Рiшення сесiй мiської Ради сьомого скликання
XXXXV пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅiпїЅпїЅ (31 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2019 пїЅпїЅ.) Рiшення № 1408-1447
1408Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

1409Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за сiчень-вересень 2019 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк (zip)

1410Про припинення роботи комунального пiдприємства "Ринок "Левада" шляхом лiквiдацiї

1411Про звернення Червоноградської мiської ради щодо напруженої ситуацiї у шахтарських колективах Державного пiдприємства "Львiввугiлля"

1412Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

1413Про надання одноразової грошової допомоги

1414Про затвердження Регламенту роботи геоiнформацiйної системи м. Червонограда

1415Про встановлення надбавки за вислугу рокiв Залiвському А.I.

1416Про пiдключення послуги "Вiдкрита виписка" вiд Приватбанку

1417Про порядок списання комунального майна бюджетних установ, що фiнансуються з мiського бюджету, комунальних закладiв, комунальних пiдприємств засновником яких є мiська рада

1418Про надання згоди на безоплатну передачу тротуарих плит iз балансу Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на баланс Комунального пiдприємства "Комунальник"

1419Про надання дозволу на безкоштовну передачу деревини дров'яної

1420Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на списання з балансу необоротних матерiальних активiв

1421Про збiльшення кiлькостi штатних одиниць у закладах загальної середньої освiти

1422Про безоплатну передачу з комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвка в особi Соснiвської мiської ради

1423Про внесення змiн до Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загальної середньої освiти у новiй редакцiї, затвердженого рiшенням сесiї Червоноградської мiської ради вiд 19.06.2018 № 907

1424Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi нежитловим примiщенням за адресою м.Червоноград, вул. Сокальська,1, площею 19,6 кв.м

1425Про внесення змiн до пункту 7.9 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.12.2018р. № 1083 "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї"

1426Про участь в обласному конкурсi проектiв мiсцевих iнiцiатив у Львiвськiй областi на 2020 рiк

1427Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

1428Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

1429Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомун-сервiс" в новiй редакцiї

1430Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ДП "Шахта "Зарiчна"

1431Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1432Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

1433Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

1434Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

1435Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

1436Про вилучення та надання земельної дiлянки

1437Про розгляд заяви громадянки Чепiль Ксенiї Iванiвни

1438Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки громадянцi Василишин Надiї Михайлiвнi

1439Про проведення експертної грошової оцiнки земельної д_лянки на вулицi Радехiвськiй, 4-А

1440Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi С. Бандери, 54

1441Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

1442Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

1443Про розгляд клопотання Приватного пiдприємства "АСАНТ"

1444Про припинення прав оренди земельних дiлянок

1445Про затвердження передавального акту комунального пiдприємства "Нептун"

1446Про надання згоди на безоплатне прийняття комп'ютерного обладнання, яке перебуває у користуваннi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради з балансу обласної державної адмiнiстрацiї на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради з державної власностi в комунальну власнiсть

1447Про затвердження Меморандуму про партнерство, спiвпрацю та взаємодiю мiж громадою мiст Червоноград Львiвської областi та Рубiжне Луганської областi

proПротокол засiдання сорок п'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради