Рiшення сесiй мiської Ради сьомого скликання
XXXXVIII пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅiпїЅпїЅ (23 пїЅпїЅiпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2020 пїЅпїЅ.) Рiшення № 1514-1552
1514Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

1515Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

1516Про заслуховування звiту про виконання Програми забезпечення дiяльностi виробництва, транспортування, постачання теплової енергiї КП "ЧТКЕ" за 2019рiк на придбання матерiалiв для ремонту та пiдготовки до опалювального сезону 2019 /2020 рокiв

1517Про надання одноразової грошової допомоги

1518Про скасування рiшення виконавчого комiтету вiд 19.12.2019 року №235 "Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками"

1519Про внесення змiн в п.2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 року №521 "Про утворення центру надання адмiнiстративних послуг"

1520Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградський парк культури i вiдпочинку" в новiй редакцiї (zip)

1521Про делегування члена до складу Госпiтальної ради Львiвського госпiтального округу

1522Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.08.2019р. № 1345 "Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" нежитлових примiщень за адресою: вул. Iвасюка, 8 у м.Червоноградi, та вул. Шевська, 34 у м.Червоноградi"

1523Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" будiвлi амбулаторiї загальної практики сiмейної медицини за адресою: вул. Сiчових Стрiльцiв, 12 у смт. Гiрник

1524Про внесення змiн в штатний розпис централiзованої бухгалтерiї вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

1525Про затвердження Програми безоплатного стоматологiчного обслуговування та зубопротезування окремих категорiй населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

1526Про стан реалiзацiї мiсцевих програм, вiдповiдальним виконавцем яких є вiддiл фiзичної культури та спорту

1527Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

1528Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкту комунальної власностi - нежитлового примiщення по пр.Шевченка, 21 у м.Червоноградi

1529Про внесення змiн до рiшення № 1491 вiд 05.12.2019 року "Про доповнення перелiку осiб якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи"

1530Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

1531Про надання згоди на безоплатну передачу металевої огорожi з балансу КП "Комунальник"

1532Про стан реалiзацiї Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк та затвердження Програми на 2020 рiк

1533Про заслуховування звiту про виконання Програми благоустрою м.Червонограда на 2019рiк

1534Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу дерев

1535Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень вiд Гiрницької селищної ради з подальшою передачею на баланс КП "Комунальник", як внесок до статутного фонду

1536Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

1537Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

1538Про закрiплення нежитлового примiщення кабiнет №34 загальною площею 23,4 кв.м. за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська,1 на правах господарського вiдання за КП Радiостудiя "Новий двiр"

1539Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1540Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

1541Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1542Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

1543Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1544Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

1545Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

1546Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кореньовському Василю Петровичу

1547Про розгляд клопотання Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

1548Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

1549Про розгляд заяв громадянина Грабара А.П. та громадян Кожемяко Олександра Михайловича, Кожемяко Валентини Петрiвни, Кожемяко Петра Олександровича, Середницької Тетяни Олександрiвни

1550Про надання згоди на органiзацiю Спiвробiтництва територiальних громад

1551Про схвалення проекту договору про спiвробiтництво територiальних громад

1552Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок з балансу КП "Комунальник"

proПротокол засiдання сорок восьмої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради