Паспорти бюджетних програм - КП Центральна мiська лiкарня ЧМР
Згiдно вимог частини п'ятої статтi 28 Бюджетного кодексу України
оприлюднено паспорти бюджетних програм на поточний рiк (зi змiнами)
фiнансова звiтнiст за 2019 рiк

Паспорт КП Червоноградська центральна мiська лiкарня на 2020 рiк (розмiщено 30.03.2020)

Червоноградська центральна мiська лiкарня, бухгалтерiя - паспорти бюджетних програм (розмiщено 21.02.2020)

Червоноградська центральна мiська лiкарня, бухгалтерiя - паспорти бюджетних програм

Паспорт бюджетної програми "Забезпечення централiзованих заходiв з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет"

Бюджетнi паспорти лiкарнi

Бюджетнi паспорти лiкарнi

КП Центральна мiська лiкарня ЧМР - уточнений паспорт бюджетної програми

Паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2019 рiк Багатопрофiльна стацiонарна допомога 2019р.07.10.19р

КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" - уточненi паспорти бюджетних програм

КП "Центральна мiська лiкарня ЧМР" - уточнений паспорт бюджетної програми

Лiкарня - уточнений паспорт бюджетної програми

КП Центральна мiська лiкарня Паспорт бюджетної програми 2019 рiк

КП Центральна мiська лiкарня ЧМР - уточнений паспорт бюджетної програми 2019 рiк

Виконання результативних показникiв по паспортах бюджетних програм

Лiкарня-Паспорти i звiти бюджетних програм

Звiт за 2018 рiк КП Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради

уточнений план бюджентної програми Багатопрофiльна стацiонарна допомога 2019р.

Паспорти бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2019 рiк

Звiт про надходження та використання благодiйних внескiв що надiйшли до лiкувальних установ станом на 01 сiчня 2019 р за 2016 рiк

Звiт про надходження та використання матерiальних цiнностей що надiйшли до лiкувальних установ станом на 01 сiчня 2019 р за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв iнших надходжень спецiального фонду (форма 4-3М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма 2М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма 2М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма 2М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма 2М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2018 рiк КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

Паспорти бюджетних програм

КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" - Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" - уточненi паспорти бюджетних програм

ЧЦМЛ - уточненi паспорти бюджетних програм

Уточнений паспорт бюджетної програми

Червоноградська ЦМЛ - уточнений паспорт бюджетних програм

Червоноградська ЦМЛ - вiти паспортiв бюджетних програм

Паспорти бюджетних програм

Звiт про надходження та використання iнших надходжень спецiального фонду

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

Служби технiчного нагляду за будiвництвом та капiтальним ремонтом, централiзованi бухгалтерiї, групи централiзованого господарського обслуговування

Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

Проведення невiдкладних вiдновлювальних робiт, будiвництво та реконструкцiя лiкарень загального профiлю

Уточненi паспорти

Уточненi паспорти

Iншi заходи в галузi охорони здоров'я

Змiни на 01.03.17р. Червоноградська ЦМЛ

Змiни на 16.06.17р. Червоноградська ЦМЛ

Реконструкцiя Червоноградська ЦМЛ

Змiни на 16.06.17р. реконструкцiя Червоноградська ЦМЛ

Централiзована бухгалтерiя УОЗ

Червоноградська ЦМЛ

Червоноградська ЦМЛ доступнi лiки

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради