Рiшення сесiй мiської Ради сьомого скликання
Всi рiшення
I-а сесiя перше пленарне засiдання 19 листопада 2015р
pr1Про визнання Залiвського Андрiя Iвановича мiським головою м.Червонорада, обраним на мiсцевих виборах 25 жовтня 2015 року

pr2Про визнання депутатiв Червоноградської мiської ради обраними

pr3Про створення лiчильної комiсiї

1Про пiдсумки виборiв мiського голови м.Червоноград та депутатiв Червоноградської мiської ради

2Про присвоєння рангу та встановлення умов оплати працi мiському головi м.Червонограда Залiвському А.I.

3Про придбання квартири для сiм'ї загиблого учасника антитерористичної операцiї

proПротокол першого пленарного засiдання першої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

I-а сесiя друге пленарне засiдання 3 грудня 2015р
4Про звернення Червоноградської мiської ради

5Про Електропостачання iндивiдуальної житлової забудови кварталу "Солокiя" в м.Червоноградi Львiвської областi"

6Про обрання секретаря мiської ради

7Про утворення постiйних депутатських комiсiй мiської ради

8Про Положення про постiйнi депутатськi комiсiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання

9Про встановлення умов оплати працi секретаря мiської ради

10Про створення вiддiлу, затвердження структури та загальної чисельностi виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

proПротокол другого пленарного засiдання першої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

I-а сесiя третє пленарне засiдання 16 грудня 2015р
11Про затвердження першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступникiв мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючого справами виконавчого комiтету

12Про умови оплати працi першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступникiв мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючого справами виконавчого комiтету

13Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

14Про звiльнення першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Дмуховського С.М.

15Про звiльнення заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Корната I.В.

16Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

17Про внесення змiн до показникiв мiського бюджету м.Червонограда на 2015 рiк (zip)

18Про надання матерiальної допомоги

19Про заяву Червоноградської мiської ради щодо розгляду Верховною Радою питання про вiдповiдальнiсть уряду А.Яценюка

20Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України та Президента України щодо призначення повторних виборiв Криворiзького мiського голови

21Про звернення Червоноградської мiської ради до ТзОВ "LEONI Wiring Systems UA GmbH"

proПротокол третього пленарного засiдання першої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

II-а сесiя 24 грудня 2015р
22Про мiський бюджет м.Червонограда на 2016 рiк (zip)

23Про надання матерiальної допомоги

24Про Регламент Червоноградської мiської ради VII скликання

25Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах

26Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

27Про вилучення та надання земельних дiлянок

28Про внесення змiн в рiшення Виконкому Червоноградської мiської ради

29Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

30Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

31Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

32Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

33Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

34Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки

35Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

36Про звернення до Президента України, Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змiн до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України

proПротокол засiдання другої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 5 сiчня 2016р
37Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо критичної ситуацiї з невиплати заробiтньої плати працiвникам ДП "Львiввугiлля"

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

III-а сесiя 12 сiчня 2016р
38Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України, Верховної Ради України, щодо вiдсутностi коштiв у мiському бюджетi на утримання професiйно-технiчних закладiв та вiдшкодування за безоплатне перевезення пiльгових категорiй громадян

39Про мiський бюджет м.Червонограда на 2016 рiк (zip)

40Про затвердження заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

41Про надання матерiальної допомоги

42Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

43Надання пiльг щодо сплати за землю

44Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради мережi зовнiшнього електропостачання житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

45Про безоплатну передачу основних засобiв з балансу КП "Червоноградський парк культури i вiдпочинку" на баланс КП "Комунальник"

46Про безоплатну передачу автомобiля ГАЗ-САЗ-3507.01 з балансу КП"Червоноградводоканал" на баланс КП "Комунальник"

47Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу нежитлових примiщень № 12 по вул. Шептицького та № 25 по вул. Ст. Бандери у м.Червоноградi

48Про зняття з балансу КП "Комунальник" рукава пожежного Ф - 51(комплект 20х50, вартiстю 50,0 тис.грн.) та передачу їх ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у Львiвськiй областi

49Про розгляд заяви громадянина Лебедєва Вiктора Васильовича

50Про розгляд заяв гр. Авер'янової Зоряни Iгорiвни про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

proПротокол засiдання третьої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

IV-а сесiя 4 лютого 2016р
51Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi, до Верховної ради України щодо можливого голосування змiн до Конституцiї на засiданнi Верховної Ради України

52Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо призначення керiвника Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi

53Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України України з проханням про застосування усiх доступних методiв та дiй по звiльненню незаконно утримуваної в Росiйськiй Федерацiї Надiї Савченко

54Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

55Про внесення змiн до структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради в межах штатної чисельностi

56Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги

57Про надання матерiальної допомоги

58Про розгляд питання щодо зменшення розмiру пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста Червонограда замовнику реконструкцiї нежитлової будiвлi (магазину) на вул. Сокальськiй, 5/34 в м. Червоноградi гр. Новiцькiй Ларисi Павлiвнi

59Про створення комiсiї Червоноградської мiської ради з питань поновлення прав реабiлiтованих

60Про затвердження програми "Обдарованi дiти" на 2016-2020 роки

61Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

62Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцiв ДНЗ та учнiв ЗНЗ

63Про затвердження Положення про порядок звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї - мешканцiв м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

64Про створення Координацiйної ради у справах iнвалiдiв (zip)

65Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу нежитлового примiщення № 22 по вул. Шептицького у м. Червоноградi

66Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу основних засобiв

67Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ № 2 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

68Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ № 4 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

69Про зняття з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" капiтальних вкладень та передачi їх на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

70Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради та в статутний фонд КП"Червонограджитлокомунсервiс" та КП "Комунальник" капiтальних вкладень

71Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограджитлокомунсервiс"

72Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс"на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

73Про внесення змiн в рiшення Виконкому Червоноградської мiської ради

74Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

75Про розгляд заяви комунального пiдприємства "Ринок "Левада"

76Про вилучення та надання земельних дiлянок

77Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

78Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

79Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах

80Про затвердження Порядку черговостi надання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникам антитерористичної операцiї (сiм'ям загиблих учасникiв АТО) та створення комiсiї щодо розгляду заяв про надання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникам антитерористичної операцiї (сiм'ям загиблих учасникiв АТО)

proПротокол засiдання четвертої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

V-а сесiя 3 березня 2016 р.
81Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

82Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2015 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк

83Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв та територiї мiста Червонограда

84Про формування та ведення реєстру територiальної громади

85Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2015 рiк та затвердження Програми на 2016 рiк

86Про затвердження Програми приватизацiї об’єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2016 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

87Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 „Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда”

88Про внесення змiн до рiшення вiд 17.11.2011р. № 158 „Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна”

89Про затвердження Статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi в новiй редакцiї

90Про розроблення детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан"

91Про звiт начальника вiддiлу молодi та спорту Червоноградської мiської ради за 2015 рiк

92Про створення Координацiйної ради щодо виконання мiської програми розвитку фiзичної культури та спорту на 2016 рiк

93Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв закладiв культури Червоноградської мiської ради Львiвської областi

94Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв позашкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

95Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

96Про заборону виконання аудiовiзуальних творiв за участю дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України

97Про об’єднання бiблiотеки-фiлiї № 2 та бiблiотеки-фiлiї № 4 для юнацтва в бiблiотеку-фiлiю № 4 для юнацтва Червоноградської централiзованої бiблiотечної системи

98Про надання одноразової грошової допомоги

99Про затвердження Положення про вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

100Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi, до Верховної ради та Прем’єр-мiнiстра України Яценюка Арсенiя Петровича щодо прийняття заходiв, спрямованих на забезпечення сталого функцiонування КП "Червоноградтеплокомуненерго"

101Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Прем’єр мiнiстра України, Депутатiв Верховної ради, Голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї, Голови Львiвської обласної ради про реконструкцiю районної газової котельнi № 2 для роботи на альтернативному паливi КП "Червоноградтеплокомуненерго"

102Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2016 р.

103Про погодження iнвестицiйної програмиКП "Червоноградводоканал" на 2016 р.

104Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради №899 вiд 27.08.2015року «Про затвердження конкурсної документацiї, створення конкурсної комiсiї та затвердження тексту iнформацiйного оголошення»

105Про затвердження змiн до п. 4.8 роздiлу «Майно» статуту комунального пiдприємства «Комiнтех» в новiй редакцiї

106Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

107Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу дерев

108Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червонограджитлокомунсервiс" у новiй редакцiї

109Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi)

110Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

111Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

112Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

113Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

114Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

115Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

116Про розгляд заяв громадян про встановлення орендної плати за земельнi дiлянки

117Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

118Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

proПротокол засiдання п’ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

VI-а сесiя перше пленарне засiдання 14 квiтня 2016 р.
119Про iнформацiю першого заступника керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м.Червоноградi та заходи до її змiцнення впродовж 2015 року

120Звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України щодо внесення змiн в законодавчi акти стосовно термiну перебування автомобiля для власникiв картки МПР

121Звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України щодо недопущення абонентської плати за газорозподiльне обладнання

122Звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України про необхiднiсть ухвалення Закону України "Про вибори до Верховної Ради України за вiдкритими списками"

123Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2016 рiк (zip)

124Про реформування друкованого засобу масової iнформацiї та редакцiї, засновником якого є Червоноградська мiська рада

125Про затвердження Положення про вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

126Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

127Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї (zip)

128Про надання одноразової грошової допомоги

129Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України, щодо внесення змiн у Положення про порядок призначення та надання субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пiчного побутового (рiдкого) палива

130Про введення штатних одиниць

131Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 № 68

132Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2016 рiк

133Про затвердження "Мiсцевої програми поводження з твердими побутовими вiдходами в м. Червоноградi , Соснiвцi i смт. Гiрник на 2016 -2020 рр."

134Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

135Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень та передачi їх на баланс КП "Комунальник"

136Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної ради України, Прем'єр - мiнiстра України, Голови Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо вiдмiни Постанови НКРЕКП вiд 28 грудня 2015 року № 3141

137Про безкоштовну передачу у власнiсть територiальної громади м. Червонограда мереж зовнiшнього електропостачання вiд житлово - будiвельного кооперативу "Монастирський"

138Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради мереж зовнiшнього електропостачання ЖБК "Монастирський" i передачу його ПАТ "Львiвобленерго" Шахтний район електромереж"

139Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу нежитлового примiщення № 35 по вул. В. Стуса у м. Червоноградi

140Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2016 рiк

141Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

142Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

143Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

144Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

145Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки пiд iндивiдуальне житлове будiвництво

146Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

147Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах

proПротокол першого пленарного засiдання шостої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

VI-а сесiя друге пленарне засiдання 21 квiтня 2016 р.
148Про передачу житлового багатоквартирного будинку №36 по вул.Корольова в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Корольова 36"

149Про передачу житлового багатоквартирного будинку №38 по вул.Корольова в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Злагода-38"

150Про надання дозволу на розмiщення рекламного засобу в м.Червоноградi

151Про затвердження Положення про вiддiл фiзичної культури та спорту

152Про внесення змiн до складу Координацiйної ради у справах iнвалiдiв

153Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

154Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

155Про затвердження положення про стипендiю Червоноградської мiської ради для обдарованої учнiвської молодi

156Про утворення мiсцевої надзвичайної протиепiзоотичної комiсiї при Червоноградськiй мiськiй радi

157Про затвердження мiської програми "Юнi таланти" на 2016-2020 рр.

158Про внесення змiн до Мiської програми з оздоровлення та вiдпочинку дiтей на 2014-2017 роки

159Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

160Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

161Про вилучення та надання земельних дiлянок

162Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

163Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

164Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

165Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

166Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок з метою змiни цiльового призначення

167Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

proПротокол другого пленарного засiдання шостої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

VII-а сесiя перше пленарне засiдання 26 травня 2016 р.
168Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка Петра Олексiйовича щодо присвоєння звання «Герой України» легендарному сотнику Української повстанської армiї, полiтв’язню Мирославу Симчичу

169Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до Кабiнету Мiнiстрiв України щодо скасування пiдвищення тарифiв на газ та iншi комунальнi послуги

170Про звернення Червоноградської мiської ради до Львiвської обласної ради щодо виключення з перелiку об’єктiв для приватизацiї у 2016 роцi вiльного примiщення за адресою: вул. iвасюка 12, м. Червоноград з метою створення центру первинної медико-санiтарної допомоги

171Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної ради України, про необхiднiсть ухвалення в другому читаннi Закону України «Про внесення змiн до пiдроздiлу 5 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобiв» реєстрацiйний № 3251

172Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка Петра Олексiйовича щодо визнання депортованими громадян України, якi в 1944-1951 роках були примусово переселенi з територiї Польської Народної Республiки

173Про затвердження мiської програми "Олiмпiйська надiя" на 2016 – 2017 рр.

174Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за i квартал 2016 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк

175Про розгляд клопотання СП "Київ-Захiд" у формi ТзОВ, замовника реконструкцiї хлiбозаводу на вул. Б.Хмельницького,85 в м. Червоноградi, щодо зменшення розмiру пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста

176Про надання одноразової грошової допомоги

proПротокол першого пленарного засiдання сьомої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

VII-а сесiя друге пленарне засiдання 2 червня 2016 р.
177Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Ринок"Левада" в новiй редакцiї

178Про внесення змiн в Програму приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2016 рiк та доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда , якi пiдлягають приватизацiї у 2016 роцi, затверджених рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 03.03.2016 р. № 86

179Про надання згоди на прийняття у власнiсть територiальної громади м.Червонограда Львiвської областi гуртожитку ВПУ 11 на вул.Львiвськiй, 21

180Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на демонтаж та списання з балансу декоративного басейну /дитяче мiстечко/ м. Червонограда

181Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу туалету коло житлового будинку № 2 по вул. П. Мирного у смт. Гiрник

182Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

183Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

184Про зняття з балансу КП "Комунальник" основних засобiв та передачу їх ДПРЗ - 3 ГУ ДСНС України у Львiвськiй областi

185Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть

186Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

187Про вилучення та надання земельних дiлянок

188Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

189Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

190Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської pади та в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради

191Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

192Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

193Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

194Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах

195Про розгляд постанови про вiдкриття виконавчого провадження ВП № 50647569 вiд 31.03.2016 р.

196Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах

proПротокол другого пленарного засiдання сьомої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 2 червня 2016 р.
197Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда,Соснiвки та смт.Гiрник вiд ТОВ "АВЕ Львiв"

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

VIII-а сесiя 23 червня 2016 р.
198Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

199Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до ДП "Львiввугiлля" щодо змiни назви стадiону "Шахтар"

200Про затвердження Положення про вiддiл внутрiшньої та iнформацiйної полiтики

201Про затвердження Положення про вiддiл реєстрацiї Червоноградської мiської ради

202Про затвердження Положення про вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

203Про надання одноразової грошової допомоги допомоги

204Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2016 рiк

205Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Прем'єр-мiнiстра України щодо необхiдностi укладання договорiв про розподiл повноважень мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України, обласними державними адмiнiстрацiями та обласними радами

206Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

207Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

208Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

209Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

210Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

211Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради та в рiшення Червоноградської мiської ради

212Про розгляд заяви учасника антитерористичної операцiї Манзирука Валерiя Васильовича щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

213Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах

214Про розгляд заяви громадянина Лебедєва Вiктора Васильовича

215Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

216Про безоплатну передачу основних засобiв з балансу КП "Комiнтех" на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

217Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв у м.Червоноградi

218Про передачу житлового багатоквартирного будинку №21 по вул.Шептицького в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Шептицького 21"

219Про передачу житлового багатоквартирного будинку №19 по вул.Львiвська в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Свiтанок-2016"

220Про внесення змiн i доповнень до методики розрахунку та порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна, затвердженої Рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011 року №158

221Про розробку проектiв змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi

proПротокол засiдання восьмої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

IX-а сесiя 28 липня 2016 р.
222Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I пiврiччя 2016 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк (zip)

223Про мiжбюджетнi трансферти на 2017 рiк

224Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо внесення змiн до Закону України "Про державний бюджет України на 2016рiк" та видiлення коштiв у сумi 1 мiльярд гривень для державної фiнансової пiдтримки вуглевидобувних пiдприємств

225Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi щодо недопустимостi та скасування пiдвищення цiн i тарифiв на житлово-комунальнi послуги для населення

226Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до Верховної Ради України щодо розгляду та прийняття Верховною Радою України законопроекту, щодо необхiдностi пiдвищення розмiрiв соцiальних стандартiв та гарантiй

227Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення ТПВ на ППППВ для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з населених пунктiв Жовкiвської мiської, Острiвської, Волсвинської, Межирiчанської та Сiлецької сiльських рад

228Про надання матерiальної допомоги

229Про переможця концесiйного конкурсу з передачi в концесiю цiлiсного майнового комплексу комунального пiдприємства Червоноградської мiської ради "Червоноградтеплокомуненерго"

230Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

231Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради

232Про створення комунального закладу "Мiська стоматологiчна полiклiнiка"

233Про надання дозволу КП "Червоноградський парк культури i вiдпочинку" на списання з балансу основних засобiв

234Про передачу житлових багатоквартирних будинкiв №9,5,5а по вул. Будiвельна в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Єднiсть 955а"

235Про створення вiдокремленого пiдроздiлу "Станцiї технiчного обслуговування" комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

236Про передачу житлового багатоквартирного будинку №17 по вул.Корольова в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Над Бугом ЧГ"

237Про безоплатну передачу ДНЗ №10 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiснiсть територiальної громади м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради

238Про безоплатну передачу ДНЗ № 1 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiснiсть територiальної громади м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради

239Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограводоканал"

240Про передачу гуртожитку №19 по вул.Львiвська в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Свiтанок-2016"

241Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

242Про вилучення та надання земельних дiлянок

243Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

244Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть

245Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

246Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

247Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

248Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

249Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

proПротокол засiдання дев'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

X-а сесiя перше пленарне засiдання 8 вересня 2016 р.
250Про iнформацiю першого заступника керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м. Червоноградi та заходи до його змiцнення впродовж 6 мiсяцiв 2016 року

251Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

252Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

253Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

254Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

255Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

256Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

257Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

258Про вилучення та надання земельних дiлянок

259Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

260Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

261Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

262Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть

263Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

proПротокол першого пленарного засiдання десятої сесiї Червоноградської мiської рад сьомого скликання Львiвської областi

X-а сесiя друге пленарне засiдання 15 вересня 2016 р.
264Про звiльнення з посади першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Кашуби В.В.

265Про затвердження першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

266Про надання дозволу на розроблення детального плану територiї в районi вулиць I.Богуна, Б.Хмельницького, В.Чорновола та проспекту Шевченка

267Про внесення змiн та доповнень до перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2016 роцi

268Про атвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї

269Про затвердження Положення про центр надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради та перелiку адмiнiстративних послуг (zip)

270Про надання одноразової грошової допомоги

271Про надання дозволу Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi на списання з балансу основних засобiв (zip)

272Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016 р. №232 "Про створення Комунального закладу "Мiська Стоматологiчна полiклiнiка"

273Про внесення змiн до складу Координацiйної ради у справах iнвалiдiв

274Про створення конкурсної комiсiї з вибору iнвестора для проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного та/або смiттєспалювального заводiв у м. Червоноград та про затвердження Положення про порядок та умови проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного та/або смiттєспалювального заводiв у м. Червоноград

275Про розгляд клопотання КП "Червонограджитлокомунсервiс", замовника будiвництва мийки автомобiлiв на вул.. Коновальця,3 в м. Червоноградi, щодо звiльнення вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста

276Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

277Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади гуртожитку ДП "Львiввугiлля" в м. Червоноградi, вул.В.Стуса,7

278Про безоплатну передачу територiальною громадою гуртожитку за адресою м. Червоноград, вул.В.Стуса,7 на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

279Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.10.2015р. №927 "Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради мереж зовнiшнього газопроводу ЖБК "Монастирський" i передачу його ПАТ "Львiвгаз" Червоноградське УЕГГ"

280Про створення комiсiї по передачi об'єкта "Гуртожиток вищого професiйного училища №11, що знаходиться на вул.Львiвськiй, 21

281Про визнання учасникiв добровольчих формувань - безпосереднiх учасникiв антитерористичної операцiї на сходi України учасниками бойових дiй

282Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на списання з балансу дерев, що знаходяться на територiї ЧЗШ №7 та їх видалення

283Про розгляд клопотання ПП "Промiнад -ЧГ" та ТзОВ "Iстрейт" про внесення змiн до договору оренди земельної дiлянки

284Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до депутатiв Верховної ради щодо подолання вето Президента України та прийняття Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування суб'єктiв господарювання у сферах теплопостачання, централiзованого водопостачання та водовiдведення"

285Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до Прем?єр-мiнiстра України, Голови Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо необхiдностi розробки, впровадження та фiнансування державної програми встановлення iндивiдуальних приладiв облiку природного газу

proПротокол другого пленарного засiдання десятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XI-а сесiя 6 жовтня 2016 р.
286Про внесення змiн в Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мереж централiзованого теплопостачання в м. Червоноградi

287Про надання одноразової грошової допомоги

288Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

289Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах

290Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

291Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

292Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради та в рiшення Червоноградської мiської ради

293Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

294Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

295Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

296Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

297Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

298Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

299Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

300Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

301Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда,Соснiвки та смт.Гiрник з населених пунктiв Камянко-Бузького району

302Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

303Про зняття з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" основного засобу смiттєвої автомашини ГАЗ-3317 держ.номер О37-04ТА та передачу в КП "Комунальник"

304Про внесення змiни в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.12.2014 р. № 721 "Про безоплатну передачу територiальною громадою м.Червонограда гуртожитку за адресою м.Червоноград вул.Львiвська, 19 на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

305Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Школяр" у новiй редакцiї

306Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016 № 230 "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi"

307Про затвердження Положення про управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

308Про надання згоди на прийняття у власнiсть територiальної громади м.Червонограда Львiвської областi в особi Червоноградської мiської ради нежитлових примiщень за адресою: вул.Iвасюка,12 в м.Червоноград

309Про розгляд питання щодо зменшення розмiру пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної тасоцiальної iнфраструктуримiста Червонограда замовнику реконструкцiї банно-пральногокомбiнатупiд магазин на вул. Шашкевича,3 в м. ЧервоноградiТзОВПГ "Антикорбудсервiс"

310Звернення Червоноградської мiської ради до Верховної ради України про пiдтримку Проекту Постанови "Про вшанування пам'ятi жертв геноциду, вчиненого Польською державою, щодо українцiв у 1919-1951 роках" № 5012 вiд 03.08.2016р.

proПротокол засiдання одинадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XII-а сесiя 27 жовтня 2016 р.
311Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 9 мiсяцiв 2016 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк (zip)

312Про надання одноразової грошової допомоги

313Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, щодо складного економiчного становища ДП "Львiввугiлля та зростання соцiальної напруги"

314Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України щодо розроблення порядку передачi землi у постiйне користування ОСББ

315Про впорядкування вiдносин при розмiщенi телекомунiкацiй (мереж iнтернету та кабельного телебачення) в житлових багатоквартирнi будинках на територiї Червоноградської мiської ради

316Про розгляд звернення 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львiвськiй областi

317Про затвердження Положення про вiддiл зовнiшньоекономiчних вiдносин та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

318Про розпуск виконавчого комiтету Червоградської мiської ради

319Про затвердження проектiв змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i в районi вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi

320Про затвердження детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан"

321Про внесення змiн до Типового договору про надання послуг, затвердженого рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2013 р. № 433

322Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

323Про створення пiдроздiлiв "Центр первинної медико-санiтарної допомоги" та "Полiклiнiки" в структурi Червоноградської центральної мiської лiкарнi

324Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

325Про передачу житлового багатоквартирного будинку №13 по вул.Шептицького в м. Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Шептицького13"

326Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограводоканал" та КП "Червонограджитлокомунсервiс"

327Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу нежитлового пiдвального примiщення по вул. Бiчна Промислова, 15а у м. Червоноградi

328Про створення комiсiї по передачi нежитлових примiщень за адресою: вул.Iвасюка,12 в м.Червоноград

329Про розгляд клопотання ТзОВ "Iстрейт" про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради № 283 вiд 15.09.2016 року

330Про затвердження заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

proПротокол засiдання дванадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 8 листопада 2016 р.
331Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк (zip)

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XIII-а сесiя 24 листопада 2016 р.
332Про iнформацiю заступника керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м. Червоноградi та заходи до його змiцнення впродовж 11 мiсяцiв 2016 року

333Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж 11 мiсяцiв 2016 року

334Про надання одноразової грошової допомоги

335Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк (zip)

336Про затвердження Статуту Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

337Про надання згоди на безкоштовну передачу бруса б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

338Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на списання з балансу дерев, що знаходяться на територiї ЧЗШ №1,ЧНВК №10,ЧЗПШ № 11, ДНЗ №7,12,13,16,17,18 та їх видалення (zip)

339Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ №19 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради

340Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ № 9 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради

341Про недоцiльнiсть вiдчуження ринкових площ КП Червоноградський ринок права комунальної власностi

342Про затвердження декларацiї про спiвпрацю

343Про передачу житлового багатоквартирного будинку №6 по вул.Грушевського смт.Гiрник на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Гiрник-Юнiсть"

344Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах

345Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради та в рiшення Червоноградської мiської ради

346Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

347Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

348Про вилучення та надання земельних дiлянок

349Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

350Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

351Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

352Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

353Про надання дозволу на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. Червонограда ( територiя центральної частини мiста, обмежена вулицями Стуса, Паркова та проспектом Шевченка )

354Про розгляд заяви ТзОВ "Кристинопiль-Галка" про зменшення орендної плати за земельну дiлянку

355Про розгляд заяви пiдприємця Шохлаєва Елпараста Сулеймана Огли

356Про надання пiльг щодо плати за землю

357Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Радою України щодо пiдтримки проекту Закону України вiд 01.06.2016р. №4744 "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рiк" (щодо державної пiдтримки вугледобувних пiдприємств на часткове покриття витрат iз собiвартостi готової товарної вугiльної продукцiї)

proПротокол засiдання тринадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XIV-а сесiя 15 грудня 2016 р.
358Про внесення змiн та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011 року №158

359Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк (zip)

360Про мiський бюджет м.Червонограда на 2017 рiк (zip)

361Про затвердження списку присяжних

362Про надання одноразової грошової допомоги

363Про надання пiльги учасникам антитерористичної операцiї на сходi України щодо безоплатного навчання їхнiх дiтей в музичних школах та школi естетичного виховання

364Про затвердження Положення про Червоноградський мiський територiальний центр соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)

365Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцiв ДНЗ та учнiв ЗНЗ

366Про безоплатну передачу територiальною громадою м.Червонограда спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник" ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда

367Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

368Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу нежитлових примiщень № 1 по вул. Сокальська та № 11 по вул. Ст. Бандери у м. Червоноградi

369Про розгляд заяви громадянина Лебедєва Вiктора Васильовича

370Про розгляд заяви гр. Лебедєвої Iрини Володимирiвни

371Про впорядкування умов оплати працi посадових осiб виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

372Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2017 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

373Про заборону продажу та застосування пiротехнiчних виробiв побутового призначення на територiї Червоноградської мiської ради

374Про затвердження Положення про громадський бюджет м.Червонограда

375Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

376Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

377Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

378Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

379Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

380Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

381Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

382Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

383Про внесення змiн до складу комiсiї щодо розгляду заяв про надання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникам антитерористичної операцiї (сiм'ям загиблих учасникiв АТО)

384Про участь в обласному конкурсi мiкропроектiв мiсцевого розвитку у Львiвськiй областi на 2017рiк

385Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо необхiдностi прийняття психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi у спiльну власнiсть громади Львiвської областi

proПротокол засiдання чотирнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 23 грудня 2016 р.
386Про критичну ситуацiю з фiнансуванням шахт ДП "Львiввугiлля" та виплати заробiтної плати працiвникам вугiльних шахт

387Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XV-а сесiя 2 лютого 2017 р.
388Про приведення обсягiв мiжбюджетних трансфертiв передбачених у мiському бюджетi м.Червонограда на 2017 рiк у вiдповiднiсть iз Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк"

389Про розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiського бюджету на депозитних рахунках у банках

390Про надання одноразової грошової допомоги

391Про змiну штатного розпису централiзованої бухгалтерiї вiддiлу освiти

392Про пiдвищення посадових окладiв педагогiчних працiвникiв закладiв та установ освiти, культури Червоноградської мiської ради

393Про надання пiльг щодо плати за землю

394Про змiну iстотних умов працi та затвердження структури, штатної чисельностi працiвникiв Червоноградського мiського Центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

395Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2017 рiк

396Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

397Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

398Про затвердження договорiв

399Про звернення Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України щодо неузгодженостi з дiючим законодавством України деяких положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2016 року №865 (нарахування плати за послугу централiзованого опалення населенню)

400Про прийняти в оперативне управлiння на баланс Червоноградської мiської ради нежитловi примiщення загальною площею 587,5 кв. м за адресою: вул. Iвасюка,12, м. Червоноград з метою створення центру первинної медико-санiтарної допомоги без права надання в оренду, без згоди власника

401Про утворення Вiддiлу земельних вiдносин Червоноградської мiської ради

402Про розгляд заяви гр. Лозинського Богдана Васильовича

403Про розгляд заяви гр. Серебрякова Володимира Юрiйовича

404Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

405Про вилучення та надання земельних дiлянок

406Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

407Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

408Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

409Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

410Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

411Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

412Про скасування рiшень Червоноградської мiської ради щодо обмеження розмiщення зовнiшньої реклами та затвердження Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi (zip)

413Про затвердження змiн та доповнень до Положення про встановлення та справляння плати за тимчасове користування мiсцями розташування спецiальних конструкцiй, якi перебувають у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда, для розмiщення зовнiшньої реклами

414Про звернення Червоноградської мiської ради щодо пiдтримки проекту Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо встановлення галузевої мiнiмальної заробiтної плати та пiдвищення розмiру галузевої мiнiмальної заробiтної плати для робiтникiв (працiвникiв) в окремих експортних галузях промисловостi України №5158

415Про звернення Червоноградської мiської ради щодо пiдтримки мораторiю (заборони) на експорт лiсоматерiалiв у необробленому виглядi

416Про звернення Червоноградської мiської ради до Голови Верховної Ради України Парубiя А.В. та Прем'єр-мiнiстра України Гройсмана В.Б. щодо зменшення фiнансового тягаря мiсцевого самоврядування чи забезпечення рацiональних мiжбюджетних вiдносин

417Про затвердження Положення про розгляд звернень громадян, спрямованих через Iнтернет-приймальню Червоноградської мiської ради

418Про затвердження мiської програми пiдтримки та розвитку молодi "Мiсто для молодi" на 2017 рiк

419Про внесення змiн до рiшення вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати таТипового договору оренди комунального майна"

420Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

421Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограводоканал"

422Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

423Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою i передачу їх Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi

424Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

425Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради контейнерiв

426Про звернення Червоноградської мiської ради щодо необх_дност_ створення госп_тального округу з адм_н_стративним центром у м_ст_ Червоноград

427Про звернення Червоноградської мiської ради до до Президента України та Верховної Ради України щодо припинення торгiвлi з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей

proПротокол засiдання п'ятнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XVI-а сесiя 23 лютого 2017 р.
428Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2016 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк (zip)

429Про вступ до Асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Єврорегiон "Карпати-Україна""

430Про надання одноразової грошової допомоги

431Про затвердження актiв приймання - передачi з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi майнового комплексу мiської стоматологiчної полiклiнiки та матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" (zip)

432Про затвердження Програми безоплатного стоматологiчного обслуговування та зубопротезування окремих категорiй населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

433Про затвердження Статутiв шкiл естетичного виховання в новiй редакцiї (zip)

434Про звернення Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України щодо внесення змiн до роздiлу VI."Фiзична культура i спорт" постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери"

435Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2013 № 456

436Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2016 рiк та затвердження Програми на 2017 рiк

437Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi, як_ пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

438Про затвердження Програми пiдтримки та партнерства мiж Червоноградською мiською радою та суб'єктами малого i середнього бiзнесу на 2017-2020 роки

439Про звiльнення християнської релiгiйної громади "Посольство Боже", замовника реконструкцiї будiвлi тиру пiд Молитовний будинок на вул.. Пушкiна,8 в м. Червоноградi , вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м.Червонограда

440Про звiт секретаря Червоноградської мiської ради

441Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал"

442Про припинення комунального пiдприємства "Комп'ютернi iнформацiйнi технологiї" шляхом приєднання його до комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

443Про затвердження Програми сприяння створенню та пiдтримки функцiонування об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград, Соснiвка та смт.Гiрник на 2017 - 2020 роки

444Про затвердження Програми охорони природного навколишнього середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки

445Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень у гуртожитку по вул.Стуса,7 м.Червонограда

446Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк з населених пунктiв Острiвської та Межирiчанської сiльських рад, Сокальського району

447Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда пiд?їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83

448Про розробку проекту внесення змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня Перемоги ), Iвасюка, Грушевського ( дамба) в м. Червоноградi

449Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на встановлення кредитного лiмiту у формi овердрафт

450Про вилучення та надання земельних дiлянок

451Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї, iнших громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

452Про вилучення земельної дiлянки

453Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

454Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

455Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

456Про затвердження уточненої площi земельної дiлянки

457Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П., Голови Верховної Ради України Парубiя А. та Прем'єр-мiнiстра України Гройсмана В. щодо визнання тимчасової окупацiї територiї України Росiйською Федерацiєю

458Про призупинення дiї рiшень Червоноградської мiської ради

459Про звернення Червоноградської мiської ради щодо сприяння у передачi у комунальну власнiсть мiста Червонограда вiдомчого гуртожитку ПАТ "Укрзахiдвуглебуд" за адресою вул. Стуса, 53, м. Червоноград, Львiвська обл.

proПротокол засiдання шiстнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XVII-а сесiя 23 березня 2017 р.
460Про внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

461Про спiвфiнансування об'єктiв (zip)

462Про надання одноразової грошової допомоги

463Про утворення робочої групи щодо розробки проекту Статуту територiальної громади мiста Червоноград

464Про звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України щодо необхiдностi пiдняття розмiру пенсiй не нижче рiвня фактичного прожиткового мiнiмуму

465Про звернення Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України Гройсмана В. Б., голови Верховної Ради України Парубiя А. В., народних депутатiв України щодо збiльшення оплати працi у сферi охорони здоров'я, збiльшення медичної субвенцiї Державного бюджету на 2017 рiк

466Про надання згоди на безкоштовну передачу скла б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

467Про передачу з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" (zip)

468Про затвердження Статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi в новiй редакцiї (zip)

469Про внесення змiн в Методику розрахунку i порядку використання орендної плати затвердженого рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011 року №158

470Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2017 рiк

471Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

472Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

473Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя водогонiв та насосного обладнання Бендюзького водозабору (с. Бендюга, Сокальського р-ну, Львiвської областi)" на загальну суму 1 462 033,91 грн. вiд департаменту розвитку та експлуатацiї житлово - комунального господарства Львiвської облдержадмiнiстрацiї

474Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс КП "Червоноградводоканал" капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя водогонiв та насосного обладнання Бендюзького водозабору (с. Бендюга, Сокальського р-ну, Львiвської областi)" на загальну суму 1 462 033,91 грн.

475Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк вiд юридичних осiб та пiдприємств, якi знаходяться на територiї Сокальського району - смт. Жвирка, с.с. Глухiв, Добрячин, Острiв, Сiлець

476Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк з населених пунктiв Волсвинської та Сiлецької сiльських рад, Сокальського району

477Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її виконавчому комiтету Соснiвської мiської ради

478Про надання згоди на списання з балансу КП ЧУБiI "Будiнвест" об'єкта незавершеного будiвництва - 2,3 та 4-та блок-секцiї житлового будинку №1 в мiкрорайонi "Набережний" по вул..Корольова,18 в м.Червоноградi

479Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

480Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

481Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

482Про затвердження акту приймання-передачi майна вiд 22.02.2017 р.

483Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016 № 230 "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi"

484Про передачу житлового багатоквартирного будинку № 7А, вул.Шептицького в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Шептицького 7А"

485Про звiльнення Монастиря святого Юрiя провiнцiї отцiв Василiян Найсвятiшого Спасителя в Українi Української Греко - Католицької Церкви, вiд справляння плати за тимчасове користування мiсцем розташування спецiальної конструкцiї, яке перебуває у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда, для розмiщення соцiальної реклами на проспектi Шевченка, 5 в м. Червоноградi

486Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

487Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

488Про вилучення та надання земельних дiлянок

489Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

490Про прийняття у комунальну власнiсть земельних дiлянок державної власностi

491Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

492Про розгляд заяв громадян (ветеранiв вiйни) про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

493Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

494Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

proПротокол засiдання сiмнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 6 квiтня 2017 р.
495Про звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, щодо скасування постанови НКРЕКП вiд 28.03.2017 року

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XVIII-а сесiя 25 квiтня 2017 р.
496Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубiя А.В. та Прем'єр-мiнiстра України Гройсмана В. Б. щодо неприпустимостi застосування сили щодо учасникiв акцiї блокади торгiвлi з окупантами

497Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж I кварталу 2017 року

498Про затвердження договорiв

499Про надання одноразової грошової допомоги

500Про внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк (zip)

501Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубiя А. В. та Прем'єр-мiнiстра УкраїниГройсмана В. Б. щодо недопущення скасування мораторiю на продаж сiльськогосподарської землi

502Про звернення Червоноградської мiської Ради до Мiнiстерства iнфраструктури України щодо вiдкриття мiжнародного автобусного маршруту Червоноград-Варшава

503Про звернення Червоноградської мiської ради щодо ситуацiї яка склалася через можливий вихiд ВП "Шахта "Лiсова" зi складу державного пiдприємства "Львiввугiлля"

504Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з населених пунктiв Городоцького, Жовкiвського, Камянко-Бузького району

505Про затвердження Положення про оренду окремих елементiв благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда

506Про затвердження Порядку користування окремими елементами благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда

507Про створення комiсiї з погодження розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi

508Про затвердження Програми з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi м.Червонограда на 2017-2020 роки

509Про утворення комунального пiдприємства Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської м_ської ради

510Про затвердження Правил утримання i поводження з тваринами на територiї Червоноградської мiської ради

511Про затвердження Програми регулювання чисельностi безпритульних тварин на територiї Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки

512Про рекомендацiю та направлення посадових осiб, якi перебувають на виборних посадах на навчання

513Про публiчний збiр благодiйних пожертв

514Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi

515Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкта комунальної власностi - нежитлового примiщення по вул.Iвасюка № 14 у м.Червоноградi

516Про безоплатну передачу автомобiля ГАЗ -3110 з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс комунального пiдприємства "Комунальник"

517Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

518Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

519Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

520Про продовження термiну оренди земельної дiлянки

521Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

522Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

523Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

524Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

525Про вилучення та надання земельних дiлянок

526Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

527Про звiльнення ТзОВ "Сокме"вiдпайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної тасоцiальної iнфраструктури мiста Червонограда

528Про надання дозволу управлiнню працi та соцiального захисту населення на списання з балансу основних засобiв

529Про оптимiзацiю Червоноградської центральної мiської лiкарнi

530Про погодження ТзОВ "Компанiя "Унiверсал Iнжинiринг" продовження термiну будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями громадського призначення, даховою паливною та трансформаторною пiдстанцiєю на вул. Iвасюка, 2 "б" в м. Червоноградi

531Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

proПротокол засiдання вiсiмнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 31 травня 2017 р.
532Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XIX-а сесiя 8 червня 2017 р.
533Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк (zip)

534Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо вдосконалення шляхом внесенням iстотних змiн, напрацювань та доповнень до "Концепцiї розвитку вугiльної промисловостi України" iз залученням широкого кола громадськостi задля не допущення соцiального конфлiкту та потужних акцiй протесту

535Про надання одноразової грошової допомоги

536Про скасування рiшення Червоног-радської мiської ради №371 вiд 15.12.2016 р.

537Про затвердження Статуту ЧДЮСШ № 1 у новiй редакцiї (zip)

538Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Школяр" на списання з балансу основних засобiв

539Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiської областi

540Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

541Про внесення змiн в Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мереж централiзованого теплопостачання в м. Червоноградi

542Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

543Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Червоноградтеплокомуненерго"

544Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради проектно - кошторисної та технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Комунальник"

545Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Червоноградський парк культури i вiдпочинку"

546Про передачу з комунальної у державну власнiсть проїзної частини автомобiльних дорiг вул.Львiвська, вул.Промислова

547Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу недiючої надземної теплової мережi спорткомплексу "Шахтар" та на вiдпуск КП "Червонограджитлокомунсервiс" труб, якi були у використаннi

548Про затвердження "Програми охорони природного навколишнього середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки" в новiй редакцiї

549Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

550Про прийняття у комунальну власнiсть земельних дiлянок державної власностi

551Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

552Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

553Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

554Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

555Про вилучення та надання земельних дiлянок

556Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

557Про проведення експертної грошової оц_нки земельної дiлянки

558Про змiну назви стадiону спорткомплексу "Шахтар"

proПротокол засiдання дев'ятнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XX-а сесiя 13 липня 2017 р.
559Про затвердження технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель м. Червонограда

560Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

561Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади гуртожитку в м. Червоноградi, вул.В.Стуса,53 (zip)

562Про безоплатну передачу територiальною громадою м.Червонограда гуртожитку за адресою м. Червоноград, вул.В.Стуса,53 на баланс КП "Червонограджитло-комунсервiс"

563Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

564Про мiжбюджетнi трансферти на 2018 рiк (zip)

565Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

566Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.08.2015 р. № 880 "Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

567Про об'єднання бiблiотек

568Про введення штатної одиницi водiя автобуса

569Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 08.06.2017 № 539 "Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiської областi"

570Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї (zip)

571Про звернення Червоноградської мiської ради щодо вирiшення питання перевезення пiльгових категорiй пасажирiв на мiських автобусних маршрутах загального користування

572Про затвердження Договору про спiвпрацю

573Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкта комунальної власностi - нежитлового примiщення по вул.Сокальська № 2 у м.Червоноградi

574Про iнформацiю директора Комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" Кукоби Ю.М. щодо виконання рiшення Червоноградської мiської ради №315 вiд 27.10.2016 р.

575Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

576Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвська,15

577Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою i передачу їх комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс"

578Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

579Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

580Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

581Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

582Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

583Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

584Про вилучення та надання земельних дiлянок

585Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

586Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

587Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки

588Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету мiнiстрiв з вимогою вiдновити державне регулювання цiн на товари першої необхiдностi

proПротокол засiдання двадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXI-а сесiя 3 серпня 2017 р.
589Про iнформацiю керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м. Червоноградi та заходи до її змiцнення впродовж 6 мiсяцiв 2017 року

590Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I пiврiччя 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк (zip)

591Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

592Про надання одноразової грошової допомоги

593Про передачу з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi матерiально-технiчних ресурсiв на баланс КП "Школяр"

594Про передачу з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi матерiально-технiчних ресурсiв на баланс КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

595Про затвердження Мiської програми пiдтримки громадян - жителiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 роцi

596Про надання згоди на будiвництво спортивного майданчика

597Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

598Про безоплатну передачу з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" спорткомплексу "Шахтар" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс КП Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської мiської ради

599Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2017р. (zip)

600Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

601Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкта комунальної власностi - нежитлового примiщення по вул. Львiвська № 13 у м.Червоноградi

602Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу котла "Надточiя", який розташований на РГК№6, та не придатний до повторного використання

603Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень для ведення статутної дiяльностi КП "Комунальник"

604Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

605Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

606Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23.02.2017р №448 "Про розробку проекту внесення змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня Перемоги), Iвасюка, Грушевського ( дамба) в м. Червоноградi"

607Про забезпечення здiйснення делегованих повноважень у сферi державного контролю за додержанням законодавства про працю

608Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо напруженої ситуацiї у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля" у зв'язку з не стабiльною i невчасною виплатою заробiтної плати

609Про дострокове припинення повноважень депутата Червоноградської мiської ради 7 скликання Винницького Вiталiя Iвановича

proПротокол засiдання двадцять першої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXII-а сесiя 7 вересня 2017 р.
610Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

611Про надання одноразової грошової допомоги

612Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету

613Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

614Про звiльнення, як виняток, громадян вiд плати за соцiальне обслуговування (надання соцiальних послуг) в вiддiленнi соцiальної допомоги вдома Червоноградського мiського територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)

615Про затвердження Статуту Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" в новiй редакцiї

616Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi, як_ пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

617Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна"

618Про погодження заходiв щодо Реструктуризацiї кредиторської заборгованостi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" за спожитий природний газ

619Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

620Про надання дозволу на списання з балансу КП "Червоноградтеплокомуненерго" та передачу на баланс КП Спортивний комплекс "Шахтар" 6 штук теплообмiнникiв та одного апарата магнiтної обробки води АМО-25

621Про затвердження Договорiв про спiвпрацю

622Про надання згоди на реалiзацiю проекту "Впровадження технологiї для забезпечення зниження рiвня забруднення атмосферного повiтря на об'єктах соцiальної сфери Червоноградської мiської ради"

623Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

624Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на демонтаж малої архiтектурної форми на вул. Шевченка, 26а, яка знаходиться в аварiйному станi

625Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Комунальник" на баланс КП СК "Шахтар" рейдера Хускварна 316 та дека рiжучого

626Про передачу у власнiсть Мiнiстерства оборони України нежитлових примiщень загальною площею 896,0 м? за адресою: вул. Iвасюка,4а в м. Червоноград з метою створення Вiйськового лiцею

627Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 02.02.2017р №412 " Про скасування рiшень Червоноградської мiської ради щодо обмеження розмiщення зовнiшньої реклами та затвердження Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi"

628Про продовження термiну оренди земельних дiлянок та припинення дiї договору оренди земельної дiлянки

629Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

630Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

631Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

632Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської м_ської ради

633Про вилучення та надання земельних дiлянок

634Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

635Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо катастрофiчної ситуацiї у державному пiдприємствi "Львiввугiлля" в зв'язку з кадровим забезпеченням виробничих процесiв

proПротокол засiдання двадцять другої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXIII-а сесiя перше пленарне засiдання 12 жовтня 2017 р.
636Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж 9 мiсяцiв 2017 року

637Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк (zip)

638Про мiжбюджетнi трансферти на 2018 рiк

639Про внесення змiн до "Положення про громадський бюджет м. Червонограда"

640Про надання одноразової грошової допомоги

641Про звернення Червоноградської мiської ради до Голови Верховної Ради, Голови комiтету з питань державного будiвництва, регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування, Прем'єр-мiнiстра України щодо недопущення прийняття Законопроекту "Про здiйснення державного контролю за вiдповiднiстю рiшень органiв мiсцевого самоврядування Конституцiї та законам України" у пропонованiй урядом редакцiї

642Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, обласних рад щодо пiдтримки законопроектiв № 5561 та № 5562

643Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

644Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

645Про затвердження Програми розвитку освiти м. Червонограда на 2017-2020 роки

646Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

647Про затвердження Положення про Червоноградський мiський Центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

648Про найменування вулиць в проектованому кварталi iндивiдуальної житлової забудови, розташованому на пiвнiч вiд вул. Яворницького в м. Червоноградi

649Про регулювання чисельностi безпритульних тварин в нашому регiонi гуманними методами

650Про утворення Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда"

651Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

652Про звернення Червоноградської мiської ради до депутатiв Верховної Ради України та Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово комунального господарства України

653Про внесення змiн в Положення про порядок наданнядозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мереж централiзованого теплопостачання в м. Червоноградi

654Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу смiттєвоза з боковим завантаженням СБМ-302/2 (бункер 13,0 м?) на шасi МАЗ-4381 та передачу в КП "Комунальник"

655Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вуличних урн для смiття

656Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до Верховної Ради та Прем'єр-мiнiстра України Гройсмана Володимира Борисовича, щодо прийняття заходiв спрямованих на покращення фiнансового стану та забезпечення сталого функцiонування КП "Червоноградтеплокомуненерго"

657Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

658Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

proПротокол першого пленарного засiдання двадцять третьої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXIII-а сесiя друге пленарне засiдання 19 жовтня 2017 р.
641Про звернення Червоноградської мiської ради до Голови Верховної Ради, Голови комiтету з питань державного будiвництва, регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування, Прем'єр-мiнiстра України щодо недопущення прийняття Законопроекту "Про здiйснення державного контролю за вiдповiднiстю рiшень органiв мiсцевого самоврядування Конституцiї та законам України" у пропонованiй урядом редакцiї

659Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

660Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки

661Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради

662Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

663Про вилучення земельних дiлянок

664Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

proПротокол другого пленарного засiдання двадцять третьої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXIV-а сесiя 23 листопада 2017 р.
665Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Комунальник" на баланс КП "Соснiвкажитлокомунсервiс" автомобiля ГАЗ-53 (автовишки ТГВ 15), державний номер 91-77 ЛВН

666Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 9 мiсяцiв 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк (zip)

667Про надання одноразової грошової допомоги

668Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на списання з балансу дерев, що знаходяться на територiї ЧЗШ № 1,4,5,6,7,11,12,14, гiмназiї ,ЧНВК №10,13, ДНЗ № 1,7,12,13,16,18, БДЮТЧ та їх видалення

669Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

670Про затвердження Статуту Комунального пiдприємства Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

671Про внесення змiн до Положення про загальний вiддiл виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

672Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

673Про затвердження змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня Перемоги ), Iвасюка, Грушевського(дамба) в м. Червоноградi та плану зонування територiї мiста Червонограда

674Про розгляд заяви гр. Гусара I. Я. щодо продовження термiну завершення будiвництва незавершеного будiвництвом житлового будинку зi станцiєю тепловодопостачання на вул. Львiвськiй, 23 в м. Червоноградi

675Про надання пiльг учасникам бойових дiй бiйцям-добровольцям, якi брали участь у захистi територiальної цiлiсностi та державного суверенiтету на сходi України

676Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна

677Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

678Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

679Про затвердження "Програми охорони природного навколишнього середовища "Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки" в новiй редакцiї

680Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

681Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради квiткового герба м. Червонограда та передачу його на баланс КП "Комунальник"

682Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на баланс управлiння працi та соцiального захисту населення нежитлового примiщення 4 поверху площею 19,2 м2 по вул. Сокальська,1 у м. Червоноградi

683Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою i передачу їх комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс"

684Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Комунальник"

685Про внесення змiн в Програму розроблення проектiв розподiлу територiй мiкрорайонiв (кварталiв) та проектiв землеустрою для визначення прибудинкових територiй багатоквартирної забудови на 2017 рiк, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.02.2017 р. № 428

686Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою та проектно - кошторисної документацiї , якi втратили чиннiсть та актуальнiсть

687Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

688Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

689Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

690Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

691Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

692Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

693Про вилучення та надання земельних дiлянок

694Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

695Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

696Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

697Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

698Про прийняття у комунальну власнiсть земельної дiлянки державної власностi

proПротокол засiдання двадцять четвертої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXV-а сесiя 21 грудня 2017 р.
699Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк (zip)

700Про мiський бюджет м.Червонограда на 2018 рiк (zip)

701Про затвердження мiсцевої цiльової комплексної Програми профiлактики та протидiї злочинностi у м.Червоноград на 2018 рiк

702Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

703Про надання одноразової грошової допомоги

704Про затвердження Програми забезпечення соцiальним житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа у м.Червоноградi на 2017-2018 роки

705Про придбання соцiального житла для дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та осiб iз числа дiтей-сирiт

706Про надання дозволу КП "Радiостудiя "Новий двiр" на впровадження малопотужного FM-мовлення

707Про затвердження статуту Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

708Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти

709Про надання згоди на безкоштовну передачу скла б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

710Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

711Про затвердження iстотних умов енергосервiсного договору

712Про надання пiльг щодо плати за землю

713Прозатвердження перелiку адмiнiстративних послуг (zip)

714Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк

715Про виключення з перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда об'єктiв, якi пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

716Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2018 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

717Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

718Про органiзацiю та проведення Рiздвяного ярмарку

719Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень у гуртожитку по вул.Стуса,53 м.Червонограда

720Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги

721Про надання пiльг щодо сплати частини чистого прибутку

722Про участь в обласному конкурсi мiкропроектiв мiсцевого розвитку у Львiвськiй областi на 2018 рiк

723Про внесення змiн та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.11.2017 року №676

724Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України з пропозицiєю законодавчого врегулювання пiдстав та процедури встановлення статусу, обсягу соцiальних пiльг та гарантiй для учасникiв добровольчих формувань антитерористичної операцiї на сходi України, якi в подальшому не увiйшли до складу створених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв

725Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

726Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

727Про затвердження плану Проведення технiчної iнвентаризацiї та паспортизацiї об'єктiв благоустрою та їх частин в м.Червоноград

728Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

729Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв згiдно з додатком

730Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER та передачу його в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

731Про надання згоди на реалiзацiю проект_в на територiї Червоноградської мiської ради

732Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

733Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

734Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

735Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

736Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

737Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

738Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

739Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

740Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

proПротокол засiдання двадцять п'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXVI-а сесiя 30 сiчня 2018 р.
741Про оголошення конкурсу з вибору iнвестора для проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного заводу у м.Червоноград

742Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури за 2017 рiк

743Про затвердження розподiльчого балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi (zip)

744Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк (zip)

745Про затвердження Програми безоплатного стоматологiчного обслуговування та зубопротезування окремих категорiй населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

746Про затвердження Програми благоустрою м.Червонограда на 2018р.

747Про звiт директора КП "Нептун"

748Про звiт директора КП "Червоноградтеплокомуненерго"

749Про звiт директора КП "Червоноградський парк культури i вiдпочинку"

750Про надання одноразової грошової допомоги

751Про введення штатної одиницi у штатний розпис IМЦО м.Червонограда

752Про затвердження Мiської програми пiдтримки громадян - жителiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017-2018 роцi

753Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

754Про внесення змiн до рiшення вiд 23.11.2017р. № 676 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна"

755Про надання пiльг щодо плати за землю

756Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд КП "Червонограджитлокомунсервiс" зовнiшньої тепломережi вiд теплової камери до житлового будинку по вул.Стуса,53 у м.Червоноградi

757Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс КП "Червоноградтеплокомуненерго" зовнiшньої тепломережi вiд теплової камери до житлового будинку по вул.Стуса, 53 у м.Червоноградi

758Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу смiттєвоза з боковим завантаженням СБМ (бункер 13,0 м?) на шасi МАЗ-4381 та передачу в КП "Червонограджитлокомунсервiс"

759Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

760Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету мiнiстрiв України

761Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

762Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

763Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

764Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

765Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

766Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

767Про вилучення та надання земельної дiлянки

768Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

769Про уповноваження ПАТ "Львiвобленерго" виконати електрифiкацiю iндивiдуальної житлової забудови кварталу "Солокiя"

proПротокол засiдання двадцять шостої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXVII-а сесiя 6 березня 2018 р.
770Про депутатськi запити

771Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2017 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк (zip)

772Про звiт постiйної депутатської комiсiї з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї за 2016-2017 рiк

773Про звiт директора КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

774Про звiт директора КП "Комунальник"

775Про звiт директора КП "Червоноградський ринок"

776Про надання одноразової грошової допомоги (zip)

777Про затвердження Програми "Енергозбереження для населення м.Червонограда на 2018-2020 роки" (zip)

778Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2017 рiк та затвердження Програми на 2018 рiк (zip)

779Про внесення змiн в Програму приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2018 рiк затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 21.12.2017 р. № 716

780Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Нептун" на списання з балансу нежитлового примiщення по вул. Мазепи,12 у м.Червоноградi

781Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

782Про звернення Червоноградської мiської ради щодо вирiшення питання перевезення пiльгових категорiй пасажирiв на мiських автобусних маршрутах загального користування

783Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 року № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м.Червонограда"

784Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 02.02.2017 р. № 412 (zip)

785Про проведення конкурсу на зайняття посади керiвника Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

786Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

787Про надання пiльг щодо плати за землю за частки земельних дiлянок пiд примiщеннями харчоблокiв, що використовуються для здiйснення харчування дiтей у закладах дошкiльної освiти

788Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

789Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

790Про надання згоди на безоплатну передачу з балансу ТВП "IТК" у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради 104 м. магiстральної тепломережi дiаметром 426 мм.

791Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на залучення кредитiв у формi овердрафту

792Про внесення змiн в Програму забезпечення техногенно-екологiчної, пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

793Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

794Про надання пiльг щодо плати за землю

795Про передачу на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс" соцiального житла придбаного для дiтей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з їх числа

796Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

797Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

798Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

799Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

800Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

801Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлян

802Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

803Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

804Про вилучення та надання земельних дiлянок

805Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

806Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

807Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

808Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

809Про розгляд заяви ФОП Твардовського Богдана Iвановича

810Про розгляд заяв ФОП Гусара Iгоря Ярославовича

811Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель мiста Червонограда та проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

812Про використання революцiйного прапора ОУН на територiї Червоноградської мiської ради

813Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України та голови Верховної Ради України Парубiя А.В. щодо пiдвищення стипендiї студентам, якi працювали шахтарями, а також студентам iз шахтарських родин

814Про звернення Червоноградської мiської ради щодо критичної ситуацiї з погашенням боргу ДП "Львiввугiлля" перед комунальними пiдприємствами "Червоноградтеплокомуненерго" та КП "Червоноградводоканал"

815Про звернення Червоноградської мiської ради, про наявну ситуацiю у вугiльнiй промисловостi та забезпечення сталої роботи вугiльних пiдприємств i напруженої ситуацiї у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля" у зв'язку з нестабiльною та невчасною виплатою заробiтної плати за сiчень 2018р. i лютий 2018р.

proПротокол засiдання двадцять сьомої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXVIII-а сесiя 19 квiтня 2018 р.
816Про депутатськi запити

817Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

818Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О. щодо присвоєння учаснику бойових дiй Луговському Ю.А. звання Героя України

819Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк (zip)

820Про надання одноразової грошової допомоги (zip)

821Про звiт директора КП "Червоноградводоканал"

822Про звiт директора КП "Ринок "Левада"

823Про створення координацiйної ради для реалiзацiї процесу "Громадського бюджету"

824Про роботу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

825Про затвердження Положення про архiвний вiддiл Червоноградської мiської ради

826Про оголошення конкурсу на посаду головного редактора Комунального пiдприємства "Редакцiя газети "Новини Прибужжя"

827Про розгляд запиту державного виконавця

828Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2017р. № 505 "Про затвердження Положення про оренду окремих елементiв благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда"

829Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2018 рiк

830Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Школяр" на укладання кредитних договорiв

831Про затвердження Мiської програми з оздоровлення та вiдпочинку дiтей

832Про затвердження змiн та доповнень до статуту Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" (zip)

833Про затвердження Положення про стипендiю Червоноградської мiської ради для обдарованої учнiвської молодi в новiй редакцiї

834Про внесення змiн до програми "Обдарованi дiти" на 2016-2020 роки

835Про надання згоди на безкоштовну передачу борцiвського килиму з балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

836Про затвердження Програми зайнятостi населення мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник на 2018 - 2020 роки

837Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 30.01.2018 р. № 752

838Про реорганiзацiю Червоноградської центральної мiської лiкарнi шляхом перетворення в Комунальне пiдприємство "Червоноградська центральна мiська лiкарня"

839Про лiквiдацiю Червоноградської мiської психолого-медико-педаго-гiчної консультацiї та створення Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради Львiвської областi

840Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 08.06.2018 р. № 540

841Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

842Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

843Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

844Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

845Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

846Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

847Про розгляд заяви Червоноградського мiсцевого товариства "Рибацький кут"

848Про розгляд заяв громадян про приватизацiю земельних дiлянок

849Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

850Про вилучення та надання земельних дiлянок

851Про розгляд заяви громадянина Сибаля Василя Андрiйовича

852Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

853Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

854Про розгляд заяв громадянки Терех Свiтлани Василiвни

855Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

856Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

857Про делегування функцiй замовника по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi"

858Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда,Соснiвки та смт.Гiрник з населених пунктiв Острiвської сiльської ради

859Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк вiд юридичних осiб та пiдприємств, якi знаходяться на територiї сiл Острiв, Сiлець Сокальського району

860Про внесення змiн до п.п.2.1, п.п.2.2 п.2, п.3 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 31.10.2013 р.№ 513 "Про передачу з комунальної в державну власнiсть в оперативне управлiння Генеральної прокуратури України на баланс прокуратури Львiвської областi нерухоме майно - нежитлове примiщення розташоване за адресою: м.Червоноград, вул. Св. Володимира,15"

861Про передачу на баланс КП "Комунальник" гiдротехнiчної споруди, лiвобережної захисної дамби р.Солокiя, яка розташована за адресою м.Червоноград, вул. Львiвська, 37 "г"

862Про звернення Червоноградської мiської ради, про напружену ситуацiю у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля" у зв'язку з невиплатою заробiтної плати за березень

863Про зверенння Червоноградської мiської ради до Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України у Львiвськiй областi та ПАТ "Укрзахiдвуглебуд"

proПротокол засiдання двадцять восьмої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXIX-а сесiя перше пленарне засiдання 24 травня 2018 р.
864Про депутатськi запити

865Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк (zip)

866Про надання одноразової грошової допомоги (zip)

867Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України та голови Верховної Ради України Парубiя А.В. щодо ухвалення Антиолiгархiчного пакету докорiнних перетворень

868Звернення до Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї щодо недопущення оптимiзацiї закладiв охорони здоров`я та скорочення працiвникiв медицини у мiстi Червоноград

869Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України, Державного агентства автомобiльних дорiг України, Голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї щодо органiзацiї габаритно-вагового контролю на в'їздi та виїздi з м.Червоноград Львiвської областi

870Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Парубiя А.В., депутатiв Верховної Ради України щодо прийняття в цiлому проекту Виборчого кодексу (проект № 3112-1 вiд 02.10.2015)

871Про звернення Червоноградської мiської радидо сiльського голови, депутатiв Острiвської сiльської ради Сокальського району Львiвської областi ради та мешканцiв сiл Острiв, Бережне, Борятин, Добрячин, Рудка щодо приєднання до об'єднаної територiальної громади Червоноградської мiської ради

872Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України щодо не пiдтримки проекту постанови Верховної ради вiд 19.04.2018 "Про змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої Львiвської областi, змiну i встановлення меж Сокальського району Львiвської областi"

873Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Парубiя А.В. щодо створення єдиної автокефальної церкви в Українi

874Про звiт директора КП "Червонограджитлокомунсервiс"

875Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

876Про створення апарату Червоноградської мiської ради для реалiзацiї проекту транскордонного спiвробiтництва Польща-Україна-Бiлорусь 2014-2020

877Про перепрофiлювання дошкiльних начальних закладiв ясел-садкiв комбiнованого типу Червоноградської мiської ради Львiвської областi у заклади дошкiльної освiти ясла-садки Червоноградської мiської ради Львiвської областi (zip)

878Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2018 рiк

879Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун" та КП "Червоноградводоканал"

880Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Школяр" на списання з балансу основних засобiв

881Про затвердження Методики розрахунку тарифiв на оренду торговельного мiсця та послуг Комунального пiдприємства Червоноградський ринок

882Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крiм безалкогольного) особам (вiйськовослужбовцям) у вiйськовiй формi одягу з розпiзнавальними знаками

883Про впровадження пiлотного проекту щодо органiзацiї електронних торгiв (аукцiонiв) з використанням електронної торгової системи "Prozorro.Продажi"

884Про затвердження Порядку пiдготовки та прийняття регуляторних актiв у Червоноградськiй мiськiй радi

885Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда

886Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 19.04.2018 р. № 840

887Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

888Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

889Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

890Про вилучення та надання земельних дiлянок

891Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

proПротокол першого пленарного засiдання двадцять дев'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXIX-а сесiя друге пленарне засiдання 31 травня 2018 р.
892Про розгляд заяви громадянки Чекулаєвої Галини Сергiївни

893Про розгляд заяви громадянина Бабюка Сергiя Леонiдовича

894Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

895Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник" (zip)

896Про затвердження проект`в розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

897Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж труб недiючої магiстральної теплової мережi, дiаметром 530 мм, довжиною 41,60 пм вiд районної газової котельнi № 2 по вул. Бiчна Промислова у м. Червоноградi

898Про затвердження Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення окремих житлових будинкiв (квартир, нежитлових пимiщень) вiд мереж централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води в м.Червоноград

899Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективногорозвитку теплопостачання смт. Гiрник"

900Про надання дозволу КП "Комунальник" на демонтаж металевої частини декоративної огорожi в Парку культури i вiдпочинку iм.Т.Г.Шевченко у м. Червоноград

901Про звернення Червоноградської мiської ради, про збереження стабiльної, безперебiйної роботи державного пiдприємства "Львiввугiлля" та забезпечення соцiального благополуччя i уникнення соцiальних конфлiктiв i напруги у мiстi Червоноградi, Сокальському, Радехiвському, Жовкiвському районнах

902Про вiдбiр кандидатiв на призначення головного редактора Комунального пiдприємства "Редакцiя газети "Новини Прибужжя""

proПротокол другого пленарного засiдання двадцять дев'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXX-а сесiя 19 червня 2018 р.
903Про депутатськi запити

904Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

905Про надання одноразової грошової допомоги

906Про затвердження Положення до мiської програми "Юнi таланти" на 2016-2020 рр.

907Про затвердження Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загальної середньої освiти у новiй редакцiї

908Про звернення Червоноградської мiської ради щодо законодавчих змiн в частинi реструктуризацiї заборгованостi та списання пенi i штрафiв державних вуглевидобувних пiдприємств з Єдиного соцiального внеску i страхових внескiв та виплати заробiтної плати за травень 2018р.

909Про звернення Червоноградської мiської ради щодо вирiшення питання перевезення пiльгових категорiй пасажирiв на мiських автобусних маршрутах загального користування

910Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О., мiнiстра закордонних справ України Клiмкiна П.А. щодо вжиття заходiв iз звiльнення Олега Сенцова та всiх полiтв'язнiв

911Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

912Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

913Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

914Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

915Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

916Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

917Про вилучення та надання земельних дiлянок

918Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

919Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

920Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

921Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

922Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

923Про державну реєстрацiю права постiйного користування та права комунальної власностi на земельну дiлянку

924Про розгляд клопотання Червоноградського Народного дому

925Про розгляд заяв громадян ФОП Грицак Марiї Василiвни та ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

926Про прийняття з балансу ТВП "IТК" капiтальних вкладень на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

927Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

928Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

929Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу основних засобiв

930Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради "Моста пiшохiдного мостопоїзд № 474" вiд ВП Захiдно - Українська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт ДП "Об"єднана компанiя "Укрвугле-реструктуризацiя"

931Про сплату коштiв

932Про створення конкурсної комiсiї з вибору iнвестора для проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного пiдприємства у м. Червоноград та про затвердження Положення про порядок та умови проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного п_дприємства у м. Червоноград

proПротокол засiдання тридцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXI-а сесiя 19 липня 2018 р.
933Про депутатськi запити

934Про iнформацiю керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м. Червоноградi та заходи до її змiцнення впродовж 6 мiсяцiв 2018 року

935Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за сiчень-червень 2018 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк (zip)

936Про затвердження статуту Комунального Пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" в новiй редакцiї (zip)

937Про встановлення туристичного збору на територiї мiста Червонограда

938Про встановлення транспортного податку на територiї мiста Червонограда

939Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда

940Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда

941Про мiжбюджетнi трансферти на 2019 рiк

942Про надання одноразової грошової допомоги (zip)

943Про перейменування вiддiлу (zip)

944Про створення структурного пiдроздiлу "Мунiципальна варта" КП "Комунальник"

945Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 03.03.2016 № 95 "Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

946Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 № 877 "Про перепрофiлювання дошкiльних начальних закладiв ясел-садкiв комбiнованого типу Червоноградської мiської ради Львiвської областi у заклади дошкiльної освiти ясла-садки Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

947Про вiдкриття iнклюзивних груп у закладах дошкiльної освiти та органiзацiю класiв з iнклюзивним навчанням у ЗЗСО

948Про надання згоди НАПН України на безоплатну передачу друкованої продукцiї Червоноградському навчально-виховному комплексу "Спецiалiзована школа I-II ступенiв-колегiум" №3 Червоноградської мiської ради Львiвської областi

949Про надання згоди КЗ ЛОР "Навчально-реабiлiтацiйний центр I-II ступенiв "Свiтанок" з поглибленою професiйною пiдготовкою" на безоплатну передачу товарно-матерiальних цiнностей Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 2 Червоноградської мiської ради Львiвської областi

950Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 12.10.2017 р. № 650 "Про утворення Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

951Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради (zip)

952Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

953Про погодження заходiв щодо реструктуризацiї кредиторської заборгованостi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" за спожитий природний газ

954Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

955Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на проведення експертної оцiнки та списання магiстральної теплової мережi

956Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

957Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

958Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

959Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

960Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

961Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

962Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

963Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

964Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

965Про вилучення та надання земельних дiлянок

966Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

967Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

968Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

proПротокол засiдання тридцять першої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXII-а сесiя 6 вересня 2018 р.
969Про депутатськi запити

970Про затвердження передавального акту та статуту комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" (zip)

971Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк (zip)

972Про мiжбюджетнi трансферти на 2019 рiк

973Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiїмiста Червонограда (zip)

974Про встановлення земельного податку на територiї мiста Червонограда (zip)

975Про надання одноразової грошової допомоги

976Про затвердження Положення про плату за навчання у початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладах мiста

977Про затвердження Статутiв закладiв дошкiльної освiти у новiй редакцiї (zip)

978Про подiл класiв на групи при вивченнi предмету "Захист Вiтчизни"

979Про встановлення штатної чисельностi працiвникiв ЗЗСО

980Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 № 879 "Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун" та КП "Червоноградводоканал"

981Про створення груп подовженого дня у закладах загальної середньої освiти

982Про затвердження акту приймання-передачi вiд 23.07.2018 року у власнiсть територiальної громади м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради нежитлових примiщень вiддiлу освiти загальною площею 896,0 м.2 за адресою: вул. Iвасюка, 4, м.Червоноград

983Про розгляд запиту державного виконавця

984Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк

985Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

986Про розроблення Плану червоних лiнiй мiста Червонограда

987Про розгляд заяв ФОП Грицак Марiї Василiвни

988Про розгляд заяв ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

989Про розгляд заяви громадянки Терех Свiтлани Василiвни

990Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

991Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

992Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

993Про розгляд заяви громадянина-учасника антитерористичної операцiї

994Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою (zip)

995Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

996Про розгляд клопотання ТзОВ "Преса"

997Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

998Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

999Про безоплатну передачу автомобiля ГАЗ -3110 - 411 МР з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс комунального пiдприємства "Спортивний комплекс "Шахтар" Червоноградської мiської ради

1000Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв до 100 тис. тон вiд юридичної особи ТзОВ "СОФРО"

1001Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

1002Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж надземної теплової мережi вiд районної газової котельнi № 2 по вул. Бiчна Промислова,1 у м. Червоноград

proПротокол засiдання тридцять другої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 28 вересня 2018 р.
1003Про внесення змiн в Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мереж централiзованого теплопостачання в м. Червоноградi (зупинене розпорядженням мiського голови вiд 01.10.2018 № 128-р)

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXIII-а сесiя 18 жовтня 2018 р.
1004Про звернення Червоноградської мiської ради про напружену ситуацiю у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля"

1005Про погодження комунальному пiдприємству Червоноградської мiської ради "Червоноградтеплокомуненерго" договорiв реструктуризацiї заборгова- ностi за спожитий природний газ з НАК "Нафтогаз України" та надання мiсцевої гарантiї щодо його виконання шляхом укладення договорiв мiсцевих гарантiй

1006Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

1007Про надання одноразової грошової допомоги

1008Про затвердження передавального акта балансових рахункiв, матерiальних цiнностей та активiв КП "Редакцiя газети "Новини Прибужжя" (zip)

1009Про звернення Червоноградської мiської ради щодо повернення графи "нацiональнiсть" у державних реєстрацiйних документах

1010Про приєднання до Європейської Хартiї рiвностi жiнок i чоловiкiв у життi мiсцевих громад (zip)

1011Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 949

1012Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 19.04.2018 № 839

1013Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 21.12.2017 № 708 "Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям заклад_в дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти"

1014Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Школяр" в новiй редакцiї

1015Про надання пiльги дiтям померлих учасникiв АТО, ООС та дiтям бiйцiв-добровольцiв щодо безоплатного навчання в школах естетичного виховання

1016Про проведення конкурсу на зайняття посади керiвника Комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

1017Про делегування членiв до складу Госпiтальної ради Львiвського госпiтального округу

1018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018 року № 985

1019Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

1020Про розроблення детального плану територiї на вул. Б.Хмельницького (схiдна сторона вулицi, в районi садиби громадянина Сибаля В.А.)

1021Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1022Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1023Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1024Про вилучення та надання земельних дiлянок

1025Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1026Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

1027Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1028Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

1029Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

1030Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

1031Про розгляд заяви ФОП Гусара Iгоря Ярославовича

1032Про зняття з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради землевпорядних документацiй i передачу їх комунальним п_дприємствам м. Червонограда

1033Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

1034Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

1035Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

1036Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

1037Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомун-сервiс" в новiй редакцiї

1038Про проведення iнженерної пiдготовки територiї, розташованої на пiвнiч вiд стадiону "Гiрник" в м. Червоноградi

1039Про надання дозволу КП"Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу багатоквартирних будинкiв

1040Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

1041Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради матерiальних активiв з балансу ТДВ "Червоноград-ський завод металоконструкцiй"

1042Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради матерiальних активiв на баланс КП"Комунальник"

1043Про звернення Червоноградської мiської ради щодо критичної ситуацiї з погашенням боргу ДП "Львiввугiлля" перед комунальними пiдприємствами КП "Червоноградтеплокомуненерго" та КП "Червоноградводоканал"

proПротокол засiдання тридцять третьої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Перша позачергова сесiя 24 жовтня 2018 р.
1044Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

1045Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

1046Про створення Апарату Червоноградської мiської ради для реалiзацiї проекту транскордонного спiвробiтництва Польща - Україна - Бiлорусь 2014-2020

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXIV-а сесiя 15 листопада 2018 р.
1047Про звернення Червоноградської мiської ради про напружену ситуацiю у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля"

1048Про депутатськi запити

1049Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за сiчень-жовтень 2018 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк (zip)

1050Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї м.Червонограда"

1051Про надання одноразової грошової допомоги

1052Про iнформацiю щодо стану надання безоплатної вторинної правової допомоги на територiї Червоноградської мiської ради у сiчнi-листопадi 2018 року

1053Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 949

1054Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на списання з балансу дерев, що знаходяться на територiї ЧСШ №8 та їх видалення

1055Про затвердження Статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї

1056Про розгляд листа Червоноградського мiського вiддiлу Державної виконавчої служби Головного територiального управлiння юстицiї у Львiвськiй областi

1057Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

1058Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1059Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1060Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1061Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1062Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1063Про розгляд клопотання ТзОВ СП "Екологiчна група "Буг"

1064Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1065Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1066Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

1067Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

1068Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок та продажу земельної дiлянки у власнiсть для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1069Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

1070Про розгляд заяви громадянина Нискогуза Михайла Васильовича

1071Про розгляд заяви громадянки Покотило Iрини Василiвни

proПротокол засiдання тридцять четвертої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXV-а сесiя 13 грудня 2018 р.
1072Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк (zip)

1073Про мiський бюджет м.Червонограда на 2019 рiк (zip)

1074Про звернення Червоноградської мiської ради до керуючого Львiвською єпархiєю УПЦ(МП) - архiєпископа Львiвського та Галицького Фiларета щодо пiдтримки iдеї об'єднання всiх вiрних у Єдинiй Помiснiй Православнiй Церквi

1075Про звернення Червоноградської мiської ради, про напружену ситуацiю у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля" у зв'язку з невиплатою заробiтної плати за жовтень 2018р. та листопад 2018р.

1076Про надання одноразової грошової допомоги

1077Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховної Ради України щодо захисту iнституцiї сiм'ї в Українi

1078Про вилучення та надання земельних дiлянок

1079Про формування статутного капiталу Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та затвердження статуту Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" у новiй редакцiї

1080Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

1081Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти

1082Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк

1083Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї (опублiковано 13 грудня 2018р.)

1084Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018р. № 881 " Про затвердження Методики розрахунку тарифiв на оренду торговельного мiсця та послуг Комунального п_дприємства Червоноградський ринок"

1085Про затвердження Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2019 рiк

1086Про затвердження мiської цiльової програми пiдтримки Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату на 2019 рiк

1087Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк

1088Про затвердження Програми мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення та забезпечення заходiв, пов'язаних iз виконанням вiйськового обов'язку, призовом громадян України на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за контрактом та вiйськову службу в резервi до лав Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань на 2019 рiк

1089Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

1090Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1091Про внесення змiни в рiшення Червоноградської мiської ради

1092Про вилучення та надання земельних дiлянок

1093Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1094Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1095Про продовження термiну оренди земельної дiлянки та розгляд звернень щодо зменшення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки

1096Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

1097Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

1098Про надання пiльг по земельному податку на територiї м.Червонограда

1099Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

1100Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

1101Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

1102Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради №1001 вiд 06.09.2018р.

1103Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

1104Про розробку проекту змiн до плану зонування територiї м. Червонограда

1105Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомун-сервiс" в новiй редакцiї

1106Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

1107Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в мiстi Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2019 рiк

1108Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдходiв у м. Червоноградi

1109Пронадання дозволу КП "Комунальник" на списання з балансу основних засобiв

proПротокол засiдання тридцять п'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXVI-а сесiя 24 сiчня 2019 р.
1110Про депутатськi запити

1111Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк (zip)

1112Про затвердження Програми промоцiї мiста Червонограда на 2019 рiк

1113Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

1114Про внесення змiн в рiшення мiської ради №1046 вiд 24.10.2018 року

1115Про надання дозволу Комунальному Пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу основних засобiв

1116Про надання дозволу Червоноградському Народному дому на списання з балансу основних засобiв

1117Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС) та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО (ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

1118Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) на 2019 рiк

1119Про затвердження Програми безоплатного стоматологiчного обслуговування та зубопротезування окремих категорiй населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк

1120Про затвердження Програми органiзацiї та проведення громадських робiт у м.Червоноградi на 2019 рiк

1121Про внесення змiн в Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда

1122Про надання одноразової грошової допомоги

1123Про надання згоди на передачу в суборенду земельної дiлянки

1124Про вилучення та надання земельних дiлянок

1125Про розгляд заяви громадянки Євтушик Оксани Петрiвни

1126Про розгляд клопотання ЗАТ "Прибужжя"

1127Про розгляд заяв громадян Бурка В.Д. та Бакланова М.М.

1128Про розгляд клопотання АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

1129Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

1130Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1131Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1132Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1133Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1134Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1135Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1136Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1137Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1138Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1139Про розгляд клопотання ПрАТ "ЧЗЗБВ"

1140Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради

1141Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

1142Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "ВМВ Холдинг" та ВП "Управлiння "Захiдвуглепостач" ДП "Львiввугiлля"

1143Про участь в обласному конкурсi проектiв мiсцевого розвитку у Львiвськiй областi на 2019 рiк

1144Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на залучення кредиту у формi овердрафт

1145Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

1146Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

proПротокол засiдання тридцять шостої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXVII-а сесiя 21 лютого 2019 р.
1147Про депутатськi запити

1148Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2018 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк (zip)

1149Про внесення змiн до рiшення про встановлення туристичного збору на територiїмiста Червонограда

1150Про надання одноразової грошової допомоги

1151Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки

1152Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки та розвитку Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на 2019 рiк

1153Про змiну iстотних умов оплати працi директору Червоноградського мiського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

1154Про затвердження Положення про вiддiл освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

1155Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

1156Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

1157Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних акт_в на 2019 рiк

1158Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2018 рiк та затвердження Програми на 2019рiк

1159Про здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

1160Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "СОФРО", ТПВ ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" та ВП "Шахта Степова" ДП "Львiввугiлля" та ТзОВ "СОКМЕ"

1161Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

1162Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради на баланс Червоноградської м_ської ради видатк_в на виготовлення проектної документац_ї по об'єкту "Буд_вництво технолог_чної л_н_ї утил_зац_ї шлам_в (осад_в) в_д очищених ст_чних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)"

1163Програма полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2019 рiк

1164Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1165Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1166Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1167Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1168Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1169Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1170Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1171Про вилучення та передачу у приватну власнiсть земельних дiлянок та надання в оренду земельної дiлянки

1172Про розгляд клопотання Вищого професiйного училища № 11 м. Червонограда

1173Про розгляд заяв громадянина Гусара _горя Ярославовича

1174Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1175Про вилучення земельної дiлянки та передачу її у комунальну власнiсть Львiвської обласної ради

1176Про прийняття у комунальну власнiсть земельної дiлянки

1177Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

proПротокол засiдання тридцять сьомої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXVIII-а сесiя 4 квiтня 2019 р.
1178Про депутатськi запити

1179Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

1180Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури за 2018 рiк

1181Про надання одноразової грошової допомоги

1182Про делегування повноваженння

1183Про затвердження проекту консервацiї основних засобiв КП "ЦПМСД", подальше виконання яких визнано тимчасово недоцiльним

1184Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiї: ЧЗШ № 5,6,7,12; гiмназiї; ЧСШ №8; ЧНВК №10,13; ЧЗПШ № 11; ЗДО № 2,4,7,12,13,16,17,18, 19; БДЮТЧ

1185Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун"

1186Про надання дозволу на безоплатну передачу радiаторiв системи опалення з балансу КП "Червоноградський ринок" на баланс вiддiл освiти Червоноградської мiської ради

1187Про надання згоди на безкоштовну передачу залiзобетонних плит перекриття б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс Соснiвської мiської ради

1188Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

1189Про вилучення та надання земельних дiлянок

1190Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1191Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1192Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

1193Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1194Про звернення Червоноградської мiської ради до Нацiональної Ради з питань телебачення та радiомовлення України

1195Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1196Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агробiзнес"

1197Про розгляд клопотання Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 4

1198Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1199Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

1200Про безоплатну передачу з балансу КП "Комунальник" стадiону "Гiрник" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс КП СК "Шахтар"

1201Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

1202Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

1203Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс Червоноградської мiської ради та вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видаткiв

1204Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради на баланс Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї видатки незавершеного будiвництва по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi"

1205Про передачу з балансу КП "Червоноградводоканал" Червоноград-ської мiської ради на баланс вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видатки незавершеного будiвництва по об'єкту "Капiтальний ремонт водопроводу по вул.Сокальська в м.Червоноград Львiвської областi"

1206Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

1207Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень першого пiд'їзду гуртожитку по вул.Шептицького,8 м.Червонограда

1208Про затвердження Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2019 рiк

proПротокол засiдання тридцять восьмої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXIX-а сесiя 18 квiтня 2019 р.
1209Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за сiчень-березень 2019 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк (zip)

1210Про внесення змiн до рiшення про встановлення туристичного збору на територiїмiста Червонограда

1211Про звiльнення Гаманюка Вiталiя Володимировича з посади заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

1212Про надання одноразової грошової допомоги

1213Про затвердження детального плану територiї на вул. Б.Хмельницького (схiдна сторона вулицi, в районi садиби громадянина Сибаля В.А.)

1214Про затвердження змiн до плану зонування територiї мiста Червонограда

1215Про затвердження програми Надання фiнансової пiдтримки громадським органiзацiям, громадським спiлкам на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк

1216Про проведення конкурсу соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради у 2019 роцi

1217Про затвердження складу комiсiї з визначення громадських органiзаiй, громадських спiлок, яким буде надаватись фiнансова пiдтримка на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв за рахунок бюджетних коштiв у 2019 роцi

1218Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

1219Про внесення змiн до додатку рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.01.2019р. №1117

1220Про оголошення конкурсу на посаду директора Комунального пiдприємства Радiостудiя "Новий двiр"

1221Про розгляд заяви громадянина-учасника антитерористичної операцiї

1222Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1223Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1224Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

1225Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1226Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ТзОВ "Епiцентр К"

1227Про розгляд заяви громадянина Юферова Василя Вiкторовича

1228Про розгляд заяви ФОП Клачка Богдана Адольфовича

1229Про внесення змiн в рiшення Червоноградської м_ської ради

1230Про погодження акту погодження меж земельної дiлянки iз сумiжними землекористувачами (землевласниками)

1231Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї (zip)

1232Про припинення роботи комунального пiдприємства "Нептун" шляхом приєднання його до комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

1233Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужн_стю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ВП "Шахта "Лiсова" ДП "Львiввугiлля"

proПротокол засiдання тридцять дев'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 10 травня 2019 р.
1234Про звернення Червоноградської мiської ради щодо напруженої ситуацiї у шахтарських колективах Державного пiдприємства "Львiввугiлля"

XXXX сесiя 23 травня 2019 р.
1235Про затвердження заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

1236Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 18.04.2019р. №1232"Про припинення роботи комунального пiдприємства "Нептун" шляхом приєднання його до комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

1237Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк (zip)

1238Про звернення Червоноградської мiської ради щодо критичної ситуацiї з погашенням боргу ДП "Львiввугiлля" перед комунальними пiдприємствами "Червоноградтеплокомуненерго" та КП "Червоноградводоканал"

1239Про внесення змiн до додатку рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016р. №64

1240Про надання дозволу на безоплатну передачу пресу механiчного гвинтового ПДО-03МХiз балансу вiддiлу освiтиЧервоноградської мiської ради на баланс КП Червоноградський ринок

1241Про внесення змiн до п. 1 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.04.2019 № 1186"Про надання дозволу на безоплатну передачу радiаторiв системи опалення з балансу КП Червоноградський ринок на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради"

1242Про внесення змiн в п.2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 року №521 "Про утворення центру надання адмiнiстративних послуг"

1243Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг

1244Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на залучення кредиту у формi овердрафт

1245Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на залучення кредиту у формi овердрафт

1246Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на залучення кредиту на закупiвлю холодильного обладнання

1247Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на залучення кредиту у формi овердрафт

1248Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 р. № 883 "Про впровадження пiлотного проекту щодо органiзацiї електронних торгiв (аукцiонiв) з використанням електронної торгової системи "Prozorro.Продажi""

1249Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1250Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1251Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1252Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1253Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1254Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1255Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1256Про розгляд клопотання КП "Ринок "Левада"

1257Про розгляд клопотань ЖБК № 4 "Молодiжний" та ЖБК № 7

1258Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

1259Про зняття з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради землевпорядних документацiй i передачу їх Комунальному пiдприємству "Черовонограджитлокомунсервiс"

1260Про розгляд клопотання Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

1261Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Школяр" на збiльшення кредитного лiмiту у формi овердрафт

1262Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

1263Про надання згоди на укладення попереднього договору до договору оренди нерухомого майна (zip)

1264Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 14 грудня 2006 року № 88 "Про затвердження нормативу вiдрахувань до загального фонду бюджету м.Червонограда частини прибутку комунальними пiдприємствами та органiзацiями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi"

1265Про затвердження Програми фiнансування робiт з капiтального ремонту багатоквартирних житлових будинкiв у мiстi Червоноградi на 2019-2023 роки

1266Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу об'єкта незавершеного будiвництва (проектнi роботи)

proПротокол засiдання сорокової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXI сесiя перше пленарне засiдання 20 червня 2019 р.
1267Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк (zip)

1268Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

1269Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

1270Про утворення мiсцевої надзвичайної протиепiзоотичної комiсiї при Червоноградськiй мiськiй радi"

1271Про надання згоди на безкоштовну передачу сервера iз балансу Комунального пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на баланс Комунального пiдприємства " Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

1272Про утворення комунального пiдприємства "Соснiвська мiська лiкарня"

1273Про внесення змiн в загальну чисельнiсть вiддiлу культури

proПротокол першого пленарного засiдання сорок першої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXI сесiя друге пленарне засiдання 25 червня 2019 р.
1274Про передачу Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї функцiї замовника з реалiзацiї проєкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу Бендюзького водозабору вiд с.Бендюга Сокальського району Львiвської областi до м. Червоноград Львiвської областi (1 черга)"

1275Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

1276Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

1277Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

1278Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1279Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1280Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1281Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1282Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

1283Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

1284Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1285Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

1286Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1287Про розгляд заяви громадянки Гiбляк Надiї Онуфрiївни

1288Про розгляд заяв громадянина Найди Мирослава Романовича

1289Про внесення змiн в Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда

1290Про розгляд клопотання Представництва Американського Об'єднання Комiтетiв для Євреїв Бувшого Радянського Союзу

1291Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки громадянину Багрiю Михайлу Михайловичу

1292Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Школяр" на отримання кредиту або кредитного лiмiту у формi овердрафт

proПротокол другого пленарного засiдання сорок першої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXII сесiя перше пленарне засiдання 25 липня 2019 р.
1293Про депутатськi запити

1294Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за сiчень-червень 2019 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк (zip)

1295Про призначення на посаду директора Комунального пiдприємства Радiостудiя "Новий двiр"

1296Про надання згоди на укладення попереднього договору до договору оренди нерухомого майна

1297Про надання дозволу на розроблення проекту змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня вул. Перемоги ), Iвасюка, Грушевського ( дамба) в м. Червоноградi

1298Про внесення змiн до рiшень Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2017р. № 505 вiд 25.04.2017р. № 506 вiд 25.04.2017р. № 507 вiд 19.04.2018р. № 828

1299Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень Регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях

1300Про внесення змiн в Програму забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк

1301Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1302Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1303Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1304Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1305Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1306Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1307Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1308Про розгляд заяв громадян Сибаля Андрiя Васильовича та Сибаля Василя Андрiйовича

1309Про розгляд клопотань гаражних кооперативiв

1310Про вилучення та передачу у власнiсть земельних дiлянок

1311Про надання згоди на передачу в суборенду земельних дiлянок

1312Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ФОП Тулупенко Олександрi Сидорiвнi

1313Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.01.2019 № 1138, затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

1314Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛАДО-МИР"

1315Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1316Про розгляд заяв громадян Табiнського В.С. Серватяк Т.I. та Воробель Л.З.

1317Про розгляд заяви громадянина Кравця Вiталiя Васильовича

1318Про безкоштовну передачу комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради, яка знаходиться на балансi вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть Сокальської районної ради

1319Про безкоштовну передачу комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради, яка знаходиться на балансi вiддiлу культури Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть Сокальської районної ради

1320Про безоплатну передачу з комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвка в особi Соснiвської мiської ради основнi засоби мережi зовнiшнього освiтлення м.Соснiвка

1321Про безоплатну передачу з комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвка в особi Соснiвської мiської ради майно та основнi засоби системи теплопостачання м.Соснiвка (zip)

1322Про безоплатну передачу з комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради майно та основнi засоби мереж водопостачання та водовiдведення м.Соснiвка

1323Про надання згоди на безоплатну передачу тротуарних плит з балансу КП "Комунальник"

1324Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж труб недiючої магiстральної теплової мережi, дiаметром 530 мм, довжиною 48,50 пм вiд районної газової котельнi № 2 по вул.Бiчна Промислова у м. Червоноград

proПротокол першого пленарного засiдання сорок другої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXII сесiя друге пленарне засiдання 30 липня 2019 р.
1325Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.07.2017 року 576 "Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул. Львiвська,15"

1326Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв

1327Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2019 рiк

1328Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

1329Про надання згоди вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради прийняти на баланс капiтальнi вкладення по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi" вiд Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

1330Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

1331Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужн_стю до 100 тис. тонн в р_к, з населених пункт_в Остр_вської с_льської ради

1332Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2019року № 1268 "Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда""

1333Про внесення змiн в рiшення сесiї №67 вiд 04.02.2016р.

1334Про внесення змiн в рiшення сесiї №340 вiд 24.11.2016р.

1335Про внесення змiн в рiшення сесiї №339 вiд 24.11.2016р.

1336Про внесення змiн в рiшення сесiї №237 вiд 28.07.2016р.

1337Про внесення змiн в рiшення сесiї №68 вiд 04.02.2016р.

1338Про внесення змiн в рiшення сесiї Червоноградської мiської ради №921 вiд 29.10.2015р.

1339Про внесення змiн в рiшення сесiї №238 вiд 28.07.2016р.

proПротокол другого пленарного засiдання сорок другої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXIII сесiя перше пленарне засiдання 22 серпня 2019 р.
1340Про депутатськi запити

1341Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

1342Про внесення змiн в загальну чисельнiсть виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

1343Про внесення змiн до положень виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

1344Про надання дозволу на розроблення детального плану територiї, обмеженої вулицями Шашкевича, Клюсiвською, Чорновола та проспектом Шевченка

1345Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" нежитлових примiщень за адресою: вул. Iвасюка, 8 у м.Червоноградi, та вул. Шевська, 34 у м.Червоноградi

1346Про створення груп подовженого дня у закладах загальної середньої освiти на 2019/2020 навчальний рiк

1347Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2019 р. №1272

1348Про внесення змiн в рiшення сесiї Червоноградської мiської ради №1185 вiд 04.04.2019р.

1349Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2019 р. №1295

1350Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень на баланс КП "Центральна м_ська лiкарня Червоноградської мiської ради"

1351Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень на баланс КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

1352Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

1353Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж труб недiючої магiстральної теплової мережi, дiаметром 219 мм, довжиною 100,0 пм вiд районної газової котельнi №2 по вул.Бiчна Промислова у м. Червоноград

1354Про звернення Червоноградської мiської ради щодо внесення змiн до Закону України "Про житлово-комунальнi послуги" вiд 09.11.2017 р.№ 21899-VIII

1355Про звiт структурного пiдроздiлу "Мунiципальна варта" КП "Комунальник"

proПротокол першого пленарного засiдання сорок третьої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXIII сесiя друге пленарне засiдання 27 серпня 2019 р.
1356Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1357Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1358Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1359Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1360Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1361Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1362Про розгляд клопотання Приватного акцiонерного товариства "Львiвобленерго"

1363Про передачу КП "Комунальник" у постiйне користування земельної дiлянки

proПротокол другого пленарного засiдання сорок третьої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXIV сесiя перше пленарне засiдання 19 вересня 2019 р.
1364Про депутатськi запити

1365Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї м.Червонограда"

1366Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури на територiї м. Червонограда впродовж I пiврiччя 2019 року

1367Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк (zip)

1368Про стан реалiзацiї мiсцевих програм, вiдповiдальним виконавцем яких є управлiння працi та соцiального захисту населення

1369Про надання одноразової грошової допомоги

1370Про затвердження мiської Програми забезпечення житлом осiб iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування у м. Червоноградi на 2019-2020 роки

1371Про розроблення проектiв змiн до генерального плану та плану зонування територiї мiста Червонограда

1372Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу необоротних матерiальних активiв

1373Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi нежитловим примiщенням за адресою м.Червоноград, вул. Ст.Бандери,11, площею 22,2 кв.м

1374Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi незавершеним будiвництвом котельнi кварталу "Левада" за адресою м.Червоноград, вул. Iвасюка, 2 "є"

1375Про внесення змiн в Перелiк об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

1376Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк

1377Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води

1378Про затвердження Звiту про оцiнку майна КП "Червоноградтеплокомуненерго"

1379Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж труб недiючої магiстральної теплової мережi, дiаметром 273 мм, довжиною 100,0 пм по вул.С.Бандери,54 у м. Червоноград

1380Про звернення Червоноградської мiської ради щодо сталого проходження опалювального сезону 2019/2020 р.р.

1381Про звернення Червоноградської мiської ради щодо повернення коштiв вiдповiдно до доручення Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.09.2019 № 05220-18-10/188ДСК по субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй

1382Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1383Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1384Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1385Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1386Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1387Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

1388Про розгляд заяви громадян Павлiв Ольги Володимирiвни, Юрченко Валентини Станiславiвни та Гавалка Володимира Петровича

1389Про вилучення та надання земельної дiлянки

1390Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi Львiвськiй, 42 "а"

1391Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi Львiвськiй, 34

1392Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (вулиця Корольова)

1393Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (на вулиц_ Героїв Майдану)

1394Про розгляд пропозицiї гр. Миронової Надiї Миколаївни

1395Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та включення в перелiк для продажу у власнiсть земельної дiлянки та для продажу права оренди земельної дiлянки на земельному аукцiонi

1396Про припинення права оренди земельної дiлянки

1397Про розгляд клопотання Акцiонерного товариства комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК"

1398Про призначення членiв редакцiйної ради КП "Радiостудiя "Новий Двiр"

1399Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Зеленського В.О. щодо присвоєння учаснику бойових дiй Луговському Ю.А. звання Героя України

1400Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля України щодо заборони торгiвлi росiйським вугiллям

Позачергова сесiя 23 вересня 2019 р.
1401Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля України, Мiнiстра Внутрiшiх Справ України, Директора Державного Бюро Рослiдування, Голови Львiської обласної державної адмiнiстрацiї, Голови Львiвської обласної ради щодо силового розгону мирного протесту Ветеранiв АТО/ООС та мешканцiв мiста Соснiвка 21 вересня 2019 року

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXIV сесiя друге пленарне засiдання 30 вересня 2019 р.
1402Про затвердження розподiльчого балансу комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" (zip)

1403Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

1404Про звернення Червоноградської мiської радидо Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України щодо необхiдностi продовження мораторiю на продаж землiсiльськогосподарського призначення

1405Про надання згоди на прийняття у власнiсть територiальної громади м.Червонограда Львiвської областi вiдiлення амбулаторного хронiчного гемодiалiзу №1 КНП ЛОР "Львiвська обласна клiнiчна лiкарня"

proПротокол другого пленарного засiдання сорок четвертої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 8 жовтня 2019 р.
1406Про звернення Червоноградської мiської ради

1407Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

XXXXV сесiя 31 жовтня 2019 р.
1408Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

1409Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за сiчень-вересень 2019 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк (zip)

1410Про припинення роботи комунального пiдприємства "Ринок "Левада" шляхом лiквiдацiї

1411Про звернення Червоноградської мiської ради щодо напруженої ситуацiї у шахтарських колективах Державного пiдприємства "Львiввугiлля"

1412Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

1413Про надання одноразової грошової допомоги

1414Про затвердження Регламенту роботи геоiнформацiйної системи м. Червонограда

1415Про встановлення надбавки за вислугу рокiв Залiвському А.I.

1416Про пiдключення послуги "Вiдкрита виписка" вiд Приватбанку

1417Про порядок списання комунального майна бюджетних установ, що фiнансуються з мiського бюджету, комунальних закладiв, комунальних пiдприємств засновником яких є мiська рада

1418Про надання згоди на безоплатну передачу тротуарих плит iз балансу Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на баланс Комунального пiдприємства "Комунальник"

1419Про надання дозволу на безкоштовну передачу деревини дров'яної

1420Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на списання з балансу необоротних матерiальних активiв

1421Про збiльшення кiлькостi штатних одиниць у закладах загальної середньої освiти

1422Про безоплатну передачу з комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвка в особi Соснiвської мiської ради

1423Про внесення змiн до Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загальної середньої освiти у новiй редакцiї, затвердженого рiшенням сесiї Червоноградської мiської ради вiд 19.06.2018 № 907

1424Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi нежитловим примiщенням за адресою м.Червоноград, вул. Сокальська,1, площею 19,6 кв.м

1425Про внесення змiн до пункту 7.9 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.12.2018р. № 1083 "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї"

1426Про участь в обласному конкурсi проектiв мiсцевих iнiцiатив у Львiвськiй областi на 2020 рiк

1427Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

1428Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

1429Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомун-сервiс" в новiй редакцiї

1430Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ДП "Шахта "Зарiчна"

1431Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1432Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

1433Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1434Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1435Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

1436Про вилучення та надання земельної дiлянки

1437Про розгляд заяви громадянки Чепiль Ксенiї Iванiвни

1438Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки громадянцi Василишин Надiї Михайлiвнi

1439Про проведення експертної грошової оцiнки земельної д_лянки на вулицi Радехiвськiй, 4-А

1440Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi С. Бандери, 54

1441Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1442Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

1443Про розгляд клопотання Приватного пiдприємства "АСАНТ"

1444Про припинення прав оренди земельних дiлянок

1445Про затвердження передавального акту комунального пiдприємства "Нептун"

1446Про надання згоди на безоплатне прийняття комп'ютерного обладнання, яке перебуває у користуваннi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради з балансу обласної державної адмiнiстрацiї на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради з державної власностi в комунальну власнiсть

1447Про затвердження Меморандуму про партнерство, спiвпрацю та взаємодiю мiж громадою мiст Червоноград Львiвської областi та Рубiжне Луганської областi

proПротокол засiдання сорок п'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXVI сесiя 26 листопада 2019 р.
1448Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк (zip)

1449Про делегування повноважень щодо здiйснення функцiй замовника при реалiзацiї проєкту "Електропостачання iндивiдуальної житлової забудови кварталу "Солокiя" в м. Червоноградi Львiвської областi (будiвництво)"

1450Про надання одноразової грошової допомоги

1451Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж 10 мiсяцiв 2019 року

1452Про стан реалiзацiї Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2019 рiк

1453Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

1454Про затвердження Програм фiнансової пiдтримки комунальному пiдприємству Спортивний комплекс "Шахтар" на 2020 та 2021 роки (zip)

1455Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiї стадiону ЧЗШ № 12

1456Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 19.04.2018 № 839 зi змiнами вiд 18.10.2018 № 1012

1457Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти

1458Про придбання житла для особи з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, яка перебуває на квартирному облiку у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради, що користується правом позачергового одержання житла

1459Про вступ до Асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Єврорегiон Карпати Україна - Карпатська агенцiя регiонального розвитку"

1460Про затвердження Порядку здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi примiського сполучення (zip)

1461Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 31.10.2019 р. № 1410 "Про припинення роботи комунального пiдприємства "Ринок "Левада" шляхом лiквiдацiї"

1462Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

1463Про надання дозволiв на здiйснення невiд'ємних полiпшень орендованого комунального майна за адресою: м. Червоноград, вул. Мазепи,12

1464Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2019р. №1320 "Про безоплатну передачу з балансу КП "Комунальник" у комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради основнi засоби мереж зовнiшнього освiтлення

1465Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

1466Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

1467Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єктiв комунальної власностi - нежитлових примiщень по вул. Корольова,12 та вул. Шептицього,1 у м.Червоноградi

1468Про припинення права комунальної власностi на багатоквартирнi житловi будинки

1469Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1470Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1471Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1472Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1473Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1474Про розгляд заяви громадян Кожемяко Олександра Михайловича, Кожемяко Валентини Петрiвни, Кожемяко Петра Олександровича, Кожемяко Тетяни Олександрiвни

1475Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконкому Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1476Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1477Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки громадянину Вернер Тимуру Адамовичу

1478Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

1479Про затвердження звiту про експертну грошову оцiнку земельної дiлянки площею 0,0857 га для влаштування паркувального майданчика (КВЦПЗ - 12.11 Для розмiщення та експлуатацiї об'єктiв дорожнього сервiсу), що розташована за адресою: Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 2с, кадастровий номер: 4611800000:01:011:0224 та продаж її у власнiсть на земельних торгах у формi аукцiону

1480Про припинення права оренди земельної дiлянки

proПротокол засiдання сорок шостої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXVII сесiя 5 грудня 2019 р.
1481Про депутатськi запити

1482Про безкоштовну передачу земельних дiлянок та об'єктiв комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради Львiвської областi, якi знаходяться на балансi вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi в спiльну комунальну власнiсть територiальних громад сiл, селищ, мiст Сокальського районув особi Сокальської районної ради Львiвської областi

1483Про безоплатну передачу комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради, яка знаходиться на балансi вiддiлу культури Червоноградської мiської ради в спiльну комунальну власнiсть територiальних громад сiл, селищ та мiст Сокальського району в особi Сокальської районної ради Львiвської областi

1484Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

1485Про мiський бюджет м.Червонограда на 2020 рiк (zip)

1486Про надання одноразової грошової допомоги

1487Про надання згоди на органiзацiю спiвробiтництва територiальних громад

1488Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних некомерцiйних неприбуткових пiдприємств - закладiв охорони здоров'я Червоноградської мiської ради

1489Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

1490Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784 (zip)

1491Про доповнення перелiку осiб якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи

1492Про передачу в оперативне управлiння Управл_нню Державної казначейської служби України в м. Червоноградi нежитлове примiщення за адресою: вул. Грушевського, 5 у м.Червоноградi

1493Про внесення змiн в Перелiк об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

1494Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2020 рiк

1495Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

1496Про внесення змiн до Статуту Комунального пiдприємства "Радiостудiя "Новий двiр" (zip)

1497Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018 №973"Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiїмiста Червонограда"

1498Про затвердження громадянину Бабюку Сергiю Леонiдовичу проект землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

1499Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1500Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1501Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1502Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1503Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

1504Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1505Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мебель-Сервiс"

1506Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОКМЕ"

1507Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на оформлення договору овердрафту в АТ "Ощадбанк"

proПротокол засiдання сорок сьомої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 11 грудня 2019 р.
1508Про звернення Червоноградської мiської ради щодо запобiгання енергетичнiй загрозi України

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 19 грудня 2019 р.
1509Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

1510Про забезпечення нагляду та контролю за утриманням примiщення за адресою: м. Червоноград, вул. Героїв Майдану,16 комунальному пiдприємству "Комунальник"

1511Про затвердження списку присяжних

1512Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужн_стю до 100 тис. тонн в р_к, з м. Сосн_вки Сокальського району

1513Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

XXXXVIII сесiя 23 сiчня 2020 р.
1514Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

1515Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

1516Про заслуховування звiту про виконання Програми забезпечення дiяльностi виробництва, транспортування, постачання теплової енергiї КП "ЧТКЕ" за 2019рiк на придбання матерiалiв для ремонту та пiдготовки до опалювального сезону 2019 /2020 рокiв

1517Про надання одноразової грошової допомоги

1518Про скасування рiшення виконавчого комiтету вiд 19.12.2019 року №235 "Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками"

1519Про внесення змiн в п.2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 року №521 "Про утворення центру надання адмiнiстративних послуг"

1520Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградський парк культури i вiдпочинку" в новiй редакцiї (zip)

1521Про делегування члена до складу Госпiтальної ради Львiвського госпiтального округу

1522Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.08.2019р. № 1345 "Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" нежитлових примiщень за адресою: вул. Iвасюка, 8 у м.Червоноградi, та вул. Шевська, 34 у м.Червоноградi"

1523Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" будiвлi амбулаторiї загальної практики сiмейної медицини за адресою: вул. Сiчових Стрiльцiв, 12 у смт. Гiрник

1524Про внесення змiн в штатний розпис централiзованої бухгалтерiї вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

1525Про затвердження Програми безоплатного стоматологiчного обслуговування та зубопротезування окремих категорiй населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

1526Про стан реалiзацiї мiсцевих програм, вiдповiдальним виконавцем яких є вiддiл фiзичної культури та спорту

1527Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

1528Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкту комунальної власностi - нежитлового примiщення по пр.Шевченка, 21 у м.Червоноградi

1529Про внесення змiн до рiшення № 1491 вiд 05.12.2019 року "Про доповнення перелiку осiб якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи"

1530Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

1531Про надання згоди на безоплатну передачу металевої огорожi з балансу КП "Комунальник"

1532Про стан реалiзацiї Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк та затвердження Програми на 2020 рiк

1533Про заслуховування звiту про виконання Програми благоустрою м.Червонограда на 2019рiк

1534Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу дерев

1535Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень вiд Гiрницької селищної ради з подальшою передачею на баланс КП "Комунальник", як внесок до статутного фонду

1536Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

1537Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

1538Про закрiплення нежитлового примiщення кабiнет №34 загальною площею 23,4 кв.м. за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська,1 на правах господарського вiдання за КП Радiостудiя "Новий двiр"

1539Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1540Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1541Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1542Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1543Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1544Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1545Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

1546Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кореньовському Василю Петровичу

1547Про розгляд клопотання Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

1548Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1549Про розгляд заяв громадянина Грабара А.П. та громадян Кожемяко Олександра Михайловича, Кожемяко Валентини Петрiвни, Кожемяко Петра Олександровича, Середницької Тетяни Олександрiвни

1550Про надання згоди на органiзацiю Спiвробiтництва територiальних громад

1551Про схвалення проекту договору про спiвробiтництво територiальних громад

1552Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок з балансу КП "Комунальник"

proПротокол засiдання сорок восьмої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 13 лютого 2020 р.
1553Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

1554Про внесення змiн до "Положення про громадський бюджет м.Червонограда" та створення координацiйної ради для реалiзацiї процесу "Громадського бюджету"

1555Про звернення Червоноградської мiської ради щодо скасування абонплати за транспортування газу

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXIX сесiя перше пленарне засiдання 20 лютого 2020 р.
1556Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2019 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2020 рiк (zip)

1557Про затвердження Програми фiнансової пiдтримки комунального закладу Львiвської обласної ради "Львiвськиий iсторичний музей" на 2020 рiк

1558Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi на 2020 рiк

1559Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС) та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО (ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

1560Про надання одноразової грошової допомоги

1561Про впорядкування та затвер-дження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

1562Про затвердження "Порядку роботи з повiдомленнями про корупцiю, внесеними викривачами, у Червоноградськiй мiськiй радi та її виконавчих органах"

1563Про затвердження "Порядку функцiонування електронної поштової скриньки та спецiальної телефонної лiнiї для повiдомлень про корупцiю"

1564Про затверження Плану доброчесностi мiста Червоноград 2020 - 2022

1565Про внесення змiн до Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради № 1151 вiд 21.02.2019р.

1566Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки та розвитку Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на 2020рiк

1567Про затвердження Стратегiї туристичного розвитку Червонограда на 2020-2022 роки

1568Про виконання основних показникiв Програмисоцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2019рiк та затвердження Програми на 2020рiк

1569Про затвердження мiської цiльової програми пiдтримки Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату на 2020 рiк

1570Про затвердження Програми створення та використання мiського матерiального резерву для запобiгання i лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та їх наслiдкiв

1571Про затвердження Програми технiчного i фiнансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централiзованого оповiщення i зв'язку на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

1572Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2020 рiк

1573Про затвердження Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2020 рiк

1574Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок з балансу КП "Комунальник"

1575Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради

1576Про втрату чинностi рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м.Червонограда"

1577Про затвердження Положення про управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради

1578Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради детального плану територiї i передачу його на баланс комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал"

1579Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, в_д ВП "Шахта Степова" ДП "Львiввугiлля", ВП "Управлiння "Захiдвуглепостач" ДП "Львiввугiлля", ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" та ТзОВ "СОКМЕ"

1580Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з населених пунктiв Острiвської сiльської ради

1581Про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" Червоноградської мiської ради

1582Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

1583Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

1584Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

1585Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ВП "Шахта "Лiсова" ДП "Львiввугiлля"

1586Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

1587Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2020 рiк

1588Про затвердження Статуту Комунального пiдприємства Радiостудiя "Новий двiр" в новiй редакцiї

1589Про передачу в оперативне управлiння комунальному пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" нежитлових будiвель за адресою:вул. Iвасюка, 8 у м.Червоноградi Львiвської областi, та вул. Шевська, 34 у м.Червоноградi Львiвської областi

1590Про змiну складу постiйних Депутатських комiсiй мiської ради

1591Про приєднання територiальної громади мiста Червонограда до народної iнiцiативи стосовно реформування земельних вiдносин

proПротокол першого пленарного засiдання сорок дев'ятї сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

XXXXIX сесiя друге пленарне засiдання 27 лютого 2020 р.
1592Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1593Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

1594Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1595Про надання дозволу на виготовлення техн_чних документацiй iз землеустрою

1596Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1597Про розгляд клопотань КП "Червонограджитлокомунсервiс"

1598Про розгляд заяви громадянина Цьоми Петра Стефановича

1599Про розгляд клопотання Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

1600Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1601Про розгляд заяви ФОП Ткача Миколи Васильовича

1602Про передачу КП "Комунальник" у постiйне користування земельної дiлянки

1603Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мебель-Сервiс"

1604Про затвердження технiчної документацiї щодо подiлу земельної дiлянки

1605Про розгляд клопотання Приватного пiдприємства фiрми "ПЕА"

1606Про передачу Управлiнню капiтального будiвництва Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї проектно - кошторисну документацiю та функцiї замовника з реалiзацiї проєкту "Реконструкцiя з добудовою Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв №6 Червоноградської мiської ради Львiвської областi на вул. Шахтарськiй, 8 та 8 "а" в смт. Гiрник"

proПротокол другого пленарного засiдання сорок дев'ятї сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 17 березня 2020 р.
1607Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 24 березня 2020 р.
1608Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

1609Про не нарахування орендної плати суб'єктам господарювання, якi орендують нежитловi примiщення комунальної власностi i не працюють у зв'язку iз карантином

1610Про звернення Червоноградської мiської ради щодо запровадження механiзмiв компенсацiї втрат доходiв мiсцевих бюджетiв внаслiдок здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню короновiрусної хвороби (COVID-19)

proЗасiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

50 сесiя перше пленарне засiдання 9 квiтня 2020 р.
1611Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000) (zip)

1612Про надання одноразової грошової допомоги

1613Про проведення засiдань Червоноградської мiської ради в перiод карантину

1614Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на продовження кредиту у формi овердрафт в АТ КБ "ПриватБанк"

1615Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на залучення кредиту у формi овердрафт

1616Про надання згоди на безоплатної передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради зовнiшньої мережi електропостачання (II черга) житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

proПротокол першого пленарного засiдання пятдесятої сесiї Червоноградської мiської ради

50 сесiя друге пленарне засiдання 29 квiтня 2020 р.
1617Про забезпечення спiвфiнансування обласної Програми "Питна вода"

1618Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 940 "Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда"

1619Про внесення змiн до Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки

proПротокол першого пленарного засiдання пятдесятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

50 сесiя третє пленарне засiдання 14 травня 2020 р.
1620Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень- березень 2020 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2020 рiк (13209100000) (zip)

1621Про звернення Червоноградської мiської ради щодо виявлення фактiв вiдвантаження, складування твердих побутових вiдходiв

1622Про затвердження перелiку (дозволу на ненарахування орендної плати) орендарiв, якi вимушено припинили свою дiяльнiсть у зв'язку iз введенням карантину, та звiльняються вiд орендної плати протягом двох мiсяцiв

1623Про затвердження перелiку (дозволу на не нарахування орендної плати) орендарiв, що у зв'язку iз карантином призупинили свою дiяльнiсть, та звiльняються вiд орендної плати протягом двох мiсяцiв

1624Про звiльнення орендарiв вiд сплати орендної плати за оренду торговельних мiсць на перiод дiї карантину

1625Про затвердження програми Надання фiнансової пiдтримки громадським органiзацiям, громадським спiлкам на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

1626Про проведення конкурсу соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради у 2020 роцi

1627Про затвердження складу комiсiї з визначення громадських органiзаiй, громадських спiлок, яким буде надаватись фiнансова пiдтримка на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв за рахунок бюджетних коштiв у 2020 роцi

1628Про встановлення вiдповiдальностi щодо усунення дискримiнацiйних вимог у тендернiй документацiї

1629Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

1630Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

1631Про надання згоди на безоплатну передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради мереж зовнiшнього освiтлення

1632Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "ВМВ Холдiнг"

1633Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води

1634Про делегування функцiй замовника по об'єкту "Реконструкцiя будiвлi колишнього шкiрвендиспансеру пiд розмiщення Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату по вул. Шевська, 36 в м. Червоноград Львiвської областi" вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

1635Про передачу функцiй замовника з реалiзацiї проєкту "Будiвництво пiдвищувальної насосної станцiї в смт. Гiрник Львiвської областi" Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово - комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

proЗасiдання третього пленарного засiдання п'ятдесятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

50 сесiя четверте пленарне засiдання 21 травня 2020 р.
1636Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг

1637Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1638Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1639Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1640Про надання дозволу на виготовлення техн_чних документацiй iз землеустрою

1641Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1642Про надання дозволу на розроблення технiчних документацiй iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. Червонограда

1643Про вилучення та надання земельної дiлянки

1644Про розгляд клопотання КП "Червоноградводоканал"

1645Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1646Про розгляд клопотання ТОВ "ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ"

1647Про припинення права оренди земельної дiлянки

1648Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кравчуку Вiктору Григоровичу

1649Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, технiчної документацiї щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

proПротокол четвертого пленарного засiдання п'ятдесятої сесiї Червоноградської мiської ради

51 сесiя перше пленарне засiдання 11 червня 2020 р.
1650Про депутатськi запити

1651Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури на територiї м. Червонограда впродовж 2019 року

1652Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000) (zip)

1653Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в м.Червоноградi

1654Про надання одноразової грошової допомоги

1655Про змiну типiв та найменувань закладiв загальної середньої освiти

1656Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.04.2020 №1618 "Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 №940 "Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда"

1657Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг

1658Про присвоєння Подольчак Оксанi Степанiвнi звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

1659Про присвоєння Москалюку Генадiю Валерiйовичу звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

1660Про присвоєння Коцюрубi Iгорю Iвановичу звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

1661Про затвердження статутiв Iнформацiйно-методичного центру освiти м. Червонограда, Центру еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi м.Червонограда

1662Про затвердження Статуту Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи в новiй редакцiї

1663Про прийняття в комунальну власнiсть майна комунального пiдприємства "Ринок "Левада" за адресою: м. Червоноград, вул. Героїв майдану,16 та передачу даного майна на баланс комунального пiдприємства "Комунальник"

1664Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939"Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

1665Про затвердження положення про уповноважену особу Червоноградської мiської ради, визначення особи вiдповiдальної за органiзацiю та проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та покладення на неї функцiї уповноваженої особи Червоноградської мiської ради

1666Про звiльнення орендарiв окремих елементiв благоустрою, якi подали свої заяви з проханням припинити нарахування орендної плати, що у зв'язку iз карантином призупинили свою дiяльнiсть,термiном на два мiсяцi

1667Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради кап_тальних вкладень в статутний фондКП "Червоноградводоканал"

1668Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України та Мiнiстерства розвитку громад та територiй України, щодо можливостi встановлення та застосування тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення з 01.07.2020 р.

1669Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу пiдприємства основних засобiв

1670Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок з балансу КП "Комунальник"

1671Про надання дозволу на вiдключення вiд мереж центрального опалення житлового будинку по вул. Тарнавського, 5 та внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

1672Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу вакуумно-пiдмiтальної машини VKM 4000 на шасi ISUZUNPR75та передачу його в статутний фонд КП "Комунальник"

1673Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1674Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1675Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1676Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1677Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1678Про вилучення та надання земельної дiлянки

1679Про розгляд клопотання Публiчного акцiонерного товариства "Змiна"

1680Про розгляд заяви громадянки Стрiкової Любовi Олексiївни

1681Про розгляд заяви громадянина Зробка Михайла Володимировича

1682Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1683Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради землевпорядних документацiй i передачу їх комунальним п_дприємствам м. Червонограда

1684Про розгляд клопотання Червоноградського мiсцевого товариства "Рибацький кут"

1685Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кольга"

1686Про припинення права оренди земельної дiлянки

1687Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу прав їх оренди на земельному аукцiонi

1688Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та реєстрацiю прав комунальної власностi на земельнi дiлянки пiд багатоквартирними житловими будинками

1689Про звiльнення орендарiв окремих елементiв благоустрою, якi подали свої заяви з проханням припинити нарахування орендної плати, що у зв'язку iз карантином призупинили свою дiяльнiсть, термiном на двам iсяцi

1690Про надання дозволу на демонтаж та безоплатну передачу секцiй дорожнього огородження (турнiкетiв) з балансу КП "Комунальник"

1691Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на внесення змiн до Договору про надання овердрафту

1692Про звернення Червоноградської мiської ради до Львiвської обласної ради

proПротокол засiдання п'ятдесят першої сесiї Червоноградської мiської ради

52 сесiя 2 липня 2020 р.
1693Про депутатськi запити

1694Про надання одноразової грошової допомоги

1695Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

1696Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областiна проведення списання з балансу дерев та їх видалення,що знаходяться на територiїЧСШI-III ступенiв № 8

1697Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 26.11.2019 № 1457 " Про надання пiльг збезкоштовногохарчування вихованцямзакладiв дошкiльної освiти, учнямзакладiв загальної середньої освiти"

1698Про скасування пункту 5 Перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi затвердженого рiшенням №1299 вiд 25.07.2019р.

1699Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 11.06.2020р "Про прийняття в комунальну власнiсть майна комунального пiдприємства "Ринок ''Левада ''за адресою: м. Червоноград, вул. Героїв Майдану, 16 та передачу даного майна на баланс комунального пiдприємства "Комунальник"

1700Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних акт_в Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

1701Про безоплатну передачу з балансу Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень у комунальнувласнiсть територiальної громади м.Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради мереж зовнiшнього освiтлення

1702Про безоплатну передачуу власнiсть територiальної громади м.Червонограда мережiзовнiшнього електропостачання (II черга), мiкрорайону "Монастирський", вiд ТзОВ "СОКМЕ"

1703Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради мережiзовнiшнього електропостачання (II черга), мiкрорайону "Монастирський", на баланс ПрАТ "Львiвобленерго"

1704Про внесення змiн в додаток рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23.01.2020 р. № 1535 "Про безкоштовне прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень вiд Гiрницької селищної ради з подальшою передачею на баланс КП "Комунальник", як внесок до статутного фонду"

1705Про безоплатне прийняття до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд'їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ "Концерн Хлiбпром"

1706Пропередачу з балансу Червоноградського Народного дому декоративного виробу на баланс КП "Комунальник"

1707Про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" Червоноградської мiської ради (zip)

1708Прозняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради звiту про незалежну оцiнку майна та передачу його на баланс КП "Червоноградтеплокомуненерго"

1709Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1710Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

1711Про затвердження технiчної документацiї щодо подiлу земельної дiлянки

1712Про розгляд клопотань Приватного акцiонерного товариства "Львiвобленерго"

1713Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1714Про розгляд заяви громадянина-учасника антитерористичної операцiї

1715Про розгляд заяви громадянинаКовалика Вiктора Богдановича

1716Про розгляд заяви громадянки Лiнинської Ольги Федорiвни

1717Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв земельних торгiв на конкурентних засадах

1718Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1719Про вилучення та надання земельної дiлянки

1720Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1721Про розгляд заяви ФОП Момота Миколи Петровича

1722Про розгляд заяви Карпишин Iрини Андрiївни

1723Про розгляд заяви ФОП Юферова Василя Вiкторовича

1724Про розгляд клопотання Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

1725Про виготовлення технiчної документацiї щодо подiлу земельної дiлянки

proПротокол засiдання п'ятдесят другої сесiї Червоноградської мiської ради

53 сесiя перше пленарне засiдання 20 серпня 2020 р.
1726Про депутатськi запити

1727Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень-червень 2020 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2020 рiк (13209100000)

1728Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

1729Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.06.2016 р. №1277 "Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда"

1730Про продаж у власнiсть земельної дiлянкиФОП Шмигельському Сергiю Федоровичу

1731Про розгляд заяв Бандрiвської А.М, Сiмчука В.М. про внесеннязмiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

1732Про звернення Червоноградської мiської ради щодовнесення змiн до законодавчих, пiдзаконних актiв, iнших нормативно правових актiв для змiни чергостi зарахування сплати єдиного соцiального внеску та списання пенii штрафiв за несвоєчасну сплату державних вуглевидобувних пiдприємств з Єдиного соцiального внеску i страхових внескiв перед Пенсiйним Фондом України, Фондом соцiального страхування України

1733Про затвердження Положення про вiддiл культури Червоноградської мiської ради

1734Про вiдкриття iнклюзивних груп у закладах дошкiльної освiти та органiзацiю класiв з iнклюзивним навчанням у закладах загальної середньої освiти

1735Про надання згоди на безоплатну передачу ЧЗШ № 4 друкованої продукцiї НАПН України

1736Про створення груп подовженого дня у закладах загальної середньої освiти на 2020/2021 навчальний рiк

1737Про реорганiзацiю Iнформацiйно-методичного центру освiти м. Червонограда в Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

1738Про затвердження Порядку про проведення конкурсу на посаду директора Центру професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi, Порядку про проведення конкурсу на посади педагогiчних працiвникiв Центру професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

1739Про затвердження Статуту Червоноградського лiцею Червоноградської мiської ради Львiвської областi

1740Про введення штатної одиницi тренера-викладача з боксу

1741Про придбання житла для особи з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, яка перебуває на квартирному облiку у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради, що користується правом позачергового одержання житла

1742Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2019 № 1297 "Про надання дозволу на розроблення змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня вул. Перемоги ), Iвасюка, Грушевського ( дамба) в м. Червоноградi"

1743Про передачу з балансу комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва iiнвестицiй "Будiнвест"капiтальних вкладень пооб'єктах незавершеного будiвництвана балансвiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

1744Про безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвка в особi Соснiвської мiської ради 500 штук залiзобетонних лоткiв, що були у використаннi, вiд комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" Червоноградської мiської ради

1745Про безоплатну передачу Гiрницькiй селищнiй радi 50 штук залiзобетонних лоткiв,що були у використаннi,вiд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

1746Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу пiдприємства приватизованих квартир у 2019-2020 р.р.

1747Про прийняття вiд КП "Червоноградтеплокомуненерго" пiд'їздної дорогидо районної газової котельнi № 1, що розташована за адресою м. Червоноград, вул. Б.Промислова, 45А та передачу її на баланс КП"Комунальник"

1748Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єктiв комунальної власностi - нежитлових примiщень м.Червонограда

1749Про надання дозволу на вiдключення вiд мереж центрального опалення житлового будинку по вул. Грушевського, 17 та внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

1750Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок та тротуарних плит з балансу КП "Комунальник"

1751Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 02.07.2020р. №1703 "Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради мережiзовнiшнього електропостачання (II черга), мiкрорайону "Монастирський", на баланс ПрАТ "Львiвобленерго"

1752Про безоплатну передачу з балансу КП "Комунальник" на баланс КП Спортивний комплекс "Шахтар" скейт-майданчика

1753Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на встановлення вiдновлювальної кредитної лiнiї в АТ "Ошадбанк"

1754Про надання дозволу на вiдключення вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води власникiв квартир та нежитлових примiщень

1755Про безоплатну передачу майна iз комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда у власнiсть Релiгiйної органiзацiї "Релiгiйна громада Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України" площею 56,7 кв.м за адресою: м.Червоноград, вул. Героїв Майдану,16

1756Про затвердження Положення про порядок приватизацiї (вiдчуження) комунального майна територiальної громади м. Червонограда

1757Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2020 роцi, про приватизацiю об'єктiв та Положення про дiяльнiсть аукцiонної комiсiї

1758Про затвердження Положення про конкурсний вiдбiр суб'єктiв оцiночної дiяльностi

proПротокол першого пленарного засiдання пятдесят третьої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

53 сесiя друге пленарне засiдання 27 серпня 2020 р.
1759Про розгляд заяви щодо погодження ТзОВ "Компанiя "Унiверсал Iнжинiринг" продовження термiну будiвництва об'єкту: "Реконструкцiя незавершеного будiвництва полiклiнiки з пристосуванням пiд житловий комплекс на вул. Iвасюка,2"б" в м.Червоноградi Львiвської областi"

1760Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради Львiвськоїобластi "Про реорганiзацiю Iнформацiйно-методичного центру освiти м. Червонограда" в Центрпрофесiйного розвитку педагогiчних працiвникiвЧервоноградської мiської ради Львiвської областi"вiд 20.08.2020 № 1737

1761Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Зеленського В.О., Прем'єр-мiнiстра України Шмигаля Д.А., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ден_сової Л.Л., народного депутата України Камельчука Ю.О., щодо внесення змiн до п_дпункту 2 пункту 5 частини 2 Прик_нцевих Положень Закону України "Про внесення зм_н до Закону України в "Про Державний бюджет України на 2020р_к" в_д 13.04.2020р. №553-IX

1762Про продовження контракту з директором Комунального пiдприємства Радiостудiя "Новий двiр" Новацьким О.Є.

1763Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1764Про надання дозволу на виготовлення техн_чної документацiї iз землеустрою

1765Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1766Про розгляд заяви громадянки Пiрнач Наталiї Вiкторiвни

1767Про розгляд заяви громадянина Панькiва Юрiя Володимировича

1768Про вилучення та надання земельних дiлянок

1769Про розгляд клопотань Приватного акцiонерного товариства "Львiвобленерго"

1770Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1771Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiїiз землеустрою щодо об'єднання земельних дiлянок

1772Про розгляд заяви ФОП Скоропади Мирослава Михайловича

1773Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1774Про включенняв перелiк земельної дiлянки для продажуправа її оренди на земельному аукцiонi

1775Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1776Про розгляд заяви ФОП Павленко Наталiї Iванiвни

1777Про продаж у власнiсть земельної дiлянкиТовариству з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

1778Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОКМЕ"

1779Про розгляд клопотання ТзОВ "Кольга"

1780Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОК Ест-iнвест"

1781Про включенняв перелiк земельної дiлянки в м. Червоноградi на вул. С. Бандери, 62 для продажуправа її оренди на земельному аукцiонi

1782Про затвердження проектiв землеустрою щодовiд веденняземельних дiлянок

1783Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

proПротокол другого пленарного засiдання п'ятдесят третьої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

Позачергова сесiя 2 вересня 2020 р.
1784Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

proПротокол засiдання позачергової сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання

54 сесiя перше пленарне засiдання 24 вересня 2020 р.
1785Про звернення Червоноградської мiської ради щодо невiдкладного розгляду та пiдтримки проектiв законiв №№3853-1,3853-2,3993

1786Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000) (zip)

1787Про надання згоди на безоплатне прийняття вiд ПАТ "Шахта "Надiя" у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда будiвель та об"єктiв

1788Про погодження створення ботанiчної пам'ятки природи мiсцевого значення "Сосна графiв Вишневських"

1789Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу основних засобiв

1790Про затвердження Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загальної середньої освiти

1791Про затвердження Положення про Порядок використання шкiльних автобусiв закладiв загальної середньої освiти

1792Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг (zip)

1793Про надання дозволу на розроблення проекту детального плану територiї в районi перехрестя вулицi Б.Хмельницькогота вулицi Львiвськоїв м. Червоноградi

1794Про затвердження змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня Перемоги ), Iвасюка, Грушевського(дамба) в м. Червоноградi та плану зонування територiї мiста Червонограда

1795Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 05.12.2019р. №1492 "Про передачу в оперативне управлiння Управлiнню Державної казначейської служби України в м. Червоноградi нежитловепримiщення за адресою: вул. Грушевського,5 у м.Червоноградi"

1796Про затвердження умов продажу та iнформацiйного повiдомлення про проведення електронного аукцiону для продажу об'єкта малої приватизацiї за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка, 2ф

1797Про звiльнення орендаря ФОП Порiцької А.Б., вiд орендної плати протягом двох мiсяцiв, що у зв'язку iз карантином призупинила свою дiяльнiсть

1798Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

1799Про звернення Червоноградської мiської ради щодо прискорення розгляду та прийняття Верховною Радою законопроектiв № № 3805, № 3800-1 та № 3896

1800Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї (zip)

1801Про наданнядозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на демонтаж малих архiтектурних форм по вул.Набережна 13,15, вул. Львiвська 11,13 та вул. Ст. Бандери,14, якi знаходяться в незадовiльному технiчномустанi

1802Про безоплатну передачу з балансу Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради на баланс Вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень

1803Про надання дозволу на вiдключення вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води власникiв квартир та нежитлових примiщень (zip)

proПротокол першого пленарного засiдання пятдесят четвертої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

54 сесiя друге пленарне засiдання 15 жовтня 2020 р.
1804Про внесення змiн до мiсцевих програм мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

1805Про безоплатне прийняття до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда квартир вiд ТОВ "Компанiя "Унiверсал Iнжинiринг" в житловому будинку по вул.Iвасюка,2б м.Червонограда

1806Про надання одноразової грошової допомоги

1807Про затвердження передавального акту реорганiзацiї Iнформацiйно-методичного центру освiти м.Червонограда шляхом перетворення в Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

1808Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

1809Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1810Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1811Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiїi з землеустрою

1812Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок для будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка)

1813Про передачу КП "Комунальник" у постiйне користування земельних дiлянок

1814Про розгляд заяви громадянина Клюсова Валерiя Олександровича

1815Про розгляд заяви громадянки Зазуляк Кристини Володимирiвни

1816Про затвердження результатiв конкурсу з вiдбору виконавцiв земельних торгiв на конкурентних засадах

1817Про вилучення та надання земельної дiлянки

1818Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

1819Про розгляд клопотання КП "Червонограджитлокомунсервiс"

1820Про затвердження технiчної документацiї щодо подiлу земельної дiлянки

1821Про проведення експертної грошової оцiнки

1822Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1823Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

1824Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1825Про розгляд заяви громадянина-учасника антитерористичної операцiї

1826Про затвердження технiчної документацiї щодо об'єднання земельних дiлянок

1827Про розгляд заяви ФОП Скоропади Мирослава Михайловича

1828Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської радинародних депутатiв Львiвської областi

1829Про затвердження результатiв конкурсу з вiдбору виконавцiв земельних торгiв на конкурентних засадах

1830Про забезпечення спiвфiнансування обласної Програми "Питна вода"

proПротокол другого пленарного засiдання п'ятдесят четвертої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради