Система звітності
Iнформацiя щодо виконання Виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради
Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї"
Дата звіту
Звіт
01.03.2021 р.
За перiод з 01 лютого 2021 р. по 01 березня 2021 року на адресу мiського голови надiйшов 46 запитiв на iнформацiю, з них:
- 34 – вiд громадян України.
- 12- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 10 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 2 запити.
3. Надати iнформацiю по КП «ЦПМСД» - 19 запитiв.
4. Надати iнформацiю по КП «ЧЦМЛ».
5. Надати iнформацiю КП «Шахтар» - 2 запити.
6. Надати iнформацiю по Народному дому м. Червонограда та м. Соснiвка - 2 запити.
7. Надати iнформацiю про ставки податку на нерухоме майно на територiї ЧМР.
8. Надати iнформацiю по розгляду запитiв.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.02.2021 р.
За перiод з 01 сiчня 2021 р. по 01 лютого 2021 року на адресу мiського голови надiйшов 87 запитiв на iнформацiю, з них:
- 12 – вiд громадян України.
- 75- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 2 запитiв.
3. Надати iнформацiю по екологiї бiля р.Солокiя.
4. Надати iнформацiю по КП «ЦПМСД» - 37 запитiв.
5. Надати iнформацiю по будiвництву пiдвiсного моста – 3 запити.
6. Надати iнформацiю по ремонту в КП «ЧЦМЛ».
7. Надати iнформацiю КП «Шахтар» - 2 запити.
8. Надати iнформацiю по заробiтнiй платi мiського голови та заступникiв-5 запитiв.
9. Надати iнформацiю по податках сплачених заводом ЗБВ.
10. Надати iнформацiю по ставцi податку на землю i нерухомiсть на територiї ЧМР.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
31.12.2020 р.
За перiод з 01 грудня 2020 р. по 31 грудня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 20 запитiв на iнформацiю, з них:
- 18 – вiд громадян України.
- 2- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 6 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 3 запитiв.
3. Надати iнформацiю по лавi №464 Шахта «Межирiчанська».
4. Надати iнформацiю по будiвлi вул. Будiвельна,9.
5. Надати iнформацiю по голосуванню на засiданнi виконавчого комiтету.
6. Надати iнформацiю по тарифах на комунальнi послуги.
7. Надати iнформацiю про вакантнi посади – 2 запити.
8. Надати iнформацiю, чи в мiстi встановлено систему знезалiзнення води.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.12.2020 р.
За перiод з 01 листопада 2020 р. по 01 грудня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 31 запит на iнформацiю, з них:
- 29 – вiд громадян України.
- 2- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 5 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 10 запитiв.
3. Надати iнформацiю по пiдробцi територiї смт. Гiрник - 10 запитiв.
4. Надати iнформацiю про мiсцевi iнiцiативи.
5. Надати iнформацiю по реконструкцiї Палацу Потоцьких.
6. Надати iнформацiю по тарифу на воду.
7. Надати iнформацiю про розвиток вело структури в м. Червоноградi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.11.2020 р.
За перiод з 01 жовтня 2020 р. по 01 листопад 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 47 запитiв на iнформацiю, з них:
- 41 – вiд громадян України.
- 6- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 23 запити.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 19 запитiв.
3. Надати iнформацiю по складу депутатiв Червоноградської мiської ради 1-5 скликання - 5 запитiв.
4. Надати iнформацiю по коштах витрачених на встановлення i обслуговування камер вiдеоспостереження.
5. Надати iнформацiю по видiлених коштах на покращення якостi води.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.10.2020 р.
За перiод з 01 вересня 2020 р. по 01 жовтня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 50 запитiв на iнформацiю, з них:
- 47 – вiд громадян України.
- 3- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 25 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 15 запитiв.
3. Надати iнформацiю по розгляду запитiв - 3 запити.
4. Надати iнформацiю по ремонтних роботах -3 запити.
5. Надати iнформацiю по орендi примiщень.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.09.2020 р.
За перiод з 01 серпня 2020 р. по 01 вересня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 14 запитiв на iнформацiю, з них:
- 11 – вiд громадян України.
- 3- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 3 запити.
2. Надати iнформацiю по штатному розпису вiддiлу освiти.
3. Надати iнформацiю по перевезенню пасажирiв в с. Межирiччя.
4. Надати iнформацiю по орендi в КП «Нептун» -2 запити.
5. Надати iнформацiю по проектнiй органiзацiї.
6. Надати iнформацiю по земельних дiлянках – 2 запити.
7. Надати iнформацiю по ремонту вулицi Лисенка в смт. Гiрник.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.08.2020 р.
За перiод з 01 липня 2020 р. по 01 серпня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 35 запитiв на iнформацiю, з них:
- 27 – вiд громадян України.
- 8- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 10 запитiв.
2. Надати iнформацiю по Народному дому.
3. Надати iнформацiю по маршруту №7 - 2 запити.
4. Надати iнформацiю по кiлькостi поховань за день , за мiсяць – 2 запити.
5. Надати iнформацiю по старому кладовищу.
6. Надати iнформацiю на чиєму балансi знаходиться вул. промислова.
7. Надати iнформацiю по вартостi геопорталу мiста.
8. Надати iнформацiю по вул. Б. Хмельницького в смт. Гiрник -3 запити.
9. Надати iнформацiю хто з посадових осiб ЧМР веде контроль за виконанням рiшень з земельних питань.
10. Надати iнформацiю по заробiтнiй платi мiського голови та його заступникiв – 2 запити.
11. Надати iнформацiю по ставцi податку на нерухоме майно.
12. Надати iнформацiю по ставцi земельного податку.
13. Надати iнформацiю по ремонту сходiв пам’ятника Т.Г Шевченку.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.07.2020 р.
За перiод з 01 червня 2020 р. по 01 липня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 31 запитiв на iнформацiю, з них:
- 27 – вiд громадян України. - 4- вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 27 запитiв.
2. Надати iнформацiю по вiльних примiщеннях в КП «Нептун».
3. Надати iнформацiю по приватизацiї земельної дiлянки.
4. Надати iнформацiю по розмiщенню малої архiтектурної форми.
5. Надати iнформацiю по Соснiвськiй мiськiй лiкарнi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.06.2020 р.
За перiод з 01 травня 2020 р. по 01 червня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 7 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 3 запити.
2. Надати iнформацiю по розгляду звернення.
3. Надати iнформацiю по встановленiй малiй архiтектурнiй формi.
4. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок ».
5. Надати iнформацiю по КП «Ринок «Левада».
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.05.2020 р.
За перiод з 01 квiтня 2020 р. по 01 травня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 7 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 3 запити.
2. Надати iнформацiю по встановленiй малiй архiтектурнiй формi.
3. Надати iнформацiю по пiльговiй категорiї громадян, якi мають право на пiльговий проїзд.
4. Надати iнформацiю по ринку «Левада» - 2 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.04.2020 р.
За перiод з 01 березня 2020 р. по 01 квiтня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 39 запитiв на iнформацiю, з них:
- 3– вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
- 36 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 5 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 2 запити.
3. Надати iнформацiю по структурi Червоноградської мiської ради – 25 запитiв.
4. Надати iнформацiю по конкурсу на посаду директора ЧЗШ №5.
5. Надати iнформацiю по КП «МЛ Соснiвська мiська лiкарня».
6. Надати iнформацiю по присвоєнню поштової адреси .
7. Надати iнформацiю по посадi у виконавчому комiтетi ЧМР уповноваженої особи з питань запобiгання та виявлення корупцiї.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.03.2020 р.
За перiод з 01 лютого 2020 р. по 01 березня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 53 запитiв на iнформацiю, з них:
- 1– вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
- 52 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 20 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 10 запитiв.
3. Надати iнформацiю по структурi та фонду оплати працi вiддiлiв та управлiнь виконавчого комiтету ЧМР – 19 запитiв.
4. Надати iнформацiю про суми надходження акцизного податку.
5. Надати iнформацiю по маршрутному автобусi №7.
6. Надати iнформацiю по затвердженому договору з утримання будинкiв КП «Червонограджитлокомунсервiс».
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.02.2020 р.
За перiод з 01 сiчня 2020 р. по 01 лютого 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 70 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7– вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
- 63 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 20 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 5 запитiв.
3. Надати iнформацiю по встановленню мережi iнтернет в закладах освiти – 15 запитiв.
4. Надати iнформацiю по комiсiї з питань прав дитини –2 запити.
5. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок» - 2 запити.
6. Надати iнформацiю по заступниках мiського голови за перiод з 2010 по 2019 рр. – 2 запити.
7. Надати iнформацiю про кiлькiсть запитiв якi подали депутати Львiвської обласної ради – 3 запити.
8. Надати iнформацiю по видiленню коштiв з мiсцевого бюджету нам послуги з теплопостачання комунальних пiдприємств за перiод з 2012 по 2019 рр. – 9 запитiв.
9. Надати iнформацiю скiльки працюючих осiб було зареєстровано в Червоноградi станом на кiнець 2019 року.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.01.2020 р.
За перiод з 01 грудня 2019 р. по 01 сiчня 2020 року на адресу мiського голови надiйшов 21 запит на iнформацiю, з них:
- 3 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
- 18 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 5 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 4 запити.
3. Надати iнформацiю по приватизацiї примiщень – 5 запитiв.
4. Надати iнформацiю по будiвництву мiкрорайону «Монастирський» –5 запитiв.
5. Надати iнформацiю по заступниках мiського голови їх функцiональнi обов’язки.
6. Надати iнформацiю про премiювання у вiдсотках працiвникiв на всiх посадах Червоноградської мiської ради у 2018 та 2019 роках. .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.12.2019 р.
За перiод з 01 листопада 2019 р. по 01 грудня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 48 запитiв на iнформацiю, з них:
- 9 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
- 39 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 15 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 12 запитiв.
3. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок» - 3 запити.
4. Надати аудiо записи засiдання сесiї Червоноградської мiської ради– 2 запити
5. Надати iнформацiю по орендi примiщень –2 запити.
6. Надати iнформацiю по видiленню коштiв для комунальних пiдприємств-2 запити.
7. Надати iнформацiю про кiлькiсть пропущених рейсiв на мiських маршрутах .за вересень-листопад 2019 року.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.11.2019 р.
За перiод з 01 жовтня 2019 р. по 01 листопада 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 99 запитiв на iнформацiю, з них:
- 4 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
- 95 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 4 запити.
3. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок» - 3 запити.
4. Надати вiдеозаписи з камер вiдеоспостереження – 79 запитiв.
5. Надати iнформацiю по орендi примiщень –2 запити.
6. Надати iнформацiю школi №1- обладнання 2-х класiв.
7. Надати iнформацiю – витяг з генплану м. Червонограда.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.10.2019 р.
За перiод з 01 вересня 2019 р. по 01 жовтня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 62 запити на iнформацiю, з них:
- 3 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй, установ;
- 59 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень - 5 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 3 запити.
3. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок» - 3 запити.
4. Надати вiдеозаписи з камер вiдеоспостереження – 41 запит.
5. Надати iнформацiю по орендi примiщень –2 запити.
6. Надати iнформацiю про фiнансуванню ДНЗ №13 в 2019 р.
7. Надати iнформацiю про заборону торгiвлi алкогольними напоями в м. Червоноградi.
8. Надати iнформацiю про пiльги для багатодiтних сiмей в школi естетичного виховання.
9. Надати iнформацiю по посадi заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради В. Коваля.
10. Надати iнформацiю про премiю мiського голови за 2018-2019 роки.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.09.2019 р.
За перiод з 01 серпня 2019 р. по 01 вересня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 11 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй i установ;
- 4– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв, рiшень – 2 запити.
2. Надати iнформацiю по розгляду клопотання -2 запити.
3. Надати iнформацiю про власникiв бiл-бордiв в м.Червоноградi.
4. Надати iнформацiю по перенесенню ЦНАП в м.Червоноградi.
5. Надати iнформацiю по реконструкцiї спорткомплексу «Шахтар».
6. Надати iнформацiю по соцiальному замовленню в м.Червоноградi.
7. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок».
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.08.2019 р.
За перiод з 01 липня 2019 р. по 01 серпня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 40 запитiв на iнформацiю, з них:
- 2 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй i установ;
- 38– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 5 запитiв.
2. Надати копiї документiв, рiшень – 30 запитiв.
3. Надати iнформацiю по розгляду клопотання -2 запити.
4. Надати iнформацiю по поiменному голосуванню на сесiї Червоноградської мiської ради.
5. Надати iнформацiю по черзi на отримання житла.
6. Надати iнформацiю по розмiщенню бiл-бордiв в м.Червоноградi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.07.2019 р.
За перiод з 01 червня 2019 р. по 01 липня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 7 запитiв на iнформацiю, з них:
- 3 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй i установ;
- 4– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 1 запит.
2. Надати iнформацiю по перевезеннях пасажирiв -2 запити.
3. Надати iнформацiю по громадському бюджету.
4. Надати iнформацiю по лiкуванню хворого.
5. Надати iнформацiю по розгляду питання будiвництва КНС по вул.Л.Українки.
6. Надати iнформацiю по виборчих дiльницях..
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.06.2019 р.
За перiод з 01 травня 2019 р. по 01 червня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 18 запитiв на iнформацiю, з них:
- 13 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй i установ;
- 7– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 6 запитiв.
2. Надати копiї документiв, рiшень – 4 запити.
3. Надати iнформацiю про самочинно вставлених тимчасових спорудах.
4. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок».
5. Надати iнформацiю по зупинках громадського транспорту.
6. Надати iнформацiю по реєстру – черзi на земельнi дiлянки.
7. Надати iнформацiю по орендi комунального майна.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.05.2019 р.
За перiод з 01 квiтня 2019 р. по 01 травня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 28 запитiв на iнформацiю, з них:
- 20 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй i установ;
- 8– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 4 запити.
2. Надати копiї документiв, рiшень – 4 запити.
3. Надати iнформацiю про розробку Стратегiї мiста.
4. Надати iнформацiю по розробцi Плану червоних лiнiй -2 запити.
5. Надати iнформацiю по платежах з мiського бюджету ЛОПАБ – 5 запитiв.
6. Надати iнформацiю по роботi ППППВ – 2 запити.
7. Надати iнформацiю по зупинках транспорту в м. Червоноградi, Соснiвцi i смт. Грiрник.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.04.2019 р.
За перiод з 01 березня 2019 р. по 01 квiтня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 14 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй i установ;
- 7– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 3 запити.
2. Надати копiї документiв, рiшень – 2 запити.
3. Надати iнформацiю про розробку Стратегiї мiста.
4. Надати iнформацiю по роботi КП Радiостудiя «Новий двiр».
5. Надати iнформацiю про перелiк об’єктiв комунальної власностi, якi знаходяться у власностi громади м. Червонограда.
6. Надати iнформацiю про кiлькiсть пацiєнтiв, якi звернулися в КП «ЦПМСД» у сiчнi 2019 р.
7. Надати iнформацiю про кiлькiсть пацiєнтiв, якi звернулися в КП «ЧЦМЛ» у сiчнi 2019 р.
8. Надати iнформацiю по реалiзацiї програми по встановленню камер вiдео спостереження.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.03.2019 р.
За перiод з 01 лютого 2019 р. по 01 березня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 130 запитiв на iнформацiю, з них:
- 122 – вiд громадських органiзацiй, ЗМI, органiзацiй i установ;
- 8– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 5 запитiв.
2. Надати копiї документiв, рiшень – 2 запити.
3. Надати iнформацiю про громадськi органiзацiї, якi зареєстрованi на територiї Червоноградської мiської ради.
4. Надати iнформацiю по роботi КП «Червоноградський ринок»- 2 запити.
5. Надати iнформацiю по iсторико-архiтектурному плану м. Червонограда.
6. Надати iнформацiю по генеральному плану м. Червонограда – 2 запити.
7. Надати iнформацiю по перелiку дорiг в м. Червонограда., на яких проведено ремонтнi робо iнформацiю по депутатських комiсiях i депутатах Червоноградської мiської ради – 2 запити.
8. Надати iнформацiю по встановлених камерах вiдео спостереження – 96 запитiв.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.02.2019 р.
За перiод з 01 сiчня 2019 р. по 01 лютого 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 14 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5 – вiд громадських органiзацiй;
- 9– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 3 запити.
2. Надати копiї документiв, рiшень – 2 запити.
3. Надати iнформацiю по орендi примiщень 1 запит..
4. Надати iнформацiю по роботi КП «Червоноградський ринок»- 2 запити.
5. Надати iнформацiю по черзi на отримання житла для дiтей-сирiт.
6. Надати iнформацiю по ставках податку на нерухоме майно i земельнi дiлянки в м. Червоноградi.
7. Надати iнформацiю по фiнансуванню i пiдтримцi церков за перiод 2008-2018 рр.
8. Надати iнформацiю по видiленню квартир з 1996 року.
9. Надати iнформацiю по встановлених камерах вiдео спостереження.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.01.2019 р.
За перiод з 01 грудня 2018 р. по 01 сiчня 2019 року на адресу мiського голови надiйшло 19 запитiв на iнформацiю, з них:
- 10 – вiд громадських органiзацiй;
- 9– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях –7 запитiв.
2. Надати iнформацiю про вiдпустки i вiдрядження мiського голови та його заступникiв.
3. Надати iнформацiю по звiту О.Iшкевича.
4. Надати iнформацiю по призначенню на посаду В.Фiгар.
5. Надати iнформацiю по заборгованостi споживачiв перед КП «ЧЖКС».
6. Надати iнформацiю по адмiнкомiсiї.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.12.2018 р.
За перiод з 01 листопада 2018 р. по 01 грудня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 9 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5 – вiд громадських органiзацiй;
- 4– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях –4 запити
2. Надати iнформацiю щодо проживання в гуртожитку.
3. Надати iнформацiю по демонтажу самочинного будiвництва .
4. Надати iнформацiю по квартирнiй черзi.
5. Надати iнформацiю по встановленню дорожнього знаку.
6. Надати iнформацiю по виконанню рiшення.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.11.2018 р.
За перiод з 01 жовтня 2018 р. по 01 листопада 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 45 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7 – вiд громадських органiзацiй;
- 38– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 20 запити.
2. Надати iнформацiю по фiнансуванню шкiл – 3 запити.
3. Надати копiї документiв, рiшень – 12 запитiв.
4. Надати iнформацiю по орендi примiщень в Народному домi.
5. Надати iнформацiю по роботi КП «Червоноградський ринок».
6. Надати iнформацiю по ремонту сервiсного центру МВС.
7. Надати iнформацiю по втiленню медичної реформи.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.10.2018 р.
За перiод з 01 вересня 2018 р. по 01 жовтня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 13 запитiв на iнформацiю, з них:
- 4 – вiд громадських органiзацiй;
- 9– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 2 запити.
2. Надати iнформацiю по ЧЗШ №8 – кошторис на 2018 рiк.
3. Надати копiї документiв, рiшень – 2 запити.
4. Надати iнформацiю по внесках в АМУ
5. Надати копiї статутiв ЧЦМЛ.
6. Надати iнформацiю по виконавцях робiт в КП «Шахтар».
7. Надати iнформацiю по вмiсту фтору у водi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.09.2018 р.
За перiод з 01 серпня 2018 р. по 01 вересня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 14 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7 – вiд громадських органiзацiй;
- 7 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 3 запити.
2. Надати копiї рiшень, розпоряджень - 2 запити.
3. Надати iнформацiю по фiнансуванню ЗОШ № 7, №13, №14.
4. Надати iнформацiю по орендi примiщень – 2 запити.
5. Надати iнформацiю по вiдключенню вiд центрального опалення.
6. Надати iнформацiю по проведеному освiтленню вулиць в м. Червоноградi i м.Соснiвка.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.08.2018 р.
За перiод з 01 липня 2018 р. по 01 серпня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 13 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5 – вiд громадських органiзацiй;
- 8 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 2 запити.
2. Надати копiї рiшень, розпоряджень - 2 запити.
3. Надати iнформацiю по черзi на житло.
4. Надати iнформацiю по орендi примiщень – 2 запити.
5. Надати iнформацiю по тротуарних плитах, якi демонтують на центральнi площi - 3 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.07.2018 р.
За перiод з 01 червня 2018 р. по 01 липня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 67 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7 – вiд громадських органiзацiй;
- 60 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 14 запитiв.
2. Надати копiї рiшень, розпоряджень - 38 запитiв.
3. Надати iнформацiю по будiвництву житла.
4. Надати iнформацiю по орендi примiщень – 2 запити.
5. Надати iнформацiю по пiльгових перевезеннях.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.06.2018 р.
За перiод з 01 травня 2018 р. по 01 червня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 21 запити на iнформацiю, з них:
- 11 – вiд громадських органiзацiй;
- 10 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 3 запити.
2. Надати iнформацiю по примiщеннях грального закладу»Спорт-Лото» - 8 запитiв.
3. Надати iнформацiю по встановленню сонячних панелей на пологовому будинку.
4. Надати iнформацiю по монетизацiї пiльг для учасникiв бойових дiй.
5. Надати iнформацiю по пiльгових перевезеннях.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.05.2018 р.
За перiод з 01 квiтня 2018 р. по 01 травня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 12 запитiв на iнформацiю, з них:
- 9 – вiд громадських органiзацiй;
- 3– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по земельних питаннях – 2 запити.
2. Надати iнформацiю по орендi майна – 2 запити.
3. Надати копiї документiв, рiшень – 3 запити.
4. Надати iнформацiю по закладах охорони здоров’я, що перебувають на балансi мiської ради.
5. Надати iнформацiю по гральному закладу «Спорт-Лото».
6. Надати iнформацiю по комунальних пiдприємствах.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.04.2018 р.
За перiод з 01 березня 2018 р. по 01 квiтня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 22 запити на iнформацiю, з них:
- 5 - вiд представникiв ЗМI,
- 10 – вiд громадських органiзацiй;
- 7 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 5 запитiв.
2. Надати по земельних питаннях – 3 запити.
3. Надати копiї документiв, рiшень – 3 запити.
4. Надати iнформацiю про земельний вiддiл.
5. Надати iнформацiю про управлiння мiстобудування та архiтектури.
6. Надати iнформацiю по об’єктах комунальної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2013-2014 рр.
7. Надати iнформацiю по розгляду клопотання i звернень - 2 запити.
8. Надати iнформацiю по ЧМ ГО «Надiя» - 2 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.03.2018 р.
За перiод з 01 лютого 2018 р. по 01 березня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 34 запити на iнформацiю, з них:
- 16 - вiд представникiв ЗМI,
- 5 – вiд громадських органiзацiй;
- 13 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 6 запитiв.
2. Надати по земельних питаннях – 5 запитiв.
3. Надати копiї документiв, рiшень – 7 запитiв.
4. Надати iнформацiю про формування довiдки про мiсце проживання.
5. Надати iнформацiю по сплатi податку за нерухоме майно.
6. Надати iнформацiю по отриманню квартири.
7. Надати iнформацiю по орендi комунального майна.
8. Надати iнформацiю по розгляду запитiв i звернень -3 запити
9. Надати копiю документацiї по будiвництву смiттєпереробного заводу.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.02.2018 р.
За перiод з 01 сiчня 2018 р. по 01 лютого 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 22 запити на iнформацiю, з них:
- 12 - вiд представникiв ЗМI,
- 5 – вiд громадських органiзацiй;
- 5 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 7 запитiв.
2. Надати по земельних питаннях – 2 запити.
3. Надати копiї документiв, рiшень – 2 запити.
4. Надати iнформацiю по балансу КП «Червоноградтеплокомуненерго» за 2016 р.
5. Надати iнформацiю по сплатi податку за нерухоме майно.
6. Надати iнформацiю по теплопостачанню.
7. Надати iнформацiю по надходженнях в бюджет -2 запити.
8. Надати iнформацiю по запитах i зверненнях за 2014 рiк по Парку культури i вiдпочинку.
9. Надати iнформацiю по будiвництву балкона.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
31.12.2017 р.
За перiод з 01 грудня 2017 р. по 01 сiчня 2018 року на адресу мiського голови надiйшло 22 запити на iнформацiю, з них:
- 8 - вiд представникiв ЗМI,
- 4 – вiд громадських органiзацiй;
- 10 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю по ЦНАП.
3. Надати копiї документiв, рiшень - 2 запити.
4. Надати iнформацiю по земельнiй дiлянцi – 3 запити.
5. Надати iнформацiю по утепленню ДНЗ №9.
6. Надати iнформацiю по КП «Червоноградська стоматологiчна полiклiнiка»- 2 запити.
7. Надати iнформацiю по порядку встановлення тарифiв на КП «Червоноградський ринок».
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.12.2017 р.
За перiод з 01 листопада 2017 р. по 01 грудня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 37 запитiв на iнформацiю, з них:
- 15 - вiд представникiв ЗМI,
- 10 – вiд громадських органiзацiй;
- 12 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 8 запитiв.
2. Надати про програми або заходи якi запланованi по охоронi здоров’я.
3. Надати копiї документiв, рiшень - 3 запити.
4. Надати iнформацiю про примiщення, якi перебувають у комунальнiй власностi мiста.
5. Надати iнформацiю по ДНЗ №9..
6. Надати iнформацiю пл. теплопостачанню – 3 запити.
7. Надати iнформацiю по свiтлофору по вул. Стуса – Шептицького.
8. Надати iнформацiю про фiнансовi результати комунальних пiдприємств.
9. Надати iнформацiю по тендерах проведених у 2017 роцi.
10. Надати iнформацiю про фiнансування громадських органiзацiй – 2 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.11.2017 р.
За перiод з 01 жовтня 2017 р. по 01 листопада 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 27 запитiв на iнформацiю, з них:
- 10 - вiд представникiв ЗМI,
- 4 – вiд громадських органiзацiй;
- 13 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 6 запитiв.
2. Надати iнформацiю про кiлькiсть протоколiв складених мiським вiддiлом полiцiї про адмiнiстративнi правопорушення.
3. Надати копiї документiв, рiшень - 3 запити.
4. Надати iнформацiю про видiлення житла.
5. Надати iнформацiю про дiяльнiсть ППППВ.
6. Надати iнформацiю про вартiсть свiтлофора на перехрестi вул.Шептицького - Стуса.
7. Надати iнформацiю про кiлькiсть мешканцiв, що перебувають на квартирнiй черзi
8. Надати iнформацiю про фiнансування архiвних установ в 2017 роцi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.10.2017 р.
За перiод з 01 вересня 2017 р. по 01 жовтня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 28 запитiв на iнформацiю, з них:
- 10 - вiд представникiв ЗМI,
- 8 – вiд громадських органiзацiй;
- 10 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 7 запитiв.
2. Надати iнформацiю по автомобiльних дорогах мiста.
3. Надати копiї документiв, рiшень - 3 запити.
4. Надати iнформацiю про посадовi обов’язки першого заступника мiського голови.
5. Надати iнформацiю про дiючi програми в галузi охорони здоров’я в мiстi.
6. Надати iнформацiю про прийняття смiття з м. Львова – 2 запити.
7. Надати iнформацiю про кiлькiсть депутатiв ЧМР УII -го скликання.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.09.2017 р.
За перiод з 01 серпня 2017 р. по 01 вересня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 12 запитiв на iнформацiю, з них:
- 2 - вiд представникiв ЗМI,
- 6 – вiд громадських органiзацiй;
- 4 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди –2 запити.
2. Надати iнформацiю по договорах з КП «Ласка».
3. Надати iнформацiю по земельних дiлянках - 4 запити.
4. Надати iнформацiю про помiчникiв депутатiв.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.08.2017 р.
За перiод з 01 липня 2017 р. по 01 серпня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 22 запити на iнформацiю, з них:
- 6 - вiд представникiв ЗМI,
- 2 – вiд громадських органiзацiй;
- 14 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 6 запитiв.
2. Надати iнформацiю по КП «Ринок «Левада».
3. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок» - 2 запити.
4. Надати iнформацiю про розгляд клопотань вiд Шохлаєва – 9 запитiв.
5. Надати iнформацiю про кiлькiсний склад «Радикальної партiї» в Червоноградськiй мiськiй радi.
6. Надати iнформацiю про депутата ЧМР Ткачук Н.В.
7. Надати iнформацiю про ремонт вулицi Винниченка..
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.07.2017 р.
За перiод з 01 червня 2017 р. по 01 липня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 35 запитiв на iнформацiю, з них:
- 14 - вiд представникiв ЗМI,
- 12 – вiд громадських органiзацiй;
- 9 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 5 запитiв.
2. Надати iнформацiю про орендi примiщень.
3. Надати iнформацiю по зовнiшнiй рекламi.
4. Надати копiї документiв ( рiшення, протоколи. iншi) – 3 запити.
5. Надати iнформацiю по медичних закладах мiста.
6. Надати iнформацiю по комунальних пiдприємствах мiста.
7. Надати iнформацiю по перевiзниках мiста.
8. Надати iнформацiю по земельних дiлянках – 5 запитiв.
9. Надати iнформацiю по будiвництву балкону.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.06.2017 р.
За перiод з 01 травня 2017 р. по 01 червня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 24 запити на iнформацiю, з них:
- 15 - вiд представникiв ЗМI,
- 4 – вiд громадських органiзацiй;
- 5 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 9 запитiв.
2. Надати iнформацiю про демонтаж пам’ятника В.Ленiну.
3. Надати копiї документiв ( рiшення, протоколи. iншi) - 2 запити.
4. Надати iнформацiю по переробцi i вивезенню смiття – 3 запити.
5. Надати iнформацiю по сайту Червоноградської мiської ради.
6. Надати iнформацiю по будiвництву балкону.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.05.2017 р.
За період з 01 квітня 2017 р. по 01 травня 2017 року на адресу міського голови надiйшло 24 запи на iнформацiю, з них:
- 9 - від представників ЗМІ,
- 6 – від громадських організацій;
- 9 – від громадян України.
Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати інформацію про заплановані заходи на території Червоноградської міської ради за певні періоди – 5 запитів.
2. Надати інформацію по загальноосвітніх навчальних закладах.
3. Надати копії документів ( рішення, протоколи. інші) - 2 запити.
4. Надати інформацію по земельних ділянках – 3 запити.
5. Надати інформацію про отримані кошти за вивезення ТВП, вартість вивезення 1 м3 відходів -2 запити.
6. Надати інформацію по ставці податку на нерухоме майно.
7. Надати інформацію по розгляду звернення від 31.3.2017 р.
На всі запити надано відповіді у встановлений законодавством термін.
01.04.2017 р.
За перiод з 01 березня 2017 р. по 01 квiтня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 22 запити на iнформацiю, з них:
- 8 - вiд представникiв ЗМI,
- 5 – вiд громадських органiзацiй;
- 9 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 7 запитiв.
2. Надати iнформацiю по тарифах на утримання будинкiв, споруд.
3. Надати копiї документiв ( рiшення, протоколи. iншi) - 2 запити.
4. Надати iнформацiю по земельних дiлянках – 3 запити.
5. Надати iнформацiю про кiлькiсть посадових осiб i i видатки на утримання Червоноградської мiської ради.
6. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок» - 2 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.03.2017 р.
За перiод з 01 лютого 2017 р. по 01 березня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 25 запитiв на iнформацiю, з них:
- 11 - вiд представникiв ЗМI,
- 6 – вiд громадських органiзацiй;
- 8 – вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 9 запитiв.
2. Надати iнформацiю орендi примiщень.
3. Надати копiї документiв ( рiшення, протоколи. iншi) - 2 запити.
4. Надати iнформацiю по земельних дiлянках – 3 запити.
5. Надати iнформацiю по вiдлову безпритульних собак.
6. Надати iнформацiю по КП «Комунальник».
7. Надати iнформацiю по створенню робочої групи з громадських слухань.
8. Надати iнформацiю по затопленню квартири.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.02.2017 р.
За перiод з 01 сiчня 2017 р. по 01 лютого 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 32 запити на iнформацiю, з них:
- 17 - вiд представникiв ЗМI,
- 4 – вiд громадських органiзацiй;
- 11– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 7 запитiв.
2. Надати iнформацiю по Червоноградському ринку – 4 запити.
3. Надати копiї документiв ( рiшення, протоколи. iншi) - 4 запити.
4. Надати iнформацiю по дiяльностi комунальних пiдприємств – 4 запити.
5. Надати iнформацiю про витрати на оплату працi мiському головi, апарату мiської ради – 2 запити.
6. Надати iнформацiю по сортуванню смiття.
7. Надати iнформацiю по створенню мунiципальної полiцiї.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.01.2017 р.
За перiод з 01 грудня 2016 р. по 01 сiчня 2017 року на адресу мiського голови надiйшло 27 запитiв на iнформацiю, з них:
- 11 - вiд представникiв ЗМI,
- 5 – вiд громадських органiзацiй;
- 11– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 7 запитiв.
2. Надати iнформацiю по рiшеннях Червоноградської мiської ради, виконавчого комiтету – 5 запитiв.
3. Надати iнформацiю по тарифах на КП «Червоноградський ринок».
4. Надати iнформацiю по видатках на утримання апарату мiської ради.
5. Надати iнформацiю про суб’єкти пiдприємницької дiяльностi зареєстрованi на територiї ЧМР..
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.12.2016 р.
За перiод з 01 листопада 2016 р. по 01 грудня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 28 запитiв на iнформацiю, з них:
- 12 - вiд представникiв ЗМI,
- 4 – вiд громадських органiзацiй;
- 12– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про витрати га утримання апарату мiської ради.
2. Надати копiї документiв ( рiшення, протоколи. iншi) - 5 запитiв.
3. Надати iнформацiю про нерухоме майно Червоноградської мiської ради.
4. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 7 запитiв.
5. Надати iнформацiю по ставках орендної плати за торговi мiсця на КП «Червоноградський ринок» 2 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.11.2016 р.
За перiод з 01 жовтня 2016 р. по 01 листопада 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 48 запитiв на iнформацiю, з них:
- 30 - вiд представникiв ЗМI,
- 2 – вiд громадських органiзацiй;
- 16– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiї документiв ( рiшення, протоколи. iншi) – 4 запити.
2. Надати iнформацiю по комунальних пiдприємствах -7 запитiв.
3. Надати iнформацiю про власнiсть примiщення по вул.Будiвельнiй, 9 – 2 запити.
4. Надати iнформацiю про кiлькiсть суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi на територiї Червоноградської мiської ради.
5. Надати iнформацiю по Пiдприємству промислової переробки твердих побутових вiдходiв – 2 запити.
6. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди –8 запитiв.
7. Надати iнформацiю по орендованих примiщеннях КП «Червонограджитлокомунсервiс».
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.10.2016 р.
За перiод з 01 вересня 2016 р. по 01 жовтня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 51 запит на iнформацiю, з них:
- 13 - вiд представникiв ЗМI,
- 10 – вiд громадських органiзацiй;
- 28– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по питаннях торгiвлi - 2 запити.
2. Надати iнформацiю по питаннях транспорту – 2 запити.
3. Надати iнформацiє по земельних питаннях – 4 запити.
4. Надати iнформацiю по засiданню комiсiї з питань захисту прав дитини.
5. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди – 8 запитiв.
6. Надати копiї документiв ( рiшення ЧМР, виконавчого комiтету) - 3 запити.
7. Надати iнформацiю по КП «Школяр». 8. Надати iнформацiю по записах камер вiдео спостереження.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.09.2016 р.
За перiод з 01 серпня 2016 р. по 01 вересня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 16 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5 - вiд представникiв ЗМI,
- 4 – вiд громадських органiзацiй;
- 7– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про кiлькiсть посадових осiб Червоноградської мiської ради.
2. Надати iнформацiю про медичнi субвенцiї.
3. Надати iнформацiю по термiнах ремонтних робiт по внутрiквартальних дорогах.
4. Надати iнформацiю по приватизацiї квартири.
5. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради зса певнi перiоди – 4 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.08.2016 р.
За перiод з 01 липня 2016 р. по 01 серпня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 34 запити на iнформацiю, з них:
- 11 - вiд представникiв ЗМI,
- 9 – вiд громадських органiзацiй;
- 14– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради (за певнi перiоди) - 3 запити.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 5 запитiв.
3. Надати iнформацiю по мiському бюджету за 2013-2015 роки.
4. Надати iнформацiю по передачi в концесiю КП «Червоноградтеплокомуненерго».
5. Надати iнформацiю по навчальних закладах мiста.
6. Надати iнформацiю по медичних установах мiста.
7. Надати iнформацiю по комунальних пiдприємствах мiста.
8. Надати iнформацiю по закладах громадського харчування в мiстi.
9. Надати iнформацiю про перевiзникiв.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.07.2016 р.
За перiод з 01 червня 2016 р. по 01 липня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 38 запитiв на iнформацiю, з них:
- 17 - вiд представникiв ЗМI,
- 6 – вiд громадських органiзацiй;
- 15– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради (за певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних питаннях - 5 запитiв.
3. Надати iнформацiю по КП «Червоноградський ринок» - 2 запити .
4. Надати iнформацiю по фiнансово-господарськiй дiяльностi КП «Червоноградтеплокомуненерго».
5. Надати iнформацiю по будiвлi гуртожитку вул. Львiвська,19 - 2 запити.
6. Надати копiї документiв – 3 запити.
7. Надати iнформацiю по вивезенню смiття.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.06.2016 р.
За перiод з 01 травня 2016 р. по 01 червня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 42 запити на iнформацiю, з них:
- 24 - вiд представникiв ЗМI,
- 8 – вiд громадських органiзацiй;
- 10– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради (за певнi перiоди) - 6 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельних дiлянках – 2 запити.
3. Надати iнформацiю по передачi в концесiю КП «Червоноградте - плокомуненерго» 4 запити.
4. Надати iнформацiю про термiни зберiгання документiв.
5. Надати копiї документiв – 3 запити.
6. Надати iнформацiю по пiльговому перевезенню – 4 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.05.2016 р.

За перiод з 01 квiтня 2016 р. по 01 травня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 49 запитiв на iнформацiю, з них:
- 31 - вiд представникiв ЗМI,
- 5 – вiд громадських органiзацiй;
- 13– вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради (за певнi перiоди) - 4 запити.
2. Надати iнформацiю по договорах оренди Червоноградської центральної мiської лiкарнi i орендарiв – 14 запитiв.
3. Надати копiю статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi.
4. Надати iнформацiю по експертнiй оцiнцi об’єктiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi.
5. Надати копiї протоколiв комiсiї по орендi – 12 запитiв.
6. Надати iнформацiю про встановлення тарифiв на КП «Червоноградський ринок».
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.

01.05.2016 р.
За перiод з 01 березня 2016 р. по 01 квiтня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 49 запитiв на iнформацiю, з них:
- 31 - вiд представникiв ЗМI,
- 5 - вiд громадських органiзацiй;
- 13- вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради (за певнi перiоди) - 4 запити.
2. Надати iнформацiю по договорах оренди Червоноградської центральної мiської лiкарнi i орендарiв - 14 запитiв.
3. Надати копiю статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi.
4. Надати iнформацiю по експертнiй оцiнцi об'єктiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi.
5. Надати копiї протоколiв комiсiї по орендi - 12 запитiв.
6. Надати iнформацiю про встановлення тарифiв на КП "Червоноградський ринок".
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.04.2016 р.
За перiод з 01 березня 2016 р. по 01 квiтня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 77 запитiв на iнформацiю, з них:
- 60 - вiд представникiв ЗМI,
- 5 - вiд громадських органiзацiй;
- 12 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради (за певнi перiоди) - 4 запити.
2. Надати iнформацiю по договорах оренди Червоноградської центральної мiської лiкарнi i орендарiв - 14 запитiв.
3. Надати копiю статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi.
4. Надати iнформацiю по експертнiй оцiнцi об'єктiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi.
5. Надати копiї протоколiв комiсiї по орендi - 12 запитiв.
6. Надати iнформацiю про встановлення тарифiв на КП "Червоноградський ринок".
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.03.2016 р.
За перiод з 01 лютого 2016 р. по 01 березня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 51 запит на iнформацiю, з них:
- 33 - вiд представникiв ЗМI,
- 2 - вiд громадських органiзацiй;
- 16 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради (за певнi перiоди) - 6 запитiв.
2. Надати iнформацiю по об'єктах комунального майна Червоноградської мiської лiкарнi - 26 запитiв.
3. Надати iнформацiю по договорах оренди -3 запити.
4. Надати iнформацiю по розгляду заяви.
5. Надати iнформацiю по коштах в бюджетi мiста на вiдшкодування для учасникiв АТО.
6. Надати iнформацiю по рiшеннях Червоноградської мiської ради - 2 запити.
7. Надати iнформацiю про статистику травм по мiсту за листопад, грудень 2015 року та сiчень 2016 року.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.02.2016 р.
За перiод з 01 січня 2016 року по 01 лютого 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 22 запити на iнформацiю, з них:
- 13 - вiд представникiв ЗМI,
- 0 - вiд громадських органiзацiй;
- 9 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 4 запити.
2. Надати інформацію про правовий статус земельної ділянки – 2 запити.
3. Надати інформацію про звіт по міському бюджету за 2015 рік
4. Надати інформацію по безпритульних собаках.
5. Надати інформацію про реєстр учасників АТО в м.Червонограді.
6. Надати інформацію скільки коштів було витрачено на ремонт світлофора у старій частині міста по вул. Б.Хмельницького.
7. Надати копії рішень по присвоєнню поштової адреси по вул. Львівській 17.
8. Надати інформацію про транспорт, який використовує Червоноградська міська рада та її виконавчі органи.
9. Надати інформацію про відвідування депутатами сьомого скликання засідання сесій міської ради.
10. Надати інформацію про офіційно зареєстрованих помічників депутатів Червоноградської міської ради.
11. Надати копію документів на підставі яких було прийнято рішення №49 від 12.01.2016 р.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.01.2016 р.
За перiод з 01 грудня 2015 р. по 01 сiчня 2016 року на адресу мiського голови надiйшло 26 запитiв на iнформацiю, з них:
- 17 - вiд представникiв ЗМI,
- 2 - вiд громадських органiзацiй;
- 7 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 15 запитiв.
2. Надати iнформацiю по роботi Дитячого мiстечка - 3 запити.
3. Надати копiю рiшення №863 вiд 25.06.2015 р.
4. Надати iнформацiю про кошторис видаткiв ЗСШ №6 смт. Гiрник за 2014-2015 рр.
5. Надати iнформацiю про видiленнi кошти на проведення гри "Сокiл" у 2015 роцi.
6. Надати iнформацiю скiльки зареєстровано учасникiв АТО .
7. Надати план - схему дитячого мiстечка.
8. Надати план - схему кожної котельнi КП "Червоноградтепло - комуненерго"
9. Надати iнформацiю щодо вiльних не житлових примiщень.
10. Надати iнформацiю про всi примiщення комунальної власностi, якi зданi в оренду за 2010-2015 рр.
11. Надати копiю бюджетного запиту на 2015 рiк ЧНВК №13.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.12.2015 р.
За перiод з 01 листопада 2015 р. по 01 грудня 2015 року на адресу мiського голови надiйшло 24 запити на iнформацiю, з них:
- 12 - вiд представникiв ЗМI,
- 5 - вiд громадських органiзацiй;
- 7 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю про експертизу води за скаргою мешканцiв по вул.. Винниченка,8 .
3. Надати iнформацiю про рiшення , якi було прийнято по заявi вiд 23.04.2014 р.
4. Надати iнформацiю про кiлькiсть ВПО якi звернулися за отриманням тимчасового житла - 2 запити.
5. Надати iнформацiю по передачi котельнi , якi прийнятi рiшення ЧМР.
6. Надати iнформацiю про землi запасу ЧМР.
7. Надати iнформацiю щодо можливостi видiлення коштiв з мiсцевого бюджету на придбання житла учасникам АТО.
8. Надати iнформацiю щодо видiлення фiнансування у 2016 р. з мiського бюджету ГО всеукраїнського союзу ветеранiв АТО.
9. Надати iнформацiю щодо вiльних житлових примiщень, якi є у власностi ЧМР.
10. Надати iнформацiю по примiщенню по вул.. Корольова, 12
11. Надати iнформацiю - калькуляцiю боргiв КП "Червоноградтепло- комуненерго".
12. Надати копiю звернень i вiдповiдей по факту блокування рахункiв КП "Червоноградтеплокомуненерго".
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.11.2015 р.
За перiод з 01 жовтня 2015 р. по 01 листопада 2015 року на адресу мiського голови надiйшло 19 запитiв на iнформацiю, з них:
- 8 - вiд представникiв ЗМI,
- 6 - вiд громадських органiзацiй;
- 5 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю про кiлькiсть приватних iнвесторiв, яким було зменшено пайовий внесок за останнi 5 рокiв .
3. Надати iнформацiю по перелiк земельних дiлянок якi перебували на балансi комунальних пiдприємств i на яких приватними iнвесторами було збудовано об'єкти .
4. Надати iнформацiю про перелiк примiщень, якi протягом 2011-2012р.р. Були переданi громадським органiзацiям .
5. Надати iнформацiю в якiй власностi перебуває будiвля колишнього вiйськкомату.
6. Надати iнформацiю про кiлькiсть осiб. Якi перебувають на квартирному облiку i якi користуються правом на позачергове отримання квартир.
7. Надати iнформацiю про кiлькiсть земельних дiлянок , якi пiдлягають видiленню учасникам АТО.
8. Надати iнформацiю по ремонту пiд'їзду.
9. Надати iнформацiю чи надавався дозвiл на перепланування квартири.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.10.2015 р.
За перiод з 01 вересня 2015 р. по 01 жовтня 2015 року на адресу мiського голови надiйшло 30 запитiв на iнформацiю, з них:
- 8 - вiд представникiв ЗМI,
- 14 - вiд громадських органiзацiй;
- 8 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю про порядок надання земельних дiлянок.
3. Надати iнформацiю по працiвнику КП "Червонограджит- локомунсервiс"
4. Надати копiї графiку роботи мiського автотранспорту .
5. Надати копiї рiшень мiської ради -4 запити.
6. Надати iнформацiю про фiнансовий стан дитячого закладу №18, iнформацiю про будiвельнi роботи в закладi за 2013-2015 рр. - 4 запити.
7. Надати iнформацiю про самовiльне пiдключення до мережi водопроводу.
8. Надати iнформацiю про порядок отримання земельної дiлянки в гаражному кооперативi №5.
9. Надати iнформацiю про правовий статус земель в гаражному кооперативi №5.
10. Надати копiю заяви вiд 22.09.2015 р.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.09.2015 р.
За перiод з 01 серпня 2015 р. по 01 вересня 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 20 запитiв на iнформацiю, з них:
- 2 - вiд представникiв ЗМI,
- 11 - вiд громадських органiзацiй;
- 7 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 2 запити.
2. Надати iнформацiю про розгляд заяв 2 запити
3. Щодо надання статуту громади
4. Щодо ремонту дороги
5. Щодо використання коштiв наданих РЕОП
6. Надати iнформацiю про вулицi та будинки
7. Про надання iнформацiї про чергу на квартиру
8. Про надання iнформацiї про мiсячний графiк роботи водiя маршрутного транспорту.
9. Про надання iнформацiї про витрати на проведення конкурсу по пасажирських перевезеннях
10. Щодо коштiв на замiну труб в будинку по вул. Шептицького,11.
11. Про надання iнформацiї щодо працевлаштування в КП "ЧЖКС".
12. Про надання iнформацiї щодо передачi в приватну власнiсть примiщень в будинку по вул. С.Бандери,18.
13. Про надання iнформацiї по рейсу "Дачi".
14. Надати iнформацiю про вiдповiдального за пiдготовку проекту рiшення сесiї.
15. Про надання iнформацiї щодо вiдкриття автобусного маршруту Червоноград- Сокаль-Угринiв.
16. Надати iнформацiю про фiнансування комунальних послуг.
17. Щодо самовiльного влаштування автостоянки.
18. Про надання iнформацiї щодо фiнансування заходiв до Дня Незалежностi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.08.2015 р.
За перiод з 01 липня 2015 р. по 01 серпня 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 25 запитiв на iнформацiю, з них:
- 19- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 6- вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю по примiщенню по вул. Св. Володимира, 15 .
3. Надати iнформацiю по проекту на ямковий ремонт дорiг м.Червонограда.
4. Надати iнформацiю про насадження дерев в мiстi.
5. Надати iнформацiю по лiфтах.
6. Надати iнформацiю по ремонту дороги по вул. Шкiльна.
7. Надати iнформацiю про статут територiальної громади мiста.
Iншi запити стосувалися надання iнформацiї по орендi земельних дiлянок, надання копiй рiшень Червоноградської мiської ради чи виконавчого комiтету та iнше .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.07.2015 р.
За перiод з 01 червня 2015 р. по 01 липня 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 56 запитiв на iнформацiю, з них:
- 52- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 4- вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю по примiщенню по вул. Св. Володимира, 15 .
3. Надати iнформацiю по переведенню житлової квартири в нежитлове примiщення по вул. Перемоги 3/32.
4. Надати iнформацiю по проходу на вул.Сокальськiй ( в р-нi ринку).
5. Надати копiю дозвiльних документiв на торгiвлю алкогольними напоями пiсля 22.00 год. в закладах мiста.
6. Надати копiю дозвiльних документiв на дiяльнiсть розважальних закладiв мiста пiсля 23.00 год.
7. Надати iнформацiю по автостоянцi на територiї ЦМЛ.
8. Надати iнформацiю по електронному документообiгу .
9. Надати iнформацiю по ЦНАП.
Iншi запити стосувалися надання iнформацiї по орендi земельних дiлянок, надання копiй рiшень Червоноградської мiської ради чи виконавчого комiтету та iнше .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.06.2015 р.
За перiод з 01 травня 2015 р. по 01 червня 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 50 запитiв на iнформацiю, з них:
- 32- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 18- вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 6 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельнiй дiлянцi на вул. Кн Ольги, 72 - 2 запити.
3. Надати iнформацiю про заходи по енергоефективностi в м. Червоноградi на травень- червень 2015 року.
4. Надати iнформацiю про вiльнi земельнi дiлянки в м. Червоноградi
5. Надати iнформацiю по заїзду на територiю ЧЦМЛ - 3 запити .
6. Надати iнформацiю по водопостачанню "бойнi" та ОЛК "Ровесник" - 2 запити.
7. Надати iнформацiю про ремонт дороги Р-15.
8. Надати iнформацiю скiльки пiдприємцiв припинили свою дiяльнiсть з початку 2015 року.
Iншi запити стосувалися надання iнформацiї по орендi земельних дiлянок, надання копiй рiшень Червоноградської мiської ради чи виконавчого комiтету та iнше .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.05.2015 р.
За перiод з 01 квiтня 2015 р. по 01 травя 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 79 запитiв на iнформацiю, з них:
- 71- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 8- вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 6 запитiв.
2. Надати iнформацiю по службовiй машинi мiської ради - 10 запитiв.
3. Надати iнформацiю по пiдготовцi до запуску фонтану - 2 запити
4. Надати iнформацiю по конкурсу на посаду заступника мiського голови.
5. Надати iнформацiю по пральнi ЧЦМЛ .
6. Надати iнформацiю по ремонту зупинки.
7. Надати iнформацiю про кiлькiсть зупинок в м. Червоноградi
8. Надати iнформацiю про ремонт пiшохiдної дорiжки по вул.Iвасюка - 2 запити.
9. Надати iнформацiю по водопостачанню та водовiдведенню "бойнi".
Iншi запити стосувалися надання iнформацiї по орендi земельних дiлянок, надання копiй рiшень Червоноградської мiської ради чи виконавчого комiтету та iнше .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.04.2015 р.
За перiод з 01 березня 2015 р. по 01 квiтня 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 61 запит на iнформацiю, з них:
- 55- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 6- вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю по роботi вiддiлу у справах сiм'ї та молодi - 4 запити.
3. Надати iнформацiю по путiвках на оздоровлення дiтей - 7 запитiв.
4. Надати iнформацiю по кiлькiсть працюючих пенсiонерiв в Червоноградськiй мiськiй радi - 2 запити.
5. Надати iнформацiю по звернення щодо роботи пiдпiльних закладiв iгрових автоматiв.
6. Надати iнформацiю по висновках депутатських комiсiй - 6 запитiв.
7. Надати копiю рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015 р. №62.
8. Надати iнформацiю по пральнi ЦМЛ- 3 запити.
Iншi запити стосувалися надання iнформацiї по орендi земельних дiлянок, кiнотеатру в м.Червоноградi та iнше .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.03.2015 р.
За перiод з 01 лютого 2015 р. по 01 березня 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 98 запитiв на iнформацiю, з них:
- 90- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 8- вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 7 запитiв.
2. Надати iнформацiю по калькуляцiї видаткiв мiського бюджету, по рiзних сумах -20 запитiв
3. Надати iнформацiю про оптимальний штат виконавчих органiв Червоноградської мiської ради.
4. Надати iнформацiю про томограф ЦМЛ.
5. Надати iнформацiю про кiлькiсть працюючих ЦМЛ.
6. Надати iнформацiю по службових автомобiлях мiської ради .
7. Надати графiки занять в спортивних залах шкiл за певнi перiоди - 2 запити.
8. Надати iнформацiю по кiнотеатру по пр.. Шевченка.
Iншi запити стосувалися надання iнформацiї по встановленню i охоронi новорiчної ялинки, мiського бюджету мiста, оренди земельних дiлянок та iнше .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.02.2015 р.
За перiод з 01 сiчня 2015 р. по 01 лютого 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 125 запитiв на iнформацiю, з них:
- 118- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 7 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 5 запитiв.
2. Надати iнформацiю по земельнiй дiлянцi на вул.Сiчневiй, 50.
3. Надати iнформацiю про бетоннi споруди. якi встановлено бiля будiвлi мiської ради.
4. Надати iнформацiю про виконання рiшення мiської ради №720.
5. Надати iнформацiю про розгляд заяви.
6. Надати статут територiальної громади м.Червонограда.
Iншi запити стосувалися надання iнформацiї по встановленню i охоронi новорiчної ялинки, мiського бюджету мiста , оренди земельних дiлянок та iнше .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.01.2015 р.
За перiод з 01 грудня 2014 р. по 01 сiчня 2015 року на адресу мiського голови надiйшов 63 запити на iнформацiю, з них:
- 49- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 14 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 7 запитiв.
2. Надати iнформацiю про розгляд заяви
3. Надати iнформацiю по вiдведенню земельної дiлянки по вул. Шухевича, 12, вул. Стуса, 4 - 2 запити
4. Надати iнформацiю про нагородження Волошина В.I.
5. Надати iнформацiю про поїздку секретаря ради в Баку.
6. Надати iнформацiю, чи виконуються умови договорiв оренди земельних дiлянок.
7. Надати копiю iз проекту вiдведення земельної дiлянки по вул.Шухевича, 12, вул.. Стуса, 4 - 2 запити.
8. Надати iнформацiю в обов'язки якого пiдприємства входять ремонт внутрiдворових дорiг.
9. Надати iнформацiю про рiшення опiкунської ради вiд 02.12.2014 р.
10. Надати iнформацiю про iнспектора у сферi державного контролю за використанням та охороною земель.
11. Надати iнформацiю про видiлення путiвок на оздоровлення дiтей - 5 запитiв
12. Надати iнформацiю, про видiлення коштiв з мiсцевого бюджету на придбання квартир за вiдповiднi перiоди - 6 запитiв.
13. Надати iнформацiю про проведенi виставки -ярмарки в Палацi культури .
14. Надати копiю проекту вiдведення земельної дiлянки на пр. Шевченка, 3а.
15. Надати iнформацiю чи проводились збори територiальної громади м.Червонограда якими було утворено Червоноградську мiську раду .
16. Надати iнформацiю якi оператори зв'язку мають обладнання в житлових будинках , що перебувають на балансi КП "Червонограджитлокомунсервiс".
17. Надати iнформацiю про роботу iз виявлення закладiв iгрових автоматiв у 2011,2012,2013 рр.
18. Надати копiю балансу територiальної громади м. Червонограда.
19. Надати перелiк об'єктiв, житлових будинкiв у яких було проведено ремонт - 4 запити.
20. Надати iнформацiю по кiнотеатру що знаходиться на пр. Шевченка.
21. Надати iнформацiю про використання спортивних залiв навчальних закладiв .
22. Надати iнформацiю чи зверталася Червоноградська мiська рада до правоохоронних органiв з приводу стихiйної торгiвлi.
23. Надати iнформацiю чи зверталася Червоноградська мiська рада до правоохоронних органiв з приводу продажу алкоголю неповнолiтнiм.
24. Надати перелiк всiх нежитлових примiщень якi є на балансi КП "Червонограджитлокомунсервiс".
25. Надати iнформацiю, яку суму сплатили мешканцi м.Червонограда за послуги з утримання будинкiв за 10 мiсяцiв 2014 року.
26. Надати перелiк фiрм, установ якi мають обладнання, кабелi в будинках, якi є на балансi КП "Червонограджитлокомунсервiс".
27. Надати перелiк житлових будинкiв в яких знаходиться обладнання ПАТ "Київстар".
28. Надати iнформацiю про переукладання договорiв на 2015 рiк з операторами .
29. Надати перелiк усiх операторiв , якi надають послуги в житлових будинках. якi є на балансi КП "Червонограджитлокомунсервiс".
30. Надати iнформацiю по утриманню i охоронi новорiчної ялинки - 2 запити.
31. Надати iнформацiю про придбання службової квартири прокурору .
32. Надати iнформацiю про використання примiщень центральної аптеки .
33. Надати iнформацiю про прийнятому рiшенню по земельнiй дiлянцi на вул. Кн.Ольги 72.
34. Надати iнформацiю про вiдсортовану продукцiю на пiдприємствi промислової переробки побутових вiдходiв, сортувальнiй лiнiї, i iн. - 4 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.12.2014 р.
За перiод з 01 листопада 2014 р. по 01 грудня 2014 року на адресу мiського голови надiйшов 28 запитiв на iнформацiю, з них:
- 21- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 7 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю по будiвництву кладовища в с.Бендюга - 4 запити
3. Надати iнформацiю кому i яким рiшенням надано квартиру №4 в будинку 23 по вул. Шевченка.
4. Надати iнформацiю по земельнiй дiлянцi по вул.Шевська бiля будинку № 12.
5. Надати iнформацiю про перелiк i вартiсть послуг, якi входять в поняття утримання будинкiв.
6. Надати iнформацiю в обов'язки якого пiдприємства входять ремонт внутрiдворових дорiг.
7. Надати iнформацiю про чинне рiшення яким встановлено обмеження на продаж алкоголю.
8. Надати iнформацiю, якими документами регламентовано вирубку дерев в Червоноградському мiському парку - 2 запити.
9. Надати iнформацiю по перебуванню на квартирному облiку громадян.
10. Надати iнформацiю по кутках споживачiв, якi розмiщеннi в мiських маршрутках.
11. Надати iнформацiю про вжитi заходи, якi були здiйсненнi по збереженню в мiстi хлiбозаводу, заводу по ремонту шахтного обладнання i iнш.
12. Надати iнформацiю про поїздку секретаря мiської ради в Баку.
13. Надати iнформацiю про розгляд заяв вiд 23.04.2014 р. - 2 запити.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.11.2014 р.
За перiод з 01 жовтня 2014 р. по 01 листопада 2014 року на адресу мiського голови надiйшов 16 запитiв на iнформацiю, з них:
- 14- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 2 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 11 запитiв.
2. Надати iнформацiю на яких пiдставах працюють заклади "миттєвих лотерей" по вул. Сокальська, 1 вул. Шептицького,1 i вул. С.Бандери, 20
3. Надати iнформацiю , якi послуги з 01.10.2014 р. надає ЦНАП.
4. Надати iнформацiю , якi послуги з 01.10.2014 р. надає КП "Комiнтех"
5. Надати iнформацiю чи дозволено стоянку приватного автотранспорту по вул. Сокальськiй 1-9, 4-8., а також по вул. Б. Хмельницького вiд автовокзалу до Церкви Преображення Господнього по обидва боки, скiльки протоколiв про адмiнiстративнi порушення на данних дiлянках вулиць про незаконне паркування було складено працiвниками ДАI з початку 2014 року, як ДАI забезпечує безпеку руху на вказаних дiлянках .
6. Надати вiдповiдь щодо розгляду питання по заявах, якi були поданi в Червоноградську мiську раду i прийняте рiшення по даних заявах, яке прийнято на сесiї ЧМР вiд 16.10.2014 р.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.10.2014 р.
За перiод з 01 вересня 2014 р. по 01 жовтня 2014 року на адресу мiського голови надiйшов 18 запитiв на iнформацiю, з них:
- 12- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 6 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( за певнi перiоди) - 9 запитiв.
2. Надати iнформацiю якi створенi у мiстi органи самоорганiзацiї населення - 2 запити.
3. Надати викопiювання з плану територiї з нанесенням комунiкацiй по вул.Б.Хмельницького, 53, вул. Б.Хмельницького,25 - 2 запити.
4. Надати iнформацiю про склад Червоноградської мiської ради , виконавчого комiтету, виконавчих органiв ради ( усi посадовi особи) i хто з вищезазначених посадових осiб являється учасником анти терористичної операцiї -2 запити
5. Надати iнформацiю про розгляд заяв по видiленню земельної дiлянки.
6. Надати iнформацiю щодо опiкунства дитини
7. Надати копiю висновку органу опiки та пiклування .
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.09.2014 р.
За перiод з 01 серпня 2014 р. по 01 вересня 2014 року на адресу мiського голови надiйшов 14 запитiв на iнформацiю, з них:
- 11- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 3 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( на певнi перiоди) - 6 запитiв.
2. Надати iнформацiю по магазину "Вело-Люкс" по пр. Шевченка, 14.
3. Надати iнформацiю по встановленню МАФ, копiї дозвiльних документiв - 2 запити .
4. Надати iнформацiю скiльки дозволiв надано мiжвiдомчою комiсiєю на вiдключення вiд централiзованого опалення в 2014 роцi.
5. Надати iнформацiю чи зверталися Росса С.И. чи Росса С.В. щодо продовження їм строку користування житлом кв. №128 по вул. С.Бандери, 7 в м. Червоноградi.
6. Надати викопiювання з плану територiї вул.Шухевича 12а, 12в з нанесенням комунiкацiй.
7. Надати викопiювання з плану територiї вул.Б. Хмельницького, 25 - 63 з нанесенням комунiкацiй
8. Надати iнформацiю про склад Червоноградської мiської ради , виконавчого комiтету, виконавчих органiв ради ( усi посадовi особи) i хто з вищезазначених посадових осiб являється учасником анти терористичної операцiї.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.08.2014 р.
За перiод з 01 липня 2014 р. по 01 серпня 2014 року на адресу мiського голови надiйшов 21 запит на iнформацiю, з них:
- 20- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 1 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( на певнi перiоди) - 11 запитiв.
2. Надати iнформацiю коли i ким прийнято рiшення по встановленню МАФ.
3. Надати iнформацiю, чи запланований звiт мiського голови перед територiальною громадою мiста Червонограда.
4. Надати iнформацiю по КП "Ринок "Левада".
5. Надати iнформацiю чи надходили до виконавчих органiв ЧМР звернення громадян, якi мають дачi в районi шахт "Лiсова" i "Вiдродження".
6. Надати iнформацiю про час i мiсце засiдання люстрацiйного комiтету, якщо такий утворювався.
7. Надати iнформацiю в обов'язки якого комунального пiдприємства входить косiння трави по вул. Набережнiй навпроти будинку №5, 23 з боку лугу.
8. Надати iнформацiю про перелiк об'єктiв, якi належать до комунальної власностi територiальної громади мiста Червонограда.
9. Надати iнформацiю чи укладено договiр про оренду примiщення по вул. Шептицького, 12.
10. Надати iнформацiю по МАФ якi знаходяться на територiї КП "Червоноградський ринок".
11. Надати iнформацiю щодо заходiв лiцензування комп'ютерних програмних продуктiв корпорацiї Мйкрософт.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.07.2014 р.
За перiод з 01 червня 2014 р. по 01 липня 2014 року на адресу мiського голови надiйшло 20 запитiв на iнформацiю, з них:
- 20- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради ( на певнi перiоди) - 8 запитiв.
2. Надати iнформацiю про проведенi аукцiони та конкурси з продажу оренди комунального майна з 01.06.2013 по 01.06.2014 р.
3. Надати iнформацiю по питанню продовження автобусного маршруту №3 до шахти № 1 "ВМ"
4. Надати iнформацiю по виплатi коштiв перевiзникам за 2013 р. та 2014 р. по перевезенню пiльгових категорiй громадян .
5. Надати копiю договорiв мiж КП "Червоноградський ринок" i закладом "Наливайко".
6. Надати iнформацiю якi порушення санiтарних норм зафiксовано на вул. Купчинського, 10.
7. Надати iнформацiю по торгiвлi промисловими товарами i по роботi мiського пасажирського транспорту .
8. Надати iнформацiю на якi участки дорiг в мiстi передбаченi гарантiйнi термiни.
9. Надати iнформацiю по законностi розмiщення закладу "Наливайко" , копiї дозвiльних документiв.
10. Надати iнформацiю хто i на якiй пiдставi користується примiщенням по вул. Шептицького, 12.
11. Надати iнформацiю чи отримує мiський бюджет дохiд i в якому розмiрi вiд оренди примiщення по вул. Сокальськiй на сторонi 1-ї площi КП "Червоноградський ринок".
12. Надати iнформацiю чи надходило в Червоноградську мiську раду запрошення на "День дiалогу" , що проходив 25 червня 2014 року в м. Києвi.
13. Надати iнформацiю згiдно яких дозвiльних документiв здiйснюється торгiвля газетними виданнями та побутовою технiкою на територiї критого ринку.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.06.2014 р.
За перiод з 01 травня 2014 р. по 01 червня 2014 року на адресу мiського голови надiйшло 49 запитiв на iнформацiю, з них:
- 44- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 5- вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про порядок проведення мирних зiбрань на територiї Червоноградської мiської ради - 3 запити
2. Надати iнформацiю про структуру виконавчих органiв Червоноградської мiської ради, посадовi обов'язки Червоноградського мiського голови та його заступникiв, секретаря мiської ради. Положення про кожен iз структурних пiдроздiлiв Червоноградської мiської ради - 30 запитiв .
3. Надати iнформацiю по виконанню бюджету м.Червонограда на 20.05.2014 р.
4. Надати iнформацiю , якi плануються дiї щодо заборони роботи пiдпiльних закладiв iгрових автоматiв.
5. Надати iнформацiю про наявнiсть вiльних земельних дiлянок пiд iндивiдуальне будiвництво - 2 запити.
6. Надати iнформацiю про прийнятi рiшення по змiнi тарифiв на водопостачання з 01.05.2014 року.
7. Надати копiї облiкових карт та схем Парку культури та iнших вiдпочивальних зон на територiї Червоноградської мiської ради, якi знаходяться на балансi КП "Комунальник".
8. Надати iнформацiю хто займається благоустроєм на територiї цвинтарiв.
9. Надати iнформацiю про норми зелених насаджень на 1 мешканця мiста.
10. Надати iнформацiю щодо розгляду заяви I.Федуся.
11. Надати iнформацiю щодо розгляду листа про iнформування ЗМI.
12. Надати iнформацiю про запланованi заходи на територiї Червоноградської мiської ради за певнi перiоди 2014 року - 7 запитiв
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.05.2014 р.
За період з 01 квітня 2014 р. по 01 травня 2014 року на адресу міського голови надiйшло 50 запитів на iнформацiю, з них:
- 44- від представників ЗМІ, організацій;
- 6 - від громадян України.
Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати інформацію чи існують обмеження на безкоштовний проїзд в громадському транспорті для дітей з багатодітних сімей.
2. Надати інформацію по виконавцю робіт з капітального ремонту будівлі Червоноградської центральної міської лікарні .
3. Надати копію рішення Червоноградської міської ради № 253 від 13.03.2008 р.
4. Надати інформацію про наявність внутрішньої електронної системи документообігу.
5. Надати інформацію по земельних ділянках Червоноградської центральної міської лікарні.
6. Надати інформацію про вільні земельні ділянки.
7. Надати копію протоколу засідання міжвідомчої комісії від 29.03.2013 р.
8. Надати інформацію ким і коли був виданий дозвіл на розміщення МАФ для торгівлі хлібобулочними виробами на території Червоноградського ринку.
9. Надати інформацію про межі території навчальних закладів, медичних закладів , скверів, бульварів в м. Червонограді - 33 запити.
10. Надати інформацію про прибудови до квартир, будинків, які були узаконенні через суди.
11. Надати інформацію про перепланування квартири по вул. Корольова, 15.
12. Надати інформацію про рішення чи розпорядження про затвердження плану заходів щодо реалізації стратегії захисту інтересів і інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.
13. Надати інформацію про причини відмови прийняття рішення виконкому "Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 26.01.2012 р. №19".
14. Надати інформацію про плани по ремонту доріг на 2014 рік.
15. Надати інформацію по генеральному плану м.Червонограда.
16. Надати інформацію про стан розгляду звернення члена виконавчого комітету Федуся І.П. від 14.04.2014 р.
17. Надати копію листа ДП ДІПМ "Місто проект" від 16.03.2012 р. №432/12-1.
18. Надати інформацію про заплановані заходи з 06.04.2014 по 13.04.2014р.
На всі запити надано відповіді у встановлений законодавством термін
01.04.2014 р.
За перiод з 01 березня 2014 р. по 01 квiтня 2014 року на адресу мiського голови надiйшло 14 запитiв на iнформацiю, з них:
- 12- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 2 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про проведення мирних зiбрань на територiї Червоноградської мiської ради.
2. Надати iнформацiю хто в м.Червоноградi здiйснює чистку коминiв у житлових будинках i яка вартiсть таких послуг.
3. Надати iнформацiю та копiї документiв по видiленню службових квартир працiвникам правоохоронних органiв за перiод з 01.01.2011 по 27.02.2014 р.
4. Надати копiю рiшень по видiленню квартир особам, якi перебувають на квартирному облiку в м.Червоноградi за перiод з 01.01.2011 по 27.02.2014 р.
5. Надати iнформацiю щодо умов оренди примiщення Малої зали Народного дому релiгiйною громадою "Благодать".
6. Надати копiю листiв вiд 18.02.2014 р. № 3/16-887/2-14 i 18.02.2014 р. № 3/16-888/2-14 .
7. Надати iнформацiю хто здiйснює послуги харчування дiтей у школах i хто вiдповiдає за якiсть надання таких послуг.
8. Надати iнформацiю хто вiдповiдає за чистоту Червоноградських маршруток i хто з працiвникiв виконавчого комiтету залiснює за цим контроль.
9. Надати копiї рiшень виконавчого комiтету вiд 16.01.1992 р № 15 i вiд 17.12.1992 № 435.
10. Надати iнформацiю хто i яким наказом був нагороджений до Дня вчителя , чи був нагороджений директор школи -iнтернату В.Волошин.
11. Надати iнформацiю про перелiк загальноосвiтнiх навчальних закладiв м. Червонограда i кiлькiсть учнiв якi навчалися у 2012-2013 рр.
12. Надати копiї документiв про перерахунок до бюджету м.Червонограда коштiв КП "Червоноградський ринок".
13. Надати iнформацiю про межi Парку культури м.Червонограда.
14. Надати копiї документiв на пiдставi яких було прийнято рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.03.2014 № 585.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.03.2014 р.
За перiод з 01 лютого 2014 р. по 01 березня 2014 року на адресу мiського голови надiйшло 6 запитiв на iнформацiю, з них:
- 2- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй;
- 4 - вiд громадян України.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по рiшенню Червоноградської мiської ради вiд 03.01.2013 р. №382.
2. Надати копiю рiшення Червоноградської мiської ради вiд 30.01.2014 р. №540.
3. Надати iнформацiю щодо запланованих заходiв, програм, на перiод 2013-2014 рр. та їх виконання за 2013 рiк.
4. Надати копiю рiшення виконавчого комiтету .вiд 29.01.2014 р. №10.
5. Надати вiдповiдь на iнформацiйний запит вiд 03.12.2013 р.
6. Надати копiї документiв, що пiдтверджують вiдкладання розгляду звернення про затвердження технiчної документацiї щодо встановлення меж земельної дiлянки.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.02.2014 р.
За перiод з 01 сiчня 2014 р. по 01 лютого 2014 року на адресу мiського голови надiйшло 4 запити на iнформацiю, з них:
- 4- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю хто i на якiй пiдставi здiйснює охорону громадського порядку на Вiчевiй площi.
2. Надати iнформацiю по заборгованостi iз заробiтної плати на державних пiдприємствах , установах, органiзацiях на територiї Червоноградської мiської ради .
3. Надати копiї документiв по зверненнях мiського голови в прокуратуру Сокальського району щодо законностi дiй службових осiб Сокальськоїї райдержадмiнiстрацiї при виконаннi функцiй органiзатора перевезень у межах району.
4. Надати iнформацiю кому належить рекламний баннер по пр.Шевченка, 14 у м. Червоноградi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
31.12.2013 р.
За перiод з 01 грудня 2013 р. по 31 грудня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 8 запитiв на iнформацiю, з них:
- 1 - вiд громадян України;
- 7- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю згiдно яких документiв прийнято рiшення виконкому Червоноградської мiської ради №392 вiд 20.10.1988 р.
2. Надати iнформацiю по рiшеннях Червоноградської мiської ради та виконавчого комiтету , якi регулювали встановлення тарифiв на послуги з вивезення побутових вiдходiв.
3. Надати iнформацiю хто є головою територiальної громади мiста Червонограда.
4. Надати iнформацiю по режиму роботи КП "Червоноградський ринок".
5. Надати iнформацiю по рiшенню Червоноградської мiської ради № 608 вiд 21.10.2013 р. - 2 запити
6. Надати копiї рiшень Червоноградської мiської ради вiд 26.09.2012 р. №148.
7. Надати iнформацiю по кiлькостi житлових будинкiв, якi пiдключенi до центрального опалення.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.12.2013 р.
За перiод з 01 листопада 2013 р. по 01 грудня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 6 запитiв на iнформацiю, з них:
- 1 - вiд громадян України;
- 5- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю на основi яких дозвiльних документiв розбудовується магазин "Мiледi" на територiї ринку.
2. Надати ви копiювання з генплану мiста житлового кварталу К.12 з зазначенням меж вiльних земельних дiлянок по вул.Галицька в м.Червоноградi.
3. Надати iнформацiю про останнє пiдняття тарифiв на послуги з вивезення ТПВ, що надає КП "Комунальник"
4. Надати копiї документiв по розрахунку орендної плати по утриманню торгiвельного мiсця на КП "Червоноградський ринок".
5. Надати iнформацiю по земельнiй дiлянцi ПП "Лiга" на територiї КП "Червоноградський ринок"
6. Надати iнформацiю по пiдприємствах якi надають послуги з холодного водопостачання, теплової енергiї, централiзованого опалення, гарячого водопостачання.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.11.2013 р.
За перiод з 01 жовтня 2013 р. по 01 листопада 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 8 запитiвна iнформацiю, з них:
- 2 - вiд громадян України;
- 6- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю чи надавала Червоноградська мiська рада дозвiл на виїзну торгiвлю на вул. Шухевича - 2 запити.
2. Надати iнформацiю про встановлення на Червоноградському ринку об'єкта "Шашличок у Бориса".
3. Надати iнформацiю чому працiвники КП "Червоноградський ринок" не отримують премiю за 3 мiсяцi.
4. Надати iнформацiю про умови розмiщення стенду МО ПП "Удар" у м.Червоноградi.
5. Надати копiї документiв по засiданню комiсiї iз вибору земельних дiлянок вiд 23.10.2013 р.
6. Надати копiю документiв, якими створено комiсiю iз вибору земельних дiлянок.
7. Надати iнформацiю по росту заробiтної плати та пенсiй за перiод з 2010 року по жовтень 2013 року.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.10.2013 р.
За перiод з 01 вересня 2013 р. по 01 жовтня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 5 запитiвна iнформацiю, з них:
- 3 - вiд громадян України;
- 2- вiд представникiв ЗМI, органiзацiй
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю щодо незаконного перепланування квартири у багатоквартирному житловому будинку пiд магазин в м.Соснiвка по вул.Галицькiй, 7.
2. Надати повний перелiк гурткiв та спортивних секцiй, якi функцiонують у Червоноградських позашкiльних навчальних закладах.
3. Надати iнформацiю чи визначенi виконавчим комiтетом ЧМР обмеження щодо продажу пива (роздрiбно).
4. Надати iнформацiю про власника гуртожитку по вул.Львiвськiй , 19. та статус в якому перебуває даний гуртожиток.
5. Надати iнформацiю по черзi на позачергове отримання житла для вiйськовослужбовцiв.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.09.2013 р.
За перiод з 01 серпня 2013 р. по 01 вересня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 2 запити на iнформацiю, з них:
- 2 вiд громадян України;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по обрiзцi дерев на вул.Грушевського, 17 та вул.Шашкевича,6.
2. Надати iнформацiю по гуртожитку по вул. Парковiй , 4.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.08.2013 р.
За перiод з 01 липня 2013 р. по 01 серпня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 29 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7 вiд громадян України;
- 21- вiд представника громадської органiзацiї
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю згiдно яких дозвiльних документiв встановлений кiоск по вул.Сокальськiй ( 2 запити);
2. Надати iнформацiю по використанню коштiв на видiлених святкування Дня молодi i Дня Конституцiї у 2013 р , 2011 р. 2010 р. ( 3 запити)
3. Надати iнформацiю по автобусних маршрутах "Червоноград - Дачi "Шахта "Лiсова" ( 3 запити);
4. Надати копiю документiв на основi яких вiдмовлено в наданнi дозволу на перепоховання померлого Кравця В.М.
5. Надати роз'яснення , чи згiдно з Регламентом ЧМР надання права на виступ зареєстрованим громадянам на засiданнi сесiї є процедурним питанням i приймається 1/3 голосiв.
6. Надати iнформацiю про реєстрацiю запиту на iнформацiю вiд 25.06.2013 р.
7. Надати iнформацiю по тарифах на технiчне обслуговування лiфтiв в житлових будинках ( 2 запити).
8. Надати iнформацiю про кiлькiсть звернень директора КП "Червоноградський ринок" про необхiднiсть видiлення земельної дiлянки для влаштування мiсць торгiвлi с/г продукцiєю ;
9. Надати iнформацiю чи приймався Регламент виконкому ЧМР, надавти його копiю.
10. Надати iнформацiю про дозвiльнi документи на право забудови санiтарної зони i торгiвлi по вул..Сокальськiй мiж магазином "Україна i аптекою ( 2 запити).
11. Надати iнформацiю по встановленню дитячого майданчика на вул. Сокальськiй,2.
12. Надати iнформацiю про наявнiсть вiльних земельних дiлянок для iндивiдуального будiвництва на територiї ЧМР.
13. Надати iнформацiю по капiтальному ремонту дорiг з 2010 по 2013 рiк.
14. Надати iнформацiю по зверненнях мiської ради до прокуратури та МВ ГУМВСУ у Львiвськiй областi стосовно роботи iгрових закладiв з гральними автоматами за перiод 2011-2013рр.
15. Надати iнформацiю скiльки осiб притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi за стихiйну торгiвлю бiля буд.№6 по вул.Сокальськiй.
16. Надати iнформацiю по пiльговому перевезенню громадян.
17. Надати iнформацiю по актах прокурорського реагування , якi надходили у виконком i ЧМР з приводу надання дозволiв на встановлення iндивiдуального опалення.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.07.2013 р.
За перiод з 01 червня 2013 р. по 01 липня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 11 запитiв на iнформацiю, з них:
- 2- вiд громадян України;
- 9- вiд представника громадської органiзацiї
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по безкоштовних лiках для цукрового дiабету;
2. Надати iнформацiю про КП "Червоноградський ринок";
3. Надати iнформацiю про те, скiльки було видiлено коштiв по заявi громадської органiзацiї "Нiка" для автобусного перевезення;
4. Надати iнформацiю про те, скiльки було видiлено коштiв на проведення святкових заходiв, де були задiянi пiротехнiчнi засоби;
5. Надати iнформацiю про встановленi цiни на послуги та торгiвлю с/г продукцiєю перед ринком.
6. Надати iнформацiю про пасажирськi перевезення в мiстi;
7. Надати iнформацiю як вирiшене питання iз стадiоном школи№10;
8. Надати iнформацiю як вирiшене питання iз зоною вiдпочинку бiля пiдвiсного моста на р. З.Буг;
9. Надати iнформацiю про незавершене будiвництво на пр. Шевченка,3"б"
10. Надати iнформацiю по факту реклами на КП "Червоноградський ринок";
11. Надати iнформацiю згiдно яких дозвiльних документiв встановлено кiоск на вул.. Сокальськiй.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.06.2013 р.
За перiод з 01 травня 2013 р. по 01 червня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 15 запитiв на iнформацiю, з них:
- 7- вiд громадян України;
- 8- вiд представникiв ЗМI , полiтичних партiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про строки i запланованi витрати на ремонт дорiг ( 2 запити)
2. Надати iнформацiю про депутатiв Червоноградської мiської ради.
3. Надати iнформацiю про стан культури у мiстi, мiськi програми i культурно-мистецькi заходи .
4. Надати копiї документiв комiсiї захисту правв дитини по Жук А.Ф.
5. Надати iнформацiю по земельних дiлянках, якi можуть бути використанi пiд забудову iндивiдуальних житлових будинкiв.
6. Надати копiю рiшення Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011р. № 158.
7. Надати iнформацiю про строки i запланованi витрати на ремонт внутрi квартальних дорiг.
8. Надати iнформацiю по земельних дiлянках КП "Червоноградський ринок"
9. Надати iнформацiю про виконавця ремонту вул..С.Бандери ( Нова шахтарська).
10. Надати копiю документу, яким обмежуються кiлькiсть пiльгових мiсць в мiському транспортi.
11. Надати iнформацiю , чи звiтувався мiський голова перед територiальною громадою у 2012,2011,2010,2009 рр.
12. Надати копiю висновку по реконструкцiї квартири 66 по вул. Корольова, 15.
13. Надати iнформацiю по пам'ятнику "Вiйськовий танк".
14. Надати iнформацiю, щодо суми коштiв витрачених на ремонт дорiг "Службою автомобiльних дорiг у Львiвськiй областi" та ДП "Львiвський облавтодор" за перiод 2003-2013 рр.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.05.2013 р.
За перiод з 01 квiтня 2013 р. по 01 травня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 7 запитiв на iнформацiю, з них:
- 6- вiд громадян України;
- 1- вiд представникiв ЗМI , полiтичних партiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю скiльки пенсiонерiв працює в школах мiста станом на квiтень 2013 року, скiльки молодих вчителiв почали працювати в школах у 2011,2012 рр.
2. Надати iнформацiю по КП "Червоноградський ринок".
3. Надати iнформацiю про наявнiсть в м.Червоноградi земельних дiлянок для будiвництва житлових будинкiв.
4. Надати iнформацiю про вiддiл захисту прав споживачiв .
5. Надати iнформацiю про законнiсть перепланування квартири №66 по вул.. Корольова, 15.
6. Надати iнформацiю якими нормативними документами керується орган мiсцевого самоврядування регулюючи мирнi зiбрання в м.Червоноградi.
7. Надати копiї договорiв укладених на закупiвлю послуг з видалення ТПВ у 2012 роцi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.04.2013 р.
За перiод з 01 березня 2013 р. по 01 квiтня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 7 запитiв на iнформацiю, з них:
- 6- вiд громадян України;
- 1- вiд представникiв ЗМI , полiтичних партiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про перелiк програм спрямованих на забезпечення роздiльного збору смiття на територiї мiста у 2013 роцi.
2. Надати iнформацiю по вiдновленню пiшохiдного переходу ( зебра) на вул. Iвасюка в районi магазину "Свiтлячок".
3. Надати iнформацiю про наявнiсть в м.Червоноградi полiгону твердих побутових вiдходiв.
4. Надати iнформацiю про дотримання вимог припису Державної екологiчної iнспекцiї по дотриманню природоохоронного законодавства .
5. Надати копiю рiшення Червоноградської мiської ради №303 вiд 11.07.2012 року.
6. Надати iнформацiю скiльки перевiзникiв задiяно на маршрутах загального користування з 2003 до 2013 року.
7. Надати проектну документацiю по об'єктах : капiтальний ремонт вулиць ( Шевченка, Купчинського, Б.Хмельницького).
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.03.2013 р.
За перiод з 01 лютого 2013 р. по 01 березня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 10 запитiв на iнформацiю, з них:
- 3- вiд громадян України;
- 7- вiд представникiв ЗМI , полiтичних партiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю кому на правi власностi належить земельна дiлянка №528 в гаражному кооперативi №6 на стоянцi №2 в м.Червоноградi.
2. Надати iнформацiю якi пiдприємства проводили мiськi перевезення з 1994 по 2012 р, чи видiлялися кошти на погашення витрат за пiльгове перевезення.
3. Надати iнформацiю по доменному iменi веб-сайту Червоноградської мiської ради.
4. Надати Регламент мiської ради та копiю рiшення яким прийнято Регламент Червоноградської мiської ради.
5. Надати iнформацiю , якi роботи проведено i плануються в м.Червоноградi за програмою "Питна вода" .
6. Надати iнформацiю про комп'ютери, сервери, ноутбуки, мобiльнi пристрої та встановленi в них програмнi продукти, якими володiє, користується та розпоряджається Червоноградська мiська рада.
7. Надати iнформацiю про майновi права Червоноградської мiської ради на програмнi продукти, якi розробленi компанiєю "Майкрософт" та термiни дiї майнових прав.
8. Надати iнформацiю, чи проводились Державною екологiчною iнспекцiєю у Львiвськiй областi перевiрки дотримання вимог природоохоронного законодавства по використанню полiгону ТПВ в районi заводу "Змiна" починаючи з 20.09.2000 р. i до сьогоднi.
9. Надати копiю розпорядження мiського голови вiд 24.12.1999 р. № 495
10. Надати iнформацiю скiльки лiжко-мiсць у Червоноградськiй ЦМЛ i скiльки хворих перебуває на стацiонарному лiкуваннi в ЧЦМЛ станом на 25.02.2013 року.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.02.2013 р.
За перiод з 01 сiчня 2013 р. по 01 лютого 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 6 запитiв на iнформацiю, з них:
- 4- вiд громадян України;
- 2- вiд представникiв ЗМI , полiтичних партiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю на пiдставi яких нормативних актiв регулюється питання утримання собак в м.Червоноградi та хто здiйснює контроль за дотриманням правил утримання собак в м.Червоноградi
2. Надати копiю звернень по факту замiни вiкон в Червоноградськiй мiськiй лiкарнi, а також вiдповiдi на данi звернення.
3. Надати iнформацiю скiльки коштiв на освiту було закладено в бюджетi мiста на 2012 рiк i в бюджетi мiста на 2013 рiк
4. Надати статут територiальної громади, Регламент мiської ради дiючого скликання, Регламент виконавчого комiтету мiської ради.
5. Надати iнформацiю по викладанню предмету "Основи здоров'я" в 7-их та 8-их класах.
6. Надати iнформацiю скiльки перевiзникiв працювало на маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради у 2012 роцi. Хто з перевiзникiв отримав компенсацiї з державного та мiсцевого бюджетiв на перевезення пiльгових категорiй пасажирiв за 2012 рiк. Хто розподiляє мiж перевiзниками субвенцiю з державного бюджету на компенсацiйнi виплати та пiльговий проїзд громадян.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.01.2013 р.
За перiод з 01 грудня 2012 р. по 01 сiчня 2013 року на адресу мiського голови надiйшло 10 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5- вiд громадян України;
- 5- вiд представникiв ЗМI , полiтичних партiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про кiлькiсть засiдань сесiї Червоноградської мiської ради, участь у засiданнях сесiї депутатiв, кiлькiсть прийнятих рiшень.
2. Надати iнформацiю про кiлькiсть дiтей над якими встановлено опiку, якi потребують допомоги. Кiлькiсть одиноких матерiв, iнвалiдiв з дитинства, дiтей-iнвалiдiв.
3. Надати iнформацiю про умови конкурсу на оренду примiщення за адресою м. Червоноград вул.Шептицького, 1а.
4. Надати iнформацiю про кiлькiсть витрачених коштiв i виконаних роботах по примiщеннях i будiвлях центральної мiської лiкарнi.
5. Надати ксерокопiї листiв, де пiдприємцi з Червоноградського мiського ринку пiдписувались за надання оренди торгiвельного мiсця чи бронювання на ринку.
6. Надати iнформацiю по причинi вiдмови у призначеннi субсидiї.
7. Надати iнформацiю по полiгону твердих побутових вiдходiв в районi заводу "Змiна" .
8. Надати iнформацiю скiльки коштiв було витрачено з мiського бюджету у 2012 роцi на закупiвлю медикаментiв для хворих на ВIЛ/ СНIД, онкологiчнi захворювання, гепати.
9. Надати iнформацiю про вiдсутнiсть на автовокзалi графiку руху маршрутних автобусiв по мiсту.
10. Надати iнформацiю про балансоутримувача дороги по вул. Бiчна Львiвська.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.12.2012 р.
За перiод з 01 листопада 2012 р. по 01 грудня 2012 року на адресу мiського голови надiйшло 18 запитiв на iнформацiю, з них:
- 9- вiд громадян України;
- 9- вiд представникiв ЗМI , полiтичних партiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по передачi гуртожиткiв у власнiсть територiальної громади мiста - 2 запити.
2. Надати iнформацiю щодо застосування електронного цифрового пiдпису в установi.
3. Надати iнформацiю по проведенню конкурсу на право оренди по примiшенню на вул Шептицького, 12.
4. Надати iнформацiю про кiлькiсть зареєстрованих фiзичних осiб - пiдприємцiв у перiод з 2005 р. по 01.11.2012 р. - 2 запити.
5. Надати iнформацiю по виплатi компенсацiї постраждалим внаслiдок нещасного випадку в кiнотеатрi "Україна" в 1998 р. - 2 запити.
6. Надати iнформацiю про надання довiдки на отримання субсидiї.
7. Надати копiї документiв по засiданню комiсiї вiд 14.11.2012 з вибору земельних дiлянок.
8. Надати iнформацiю по лiквiдацiї КП "Екран" i ким i коли було придбано будiвлю кiнотеатру "Україна".
9. Надати iнформацiю щодо погодження технiчної документацiї на земельну дiлянку по вул.Кн.Ольги 72.
10. Надати iнформацiю по самовiльному будiвництву по вул.Заньковецької,18.
11. Надати iнформацiю по призначенню субсидiї.
12. Надати iнформацiю про кiлькiсть всиновлених дiтей, одиноких матерiв, якi потребують допомоги.
13. Надати iнформацiю про умови конкурсу на оренду примiщення по вул.. Шептицького, 1а.
14. Надати iнформацiю по виконанню ремонтних робiт на об'єктах Червоноградської центральної мiської лiкарнi.
15. Надати iнформацiю щодо вiдключення вiд мереж ЦО i ГВП житлового будинку по вул.Набережна, 27.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.11.2012 р.
За перiод з 01 вересня 2012 р. по 01.10.2012 року на адресу мiського голови надiйшло 10 запитiв на iнформацiю, з них:
- 9- вiд громадян України;
- 1- вiд представникiв ЗМI..
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати план схему земельної дiлянки, яка є власнiстю ПП "Майдан", надати копiю рiшення, яким видiлялася ця земельна дiлянка - 2 запити.
2. Надати iнформацiю щодо вiдключення мешканцiв мiста вiд мереж. ЦО i ГВП за перiод з 01.06.2012р по даний час - 2 запити.
3. Надати iнформацiю кому i на якi мiсця надавались дозволи на розмiщення передвиборчої агiтацiї.
4. Надати матерiали по комiсiї з питань захисту прав дитини на пiдставi яких був наданий висновок щодо дитини.
5. Надати iнформацiю по реконструкцiї пологового будинку Центральної мiської лiкарнi.
6. Надати копiю рiшення виконкому вiд 29.06.2011 №108 - 2 запити.
7. Надати iнформацiю за якi кошти здiйснюється приватизацiя будинку по вул.Стуса, 29а.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.10.2012 р.
За перiод з 01 вересня 2012 р. по 01.10.2012 року на адресу мiського голови надiйшло 10 запитiв на iнформацiю, з них:
- 8- вiд громадян України;
- 2- вiд представникiв ЗМI, громадських органiзацiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю де у м.Червоноградi розташованi зони вiдпочинку громадян i парковi зони.
2. Надати копiї рiшення виконкому вiд 23.02.2012 №28.
3. Надати iнформацiю з якими мешканцями проводились зустрiчi , щодо необхiдностi вiдновлення Палацу Потоцьких, а не будiвництва банкетного залуТзОВ "Кристинопiль-iнфо"
4. Надати iнформацiю кому i на якi мiсця надавались дозволи на розмiщення передвиборчої агiтацiї.
5. Надати iнформацiю скiльки витрачено коштiв на проведення ремонту стадiону НВК №10.
6. Надати iнформацiю по приватизацiї гуртожиткiв.
7. Надати iнформацiю про iнвентаризацiю гуртожиткiв.
8. Надати iнформацiю по постiйно-дiючiй мiжвiдомчiй комiсiї по розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж. ЦО i ГВП, ( вул.Набережна, 27, I-й пiд'їзд).
9. Надати iнформацiю який на сьогоднiшнiй день в м.Червоноградi розмiр житлової площi на 1 особу.
10. Надати iнформацiю щодо узаконення добудови до гаражу №6а/2 в гаражному кооперативi №3 гр.Утченко В.I
. На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.09.2012 р.
За перiод з 01 серпня по 01 вересня 2012 року на адресу мiського голови надiйшло 10 запитiв на iнформацiю, з них:
- 4- вiд громадян України;
- 6- вiд представникiв ЗМI, громадських органiзацiй.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по демонтажу пам'ятника В.I. Ленiну в м.Червоноградi.
2. Надати iнформацiю по будинку №19 по вул.. Львiвськiй в м.Червоноградi. ( гуртожиток).
3. Надати копiї рiшень виконкому Червоноградської мiської ради вiд 26.08.2011 р. №147 та копiї колективного звернення мешканцiв з вул. Гоголя вiд 14.07.2010 р. - 2 запити.
4. Надати iнформацiю щодо усунення порушень громадянином Карабiним З.О. по вул.Кристинопiльська, 1 по припису Державної iнспекцiї сiльського господарства у Львiвськiй областi. - 2 запити.
5. Надати iнформацiю по генеральному плану м.Червонограда.
6. Надати iнформацiю щодо вiдведення мiсць для проведення передвиборчої агiтацiї.
7. Надати iнформацiю по зверненню Гнiдець Н.Д. до мiжвiдомчої комiсiї по розгляду питань щодо вiдключенню вiд мереж центрального опалення. - 2 запити
8. Надати iнформацiю по яких критерiях формувалися списки запрошених на урочисту сесiю Червоноградської мiської ради 23.08.2012 р.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.08.2012 р.
За перiод з 01 липня по 01 серпня 2012 року на адресу мiського голови надiйшло 11 запитiв на iнформацiю, з них:
- 9- вiд громадян України;
- 2- вiд представникiв ЗМI.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю щодо розгляду заяви вiд 28.05.2012 р. про незаконну добудову до балкону по вул.Корольова , 15 кв. 66..- 3 запити.
2. Надати iнформацiю, яка кiлькiсть заяв з питань вiдключення вiд системи центрального опалення була розглянута на засiданнi Мiжвiдомчої комiсiї з 01.06.2011 року по даний час, скiльки iз цих заяв розглянуто позитивно - 3 запити.
3. Надати завiреннi копiї рiшень сесiї Червоноградської мiської ради вiд 11.04.2002 №1 та вiд 27.09.2002 р. №28.
4. Надати iнформацiю по демонтажу торговельних павiльйонiв збудованих на ринку "Майдан", що знаходяться в охороннiй зонi пiдземного газопроводу по вул.Б.Хмельницького.
5. Надати iнформацiю до якої категорiї належить територiя вiд рiчки Солокiя навпроти вулицi Лемкiвська до межi садiвничого кооперативу.
6. Надати iнформацiю чи завершено будiвництво торгового центру на вул.С. Бандери.
7. Надати iнформацiю, щодо демонтажу пам'ятника В.I. Ленiну в м. Червоноградi в 1990 роцi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.07.2012 р.
За перiод з 01 червня по 01 липня 2012 року на адресу мiського голови надiйшло 9 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5- вiд громадян України;
- 4- вiд представникiв громадської органiзацiї.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю чи заплановано на червень проведення громадських слухань щодо проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi.
2. Надати витяг з рiшення Червоноградської мiської ради "Про визначення перелiку пiдприємств, установ, органiзацiй на територiї Червоноградської мiської ради , яким необхiдно отримати лiмiт на утворення та розмiщення вiдходiв на 2013 рiк"
3. Надати iнформацiю скiльки абонентiв м.Червонограда станом на 01.06.2012 р. вiд'єднаннi вiд системи центрального опалення. ( 2 запити)
4. Надати копiю Положення про проведення конкурсу на замiщення вакантної посади головного редактора газети "Новини Прибужжя"
5. Надати iнформацiю про умови договору , на яких повинно проводитись перевезення по дачному маршруту шахта "Лiсова", шахта "Вiдродження"
6. Надати iнформацiю скiльки задiяно перевiзниками маршрутних автобусiв , з якою кiлькiстю посадочних мiсць.
7. Надати iнформацiю скiльки та де саме встановлено пам'ятники жертвам Голокосту у Львiвськiй областi, хто слiдкує за їх станом . Скiльки та де знаходяться єврейськi цвинтарi, хто слiдкує за їх станом.
8. Надати iнформацiю яку кiлькiсть коштiв i вiд яких статей надходження отримала територiальна громада м.Червонограда ( мiський бюджет) за 2009, 2010, 2011, 1-й квартал 2012 р.р. вiд суб'єктiв господарської дiяльностi, якi здiйснюють ринкову торгiвлю у м. Червоноградi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.06.2012 р.
За перiод з 01 травня по 01 червня 2012 року на адресу мiського голови надiйшло 10 запитiв на iнформацiю, з них:
- 6- вiд громадян України;
- 1 - вiд представника ТзОВ;
- 3- вiд представникiв громадської органiзацiї.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю по пiльговому маршруту №3.
2. Надати iнформацiю по житловому будинку№9 по вул. Клюсiвська (про право власностi)
3. Надати iнформацiю про Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин м.Червонограда" ., рiшення про присвоєння Бандерi С.А. та Шухевичу Р.Й такого звання.
4. Надати iнформацiю чи приймався Червоноградської мiською радої, виконавчим комiтетом ЧМР правовий акт з приводу встановлення порядку надання в безоплатне користування примiщень для роботи громадських приймалень на пiдставi Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".
5. Надати iнформацiю, якi ость анi тарифи на електро-, газо-, водо-, теплопостачання , утримання будинкiв та прибудинкових територiй дiяли до 1.09.2001 року i з 1.09.2011 року по сьогоднi. ( 2 запити)
6. Надати iнформацiю, чи зареєстровано на територiї м.Червонограда територiальну громаду м. Червонограда.
7. Надати iнформацiю чи має Червоноградська мiська радi i її виконавчий комiтет правонаступнi документи ( 2 запити)
8. Надати iнформацiю чи здiйснюється Червоноградської мiською радою погодження вивiсок, розмiщених на об'єктах торгiвлi.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.05.2012 р.
За перiод з 01 квiтня по 01 травня 2012 року на адресу мiського голови надiйшло 11 запитiв на iнформацiю, з них:
- 8- вiд громадян України;
- 1 - вiд представникiв ЗМI;
- 2- вiд представникiв громадської органiзацiї.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю про перелiк пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi здiйснюють свою пiдприємницьку дiяльнiсть на територiї Червоноградської мiської ради. .
2. Надати копiю "свiдоцтва на право власностi" з технiчним паспортом на будiвлю по вул.Богуна ,3 .
3. Надати перелiк суб'єктiв господарювання, що наявнi на територiї Червоноградської мiської ради, яким необхiдно отримати лiмiт на утворення та розмiщення вiдходiв на 2013 рiк.
4. Надати iнформацiю по земельнiй дiлянцi ПП "Майдан" - 3 запити
5. Надати iнформацiю, чи вiдбувалися змiни у депутатському складi ради з часу проведення мiсцевих виборiв у жовтнi 2010 року i якi саме.
6. Надати копiю паспорта забудови та копiї технiчної документацiї по забудовi по вул.Травневiй 29
7. Надати копiю рiшення Червоноградської мiської ради вiд 05.04. 12 р. по встановленню межi земельної дiлянки по вул.. Св. Володимира , 46
8. Надати iнформацiю по будiвлi на вул.. Св. Володимира , 15.
9. Надати iнформацiю про кiлькiсть пiдручникiв "Основи здоров?я" 7-8 класiв , автори Воронцова i Пономаренко, якi використовуються в школах на даний час.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.04.2012 р.
За період з 01 березня по 01 квітня 2012 року на адресу міського голови надiйшло 3 запити на iнформацiю, з них:
- 2 - від громадян України;
- 1- від вищестоящих органів влади.
Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати інформацію, чи має право Турко В.І одночасно займати дві посади: заступника міського голови і начальника фінансового управління.
2. Надати інформацію по відшкодуванню коштів перевізникам за 2011 рік.
3. Надати інформацію, чи зверталися перевізники до міської влади з прохання про відшкодування витрат на пільгове перевезення громадян.
На всі запити надано відповіді у встановлений законодавством термін
01.03.2012 р.
За перiод з 01 лютого 2011 р. по 01 березня 2012 року на адресу мiського голови надiйшло 18 запитiв на iнформацiю, з них:
- 16 - вiд громадян України;
- 1- вiд представника ЗМI ;
- 1- вiд депутата Львiвської обласної ради
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiю рiшення виконкому вiд 30.10.2003 р. №388.
2. Надати iнформацiю по ринку ПП "Майдан" - 7 запитiв.
3. Надати iнформацiю про порядок переведення житлових примiщень в нежитловi в м.Червонограда.
4. Надати iнформацiю про запланованi конкурси на право оренди комунального майна.
5. Надати iнформацiю по Червоноградськiй мiськiй громадськiй органiзацiї "Єднiсть".
6. Надати iнформацiю по випадках травматизму , чи як наслiдок - смертi, що трапились на недобудовi ЧМЛ.
7. Надати iнформацiю по земельнiй дiлянцi по вул.Кн.Ольги, 72 - 2 запити.
8. Надати iнформацiю за яку цiну Фонд Держмайна України виставив на продаж Червоноградський "КОЛIЗЕЙ".
9. Надати iнформацiю про балансоутримувача дороги по вул. Св.Володимира.
10. Надати iнформацiю щодо розгляду ранiше поданих заяв, копiї документiв, копiю рiшення Червоноградської мiської ради вiд 05.018.2010 р. №567.
11. Надати iнформацiю по передачi гуртожиткiв у власнiсть територiальнiй громадi мiста
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.02.2012 р.
За перiод з 01 сiчня 2011 р. по 01 лютого 2012 року на адресу мiського голови надiйшло 17 запитiв на iнформацiю, з них:
- 13 - вiд громадян України;
- 4- вiд представникiв ЗМI ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiю рiшення виконкому вiд 22.03.2006 р. №77.
2. Надати iнформацiю по земельнiй дiлянцi ПП "Майдан".
3. Надати iнформацiю про заклади освiти м.Червонограда.
4. Надати iнформацiю про медичнi заклади м.Червонограда.
5. Надати iнформацiю, чи реєструвались в мiському управлiннi юстицiї документи, якi регулюють порядок надання мiською радою в оренду земельних дiлянок та визначення ставки орендної плати за земельнi дiлянки державної власностi на територiї ЧМР за перiод з 2005 року до 2012 р.
6. Надати iнформацiю на балансi якої органiзацiї мiста знаходиться дорога по вул. Iвасюка i її навколишнi межi ( 2 запити).
7. Надати iнформацiю, якi культурно-мистецькi заходи заплановано в мiстi впродовж лютого 2012 р.
8. Надати iнформацiю про виконання рiшення 7-ї сесiї У-го скликання ЧМР вiд 14.06.2007 р. № 147 ( п. 6,7) ДТГО "Львiвська залiзниця".
9. Надати iнформацiю про кiлькiсть засiдань сесiї ї Червоноградської мiської ради, кiлькiсть рiшень прийнятих на засiданнях сесiй у перiод з 19.11.2010 до 23.01.2012 року, кiлькiсть депутатських запитiв i звернень , данi про вiдсутнiх депутатiв на кожному iз засiдань у перiод з 19.11.2010 до 23.01.2012 року.
10. Надати iнформацiю про грошову оцiнку окремих земельних дiлянок . на ПП "Майдан".
11. Надати iнформацiю про функцiонування ринку ПП "Майдан".
12. Надати картосхему, генеральний план мiста Червонограда.
13. Надати iнформацiю про власнiсть ПП"Майдан" земельних дiлянок, надати копiї документiв, якими ПП "Майдан" набуло у власнiсть земельнi дiлянки.
14. Надати iнформацiю по орендi земельної дiлянки по вул.Б.Хмельницького, 57 а. СПД ФО Дмитришин Н.М. (2 запити).
15. Надати iнформацiю , якi земельнi дiлянки i якою площею були в користуваннi ВАТ "Прибужжя" на територiї м.м.Червонограда, Соснiвка i смт. Гiрник станом на 01.01.2005 р., кому i на якiй пiдставi переданi у користування цi земельнi дiлянки
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.01.2012 р.
Станом на 01 сiчня 2012 р. на адресу мiського голови з дня набрання чинностi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (9 травня 2011 р.), надiйшло 50 запитiв на iнформацiю, з них:
за перiод з 01 грудня 2011 р. по 01 сiчня 2012 року надiйшло 9 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5 - вiд громадян України;
- 4- вiд представникiв ЗМI ;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати iнформацiю станом на 01.12.2011р щодо створених та скорочених робочих мiсць, кiлькостi безробiтних та розмiру середньо- мiської заробiтної плати.
2. Надати iнформацiю про перелiк дiючих комiсiй при виконкомi Червоноградської мiської ради, їх персональний склад та положення про комiсiї.
3. Надати перелiк депутатiв Червоноградської мiської ради, якi входять до складу соцiальних комiсiй, та комiсiй органу опiки, вiддiлу сiм?ї та молодi.
4. Надати iнформацiю по орендi земельної дiлянки ринку ПП "Майдан"
5. Надати копiї договорiв купiвлi - продажу мiж Червоноградської мiською радою та ПП "Майдан".
6. Надати копiї рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.02.2006 р. № 438.
7. Надати копiї рiшення сесiї Червоноградської мiської ради, яким передано в оренду земельну дiлянку по вул.Б.Хмельницького, 57а
8. Надати копiї рiшень Червоноградської мiської ради про затвердження нормативних документiв , якi регламентують порядок надання мiською радою в оренду земельних дiлянок.
9. Надати копiю рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.03.2006 р. №77
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.12.2011 р.
Станом на 01 грудня 2011 р. на адресу мiського голови з дня набрання чинностi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (9 травня 2011 р.), надiйшло 41 запит на iнформацiю, з них:
за перiод з 01 листопада по 01 грудня 2011 року надiйшло 6 запитiв на iнформацiю, з них:
- 2 - вiд громадян України;
- 4- вiд представника ЗМI " Телеканалу-15";
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати повнi виборчi списки мiських органiзацiй полiтичних партiй, якi представленi у Червоноградськй мiськiй радi шостого скликання .
2. Надати iнформацiю станом на 01.11.2011р щодо створених та скорочених робочих мiсць , кiлькостi безробiтних та розмiру середньо мiської заробiтної плати.
3. Надати iнформацiю про кiлькiсть населення м. Червонограда, Соснiвка та смт. Гiрник
4. Надати iнформацiю про виконання перелiку комунальних послуг, якi надаються мешканцям м.Червонограда .
5. Надати дозвiл на озвучення заяви на сесiї Червоноградської мiської ради.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.11.2011 р.
Станом на 01 листопада 2011 р. на адресу мiського голови з дня набрання чинностi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (9 травня 2011 р.), надiйшло 36 запитiв на iнформацiю, з них:
за перiод з 01 жовтня по 01 листопада 2011 року надiйшло 6 запитiв на iнформацiю, з них:
- 1 - вiд громадянки України;
- 5- вiд представника ЗМI " Телеканалу-15";
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати копiю Генплану м. Червонограда.
2. Надати iнформацiю станом на 01.10.2011р щодо створених та скорочених робочих мiсць , кiлькостi безробiтних та розмiру середньо мiської заробiтної плати.
3. Надати iнформацiю про склад постiйних депутатських комiсiй в Червоноградськiй мiськiй радi.
4. Надати iнформацiю про територiї закрiпленi за депутатами Червоноградської мiської ради, обраними в одномандатних округах.
5. Надати iнформацiю про будiвництво нового стадiону бiля стадiону "Шахтар".
6. Надати iнформацiю про гуртожитки, якi розташованi на територiї Червоноградської мiської ради.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
01.10.2011 р.
Станом на 01 жовтня 2011 р. на адресу мiського голови з дня набрання чинностi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (9 травня 2011 р.), надiйшло 30 запитiв на iнформацiю, з них:
за перiод з 01 вересня по 01 жовтня 2011 року надiйшов 7 запитiв на iнформацiю:
- 1 - вiд громадянина України;
- 1 - вiд фiзичної особи - пiдприємця ;
- 1- вiд представника громадської органiзацiї;
- 4 - вiд представника ЗМI "Телеканал -15"
Запитувачi, зокрема, зверталася з проханнями:
1. Надати iнформацiю про кiлькiсть безробiтних, наявнiсть вiльних робочих мiсць, середньомiсячну заробiтну плату станом на 01.09.2011 р.
2. Надати iнформацiю щодо оплати за користування лiфтом для мешканцiв перших поверхiв.
3. Надати iнформацiю щодо впровадження Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" у виконкомi Червоноградської мiської ради.
4. Надати перелiк осiб, яким було присвоєно звання "Почесний громадянин м.Червонограда".
5. Надати iнформацiю, про те, скiльки коштiв iз мiського бюджету , спонсорських внескiв витрачено впродовж лiта 2011 року на ремонт дошкiльних закладiв, що знаходяться на балансi Червоноградської мiської ради.
6. Надати iнформацiю про те, скiльки громадян у перiод з 01.01.2011 р. зареєстровано та знято з реєстрацiї у м.Червоноградi. Якi платежi та у якому розмiрi мешканець повинен сплатити за данi послуги.
7. Надати iнформацiю про нормативнi документи i правила розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi.
На данi запити надано вiдповiдь у встановлений законодавством термiн.
01.09.2011 р.
Станом на 01 вересня 2011 р. на адресу мiського голови з дня набрання чинностi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (9 травня 2011 р.), надiйшло 23 запити на iнформацiю, з них:
за перiод з 01 серпня по 01 вересня 2011 року надiйшов 1 запит на iнформацiю:
- 1 - вiд громадянки України;
Запитувач, зокрема, зверталася з проханням :щодо приватизацiї земельної дiлянки, яка межує з її приватизованою дiлянкою.
На запит надано вiдповiдь у встановлений законодавством термiн.
01.08.2011 р.
Станом на 01 серпня 2011 р. на адресу мiського голови з дня набрання чинностi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (9 травня 2011 р.), надiйшло 22 запити на iнформацiю, з них:
за перiод з 01 липня по 01 серпня 2011 року надiйшло 4 запити на iнформацiю, з них:
- 3 - вiд громадян України;
- 1- представника громадської органiзацiї;
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати роз'яснення про нарахування оплати за обслуговування внутрiбудинкової тепломережi .
2. Надати iнформацiю скiльки було проведено у 2010 та 2011 роках мiтингiв, пiкетувань, манiфестацiй тощо, органiзованих громадськими органiзацiями.
3. Надати iнформацiю на кого з керiвництва Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у посадових обов'язках є питання екологiї та охорони довкiлля.
4. Звернення щодо користування допомiжними примiщеннями кооперативного будинку.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн
01.07.2011 р.
Станом на 01 липня 2011 р. на адресу мiського з дня набрання чинностi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (9 травня 2011 р.) надiйшло 19 запитiв на iнформацiю, з них:
Зокрема, з 01 червня по 01 липня надiйшло 10 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5 - вiд фiзичних осiб - громадян України;
- 3 - вiд юридичних осiб
- 1 - представникiв громадських органiзацiй;
- 1- суб'єкт владних повноважень.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Про надання для ознайомлення матерiалiв нормативної грошової оцiнки земель м. Червонограда.
2. Про надання iнформацiї щодо реєстрацiї козацьких органiзацiй.
3. Про надання iнформацiї про конкурс на право оренди комунального майна.
4. Про надання iнформацiї щодо конкурсу на визначення автомобiльного перевiзника для роботи на автомобiльних маршрутках загального користування.
5. Щодо будiвництва в мiстi спортивної площадки для занять паркуром
6. Щодо надання пiльг багатодiтнiй матерi, iнвалiду I -ї групи по зору.
7. Щодо роз'яснення порядку оформлення дитини в дитячий садок.
8. Про надання iнформацiї щодо проведених мiтингiв, пiкетувань, манiфестацiй у 2010- 2011р.р.
9. Щодо визначення приналежностi та закриття каналiзацiйного люку.
10. Надати роз'яснення про розрахунок тарифiв на послуги з утримання будинку i споруд та прибудинкової територiї.
01.06.2011 р.
Станом на 01 червня 2011 р. на адресу мiського голови з дня набрання чинностi Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (9 травня 2011 р.) надiйшло 9 запитiв на iнформацiю, з них:
- 5 - вiд громадян України;
- 3 - представникiв громадських органiзацiй;
- 1- адвоката благодiйної органiзацiї.
Запитувачi, зокрема, зверталися з проханням:
1. Надати розрахунок тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкової територiї.
2. Надати повнi копiї рiшень про затвердження бюджету м.Червонограда на 2011 рiк i звiт про виконання бюджету за I кв. 2011 р.
3. Надати повнi копiї рiшень про затвердження генплану м.Червонограда i копiю генплану мiста.
4. Надати передвиборчу програму кандидати на посаду мiського голови Чудiйовича I.I. за 2006 рiк.
5. Про регулювання дорожнього руху на дiлянцi вул.. Шептицького мiж ЗСШ№8 та церквою Св.Йосафата.
На всi запити надано вiдповiдi у встановлений законодавством термiн.
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради