Мiськi програми
Програмa соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда на 2019 рiк

Програма розвитку освiти м.Червонограда на 2017-2020 роки

Комплексна програма профiлактики правопорушень, суспiльно небезпечних узалежнень та превентивного виховання дiтей у закладах освiти мiста на 2016-2020 р.р.

Програма обдарованi дiти на 2016-2020 роки

Мiська програма "Юнi таланти" на 2016 - 2020 рр.

Мiсцева програма Питна вода України

Регiональна програма будiвництва (придбання) доступного житла у Львiвськiй областi на 2010 - 2017 роки

Програма приватизацiї об'єктiв комунальної власностi мiста Червонограда на 2019 рiк

Iнвестицiйна програма КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2018р.

Iнвестицiйна програма КП "Комунальник" на 2018р.

Iнвестицiйна програма КП "Червоноградводоканал" на 2018р.

Мiська програма оздоровлення та вiдпочинку дiтей

Програма зайнятостi населення мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник на 2018 - 2020 роки

Перелiк об'єктiв м. Червонограда по капiтальному ремонту та реконструкцiї на 2019 рiк

Програми будiвництва доступного житла в м. Червоноградi - (про затвердження програми)

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Мiська програма соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї(операцiї об'єднаних сил) та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi на 2020 рiк

Програма компенсацiйних виплат на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян м.Червонограда на 2020рiк

Програма компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi на 2020рiк

Програма надання соцiальних гарантiй фiзичним особам м.Червонограда, якi надають соцiальнi послуги громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговування i потребують сторонньої допомоги на 2020 рiк

Програма надання пiльг населенню м.Червонограда ( крiм ветеранiв вiйни i працi, вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ та громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг на 2020 рiк

Програма надання iнших пiльг окремим категорiям громадян м.Червонограда вiдповiдно до законодавства на 2020рiк

Програма забезпечення спецiальних перевезень жителiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова" на 2020 рiк

Програма надання пiльг окремим категорiям громадян м. Червонограда з оплати послуг зв'язку на 2020 рiк

Програма надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, якi опинилися в складних життєвих ситуацiях на 2020 рiк

Програма приватизацiї об'єктiв комунальної власностi мiста Червонограда на 2021 рiк

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради