Рiшення сесiй мiської Ради сьомого скликання
V-пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅiпїЅпїЅ (3 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2016 пїЅпїЅ.) Рiшення № 81-118
81Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

82Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2015 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк

83Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв та територiї мiста Червонограда

84Про формування та ведення реєстру територiальної громади

85Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2015 рiк та затвердження Програми на 2016 рiк

86Про затвердження Програми приватизацiї об’єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2016 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

87Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 „Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда”

88Про внесення змiн до рiшення вiд 17.11.2011р. № 158 „Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна”

89Про затвердження Статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi в новiй редакцiї

90Про розроблення детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан"

91Про звiт начальника вiддiлу молодi та спорту Червоноградської мiської ради за 2015 рiк

92Про створення Координацiйної ради щодо виконання мiської програми розвитку фiзичної культури та спорту на 2016 рiк

93Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв закладiв культури Червоноградської мiської ради Львiвської областi

94Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв позашкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

95Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

96Про заборону виконання аудiовiзуальних творiв за участю дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України

97Про об’єднання бiблiотеки-фiлiї № 2 та бiблiотеки-фiлiї № 4 для юнацтва в бiблiотеку-фiлiю № 4 для юнацтва Червоноградської централiзованої бiблiотечної системи

98Про надання одноразової грошової допомоги

99Про затвердження Положення про вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

100Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi, до Верховної ради та Прем’єр-мiнiстра України Яценюка Арсенiя Петровича щодо прийняття заходiв, спрямованих на забезпечення сталого функцiонування КП "Червоноградтеплокомуненерго"

101Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Прем’єр мiнiстра України, Депутатiв Верховної ради, Голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї, Голови Львiвської обласної ради про реконструкцiю районної газової котельнi № 2 для роботи на альтернативному паливi КП "Червоноградтеплокомуненерго"

102Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2016 р.

103Про погодження iнвестицiйної програмиКП "Червоноградводоканал" на 2016 р.

104Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради №899 вiд 27.08.2015року «Про затвердження конкурсної документацiї, створення конкурсної комiсiї та затвердження тексту iнформацiйного оголошення»

105Про затвердження змiн до п. 4.8 роздiлу «Майно» статуту комунального пiдприємства «Комiнтех» в новiй редакцiї

106Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

107Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу дерев

108Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червонограджитлокомунсервiс" у новiй редакцiї

109Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi)

110Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

111Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

112Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

113Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

114Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

115Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

116Про розгляд заяв громадян про встановлення орендної плати за земельнi дiлянки

117Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

118Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

proПротокол засiдання п’ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради