Очищення влади - перевiрка працiвникiв - вiддiл культури
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради