiлiсть суддiвства, технiчне оснащення змагань та багато iншого. Саме тому керiвництво WKF робить все можливе щоб пiдiгнати змагання з карате пiд стандарти МОК.
    Питання: У зв'язку з пожвавленням олiмпiзацiї карате в Українi загострилась боротьба за те, хто буде представляти наше карате на мiжнароднiй аренi. Наразi вiдома конфлiктна ситуацiя мiж Українською Лiгою Карате i Українською Федерацiєю Карате саме на _рунтi цього питання. Що нового у цьому спорi?
    Вiдповiдь: Українська Лiга Карате наразi є офiцiйним представником WKF в Українi. Конфлiктна ситуацiя була спровокована у першу чергу незгодою спортсменiв принципами вiдбору у збiрну команду. Фактично в УЛК рiшення про входження у збiрну вирiшував президент федерацiї. При такому вiдборi часто кращi спортсмени не попадали у збiрну, i вiдповiдно це впливало на результати змагань i престиж нашої команди. Саме тому було створено альтернативну органiзацiю, Українську Федерацiю Карате, до якої зараз перейшло порядку 80% клубiв УЛК: Крiм того було невирiшене питання щодо фiнансування збiрникiв, яке у УФК поступово вирiшується:
    Питання: Ти вiдпрацював цiкавий дводенний семiнар. Як тобi нашi спортсмени, як пройшов семiнар?
    Вiдповiдь: Це перший семiнар у Червоноградi якiй я проводжу. Взагалi захiдних каратистiв знають як вольових бiйцiв, як суперникiв якi борються до останнього. Нам у Києвi важко знайти таких бiйцiв. Я сам часто їжджу на семiнари як по Українi так i за кордон. Тому на семiнарi старався показати те чого навчився, чого вчу своїх учнiв i вiд чого я бачу результат. Адже не всi можуть поїхати в Угорщину або Грецiю на збори. А без цього не можливо досягти успiхiв.
    Питання: А як у вас у Києвi справи в планi спiвпрацi з iншими клубами та федерацiями?
    Вiдповiдь: В Києвi багато федерацiй. Але бiльшiсть знають клуб "Сьогун" i клуб "Чемпiон". Все треба доводити якiстю роботи. На свої змагання ми запрошуємо всiх. Вони проводять закритi змагання. Так зручнiше. Провести свiй турнiрчик, всiм повiсити медалi i сказати, що ми не виступаємо на iнших змаганнях, ми найсильнiшi. Нашi спортсмени перемагають як у себе вдома, так i за кордоном. I батьки бачать результат. Коли карате стане олiмпiйським видом, буде державне фiнансування, всi японськi федерацiї будуть змушенi шукати шляхи i контакти для налагодження зв'язкiв."
    Наприкiнцi семiнару спортсмени i батьки подякували Сергiю за цiкавий семiнар i висловили сподiвання, що такий обмiн досвiдом стане для червоноградцiв регулярним.
    На головну спорт хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради