Проекти рiшень сесiй мiської Ради...
26.02.2021Про утворення тимчасової контрольної депутатської комiсiї з питання виконання робiт об'єкту "Реконструкцiя спортивного комплексу "Шахтар" в м. Червоноградi Львiвської областi"

25.02.2021Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiськоїради вiд 17.12.2020р. №163 "Простановлення тарифiв КП"Червоноградтеплокомуненерго" на теплову енергiю, її иробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергiї зi структурою на плановий перiод 2020 - 2021 р. р.

16.02.2021Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

16.02.2021Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2020 рiк та внесення змiн до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк (13587000000) (код бюджету)

12.02.2021Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд адмiнiстративно-побутових будiвель виробничих пiдроздiлiв ДП "Львiввугiлля"

12.02.2021Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу прав їх оренди на земельному аукцiонi

12.02.2021Про прийняття у комунальну власнiсть Червоноградської територiальної громади з державної власностi земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення

12.02.2021Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Жирухи Павла Володимировича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Будая Дмитра Андрiйовича

12.02.2021Про розгляд заяв громадян Файзулiна Руслана Михайловича та Жирухи Павла Володимировича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Скоропади Мирослава Михайловича

12.02.2021Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на виготовлення проектiв землеустрою

12.02.2021Про припинення прав оренди та передачу у власнiсть земельних дiлянок

12.02.2021Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

12.02.2021Про надання в оренду земельної дiлянки

12.02.2021Про розгляд заяви Нарбута Олега Аркадiйовича

12.02.2021Про розгляд клопотань Приватного акцiонерного товариства "Львiвобленерго"

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Бутинського Павла Петровича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянки Богданової Тетяни Миколаївни

12.02.2021Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

12.02.2021Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

12.02.2021Про затвердження cтехнiчних документацiй iз землеустрою

12.02.2021Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в м. Червоноград

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина щодо затвердження проектiв землеустрою в с.Рудка

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо проекту землеустрою в с. Острiв

12.02.2021Про розгляд заяви громадянки Тетери Iрини Тадеївни

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо затвердження технiчних документацiй iз землеустрою в с. Острiв

12.02.2021Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою в с. Острiв

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо затвердження проектiв землеустрою в с. Острiв

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо проекту землеустрою в с.Добрячин

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо затвердження проектiв землеустрою в с.Добрячин

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо затвердження проектiв землеустрою в с. Борятин

12.02.2021Про розгляд заяви громадянки щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою в с.Острiв

12.02.2021Про розгляд заяви Куцька Iгоря Михайловича

12.02.2021Про надання дозволу на виготовлення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в с.Добрячин

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Шеремети Андрiя Богдановича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Затхея Євгенiя Васильовича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянки Кузьмiв Галини Григорiвни

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо затвердження проектiв землеустрою в с. Сiлець

12.02.2021Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в с. Сiлець

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо затвердження технiчних документацiй в с. Сiлець

12.02.2021Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою в с. Сiлець

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Малицького Василя Петровича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Пилипа Вiктора Григоровича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянки Терлецької Галини Степанiвни

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Ясеницького Iвана Iвановича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Гiбляка Андрiя Романовича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянки Кузнярської Анастасiї Iванiвни

12.02.2021Про розгляд заяв громадян щодо надання дозволу на виготовлення проектiв землеустрою в с. Волсвин

12.02.2021Про надання дозволу на виготовлення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в с. Волсвин

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Пiчки Олега Васильовича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Федечка Романа Володимировича

12.02.2021Про розгляд заяви громадянина Паращина Володимира Михайловича

12.02.2021Про розгляд заяви учасника антитерористичної операцiї Стащука Юрiя Олеговича

12.02.2021Про надання в оренду земельних дiлянок в м. Соснiвка

12.02.2021Про вилучення та надання земельної дiлянки в м. Соснiвка

12.02.2021Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою в м. Соснiвка

12.02.2021Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в м. Соснiвка

11.02.2021Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на залучення кредиту у формi овердрафт

11.02.2021Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi Червоноградської територ_альної громади на 2021 рiк та делегування повноважень Регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй, Закарпатськ_й та Волинськiй областях

11.02.2021Про внесення змiн в Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда

11.02.2021Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на на 2021 рiк

11.02.2021Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м.Червонограда за 2020 рiк та затвердження Програми Червоноградської територiальної громади на 2021 рiк

11.02.2021Про затвердження програми енергозбереження для населення Червоноградської мiської територiальної громади на 2021-2023 роки

10.02.2021Про затвердження акту прийому-передачi основних засобiв водогону с.Межирiччя Межирiчанської сiльської ради

10.02.2021Про передачу з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основних засобiв водогону с.Межирiччя Межирiчанської сiльської ради на баланс КП "Червоноградводоканал"

10.02.2021Про затвердження акту прийому-передачi будiвель та споруд що знаходяться на територiї кладовищ с.Межирiччя та с.Бендюга Межирiчанської сiльської ради

10.02.2021Про передачу з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради будiвель та споруд що знаходяться на територiї кладовищ с.Межирiччя та с.Бендюга Межирiчанської сiльської ради на баланс КП "Комунальник"

10.02.2021Про затвердження Програми технiчного i фiнансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централiзованого оповiщення i зв'язку на територiї Червоноградської мiської ради на 2021 рiк

10.02.2021Про введення штатних одиниць

10.02.2021Про затвердження положення про загальний вiддiл

10.02.2021Про затвердження Положення про вiддiл реєстрацiї Червоноградської мiської ради

10.02.2021Про затвердження акту прийому-передачi камер вiдеоспостереження с.Поздимир Поздимирської сiльської ради

09.02.2021Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради № 20 вiд 10.12.2020 "Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради, Червоноградського району Львiвської областi восьмого скликання"

09.02.2021Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради 26.01.2021 №143 № 143 вiд 26.01.2021 "Про затвердження мiсцевих програм в галузi житлово-комунального господарства на 2021 рiк"

09.02.2021Про перейменування мiського фiнансового управлiння

08.02.2021Про надання дозволу на розроблення детального плану територiї в районi перехрестя автомобiльної дороги Р-15 та автомобiльної дороги С141615 Сiлець - Соснiвка в селi Сiлець Червоноградського району Львiвської областi

08.02.2021Про перейменування Червоноградського мiського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

08.02.2021Про затвердження Положення про вiддiл у справах дiтей Червоноградської мiської ради

05.02.2021Про затвердження акту прийому-передачi основних засобiв насосної станцiї по вул.Червоноградська,17а с.Добрячин та водовiдведення в с.Острiв по вул.Червоноградська Острiвської сiльської ради

05.02.2021Про безоплатну передачу з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основних засобiв насосної станцiї по вул.Червоноградська,17а с.Добрячин та водовiдведення в с.Острiв по вул.Червоноградська Острiвської сiльської ради на баланс КП "Комунальник"

05.02.2021Про затвердження акту прийому-передачi основних засобiв тимчасової насосної станцiї Межирiчанської сiльської ради в с.Бендюга

05.02.2021Про безоплатну передачу з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основних засобiв тимчасової насосної станцiї Межирiчанської сiльської ради в с.Бендюга на баланc КП "Комунальник"

05.02.2021Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади Червоноградської мiської ради моста в районi с.Волсвин Червоноградського району Львiвської областi вiд ВП ВТУ ДП "Львiввугiлля"

05.02.2021Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "СОФРО"

05.02.2021Про надання дозволу на передачу основних засобiв - дорiг смт.Гiрник з балансу КП "Комунальник" на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

05.02.2021Про затвердження Положення та регламенту Центру надання адмiнiстративних послуг

09.12.2020Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2021 роцi

23.03.2020Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

11.01.2018Про депутатськi запити

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради