Паспорти бюджетних програм - Охорона здоров'я
Згiдно вимог частини п'ятої статтi 28 Бюджетного кодексу України
оприлюднено паспорти бюджетних програм на поточний рiк (зi змiнами)
Звiт по благодiйних внесках II кв. (розмiщено 16.07.2020)

Данi про медичне обладнання для оприлюднення (розмiщено 15.05.2020)

Звiт про виконання фiнансового плану за 2019 рiк КП "ЦПМСД" (розмiщено 15.05.2020)

Звiт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рiк КП "ЦПМСД" (розмiщено 15.05.2020)

Уточнений паспорт КП ЦПМСД (розмiщено 04.05.2020)

Фiнансова та бюджетна звiтнiсть КП ЦПМСД за 1 квартал

Уточнений паспорт КП ЦПМСД на 2020 рiк

Звiт по благодiйних внесках I кв. (розмiщено 10.04.2020)

Паспорт КП Червоноградська центральна мiська лiкарня на 2020 рiк (розмiщено 30.03.2020)

Уточнений паспорт КП ЦПМСД на 2020 рiк (розмiщено 24.03.2020)

КП ЦПСМД Рiчний план (додатки) за лютий 2020

Червоноградська центральна мiська лiкарня, бухгалтерiя - паспорти бюджетних програм (розмiщено 21.02.2020)

Фiнансова та бюджетна звiтнiсть КП "ЦПМСД" за 2019 рiк

КП ЦПМСД - Рiчний план (змiни та додатки) за сiчень 2020

Червоноградська центральна мiська лiкарня, бухгалтерiя - паспорти бюджетних програм

Паспорт КП ЦПМСД на 2020 рiк

ЦПМСД бухгалтерiя - Звiт по благодiйних внесках

Рiчний план (змiни i додатки) за грудень 2019

Паспорт бюджетної програми "Забезпечення централiзованих заходiв з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет"

Уточнений паспорт КП ЦПМСД

Бюджетнi паспорти лiкарнi

Бюджетнi паспорти лiкарнi

Уточнений паспорт КП ЦПМСД

Рiчний план (додатки) за листопад 2019

КП Центральна мiська лiкарня ЧМР - уточнений паспорт бюджетної програми

КП ЦПМСД - Уточнений паспорт бюджетної програми

Рiчний план (змiни i додатки) за жовтень 2019

КП ЦПМСД - Фiнансова звiтнiсть за 9 мiсяцiв

Звiт по мат.цiн. IIIкв. (благодiйна 19)

Звiт по благодiйних внесках III кв.

Паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2019 рiк Багатопрофiльна стацiонарна допомога 2019р.07.10.19р

Рiчний план закупiвель (змiни i додатки) за вересень 2019

КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" - уточненi паспорти бюджетних програм

Уточнений паспорт бюджетної програми на 2019р. - КП ЦПМСД

Рiчний план закупiвель (змiни та додатки) за серпень 2019

КП "Центральна мiська лiкарня ЧМР" - уточнений паспорт бюджетної програми

Лiкарня - уточнений паспорт бюджетної програми

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА" - Рiчний план (змiни i додатки) за липень 2019

Уточнений паспорт бюджетної програми на 2019р. - КП ЦПМСД

Звiт по благодiйнiй допомозi

КП Центральна мiська лiкарня Паспорт бюджетної програми 2019 рiк

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА" - Додаток до рiчного плану закупiвель за червень 2019

Паспорт ПЦМ 2019 змiни

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА" - Рiчний план (змiни i додатки) за квiтень 2019

Фiнансова та бюджетна звiтнiсть за 1 квартал - КП ЦПМСД

Уточнений паспорт - КП ЦПМСД

КП Центральна мiська лiкарня ЧМР - уточнений паспорт бюджетної програми 2019 рiк

Змiни та додатки до рiчного плану за березень 2019р

Звiт про надходження та використання матерiальних цiнностей що надiйшли долiкувальних установ станом на 01 квiтня 2019р за 2019 рiк

Звiти та оцiнка ефективностi виконання бюджетної програми за 2018 рiк - ЦПМСД

Виконання результативних показникiв по паспортах бюджетних програм

Фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк - КП ЦПМСД

Паспорт бюджетної програми - ЦПМСД м.Червонограда

Бюджетна звiтнiсть за 2018 рiк - КП ЦПМСД

Лiкарня-Паспорти i звiти бюджетних програм

ЦПМСД бухгалтерiя - рiчний план закупiвель (змiни i додатки) за лютий 2019

Звiт за 2018 рiк КП Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради

уточнений план бюджентної програми Багатопрофiльна стацiонарна допомога 2019р.

Рiчний план закупiвель зi змiнами, додатки до рiчного плану

Паспорти бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2019 рiк

Паспорт бюджетної програми - КП ЦПМСД

Звiти за 2018 рiк - КП ЦПМСД

Звiт про надходження та використання благодiйних внескiв що надiйшли до лiкувальних установ станом на 01 сiчня 2019 р за 2016 рiк

Звiт про надходження та використання матерiальних цiнностей що надiйшли до лiкувальних установ станом на 01 сiчня 2019 р за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв iнших надходжень спецiального фонду (форма 4-3М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма 2М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма 2М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма 2М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма 2М) КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"за 2018 рiк

Паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2018 рiк КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

Змiни та додатки до рiчного плану за грудень 2018 "КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА"

КП ЦМЛ ЧМР (лiкарня) - уточненi паспорти бюджетних програм

Уточнений паспорт КП "ЦПМСД"

Додаток до рiчного плану листопад "КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА"

Паспорти бюджетних програм

Змiни та додатки до рiчного плану за жовтень 2018р.

КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" - Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

Звiти КП ЦПМСД

Звiт про надходження та використання матерiальних цiнностей що надiйшли долiкувальних установ станом на 01 жовтня 2018 р за 2018 рiк

ЦПМСД бухгалтерiя - Паспорти бюджетних програм

Змiни, додатки до рiчного плану КП ЦПМСД за вересень 2018

КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" - уточненi паспорти бюджетних програм

Змiни до рiчного плану закупiвель "КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА"

Фiнансовий план КП ЦПМСД

ЦПМСД бухгалтерiя - Паспорт бюджетної програми КП ЦПМСД

ЦПМСД бухгалтерiя - iнформацiя щодо залишкiв лiкарських засобiв

ЧЦМЛ - уточненi паспорти бюджетних програм

Звiт по благодiйних внесках та Звiт по матер. цiн. IIкв. (благодiйне)

Паспорти - ЦПМСД м.Червонограда

ЦПМСД бухгалтерiя - КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" - додаток до рiчного плану закупiвель

Первинна медична допомога населенню - паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2018 рiк

Уточнений паспорт бюджетної програми

Звiт по благодiйних внесках

Додаток до рiчного плану закупiвель

Червоноградська ЦМЛ - уточнений паспорт бюджетних програм

ЦПМСД бухгалтерiя - КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" - Паспорт бюджетної програми

ЦПМСД бухгалтерiя - КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" - Паспорти бюджетних програм

Червоноградська ЦМЛ - вiти паспортiв бюджетних програм

Паспорти бюджетних програм

Звiт про надходження та використання iнших надходжень спецiального фонду

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

Служби технiчного нагляду за будiвництвом та капiтальним ремонтом, централiзованi бухгалтерiї, групи централiзованого господарського обслуговування

Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

Проведення невiдкладних вiдновлювальних робiт, будiвництво та реконструкцiя лiкарень загального профiлю

Уточненi паспорти

Уточненi паспорти

Iншi заходи в галузi охорони здоров'я

Змiни на 01.03.17р. Червоноградська ЦМЛ

Змiни на 16.06.17р. Червоноградська ЦМЛ

Реконструкцiя Червоноградська ЦМЛ

Змiни на 16.06.17р. реконструкцiя Червоноградська ЦМЛ

Централiзована бухгалтерiя УОЗ

Червоноградська мiська cтоматполiклiнiка

Червоноградська ЦМЛ

Червоноградська ЦМЛ доступнi лiки

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради