Податкова - хронiка подiй
 Проведення зустрiчi з платниками Червоноградщини щодо обговорення питань декларування та сплати податкiв
    З метою забезпечення надходжень до бюджетiв усiх рiвнiв, вжиття заходiв з розширення бази оподаткування та доведення до платникiв актуальних змiн та новацiй у податковому законодавствi на днях в Червоноградськiй ДПI вiдбулась зустрiч начальника iнспекцiї Оксани Полтавець, начальника Червоноградського вiддiлу камеральних перевiрок управлiння з питань виявлення та опрацювання податкових ризикiв Марiї Нагiрняк з платниками податкiв територiї обслуговування Червоноградської державної податкової iнпекцiї.7
    Детальнiше...

 Питання декларування доходiв громадян та застосування РРО звучали пiд час iнтерв'ю на радiостудiї
    Днями на радiостудiї "Новий двiр" вiдбулось iнтерв'ю iз заступником начальника ДПI - начальником вiддiлу з надання адмiнiстративних та iнших послуг Червоноградської ДПI Свiтланою Клименко щодо застосування реєстратора розрахункових операцiй та з питань декларування доходiв громадян.
    Наводимо запитання та вiдповiдi на них:
    Кому з платникiв єдиного податку з 1 сiчня 2021 року необхiдно застосовувати РРО?
    Законом України вiд 01 грудня 2020 р. № 1017 передбачено що реєстратори розрахункових операцiй у 2021 роцi повиннi застосовуватись платниками єдиного податку другої - четвертої груп, обсяг доходу яких протягом року перевищив 1 320 000 грн., незалежно вiд обраного виду дiяльностi, та обов'язково (незалежно вiд доходу) для тих, якi здiйснюють:
    Детальнiше...

 Засiдання "круглого столу" в Червоноградськiй ДПI з платниками податкiв з питань кампанiї декларування доходiв та застосування РРО!
    Заступником начальника ДПI - начальником вiддiлу з надання адмiнiстративних та iнших послуг Червоноградської ДПI Свiтланою Клименко та начальником вiддiлу електронних сервiсiв Червоноградської ДПI Катериною-Русланою Тхiр на початку березня ц.р. проведено засiдання "круглого столу" з платниками податкiв, територiї обслуговування Червоноградської ДПI. Тематикою заходу стали кампанiя декларування громадянами доходiв, одержаних протягом 2020 року та обговорення особливостей застосування реєстраторiв розрахункових операцiй (далi - РРО) та програмних реєстраторiв розрахункових операцiй (далi - ПРРО).
    Детальнiше...

 Про проведення практикумiв для фiзичних осiб щодо отримання довiдки про доходи через Електронний кабiнет платника
    Фахiвцями Червоноградської ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi у другiй декадi лютого ц.р. проведено практикуми для фiзичних осiб - платникiв податкiв щодо отримання довiдки про доходи через Електронний кабiнет платника.
    Пiд час проведених практикумiв присутнiм наголошено, що перевагами користування Електронним кабiнетом платника є можливiсть отримати швидко та якiсно послуги вiд державної податкової служби не покидаючи дому чи офiсу.
    Зокрема фiзичним особам, якi звернулися в Червоноградську державну податкову iнспекцiю для того щоб отримати "довiдку про доходи" у рамках кампанiї декларування доходiв громадян та електронного декларування доходiв державних службовцiв за 2020 рiк повiдомлено про можливiсть отримання за допомогою "Електронного кабiнету" вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi з використанням електронного цифрового пiдпису (ЕЦП), а також можливiсть пiдготувати, заповнити та надiслати в електронному виглядi до контролюючих органiв декларацiю про майновий стан i доходи.
    Детальнiше...

 Пiд час "гарячої лiнiї" про декларування доходiв та застосування ПРРО
    Пiд час сеансу телефонного зв'язку "гаряча лiнiя" переважно звучали питання що стосуються декларування доходiв та застосування ПРРО. На питання платникiв вiдповiдала начальник Червоноградської ДПI ГУ ДПС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.
    Пропонуємо вiдповiдi на деякi iз запитань, якi надiйшли вiд платникiв податкiв пiд час сеансу телефонного зв'язку "гаряча лiнiя":
    Якi строки подання декларацiї для фiзичних осiб, якi хочуть скористатися правом на податкову знижку?
    Детальнiше...

 Переваги подання звiтностi в електронному виглядi, зокрема пiд час кампанiї декларування громадянами доходiв, отриманих у 2020 роцi!
    На початку лютого ц.р. у Червоноградськiй ДПI Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi вiдбулось тренiнг-навчання щодо переваг використання платниками податкiв електронних сервiсiв ДПС та подання звiтностi в електронному виглядi, зокрема пiд час кампанiї декларування громадянами доходiв, отриманих у 2020 роцi. Наголошено, що перевагами подання платниками податкiв звiтностi в електронному виглядi є економiя часу на її подання, постiйна актуалiзацiя (оновлення) програмного забезпечення вiдповiдно до останнiх змiн у податковому законодавствi, арифметичний контроль за показниками податкової звiтностi, автоматичне створення архiву електронних копiй звiтiв, квитанцiй та iнших документiв.
    Детальнiше...

 Cеанс телефонного зв'язку "гаряча лiнiя" на тему "Застосування РРО та ПРРО"
    Днями за участi начальника вiддiлу електронних сервiсiв Червоноградської ДПI Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерини-Руслани Тхiр вiдбувся сеанс телефонного зв'язку "гаряча лiнiя" на тему: "Застосування РРО та ПРРО".
    Наводимо деякi запитання та вiдповiдi на них.
    Що потрiбно знати про типи програмних РРО?
    З метою заповнення роздiлу 4 "Данi щодо ПРРО" заяви про реєстрацiю програмних реєстраторiв розрахункових операцiй за ф. № 1-ПРРО (далi - Заява за ф. № 1-ПРРО), поняття тип програмного реєстратора розрахункових операцiй (далi - ПРРО) означає:
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдав начальник Червоноградського вiддiлу електронних сервiсiв управлiння електронних сервiсiв Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Андрiй Семчишин.
    Який порядок та термiн реєстрацiї програмного РРО?
    Для реєстрацiї програмного реєстратора розрахункових операцiй (далi - ПРРО) складається Заява про реєстрацiю програмних реєстраторiв розрахункових операцiй за ф. № 1-ПРРО (J/F 1316602) (далi - реєстрацiйна заява за ф. № 1-ПРРО). Реєстрацiйна заява за ф. № 1-ПРРО в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв у сферi електронного документообiгу та використання електронних документiв подається до фiскального сервера засобами Електронного кабiнету (портального рiшення для користувачiв або програмного iнтерфейсу (API)) або засобами телекомунiкацiй.
    Детальнiше...

 Про реєстрацiю та застосування програмних РРО
    Як повiдомила начальник вiддiлу електронних сервiсiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерина - Руслана Тхiр, що з 1 серпня 2020 року запроваджено систему функцiонування програмних РРО (ПРРО), що є першим етапом змiн у законодавствi щодо застосування РРО.
    З 1 сiчня 2021 року почнеться другий етап: буде розширено перелiк видiв дiяльностi, для яких використання РРО (традицiйних або програмних) є обов'язковим та запроваджено механiзм кешбек.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградського вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб управлiння податкового адмiнiстрування Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    Чи потрiбно новоствореному пiдприємцю або фiзичнiй особi - пiдприємцю, який перейшов iз/на спрощену систему оподаткування, подавати квартальну податкову декларацiю про майновий стан i доходи?
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу електронних сервiсiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерина - Руслана Тхiр.
    Чи можна скористатись податковою знижкою ще в цьому роцi?
    Так. Право на нарахування податкової знижки за наслiдками звiтного податкового року зберiгається за платником податку до кiнця податкового року, наступного за звiтним, тобто до 31 грудня 2020 року.
    Детальнiше...

 Про переваги Електронного кабiнету в ходi онлайн - тренiнгу в Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї
    Нещодавно в Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї вiдбувся онлайн-тренiнг для платникiв податкiв на тему: "Переваги користування сервiсом ДПС України "Електронний кабiнет платника" за участi начальника Червоноградської державної податкової iнспекцiї ГУ ДПС у Львiвськiй областi Свiтлани Клименко.
    Фахiвець податкової служби зазначила щодо максимального використання можливостей дистанцiйного зв'язку з ДПС, користуючись електронними сервiсами та Електронним кабiнетом.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу податкового монiторингу Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерина - Руслана Тхiр.
    Чи необхiдно повiдомляти контролюючий орган про змiну домашньої адреси?
    Фiзичнi особи - платники податкiв зобов'язанi подавати контролюючим органам вiдомостi про змiну даних, якi вносяться до облiкової картки або повiдомлення (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортi), протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн шляхом подання вiдповiдної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику (заява за формою №5ДР або заява за формою №5ДРП вiдповiдно) (пункт 70.7 статтi 70 ПКУ).
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    Чи застосовуються штрафнi санкцiї за порушення законодавства по єдиному внеску у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби?
    Детальнiше...

 Програмнi РРО почнуть застосовуватись з 1 серпня 2020 року
    Як повiдомила начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко, що Законом України вiд 17.03.2020 № 533-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" було внесено змiни до Закону України вiд 20.09.2019 року № 128-IХ "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг".
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук.
    Чи може один суб'єкт господарювання реєструвати та застосовувати програмний РРО поряд iз класичними РРО?
    Законодавчо не встановлено заборон та обмежень щодо застосування одним суб'єктом господарювання ПРРО поряд iз класичними РРО.
    Чи застосовуються штрафнi санкцiї за порушення законодавства по ЄВ у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби?
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко.
    З якого часу платники єдиного податку, якi надають платнi послуги у сферi охорони здоров'я зобов'язанi застосовувати РРО?
    Фiзичнi особи-пiдприємцi - платники єдиного податку, якi здiйснюють надання платних послуг у сферi охорони здоров'я зобов'язанi з 1 сiчня 2021 року застосовувати реєстратори розрахункових операцiй або програмнi РРО.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    За якi звiтнi мiсяцi не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi) за земельнi дiлянки, що перебувають у власностi або користуваннi, у тому числi на умовах оренди, фiзичною осоюою або юридичною особою у зв'язку iз заходами, спрямованими на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби?
    Детальнiше...

 Про особливостi кампанiї декларування та новацiї у застосуваннi РРО на зустрiчi з платниками податкiв
    Нещодавно фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi була проведена зустрiч з платниками податкiв щодо особливостей кампанiї декларування доходiв, отриманих у минулому роцi та новацiй у запровадженнi РРО.
    Присутнiх проiнформували про термiни, способи подання декларацiї, хто може скористатися правом на податкову знижку, щодо необхiдностi декларування iноземних доходiв та спадщини, iншi випадки, передбаченi законодавством.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко.
    Який розмiр єдиного внеску встановлений для фiзичних осiб-пiдприємцiв при нарахуваннi заробiтної плати працiвникам - особам з iнвалiднiстю?
    Вiдповiдно до частини тринадцятої ст. 8 Закону України вiд 08 липня 2010 року 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок), зокрема, для фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi тих, якi обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з iнвалiднiстю, встановлюється у розмiрi 8,41 вiдс. визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ для працюючих осiб з iнвалiднiстю.
    Детальнiше...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради