Рiшення сесiй мiської Ради сьомого скликання
50 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅiпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅiпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (14 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2020 пїЅпїЅ.) Рiшення № 1620-1635
1620Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень- березень 2020 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2020 рiк (13209100000) (zip)

1621Про звернення Червоноградської мiської ради щодо виявлення фактiв вiдвантаження, складування твердих побутових вiдходiв

1622Про затвердження перелiку (дозволу на ненарахування орендної плати) орендарiв, якi вимушено припинили свою дiяльнiсть у зв'язку iз введенням карантину, та звiльняються вiд орендної плати протягом двох мiсяцiв

1623Про затвердження перелiку (дозволу на не нарахування орендної плати) орендарiв, що у зв'язку iз карантином призупинили свою дiяльнiсть, та звiльняються вiд орендної плати протягом двох мiсяцiв

1624Про звiльнення орендарiв вiд сплати орендної плати за оренду торговельних мiсць на перiод дiї карантину

1625Про затвердження програми Надання фiнансової пiдтримки громадським органiзацiям, громадським спiлкам на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

1626Про проведення конкурсу соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради у 2020 роцi

1627Про затвердження складу комiсiї з визначення громадських органiзаiй, громадських спiлок, яким буде надаватись фiнансова пiдтримка на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв за рахунок бюджетних коштiв у 2020 роцi

1628Про встановлення вiдповiдальностi щодо усунення дискримiнацiйних вимог у тендернiй документацiї

1629Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

1630Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

1631Про надання згоди на безоплатну передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради мереж зовнiшнього освiтлення

1632Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "ВМВ Холдiнг"

1633Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води

1634Про делегування функцiй замовника по об'єкту "Реконструкцiя будiвлi колишнього шкiрвендиспансеру пiд розмiщення Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату по вул. Шевська, 36 в м. Червоноград Львiвської областi" вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

1635Про передачу функцiй замовника з реалiзацiї проєкту "Будiвництво пiдвищувальної насосної станцiї в смт. Гiрник Львiвської областi" Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово - комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

proЗасiдання третього пленарного засiдання п'ятдесятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради