Рiшення сесiй мiської Ради сьомого скликання
XXXXIX сесiя (20 лютого 2020 р.) Рiшення № 1556-1591
1556Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2019 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2020 рiк (zip)

1557Про затвердження Програми фiнансової пiдтримки комунального закладу Львiвської обласної ради "Львiвськиий iсторичний музей" на 2020 рiк

1558Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi на 2020 рiк

1559Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС) та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО (ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

1560Про надання одноразової грошової допомоги

1561Про впорядкування та затвер-дження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

1562Про затвердження "Порядку роботи з повiдомленнями про корупцiю, внесеними викривачами, у Червоноградськiй мiськiй радi та її виконавчих органах"

1563Про затвердження "Порядку функцiонування електронної поштової скриньки та спецiальної телефонної лiнiї для повiдомлень про корупцiю"

1564Про затверження Плану доброчесностi мiста Червоноград 2020 - 2022

1565Про внесення змiн до Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради № 1151 вiд 21.02.2019р.

1566Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки та розвитку Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на 2020рiк

1567Про затвердження Стратегiї туристичного розвитку Червонограда на 2020-2022 роки

1568Про виконання основних показникiв Програмисоцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2019рiк та затвердження Програми на 2020рiк

1569Про затвердження мiської цiльової програми пiдтримки Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату на 2020 рiк

1570Про затвердження Програми створення та використання мiського матерiального резерву для запобiгання i лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та їх наслiдкiв

1571Про затвердження Програми технiчного i фiнансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централiзованого оповiщення i зв'язку на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

1572Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2020 рiк

1573Про затвердження Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2020 рiк

1574Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок з балансу КП "Комунальник"

1575Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради

1576Про втрату чинностi рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м.Червонограда"

1577Про затвердження Положення про управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради

1578Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради детального плану територiї i передачу його на баланс комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал"

1579Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, в_д ВП "Шахта Степова" ДП "Львiввугiлля", ВП "Управлiння "Захiдвуглепостач" ДП "Львiввугiлля", ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" та ТзОВ "СОКМЕ"

1580Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з населених пунктiв Острiвської сiльської ради

1581Про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" Червоноградської мiської ради

1582Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

1583Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

1584Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

1585Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ВП "Шахта "Лiсова" ДП "Львiввугiлля"

1586Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

1587Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2020 рiк

1588Про затвердження Статуту Комунального пiдприємства Радiостудiя "Новий двiр" в новiй редакцiї

1589Про передачу в оперативне управлiння комунальному пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" нежитлових будiвель за адресою:вул. Iвасюка, 8 у м.Червоноградi Львiвської областi, та вул. Шевська, 34 у м.Червоноградi Львiвської областi

1590Про змiну складу постiйних Депутатських комiсiй мiської ради

1591Про приєднання територiальної громади мiста Червонограда до народної iнiцiативи стосовно реформування земельних вiдносин

proПротокол першого пленарного засiдання сорок дев'ятї сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради