Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 2.04.2009 № 61
м.Червоноград
Про проведення конкурсу "Берегинi нашого мiста"

    Вiдповiдно до Закону України вiд 8 вересня 2005 року № 2866-IУ "Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв", на виконання Указу Президента України вiд 26 липня 2005 року № 1135/2005 "Про вдосконалення роботи центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади щодо забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв", розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 6 лютого 2007 року № 75 "Про вдосконалення роботи щодо забезпечення в областi рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв" та з нагоди Дня матерi:
    1. Провести в квiтнi - травнi 2009 року мiський конкурс "Берегинi нашого мiста".
    2. Створити конкурсну комiсiю у складi:
    Мащак М.Й. - голова комiсiї, заступник мiського голови.
    Подольчак О.С. - секретар комiсiї, начальник .вiддiлу у справах сiм'ї та молодi.
    Члени комiсiї:
    Наливайко З.I. - начальник управлiння житлово-комунального господарства.
    Денисенко О.П. - нач.вiддiлу економiки, фiнансiв та розвитку пiдприємництва.
    Гуменюк В.М. - нач..вiддiлу культури.
    Лобащук Г.П. - головний спецiалiст вiддiлу освiти.
    Галах Г.Й. - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення.
    Панчишин Я.В. - головний лiкар ЦМЛ.
    Демчук О.В. - начальник юридичного вiддiлу.
    Гаврилюк В.I. - начальник вiддiлу з питань фiзичної культури i спорту.
    Лобай В.П. - директор ЦССМ.
    3. Затвердити Положення про проведення мiського конкурсу "Берегинi нашого мiста".
    4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови М.Мащака.

    ПОЛОЖЕННЯ
    про проведення мiського конкурсу "Берегинi нашого мiста"
    1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.
    1.1. Мiський конкурс "Берегинi нашого мiста" є одним iз заходiв щодо полiпшення становища жiнок та сприяння впровадженню гендерної рiвностi в суспiльствi.
    1.2. Основною метою конкурсу є пiдвищення ролi жiнок у суспiльствi, пiдтримка жiнок, якi плiдно працюють у рiзних сферах господарського, суспiльного, духовного i громадського життя м.Червонограда.
    2. НОМIНАЦIЇ КОНКУРСУ.
    2.1. Конкурс проводиться у номiнацiях:
    2.1.1. Жiнка - керiвник пiдприємства.
    2.1.2. Жiнка - працiвник правоохоронних органiв.
    2.1.3. Жiнка - працiвник освiти.
    2.1.4. Жiнка - працiвник культури та мистецтва.
    2.1.5. Жiнка - працiвник охорони здоров'я.
    2.1.6. Жiнка - працiвник фiзичної культури i спорту.
    2.1.7. Жiнка - працiвник комунального господарства.
    2.1.8. Жiнка - соцiальний працiвник
    2.1.9. Жiнка - берегиня свого роду.
    2.1.10.Жiнка - митець.
    3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.
    3.1. Учасниками конкурсу можуть бути жiнки, якi своєю дiяльнiстю роблять значний внесок у розвиток економiки, освiти, культури, спорту, є неформальними лiдерами в рiзних галузях суспiльства, впливають на суспiльне життя мiста, вiком вiд 18 рокiв.
    3.2. Для участi у мiському конкурсi залучаються жiнки за поданням структурних пiдроздiлiв мiської ради, пiдприємств, установ та органiзацiй рiзних форм власностi, громадських органiзацiй, вiдомих i впливових громадян мiста.
    3.3. Подання на учасниць конкурсу подаються у вiддiл у справах сiм'ї та молодi мiськвиконкому, телефон: 2-22-75.
    Подання має включати:
    -стислу бiографiю учасницi конкурсу;
    -вiдомостi про внесок у соцiально-економiчний та культурний розвиток мiста;
    -рекомендацiю структурного пiдроздiлу мiської ради, пiдприємства, установи чи органiзацiї.
    3.4. Переможцi визначаються конкурсною комiсiєю пiсля розгляду всiх матерiалiв.
    3.5. Засiдання комiсiї з розгляду поданих матерiалiв проводиться не пiзнiше 1 травня поточного року та оформляється протоколом. На пiдставi рiшення конкурсної комiсiї вiдбувається урочисте нагородження грамотами та цiнними подарунками переможцiв конкурсу. Iнформацiя про результати конкурсу розповсюджується через мiсцевi ЗМI.
    3.6. Нагороди переможцям вручаються в урочистiй обстановцi пiд час святкування Дня матерi.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради