Сiлецька загальноосвiтня школа I-III ступенiв iменi Iвана Климiва-Легенди"
80086, с.Сiлець, вул.Нова,1 Тел.(03257)6-57-13
E-mail: SILETS2@ukr.net
Директор: Навроцька Галина Павлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка, 2002.
Педагогiчний стаж - 8рокiв
Стаж керiвної посади - 1,5 роки
Звання - немає
Категорiя-спецiалiст II категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи : Ситар Ольга Василiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Ужгородський унiверситет, 2002.
Педагогiчний стаж - 18рокiв
Стаж керiвної посади - 7 рокiв
Звання -
Категорiя-спецiалiст вищої категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Шийка Олена Iванiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка, 2004
Педагогiчний стаж - 12 рокiв
Стаж керiвної посади - 6 рокiв
Звання -немає
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Станько Юлiя Богданiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка, 2005
Педагогiчний стаж - 11рокiв
Стаж керiвної посади - 0 рокiв
Звання - немає
Категорiя - спецiалiст

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 38
З них педагогiв - 37
- спецiалiст вищої категорiї - 10
- спецiалiст I категорiї - 10
- спецiалiст II категорiї - 9
- спецiалiст - 4
Педзвання "Вчитель-методист" - 1
Педзвання "Старший учитель" - 2

Проблема, над якою працює школа:
"Формування нацiональної свiдомостi та духовностi як основи громадянської позицiї пiдростаючого поколiння"

Основнi завдання закладу:
1. забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мiнiмуму змiсту початкової, основної, середньої (повної) загальної освiти на рiвнi вимог державного освiтнього стандарту;
2. гарантувати наступнiсть освiтнiх програм усiх рiвнiв;
3. створити основу для адаптацiї учнiв до життя в суспiльствi, для усвiдомленого вибору та наступного засвоєння професiйних освiтнiх програм;
4. формувати позитивну мотивацiю учнiв до навчальної дiяльностi;
5. забезпечити соцiально-педагогiчнi вiдносини, що зберiгають фiзичне, психiчне та соцiальне здоров'я учнiв.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради