Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 13
вул.Шухевича, 7, м.Червоноград, 80100, тел.3-16-03
код ЕДРПОУ 35928796
E-mail:dnz13chervonograd@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd13.lvivedu.com
Керiвник закладу: Олiярник Мар'яна Богданiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет, 08.02.2011; Кам'янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 30.06.2019
Педагогiчний стаж - 29 рокiв
Стаж керiвної посади - 1,5 роки
Звання -
Категорiя - I

Вихователь-методист: Мойко Людмила Михайлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 06.07.2005
Педагогiчний стаж - 14 рокiв
Стаж керiвної посади - 5 рокiв
Звання -
Категорiя - I

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 46
З них педагогiв - 25
- спецiалiст вищої категорiї -
- спецiалiст I категорiї - 5
- спецiалiст II категорiї - 6
- спецiалiст - 12
Педзвання "Вихователь-методист" - 1

Проблема, над якою працює заклад:
Розвиток творчого потенцiалу дитини, як умова формування необхiдних життєвих компетенцiй.

Основнi завдання закладу:
1. Екологiчне виховання дошкiльникiв.
2. Впровадження сучасних пiдходiв до логiко-математичного розвитку дошкiльникiв в процесi розумово-пiзнавальної дiяльностi.
3. Розвиток культури мовлення дiтей через рiзнi види дiяльностi.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради