Рiшення сесiй мiської Ради сьомого скликання
XV-пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅiпїЅпїЅ (2 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2017 пїЅпїЅ.) Рiшення № 388-427
388Про приведення обсягiв мiжбюджетних трансфертiв передбачених у мiському бюджетi м.Червонограда на 2017 рiк у вiдповiднiсть iз Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк"

389Про розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiського бюджету на депозитних рахунках у банках

390Про надання одноразової грошової допомоги

391Про змiну штатного розпису централiзованої бухгалтерiї вiддiлу освiти

392Про пiдвищення посадових окладiв педагогiчних працiвникiв закладiв та установ освiти, культури Червоноградської мiської ради

393Про надання пiльг щодо плати за землю

394Про змiну iстотних умов працi та затвердження структури, штатної чисельностi працiвникiв Червоноградського мiського Центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

395Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2017 рiк

396Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

397Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

398Про затвердження договорiв

399Про звернення Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України щодо неузгодженостi з дiючим законодавством України деяких положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2016 року №865 (нарахування плати за послугу централiзованого опалення населенню)

400Про прийняти в оперативне управлiння на баланс Червоноградської мiської ради нежитловi примiщення загальною площею 587,5 кв. м за адресою: вул. Iвасюка,12, м. Червоноград з метою створення центру первинної медико-санiтарної допомоги без права надання в оренду, без згоди власника

401Про утворення Вiддiлу земельних вiдносин Червоноградської мiської ради

402Про розгляд заяви гр. Лозинського Богдана Васильовича

403Про розгляд заяви гр. Серебрякова Володимира Юрiйовича

404Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

405Про вилучення та надання земельних дiлянок

406Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

407Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

408Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

409Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

410Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

411Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

412Про скасування рiшень Червоноградської мiської ради щодо обмеження розмiщення зовнiшньої реклами та затвердження Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi (zip)

413Про затвердження змiн та доповнень до Положення про встановлення та справляння плати за тимчасове користування мiсцями розташування спецiальних конструкцiй, якi перебувають у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда, для розмiщення зовнiшньої реклами

414Про звернення Червоноградської мiської ради щодо пiдтримки проекту Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо встановлення галузевої мiнiмальної заробiтної плати та пiдвищення розмiру галузевої мiнiмальної заробiтної плати для робiтникiв (працiвникiв) в окремих експортних галузях промисловостi України №5158

415Про звернення Червоноградської мiської ради щодо пiдтримки мораторiю (заборони) на експорт лiсоматерiалiв у необробленому виглядi

416Про звернення Червоноградської мiської ради до Голови Верховної Ради України Парубiя А.В. та Прем'єр-мiнiстра України Гройсмана В.Б. щодо зменшення фiнансового тягаря мiсцевого самоврядування чи забезпечення рацiональних мiжбюджетних вiдносин

417Про затвердження Положення про розгляд звернень громадян, спрямованих через Iнтернет-приймальню Червоноградської мiської ради

418Про затвердження мiської програми пiдтримки та розвитку молодi "Мiсто для молодi" на 2017 рiк

419Про внесення змiн до рiшення вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати таТипового договору оренди комунального майна"

420Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

421Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограводоканал"

422Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

423Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою i передачу їх Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi

424Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

425Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради контейнерiв

426Про звернення Червоноградської мiської ради щодо необх_дност_ створення госп_тального округу з адм_н_стративним центром у м_ст_ Червоноград

427Про звернення Червоноградської мiської ради до до Президента України та Верховної Ради України щодо припинення торгiвлi з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей

proПротокол засiдання п'ятнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради