На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець
 День спонтанного прояву доброти в Iнклюзивно-ресурсному центрi
    Доброта - це акт виявлення турботи про iнших, близьких та незнайомих людей без очiкування на те ж саме у вiдповiдь. Проте пiклуючись про iнших, ми, зокрема, дбаємо й про себе.
    Важлива вiдмiнна риса цього дня - це спонтаннiсть. В Iнклюзивно-ресурсному центрi проведено вiдкритi заняття, щоб порадувати дiтей та допомогти їм вiдчути себе щасливiшими. Дiти виконували розвивальнi вправи на розвиток фонематичного слуху, вiзуального сприйняття та дрiбної моторики. Разом з педагогами виготовили вiтальнi листiвки з яскравими аплiкацiями, якi подарували своїм батькам.
    Опублiковано 17.02.2020
    Детальнiше...

 Нарада заступникiв керiвникiв закладiв загальної середньої освiти
    03 лютого вiддiлом освiти проведено нараду заступникiв керiвникiв закладiв загальної середньої освiти. Головний спецiалiст з питань виховної роботи та позашкiльної освiти Галина Лобащук проаналiзувала стан органiзацiї правовиховної роботи, соцiального захисту школярiв, спiльно з учасниками наради спланувала заходи на вшанування Героїв Небесної Сотнi, пiдготовки до вiдзначення Мiжнародного дня рiдної мови, днiв народження Лесi Українки i Тараса Шевченка. Обговорено також пiдготовку до мiського етапу конкурсу-захисту учнiвських наукових робiт, проведення мистецьких фестивалiв i конкурсiв, заходiв нацiонально-патрiотичного спрямування. У нарадi взяли участь старший iнспектор ювенальної превенцiї Червоноградського районного вiддiлу полiцiї Iрина Панасюк, методист БДЮТЧ, керiвник мiського наукового товариства учнiв Марiя Кузик.
    Опублiковано 03.02.2020
    Детальнiше...

 "Спроможна школа для кращих результатiв"
    В рамках реалiзацiї Урядової програми "Спроможна школа для кращих результатiв" за пiдтримки Червоноградської мiської ради Львiвської областi у 2020 роцi матерiально-технiчна база Червоноградського лiцею поповнилась:
    - 22 iнтерактивними панелями для навчальних кабiнетiв української мови та лiтератури, зарубiжної лiтератури, iсторiї, географiї, хiмiї, мистецтва на суму 1 839 786 грн.
    - ноутбуками (32 шт) для 2 лiнгафонних кабiнетiв iноземної мови на суму 616 968грн.,
    - ноутбуками (32 шт) для 2 кабiнетiв iнформатики на суму 409 536 грн.,
    Опублiковано 31.12.2020
    Детальнiше...

 STEM - лабораторiя для ЧЗШ № 9
    Завдяки державнiй програмi Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 9 отримала STEM - лабораторiю вартiстю 1 903 068 грн.
    До лабораторiї входить обладнання для кабiнетiв бiологiї, хiмiї, фiзики, дошка i проектор, багатофункцiональний принтер, два 3D-принтери з розхiдними матерiалами, п'ять 3D ручок, 1 ноутбук, 5 учнiвських нетбукiв, цифровий вимiрювальний комп'ютерний комплекс для кабiнету фiзики, та багато iнших вкрай необхiдних для Нової української школи технiчних засобiв для навчання.
    Опублiковано 31.12.2020
    Детальнiше...

 Корекцiйне обладнання для iнклюзивних класiв та груп ЗДО
    Сучасна освiтня реформа вносить свої корективи не лише в розвиток iнклюзiї в українських школах, а й у сприйняття людей з особливими потребами українським суспiльством.
    Важливим здобутком впровадження iнклюзивної освiти є те, що завдяки державному фiнансуванню закуповується обладнання для iнклюзивного простору.
    Але, безумовно, дiтям з особливими потребами необхiдна додаткова пiдтримка для того, щоб процес навчання був успiшним i корисним для всiх. Передусiм, важливим є забезпечення такої дитини всiм необхiдним навчальним обладнанням. У 2020 роцi уряд видiлив 144 тис. грн. на придбання корекцiйного обладнання у заклади освiти.
    Опублiковано 30.12.2020
    Детальнiше...

 Для учнiв 1-х класiв НУШ отримано iгровi набори Lego Play Bох та Six Bricks
    24 грудня 2020 року для учнiв 1-х класiв НУШ закладiв загальної середньої освiти мiста вiддiлом освiти Червоноградської мiської ради отримано на складi ресурсного центру ДОН ЛОДА iгровi набори Lego Play Bох та Six Bricks, а саме:
    Play Bох:
    -ЧЗШ № 1 - в кiлькостi 6 наборiв на суму 3394,86 грн.;
    -ЧЗШ № 2 - в кiлькостi 4 набори на суму 2263,24 грн.;
    -ЧНВК "СШ I-III ступенiв-колегiум" № 3 - в кiлькостi 6 наборiв на суму 3394,86 грн.;
    Опублiковано 28.12.2020
    Детальнiше...

 ЦЕНТР ПРОФЕСIЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГIЧНИХ ПРАЦIВНИКIВ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСТI ВIТАЄ ПЕРЕМОЖЦIВ II ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2021"
    За результатами участi у II турi Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2021" педагогiчнi працiвники мiста Червонограда стали переможцями цього фахового змагання, посiвши першi мiсця у номiнацiях "Українська мова та лiтература" та "Математика".
    Освiтянську спiльноту нашого мiста достойно представили Свiтлана Ярославiвна Дубецька, вчитель української мови та лiтератури Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 9 та Онишкевич Лора Петрiвна, вчитель математики Червоноградського лiцею.
    Опублiковано 22.12.2020
    Детальнiше...

 ОНЛАЙН НАРАДА ДЛЯ ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛЬНОТ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГIВ ТА СОЦIАЛЬНИХ ПЕДАГОГIВ ЗАКЛАДIВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВIТИ
    17 грудня 2020 року вiдбулась iнструктивно-методична нарада в онлайн форматi для фахiвцiв психологiчної служби ЗЗСО з проблеми "Професiйна дiяльнiсть працiвникiв психологiчної служби вiдповiдно до стандарту "Практичний психолог закладу освiти".
    Психолог Центру професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Кобзар Жанна Леонiдiвна окреслила необхiднi вимоги до змiсту, квалiфiкацiї та компетентностей, умiнь та навичок, якими мають володiти практичнi психологи закладiв освiти, висвiтлила питання законодавчого пiд_рунтя. Учасники заходу обговорили психологiчне забезпечення освiтнього процесу, ознайомились з трудовими функцiями вiдповiдно до нормативно-правової документацiї, що регламентуватиме їх дiяльнiсть вiдповiдно до стандарту "Практичний психолог закладу освiти".
    Опублiковано 17.12.2020
    Детальнiше...

 Вiдкритi бiнарнi заняття в Iнклюзивно-ресурсному центрi "Сучаснi форми корекцiйно-розвиткової роботи з дiтьми"
    Одним iз завдань педагогiв Iнклюзивно-ресурсного центру є створення предметно - розвивального середовища, яке вимагає вiд педагогiв творчого пiдходу i рiзноманiтних яскравих дидактичних матерiалiв та новiтнiх методичних розробок.
    Бiнарне заняття - нестандартна форма навчання з реалiзацiї мiжнаочних зв'язкiв. Навчально-виховний процес ведуть два педагоги.
    З метою поширення педагогiчного досвiду по сенсорному вихованню, 10 грудня було органiзовано i проведено бiнарнi заняття: "Подорож в країну сенсорики", в процесi якого використовувалися нетрадицiйнi технiки малювання, якi викликають у дiтей безлiч позитивних емоцiй, задiюють всi можливi сенсомоторнi рецептори.
    Опублiковано 15.12.2020
    Детальнiше...

 Заходи до Мiжнародного дня людей з iнвалiднiстю в Iнклюзивно-ресурсному центрi м.Червонограда
    Щороку, 3 грудня, у свiтi вiдзначається Мiжнародний день осiб з iнвалiднiстю, який проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 роцi. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу i милосердя до людей з особливими потребами.
    Iнклюзивно-ресурсним центром м.Червонограда органiзовано ряд заходiв для дiтей з iнвалiднiстю та їх батькiв.
    02 грудня проведено благодiйну акцiю "Подiлись теплом душi" за участю учнiв 4 iнклюзивного класу ЧНВК № 10, якi з дарунками завiтали до дiтей IРЦ на чолi з класоводом Мiнькач Оксаною Андрiївною.
    Опублiковано 03.12.2020
    Детальнiше...

 ОТРИМАНО МЕБЛI ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБIНЕТIВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСIВ ЗЗСО
    Впродовж 17.11-26.11.2020 року здiйснено доставку меблiв для навчальних кабiнетiв закладiв загальної середньої освiти м. Червонограда у яких навчаються учнi 1-х класiв Нової української школи (НУШ).
    Меблi закуплено за кошти державного та мiсцевого бюджетiв на загальну суму 282878,00 грн.
    Станом на 26.11.2020 року меблi отримали ЧЗШ № 1, ЧЗШ № 2, ЧЗШ № 4, ЧЗШ № 5, ЧЗШ № 6, ЧНВК № 10, ЧНВК "СШ I-II ступенiв-колегiум" № 3, ЧСШ № 8, ЧЗШ № 9, ЧЗШ I ступеня № 11, ЧЗШ № 12.
    Опублiковано 26.11.2020
    Детальнiше...

 Вiтаємо переможцiв фестивалю "Сурми звитяги!"
    У Львовi завершився Всеукраїнський вiдбiрковий тур XХI дитячо-юнацького фестивалю патрiотичної творчостi "Сурми звитяги". Вихованцi загальноосвiтнiх закладiв Червонограда виявили високий виконавський рiвень i вибороли сiм призових мiсць у чотирьох номiнацiях. Отож, вiтаємо наших переможцiв та їхнiх керiвникiв:
    Номiнацiя "Декоративна тематична композицiя"
    I м. - Горська Анна, 13 р., учениця Червоноградського НВК "СШ-колегiум" № 3 Львiвської областi, керiвник Бурцева Т.М., робота "I бiлим птахом в небеса летiла воїна душа"
    Опублiковано 18.11.2020
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум для вчителiв-логопедiв закладiв дошкiльної освiти "Кiнезiологiя як засiб розвитку мовлення та iнтелектуальних здiбностей дiтей з особливими освiтнiми потребами"
    13 листопада 2020 року в Iнклюзивно-ресурсному центрi Червоноградської мiської ради вiдбувся семiнар-практикум для вчителiв-логопедiв закладiв дошкiльної освiти "Кiнезiологiя як засiб розвитку мовлення та iнтелектуальних здiбностей дiтей з особливими освiтнiми потребами".
    Спiкером семiнару була вчитель-логопед ЗДО № 2 Наталiя Степчук, яка ознайомила присутнiх з основною метою кiнезiологiї та її завданнями.
    Кiнезiологiя належить до здоров'язбережувальних технологiй. Її вправи спрямованi на збереження здоров'я дiтей, корекцiю та профiлактику вiдхилень у їхньому розвитку. .Адже ефективнiсть корекцiйної роботи набагато краща, якщо вплив здiйснюється не лише на видимi наслiдки, але й на можливi причини, якими можуть бути порушення роботи стовбуру мозку та мозочку.
    Опублiковано 13.11.2020
    Детальнiше...

 За кошти мiсцевого бюджету були закупленi новi столи та лавки
    За кошти мiсцевого бюджету були закупленi новi столи та лавки. У шкiльнiй їдальнi затишно, комфортно та пахне свiжоспеченими булочками. Запрошуємо учнiв на смачнi обiди!
    Опублiковано 06.11.2020
    Детальнiше...

 Семiнар - практикум для асистентiв вихователiв
    З метою вдосконалення системи роботи з iнклюзивної освiти 05 листопада 2020 року на базi Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради вiдбувся семiнар для асистентiв вихователiв закладiв дошкiльної освiти "Роль асистента вихователя в групi з iнклюзивним навчанням: основнi функцiї та завдання".
    Учасникiв привiтала директор Iнклюзивно - ресурсного центру Тетяна Дмитришин, яка висвiтлила питання законодавчого пiд_рунтя роботи асистента вихователя; ведення нормативно-правової документацiї, що регламентує їх дiяльнiсть; опрацювала проблемнi моменти, якi виникають пiд час виконання асистентами своїх посадових обов'язкiв; окреслила важливiсть командної роботи фахiвцiв у ЗДО.
    Опублiковано 06.11.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар учителiв бiологiї, вiдповiдно до плану роботи IМЦО
    27.10.2020 на базi ЧНВК № 10 вiдбувся семiнар учителiв бiологiї, вiдповiдно до плану роботи IМЦО.
    Пiд час семiнару практичний психолог iнклюзивно-ресурсного центру освiти Оксана Чумакова та практичний психолог ЧНВК № 10 Свiтлана Чорна провели тренiнги для учасникiв на тему "Успiшна iнтеграцiя дитини з ООП у навчально-виховний простiр", "Територiя вiдповiдальностi" (Фасилiтацiя як засiб iнтеграцiї ЕкоОсвiти у навчально-виховний простiр). Вчитель бiологiї ЧНВК № 10 Оксана Романiвна Шакун провела майстер-клас "Освiтня платформа Human як iнструмент гуманної педагогiки.
    Опублiковано 27.10.2020
    Детальнiше...

 ТРЕНIНГОВЕ ЗАНЯТТЯ ФАХIВЦIВ ПСИХОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДIВ ОСВIТИ М.ЧЕРВОНОГРАДА
    22 жовтня 2020 року, в рамках методичних днiв психологiчної служби освiтнiх закладiв мiста, за сприяння Кобзар Жанни, методиста IМЦО, соцiальним педагогом ЧЗШ № 5, Ткаченком Максимом, було проведене тренiнгове заняття для працiвникiв психологiчної служби закладiв освiти м. Червонограда з питань протидiї торгiвлi людьми. Заняття було приурочене до Європейського дня боротьби з торгiвлею людьми започаткованого 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом.
    Опублiковано 23.10.2020
    Детальнiше...

 СЕМIНАР УЧИТЕЛIВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСIВ
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО, 22 жовтня 2020 року на базi ЧЗШ № 4 у сервiсi "Google Meet" вiдбувся семiнар учителiв початкових класiв з теми "Iнструментарiй вчителя початкових класiв при дистанцiйному та змiшаному форматах навчання". Усi учасники вiдеозустрiчi мали змогу ознайомитись iз нормативною базою та методичними рекомендацiями щодо органiзацiї дистанцiйного навчання в початковiй школi, електронними ресурсами та видами оцiнювання молодших школярiв. Бiрук Тетяна Миколаївна, заступник директора з НВР у початковiй школi, подiлилася досвiдом та практичними порадами педагогiчних працiвникiв ЧЗШ № 4 щодо органiзацiї взаємин мiж учасниками освiтнього процесу та розповiла про iнструментарiй педагога при створеннi ментальних карт, iнтерактивних вправ для роботи в аккаунтi Google. Перець Надiя Михайлiвна, методист IМЦО, вiдзначила високу ефективнiсть та практичну спрямованiсть даного методичного заходу.
    Опублiковано 23.10.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар вчителiв трудового навчання
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО 20 жовтня 2020 року на базi ЧЗШ №4 вiдбувся семiнар вчителiв трудового навчання.
    Майстер-клас "Виготовлення об'ємної квiтки з паперу" проводила вчитель трудового навчання Стойко Галина Петрiвна. Така краса використовується в побутi для наповнення та оздоблення iнтер'єру. Данi роботи можна використати для декору фотостудiй, дому та дитячого свята.
    Опублiковано 22.10.2020
    Детальнiше...

 ВIДБУВСЯСЕМIНАР ФАХIВЦIВ ПСИХОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРОЄКТУ "ПСИХIЧНЕ ЗДОРОВ`Я ДЛЯ УКРАЇНИ" ТА ЦЕНТРУ ЗДОРОВ'Я ТА РОЗВИТКУ "КОЛО СIМ'Ї" НА ПЛАТФОРМI ZOOM
    Семiнар присвячений проблемам в сферi охорони психiчного здоров'я дiтей i зокрема одному з найпоширенiших розладiв психiчного здоров'я у дитячому вiцi-розладу дефiциту уваги та гiперактивностi.
    На сьогоднi цей розлад трапляється в середньому у 3-5% дiтей. I труднiсть полягає в тому, що вiн має вiддаленi психосоцiальнi наслiдки, яких насправдi можна уникнути, якщо дитина з РДУГ отримуватиме належнi i доказовi методи допомоги. Ключовим етапом є вчасна дiагностикадiтей працiвниками психологiчної служби та скерування родини за допомогою до фахiвцiв у сферi охорони психiчного здоров'я.
    Опублiковано 22.10.2020
    Детальнiше...

 Спiвпраця закладiв освiти з iнклюзивним навчанням з Iнклюзивно-ресурсним центром
    Сучасна система освiтнiх передбачає навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами в умовах загальноосвiтнього закладу.
    Пiд час здiйснення навчально-виховного процесу педагоги, якi працюють в iнклюзивних класах, органiзовують навчальний процес з урахуванням iндивiдуальних особливостей навчально-пiзнавальної дiяльностi таких дiтей. В iнклюзивних класах м.Червонограда працює 21 асистент вчителя та 6 асистентiв вихователя.
    Опублiковано 20.10.2020
    Детальнiше...

 Розпочато теренову гру "Сокiл Джура"
    З нагоди державного свята Дня Захисника України, Покрови Пресвятої Богородицi, свята Козацтва, Української Повстанської армiї та вiдповiдно до плану роботи IМЦО 13.10.2020 р. розпочато теренову гру "Сокiл Джура".
    Учнi Червоноградського навчально-виховного комплексу "Спецiалiзована школа I-II ст.- колегiум" № 3 вшанували пам'ять провiдника українських нацiоналiстiв Степана Бандери покладанням квiти до пам'ятника на його честь.
    Опублiковано 13.10.2020
    Детальнiше...

 Фiзична реабiлiтацiя дiтей раннього вiку в умовах Iнклюзивно-ресурсного центру
    Раннє втручання вважається однiєю з найбiльш важливих послуг для дiтей раннього та дошкiльного вiку з iнвалiднiстю, дiтей iз ризиком набуття iнвалiдностi або проблемами здоров'я, спрямованою не тiльки на реабiлiтацiю, а й на попередження порушень розвитку.
    Система раннього втручання пiдтримує всю сiм'ю, даючи їй навички, необхiднi для забезпечення найкращих умов для збереження здоров'я дитини, її розвитку та освiти.
    В Iнклюзивно-ресурсному центрi Червоноградської мiської ради вчитель-реабiлiтолог надає послуги фiзичної реабiлiтацiї дiтям раннього вiку щодо формування правильних рухових стереотипiв на раннiх етапах розвитку дитини. З цiєю метою 13 жовтня 2020 р. Свiтлана Кравчук провела майстер-клас для батькiв, на якому продемонструвала методи фiзичної реабiлiтацiї.
    Опублiковано 13.10.2020
    Детальнiше...

 Методична пiдтримка членiв команд психолого-педагогiчного супроводу дiтей з особливими освiтнiми потребами
    Робота з дiтьми з особливими освiтнiми потребами - це непроста та вiдповiдальна робота. Фахiвцi iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради упродовж вересня - жовтня надавали методичну допомогу членам команди психолого-педагогiчного супроводу дiтей з ООП у закладах загальної середньої освiти з iнклюзивним навчанням.
    Пiд час зустрiчi директор IРЦ Тетяна Дмитришин ознайомила присутнiх асистентiв вчителiв про особливостi органiзацiї iнклюзивного навчання в закладах освiти, проведення оцiнки розвитку та надання корекцiйно-розвиткових послуг.
    Опублiковано 09.10.2020
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум заступникiв директорiв ЗЗСО м.Червонограда
    7 жовтня 2020 року Червоноградська загальноосвiтньої школи № 9, в рамках семiнару-практикуму для заступникiв директорiв з виховної роботи, презентувала досвiд роботи навчального закладу з теми "Музейна педагогiка в системi виховної роботи школи".
    Цей загальноосвiтнiй заклад вирiзняється серед iнших тим, що активно використовує у навчально-виховному процесi елементи музейної педагогiки. У школi розгорнутi три музейнi експозицiї: народознавча музей-свiтлиця, рекреацiя мистецької Шевченкiани та музей вiйськової атрибутики, що функцiонує при кабiнетi захисту Вiтчизни.
    Опублiковано 09.10.2020
    Детальнiше...

 УЧАСТЬ У ВЕБIНАРI З ПИТАНЬ АТЕСТАЦIЇ У СИСТЕМI IСУО
    6 жовтня 2020 року спецiалiсти вiддiлу освiти стали учасникамивебiнаруз питань роботи у системi IСУО щодо електронної атестацiї на управлiнському рiвнi та органiзацiйних питань з проведення атестацiї педагогiчних працiвникiв у 2020/2021 навчальному роцi.
    Опублiковано 06.10.2020
    Детальнiше...

 У ЧЕРВОНОГРАДСЬКIЙ ЗАГАЛЬНООСВIТНIЙ ШКОЛI I-III СТУПЕНЯ № 1 ОНОВЛЕНО ХАРЧОБЛОК
    Однiєю iз актуальних проблем є створення умов для збереження та змiцнення здоров'я дiтей, тобто органiзувати безпечне, якiсне харчування.
    Цього року у ЧЗШ № 1 вiдбулося оновлення матерiально-технiчної бази харчоблоку та його капiтальний ремонт.
    В процесi реалiзацiї проєкту було придбано та встановлено нове технологiчне обладнання. Створенi умови для забезпечення санiтарно-гiгiєнiчних та сучасних технологiчних правил приготування їжi.
    Вартiсть придбання матерiльно-технiчної бази становить 305.274 грн., капiтальний ремонт примiщень харчоблоку - 648.800 тис.грн.
    Опублiковано 05.10.2020
    Детальнiше...

 Завiдувачi бiблiотек вiдвiдали родинне гнiздо Потоцьких
    30.09.2020 завiдувачi бiблiотек загальноосвiтнiх закладiв середньої освiти мiста Червонограда вiдвiдали родинне гнiздо Потоцьких, а також побували у пiдземеллi палацу.
    Цiкаву та змiстовну екскурсiю провела Ольга Путько, працiвник музею.
    Даний захiд присвячений Всеукраїнському дню бiблiотек.
    Опублiковано 05.10.2020
    Детальнiше...

 Навчання практичного психолога IРЦ з використання мiжнародних психодiагностичних методик
    Робота Iнклюзивно-ресурсних центрiв повинна вiдповiдати свiтовим стандартам психодiагностики та iндивiдуальним запитам кожної родини.
    Iнклюзивно-ресурсний центр Червоноградської мiської ради у 2019 роцi отримав сучаснi мiжнароднi психодiагностичнi методики: WISC-IV (шкала iнтелекту Векслера для дiтей), Leiter-3 (визначення рiвня невербального iнтелекту), Conners-3 (шкала оцiнювання розладу дефiциту уваги та гiперактивностi), PEP-3 (iндивiдуалiзоване психоосвiтнє оцiнювання дiтей з розладами аутичного спектру) та CASD (опитувальник розладу аутичного спектру).
    Опублiковано 05.10.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар викладачiв предмета "Захист України"
    Вiдповiдно до плану роботи Iнформацiйно-методичного центру освiти 01.10.2020 на базi ЧНВК № 3 вiдбувся семiнар викладачiв предмета "Захист України". Пiд час семiнару було проведено майстер-клас з вiйськово-патрiотичного виховання учнiвської молодi "Iгри патрiотiв" за участю викладача "Захист України" Кутковського Мирона Васильовича.
    Учнi ЧЗШ № 1,9, ЧНВК № 3 змагались у таких видах:
    - стройова пiдготовка;
    Опублiковано 02.10.2020
    Детальнiше...

 Вiдбулась нарада керiвникiв закладiв освiти м.Червонограда
    30 вересня 2020 року вiдповiдно до плану роботи вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради у примiщеннi актової зали Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 1 вiдбулась нарада керiвникiв закладiв загальної середньої освiти та закладiв позашкiльної освiти. Нарада проводилась пiд керiвництвом начальника вiддiлу освiти Iгоря Iвановича Гомонка.
    Пiд час наради було заслухано такi питання:
    Опублiковано 01.10.2020
    Детальнiше...

 ФОРМУВАННЯ НОВОГО ОСВIТНЬОГО ПРОСТОРУ У ЧЕРВОНОГРАДСЬКОМУ ЛIЦЕЇ
    З метою формування нового освiтнього простору та в рамках проєкту "Спроможня школа для кращих результатiв" у Червоноградському лiцеї оснащено сучаснi два комп'ютернi класи та один лiнгафонний кабiнет для вивчення iноземних мов. Загальна вартiсть цих кабiнетiв 668.904 тис.грн.
    У комп'ютерних класах учасники освiтнього процесу лiцею мають можливiсть удосконалювати рiвень сформованостi навичок використання IКТ у практичнiй дiяльностi.
    Обладнання в лiнгафонному кабiнетi дає можливiсть використовувати комп'ютери для того, щоб дитина мала можливiсть чути носiя мови. Щоб вона мала можливiсть без фiльтрiв чути правильну вимову. Щоб знаходячись у класi, вона була в мовному середовищi.
    Опублiковано 30.09.2020
    Детальнiше...

 Капiтальний ремонт харчоблоку ЧЗШ № 2
    У Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 2 завершено капiтальний ремонт харчоблоку.
    На роботи та матерiали, якi здiйснено пiд час ремонту, видiлено коштив сумi 700 тис. грн. В ходi ремонту здiйснено укладання облицювальної плитки на стiни та пiдлогу, а також шпаклювання та побiлка стiн.
    Опублiковано 29.09.2020
    Детальнiше...

 Зустрiч фахiвцiв IРЦ з лiкарем-психiатром Орестом Сувало в рамках проєкту "Психiчне здоров'я для України"
    В Українi розпочався чотирирiчний україно-швейцарський проєкт "Психiчне здоров'я для України" / Mental Health for Ukraine (MH4U), спрямований на покращення якостi та доступностi допомоги людям з психiчними розладами.
    24 вересня Iнклюзивно-ресурсний центр (IРЦ) вiдвiдав лiкар-психiатр Орест Сувало, який ознайомив працiвникiв з метою та завданнями проєкту, необхiднiстю розвитку послуг в сферi психiчного здоров'я в Українi та пiдвищення обiзнаностi населення про психiчнi розлади.
    Опублiковано 28.09.2020
    Детальнiше...

 ЛЕГКА АТЛЕТИКА
    З 17 по 22 вересня 2020 року у м. Лазурне ( Херсонська обл.) в_дбувся Чемп_онат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного чотириборства серед юнак_в 2007-2008 р.н..
    Команда Червоноградської ДЮСШ № 2 зайняла 5 м_сце _з 129 команд областей України. Хорош_ результати в окремих видах програми показали наш_ вихованц_: Лешик Роман, Ол_йник Стан_слав, Т_щенко Юл_я, Мудра Анастас_я, Уханська Кар_на, Полєжаєва Богдана. Готували команду до змагань тренери-викладач_ в_дд_лення легкої атлетики Маковський Василь Євгенович та Маковська Лариса Володимир_вна.
    Опублiковано 24.09.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар учителiв фiзичної культури
    Вiдповiдно до плану роботи Iнформацiйно-методичного центру освiти 24.09.2020 на базi стадiону "Шахтар" вiдбувся семiнар учителiв фiзичної культури.
    Пiд час семiнару було проведено майстер-клас "Тенiс на уроках фiзичної культури" за участю учителя фiзичної культури ЧНВК № 10 Кантора Iгоря Iвановича. Тенiс - це iгровий iндивiдуальний вид спорту, який є популярним у свiтi. Цей вид спорту може залучати до гри дiтей з 3-4 рокiв.
    Даний вид спорту розвиває швидкiсно-силовi якостi учня: витривалiсть, координацiю рухiв, вiдчуття дистанцiї а також є надзвичайно корисним для здоров'я дiтей.
    Опублiковано 24.09.2020
    Детальнiше...

 23 вересня 2020 року вiдповiдно до плану роботи IМЦО м. Червонограда вiдбулась методична рада, яка була проведена з використанням програми Zoom у форматi вiдеоконференцiї
    В ходi роботи ради було розглянуто такi питання:
    1. Про роботу Iнформацiйно-методичного центру освiти м.Червонограда у 2019-2020 навчальному роцi.
    2. Про розгляд i схвалення до друку навчально-методичних посiбникiв, методичних рекомендацiй, методичного бюлетеня "У творчому пошуку" педагогiчних працiвникiв закладiв освiти м.Червонограда.
    3. Про розгляд i схвалення досвiду роботи педагогiчних працiвникiв ЗЗСО, якi пiд час атестацiї у 2021 роцi претендують на присвоєння педагогiчних звань "учитель-методист" та "практичний психолог-методист".
    Опублiковано 23.09.2020
    Детальнiше...

 Спiвпраця педагогiв Iнклюзивно-ресурсного центру (IРЦ) з дефектологами Навчально-реабiлiтацiйного центру (НРЦ) "Свiтанок"
    Введення в освiтнiй простiр дiтей з розладом аутистичного спектру (РАС) - це системне явище, коли готують як саму дитину, так i те середовище, куди вона входить.
    Одним iз завдань дефектолога в закладах освiти є виявлення того, на який аналiзатор (наприклад, зоровий, слуховий, кiнестетичний) дитини варто спиратись у процесi органiзацiї навчально-виховного процесу, адже сомато-сенсорний, сенсо - та психомоторний рiвнi є визначальними для її розвитку.
    З цiєю метою вчитель-дефектолог IРЦ Лариса Чоп надала методичнi рекомендацiї педагогу НРЦ "Свiтанок" щодо роботи з дiтьми iз аутистичними порушеннями та подiлилася виготовленим власноруч вiзуальним розкладом за допомогою карток PECS для формування навичок альтернативного спiлкування та комунiкацiї з такими дiтьми. Вiн оформлюється як серiя малюнкiв, фотографiй, пiктограм (з надписами або без них) i є важливою складовою корекцiйної роботи з дiтьми з РАС. Для них вiзуальний розклад - це спосiб утримати в полi зору всi заняття i дiї, якi потрiбно здiйснювати протягом дня.
    Опублiковано 21.09.2020
    Детальнiше...

 Дистанцiйне навчання. Платформи та сервiси дистанцiйного навчання в закладах дошкiльної освiти м. Червонограда
    За прогнозами ЮНЕСКО у XXI столiттi дiти будуть проводити в закладах освiти лише 30-40% часу, 40% - буде вiдведено на дистанцiйне навчання, а решта - на самостiйне.
    21 вересня2020 року вiдбулася вiдео-конференцiя вiдповiдальних за дистанцiйне навчання в закладах дошкiльної освiти на тему "Дистанцiйне навчання в закладах дошкiльної освiти. Платформи та сервiси дистанцiйного навчання".
    Закус Галина Василiвна, методист IМЦО наголосила на дотриманнi основних вимог правил гiгiєни у закладах освiти та рекомендацiй Мiнiстерства освiти i науки України щодо дистанцiйного навчання пiд час карантину (листи МОН: вiд 11.03.2020 № 1/9-154, вiд 13.03.2020№ 1/9-161). Вона ознайомила усiх, через презентацiю, з структурою, принципами, методами, технологiями дистанцiйного навчання. Основну увагу придiлено платформам та сервiсам дистанцiйного навчання.
    Опублiковано 21.09.2020
    Детальнiше...

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДIВ ДО ДНЯ ФIЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ТА ОЛIМПIЙСЬКОГО ТИЖНЯ
    Заступником директора з НТР Хомою Ганною Михайлiвною та тренерами - викладача спортивних вiддiлень були проведенi iнформацiйно-просвiтницькi заходи у формi бесiд, лекцiй, а також були проведенi показовi, вiдкритi, тренувальнi заняття, спортивнi змагання з метою популяризацiї спорту, пiдняття патрiотичного духу молодого поколiння та вiдчуття гордостi за Україну.
    Пiд час тренувальних занять були проведенi бесiди "Досягнення олiмпiйських українцiв на Мiжнароднiй аренi", а також проведенi вiдкритi, показовi, тренувальнi заняття з видiв спорту, якi культивуються школi ( з 07 по 13 вересня 2020 року). Вихованцi та тренери-викладачi вiддiлення футболу 12-13 вересня 2020 року в м.Сокаль брали участь у турнiрi з футболу присвяченому Дню фiзичної культури та спорту, де посiли I мiсце. Також, 12-13 вересня 2020 року в с.Туринка ( Жовкiвського р-ну) вiддiлення футболу виступали на турнiрi з футболу присвяченому пам'ятi загиблих воїнам АТО, де посiли I мiсце. 05-06 вересня 2020 року в м.Львовi, вихованцi вiддiлення плавання брали участь у вiдкритому Кубку Львова з плавання серед юнакiв, юнiорiв та молодi. I мiсце на двох дистанцiях 50м, 100м н/сп посiв Пятночко Владислав, Пятночко Юлiя посiла II та III мiсця на дистанцiях 50м н/сп та 50м в/с.
    Опублiковано 18.09.2020
    Детальнiше...

 ВIДБУЛИСЬ IНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНI НАРАДИ
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО у програмi Zoom вiдбулись iнструктивно-методичнi наради. 16.09.2020 Перець Надiя Михайлiвна провела нараду з учителями ЗЗСО м. Червонограда, якi працюють у 1-х класах з питання "Принципи нового Державного стандарту початкової школи". Пiд час наради з педагогами мiста було вiдзначено чинники якiсної початкової освiти та обговорено особливостi органiзацiї освiтнього процесу у 1 класах.
    Опублiковано 18.09.2020
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради