Управлiння житлово-комунального господарства
Адмiнiстративнi послуги
Затвердження спiльних рiшень адмiнiстрацiї та профспiлкового комiтету про надання житлових примiщень в будинках пiдприємств, установ та органiзацiй їх працiвникам, якi перебувають на облiку за мiсцем роботи
   Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги

Затвердження рiшень пiдприємств, установ та органiзацiй про надання службових житлових примiщень
   Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги

Надання житлових примiщень громадянам, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання при мiськвиконкомi
   Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги

Обмiн житлових примiщень
   Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги

Виключення житлового примiщення з числа службових
   Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги

Надання житла в зв'язку зi знесенням житлового будинку
   Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради