Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 4
80100, м.Червоноград, вул. Пушкiна, 4. Тел.3-98-78
E-mail: cherschool4@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://schl4.klasna.com/
Керiвник закладу: Паламар Оксана Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, 1994
Педагогiчний стаж -26 рокiв
Стаж керiвної посади - 7 рокiв
Звання - "Старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Антонiв Галина Йосифiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1996
Педагогiчний стаж - 24 роки
Стаж керiвної посади - 5 рокiв
Звання -"Вчитель-методист"
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Бiрук Тетяна Миколаївна,
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки, 1996
Педагогiчний стаж - 27 рокiв
Стаж керiвної посади - 19 рокiв
Звання - "Старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Садiвська Людмила Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1996
Педагогiчний стаж - 24 роки
Стаж керiвної посади - 12 рокiв
Звання - немає
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 66
З них педагогiв - 47
- спецiалiст вищої категорiї - 32
- спецiалiст I категорiї - 2
- спецiалiст II категорiї - 3
- спецiалiст - 10
Педзвання "Вчитель-методист" - 3
Педзвання "Старший учитель" - 24

Проблема, над якою працює школа: "Формування та розвиток умiння вчитися як ключової компетентностi учнiв для реалiзацiї концепцiї безперервної освiти"

Основнi завдання закладу:
- виховання здобувачiв освiти в дусi нацiонально-патрiотичного спрямування i створення умов для забезпечення кожнiй дитинi рiвного доступу до якiсної освiти, для реалiзацiї iндивiдуальних творчих потреб;
-формування компетентностей, необхiдних для успiшної самореалiзацiї в суспiльствi вiдповiдно до Концепцiї нової української школи;
- пошук i вiдбiр творчо обдарованих i здiбних дiтей, удосконалення системи роботи з професiйної орiєнтацiї учнiв, професiйного розвитку педагогiв;
- формування предметних компетентностей з метою належної пiдготовки учнiв до участi в ЗНО;
- упровадження дистанцiйного навчання, робота педагогiчного колективу в умовах карантину.


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради