Волсвинський дошкiльний начальний заклад
80085, с.Волсвин, вул. Мишуги, 4Б
Керiвник закладу: Миколайчук Вiра Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення- середня-спецiальна,Володимир-Волинське педагогiчне училище,1976р.(вчитель початкових класiв).
Педагогiчний стаж - 30рокiв
Стаж керiвної посади - 26 рокiв
Категорiя - спецiалiст

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 8
З них педагогiв - 4
- спецiалiст вищої категорiї -
- спецiалiст I категорiї -
- спецiалiст II категорiї- 1
- спецiалiст - 3
Педзвання "Вчитель-методист" -
Педзвання "Старший учитель" -

Проблема, над якою працює ЗДО:
Формування всебiчно розвиненої, духовно-багатої,патрiотично налаштованої особистостi.

Основнi завдання закладу :
1. Розвиток математичних здiбностей дошкiльникiв шляхом упровадження iнновацiйних методик i технологiй.
2. Формування,збереження i змiцнення здоров*я дiтей як найважливiшої цiнностi в життi.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради