Рiшення сесiй мiської Ради сьомого скликання
XXV-пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅiпїЅпїЅ (21 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2017 пїЅпїЅ.) Рiшення № 699-740
699Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк (zip)

700Про мiський бюджет м.Червонограда на 2018 рiк (zip)

701Про затвердження мiсцевої цiльової комплексної Програми профiлактики та протидiї злочинностi у м.Червоноград на 2018 рiк

702Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

703Про надання одноразової грошової допомоги

704Про затвердження Програми забезпечення соцiальним житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа у м.Червоноградi на 2017-2018 роки

705Про придбання соцiального житла для дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та осiб iз числа дiтей-сирiт

706Про надання дозволу КП "Радiостудiя "Новий двiр" на впровадження малопотужного FM-мовлення

707Про затвердження статуту Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

708Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти

709Про надання згоди на безкоштовну передачу скла б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

710Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

711Про затвердження iстотних умов енергосервiсного договору

712Про надання пiльг щодо плати за землю

713Прозатвердження перелiку адмiнiстративних послуг (zip)

714Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк

715Про виключення з перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда об'єктiв, якi пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

716Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2018 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

717Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

718Про органiзацiю та проведення Рiздвяного ярмарку

719Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень у гуртожитку по вул.Стуса,53 м.Червонограда

720Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги

721Про надання пiльг щодо сплати частини чистого прибутку

722Про участь в обласному конкурсi мiкропроектiв мiсцевого розвитку у Львiвськiй областi на 2018 рiк

723Про внесення змiн та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.11.2017 року №676

724Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України з пропозицiєю законодавчого врегулювання пiдстав та процедури встановлення статусу, обсягу соцiальних пiльг та гарантiй для учасникiв добровольчих формувань антитерористичної операцiї на сходi України, якi в подальшому не увiйшли до складу створених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв

725Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

726Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

727Про затвердження плану Проведення технiчної iнвентаризацiї та паспортизацiї об'єктiв благоустрою та їх частин в м.Червоноград

728Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

729Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв згiдно з додатком

730Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER та передачу його в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

731Про надання згоди на реалiзацiю проект_в на територiї Червоноградської мiської ради

732Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

733Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

734Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

735Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

736Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

737Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

738Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

739Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

740Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

proПротокол засiдання двадцять п'ятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради