Розпорядження мiського голови
25.02.2021 №30-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЧЗШ № 6

25.02.2021 №29-p Про внесення змiн до розпорядження Червоноградського мiського голови вiд 01.02.2021 № 9-р

23.02.2021 №28-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у лютому 2021 року

19.02.2021 №27-p Про утворення експертної комiсiї виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

19.02.2021 №26-p Про продовження термiну службового розслiдування

15.02.2021 №25-p Про доступ до робiт з документами, що мiстять службову iнформацiю в тому числi мобiлiзацiйного призначення

12.02.2021 №24-p Про внесення змiн до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк

12.02.2021 №23-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2021 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

12.02.2021 №22-p Про скликання шостої сесiї мiської ради восьмого скликання

11.02.2021 №21-p Про внесення змiн до складу комiсiї з реорганiзацiї Гiрницької селищної ради, Межирiчанської сiльської ради, Сiлецької сiльської ради, Острiвської сiльської ради, Поздимирської сiльської ради

10.02.2021 №20-p Про графiк роботи прибиральникiв службових прмiщень

10.02.2021 №19-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2021 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

10.02.2021 №18-p Про продовження термiну службового розслiдування

09.02.2021 №17-p Про встановлення оплати за послуги теплопостачання та електропостачання

09.02.2021 №16-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС)

09.02.2021 №15-p Про надання разової грошової допомоги сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi

05.02.2021 №14-p Про конкурсну комiсiю виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та затвердження порядкiв проведення конкурсу та iспиту на замiщення вакантних посад посадових осiб мiсцевого самоврядування

04.02.2021 №13-p Про проведення службового розслiдування

03.02.2021 №12-p Про внесення змiн до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк

03.02.2021 №11-p Про створення комiсiї з оцiнки Плану доброчесностi мiста Червоноград 2020-2022

02.02.2021 №10-p Про делегування до складу комiсiї iз страхування, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi

01.02.2021 №9-p Про проведення перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

25.01.2021 №8-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у сiчнi 2021 року

21.01.2021 №7-p Про внесення змiн до розпоряджен-ня мiського голови вiд 05.08.2014 № 110-р

16.01.2021 №6-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради восьмого скликання

16.01.2021 №5-p Про скликання п'ятої сесiї мiської ради восьмого скликання

15.01.2021 №4-p Про розроблення проєкту Програми соцiально-економiчного розвитку Червоноградської територiальної громади на 2021-2023 роки

15.01.2021 №3-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

04.01.2021 №2-p Про органiзацiю особистих прийомiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

04.01.2021 №1-p Про створення комiсiї з прийняття майна, активiв та зобов'язань проведення iнвентаризацiї

31.12.2020 №171-p Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

31.12.2020 №170-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету

31.12.2020 №169-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС)

31.12.2020 №168-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

30.12.2020 №167-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

29.12.2020 №166-p Про тимчасове призначення уповноваженої особи вiдповiдальної за органiзацiю та проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель Сiлецької сiльської ради

29.12.2020 №165-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС)

23.12.2020 №164-p Про премiювання працiвникiв Поздимирськоїсiльської ради у груднi 2020 року

23.12.2020 №163-p Про премiювання працiвникiв Межирiчанської сiльської ради у груднi 2020 року

23.12.2020 №162-p Про премiювання головного бухгалтера Волсвинської сiльської ради Пелех Марiї Володимирiвни та прибиральника службових примiщень Колiди Катерини Iванiвни

23.12.2020 №161-p Про премiювання працiвникiв Сiлецької сiльської ради у груднi 2020 року

23.12.2020 №160-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у груднi 2020 року

23.12.2020 №159-p Про премiювання працiвникiв Острiвської сiльської ради за грудень мiсяць 2020 року

23.12.2020 №158-p Про визначення вiдповiдального представника, уповноваженого на отримання послуг квалiфiкованого електронного пiдпису в АЦСК ДКСУ

23.12.2020 №157-p Про премiювання працiвникiв виконавчого комiтету Соснiвської мiської ради у груднi 2020 року

23.12.2020 №156-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

22.12.2020 №155-p Про премiювання працiвникiв апарату виконавчого комiтету Гiрницької селищної ради

22.12.2020 №154-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Соснiвської мiської ради

21.12.2020 №153-p Про внесення змiн до розпорядження Червоноградського мiського голови вiд 16.12.2020р. №143-р

21.12.2020 №152-p Про внесення змiн до розпорядження Червоноградського мiського голови вiд 16.12.2020р. №142-р

21.12.2020 №151-p Про внесення змiн до розпорядження Червоноградського мiського голови вiд 16.12.2020р. №141-р

21.12.2020 №150-p Про внесення змiн до розпорядження Червоноградського мiського голови вiд 16.12.2020р. №140-р

21.12.2020 №149-p Про внесення змiн до розпорядження Червоноградського мiського голови вiд 16.12.2020р. №139-р

21.12.2020 №148-p Про внесення змiн до розпорядження Червоноградського мiського голови вiд 16.12.2020р. №138-р

21.12.2020 №147-p Про внесення змiн до розпорядження Червоноградського мiського голови вiд 16.12.2020р. №137-р

18.12.2020 №146-p Про створення комiсiї з прийняття майна, активiв та зобов'язань

18.12.2020 №145-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Соснiвки на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

16.12.2020 №144-p Про скликання четвертої сесiї мiської ради восьмого скликання

16.12.2020 №143-p Про внесення змiн до складу комiсiї з реорганiзацiї Поздимирської сiльської ради

16.12.2020 №142-p Про внесення змiн до складу комiсiї з реорганiзацiї Волсвинської сiльської ради

16.12.2020 №141-p Про внесення змiн до складу комiсiї з реорганiзацiї Острiвської сiльської ради

16.12.2020 №140-p Про внесення змiн до складу комiсiї з реорганiзацiї Сiлецької сiльської ради

16.12.2020 №139-p Про внесення змiн до складу комiсiї з реорганiзацiї Межирiчанської сiльської ради

16.12.2020 №138-p Про внесення змiн до складу комiсiї з реорганiзацiї Гiрницької селищної ради

16.12.2020 №137-p Про внесення змiн до складу комiсiї з реорганiзацiї Соснiвської мiської ради

14.12.2020 №136-p Про припинення дiяльностi аукцiонної комiсiї для продажу об'єктiв малої приватизацiї комунальної власностi територiальної громади мiста Червонограда

11.12.2020 №135-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

11.12.2020 №134-p Про скликання третьої сесiї мiської ради восьмого скликання

08.12.2020 №133-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО(ООС)

04.12.2020 №132-p Про затвердження Перелiку вiдомостей, що становлять службову iнформацiю i яким надається гриф "Для службового користування"

03.12.2020 №131-p Про надання права пiдпису документiв

02.12.2020 №130-p Про перенесення засiдання другої сесiї мiської ради восьмого скликання

02.12.2020 №129-p Про створення комiсiї для проведення випробувань "Комплексної системи захисту iнформацiї в автоматизованiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi "Державний реєстр виборцiв"

02.12.2020 №128-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

26.11.2020 №127-p Про скликання другої сесiї мiської ради восьмого скликання

24.11.2020 №126-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у листопадi 2020 року

20.11.2020 №125-p Про премiювання керiвникiв самостiйних управлiнь та вiддiлiв Червоноградської мiської ради до професiйного свята - Дня мiсцевого самоврядування

13.11.2020 №124-p Про створення комiсiї для обстеження на придатнiсть режимного примiщення для проведення секретних робiт (каб.205) виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

06.11.2020 №123-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

29.10.2020 №122-p Про перенесення робочих днiв у 2021 роцi

23.10.2020 №121-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у жовтнi 2020 року

22.10.2020 №120-p Про затвердження Протоколу про результати електронного аукцiону з продажу об'єкта малої приватизацiї комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

19.10.2020 №119-p Про робочу групу з пiдготовки i проведення чергових мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 року

19.10.2020 №118-p Про поховання Мороз Юрiя Юрiйовича

19.10.2020 №117-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

19.10.2020 №116-p Про премiювання до професiйного свята - Дня працiвника соцiальної сфери в жовтнi 2020 року

19.10.2020 №115-p Про початок опалювального сезону 2020-2021 р.р.

16.10.2020 №114-p Про встановлення додаткових канiкул у закладах загальної середньої освiти

15.10.2020 №113-p Про премiювання до професiйного свята - Дня працiвникiв соцiальної сфери в жовтнi 2020 року

09.10.2020 №112-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

02.10.2020 №111-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

30.09.2020 №110-p Про проведення рiчної iнвентаризацiї

29.09.2020 №109-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

29.09.2020 №108-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

29.09.2020 №107-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

28.09.2020 №106-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

25.09.2020 №105-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у вереснi 2020 року

15.09.2020 №103-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

14.09.2020 №102-p Про скликання п'ятдесят четвертої сесiї мiської ради сьомого скликання

03.09.2020 №101-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

02.09.2020 №100-p Про затвердження складу аукцiонної комiсiї для продажу об'єктiв малої приватизацiї комунальної власностi територiальної громади мiста Червонограда

01.09.2020 №99-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету

01.09.2020 №98-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

28.08.2020 №97-p Про надання одноразової грошової допомоги члену сiм'ї загиблого/померлого учасника АТО(ООС)

28.08.2020 №96-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

28.08.2020 №95-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

28.08.2020 №94-p Про затвердження зведеного акту iнвентаризацiї майна - нежитлової будiвлi, площею 162,3 кв.м. за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка, 2ф

26.08.2020 №93-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у серпнi 2020 року

25.08.2020 №92-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

10.08.2020 №91-p Про скликання п'ятдесят третьої сесiї мiської ради сьомого скликання

30.07.2020 №90-p Про визначення вiдповiдальної особи за органiзацiю використання квалiфiкованих електронних довiрчих послуг

30.07.2020 №89-p Про прибирання та благоустрiй закрiплених вулиць та територiй м.Червонограда

24.07.2020 №88-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у липнi 2020 року

22.07.2020 №87-p Про надання одноразової грошової допомоги члену сiм'ї загиблого/померлого бiйця-добровольця АТО

15.07.2020 №86-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для проведення протиепiдемiчних заходiв в закладах дошкiльної освiти та забезпечення їх функцiонування в умовах карантину

15.07.2020 №85-p Про визначення вiдповiдальної особи за реєстрацiю транспортного засобу

15.07.2020 №84-p Про перевiрку готовностi закладiв освiти мiста до початку 2020-2021 навчального року

10.07.2020 №83-p Про верифiкацiю даних об'єктiв (проектiв), якi фiнансуються з бюджету розвитку мiської геоiнформацiйної системи

06.07.2020 №82-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

06.07.2020 №81-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

03.07.2020 №80-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

22.06.2020 №79-p Про затвердження Положення про облiкову полiтику на 2020 рiк

22.06.2020 №78-p Про виплату матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань керiвникам самостiйних управлiнь та вiддiлiв мiської ради

22.06.2020 №77-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у червнi 2020 року

22.06.2020 №76-p Про скликання п'ятдесят другої сесiї мiської ради сьомого скликання

19.06.2020 №75-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

19.06.2020 №74-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО(ООС)

16.06.2020 №73-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

01.06.2020 №72-p Про скликання п'ятдесят першої сесiї мiської ради сьомого скликання

01.06.2020 №71-p Про визначення вiдповiдального представника, уповноваженого на отримання послуг квалiфiкованого електронного пiдпису в АЦСК ДКСУ

29.05.2020 №70-p Про делегування до складу комiсiї iз страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi

27.05.2020 №69-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

27.05.2020 №68-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

25.05.2020 №67-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у травнi 2020 року

18.05.2020 №65-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

14.05.2020 №64-p Про поховання Козуб Михайла Васильовича

27.04.2020 №63-p Про затвердження Перелiку вiдомостей, що становлять службову iнформацiю i яким надається гриф "Для службового користування"

27.04.2020 №62-p Про затвердження складу Робочої групи з пiдготовки та впровадження електронної приймальнi (e - reception)

27.04.2020 №61-p Про створення експертної комiсiї з проведення експертизи цiнностi документiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.04.2020 №60-p Про створення експертної комiсiї з питань таємниць у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

27.04.2020 №59-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у квiтнi 2020 року

24.04.2020 №58-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

22.04.2020 №57-p Про припинення доступу до робiт з документами, що мiстять державну таємницю та скасування грошової надбавки

16.04.2020 №56-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

10.04.2020 №55-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

10.04.2020 №54-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

10.04.2020 №53-p Про поховання Карабулi Владислава Васильовича

08.04.2020 №51-p Про транспортування тiл померлих

06.04.2020 №50-p Про верифiкацiю даних мiського земельного кадастру Червоноградської мiської геоiнформацiйної системи

06.04.2020 №49-p Про внесення змiн в склад комiсiї з проведення службового розслiдування стосовно можливих порушень вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнормацiї" розпорядження №45-р вiд 30.03.2020 р.

06.04.2020 №48-p Про закiнчення опалювального сезону 2019-2020 р.р.

31.03.2020 №47-p Про утворення постiйної експертної комiсiї виконавчого комiтету Черво-ноградської мiської ради з питань роботи iз службовою iнформацiєю

31.03.2020 №46-p Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

30.03.2020 №45-p Про проведення службового розслiдування

30.03.2020 №44-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

27.03.2020 №43-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк за

25.03.2020 №42-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

25.03.2020 №41-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у березнi 2020 року

25.03.2020 №40-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiкза рахунок субвенцiї з обласного бюджету

23.03.2020 №39-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

23.03.2020 №38-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО(ООС)

23.03.2020 №37-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

19.03.2020 №36-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

19.03.2020 №35-p Про перенесення засiдання п'ятдесятої сесiї мiської ради сьомого скликання

18.03.2020 №34-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету

16.03.2020 №33-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

16.03.2020 №32-p Про скликання п'ятдесятої сесiї мiської ради сьомого скликання

12.03.2020 №31-p Про створення робочої групи з пiдготовки i проведення громадських консультацiй 22 березня 2020 року

12.03.2020 №30-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для закупiвлi засобiв iндивiдуального захисту

06.03.2020 №29-p Про проведенням мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою i Дня довкiлля в м. Червоноградi

05.03.2020 №28-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЧЗШ № 12

04.03.2020 №27-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЧЗШ № 6, ЧНВК № 3

03.03.2020 №26-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЧЗШ № 5, ЧЗШ № 11

28.02.2020 №25-p Про проведення загальномiського фестивалю-конкурсу спортивних сiмей "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"

28.02.2020 №24-p Про проведення "Школи лiдерства"

26.02.2020 №23-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

24.02.2020 №22-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у лютому 2020 року

24.02.2020 №21-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС), членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО(ООС)

20.02.2020 №20-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

14.02.2020 №19-p Про тимчасове продовження призупинення освiтнього процесу у ЗЗСО

12.02.2020 №18-p Про надання разової грошової допомоги сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi

10.02.2020 №17-p Про верифiкацiю даних в реєстрi нерухомого комунального майна мiської геоiнформацiйної системи

10.02.2020 №16-p Про верифiкацiю даних про рекламнi засоби мiської геоiнформацiйної системи

10.02.2020 №15-p Про скликання сорок дев'ятої сесiї мiської ради сьомого скликання

10.02.2020 №14-p Про скликання позачергової мiської ради сьомого скликання

07.02.2020 №13-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЗЗСО

06.02.2020 №12-p Про встановлення оплати за послуги теплопостачання та електропостачання

06.02.2020 №10-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЧСШ № 8

04.02.2020 №9-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЧЗШ № 1, 2, 6

15.01.2020 №4-p Про створення робочої групи для проведення комiсiйних обстежень закладiв громадського харчування та харчоблокiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв

10.01.2020 №2-p Про скликання сорок восьмої сесiї мiської ради сьомого скликання

27.12.2019 №203-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

24.12.2019 №202-p Про пiдготовку та вiдзначення 111-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

24.12.2019 №201-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

23.12.2019 №200-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

21.12.2019 №199-p Про зупинення рiшення виконавчого комiтету

20.12.2019 №198-p Про проведення "Бiзнес школа"

20.12.2019 №197-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС) ), членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО(ООС)

20.12.2019 №196-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

20.12.2019 №195-p Про поховання громадянки Козицької Свiтлани Володимирiвни

20.12.2019 №194-p Про поховання громадянки Мудрик Зоряни Михайлiвни

18.12.2019 №193-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

12.12.2019 №191-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

12.12.2019 №190-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

11.12.2019 №189-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк за рахунок перерозподiлу субвенцiї з обласного бюджету

11.12.2019 №188-p Про поховання Гнатенко Михайла Валентиновича

10.12.2019 №187-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

06.12.2019 №185-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

02.12.2019 №183-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

27.11.2019 №181-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019рiк

26.11.2019 №178-p Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

25.11.2019 №177-p Про премiювання керiвникiв самостiйних управлiнь та вiддiлiв Червоноградської мiської ради до професiйного свята - Дня мiсцевого самоврядування

25.11.2019 №176-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у листопадi 2019 року

25.11.2019 №175-p Про скликання сорок сьому сесiї мiської ради сьомого скликання

18.11.2019 №172-p Про складання проекту мiського бюджету на 2020 рiк та його прогнозу на 2021-2022 роки за програмно-цiльовим методом

15.11.2019 №171-p Про поховання Нечосова Вiктора Дмитровича

15.11.2019 №170-p Про поховання Гриневича Володимира Iвановича

15.11.2019 №169-p Про скликання сорок шостої сесiї мiської ради сьомого скликання

14.11.2019 №168-p Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

05.11.2019 №167-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019рiк

05.11.2019 №166-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

05.11.2019 №165-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

04.11.2019 №164-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

01.11.2019 №162-p Про перенесення робочих днiв у 2020 роцi

30.10.2019 №161-p Про проведення рiчної iнвентаризацiї

24.10.2019 №159-p Про початок опалювального сезону 2019-2020 р. р.

17.10.2019 №157-p Про призначення вiдповiдальних за пожежну безпеку

17.10.2019 №155-p Про скликання сорок п'ятої сесiї мiської ради сьомого скликання

09.10.2019 №154-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк за рахунок субвенцiї з мiського бюджету м.Соснiвки на спiвфiнансування iнвестицiйних проектiв

07.10.2019 №152-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

07.10.2019 №151-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

07.10.2019 №150-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

07.10.2019 №149-p Про вiдзначення 77-ї рiчницi створення Української повстанської армiї та Дня захисника України

02.10.2019 №148-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

27.09.2019 №147-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

25.09.2019 №145-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у вереснi 2019 року

23.09.2019 №144-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО(ООС), членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО(ООС)

23.09.2019 №143-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

20.09.2019 №142-p Про проведення iнвентаризацiї

09.09.2019 №141-p Про скликання сорок четвертої сесiї мiської ради сьомого скликання

05.09.2019 №140-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

05.09.2019 №139-p Про надання одноразової грошової допомоги члену сiм'ї загиблого/померлого учасника АТО(ООС)

29.08.2019 №138-p Про оголошення днiв жалоби

29.08.2019 №137-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

29.08.2019 №136-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

27.08.2019 №135-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

27.08.2019 №134-p Про створення комiсiї з питань роботи iз службовою iнформацiєю у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

23.08.2019 №132-p Про зарахування Iвасюк Ю.I. до кадрового резерву

23.08.2019 №131-p Про зарахування Iвасюк Ю.I. до кадрового резерву

23.08.2019 №130-p Про результати розгляду акта службового розслiдування

23.08.2019 №129-p Про внесення змiн в розпорядження мiського голови вiд 04.04.2017 року № 57-р " Про доступ до робiт з документами, що мiстять службову iнформацiю"

23.08.2019 №128-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у серпнi 2019 року

20.08.2019 №127-p Про проведення службового розслiдування

20.08.2019 №126-p Про поховання Маковецької Людмили Iванiвни

12.08.2019 №125-p Про скликання сорок третої сесiї мiської ради сьомого скликання

08.08.2019 №124-p Про поховання не встановленої особи чоловiчої статi

01.08.2019 №123-p Про вiдзначення 28-ї рiчницi незалежностi України та Дня шахтаря

30.07.2019 №122-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

29.07.2019 №121-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019рiк

29.07.2019 №120-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО(ООС), бiйцям-добровольцям АТО, членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО(ООС)

29.07.2019 №119-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

25.07.2019 №117-p Про прибирання та благоустрiй закрiплених вулиць та територiй м.Червонограда

25.07.2019 №116-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у липнi 2019 року

24.07.2019 №115-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

19.07.2019 №114-p Про поховання особи без постiйного мiсця проживання Панасюк Галини Василiвни

18.07.2019 №112-p Про зарахування Робур Д.В. до кадрового резерву

18.07.2019 №111-p Про зарахування Зiнченко Н.П. до кадрового резерву

18.07.2019 №110-p Про зарахування Денисенко О.П. до кадрового резерву

17.07.2019 №109-p Про створення комiсiї

17.07.2019 №108-p Про перевiрку готовностi закладiв освiти мiста до початку 2019-2020 навчального року

11.07.2019 №106-p Про визначення вiдповiдальної особи за органiзацiю використання квалiфiкованих електронних довiрчих послуг

09.07.2019 №105-p Про внесення змiн в розпорядження мiського голови вiд 19.05.2016р. №77-р "Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення"

08.07.2019 №104-p Про робочу групу з пiдготовки i проведення позачергових виборiв народних депутатiв України 21 липня 2019 року

02.07.2019 №103-p Про проведення лiтнього загальномiського вишкiльного табору "Бузька Ватага"

02.07.2019 №102-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019рiк

15.07.2019 №107-p Про скликання сорок другої сесiї мiської ради сьомого скликання

01.07.2019 №101-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

27.06.2019 №100-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

27.06.2019 №99-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019рiк

24.06.2019 №98-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

21.06.2019 №97-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету

20.06.2019 №96-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у червнi 2019 року

10.06.2019 №95-p Про виготовлення промоцiйної полiграфiчної продукцiї

10.06.2019 №94-p Про скликання сорок першої сесiї мiської ради сьомого скликання

07.06.2019 №93-p Про передачу обладнання в тимчасове користування окружнiй виборчiй комiсiї №124

05.06.2019 №92-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

05.06.2019 №91-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

05.06.2019 №90-p Про пiдготовку та вiдзначення Дня мiста Червонограда та Дня молодi

05.06.2019 №89-p Про вiдзначення 23-ї рiчницi Конституцiї України

31.05.2019 №88-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

29.05.2019 №87-p Про видiлення коштiв з резервного фонду на проведення першочергових аварiйно - вiдновлювальних робiт по лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на самопливному каналiзацiйному колекторi по вул.Шептицького, 21 в м.Червоноградi

29.05.2019 №86-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

29.05.2019 №85-p Про оголошення дня жалоби

28.05.2019 №84-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС)

28.05.2019 №83-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

27.05.2019 №82-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 24 грудня 2015 року № 192-р "Про органiзацiю особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

27.05.2019 №81-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у травнi 2019 року

20.05.2019 №80-p Про надання одноразової грошової допомоги члену с_м'ї загиблого/померлого учасника АТО(ООС)

15.05.2019 №79-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019рiк

10.05.2019 №78-p Про проведення конкурсу краси серед молодi "Мiнi Мiс"

10.05.2019 №77-p Про результати розгляду акта службового розслiдування

10.05.2019 №76-p Про скликання сорокової сесiї мiської ради сьомого скликання

08.05.2019 №75-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

06.05.2019 №74-p Про вiдзначення у 2019 роцi Дня пам'ятi та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi та 75-ї рiчницi вигнання нацистiв з України

02.05.2019 №73-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пiдтоплення земельних дiлянок у приватному секторi м.Червонограда

25.04.2019 №72-p Про припинення доступу до робiт з документами, що мiстять державну таємницю та скасування грошової надбавки

25.04.2019 №71-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

23.04.2019 №70-pПро проведення службового розслiдування

22.04.2019 №69-p Про зарахування Крук Ю.С. до кадрового резерву

22.04.2019 №68-p Про зарахування Гусарь Н.I. до кадрового резерву

22.04.2019 №67-p Про зарахування Андрiанової Т.В. до кадрового резерву

22.04.2019 №66-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у квiтнi 2019 року

16.04.2019 №65-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО(ООС), бiйцям-добровольцям АТО (zip)

16.04.2019 №64-p Про робочу групу з пiдготовки i проведення повторного голосування 21 квiтня 2019 року з чергових виборiв Президента України 31 березня 2019 року

16.04.2019 №63-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019рiк

08.04.2019 №62-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

08.04.2019 №61-p Про закiнчення опалювального сезону 2018-2019р.р.

05.04.2019 №60-p Про скликання тридцять дев'ятої сесiї мiської ради сьомого скликання

03.04.2019 №59-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, загорянь сухої рослинностi, попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю

03.04.2019 №58-pПро виплату матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань керiвникам самостiйних управлiнь та вiддiлiв мiської ради

01.04.2019 №57-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

01.04.2019 №56-pПро результати розгляду акта службового розслiдування

29.03.2019 №55-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО(ООС), бiйцям-добровольцям АТО та членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО(ООС)

25.03.2019 №54-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

25.03.2019 №53-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у березнi 2019року

25.03.2019 №52-p Про скликання тридцять восьмої сесiї мiської ради сьомого скликання

25.03.2019 №51-p Про створення робочої групи з проведення тематичного комiсiйного обстеження стану дотримання санiтарного законодавства в ходi органiзацiї харчування учнiв у ЗЗСО

22.03.2019 №50-p Про видiлення коштiв з резервного фонду на проведення першочергових аварiйно - вiдновлювальних робiт по лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на самопливному каналiзацiйному колекторi, що прокладений вiд житлових будинкiв №30,36,38 по вул. Корольова до КНС №6

21.03.2019 №49-p Про поховання не встановленої особи

20.03.2019 №48-p Про проведення службового розслiдування

18.03.2019 №47-p Про призначення радника мiського голови на громадських засадах

12.03.2019 №46-p Про робочу групу з пiдготовки i проведення чергових виборiв Президента України 31 березня 2019 року

12.03.2019 №45-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

12.03.2019 №44-p Про передачу комп'ютерної технiки в тимчасове користування Червоноградському мiському вiйськовому комiсарiату

11.03.2019 №43-p Про проведенням мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктiв i Дня довкiлля в м.Червоноградi

11.03.2019 №42-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

27.02.2019 №41-p Про поховання Грибанової Валерiї Володимирiвни

26.02.2019 №40-pПро пiдготовку та вiдзначення 205-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г.Шевченка

26.02.2019 №39-pПро створення комiсiї з проведення перевiрок та оцiнки стану мобiлiзацiйної готовностi

26.02.2019 №38-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

25.02.2019 №37-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у сiчень 2019 року

22.02.2019 №36-pПро затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2019 роцi

22.02.2019 №35-p Про результати розгляду акта службового розслiдування

20.02.2019 №34-p Про передачу комп'ютерної технiки в тимчасове користування окружнiй виборчiй комiсiї №124

20.02.2019 №33-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

20.02.2019 №32-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

20.02.2019 №31-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС)

20.02.2019 №30-p Про проведення загальномiського фестивалю-конкурсу спортивних сiмей "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"

12.02.2019 №29-p Про органiзацiю довезення до м.Львова учнiв ЗЗСО-учасникiв II етапу Мiжрегiонального турнiру з футболу "Кубок довiри"

11.02.2019 №28-p Про оголошення конкурсного вiдбору радника мiського голови з питань публiчностi, прозоростi та запобiгання корупцiї

11.02.2019 №27-p Про утворення спiльної вибiркової комiсiї для вiдбору радника мiського голови з питань публiчностi, прозоростi та запобiгання корупцiї

11.02.2019 №26-p Про скликання тридцять сьомої сесiї мiської ради сьомого скликання

11.02.2019 №25-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, загорянь сухої рослинностi, попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю

11.02.2019 №24-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

11.02.2019 №23-p Про надання разової грошової допомоги сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi

04.02.2019 №22-p Про створення постiйно дiючої комiсiї по списанню матерiальних цiнностей з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

01.02.2019 №21-p Про продовження термiну службового розслiдування

01.02.2019 №20-p Про продовження тимчасового призупинення освiтнього процесу у ЧЗШ № 7

30.01.2019 №19-pПро встановлення оплати за послуги теплопостачання та електропостачання

30.01.2019 №18-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

30.01.2019 №17-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЧЗШ № 7 та ЧНВК № 13

28.01.2019 №16-p Про затвердження Плану заходiв з пiдготовки та вiдзначення Дня вшануванняучасникiвбойовихдiй на територiїiнших держав

25.01.2019 №13-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у сiчнi 2019 року

25.01.2019 №15-p Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО (ООС)

25.01.2019 №14-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у ЧНВК № 13

23.01.2019 №12-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

23.01.2019 №11-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

21.01.2019 №10-p Про зарахування до кадрового резерву Ключки О.I.

21.01.2019 №9-p Про перенесення робочих днiв у 2019 роцi

21.01.2019 №8-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2019 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

16.01.2019 №7-pПро поховання Карабiна Валерiя Васильовича

16.01.2019 №6-p Про продовження термiну службового розслiдування

16.01.2019 №5-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

11.01.2019 №4-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА, реабiлiтованим громадянам за ст.1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi"

11.01.2019 №3-p Про скликання тридцять шостої сесiї мiської ради сьомого скликання

08.01.2019 №2-p Про проведення перевiрки наявностi секретних документiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

02.01.2019 №1-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

28.12.2018 №180-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету

28.12.2018 №179-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

27.12.2018 №178-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

27.12.2018 №177-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

21.12.2018 №176-p Про встановлення оплати за теплопостачання та електроенергiю

21.12.2018 №175-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

21.12.2018 №174-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

20.12.2018 №173-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

20.12.2018 №172-p Про внесений змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

20.12.2018 №171-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

17.12.2018 №169-p Про проведення службового розслiдування

12.12.2018 №168-p Про поховання невiдомого громадянина

12.12.2018 №167-p Про пiдготовку та вiдзначення 100-рiччя проголошення Акта злуки Української Народної Республiки i Захiдноукраїнської Народної Республiки

05.12.2018 №166-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

03.12.2018 №164-p Про скликання тридцять п'ятої сесiї мiської ради сьомого скликання

30.11.2018 №163-p Про проведення Всеукраїнського дитячого фестивалю популярної пiснi "Рiздвянi дзвiночки"

28.11.2018 №162-p Про внесення змiн у розпорядження мiського голови вiд 19.05.2016 р. № 77-р " Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення"

28.11.2018 №161-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

27.11.2018 №160-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

23.11.2018 №157-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

22.11.2018 №156-p Про затвердження складу квалiфiкацiйної комiсiї по присвоєнню класностi водiям, якi працюють у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

22.11.2018 №155-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

20.11.2018 №154-p Про зупинення рiшення Червоноградської мiської ради

16.11.2018 №153-p Про призначення вiдповiдальної особи за органiзацiю використання квалiфiкованих електронних довiрчих послуг

16.11.2018 №152-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

08.11.2018 №151-p Про проведення змагань у 2018/2019 роцi Всеукраїнської дитячо - юнацької вiйськово - патрiотичної гри "Сокiл" ("Джура")

08.11.2018 №150-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

06.11.2018 №148-p Про зарахування до кадрового резерву Матус М.З.

06.11.2018 №147-p Про зарахування до кадрового резерву Пiскунової М.М.

05.11.2018 №146-p Про визначення вiдповiдальної особи, на яку покладено обов'язки забезпечення застосування електронного цифрового пiдпису у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

05.11.2018 №145-p Про втрату чинностi розпорядження мiського голови вiд 09.03.2017 року №34-р

05.11.2018 №143-p Про скликання тридцять четвертої сесiї мiської ради сьомого скликання

30.10.2018 №142-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

29.10.2018 №141-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

26.10.2018 №140-p Про проведення рiчної iнвентаризацiї

26.10.2018 №139-p Про проведення музичного табору "Music camp Chervonograd"

26.10.2018 №138-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

22.10.2018 №136-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

22.10.2018 №135-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 24 грудня 2015 року № 192-р "Про органiзацiю особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

22.10.2018 №133-p Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

22.10.2018 №132-p Про початок опалювального сезону 2018-2019 р.р.

17.10.2018 №131-p Про призначення вiдповiдального працiвника за органiзацiю та проведення процедур допорогових закупiвель у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

08.10.2018 №130-p Про скликання тридцять третьої сесiї мiської ради сьомого скликання

01.10.2018 №128-p Про зупинення рiшення Червоноградської мiської ради

27.09.2018 №127-p Про результати розгляду акта службового розслiдування

25.09.2018 №126-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

24.09.2018 №125-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiдiлiв та управлiнь у вереснi 2018 року

20.09.2018 №124-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

12.09.2018 №123-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

11.09.2018 №122-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

11.09.2018 №121-p Про органiзацiю роботи щодо формування та затвердження бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

11.09.2018 №120-p Про проведення службового розслiдування

10.09.2018 №119-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 14.11.2016р. № 191-р.

06.09.2018 №118-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

27.08.2018 №117-p Про поховання Харкавого Олександра Михайловича

27.08.2018 №115-p Про скликання тридцять другої сесiї мiської ради сьомого скликання

16.08.2018 №113-p Про призначення Шкiль Г.В. оператором iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи "Державний реєстр виборцiв"

16.08.2018 №112-p Про проведення мотивацiйно - рекреацiйного табору "Krystynopol summer camp"

10.08.2018 №111-p Про пiдготовку та вiдзначення у 2018 роцi 100-рiччя вiд дня народження Василя Сухомлинського

10.08.2018 №110-p Про утворення робочої групи для обстеження закладiв громадського харчування, якi спецiалiзуються на виготовленнi та реалiзацiї страв швидкого приготування, у тому числi кебабiв та шаурми (стацiонарнi та МАФи)

02.08.2018 №109-p Про забезпечення протипожежних заходiв

02.08.2018 №108-p Про перевiрку готовностi закладiв освiти мiста до початку 2018-2019 навчального року

01.08.2018 №107-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

31.07.2018 №106-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

27.07.2018 №105-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, загорянь сухої рослинностi, попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю

25.07.2018 №104-p Про прибирання та благоустрiй населених пунктiв на територiї Червоноградської мiської ради

25.07.2018 №103-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у липнi 2018 року

20.07.2018 №102-p Про затвердження фiнансового плану комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

20.07.2018 №101-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 05.08.2014 № 110-р

09.07.2018 №100-p Про скликання тридцять першої сесiї мiської ради сьомого скликання

02.07.2018 №99-p Про проведення лiтнього загальномiського вишкiльного табору "Бузька Ватага"

27.06.2018 №98-p Про внесення змiн та доповнень до розпорядження мiського голови вiд 18.01.2018 №10-р "Про затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2018 роцi (zip)

27.06.2018 №97-p Про пiдготовку та вiдзначення 80-рiччя вiд дня народження композитора, народного артиста України Мирослава Скорика

23.06.2018 №96-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

22.06.2018 №95-p Про призначення вiдповiдального та надання права застосування ЕЦП

22.06.2018 №94-p Про зупинення рiшення Червоноградської мiської ради

22.06.2018 №93-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

22.06.2018 №92-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у червнi 2018 року

19.06.2018 №91-p Про оголошення днiв жалоби

15.06.2018 №90-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

14.06.2018 №89-p Про вiдзначення 22-ї рiчницi Конституцiї України

14.06.2018 №88-p Про визначення вiдповiдальних осiб, на яких покладено обов'язки забезпечення застосування електронних цифрових пiдписiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

13.06.2018 №87-p Про створення робочої групи по нагляду та перевiрцi якостi проведення дорожнiх робiт i рацiонального використання бюджетних коштiв

12.06.2018 №86-p Про пiдготовку та вiдзначення Дня мiста Червонограда та Дня молодi

11.06.2018 №85-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

08.06.2018 №84-p Про створення комiсiї

08.06.2018 №83-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету

08.06.2018 №82-p Про скликання тридцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

07.06.2018 №81-p Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

01.06.2018 №80-p Про поховання невiдомого громадянина

30.05.2018 №79-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

25.05.2018 №78-p Про зупинення рiшення Червоноградської мiської ради

24.05.2018 №77-p Про поховання громадянина Худика Володимира Васильовича

21.05.2018 №76-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у травнi 2018 року

21.05.2018 №75-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

21.05.2018 №74-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

21.05.2018 №73-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

16.05.2018 №72-p Про затвердження Положення про проведення атестацiї посадових осiб мiсцевого самоврядування виконавчого комiтету та вико-навчих органiв Червоноградської мiської ради

14.05.2018 №71-p Про скликання двадцять дев'ятої сесiї мiської ради сьомого скликання

08.05.2018 №70-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

25.04.2018 №69-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

24.04.2018 №68-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

23.04.2018 №67-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у квiтнi 2018 року

17.04.2018 №66-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

16.04.2018 №65-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 05.08.2014 № 110-р

11.04.2018 №64-pПро перерозподiл коштiв на поточний ремонт дорiг

05.04.2018 №63-p Про проведення серiї лекцiй та тренiнгiв "Iнкубатор креативностi"

05.04.2018 №62-p Про делегування функцiй замовника по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi"

05.04.2018 №61-p Про скликання двадцять сьомої сесiї мiської ради сьомого скликання

04.04.2018 №60-p Про закiнчення опалювального сезону 2017-2018р.р.

30.03.2018 №59-p Про пiдготовку та вiдзначення Великоднiх свят

26.03.2018 №58-p Про проведення фестивалю вуличної музики з еко - спрямуванням "Nо waste fest"

28.03.2018 №57-p Про органiзацiю та проведення мiсячника з облаштування спортивних майданчикiв за мiсцем прожи-вання та в мiсцях масового вiдпочинку населення

27.03.2018 №56-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

26.03.2018 №55-p Про проведення мiського фестивалю мистецтв "Великоднi вiзерунки"

26.03.2018 №54-p Про створення комiсiї по вивченню дiяльностi КП Червоноградський ринок

26.03.2018 №53-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у березнi 2018 року

26.03.2018 №52-pПро виплату матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань керiвникам самостiйних управлiнь та вiддiлiв мiської ради

20.03.2018 №51-p Про призначення вiдповiдального за напрям мiжнародної технiчної допомоги

15.03.2018 №50-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

15.03.2018 №49-p Про проведення весняних канiкул

14.03.2018 №48-p Про поховання громадянина Мельничук Адама Сергiйовича

13.03.2018 №47-p Про забезпечення транспортом учасникiв Всеукраїнських театральних зустрiчей "Червоноград скликає друзiв"

09.03.2018 №46-p Про оголошення днiв жалоби

07.03.2018 №45-p Про проведенням мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктiв i Дня довкiлля в м.Червоноградi

05.03.2018 №44-p Про делегування функцiй замовника по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району"

05.03.2018 №43-p Про поховання обвугленого невпiзнаного трупа

05.03.2018 №42-p Про поховання громадянина Григор'єва С.В.

02.03.2018 №41-p Про проведення загальномiського фестивалю-конкурсу спортивних сiмей "Тато, мама, я - спортивна сiм'я" (zip)

01.03.2018 №40-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

01.03.2018 №39-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

26.02.2018 №38-p Про визначення вiдповiдальної особи, на яку покладено обов'язки забезпечення застосування електронних цифрових пiдписiв у центрi надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради

22.02.2018 №37-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у лютому 2018 року

22.02.2018 №36-p Про скликання двадцять сьомої сесiї мiської ради сьомого скликання

21.02.2018 №35-p Про утворення конкурсної комiсiї

21.02.2018 №34-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

19.02.2018 №33-p Про внесення змiн до Положення про проведення конкурсного вiдбору на замiщення вакантних посад директорiв комунальних пiдприємств, що перебувають у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда Львiвської областi

19.02.2018 №32-p Про усунення вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi

14.02.2018 №31-p Про продовження тимчасового призупинення освiтнього процесу у закладах загальної середньої освiти

12.02.2018 №30-p Про створення постiйно дiючої комiсiї по списанню матерiальних цiнностей з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

12.02.2018 №29-p Про визначення вiдповiдальних осiб та надання права застосування електронного цифрового пiдпису

12.02.2018 №28-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у закладах загальної середньої освiти

09.02.2018 №27-p Про тимчасове призупинення освiтнього процесу у закладах загальної середньої освiти

07.02.2018 №26-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

07.02.2018 №25-p Про встановлення оплати за теплопостачання , водопостачання та електроенергiю

07.02.2018 №24-p Про введення у дослiдну експлуатацiю системи документообiгу Меgароlis.DосNet

07.02.2018 №23-p Про створення комiсiї з проведення перевiрок та оцiнки стану мобiлiзацiйної готовностi

07.02.2018 №22-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, загорянь сухої рослинностi, попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю

05.02.2018 №21-pПро тимчасове призупинення навчання у Червоноградському навчально-виховному комплексi № 13 Червоноградської мiської ради Львiвської областi

02.02.2018 №20-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

02.02.2018 №19-p Про надання разової грошової допомоги сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi

30.01.2018 №18-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

29.01.2018 №17-p Про пропозицiю на участь в конкурсi мiкропроектiв

29.01.2018 №16-p Про пропозицiю на участь в конкурсi мiкропроектiв

29.01.2018 №15-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

26.01.2018 №14-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2018 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

26.01.2018 №13-p Про перенесення робочих днiв у 2018 роцi

25.01.2018 №12-pПро роботу з електронними документами у вiддiлi ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради

25.01.2018 №11-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у сiчнi 2018 року

18.01.2018 №10-pПро затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2018 роцi

17.01.2018 №9-p Про проведення перевiрки наявностi секретних документiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

17.01.2018 №8-p Про пропозицiю на участь в конкурсi мiкропроектiв

16.01.2018 №7-p Про визначення адмiнiстратора безпеки вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв

16.01.2018 №6-p Про скликання двадцять п'ятої сесiї мiської ради сьомого скликання

15.01.2018 №5-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

05.01.2018 №4-p Про перенесення робочого дня

05.01.2018 №3-p Про пропозицiю на участь в конкурсi мiкропроектiв

05.01.2018 №2-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

02.01.2018 №1-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

28.12.2017 №191-p Про пiдготовку та вiдзначення 109-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

28.12.2017 №190-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

28.12.2017 №189-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

27.12.2017 №188-pПро використання коштiв резервного фонду державного бюджету

27.12.2017 №187-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

27.12.2017 №186-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

21.12.2017 №185-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у груднi 2017 року

19.12.2017 №184-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

18.12.2017 №183-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

18.12.2017 №182-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуац_ї техногенного характеру

14.12.2017 №181-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

14.12.2017 №180-p Про розподiл субвенцiї на компенсацiю пiльгового проїзду з обласного бюджету мiж автомобiльними перевiзниками

14.12.2017 №179-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

12.12.2017 №178-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 р.

11.12.2017 №177-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

11.12.2017 №176-p Про скликання двадцять п'ятої сесiї мiської ради сьомого скликання

04.12.2017 №175-pПро скасування розпорядження

04.12.2017 №174-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

01.12.2017 №173-p Про органiзацiю довезення дiтей шкiльного вiку у Львiвську фiлармонiю

01.12.2017 №172-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету (zip)

30.11.2017 №171-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

29.11.2017 №170-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

28.11.2017 №169-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

28.11.2017 №168-p Про розподiл субвенцiї на компенсацiю пiльгового проїзду з обласного бюджету мiж автомобiльними перевiзниками

27.11.2017 №167-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, загорянь сухої рослинностi, попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю

27.11.2017 №166-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

27.11.2017 №165-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у листопадi 2017 року

27.11.2017 №164-pПро премiювання керiвникiв самостiйних управлiнь та вiддiлiв Червоноградської мiської ради до професiйного свята - Дня мiсцевого самоврядування

27.11.2017 №163-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

16.11.2017 №162-p Про створення робочої групи для проведення тематичних комiсiйних обстежень умов виховання, медичного обслуговування, харчування, дотримання правил пожежної безпеки, умов працi в закладах дошкiльної та загальної середньої освiти м.Червонограда, смт.Гiрник, м. Соснiвки

15.11.2017 №161-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

15.11.2017 №160-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

14.11.2017 №159-p Про органiзацiю довезення учнiв 3-4 - их класiв ЧЗШ № 4 на уроки плавання

13.11.2017 №158-p Про скликання двадцять четвертої сесiї мiської ради сьомого скликання

10.11.2017 №157-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

09.11.2017 №156-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

09.11.2017 №155-p Про уповноваження Скрипку Андрiя Васильовича на реалiзацiю проекту "Smart громада - створює разом" ГО"Агенцiя iнновацiйного, сталого розвитку та ресурсоефктивностi"

09.11.2017 №154-p Про вiдзначення у 2017 роцi Дня Гiдностi та Свободи

03.11.2017 №153-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

03.11.2017 №152-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету на природоохороннi заходи

01.11.2017 №151-pПро створення комiсiї для проведення випробувань "Комплексної системи захисту iнформацiї в автоматизованiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi "Державний реєстр виборцiв"

01.11.2017 №150-p Про проведення конкурсу молодiжних проектiв "Змiнюй мiсто зi змiстом"

01.11.2017 №149-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

30.10.2017 №148-p Про проведення рiчної iнвентаризацiї

27.10.2017 №147-p Про пiдготовку та вiдзначення 99-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки

26.10.2017 №146-p Про визначення вiдповiдальної особи, на яку покладено обов'язки забезпечення застосування електронного цифрового пiдпису у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

26.10.2017 №145-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 р.

26.10.2017 №144-pПро покладення повноважень замовника природоохоронного заходу

26.10.2017 №143-pПро премiювання до професiйного свята - Дня працiвникiв соцiальної сфери в жовтнi 2017 року

24.10.2017 №142-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у жовтнi 2017 року

20.10.2017 №141-p Про затвердження системи контролю за виконанням основних заходiв мобiлiзацiйного плану мiста

20.10.2017 №140-p Про початок опалювального сезону 2017-2018 р.р.

18.10.2017 №139-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

18.10.2017 №138-pПро проведення Всеукраїнського дитячого фестивалю популярної пiснi "Рiздвянi дзвiночки"

12.10.2017 №137-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

10.10.2017 №136-pПро внесення змiн в розпорядження мiського голови вiд 5 вересня 2017 року № 121-р "Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, загорянь сухої рослинностi, попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю"

06.10.2017 №135-p Про вiдзначення 75-рiччя створення Української повстанської армiї та Дня захисника України

06.10.2017 №134-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

02.10.2017 №133-p Про скликання двадцять третьої сесiї мiської ради сьомого скликання

29.09.2017 №132-p Про забезпечення транспортом пластунiв Станицi Червоноград (15 осiб) до м. Новояворiвськ

28.09.2017 №131-p Про зарахування до кадрового резерву Терзалової А.С.

28.09.2017 №130-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

28.09.2017 №129-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

26.09.2017 №128-p Про проведення змагань мiської учнiвської футбольної лiги

26.09.2017 №127-p Про роботу з електронними документами у вiддiлi ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради

25.09.2017 №126-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у вереснi 2017 року

25.09.2017 №125-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

21.09.2017 №124-p Про покладення повноважень замовника природоохоронного заходу

19.09.2017 №123-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017р. за рахунок субвенцiї з державного бюджету

14.09.2017 №122-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

05.09.2017 №121-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, загорянь сухої рослинностi, попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю

01.09.2017 №120-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

29.08.2017 №119-pПро призначення вiдповiдального за ведення роботи з облiку та проведення систематичного монiторингу об'єктiв пiдприємницької дiяльностi

29.08.2017 №118-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у серпнi 2017 року

28.08.2017 №117-p Про скликання двадцять другої сесiї мiської ради сьомого скликання

23.08.2017 №116-p Про додатковi заходи з вiдзначення професiйного свята Дня шахтаря

23.08.2017 №115-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

17.08.2017 №114-pПро залучення Тадри О.М. до роботи у вихiдний день

16.08.2017 №113-pПро видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

11.08.2017 №112-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

10.08.2017 №111-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

08.08.2017 №110-pПро додатковi заходи щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2017 роцi

08.08.2017 №109-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

28.07.2017 №108-p Про прибирання та благоустрiй населених пунктiв на територiї Червоноградської мiської ради

26.07.2017 №107-p Про вiдзначення у 2017 роцi Року Патрiарха Йосифа Слiпого

26.07.2017 №106-p Про вiдзначення 26-ї рiчницi незалежностi України

25.07.2017 №105-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету на природоохороннi заходи

25.07.2017 №104-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк за рахунок субвенцiї з обласного бюджету на природоохороннi заходи

25.07.2017 №103-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у липнi 2017 року

24.07.2017 №102-pПро органiзацiю роботи щодо формування та затвердження бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

24.07.2017 №101-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

24.07.2017 №100-p Про скликання двадцять першої сесiї мiської ради сьомого скликання

21.07.2017 №99-p Про перевiрку готовностi навчальних закладiв мiста до початку 2017-2018 навчального року

20.07.2017 №98-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017р.

20.07.2017 №97-p Про проведення мотивацiйно - рекреацiйного табору "Krystynopol summer camp"

19.07.2017 №96-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

06.07.2017 №95-p Про поховання громадянина Димченко Михайла Iвановича

30.06.2017 №94-p Про скликання двадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

26.06.2017 №93-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

21.06.2017 №92-p Про пiдготовку та вiдзначення Дня мiста Червонограда

21.06.2017 №91-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у червнi 2017 року

16.06.2017 №90-p Про вiдзначення 21-ї рiчницi Конституцiї України

15.06.2017 №89-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

15.06.2017 №88-p Про призначення радника мiського голови м. Червонограда на громад-ських засадах

14.06.2017 №87-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

14.06.2017 №86-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

14.06.2017 №85-pПро проведення лiтнього загальномiського табору "Бузька Ватага"

07.06.2017 №84-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

07.06.2017 №83-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

31.05.2017 №82-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

30.05.2017 №81-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

29.05.2017 №80-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету на природоохороннi заходи

29.05.2017 №79-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

29.05.2017 №78-p Про скликання дев'ятнадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

26.05.2017 №77-p Про створення системи монiторингу споживання енергоресурсiв у закладах освiти, охорони здоров'я, культури

26.05.2017 №76-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у травнi 2017 року

25.05.2017 №75-p Про видiлення коштiв з резервного фонду на проведення першочергових аварiйно - вiдновлювальних робiт по лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на самопливному каналiзацiйному колекторi по вул. Галицька, 1 у м.Соснiвцi

25.05.2017 №74-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

13.05.2017 №73-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

13.05.2017 №72-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

04.05.2017 №71-p Про перенесення робочого дня у ЗНЗ

04.05.2017 №70-p Про вiдзначення Дня пам'ятi та примирення

28.04.2017 №69-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Дитячий потяг" та мiсця прокату веломобiлiв i дитячих електромобiлiв

28.04.2017 №68-pПро надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

27.04.2017 №67-p Про затвердження паспорта бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

26.04.2017 №66-p Про вiдзначення у 2017 роцi 70-их роковин проведення операцiї "Вiсла"

25.04.2017 №65-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь в квiтнi 2017 року

19.04.2017 №64-p Про призупинення занять у загальноосвiтнiх навчальних закладах i запровадження канiкул

14.04.2017 №63-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

13.04.2017 №62-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

12.04.2017 №61-p Про зарахування до кадрового резерву Фiгар В.В.

11.04.2017 №60-p Про скликання вiсiмнадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

10.04.2017 №59-p Про затвердження Положення про облiкову полiтику на 2017 рiк

04.04.2017 №58-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

04.04.2017 №57-pПро доступ до робiт з документами, що мiстять службову iнформацiю

31.03.2017 №56-p Про органiзацiю та проведення мiсячника з облаштування спортив-них майданчикiв за мiсцем прожи-вання та в мiсцях масового вiдпочинку населення

31.03.2017 №55-p Про надання дозволу ДП "Дирекцiя пересувних циркових колективiв України" на розташування цирку-шапiто "Орбiта"

31.03.2017 №54-p Про надання дозволу ПП Буряку Ф.Ф. на розмiщення тимчасового майданчика для "Парку атракцiонiв"

30.03.2017 №53-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

30.03.2017 №52-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

29.03.2017 №51-p Про закiнчення опалювального сезону 2016-2017р.р.

28.03.2017 №50-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

27.03.2017 №49-p Про проведення мiського фестивалю мистецтв "Великоднi вiзерунки"

27.03.2017 №48-pПро виплату матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань керiвникам самостiйних управлiнь та вiддiлiв мiської ради

27.03.2017 №47-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у березнi 2017 року

24.03.2017 №46-p Про видiлення коштiв з м_ського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуац_ї техногенного характеру

20.03.2017 №45-p Про забезпечення транспортом учасникiв учасникiв ХI фестивалю "Червоноград скликає друзiв" для людей з iнвалiднiстю

20.03.2017 №44-p Про поховання громадянина Данилець Сергiя Пилиповича

16.03.2017 №43-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

16.03.2017 №42-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

16.03.2017 №41-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

16.03.2017 №40-p Про використання коштiв резервного фонду державного бюджету

15.03.2017 №39-p Про надання дозволу ПП Остапюк С.О. на розмiщення тимчасового майданчика для дитячих електромобiлiв

15.03.2017 №38-p Про затвердження паспорта бюджетної програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

13.03.2017 №37-p Про проведення загальномiського фестивалю-конкурсу спортивних сiмей "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"

13.03.2017 №36-p Про скликання сiмнадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

09.03.2017 №35-p Про затвердження паспорта бюджетної програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

09.03.2017 №34-p Про призначення радника мiського голови на громадських засадах

09.03.2017 №33-p Про проведенням мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктiв i Дня довкiлля в м.Червоноградi

06.03.2017 №32-p Про поховання громадянина Iвченко Сергiя Iвановича

06.03.2017 №31-p Про пiдготовку та вiдзначення 203-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г.Шевченка

06.03.2017 №30-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Дитячий потяг" та мiсця прокату веломобiлiв i дитячих електромобiлiв

02.03.2017 №29-p Про затвердження паспорта бюджетної програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

02.03.2017 №28-p Про оголошення днiв жалоби

27.02.2017 №27-pПро створення постiйно дiючої комiсiї по списанню матерiальних цiнностей з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

27.02.2017 №26-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

23.02.2017 №25-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у 2017 роцi

23.02.2017 №24-p Про встановлення оплати за теплопостачання , водопостачання та електроенергiю

15.02.2017 №23-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

13.02.2017 №22-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

13.02.2017 №21-p Про скликання шiстнадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

13.02.2017 №20-p Про затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2017 роцi

09.02.2017 №19-p Про залучення до роботи у вихiднi днi працiвникiв вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв

07.02.2017 №18-p Про внесення змiн до розпоряджен-ня мiського голови вiд 05.08.2014 № 110-р

07.02.2017 №17-p Про надання разової грошової допомоги сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi

07.02.2017 №16-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

06.02.2017 №15-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, загорянь сухої рослинностi, попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю

21.06.2017 №14-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у сiчнi 2017 року

26.01.2017 №13-p Про призначення вiдповiдального за напрям мiжнародної технiчної допомоги

26.01.2017 №12-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2017 рiк по виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради

24.01.2017 №11-p Про проведення iнвентаризацiї

24.01.2017 №10-p Про проведення iнвентаризацiї

24.01.2017 №9-p Про проведення перевiрки наявностi секретних документiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.01.2017 №8-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

24.01.2017 №7-p Про поховання громадянина Могильова Iвана Васильовича

23.01.2017 №6-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

23.01.2017 №5-p Про скликання п'ятнадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

18.01.2017 №4-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

11.01.2017 №3-p Про доступ Гаманюка В.В. до робiт з документами, що мiстять державну таємницю та встановлення за це грошової надбавки

03.01.2017 №2-p Про перенесення робочих днiв у 2017 роцi

03.01.2017 №1-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

27.12.2016 №222-p Про дозвiл на участь в конкурсi мiкропроектiв

27.12.2016 №221-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016р

27.12.2016 №220-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

26.12.2016 №219-p Про пiдготовку та вiдзначення 108-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

23.12.2016 №218-p Про тимчасове призупинення навчання у ЗНЗ

21.12.2016 №215-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

20.12.2016 №213-p Про покладення обов'язкiв вiдповiдального за забезпечення режиму секретностi

20.12.2016 №212-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

20.12.2016 №211-p Про тимчасове призупинення навчання у ЗНЗ

19.12.2016 №210-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

15.12.2016 №209-p Про тимчасове призупинення навчання у ЗНЗ

15.12.2016 №208-p Про проведення службового розслiдування

15.12.2016 №207-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

12.12.2016 №206-p Про тимчасове призупинення навчання у Червоноградськiй гiмназiї Червоноградської мiської ради Львiвської областi

05.12.2016 №202-p Про скликання чотирнадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

29.11.2016 №201-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 24 грудня 2015 року № 192-р "Про органiзацiю особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

24.11.2016 №200-p Про заходи у зв'язку з Днем пам'ятi жертв голодоморiв

24.11.2016 №199-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

18.11.2016 №196-p Щодо iнформування про виїзди за кордон та змiну персональних даних

18.11.2016 №195-p Про вiдзначення у 2016 роцi Дня Гiдностi та Свободи

17.11.2016 №194-p Про визначення мiсця для знищення секретних документiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

17.11.2016 №193-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

17.11.2016 №192-p Про встановлення надбавки за особливий характер роботи

14.11.2016 №191-p Про внесення змiн в розпорядження мiського голови вiд 19.05.2016р. № 77-р " Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення"

14.11.2016 №190-p Про скликання тринадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

10.11.2016 №189-p Про створення експертної комiсiї з питань таємниць у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

10.11.2016 №188-p Про створення експертної комiсiї з проведення експертизи цiнностi документiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

10.11.2016 №187-p Про створення комiсiї з повної перевiрки наявностi матерiальних носiїв секретної iнформацiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради та їх передачi на зберiгання вiдповiдальному за забезпечення режиму секретностi

08.11.2016 №186-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

07.11.2016 №185-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

31.10.2016 №184-p Про поховання громадянина Залужного Iвана Васильовича

28.10.2016 №183-p Про пiдготовку та вiдзначення 98-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки

28.10.2016 №182-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

26.10.2016 №181-p Про проведення рiчної iнвентаризацiї

26.10.2016 №180-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

25.10.2016 №179-p Про затвердження Положення про радникiв мiського голови м. Черво-нограда на громадських засадах

25.10.2016 №178-p Про забезпечення створення Мiжрайонного скринiнгового центру

25.10.2016 №177-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

20.10.2016 №175-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

20.10.2016 №174-p Про премiювання працiвникiв управлiння працi та соцiального захисту населення до професiйного свята - Дня працiвникiв соцiальної сфери в жовтнi 2016 року

19.10.2016 №173-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

17.10.2016 №172-p Про скликання дванадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

12.10.2016 №171-p Про початок опалювального cезону 2016-2017 р.р.

11.10.2016 №170-p Про вiдзначення Дня захисника України та 74-ї рiчницi створення Української Повстанської Армiї

11.10.2016 №169-p Про перенесення осiннiх канiкул у ЗНЗ

10.10.2016 №168-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

06.10.2016 №167-p Про затвердження складу квалiфiкацiйної комiсiї по присвоєнню класностi водiям, якi працюють у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

03.10.2016 №166-p Про призначення вiдповiдальних за пожежну безпеку

30.09.2016 №165-p Про надання дозволу ФОП Петровiй Д.В. на розташування цирку-шапiто "Фiєста"

30.09.2016 №164-p Про надання дозволу ПП Михалевич О.В. на розмiщення дитячого батуту

30.09.2016 №163-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону "Дитячий потяг" та прокату веломобiлiв i дитячих електромобiлiв

28.09.2016 №162-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

26.09.2016 №161-p Про скликання одинадцятої сесiї мiської ради сьомого скликання

23.09.2016 №159-p Про перерозподiл коштiв на поточний ремонт дорiг

22.09.2016 №158-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

20.09.2016 №157-p Про вiдзначення у 2016 роцi Мiжнародного дня громадян похилого вiку та Дня ветерана

19.09.2016 №156-p Про видiлення коштiв з резервного фонду на проведення першочергових аварiйно - вiдновлювальних робiт по лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на самопливному каналiзацiйному колекторi по вул. Мазепи, 4 у м.Червоноградi

19.09.2016 №155-p Про проведення конкурсного вiдбору на замiщення вакантної посади директора комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

15.09.2016 №154-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 24 грудня 2015 року № 192-р "Про органiзацiю особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

15.09.2016 №153-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету

15.09.2016 №152-p Про забезпечення транспортом учасникiв ХХIХ Спартакiади Львiвщини для людей з iнвалiднiстю

14.09.2016 №151-p Про поховання невiдомого громадянина чоловiчої статi

08.09.2016 №149-p Про забезпечення транспортом учасникiв II Всеукраїнського фестивалю пам'ятi Т.Городецького

05.09.2016 №148-p Про надання дозволу ПП Михалевич О.В. на розмiщення дитячого батуту

05.09.2016 №147-p Про надання дозволу ФОП Федунiв Н.Б. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону

05.09.2016 №146-p Про надання дозволу ДП "Молодiсть"на розташування цирку-шапiто "Олiмп"

01.09.2016 №145-p Про надання допомоги на поховання

29.08.2016 №143-p Про скликання десятої сесiї мiської ради сьомого скликання

22.08.2016 №142-p Про надання дозволу ФОП Семену Р.Й. на тимчасове розмiщення дитячого батуту

22.08.2016 №141-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

22.08.2016 №139-p Про надання дозволу ФОП Макара М.В. на тимчасове розмiщення дитячого батуту

22.08.2016 №138-p Про надання дозволу ФОП Федунiв Н.Б. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону

22.08.2016 №137-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

18.08.2016 №136-p Про додатковi заходи з вiдзначення професiйного свята Дня шахтаря

18.08.2016 №135-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

15.08.2016 №134-p Про припинення доступу до робiт з документами, що мiстять державну таємницю та скасування грошової надбавки

09.08.2016 №133-p Про проведення службового розслiдування

08.08.2016 №132-p Про призначення вiдповiдального працiвника за органiзацiю та проведення процедур допорогових закупiвель у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

08.08.2016 №131-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

08.08.2016 №130-p Про надання дозволу ПП Михалевич О.В. на розмiщення дитячого батуту

05.08.2016 №129-p Про скликання урочистої сосiї мiської риди сьомого скликання

04.08.2016 №128-p Про додатковi заходи з вiдзначення 25-ї рiчницi незалежностi України

01.08.2016 №127-p Про органiзацiю роботи щодо формування та затвердження бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

01.08.2016 №126-p Про призначення вiдповiдального працiвника за органiзацiю та проведення процедур допорогових закупiвель у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

29.07.2016 №125-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону "Дитячий потяг" та прокату веломобiлiв i дитячих електромобiлiв

26.07.2016 №124-p Про надання дозволу ПП "Продюсерський центр "Гастролi в Українi"на розташування цирку-шапiто "Рiв'єра"

25.07.2016 №123-p Про перевiрку готовностi навчальних закладiв мiста до початку 2016-2017 навчального року

22.07.2016 №121-p Про прибирання та благоустрiй населених пунктiв на територiї Червоноградської мiської ради

18.07.2016 №120-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

18.07.2016 №119-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

18.07.2016 №118-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

18.07.2016 №117-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

18.07.2016 №116-p Про скликання дев'ятої сесiї мiської ради сьомого скликання

13.07.2016 №115-p Щодо проведення обстежень водозаборiв i водопровiдної мережi

13.07.2016 №114-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016р. за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

13.07.2016 №113-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

11.07.2016 №111-p Про припинення доступу до робiт з документами, що мiстять державну таємницю

04.07.2016 №110-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

01.07.2016 №109-p Про надання дозволу ФОП Федунiв Н.Б. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону

23.06.2016 №105-p Про надання дозволу ФОП Ведернiкову В.О. на тимчасове розмiщення дитячих атракцiонiв

23.06.2016 №104-p Про надання дозволу ФОП Федунiв Н.Б. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону

22.06.2016 №103-p Про надання дозволу ПП Крухiнцю С.В. на розмiщення тимчасового майданчика для дитячих електромобiлiв

22.06.2016 №102-p Про надання дозволу ПП Михалевич О.В. на розмiщення тимчасового майданчика для встановлення дитячих атракцiонiв

17.06.2016 №101-p Про утворення робочої групи

17.06.2016 №100-p Про пiдготовку та вiдзначення Дня мiста Червонограда

15.06.2016 №99-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

15.06.2016 №98-p Про видiлення коштiв з м_ського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуац_ї техногенного характеру

15.06.2016 №97-p Про оголошення дня жалоби

13.06.2016 №96-p Про скликання восьмої сесiї мiської ради сьомого скликання

10.06.2016 №95-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016р. за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

03.06.2016 №94-p Про надання одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат ветеранам УПА

03.06.2016 №93-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

02.06.2016 №92-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

01.06.2016 №91-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

26.05.2016 №86-p Про відзначення 20-ї річниці Конституції України

25.05.2016 №83-p Про оголошення дня жалоби

23.05.2016 №79-p Про відзначення 25-ї річниці незалежності України

20.05.2016 №78-p Про надання дозволу ФОП Федунів Н.Б. на тимчасове розміщення дитячого атракціону

19.05.2016 №77-p Про створення міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

16.05.2016 №76-p Про скликання сьомої сесії міської ради сьомого скликання

11.05.2016 №75-p Про внесення змін до міського бюджету м.Червонограда на 2016 рік

11.05.2016 №74-p Про Порядок пiдготовки i попереднього розгляду документiв для встановлення пенсiй за особливi заслуги перед Україною

11.05.2016 №73-p Про надання згоди ФОП Матвіїв С.М. на тимчасове розміщення комплексу атракціонів "Луна-Парк"

05.05.2016 №72-p Про внесення змін до міського бюджету м.Червонограда на 2016 рік

04.05.2016 №70-p Про заходи з відзначення Дня пам'яті та примирення

11.04.2016 №62-p Про оголошення дня жалоби

08.04.2016 №61-p Про оголошення днів жалоби

04.04.2016 №58-p Про скликання шостої сесії міської ради сьомого скликання

04.04.2016 №57-p Про закінчення опалювального сезону 2015-2016р.р.

01.04.2016 №56-p Про створення комісії для проведення випробувань “Комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців”

31.03.2016 №55-p Про визначення відповідальної особи, на яку покладено обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового підпису

31.03.2016 №54-p Про визначення відповідальної особи, на яку покладено обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового підпису

30.03.2016 №52-p Про організацію та проведення місячника з облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення

28.03.2016 №51-p Про проведення мiського фестивалю мистецтв „Великоднi вiзерунки”

28.03.2016 №50-p Про зарахування до кадрового резерву Сиротюк М.Я.

25.03.2016 №49-p Щодо організації відбору громадян України на військову службу за контрактом у Збройні Сили України

24.03.2016 №47-p Про надання дозволу ДП "Молодість" на розташування цирку-шапіто "Олімп"

24.03.2016 №46-p Про надання дозволу ПП Остапюку С.О. на розміщення тимчасового майданчика для дитячих електромобілів

24.03.2016 №45-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розміщення дитячого атракціону "Дитячий потяг" та прокату веломобілів і дитячих електромобілів

23.03.2016 №44-p Про створення постійно діючої комісії по списанню матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету Червоноградської міської ради

17.03.2016 №42-p Про надання ЧМГОНМ «Ніка» автобуса для перевезення учасників Х театральних зустрічей «Червоноград скликає друзів»

15.03.2016 №41-p Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства „Червонограджитлокомунсервіс”

14.03.2016 №40-p Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктів і Дня довкілля в м. Червонограді

04.03.2016 №39-p Про проведення загальноміського фестивалю-конкурсу спортивних сімей "Тато, мама, я - спортивна сім’я"

02.03.2016 №38-p Про надання дозволу на укладення договорів оренди нежитлових приміщень

01.03.2016 №35-p Про затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2016 році

24.02.2016 №34-p Про внесення змін до розпорядження міського голови "Про тимчасове призупинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста" від 21.01.2016 № 10-р

23.02.2016 №32-p Про Рік пам’яті Тараса Городецького

22.02.2016 №31-p Про скликання п’ятої сесії міської ради сьомого скликання

16.02.2016 №30-p Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства „Школяр”

16.02.2016 №29-p Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства „Нептун”

16.02.2016 №28-p Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства „Ринок „Левада”

16.02.2016 №27-p Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства „Комунальник”

16.02.2016 №26-p Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства „Червоноградводоканал”

16.02.2016 №25-p Про зарахування до кадрового резерву Зінько М.В.

16.02.2016 №24-p Про внесення змін до розпорядження міського голови "Про тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста" від 21.01.2016 № 10-р

15.02.2016 №23-p Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів комунальних підприємств

11.02.2016 №22-p Про встановлення розмірів оплати за теплопостачання та електроенергію

10.02.2016 №21-p Про видiлення коштiв з міського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру

03.02.2016 №20-p Про надання разової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані

28.01.2016 №18-p Про тимчасове продовження призупинення навчання у загальноосвiтнiх навчальних закладах мiста

25.01.2016 №13-p Про розподіл функціональних обов’язків між міським головою, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету

25.01.2016 №11-p Про скликання четвертої сесiї мiської ради сьомого скликання

21.01.2016 №10-p Про тимчасове припинення навчання у загальноосвiтнiх навчальних закладах мiста

18.01.2016 №9-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 24 грудня 2015 року № 192-р "Про органiзацiю особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

04.01.2016 №3-p Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

04.01.2016 №2-p Про скликання позачергової сесiї мiської ради сьомого скликання

30.12.2015 №203-p Про скликання третьої сесiї мiської ради сьомого скликання

29.12.2015 №202-pПро премiювання керiвних працiвникiв управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради

29.12.2015 №201-pПро премiювання керiвних працiвникiв вiддiлу освiти

29.12.2015 №200-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015 рiк

28.12.2015 №199-pПро внесення змiн до мiського бюджету на погашення заборгованостi в рiзницi в тарифах

25.12.2015 №198-p Про вiдзначення 107-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

25.12.2015 №197-pПро внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 05.078.2015 р. №110-р

25.12.2015 №196-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

24.12.2015 №195-pПро надання одноразової грошової допомоги

24.12.2015 №194-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015 року

24.12.2015 №193-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у груднi 2015 року

24.12.2015 №192-p Про органiзацiю особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.12.2015 №191-pПро надання допомоги на поховання

21.12.2015 №190-p Про реалiзацiю новорiчних ялинок у передноворiчний перiод 2016 року на територiї мiст Червонограда та Соснiвки

18.12.2015 №189-pПро видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

18.12.2015 №188-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015 рiк за рахунок медичної субвенцiї

16.12.2015 №187-pПро зарахування до кадрового резерву Балеми О.М.

15.12.2015 №186-pПро надання допомоги на поховання

15.12.2015 №185-pПро надання одноразової грошової допомоги

15.12.2015 №184-pПро внесення зсiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

15.12.2015 №183-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015 рiк

14.12.2015 №182-pПро скликання другої сесiї мiської ради сьомого скликання

14.12.2015 №181-pПро надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону "Дитячий потяг" та прокату веломобiлiв i дитячих електромобiлiв

14.12.2015 №180-pПро поховання громадянки Скорик Любовi Дмитрiвни

10.12.2015 №179-pПро надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

07.12.2015 №178-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

07.12.2015 №177-p Про закрiплення службових легкових автомобiлiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та їх утримання

03.12.2015 №176-p Про здiйснення контролю за реалiзацiєю пiротехнiчних виробiв побутового призначення на територiї Червоноградської мiської ради

03.12.2015 №175-pПро надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

03.12.2015 №174-pПро надання одноразової грошової допомоги

02.12.2015 №173-pПро надання дозволу ДП "Молодiсть" на розмiщення цирку-шапiто "Олiмп"

01.12.2015 №172-pПро премiювання керiвникiв самостiйних вiддiлiв Червоноградської мiської ради до професiйного свята - День мiсцевого самоврядування

30.11.2015 №171-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015 року

26.11.2015 №169-p Про перенесення робочих днiв у 2016 роцi

16.11.2015 №166-p Про видiлення коштiв з м_ського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуац_ї техногенного характеру

12.11.2015 №165-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

06.11.2015 №163-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015 року

30.10.2015 №162-p Про пiдготовку та вiдзначення 97-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки

30.10.2015 №161-pПро залучення до роботи у вихiднi днi працiвникiв вiддiлу Державного реєстру виборцiв

30.10.2015 №160-pПро поховання громадянина Шелiпова Анатолiя Олександровича

29.10.2015 №159-pПро виплату матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань керiвникам самостiйних вiддiлiв та управлiнь та вiддiлiв мiської ради

28.10.2015 №158-pПро надання одноразової грошової допомоги

28.10.2015 №157-pПро надання допомоги на поховання

26.10.2015 №156-pПро надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

23.10.2015 №155-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у жовтнi 2015 року

21.10.2015 №154-pПро видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй

21.10.2015 №153-pПро надання допомоги на поховання

21.10.2015 №152-pПро надання дозволу ПП "Продюсерський центр "Гастролi в Українi" на розмiщення цирку шапiто "Сезам"

16.10.2015 №151-p Про видiлення коштiв з мiського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного характеру

12.10.2015 №150-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015рiк за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв

12.10.2015 №149-p Про початок опалювального сезону 2015-2016 р.р.

08.10.2015 №148-p Про скликання сорок другої сесiї мiської ради шостого скликання

07.10.2015 №147-pПро надання одноразової грошової допомоги

06.10.2015 №146-p Про вiдзначення Дня захисника України та 73-ї р_чниц_ створення Української Повстанської Армiї

06.10.2015 №145-p Про оголошення днiв жалоби

02.10.2015 №144-pПро надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону "Дитячий потяг" та прокату веломобiлiв з дитячих електромобiлiв

21.09.2015 №134-p Про робочу групу з пiдготовки i проведення чергових виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв 25жовтня 2015 року

16.09.2015 №133-p Про залучення до роботи у вихiднi днi працiвникiв вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв

10.09.2015 №128-p Про затвердження Графiка особистого прийому громадян керiвництвом виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

10.09.2015 №127-p Про проведення мiського Свята осенi

08.09.2015 №126-p Про призначення вiдповiдального та надання права застосування ЕЦП

08.09.2015 №125-p Про видiлення коштiв з м_ського резервного фонду для завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуац_ї техногенного характеру

02.09.2015 №123-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

01.09.2015 №122-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

17.08.2015 №112-p Про скликання сорок першої сесiї мiської ради шостого скликання

17.08.2015 №111-p Про передачу майна

11.08.2015 №109-p Про створення робочої групи з питань профiлактики пожеж в екосистемах

11.08.2015 №108-p Про перерозподiл коштiв на капiтальний i поточний ремонт дорiг

06.08.2015 №105-p Про вiдзначення 24-ї рiчницi незалежностi України

06.08.2015 №104-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015р. за рахунок субвенцiї з обласного бюджету

03.08.2015 №102-p Про перевiрку готовностi навчальних закладiв мiста до початку 2015-2016 навчального року

24.07.2015 №99-p Про прибирання та благоустрiй населених пунктiв на територiї Червоноградської мiської ради

20.07.2015 №95-p Про затвердження Графiка особистого прийому громадян керiвництвом виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

20.07.2015 №94-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого комiтету

17.07.2015 №93-p Про перерозподiл коштiв на поточний ремонт дорiг

17.07.2015 №92-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з обласного бюджету на ремонт дорiг комунальної власностi

15.07.2015 №91-p Про залучення психологiв для роботи у Сокальсько-Червоноградському ОРВК на перiод мобiлiзацiї

15.07.2015 №90-p Про проведення у виконавчих органах Червоноградської мiської ради перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

07.07.2015 №89-p Про скликання сорокової сесiї мiської ради шостого скликання

02.07.2015 №88-p Про зупинення рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25 червня 2015 року №873

02.07.2015 №87-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

01.07.2015 №85-p Про надання одноразової грошової допомоги

26.06.2015 №84-p Про створення дорадчого комiтету з питань покращення якостi питної води в м. Червоноград

26.06.2015 №83-pПро органiзацiю роботи щодо формування та затвердження бюджету м. Червонограда на 2016 рiк

26.06.2015 №82-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2015 рiк

24.06.2015 №81-pПро надання дозволу ФОП Федунiв Н.Б. на тимчасове розмiщення дитячих атракцiонiв

23.06.2015 №80-pПро перерозподiл коштiв на поточний ремонт дорiг

23.06.2015 №79-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у травнi 2015 року

22.06.2015 №78-pПро поховання невiдомого мужчини

19.06.2015 №77-pПро зарахування до кадрового резерву

18.06.2015 №76-pПро надання дозволу ПП Остапюк Ю.П. на розмiщення тимчасового майданчика для дитячих електромобiлiв

18.06.2015 №75-pПро надання допомоги на поховання

17.06.2015 №74-pПро надання дозволу ФОП Ведернiкову В.О. на тимчасове розмiщення дитячих атракцiонiв

16.06.2015 №73-p Про вiдзначення 19-ї рiчницi Конституцiї України

15.06.2015 №72-p Про святкування Дня мiста

15.06.2015 №71-p Про скликання тридцять дев'ятої сесiї мiської ради шостого скликання

15.06.2015 №70-pПро забезпечення мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв на територiї м. Червонограда пiд час завершення п'ятої черги мобiлiзацiї

11.06.2015 №69-p Про надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

08.06.2015 №68-p Про органiзацiю виплат коштiв представникам багатодiтних сiмей

28.05.2015 №67-p Про перерозподiл коштiв на поточний ремонт дорiг

28.05.2015 №66-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Детский поезд" та дитячих веломобiлiв i електромобiлiв

28.05.2015 №65-p Про надання дозволу ПП "Продюсерський центр "Гастролi в Українi"на розташування цирку-шапiто "Престиж"

27.05.2015 №64-pПро надання допомоги на поховання

25.05.2015 №63-pПро надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

25.05.2015 №62-p Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на2015 рiк

25.05.2015 №61-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у травнi 2015 року

20.05.2015 №60-p Про вiдзначення Свята Героїв

20.05.2015 №59-pПро надання допомоги на поховання

19.05.2015 №58-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2015р. за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

14.05.2015 №57-p Про вшанування пам'ятi жертв полiтичних репресiй

14.05.2015 №56-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 03.12.2013 р. № 182-р "Про Порядок пiдготовки i попереднього розгляду документiв для встановлення пенсiй за особливi заслуги перед Україною"

06.05.2015 №55-p Про запобiгання корупцiйним та пов'язаним з корупцiєю правопорушенням у виконавчих органах Червоноградської мiської ради

06.05.2015 №54-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 05.08.2014 № 110-р

30.04.2015 №53-p Про заходи з вiдзначення Дня пам'ятi та примирення

29.04.2015 №52-pПро видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж , згорань сухої рослинностi , попередження надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю

29.04.2015 №51-pПро видiлення коштiв з резервного фонду на проведення першочергових аварiйно-вiдновлювальних робiт по лiквiдацiї наслiдкiв на самопливному каналiзацiйному колекторi по вул. С.Бандери у м. Червоноградi

27.04.2015 №50-pПро надання дозволу ПП Шевчук О.I. на розмiщення тимчасового майданчика для дитячих електромобiлiв

27.04.2015 №49-pПро внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 26.09.2012 року № 50-р

27.04.2015 №48-pПро видiлення автотранспортного засобу для вiдправки призовникiв на Львiвський обласний збiрний пункт

24.04.2015 №47-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у квiтнi 2015 року

21.04.2015 №46-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2015 р. за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

21.04.2015 №45-pПро iнформацiйне забезпечення офiцiйного веб - сайту Львiвської обласної ради

20.04.2015 №44-p Про скликання тридцять восьмої сесiї мiської ради шостого скликання

16.04.2015 №43-pПро надання разової грошової допомоги iнвалiдам, постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи

16.04.2015 №42-pПро укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

16.04.2015 №41-p Про оголошення дня жалоби

09.04.2015 №40-p Про завершення опалювального сезону 2014-2015р.р.

09.04.2015 №39-p Про створення робочої групи з координацiї та органiзацiйно-методичного супроводу створення та впровадження служби "112"

09.04.2015 №38-pПро надання допомоги на поховання

09.04.2015 №37-pПро надання одноразової грошової допомоги

31.03.2015 №36-pПро органiзацiю та проведення Х Всеукраїнської благодiйної акцiї "Врятуй життя дитини " у м.Червоноградi

31.03.2015 №35-pПро облiкову полiтику виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

30.03.2015 №34-p Про органiзацiю та проведення мiсячника з облаштування спортивних майданчикiв за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинку населення

30.03.2015 №33-pПро надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Детский поезд" та дитячих веломобiлiв i електромобiлiв

30.03.2015 №32-p Про проведення мiського фестивалю мистецтв "Великоднi вiзерунки"

25.03.2015 №31-p Про оголошення дня жалоби

25.03.2015 №30-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у березнi 2015 pоку

19.03.2015 №29-pПро внесення змiн до мiського бюджету на 2015 рiк

17.03.2015 №28-pПро проведення загальномiського фестивалю-конкурсу спортивних сiмей "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"

12.03.2015 №27-pПро затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м. Червонограда, вишукування додаткових джерел надходжень , дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово - бюджетної дисциплiни у 2015 роцi

11.03.2015 №26-pПро надання допомоги на поховання

11.03.2015 №25-pПро видiлення коштiв з мiського резервного фонду на погашення кредиторської заборгованостi за виконаннi роботи по лiквiдацiї наслiдкiв пожеж , згорань сухої рослинностi , попередження виникнення надзвичайних ситуацiй та їх лiквiдацiю у 20104 роцi

10.03.2015 №24-pПро скликання тридцять сьомої сесiї мiської ради шостого скликання

04.03.2015 №23-pПро надання одноразової грошової допомоги

03.03.2015 №22-p Про проведенням мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктiв i Дня довкiлля в м. Червоноградi

24.02.2015 №17-p Про святкування 201-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г.Шевченка

23.02.2015 №16-p Про скликання тридцять шостої сесiї мiської ради шостого скликання

29.01.2015 №10-pПро затвердження постiйно дiючої комiсiї по списанню матерiальних цiнностей з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

28.01.2015 №9-pПро надання допомоги на поховання

28.01.2015 №8-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у сiчнi 2015 року

28.01.2015 №7-pПро створення оперативного штабу для координацiї роботи з питань забезпечення безпеки громадян i захисту об'єктiв iнфраструктури мiста

26.01.2015 №6-pПро надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

16.01.2015 №5-pПро вiдзначення у 2015 роцi Дня Соборностi

16.01.2015 №4-pПро доступ Горбаня А.Я. до робiт з документами , що мiстять державну таємницю та встановлення за це грошової надбавки

13.01.2015 №3-p Про скликання тридцять п'ятої сесiї мiської ради шостого скликання

12.01.2015 №2-pПро припинення дiяльностi Мiського комiтету з економiчних реформ у м.Червоноградi

05.01.2015 №1-pПро захист персональних даних працiвникiв у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

30.12.2014 №190-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з обласного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

26.12.2014 №189-pПро надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

24.12.2014 №188-p Про здiйснення контролю за реалiзацiєю пiротехнiчних виробiв побутового призначення на територiї Червоноградської мiської ради

24.12.2014 №187-pПро створення в м.Червоноградi мiського антикризового енергетичного штабу

24.12.2014 №186-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у груднi 2014

22.12.2014 №185-p Про вiдзначення 106-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

18.12.2014 №184-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Детский поезд" та веломобiлiв

17.12.2014 №183-pПро надання допомоги на поховання

17.12.2014 №182-pПро надання одноразової грошової допомоги

16.12.2014 №181-p Про внесення змiн до мiського бюджету на 2014 рiк

15.12.2014 №180-p Про скликання тридцять четвертої сесiї мiської ради шостого скликання

10.12.2014 №179-pПро надання допомоги на поховання

08.12.2014 №178-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк

04.12.2014 №177-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014р. за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

28.11.2014 №176-pПро видiлення мiсця для поховання загиблого учасника АТО Колiсника Дана Вiкторовича

03.12.2014 №175-pПро видiлення мiсця для поховання загиблого учасника АТО Жилiна Руслана Михайловича

28.11.2014 №174-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк

27.11.2014 №173-p Про перенесення робочих днiв у 2015 роцi

27.11.2014 №172-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

27.11.2014 №171-pПро надання допомоги на поховання

24.11.2014 №170-pПро премiювання працiвникiв Червоноградського мiського Центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi до професiйного свята - Дня працiвникiв мiсцевого самоврядування

24.11.2014 №169-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у листопадi 2014 року

24.11.2014 №168-pПро премiювання керiвникiв самостiйних управлiнь та вiддiлiв Червоноградської мiської ради до професiйного свята - Дня мiсцевого самоврядування

20.11.2014 №167-pПро надання ПП "Продюсерський центр "Гастролi в Українi" на розташування цирку-шапiто"Престиж"

19.11.2014 №166-pПро надання одноразової грошової допомоги

18.11.2014 №165-pПро вiдзначення Дня Гiдностi та Свободи

14.11.2014 №164-pПро внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 05.08.2014 №110-р

14.11.2014 №163-p Про заходи у зв'язку з Днем пам'ятi жертв голодоморiв

13.11.2014 №162-pПро внесення змiн до мiського бюджету на 2014 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

13.11.2014 №161-pПро надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

12.11.2014 №160-p Про вiдновлення подачi теплоносiя для опалення

12.11.2014 №159-pПро надання допомоги на поховання

11.11.2014 №158-p Про скликання тридцять третьої сесiї мiської ради шостого скликання

07.11.2014 №157-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк за рахунок коштiв додаткової дотацiї

04.11.2014 №156-p Про призупинення подачi теплоносiя для опалення

31.10.2014 №155-p Про змiни до режиму роботи ЗНЗ у 2014-2015 н.р.

29.10.2014 №154-p Про затвердження Графiка особистого прийому громадян керiвництвом виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

29.10.2014 №153-pПро проведення рiчної iнвентаризацiї

29.10.2014 №152-pПро надання допомоги на поховання

22.10.2014 №151-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у жовтнi 2014 року

21.10.2014 №150-p Про початок опалювального перiоду 2014 - 2015 р.р. у м. м. Червоноград, Соснiвка та смт. Гiрник

17.10.2014 №149-pПро пiдготовку та вiдзначеня 96-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки

17.10.2014 №148-p Про забезпечення виконавчими органами Червоноградської мiської ради виконання Закону України "Про очищення влади"

17.10.2014 №147-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

08.10.2014 №146-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Детский поезд" та веломобiлiв

08.10.2014 №145-p Про надання одноразової грошової допомоги

08.10.2014 №144-pПро надання допомоги на поховання

08.10.2014 №143-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

06.10.2014 №142-p Про створення комiсiї по перевiрцi стану режиму секретностi, таємного дiловодства, знищення секретних документiв та змiни або скасування грифу секретностi

06.10.2014 №141-pПро скасування допуску до робiт з документами, що мiстять державну таємницю

06.10.2014 №140-p Про скликання тридцять другої сесiї мiської ради шостого скликання

02.10.2014 №139-p Про залучення до роботи у вихiднi днi працiвникiв вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв

01.10.2014 №138-p Про вiдзначення 72- ї рiчницi створення Української Повстанської Армiї

01.10.2014 №137-pПро проведення змагань мiської учнiвської футбольної лiги

25.09.2014 №136-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 р. за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

23.09.2014 №135-p Про робочу групу з пiдготовки i проведення позачергових виборiв народних депутатiв України 26 жовтня 2014 року

23.09.2014 №134-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у вереснi 2014 року

22.09.2014 №133-pПро передачу комп'ютерної технiки в тимчасове користування окружнiй виборчiй комiсiї

19.09.2014 №132-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

17.09.2014 №131-p Про проведення мiського Свята осенi

17.09.2014 №130-pПро надання допомоги на поховання

12.09.2014 №129-pПро надання дозволу ФОП Федулiв Н.Б. на тимчасове розмiщення дитячого атракцiону (гiрки-батуту)

08.09.2014 №128-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк

03.09.2014 №127-p Про розроблення проекту Програми соцiально-економiчного розвитку м.Червонограда на 2015 рiк

01.09.2014 №126-pПро надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Детский поезд" та веломобiлiв

01.09.2014 №125-pПро надання дозволу ПП Крухiнцю С.В. на тимчасове розмiщення атракцiону дитячих електромобiлiв

28.08.2014 №124-p Про вiдведення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв передвиборної агiтацiї

27.08.2014 №123-pПро передачу в оренду матерiальних цiнностей

22.08.2014 №122-pПро виплату матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань керiвникам самостiйних управлiнь та вiддiлiв мiської ради

22.08.2014 №121-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у серпнi 2014 року

21.08.2014 №120-p Про надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

18.08.2014 №119-pПро органiзацiю викладання пiдмета "Захисник Вiтчизни" та вiйськово-патрiотичного виховання молодi в загальноосвiтнiх навчальних закладах м.м. Червонограда, Соснiвка та смт. Гiрник у 2014-2015 навчальному роцi

15.08.2014 №118-p Про вiдзначення 23-ї рiчницi незалежностi України

14.08.2014 №117-p Про видiлення коштiв з резервного фонду на проведення робiт по недопущенню пiдтоплення приватних садиб i припинення руйнування дороги по вул.Головна, №40-№60 та проведення першочергових робiт по водовiдведенню по вул.Вечiрня

14.08.2014 №116-pПро надання одноразової грошової допомоги

14.08.2014 №115-pПро надання допомоги на поховання

12.08.2014 №114-p Про корегування проекту "Реконструкцiя магiстральної тепломережi по вул. Сокальськiй у м. Червоноградi" в роздiлi "Кошторисна документацiя"

12.08.2014 №113-p Про скликання тридцять першої сесiї мiської ради шостого скликання

11.08.2014 №112-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

05.08.2014 №111-p Про прибирання та благоустрiй населених пунктiв на територiї Червоноградської мiської ради

05.08.2014 №110-p Про конкурсну комiсiю виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та затвердження порядку проведення конкурсу на замiщення вакантних посад посадових осiб мiсцевого самоврядування

28.07.2014 №109-pПро надання разової грошової допомоги до Дня народження особам , яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

24.07.2014 №108-pПро надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Детский поезд" та веломобiлiв

24.07.2014 №107-pПро надання дозволу ПП Крухiнцю С.В. на тимчасове розмiщення атракцiону дитячих електромобiлiв

24.07.2014 №106-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 р.

24.07.2014 №105-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у липнi 2014 року

24.07.2014 №104-pПро поховання Москаленко Геннадiя Всеволодовича

24.07.2014 №103-pПро розподiл i використання коштiв резервного фонду державного бюджету

24.07.2014 №102-pПро надання допомоги на поховання

21.07.2014 №101-p Про перевiрку готовностi навчальних закладiв мiста до початку 2014-2015 навчального року

21.07.2014 №100-p Про проведення процедури закупiвлi робiт за державнi кошти

21.07.2014 №99-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2014 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету на виконання iнвестицiйних проектiв

14.07.2014 №98-pПро надання дозволу ПП "Продюсерський центр "Гастролi в Українi" на розташування цирку-шапiто "Колiзей"

14.07.2014 №97-p Про оголошення днiв жалоби

14.07.2014 №96-pПро утворення мiського штабу з питань, пов'язаних iз соцiальним забезпеченням громадян України, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення антитерористичної операцiї

10.07.2014 №95-pПро надання одноразової грошової допомоги

08.07.2014 №94-pПро надання дозволу ПП Ткачук Н.В. на тимчасове розмiщення спортивного обладнання для настiльного тенiсу

01.07.2014 №93-p Про органiзацiю проведення на територiї Червоноградської мiської ради обговорення змiн до Конституцiї України щодо децентралiзацiї державної влади

01.07.2014 №92-pПро органiзацiю роботи щодо формування та затвердження бюджету м. Червонограда на 2015 рiк

26.06.2014 №91-p Про надання дозволу ПП Крухiнцю С.В. на тимчасове розмiщення атракцiону дитячих електромобiлiв

26.06.2014 №90-p Про надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Детский поезд" та веломобiлiв

26.06.2014 №89-p Про надання допомоги на поховання

24.06.2014 №88-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

20.06.2014 №87-p Про зарахування до кадрового резерву

20.06.2014 №86-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у червнi 2014 року

13.06.2014 №85-p Про коригування проекту "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м. Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй"

13.06.2014 №84-pПро надання права застосування електронного цифрового пiдпису

13.06.2014 №83-pПро надання дозволу ПП "Авто центр- Червоноград "на тимчасове розмiщення виставки автомобiлiв RENAULT

12.06.2014 №82-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

10.06.2014 №81-p Про скликання тридцятої сесiї мiської ради шостого скликання

05.06.2014 №80-p Про надання допомоги на поховання

05.06.2014 №79-p Про надання одноразової грошової допомоги

02.06.2014 №78-pПро створення комiсiї по перевiрцi стану режиму секретностi , таємного дiловодства, знищення секретних документiв та змiни або скасування грифу секретностi

02.06.2014 №77-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж мiським головою, першим заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради , заступником мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради i керуючим справами виконавчого комiтету

26.05.2014 №76-p Про вiдзначення Мiжнародного дня захисту дiтей

26.05.2014 №75-p Про вiдзначення Свята Героїв

26.05.2014 №74-pПро внесення змiн до додатку розпорядження мiського голови вiд 15.03.2011 р. №65-р

26.05.2014 №73-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у травнi 2014 року

26.05.2014 №72-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

21.05.2014 №71-pПро внесення змiн до додатку №1 розпорядження мiського голови вiд 09.04,2014 р. № 57-р

20.05.2014 №70-pПро надання дозволу ПП Бермесу В.В. на тимчасове розмiщення атракцiону "Детский поезд" та автомобiлiв

20.05.2014 №69-p Про внесення змiн до мiського бюджету на 2014 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

19.05.2014 №68-pПро надання дозволу ПП Ткачук Н.В. на тимчасове розмiщення спортивного обладнання для настiльного тенiсу

19.05.2014 №67-pПро надання дозволу ДП "Молодiсть" на розмiщення цирку-шапiто "Олiмп"

19.05.2014 №66-p Про проведення iнвентаризацiї

14.05.2014 №65-pПро надання допомоги на поховання

13.05.2014 №64-p Про вшанування пам'ятi жертв полiтичних репресiй\

12.05.2014 №63-p Про проведення I-го мiського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу молодiжної християнської пiснi "Тобi - моя слава!"

07.05.2014 №62-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних подiй та пожеж сухої рослинностi

04.05.2014 №61-p Про посилення охорони важливих об'єктiв

30.04.2014 №60-p Про надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

28.04.2014 №59-p Про призначення адмiнiстратора безпеки вiддiлу ведення Державеног0 реєстру виборцiв

28.04.2014 №58-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок коштiв обласного бюджету на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг комунальної власностi

28.04.2014 №57-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у квiтнi 2014 року

25.04.2014 №56-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

25.04.2014 №55-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у квiтнi 2014 року

24.04.2014 №54-pПро надання допомоги на поховання

17.04.2014 №53-p Про органiзацiю роботи працiвникiв вiддiлу Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради 26,27, квiтня , 1-4, 9-11,17,18,24,25 травня 2014 року

17.04.2014 №52-p Про передачу комп'ютерної технiки в тимчасове користування

15.04.2014 №51-pПро поховання громадянина Сувiдова Костянтина Валентиновича

15.04.2014 №50-p Про скликання двадцять дев'ятої сесiї мiської ради шостого скликання

14.04.2014 №49-pПро поховання громадянина Гiжина Романа Вiкторовича

14.04.2014 №48-pПро надання дозволу ПП Ткачук Н.В. на тимчасове розмiщення спортивного обладнання для настiльного тенiсу

11.04.2014 №47-p Про органiзацiю та проведення IХ Всеукраїнської благодiйної акцiї "Я хочу бачити життя!" у м.Червоноградi

10.04.2014 №46-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у квiтнi 2014 року

09.04.2014 №45-pПро надання разової грошової допомоги iнвалiдам, постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи

09.04.2014 №44-pПро надання одноразової грошової допомоги

07.04.2014 №43-p Про закiнчення опалювального сезону 2013-2014р.р.

03.04.2014 №42-pПро затвердження плану заходiв щодо наповнення мiського бюджету м.Червонограда, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економiї бюджетних коштiв i посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни у 2014 роцi

02.04.2014 №41-pПро надання допомоги на поховання

31.03.2014 №40-pПро надання дозволу ПП "Продюсерський центр "Гастролi в Українi" на розташування цирку-шапiто "Арiна"

28.03.2014 №39-pПро органiзацiю та проведення мiсячника з облаштування спортивних майданчикiв за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинку населення

26.03.2014 №38-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у березнi 2014 року

24.03.2014 №37-p Про робочу групу з пiдготовки i проведення позачергових виборiв Президента України 25травня 2014 року

24.03.2014 №36-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у березнi 2014 року

24.03.2014 №35-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на погашення рiзницi в тарифах

21.03.2014 №34-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2014 рiк

18.03.2014 №33-pПро надання одноразової грошової допомоги

18.03.2014 №32-pПро надання допомоги на поховання

11.03.2014 №31-p Про скликання двадцять восьмої сесiї мiської ради шостого скликання

11.03.2014 №30-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у березнi 2014 року

05.03.2014 №29-pПро видiлення коштiв з резервного фонду на проведення першочергових аварiйно-вiдновлювальних робiт по лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на каналiзацiйному колекторi на вул.. Набережна , 7 у м. Червоноградi

05.03.2014 №28-p Про проведення мiського фестивалю мистецтв "Великоднi вiзерунки"

04.03.2014 №27-p Про вiдведення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв передвиборної агiтацiї

03.03.2014 №26-p Про проведення загальномiського фестивалю-конкурсу спортивних сiмей "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"

03.03.2014 №25-p Про здiйснення благоустрою територiй в зв'язку з вiдзначенням 200-рiччя вiд дня народження Т.Г.Шевченка, проведенням мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктiв i Дня довкiлля в м. Червоноградi

26.02.2014 №24-pПро надання допомоги на поховання

26.02.2014 №23-p Про надання одноразової грошової допомоги

24.02.2014 №22-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у лютому 2014 року

19.02.2014 №21-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

19.02.2014 №20-pПро оголошення дня жалоби

13.02.2014 №19-p Про затвердження постiйно дiючої комiсiї по списанню матерiальних цiнностей з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

13.02.2014 №18-pПро поховання Iванчук Наталiї Володимирiвни

10.02.2014 №17-pПро надання разової грошової допомоги сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi

06.02.2014 №16-p Про внесення змiн до тимчасового розпису мiського бюджету м. Червонограда на I квартал 2014 року

05.02.2014 №15-pПро надання одноразової грошової допомоги

03.02.2014 №14-p Про призначення Ковальчук О.Є. оператором iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи "Державний реєстр виборцiв"

03.02.2014 №13-p Про скликання двадцять сьомої сесiї мiської ради шостого скликання

03.02.2014 №12-p Про святкування 200-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г. Шевченка

28.01.2014 №9-p Про скликання позачергової двадцять шостої сесiї мiської ради шостого скликання

23.01.2014 №7-p Про оголошення дня жалоби

13.01.2014 №3-p Про вiдзначення у 2014 роцi Дня Соборностi та Свободи України

30.12.2013 №203-pПро заходи з виконання припису Державної екологiчної iнспекцiї

30.12.2013 №202-pПро надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

26.12.2013 №201-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2013 рiк

24.12.2013 №200-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв в рiзницi в тарифах

23.12.2013 №199-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2013 рiк за рахунок коштiв додаткової дотацiї

19.12.2013 №198-pПро виплату матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань керiвникам самостiйних управлiнь та вiддiлiв мiської ради

19.12.2013 №197-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2013 рiк

19.12.2013 №196-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у груднi 2013 року

18.12.2013 №195-pПро надання допомоги на поховання

18.12.2013 №194-pПро надання одноразової грошової допомоги

17.12.2013 №193-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2013 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

16.12.2013 №192-p Про перенесення робочих днiв у 2014 роцi

13.12.2013 №191-p Про скликання двадцять п'ятої сесiї мiської ради шостого скликання

12.12.2013 №190-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2013 рiк за рахунок коштiв додаткової дотацiї

12.12.2013 №189-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв з рiзницi в тарифах

12.12.2013 №188-p Про вiдзначення 105-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

06.12.2013 №187-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2013 рiк

04.12.2013 №186-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2013 рiк за рахунок коштiв додаткової дотацiї

04.12.2013 №185-pПро надання допомоги на поховання

04.12.2013 №184-p Про порядок використання та мiсце зберiгання гербової печатки Червоноградської мiської ради

04.12.2013 №183-p Про порядок використання та мiсце зберiгання гербової печатки виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

03.12.2013 №182-p Про Порядок пiдготовки i попереднього розгляду документiв для встановлення пенсiй за особливi заслуги перед Україною

02.12.2013 №181-pПро надання одноразової грошової допомоги

01.11.2013 №168-p Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рокiв в Українi

31.10.2013 №167-pПро надання одноразової грошової допомоги

25.10.2013 №166-p Про проведення рiчної iнвентаризацiї

24.10.2013 №165-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь у жовтнi 2013 року

24.10.2013 №164-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у жовтнi 2013 року

23.10.2013 №163-pПро надання допомоги на поховання

22.10.2013 №162-p Про пiдготовку та вiдзначення 95-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки

21.10.2013 №161-p Про скликання двадцять третьої сесiї мiської ради шостого скликання

11.10.2013 №160-pПро поховання невiдомої людини

10.10.2013 №159-p Про створення робочої групи iз забезпечення впровадження проекту "Вдосконалення роботи Дозвiльного центру за принципом єдиного вiкна - створення єдиного iнтегрованого Центру надання адмiнiстративних послуг (ЦНАП) у м.Червоноградi"

10.10.2013 №158-pПро надання одноразової грошової допомоги

10.10.2013 №157-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у жовтнi 2013 року

07.10.2013 №156-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

03.10.2013 №155-p Про проведення змагань мiської учнiвської футбольної лiги

02.10.2013 №154-p Про початок опалювального перiоду 2013-2014 р.р.

02.10.2013 №153-pПро надання допомоги на поховання

02.10.2013 №152-p Про початок опалювального перiоду 2013-2014 р.р.

01.10.2013 №151-p Про внесення змiн до мiського бюджету на 2013 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

23.09.2013 №148-p Про вiдзначення 71- ї рiчницi створення Української Повстанської Армiї

10.09.2013 №142-p Про проведення мiського Свята осенi

28.08.2013 №140-p Про реалiзацiю проекту щодо запровадження державного регулювання цiн на лiкарськi засоби для лiкування осiб з гiпертонiчною хворобою у мiстi Червоноградi

28.08.2013 №139-p Про утворення експертної комiсiї виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

28.08.2013 №138-pПро внесення змiн до мiського бюджету на 2013 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

28.08.2013 №137-p Про внесення змiн до мiського бюджету на 2013 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

28.08.2013 №136-p Про покладання обов'язкiв щодо вiдбору та направлення дiтей до ДПУ "МДЦ "Артек" на начальника вiддiлу у справах сiм'ї та молодi Гриба С.М.

23.08.2013 №135-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних \вiддiлiв та управлiнь за серпень 2013 року

15.08.2013 №134-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

12.08.2013 №133-pПро створення конкурсної комiсiї з розгляду пропозицiй

15.08.2013 №132-p Про внесення змiн до Додатку №1 розпорядження мiського голови №57-р вiд 09.04.2012р. "Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення"

12.08.2013 №131-pПро надання одноразової грошової допомоги

12.08.2013 №130-pПро надання допомоги на поховання

09.08.2013 №129-p Про отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у серпнi 2013 року

05.08.2013 №128-p Про скликання двадцять другої сесiї мiської ради шостого скликання

01.08.2013 №127-p Про призначення працiвника на якого покладаються обов'язки щодо пiдбору та направлення дiтей до ДП "УДЦ "Молода гвардiя"

01.08.2013 №126-pПро внесення змiн в розпорядження мiського голови вiд 25.07.2013 №117-р

30.07.2013 №125-pПро надання допомоги на поховання

30.07.2013 №124-p Про прибирання та благоустрiй населених пунктiв на територiї Червоноградської мiської ради

30.07.2013 №123-p Про вiдзначення у 2013 роцi Року Дмитра Донцова

30.07.2013 №122-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок коштiв субвенцiї з державного бюджету для обласного бюджетуна будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг комунальної власностi

30.07.2013 №121-pПро створення комiсiї по перевiрцi суб'єктiв господарювання та пiдприємцiв, якi здiйснюють дiяльнiсть з використанням балонiв зрiдженого газу

29.07.2013 №120-pПро надання згоди на проведення вечiрок "Механiка руху"

29.07.2013 №119-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 25.10.2011 №220-р

26.07.2013 №118-p Про затвердження Положення про експертну комiсiю архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради

25.07.2013 №117-p Про перевiрку готовностi навчальних закладiв до початку 2013-2014 навчального року

25.07.2013 №116-p Про вiдзначення 22-ї рiчницi незалежностi України

25.07.2013 №115-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за липень 2013 року

25.07.2013 №114-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розвитку у липнi 2013 року

19.07.2013 №113-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

16.07.2013 №112-pПро надання допомоги на поховання

16.07.2013 №111-pПро надання одноразової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

16.07.2013 №110-pПро надання одноразової грошової допомоги

10.07.2013 №109-p Про передачу в оренду матерiальних цiнностей

10.07.2013 №108-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2013рiк

10.07.2013 №107-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв з рiзницi в тарифах

10.07.2013 №106-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у липнi 2013 року

05.07.2013 №105-pПро надання дозволу ДП "Молодiсть" на розташування цирку

10.06.2013 №98-p Про продовження роботи двадцятої сесiї шостого скликання

03.06.2013 №94-p Про святкування Дня мiста

29.05.2013 №92-p Про вiдзначення Мiжнародного дня захисту дiтей

29.05.2013 №91-pПро надання допомоги на поховання

27.05.2013 №90-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за травень 2013 року

27.05.2013 №89-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у травнi 2013 року

27.05.2013 №88-p Про скликання двадцятої сесiї мiської ради шостого скликання

21.05.2013 №87-pПро покладання обов'язкiв режимно-секретної роботи

21.05.2013 №86-p Про органiзацiю роботи щодо формування та затвердження бюджету м.Червонограда на 2014 рiк

20.05.2013 №85-pПро видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї пожежi на тимчасовому полiгонi твердих побутових вiдходiв у м. Червоноградi Львiвської областi

20.05.2013 №84-pПро забезпечення заборони несанкцiонованого ввозу вiдходiв на тимчасовий полiгон твердих побутових вiдходiв М. Червонограда в районi заводу "Змiна " по вул. Промисловiй

20.05.2013 №83-p Про вiдзначення Свята Героїв

20.05.2013 №82-pПро створення комiсiї з перевiрки комунального закладу Львiвської обласної ради "Червоноградська загальноосвiтня школа -iнтернат I-III ступенiв"

16.05.2013 №81-pПро надання допомоги на поховання

13.05.2013 №80-pПро отримання позики на покриття тимчасового кассового розриву у травнi 2013 року

29.04.2013 №79-pПро видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних подiй та пожеж сухої росинностi

29.04.2013 №78-pПро поховання Андрощука О.Д.

29.04.2013 №77-p Про затвердження Порядку органiзацiї чергування та графiку чергування вiдповiдальних працiвникiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

26.04.2013 №76-pПро премiювання Михалюк М.М. з нагоди 50-ти рiччя

26.04.2013 №75-pПро надання дозволу ДП "Молодiсть" на розташування пересувного цирку "Круїз"

26.04.2013 №74-p Про призначення вiдповiдального за перевiрку технiчного стану пам'яток архiтектури

26.04.2013 №73-p Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

25.04.2013 №72-p Про вiдновлення благоустрою

25.04.2013 №71-pПро надання одноразової грошової допомоги

24.04.2013 №70-p Про органiзацiю роботи автобусних маршрутiв спецiальних перевезень у 2013 роцi

24.04.2013 №69-pПро погодження мiсцезнаходження навчально-консультацiйного центру

23.04.2013 №68-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за квiтень 2013

23.04.2013 №67-pПро отримання позики на покриття тимчасового розриву у квiтнi 2013 року

22.04.2013 №66-p Про затвердження заходiв з вiдзначення у мiстi Червоноградi 27 роковин Чорнобильської катастрофи

19.04.2013 №65-pПро затвердження шляхового листа службового легкового автомобiля

19.04.2013 №64-pПро реєстрацiю колективних договорiв , змiн та доповнень

15.04.2013 №63-pПро затвердження плану заходiв з виконання у 2013 роцi Нацiональної стратегiї профiлактики соцiального сирiтства на перiод до 2020 року у м.Червоноградi

15.04.2013 №62-p Про закiнчення опалювального сезону 2012-2013р.р.

15.04.2013 №61-p Про скликання дев'ятнадцятої сесiї мiської ради шостого скликання

12.04.2013 №60-pПро проведення мiського фестивалю мистецтв "Великоднi вiзерунки"

10.04.2013 №59-pПро надання разової грошової допомоги iнвалiдам , постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи

10.04.2013 №58-pПро надання допомоги на поховання

09.04.2013 №57-p Про вiдзначення 17-ї рiчницi Конституцiї України

09.04.2013 №55-pПро отримання позики на покриття тимчасового касового розриву у квiтнi 2013 року

08.04.2013 №55-pПро внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 14 березня 2013 року №36-р

08.04.2013 №54-pПро видiлення коштiв з резервного фонду для придбання паливно -мастильних матерiалiв на лiквiдацiю наслiдкiв пiдтоплень в м.Червоноградi

05.04.2013 №53-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для придбання електронасосiв та насосного обладнання на лiквiдацiю наслiдкiв пiдтоплень в м.Червоноградi

03.04.2013 №52-p Про внесення змiн до складу конкурсної комiсiї виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

03.04.2013 №51-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для придбання паливно-мастильних матерiалiв на лiквiдацiю наслiдкiв пiдтоплень в м.Червоноградi

29.03.2013 №50-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок коштiв субвенцiї з державного бюджету для обласного бюджету на будiвництво , реконструкцiю , ремонт та утримання автомобiльних дорiг комунальної власностi

29.03.2013 №49-pПро реєстрацiю колективних договорiв

28.03.2013 №48-pПро надання допомоги на поховання

27.03.2013 №47-p Про надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

26.03.2013 №46-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за березень 2013 року

26.03.2013 №45-p Про проведення мiського конкурсу "Берегинi нашого мiста"

25.03.2013 №44-p Про органiзацiю та проведення мiсячника з облаштування спортивних майданчикiв за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинку населення

22.03.2013 №43-p Про визначення вiдповiдальної особи для проведення процедури встановлення статусу дитини, яка постраждалi вiд торгiвлi людьми

22.03.2013 №42-p Про проведення загальномiського фестивалю - конкурсу спортивних сiмей "Тато, мама, я- спортивна сiм'я"

22.03.2013 №41-pПро реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

21.03.2013 №40-p Про надання одноразової грошової допомоги

21.03.2013 №39-p Про надання одноразової грошової допомоги

18.03.2013 №38-p Про проведення мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктiв i Дня довкiлля в м.м. Червоноградi, Соснiвцi та смт Гiрник

15.03.2013 №37-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв стихiї 15 березня 2013 року в м.Червоноградi

14.03.2013 №36-pПро затвердження постiйно дiючої комiсiї по списанню матерiальних цiнностей з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

14.03.2013 №35-pПро затвердження плану заходiв щодо наповнення бюджету м.Червонограда та економiчного i рацiонального використання бюджетних коштiв

12.03.2013 №34-pПро реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

11.03.2013 №33-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2013 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

04.03.2013 №32-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 13.11.2012 № 194-р

27.02.2013 №31-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету на будiвництво, реконструкцiю, ремонт т а утримання автомобiльних дорiг комунальної власностi

27.02.2013 №30-pПро встановлення оплати за теплопостачання та електроенергiю

27.02.2013 №29-pПро надання допомоги на поховання

27.02.2013 №28-pПро надання одноразової грошової допомоги

25.02.2013 №27-p Про святкування 199-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г.Шевченка

22.02.2013 №26-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за лютий 2013 року

20.02.2013 №25-pПро реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

18.02.2013 №24-p Про скликання вiсiмнадцятої сесiї мiської ради шостого скликання

15.02.2013 №23-pПро затвердження паспортiв бюджетних програм на 2013 рiк

15.02.2013 №22-pПро надання дозволу ФОП Худадяну Давиду Григоровичу на розташування пересувного комплексу розваг "Басiк"

14.02.2013 №21-pПро надання допомоги на поховання

08.02.2013 №20-pПро видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв стихiї 21 сiчня 2013 року в м.Соснiвцi

08.02.2013 №19-pПро надання разової грошової допомоги сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi

07.02.2013 №18-pПро реєстрацiю колективних договорiв

31.01.2013 №17-p Про надання дозволу на укладання договорiв оренди не житлових примiщень

31.01.2013 №16-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2013 рiк

29.01.2013 №15-pПро надання одноразової грошової допомоги

29.01.2013 №14-pПро реєстрацiю колективних договорiв, змiн i доповнень

29.01.2013 №13-pПро встановлення надбавок керiвним працiвникам Червоноградської центральної мiської лiкарнi

29.01.2013 №12-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за сiчень 2013 року

28.01.2013 №11-p Паро проведення iнвентаризацiї об'єктiв незавершеного будiвництва на територiї Червоноградської мiської ради

23.01.2013 №10-pПро надання допомоги на поховання

22.01.2013 №9-p Про перенесення робочих днiв у 2013 роцi

16.01.2013 №8-pПро надання допомоги на поховання

15.01.2013 №7-pПро реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

10.01.2013 №6-p Про поховання Шкабко Володимира Сергiйовича

09.01.2013 №5-p Про створення Наглядової ради з впровадження Стратегiчного плану економiчного розвитку мiста Червонограда до 2017 року

09.01.2013 №4-p Про вiдзначення у 2013 роцi Дня Соборностi та Свободи України

03.01.2013 №3-p Про участь у всеукраїнському конкурсi "Населений пункт найкращого благоустрою i пiдтримки громадського порядку"

03.01.2013 №2-p Про створення комiсiї з визначення впливу "Проекту пiдробки будiвель, споруд i природних об'єктiв м.Соснiвки лавами №№155, 156, 156 бiс пласта n7н "Сокальський" ДВАТ "Шахта "Надiя"

02.01.2013 №1-p Про внесення змiн до складу конкурсної комiсiї виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

29.12.2012 №249-p Про надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

28.12.2012 №248-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв з рiзницi тарифiв

27.12.2012 №247-pПро створення комiсiї з визначення морфологiчного складу твердих побутових вiдходiв

27.12.2012 №246-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2012 рiк

26.12.2012 №245-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

26.12.2012 №244-p Про заходи у зв'язку з вiдзначенням 70-ї рiчницi звiльнення України вiд фашистських загарбникiв та 70-ї рiчницi Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рокiв

26.12.2012 №243-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв з рiзницi в тарифах

25.12.2012 №242-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

24.12.2012 №241-pПро створення експертної комiсiї архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради

24.12.2012 №240-pПро надання одноразової грошової допомоги

24.12.2012 №239-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за грудень 2012 року

24.12.2012 №238-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2о12 рiк за рахунок коштiв додаткової дотацiї з державного бюджету

21.12.2012 №237-pПро створення робочої групи для вивчення питань щодо утворення трудового архiву

21.12.2012 №236-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012рiк

21.12.2012 №235-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв з рiзницi в тарифах

21.12.2012 №234-pПро чисельнiсть населення, яке обслуговується централiзованими бiблiотеками мiської централiзованої бiблiотечної системи та затвердження коефiцiєнтiв, що застосовуються при проведеннi формульного розрахунку мiж бюджетних трансферiв на 2013 рiк

21.12.2012 №233-pПро реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

20.12.2012 №232-p Про забезпечення контролю за реалiзацiєю пiротехнiчних виробiв побутового призначення на територiї мiст Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник

20.12.2012 №231-p Про реалiзацiю новорiчних ялинок у передноворiчний перiод на територiї мiст Червонограда та Соснiвки

20.12.2012 №230-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв з рiзницi в тарифах

19.12.2012 №229-pПро надання допомоги на поховання

19.12.2012 №228-pПро надання одноразової грошової допомоги

18.12.2012 №227-p Про скликання шiстнадцятої сесiї мiської ради шостого скликання

18.12.2012 №226-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012 рiк

14.12.2012 №225-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

14.12.2012 №224-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012 рiк

13.12.2012 №223-p Про вiдзначення 104-ї рiчницi вiд дня народження Степана Бандери

13.12.2012 №222-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв з рiзницi в тарифах

13.12.2012 №221-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв з рiзницi в тарифах

13.12.2012 №220-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2012 рiк за рахунок коштiв додаткової дотацiї з державного бюджету

13.12.2012 №219-pПро органiзацiю та проведення в мiстi Червоноградi свята Миколая, новорiчних i рiздвяних свят для дiтей та юнацтва

13.12.2012 №218-pПро реєстрацiю громадського формування

13.12.2012 №217-pПро реєстрацiю колективного договору

11.12.2012 №216-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженням голови обласної ради

10.12.2012 №215-pПро створення робочої групи з реалiзацiї iнновацiйного проекту

10.12.2012 №214-pПро використання коштiв з обласного бюджету

07.12.2012 №213-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

07.12.2012 №212-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012рiк

07.12.2012 №211-pПро утворення робочої групи для здiйснення контролю (перевiрок) за виконанням перевiзниками мiських маршрутiв умов Договорiв про органiзацiю перевезень на автобусних маршрутах загального користування в м.Червоноградi

06.12.2012 №210-pПро надання допомоги на поховання

04.12.2012 №209-pПро реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

04.12.2012 №208-pПро премiювання керiвникiв самостiйних управлiнь та вiддiлiв Червоноградської мiської ради до професiйного свята - Дня мiсцевого самоврядування

03.12.2012 №207-pПро початок експлуатацiї пiдприємства промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100тис.тон в рiк для м. Червонограда, м. Соснiвки i смт Гiрник

03.12.2012 №206-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

29.11.2012 №205-p Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012рiк

27.11.2012 №203-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

20.11.2012 №201-p Про затвердження Графiка особистого прийому громадян керiвництвом виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

16.11.2012 №198-p Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012рiк

15.11.2012 №196-p Про надання допомоги на поховання

13.11.2012 №194-p Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж керiвниками виконавчих органiв мiської ради

05.11.2012 №189-p Про скликання п'ятнадцятої сесiї мiської ради шостого скликання

26.10.2012 №177-p Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 07.12.2011 № 260-р "Про перенесення робочих днiв у 2012 роцi"

25.10.2012 №174-p Про вiдзначення 94-ї рiчницi проголошення Захiдно-Української Народної Республiки

12.10.2012 №168-p Про початок опалювального сезону 2012-2013 р.р.

01.10.2012 №164-p Про скликання чотирнадцятої сесiї мiської ради шостого скликання

27.09.2012 №160-pПро надання одноразової грошової допомоги

26.09.2012 №159-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг комунальної власностi

26.09.2012 №158-pПро реєстрацiю колективних договорiв, змiн i доповнень

18.09.2012 №157-p Про святкування Дня мiста

14.09.2012 №156-p Про внесення змiн в розпорядження мiського голови № 112-р вiд 04.05.2011 р. "Про реалiзацiю Проекту мiжнародної технiчної допомоги "Розбудова спроможностi до економiчно об_рунтованого планування розвитку областей i мiст України" у м. Червоноградi

13.09.2012 №155-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок субвенцiї з державного бюджету на проведення розрахункiв рiзницi в тарифах

12.09.2012 №154-pПро надання допомоги на поховання

10.09.2012 №153-pПро вiдзначення у 2012 роцi Мiжнародного дня громадян похилого вiку та Дня ветерана

07.09.2012 №152-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

07.09.2012 №151-p Про проведення мiського конкурсу "Маленька красуня - 2012"

03.09.2012 №150-p Про проведення мiського Свята осенi

03.09.2012 №149-pПро передачу комп'ютерної технiки в тимчасове користування

03.09.2012 №148-pПро призначення адмiнiстратора безпеки вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв

30.08.2012 №147-pПро надання одноразової грошової допомоги

27.08.2012 №146-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови

27.08.2012 №145-pПро внесення змiн до мiського бюджету на 2012 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

27.08.2012 №144-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за серпень 2012 року

20.08.2012 №143-pПро надання дозволу на переукладення договорiв оренди нежитлових примiщень

16.08.2012 №142-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

10.08.2012 №141-pПро спрямування коштiв цiльового фонду соцiально-економiчного та культурного розвитку м.Червонограда у 2012 роцi

10.08.2012 №140-pПро надання дозволу ФОП Рабченюк Д.П. на розташування дитячих батутiв

10.08.2012 №139-pПро внесення змiн у додаток до розпорядження мiського голови № 112 вiд 04.05.2011р. "Про затвердження складу робочої групи iз забезпечення реалiзацiї Проекту мiжнародної технiчної допомоги "Розбудова спроможностi до економiчно об_рунтованого планування розвитку областей i мiст України "у м. Червоноград

10.08.2012 №138-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

07.08.2012 №137-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

06.08.2012 №136-pПро розроблення проекту Програми соцiально-економiчного та культурного розвитку м. Червонограда на 2013 рiк

01.08.2012 №135-pПро надання одноразової грошової допомоги

01.08.2012 №134-pПро надання допомоги на поховання

01.08.2012 №133-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

01.08.2012 №132-p Про вiдзначення 21-ї рiчницi незалежностi України

01.08.2012 №131-pПро реєстрацiю колективного договору

31.07.2012 №130-p Про прибирання та благоустрiй населених пунктiв на територiї Червоноградської мiської ради

27.07.2012 №129-p Про затвердження тимчасових мiсць для здiйснення дрiбнороздрiбної торгiвлi плодоовочевою продукцiєю на територiї м.Червонограда

27.07.2012 №128-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

26.07.2012 №127-p Про вiдведення та обладнання мiсць для розмiщення матерiалiв передвиборної агiтацiї

25.07.2012 №126-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за липень 2012 року

20.07.2012 №125-p Про реєстрацiю громадської органiзацiї

19.07.2012 №124-p Про перевiрку готовностi навчальних закладiв мiста до початку 2012-2013 навчального року

17.07.2012 №123-p Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

17.07.2012 №122-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

16.07.2012 №121-p Про скликання дванадцятої сесiї мiської ради шостого скликання

09.07.2012 №120-pПро надання одноразової грошової допомоги

07.07.2012 №119-pПро премiювання працiвникiв бухгалтерських служб бюджетних установ м.Червонограда до професiйного свята -Дня бухгалтера

06.07.2012 №118-pПро доступ Тимчишин Г.Р. до робiт з документами, якi мiстять державну таємницю та встановлення за це грошової надбавки

03.07.2012 №117-pПро надання допомоги на поховання

03.07.2012 №116-pПро надання дозволу ДП "Молодiсть" на розташування цирку-шапiто "ТРIКАР"

02.07.2012 №115-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2012 рiк

02.07.2012 №114-p Про затвердження Плану заходiв з вiдзначення 100-рiччя українського скаутського руху у м.Червоноградi

02.07.2012 №113-p Про скликання одинадцятої сесiї мiської ради шостого скликання

02.07.2012 №112-pПро надання дозволу на укладання договорiв оренди нежитлових примiщень

22.06.2012 №111-p Про створення комiсiї з питань погашення заборгованостi минулих рокiв з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги водопостачання та водовiдведення, затверджених для населення

21.06.2012 №110-pПро святкування Дня молодi у м.Червоноградi

21.06.2012 №109-p Про заходи у зв'язку з вiдзначенням у 2012 роцi Дня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в Українi та 71-ї рiчницi масових розстрiлiв у Галичинi

20.06.2012 №108-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь за червень 2012 року

20.06.2012 №107-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

19.06.2012 №106-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012 рiк

19.06.2012 №105-pПро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012 рiк

19.06.2012 №104-pПро реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

15.06.2012 №103-pПро поховання Дiдуся Степана Ярославовича

15.06.2012 №102-pПро реєстрацiю громадської органiзацiї

14.06.2012 №101-pПро затвердження заходiв з виконання Припису Державної екологiчної iнспекцiї в Львiвськiй областi

14.06.2012 №100-pПро надання одноразової грошової допомоги

08.06.2012 №99-pПаро внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

07.06.2012 №98-p Про реалiзацiю Концепцiї пiдвищення правової культури учасникiв виборчого процесу

06.06.2012 №97-pПро надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

06.06.2012 №96-pПро надання допомоги на поховання

29.05.2012 №95-p Про органiзацiю роботи щодо формування та затвердження бюджету м.Червонограда на 2013 рiк

29.05.2012 №94-pПро роботу Дитячого мiстечка у лiтньому сезонi 2012 року

29.05.2012 №93-p Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

28.05.2012 №92-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь мiського виконавчого комiтету за травень 2012 року

28.05.2012 №91-p Про реєстрацiю колективних договорiв

25.05.2012 №90-p Про видiлення коштiв з резервного фонду на проведення першочергових аварiйно-вiдновлювальних робiт по гасiнню сухої рослинностi у м.Червоноградi

23.05.2012 №89-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди не житлових примiщень

23.05.2012 №88-pПро внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2012 рiк

21.05.2012 №87-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

16.05.2012 №86-p Про надання одноразової грошової допомоги

16.05.2012 №85-p Про надання допомоги на поховання

16.05.2012 №84-p Про надання дозволу ДП "Молодiсть" на розташування цирку - шапiто "КАЛIОСТРО"

15.05.2012 №83-p Про вiдзначення у 2012 роцi Дня пам'ятi жертв полiтичних репресiй

15.05.2012 №82-p Про вiдзначення Свята Героїв

15.05.2012 №81-p Про вiдзначення 16-ї рiчницi Конституцiї України

15.05.2012 №80-pПро ведення бази персональних даних "Працiвники"

11.05.2012 №79-p Про призначення вiдповiдальних щодо забезпечення пожежної безпеки

11.05.2012 №78-p Про скликання дев'ятої сесiї мiської ради шостого скликання

08.05.2012 №77-pПро реєстрацiю змiн та доповнень до колективного договору

08.05.2012 №76-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

08.05.2012 №75-p Про створення робочої групи зi сприяння проведенню чергових виборiв народних депутатiв України 28 жовтня 2012 року

04.05.2012 №74-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

04.05.2012 №73-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

04.05.2012 №72-pПро надання дозволу на укладення договорiв оренди не житлових примiщень

26.04.2012 №70-p Про заходи у зв'язку з вiдзначенням 67-ї рiчницi Перемоги у Великiй вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рокiв

26.04.2012 №69-p Про створення "мобiльного соцiального офiсу"

26.04.2012 №68-p Про надання одноразової грошової допомоги

25.04.2012 №67-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

23.04.2012 №66-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь мiського виконавчого комiтету за квiтень 2012 року

18.04.2012 №65-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженнями голови обласної ради

18.04.2012 №64-p Про вiдзначення 65-х роковин трагiчних подiй операцiї "Вiсла"

18.04.2012 №63-p Про органiзацiю та проведення VII Всеукраїнської благодiйної акцiї " Серце до серця" у м.Червоноградi

17.04.2012 №62-p Про реєстрацiю колективного договору, змiн та доповнень

13.04.2012 №61-p Про надання одноразової грошової допомоги

13.04.2012 №60-p Про надання допомоги на поховання

11.04.2012 №59-p Про закiнчення опалювального сезону 2011-2012р.р.

09.04.2012 №58-p Про затвердження плану комплексних заходiв щодо забезпечення стабiльної епiзоотичної ситуацiї та продовольчої безпеки в м.Червоноград

09.04.2012 №57-p Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення

06.04.2012 №56-p Про органiзацiю роботи автобусних маршрутiв спецiальних перевезень у 2012 роцi

06.04.2012 №55-p Про реєстрацiю колективного договору, змiн i доповнень

06.04.2012 №54-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

30.03.2012 №53-p Про видiлення коштiв з резервного фонду для лiквiдацiї наслiдкiв пожеж i надзвичайних подiй техногенного та природного характеру

28.03.2012 №52-p Про надання допомоги малозабезпеченим громадянам за розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

27.03.2012 №51-p Про надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилося 100 i бiльше рокiв

26.03.2012 №50-p Про утворення постiйної експертної комiсiї виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради з питань оцiнки матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю

26.03.2012 №49-p Про органiзацiю та проведення мiсячника з облаштування спортивних майданчикiв за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинку населення

26.03.2012 №48-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь мiського виконавчого комiтету за березень 2012 року

23.03.2012 №47-p Про проведення мiського конкурсу "Берегинi нашого мiста"

21.03.2012 №46-p Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2012рiк

21.03.2012 №45-pПро норми витрат палива на автомобiлi , якi знаходяться на балансi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

21.03.2012 №44-p Про скликання восьмої сесiї мiської ради шостого скликання

20.03.2012 №43-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2012 рiк за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

19.03.2012 №42-p Про реєстрацiю змiн та доповнень до колективних договорiв

15.03.2012 №41-p Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда за рахунок коштiв субвенцiї з обласного бюджету

15.03.2012 №40-p Про встановлення оплати за теплопостачання та елетроенергiю

15.03.2012 №39-p Про затвердження постiйно дiючої комiсiї по списанню матерiальних цiнностей з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

14.03.2012 №38-p Про вiдзначення у 2012 роцi Року УПА

14.03.2012 №37-p Про надання одноразової грошової допомоги

14.03.2012 №36-p Про надання одноразової грошової допомоги

14.03.2012 №35-pПро затвердження заходiв щодо наповнення бюджету м.Червонограда та економiчного i рацiонального використання бюджетних коштiв

12.03.2012 №34-p Про проведення мiського фестивалю мистецтв "Великоднi вiзерунки"

12.03.2012 №33-p Про проведення мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктiв i Дня довкiлля

07.03.2012 №32-p Про проведення загальномiського фестивалю-конкурсу спортивних сiмей "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"

07.03.2012 №31-p Про надання згоди на розташування пересувного кiноатракцiону "5Д кiнотеатр"

02.03.2012 №30-p Про затвердження порядку передачi дарункiв, одержаних як подарунки Червоноградськiй мiськiй радi

01.03.2012 №29-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

01.03.2012 №28-p Про реєстрацiю колективних договорiв

29.02.2012 №27-p Про затвердження заходiв з щорiчного вiдзначення Дня соцiальної справедливостi

27.02.2012 №26-p Про затвердження плану заходiв з питань запобiгання i протидiї корупцiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

24.02.2012 №25-pПро премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь мiського виконавчого комiтету за лютий 2012 року

24.02.2012 №24-p Про святкування 198-ї рiчницi вiд дня народження Т.Г.Шевченка

23.02.2012 №23-p Про надання допомоги на поховання

22.02.2012 №22-pПро затвердження Графiка особистого прийому громадян керiвництвом виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

20.02.2012 №21-p Про вiдзначення у 2012 роцi Року Йосипа Слiпого

14.02.2012 №20-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди нежитлових примiщень

09.02.2012 №19-p Про реєстрацiю колективних договорiв

08.02.2012 №18-p Про зняття карантинних обмежень з пiвденної частини мiста Червонограда

08.02.2012 №17-p Про скликання сьомої сесiї мiської ради шостого скликання

03.02.2012 №16-p Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2012рiк

03.02.2012 №15-p Про створення робочої комiсiї для проведення комплексної перевiрки цiльового використання коштiв видiлених вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.06.2010р. № 527

01.02.2012 №14-pПро надання одноразової грошової допомоги

01.02.2012 №13-pПро надання разової грошової допомоги сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi

01.02.2012 №12-p Про припинення занять у загально-освiтнiх навчальних закладах i запровадження канiкул

31.01.2012 №11-p Про премiювання керiвних працiвникiв самостiйних вiддiлiв та управлiнь мiського виконавчого комiтету за сiчень 2012 року

31.01.2012 №10-p Про змiни до додаткiв колективного договору

26.01.2012 №9-p Про затвердження Плану заходiв з виконання Державної цiльової соцiальної програми подолання та запобiгання бiдностi на перiод до 2015 року

24.01.2012 №8-p Про утворення надзвичайної протиепiдемiчної комiсiї при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

20.01.2012 №7-p Про створення робочої групи по розробцi "Правил благоустрою на територiї Червоноградської мiської ради" в новiй редакцiї

19.01.2012 №6-p Про надання допомоги на поховання

17.01.2012 №5-p Про вiдзначення у 2012 роцi Дня соборностi України та 95-ї рiчницi проголошення Акта злуки Української Народної Республiки i Захiдно-Української Народної республiки

11.01.2012 №4-p Про продовження канiкул у ЧЗШ№6

03.01.2012 №3-p Про надання дозволу на укладення договорiв оренди не житлових примiщень

03.01.2012 №2-p Про мiський бюджет м.Червонограда на 2012 рiк

03.01.2012 №1-p Про чисельнiсть населення, яке обслуговується централiзованими бiблiотеками мiської централiзованої бiблiотечної системи, на 2012 рiк.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради