Паспорти бюджетних програм - Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй
Згiдно вимог частини п'ятої статтi 28 Бюджетного кодексу України
оприлюднено паспорти бюджетних програм на поточний рiк (зi змiнами)
Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (24.02.2021)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (16.12.2020)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (27.10.2020)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (04.09.2020)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (31.08.2020)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (26.06.2020)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (18.06.2020)

Аналiз ефективностi бюджетних програм станом на 01 сiчня 2020 року

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (29.05.2020)

Паспорти бюджетних програм вiдiдiл КБI ЧМР (22.05.2020)

Паспорти бюджетних програм вiдiдiл КБI ЧМР (13.05.2020)

Паспорти бюджетних програм вiдiдiл КБI ЧМР (17.04.2020)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (14.04.2020)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР (12.03.2020)

Паспорти бюджетних програм вiддiл КБI ЧМР

Результати аналiзу ефективностi за 2019

Розрахунок ефективностi за 2019

Звiти про виконання паспорту за 2019

Бюджетнi запити на 2020 -2022рр

Паспорти бюджетних програми (1517310 i 1517330) мiсцевого бюджету на 2019 рiк

Паспорти бюджетних програм у ВКБI

Паспорти бюджетних програм у ВКI

Паспорти бюджетних програм на 2019 рiк

Наказ №7 вiд 07.03.2018 Про затвердження паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюджету на 2018 рiк та змiни до паспортiв по КПКВК: 1510160, 1516012, 1516013, 1517310, 1517321, 1517325, 1517330, 1517361, 1517370, 1517441, 1517691

Фiнансова пiдтримка об'єктiв комунального господарства (паспорт 4716051,4716052)

Реалiзацiя заходiв щодо iнвестицiйного розвитку територiї (паспорт 4716310 )

Збереження пам'яток iсторiї та культури (паспорт-4716421)

Реалiзацiя заходiв щодо iнвестицiйного розвитку територiї (паспорт-4716310)

Охорона та рацiональне використання природних ресурсiв (паспорт-4719110,195000,0)

Фiнансова пiдтримка об'єктiв комунального господарства (паспорт-4716051,4716052)

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради