Архiвнi проекти рiшень сесiй мiської Ради...
03.02.2021Про затвердження звiту про експертну грошову оцiнку земельної дiлянки площею 1,2905 га для будiвництва рекреацiйно-розважального комплексу (КВЦПЗ - 03.15 Для будiвництва та обслуговування iнших будiвель громадської забудови), що розташована за адресою: Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10, кадастровий номер: 4611800000:03:005:0054 та продаж її у власнiсть на земельних торгах у формi аукцiону

01.02.2021Про внесення змiн усклад робочої групи щодо розробки проекту Статуту Червоноградської територiальної громади

22.01.2021Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

21.01.2021Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

21.01.2021Про затвердження положення про Вiддiл земельних вiдносин Червоноградської мiської ради

21.01.2021Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в с.Сiлець

21.01.2021Про затвердження проектiв землеустрою в с. Сiлець

21.01.2021Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою в с. Сiлець

21.01.2021Про повторне виготовлення нормативної грошової оцiнки земель с.Борятин, с. Добрячин,с. Острiв

21.01.2021Про включення в перелiк земельних дiлянок в м. Червоноградi для продажу прав їх оренди на земельному аукцiонi

21.01.2021Про розгляд заяви ФОП Чашинського Анатолiя Йосиповича

21.01.2021Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на виготовлення проектiв землеустрою

21.01.2021Про припинення прав оренди та передачу у власнiсть земельних дiлянок

21.01.2021Про розгляд заяви Киби Романа Богдановича

21.01.2021Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

21.01.2021Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки на вул. Набережнiй в м. Червоноградi

21.01.2021Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агробiзнес"

21.01.2021Про затвердження технiчної Документацiї i з землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. Червонограда

21.01.2021Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

21.01.2021Про розгляд заяви громадянина Голян Юрiя Васильовича

21.01.2021Про розгляд заяви Телегiй Iгоря Володимировича

21.01.2021Про розгляд заяви Маланяк Iвана Миколайовича

21.01.2021Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

21.01.2021Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

21.01.2021Про розгляд клопотання Релiгiйної громади Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України

21.01.2021Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

21.01.2021Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в м. Червоноград

20.01.2021Про утворення вiддалених робочих мiсць адмiнiстраторiв Центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради

20.01.2021Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

18.01.2021Про внесення змiн до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк (13587000000) (код бюджету)

15.01.2021Про затвердження актiв прийому-передачi дорiг

15.01.2021Про безоплатну передачу з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради дорiг на баланс КП "Комунальник" та КП "Червонограджитлокомунсервiс"

15.01.2021Про затвердження мiсцевих програм в галузi молодiжної полiтики та промоцiй на 2021 рiк

15.01.2021Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 10.12.2020 № 25 "Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти

15.01.2021Про затвердження положення про вiддiл iнформацiйної полiтики

15.01.2021Про наданнядозволу Комунальному пiдприємству "Центральна мiськалiкарня Червоноградськоїмiської ради" На списання з балансу основних засобiв

15.01.2021Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

15.01.2021Про затвердження Положення про юридичний вiддiл

15.01.2021Про затвердження положення про управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради

15.01.2021Про внесення змiн до бюджету Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк (13587000000) (код бюджету)

14.01.2021Про затвердження Статуту комунального пiдприємства "Соснiвський ринок" в новiй редакцiї

14.01.2021Про звiльнення орендарiв вiд сплати орендної плати за оренду торговельних мiсць на перiод дiї карантину

14.01.2021Про звiльнення суб'єктiв господарювання вiд сплати орендної плати за оренду нежитлових примiщень на перiод дiї карантину

14.01.2021Про затвердження мiсцевих програм пов'язаних з економiчною дiяльнiстю на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження мiсцевих програм в галузi земельних вiдносин та мiстобудування на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження Програми мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення та забезпечення заходiв, пов'язаних iз виконанням вiйськового обов'язку, призовом громадян України на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за контрактом та вiйськову службу в резервi до лав Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження мiсцевих програм в галузi житлово-комунального господарства на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження мiсцевої програми пiдтримки засобiв масової iнформацiї на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження мiсцевих програм в галузi соцiального захисту населення на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження мiсцевих програм в галузi спорту на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження мiсцевої програми природоохоронних заходiв на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження мiсцевих програм в медичнiй галузi на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження мiсцевих програм в галузi культури на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2021 рiк

14.01.2021Про затвердження положення про органiзацiйний вiддiл

14.01.2021Про звернення Червоноградської мiської ради щодо неприпустимостi зростання цiн на постачання та розподiл електричної енергiї, постачання природного газу та розподiл природного газу

14.01.2021Про затвердження положення про вiдiл молодi та спорту

13.01.2021Про впорядкування продажу алкогольних напоїв у торговельнiй мережi на територiї Червоноградської мiської ради

13.01.2021Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги

13.01.2021Про затвердження актiв приймання-передачi нежитлових будiвель, земельних дiлянок, та майна закладiв культури що передаються з комунальної власностi Острiвської сiльської ради, Волсвинської сiльської ради, Поздимирської сiльської ради на баланс Червоноградської мiської ради

13.01.2021Про безоплатне прийняття не житлових будiвель, земельних дiлянок та майна закладiв культури з комунальної власностi Острiвської сiльської ради, Волсвинської сiльської ради, Поздимирської сiльської ради на баланс Червоноградської мiської ради

13.01.2021Про затвердження Положення про вiддiл культури Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

13.01.2021Про затвердження актiв приймання-передачi об'єктiв та майна закладiв культури iз спiльної комунальної власностi територiальних громад Радехiвського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

13.01.2021Про затвердження актiв приймання-передачi об'єктiв та майна закладiв культури iз спiльної комунальної власностi територiальних громад сiл, селища, мiст Сокальського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

13.01.2021Про пiдтвердження факту перебування в комунальнiй власностi Червоноградської територiальної громади об'єктiв нерухомого майна

13.01.2021Про пiдтвердження факту перебування в комунальнiй власностi Червоноградської територiальної громади об'єкта нерухомого майна, нежитлової будiвлi хiрургiчного корпусу

13.01.2021Про затвердження положення про вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй, оборонної та мобiлiзацiйної роботи

13.01.2021Про затвердження Положення про юридичний вiддiл

13.01.2021Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

12.01.2021Про надання згоди на безоплатний прийом у комунальну власнiсть територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради Амбулаторiї монопрактики, в с. Волсвин, вул. Шептицького, 57а

12.01.2021Про затвердження Положення про фiнансове управлiння Червоноградської мiської ради

12.01.2021Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради Червоноградського району

11.01.2021Про затвердження Положення про вiддiл культури Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

11.01.2021Про затвердження положення про управлiння житлово-комунального господарства Червоноградської мiської ради

11.01.2021Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

11.01.2021Про створення комiсiї з погодження розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi

11.01.2021Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

11.01.2021Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

06.01.2021Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги

05.01.2021Про створення Координацiйної ради у справах осiб з iнвалiднiстю

05.01.2021Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

05.01.2021Про створення комiсiї з погодження розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi

05.01.2021Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

05.01.2021Про затвердження актiв приймання-передачi об'єктiв, земельних дiлянок та майна Поздимирського навчально-виховного комплексу "Загальноосвiтня школа I-II ступенiв - дошкiльний заклад" iз спiльної комунальної власностi територiальних громад Радехiвського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

05.01.2021Про затвердження актiв приймання-передачi об'єктiв, земельних дiлянок та майна закладiв освiти iз спiльної територiальної власностi територiальних громад сiл, селища, мiст Сокальського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

05.01.2021Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

31.12.2020Про пiдтвердження факту перебування в комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда об'єктiв нерухомого майна

31.12.2020Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради Червоноградського району

31.12.2020Про передачу з балансу Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

31.12.2020Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради Амбулаторiї монопрактики, в с. Волсвин, вул. Шептицького,57а

31.12.2020Про безоплатну передачу з балансу Червоноградської мiської ради основних засобiв та малоцiнних швидкозношувальних предметiв на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

29.12.2020Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi на 2021 рiк

29.12.2020Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС), бiйцiв - добровольцiв АТО та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих / померлих учасникiв АТО(ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, членiв сiмей полонених та зниклих безвiсти вiйськовослужбовцiв АТО (ООС), вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

28.12.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на залучення кредиту у формi бланкового овердрафту

28.12.2020Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi на 2021 рiк

28.12.2020Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС), бiйцiв - добровольцiв АТО та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих / померлих учасникiв АТО(ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, членiв сiмей полонених та зниклих безвiсти вiйськовослужбовцiв АТО (ООС), вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

28.12.2020Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради Червоноградського району

28.12.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

18.12.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк вiд сiл: Бендюга, Бережне, Борятин, Волсвин, Городище, Добрячин, Межирiччя, Острiв, Поздимир, Рудка, Сiлець

18.12.2020Про затвердження передавальних актiв на основнi засоби мережi вуличного освiтлення

18.12.2020Про безоплатну передачу з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основних засобiв мережi вуличного освiтлення на баланс КП "Комунальник"

18.12.2020Про безкоштовне прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень вiд Гiрницької селищної ради з подальшою передачею на баланс КП "Комунальник", як внесок до статутного фонду

18.12.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 10.12.2020 р. №12-№18

17.12.2020Про реорганiзацiю виконавчого комiтету Гiрницької селищної ради шляхом приєднання до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

17.12.2020Про реорганiзацiю виконавчого ком_тету Соснiвської мiської ради шляхом приєднання до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

11.12.2020Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води

11.12.2020Про розгляд заяви Покотило Iрини Василiвни

11.12.2020Про збереження середньої заробiтної плати звiльненим головам та секретарям сiльських, селищної та мiської рад

09.12.2020Про утворення робочої групи щодо розробки проекту Статуту Червоноградської територiальної громади

09.12.2020Про надання в оренду земельних дiлянок

09.12.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

09.12.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

09.12.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

09.12.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.12.2020Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель

09.12.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.12.2020Про внесення змiн у штатний розпис централiзованої бухгалтерiї вiддiлу освiти

08.12.2020Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi на 2021-2023 роки"

08.12.2020Про затвердження Програми полiпшення системи транскор-донного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток ка-налiзацiйної iнфраструктури на 2021 рiк

07.12.2020Про затвердження положення про вiддiл з питань персоналу

03.12.2020Про бюджет Червоноградської мiської територiальної громади на 2021 рiк (13587000000) (код бюджету)

03.12.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради №1633 вiд 14.05.2020 р. "Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд системи централiзованого опалення та постачання гарячої води"

03.12.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"

03.12.2020Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2021 рiк

03.12.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з м. Соснiвки

03.12.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомун-сервiс" в новiй редакцiї

02.12.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради №1633 вiд 14.05.2020 р. "Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд системи централiзованого опалення та постачання гарячої води"

02.12.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"

30.11.2020Про початок реорганiзацiї Соснiвської мiської ради шляхом припинення її дiяльностi та приєднання до Червоноградської мiської ради

30.11.2020Про початок реорганiзацiї Сiлецької сiльської ради шляхом припинення її дiяльностi та приєднання до Червоноградської мiської ради

30.11.2020Про початок реорганiзацiї Поздимирської сiльської ради шляхом припинення її дiяльностi та приєднання до Червоноградської мiської ради

30.11.2020Про початок реорганiзацiї Острiвської сiльської ради шляхом припинення її дiяльностi та приєднання до Червоноградської мiської ради

30.11.2020Про початок реорганiзацiї Межирiчанської сiльської ради шляхом припинення її дiяльностi та приєднання до Червоноградської мiської ради

30.11.2020Про початок реорганiзацiї Гiрницької селищної ради шляхом припинення її дiяльностi та приєднання до Червоноградської мiської ради

30.11.2020Про початок реорганiзацiї Волсвинської сiльської ради шляхом припинення її дiяльностi та приєднання до Червоноградської мiської ради

26.11.2020Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

26.11.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

26.11.2020Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо змiни цiльового призначення земельної дiлянки

26.11.2020Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2021 роцi

25.11.2020Про завершення приватизацiї об'єкта комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

24.11.2020Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень- вересень 2020 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2020 рiк (13209100000)

23.11.2020Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi восьмого скликання

23.11.2020Про затвердження Положення про постiйнi депутатськi комiсiї Червоноградської мiської ради восьмого скликання

23.11.2020Про обмiн земельних дiлянок

23.11.2020Про пiдготовку лоту з продажу земельної дiлянки у власнiсть

23.11.2020Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

23.11.2020Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

23.11.2020Про розгляд заяви громадянки Карпишин Iрини Андрiївни

23.11.2020Про розгляд заяви Покотило Iрини Василiвни

23.11.2020Про розгляд заяви Терех Свiтлани Василiвни

23.11.2020Про розгляд клопотання ТзОВ фiрма "Орiон"

23.11.2020Про розгляд клопотань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЄВРОТЕК" та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Епiцентр К"

23.11.2020Про припинення права оренди та передачу у власнiсть земельної дiлянки

23.11.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

23.11.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

23.11.2020Про розглядклопотання релiгiйної громади Української Греко - Католицької Церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України

23.11.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволiв на розроблення проектiв землеустрою з метою вiдведення земельних дiлянок для будiвництва iндивiдуальних гаражiв

23.11.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

23.11.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок для будiвництва iндивiдуальних гаражiв

23.11.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

23.11.2020Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

23.11.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

20.11.2020Про делегування повноважень щодо здiйснення функцiй замовника Монастирю Святого Юрiя провiнцiї Отцiв Василiян Найсвятiшого Спасителя в Українi Української Греко-Католицької Церкви в Червоноградi та передачу з балансу Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видаткiв на виготовлення проектно - кошторисної документацiї, проектно - кошторисну документацiю та функцiї замовника по об'єкту "Ремонтно-реставрацiйнi роботи на комплексi пам'яток архiтектури нацiонального значення церкви Св.Юра та Келiй Василiянського монастиря на вул.Б.Хмельницького,21 в м.Червоноградi Львiвської областi" (пам'ятка архiтектури нацiонального значення - Василiанська церква та монастир, м. Червоноград, охоронний №1335)

20.11.2020Про делегування повноважень щодо здiйснення функцiй замовника Приватному акцiонерному товариству "Львiвобленерго" та передачу з балансу Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видаткiв на виготовлення проектно- кошторисної документацiї та проектно- кошторисну документацiю по об'єкту "Електропостачання iндивiдуальної житлової забудови кварталу "Солокiя" в м.Червоноградi Львiвської областi (будiвництво)" Коригування.

20.11.2020Про участь в обласному конкурсi проєктiв мiсцевих iнiцiатив у Львiвськiй областi в 2021-2025 роках

13.11.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

13.11.2020Про затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та їх загальної чисельностi

13.11.2020Про утворення постiйних депутатських комiсiй Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi

13.11.2020Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi та затвердження його персонального складу

13.11.2020Про затвердження на посаду старости Червоноградської мiської ради

13.11.2020Про затвердження Положення про старосту Червоноградської мiської ради

13.11.2020Про утворення старостинських округiв на територiї Червоноградської територiальної громади

13.11.2020Про затвердження першого заступника, заступникiв мiського голови, керуючого справами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

13.11.2020Про внесення змiн до рiшення №1561 вiд 20.02.2020 "Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради"

13.11.2020Про обрання секретаря Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi

13.11.2020Про встановлення умов оплати працi Червоноградському мiському головi Червоноградського району Львiвської областi Залiвському А.I.

13.11.2020Про пiдсумки виборiв Червоноградського мiського та депутатiв Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi

11.11.2020Про завершення приватизацiї об'єкта комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

11.11.2020Про приватизацiю шляхом викупу об'єкта малої приватизацiї комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

10.11.2020Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти"

20.10.2020Про затвердження Протоколу про результати електронного аукцiону з продажу об'єкта малої приватизацiї комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

09.10.2020Про проведення експертної грошової оцiнки

09.10.2020Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

22.09.2020Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

22.09.2020Про затвердження технiчної документацiї щодо подiлу земельної дiлянки

22.09.2020Про розгляд клопотання Релiгiйної громади Української Греко-Католицької церкви м. Червонограда Львiвської областi

22.09.2020Про розгляд клопотання КП "Червонограджитлокомунсервiс"

22.09.2020Про розгляд заяви громадянки Карпишин Iрини Андрiївни

22.09.2020Про розгляд заяви Покотило Iрини Василiвни

22.09.2020Про розгляд заяви Терех Свiтлани Василiвни

22.09.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

22.09.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

22.09.2020Про вилучення та надання земельної дiлянки

22.09.2020Про затвердження результатiв конкурсу з вiдбору виконавцiв земельних торгiв на конкурентних засадах

22.09.2020Про розгляд заяви громадянки Зазуляк Кристини Володимирiвни

22.09.2020Про розгляд заяви громадянина Клюсова Валерiя Олександровича

22.09.2020Про передачу КП "Комунальник" у постiйне користування земельних дiлянок

22.09.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок для будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка)

22.09.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

22.09.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

22.09.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

22.09.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

21.09.2020Про затвердження Положення про Порядок використання шкiльних автобусiв закладiв загальної середньої освiти

18.09.2020Про прийняття вiд ТОВ "Компанiя "Унiверсал Iнжинiринг" у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда житлових квартир

11.09.2020Про затвердження Положення про конкурс на посаду керiвника за кладу загальної середньої освiти

10.09.2020Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

10.09.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

10.09.2020Про надання дозволу на розроблення проекту детального плану територiї в районi перехрестя вулицi Б.Хмельницькогота вулицi Львiвськоїв м. Червоноградi

10.09.2020Про затвердження змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня Перемоги ), Iвасюка, Грушевського(дамба) в м. Червоноградi та плану зонування територiї мiста Червонограда

10.09.2020Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на демонтаж малих архiтектурних форм по вул. Набережна 13,15, вул. Львiвська 11,13 та вул. Ст. Бандери,14, якi знаходяться в незадовiльному технiчному станi

10.09.2020Про затвердження умов продажу та iнформацiйного повiдомлення про проведення електронного аукцiону для продажу об'єкта малої приватизацiї за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка, 2ф

08.09.2020Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 05.12.2019р. №1492 "Про передачу в оперативне управлiння Управлiнню Державної казначейської служби України в м. Червоноградi нежитлове примiщення за адресою: вул. Грушевського, 5 у м. Червоноградi"

08.09.2020Про внесення змiн до рiшення вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

03.09.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

03.09.2020Про звернення Червоноградської мiської ради щодо прискорення розгляду та прийняття Верховною Радою законопроектiв № 1730, № 3805, № 3800-1

02.09.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї м.Червонограда"

02.09.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 973 "Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiї мiста Червонограда"

02.09.2020Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

01.09.2020Про погодження створення ботанiчної пам'ятки природи мiсцевого значення "Сосна графiв Вишневських"

01.09.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на демонтаж малих архiтектурних форм по вул. Набережна 13,15, вул.Львiвська 11,13 та вул. Ст. Бандери,14, якi знаходяться в незадовiльному технiчному станi

01.09.2020Прозатвердження перелiку адмiнiстративних послуг

28.08.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

28.08.2020Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

19.08.2020Про розгляд клопотання ТзОВ "Кольга"

19.08.2020Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОК Ест-iнвест"

19.08.2020Про включенняв перелiк земельної дiлянки в м. Червоноградi на вул. С. Бандери, 62 для продажуправа її оренди на земельному аукцiонi

18.08.2020Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю"СОКМЕ"

18.08.2020Про розгляд заяви громадянки Зазуляк Кристини Володимирiвни

18.08.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянкиТовариству з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

17.08.2020Про безоплатну передачу майна iз комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда у власнiсть Релiгiйної органiзацiї "Релiгiйна громада Української Греко-Католиць-кої Церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України" площею 56,7 кв.м за адресою: м.Червоноград, вул. Героїв Майдану,16

13.08.2020Про надання дозволу на вiдключення вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води власникiв квартир та нежитлових примiщень

10.08.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.06.2016 р. №1277 "Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда"

07.08.2020Про безоплатну передачу з балансу КП "Комунальник" на баланс КП Спортивний комплекс "Шахтар" скейт-майданчика

06.08.2020Про реорганiзацiю Iнформацiйно-методичного центру освiти м. Червонограда в Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

06.08.2020Про затвердження Статуту Червоноградського лiцею Червоноградської мiської ради Львiвської областi

06.08.2020Про створення груп подовженого дня у закладах загальної середньої освiти на 2020/2021 навчальний рiк

06.08.2020Про затвердження Порядку про проведення конкурсу на посаду директора Центру професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi, Порядку про проведення конкурсу на посади педагогiчних працiвникiв Центру професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

06.08.2020Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок та тротуарних плит з балансу КП "Комунальник"

05.08.2020Про звернення Червоноградської мiської ради щодо внесення змiн до законодавчих, пiдзаконних актiв, iнших нормативно правових актiв для змiни чергостi зарахування сплати єдиного соцiального внеску та списання пенi i штрафiв за несвоєчасну сплату державних вуглевидобувних пiдприємств з Єдиного соцiального внеску i страхових внескiв перед Пенсiйним Фондом України, Фондом соцiального страхування України

03.08.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єктiв комунальної власностi - нежитлових примiщень м.Червонограда

03.08.2020Про затвердження Положення про порядок приватизацiї (вiдчуження) комунального майна територiальної громади м. Червонограда

03.08.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

03.08.2020Про вiдкриття iнклюзивних груп у закладах дошкiльної освiти та органiзацiю класiв з iнклюзивним навчанням у закладах загальної середньої освiти

03.08.2020Про надання згоди на безоплатну передачу ЧЗШ № 4 друкованої продукцiї НАПН України

03.08.2020Про передачу з балансу комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест" капiтальних вкладень по об'єктах незавершеного будiвництва на баланс вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

03.08.2020Про надання дозволу на вiдключення вiд мереж центрального опалення житлового будинку по вул. Грушевського, 17 та внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

03.08.2020Про розгляд звернення ФОП Сiледчика Василя Васильовича

03.08.2020Про розгляд заяви ФОП Сiледчика Василя Васильовича щодо продовження термiну дiї Договору оренди землi

03.08.2020Про розгляд заяви ФОП Павленко Наталiї Iванiвни

03.08.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

03.08.2020Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

03.08.2020Про розгляд заяви ФОП Чашинського Анатолiя Йосиповича

03.08.2020Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

03.08.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки ФОП Шмигельському Сергiю Федоровичу

03.08.2020Про розгляд заяви ФОП Скоропади Мирослава Михайловича

03.08.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiїi з землеустрою щодо об'єднання земельних дiлянок

03.08.2020Про розгляд клопотання Публiчного акцiонерного товариства "Змiна"

03.08.2020Про внесення змiн до складу конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв земельних торгiв на конкурентних засадах

03.08.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

03.08.2020Про розгляд клопотань Приватного акцiонерного товариства "Львiвобленерго"

03.08.2020Про передачу КП "Комунальник" у постiйне користування земельних дiлянок

03.08.2020Про вилучення та надання земельних дiлянок

03.08.2020Про розгляд клопотання Релiгiйної громади УГКЦ "Пресвятої Богородицi Владичицi України"

03.08.2020Про розгляд заяви громадянина Панькiва Юрiя Володимировича

03.08.2020Про розгляд заяви громадянки Пiрнач Наталiї Вiкторiвни

03.08.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

03.08.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

03.08.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

03.08.2020Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

03.08.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

31.07.2020Про прийняття вiд КП "Червоноградтеплокомуненерго" пiд'їздної дороги до районної газової котельнi № 1, що розташована за адресою м. Червоноград, вул. Б.Промислова, 45А та передачу її на баланс КП "Комунальник"

31.07.2020Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу основних засобiв

29.07.2020Про прийняття вiд КП "Червоноградтеплокомуненерго" пiд'їздної дороги до районної газової котельнi № 1, що розташована за адресою м. Червоноград, вул. Б.Промислова, 45А та передачу її на баланс КП "Комунальник"

29.07.2020Про затвердження Положення про вiддiл культури Червоноградської мiської ради

27.07.2020Про розгляд заяви ПП "Європейська солiдарнiсть" про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

27.07.2020Про розгляд заяви Бандрiвської А.М про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

27.07.2020Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж 7 мiсяцiв 2020 року

24.07.2020Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень- червень 2020 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2020 рiк (13209100000)

22.07.2020Про погодження ТзОВ "Компанiя "Унiверсал Iнжинiринг" продовження термiну будiвництва об'єкту: "Реконструкцiя незавершеного будiвництва полiклiнiки з пристосуванням пiд житловий комплекс на вул. Iвасюка,2"б" в м.Червоноградi Львiвської областi"

22.07.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2019 № 1297 "Про надання дозволу на розроблення змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня вул. Перемоги ), Iвасюка, Грушевського ( дамба) вм. Червоноградi"

22.07.2020Про затвердження Положення про порядок приватизацiї (вiдчуження) комунального майна територiальної громади м. Червонограда

20.07.2020Про внесення змiн до складу виконавчого Комiтету Червоноградської мiської ради

16.07.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї м.Червонограда"

16.07.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 973 "Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiї мiста Червонограда"

08.07.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу пiдприємства приватизованих квартир у 2019-2020 р.р.

01.07.2020Про безоплатну передачу Гiрницькiй селищнiй радi 50 штук залiзобетонних лоткiв, що були у використаннi, вiд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

01.07.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 11.06.2020р "Про прийняття в комунальну власнiсть майна комунального пiдприємства "Ринок "Левада" за адресою: м. Червоноград, вул. Героїв Майдану, 16 та передачу даного майна на баланс комунального пiдприємства "Комунальник"

01.07.2020Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

01.07.2020Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

01.07.2020Про звернення Червоноградської мiської ради до Мiнiстра Внутрiшiх Справ України щодо роботи правоохороних органiв при виялення фактiв порушення заборони реалiзацiї алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на територiї Червоноградської мiської ради з 22.00 год. до 8.00 год

01.07.2020Про надання одноразової грошової допомоги

01.07.2020Про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" Червоноградської мiської ради

01.07.2020Про безоплатну передачу Гiрницькiй селищнiй радi 50 штук залiзобетонних лоткiв, що були у використаннi, вiд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

25.06.2020Про безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради 500 штук залiзобетонних лоткiв, що були у використаннi, вiд КП "Червоноградтеплокомуненерго" - з подальшою передачею у комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвка

25.06.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

23.06.2020Про затвердження Положення про вiддiл культури Червоноградської мiської ради

22.06.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки ФОП Шмигельському Сергiю Федоровичу

22.06.2020Про розгляд клопотання Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

22.06.2020Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

22.06.2020Про розгляд заяви Бусел Миколи Богдановича

22.06.2020Про розгляд заяви Воляник Галини Василiвни

22.06.2020Про розгляд заяви Карпишин Iрини Андрiївни

22.06.2020Про розгляд заяви ФОП Сiледчика Василя Васильовича

22.06.2020Про розгляд заяви ФОП Момота Миколи Петровича

22.06.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

22.06.2020Про розгляд заяви ФОП Скоропади Мирослава Михайловича

22.06.2020Про вилучення та надання земельної дiлянки

22.06.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

22.06.2020Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв земельних торгiв на конкурентних засадах

22.06.2020Про розгляд заяви громадянки Лiнинської Ольги Федорiвни

22.06.2020Про розгляд заяви громадянина Ковалика Вiктора Богдановича

22.06.2020Про розгляд заяви громадянина-учасника антитерористичної операцiї

22.06.2020Про надання дозволу на виготовлення техн_чних документацiй iз землеустрою

22.06.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

22.06.2020Про розгляд клопотань Приватного акцiонерного товариства "Львiвобленерго"

22.06.2020Про затвердження технiчної документацiї щодо подiлу земельної дiлянки

22.06.2020Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

22.06.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

19.06.2020Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 26.11.2019 № 1457 "Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти"

19.06.2020Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда на 2020 рiк та Положення про дiяльнiсть аукцiонної комiсiї з продажу об'єктiв малої приватизацiї

17.06.2020Про безоплатну передачу у власнiсть територiальної громади м. Червонограда мережi зовнiшнього електропостачання (II черга), мiкрорайону "Монастирський", вiд ТзОВ "СОКМЕ"

17.06.2020Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради мережi зовнiшнього електропостачання (II черга), мiкрорайону "Монастирський", на баланс ПрАТ "Львiвобленерго"

17.06.2020Про внесення змiн в додаток рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23.01.2020 р. № 1535 "Про безкоштовне прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень вiд Гiрницької селищної ради з подальшою передачею на баланс КП "Комунальник", як внесок до статутного фонду"

17.06.2020Про безкоштовну передачу у власнiсть територiальної громади м.Червонограда зовнiшньої мережi електропостачання (II черга) вiд ТзОВ "СОКМЕ"

17.06.2020Про прийняття до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда дiлянки пiд?їздної дороги по вул.Б.Хмельницького,83 у м.Червоноградi ПАТ "Концерн Хлiбпром"

17.06.2020Про передачу з балансу Червоноградського Народного дому декоративного виробу на баланс КП "Комунальник"

17.06.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "СОФРО"

16.06.2020Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiї ЧСШ I-III ступенiв № 8

16.06.2020Про скасування пункту 5 Перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi затвердженого рiшенням №1299 вiд 25.07.2019р.

16.06.2020Про безоплатну передачу з балансу Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень у комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради мереж зовнiшнього освiтлення

10.06.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018р. № 974 "Про встановлення земельного податку на територiї м.Червонограда"

10.06.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на внесення змiн до Договору про надання овердрафту

10.06.2020Про надання дозволу на демонтаж та безоплатну передачу секцiй дорожнього огородження (турнiкетiв) з балансу КП "Комунальник"

10.06.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018 №973"Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiї мiста Червонограда"

10.06.2020Про надання одноразової грошової допомоги

10.06.2020Про змiну типiв та найменувань закладiв загальної середньої освiти

10.06.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.04.2020 №1618 "Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 №940 "Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда"

10.06.2020Про звернення Червоноградської мiської ради до Львiвської обласної ради

10.06.2020Про присвоєння Коцюрубi Iгорю Iвановичу звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

04.06.2020Про звiльнення орендарiв окремих елементiв благоустрою, якi подали свої заяви з проханням припинити нарахування орендної плати, що у зв'язку iз карантином призупинили свою дiяльнiсть,термiном на два мiсяцi

03.06.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу пiдприємства основних засобiв

02.06.2020Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу вакуумно-п_дм_тальної машини VKM 4000 на шас_ ISUZU NPR75 та передачу його в статутний фонд КП "Комунальник"

02.06.2020Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк (13209100000)

02.06.2020Про затвердження перелiку орендарiв, якi подали свої заяви з проханням припинити нарахування орендної плати за оренду комунального майна, та звiльняються вiд орендної плати протягом двох мiсяцiв

02.06.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.04.2020 №1618 "Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 №940 "Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда"

02.06.2020Про надання дозволу на вiдключення вiд мереж центрального опалення житлового будинку по вул. Тарнавського, 5 та внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

29.05.2020Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради звiту про незалежну оцiнку майна та передачу його на баланс КП "Червоноградтеплокомуненерго"

29.05.2020Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в м.Червоноградi

29.05.2020Прозатвердження Статуту Червоноградської мiської Централiзованої бiблiотечної системи в новiй редакцiї

28.05.2020Про прийняття в комунальну власнiсть майна комунального пiдприємства "Ринок "Левада" за адресою: м. Червоноград, вул. Героїв Майдану,16

27.05.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

26.05.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

26.05.2020Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг

26.05.2020Про затвердження статутiв Iнформацiйно-методичного центру освiти м. Червонограда, Центру еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi м.Червонограда

26.05.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу пiдприємства основних засобiв

26.05.2020Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

26.05.2020Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок з балансу КП "Комунальник"

26.05.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та реєстрацiю прав комунальної власностi на земельнi дiлянки пiд багатоквартирними житловими будинками

26.05.2020Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу прав їх оренди на земельному аукцiонi

26.05.2020Про припинення права оренди земельної дiлянки

26.05.2020Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кольга"

26.05.2020Про розгляд клопотання Червоноградського мiсцевого товариства "Рибацький кут"

26.05.2020Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради землевпорядних документацiй i передачу їх комунальним п_дприємствам м. Червонограда

26.05.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

26.05.2020Про розгляд заяви громадянина Зробка Михайла Володимировича

26.05.2020Про розгляд заяви громадянки Стрiкової Любовi Олексiївни

26.05.2020Про розгляд клопотання Публiчного акцiонерного товариства "Змiна"

26.05.2020Про вилучення та надання земельної дiлянки

26.05.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

26.05.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

26.05.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

26.05.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

26.05.2020Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

26.05.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

15.05.2020Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг

11.05.2020Про звернення Червоноградської мiської ради щодо виявлення фактiв вiдвантаження, складування твердих побутових вiдходiв

04.05.2020Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради кап_тальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

04.05.2020Про звернення Червоноградської мiської ради до Мiнiстерства розвитку громад та територiй України, щодо можливостi встановлення та застосування тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення з 01.05.2020 р.

23.04.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 940 "Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда

23.04.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 940 "Провстановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда

23.04.2020Про затвердження перелiку суб'єктiв господарювання, якi звiльняються вiд орендної плати протягом двох мiсяцiв у зв'язку iз карантином

23.04.2020Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 940 "Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда

22.04.2020Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України про внесення змiн до постанови КМУ № 217 вiд 18.06.2014 р.

01.04.2020Про затвердження положення про уповноважену особу Червоноградської мiської ради, визначення особи вiдповiдальної за органiзацiю та проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та покладення на неї функцiї уповноваженої особи Червноноградської мiської ради

23.03.2020Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2019 р. №1269 "Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград"

23.03.2020Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

23.03.2020Про зменшення або не нарахування орендної плати суб'єктам господарювання, якi орендують нежитловi примiщення комунальної власностi i не працюють у зв'язку iз карантином

23.03.2020Про звернення Червоноградської мiської радищодо запровадження механiзмiв компенсацiї втрат доходiв мiсцевих бюджетiв внаслiдок здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню _ поширенню короновiрусної хвороби (COVID-19)

23.03.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, технiчної документацiї щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

23.03.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки ФОП Шмигельському Сергiю Федоровичу

23.03.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кравчуку Вiктору Григоровичу

23.03.2020Про розгляд заяви ФОП Чашинського Анатолiя Йосиповича

23.03.2020Про припинення права оренди земельної дiлянки

23.03.2020Про розгляд заяв громадян Бомка Володимира Йосиповича, Дмитрова Василя Геннадiйовича, Дмитров Оксани Iгорiвни, Зазуляка Андрiя Тарасовича, Зазуляк Кристини Володимирiвни

23.03.2020Про розгляд клопотання ТзОВ "Епiцентр К"

23.03.2020Про розгляд заяви ФОП Снiгур Надiї Богданiвни

23.03.2020Про розгляд клопотання ТОВ "ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ"

23.03.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

23.03.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв Львiвської областi

23.03.2020Про розгляд клопотань Приватного акцiонерного товариства "Укрзахiдвуглебуд"

23.03.2020Про розгляд клопотання КП "Червоноградводоканал"

23.03.2020Про вилучення та надання земельної дiлянки

23.03.2020Про розгляд заяви фiзичної особи пiдприємця Скоропади Мирослава Михайловича

23.03.2020Про надання дозволу на розроблення технiчних документацiй iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. Червонограда

23.03.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

23.03.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

23.03.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

23.03.2020Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

23.03.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

19.03.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

13.03.2020Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

12.03.2020Про делегування функцiй замовника по об'єкту "Реконструкцiя будiвлi колишнього шкiрвендиспансеру пiд розмiщення Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату по вул. Шевська, 36 в м. Червоноград Львiвської областi" вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

10.03.2020Про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" Червоноградської мiської ради

10.03.2020Про встановлення вiдповiдальностi щодо усунення дискримiнацiйних вимог у тендернiй документацiї

10.03.2020Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

10.03.2020Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

10.03.2020Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

10.03.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на продовження кредиту у формi овердрафт в АТ КБ "ПриватБанк"

10.03.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на залучення кредиту у формi овердрафт

10.03.2020Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води

10.03.2020Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 05.12.2020 р. № 1490

03.03.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "СОФРО"

03.03.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "ВМВ Холдiнг"

03.03.2020Про затвердження складу комiсiї з визначення громадських органiзаiй, громадських спiлок, яким буде надаватись фiнансова пiдтримка на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв за рахунок бюджетних коштiв у 2020 роцi

03.03.2020Про затвердження програми Надання фiнансової пiдтримки громадським органiзацiям, громадським спiлкам на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

03.03.2020Про проведення конкурсу соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради у 2020 роцi

03.03.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

02.03.2020Про надання згоди на безоплатну передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради мереж зовнiшнього освiтлення

02.03.2020Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури на територiї м.Червонограда впродовж 2019 року

24.02.2020Про надання згоди на безоплатної передачу у комунальну власнiстьтериторiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради зовнiшньої мережi електропостачання (II черга) житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

12.02.2020Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

10.02.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ВП "Шахта "Лiсова" ДП "Львiввугiлля"

10.02.2020Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

10.02.2020Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

10.02.2020Про надання згоди на безкоштовну передачу демонтованих лавок з балансу КП "Комунальник"

10.02.2020Про затвердження мiської цiльової програми пiдтримки Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату на 2020 рiк

10.02.2020Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) та постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi на 2020 рiк

10.02.2020Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС) та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО (ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

10.02.2020Про затвердження Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2020 рiк

10.02.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ВП "Шахта Степова" ДП "Львiввугiлля", ВП "Управлiння "Захiдвуглепостач" ДП "Львiввугiлля", ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" та ТзОВ "СОКМЕ"

10.02.2020Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда

10.02.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

10.02.2020Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОКМЕ"

10.02.2020Про розгляд клопотань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОКМЕ" щодо зменшення розмiру орендної плати

10.02.2020Про розгляд заяви громадянки Зазуляк Кристини Володимирiвни

10.02.2020Про розгляд клопотання ПП "Майдан"

10.02.2020Про розгляд клопотання Приватного пiдприємства фiрми "ПЕА"

10.02.2020Про затвердження технiчної документацiї щодо подiлу земельної дiлянки

10.02.2020Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мебель-Сервiс"

10.02.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кравчуку Вiктору Григоровичу

10.02.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки ФОП Шмигельському Сергiю Федоровичу

10.02.2020Про передачу КП "Комунальник" у постiйне користування земельної дiлянки

10.02.2020Про розгляд заяви ФОП Ткача Миколи Васильовича

10.02.2020Про розгляд клопотання ТОВ "ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ"

10.02.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

10.02.2020Про розгляд клопотання Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

10.02.2020Про розгляд заяви громадянина Цьоми Петра Стефановича

10.02.2020Про розгляд заяви громадянки Мiллер Вiри Георгiївни

10.02.2020Про розгляд клопотань КП "Червонограджитлокомунсервiс"

10.02.2020Про розгляд заяви громадянина Зробка Михайла Володимировича

10.02.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

10.02.2020Про надання дозволу на виготовлення техн_чних документацiй iз землеустрою

10.02.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

10.02.2020Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

10.02.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

06.02.2020Про затвердження Програми туристичного розвитку мiста Червоноградна 2020рiк

06.02.2020Про затвердження Програми створення та використання мiського матерiального резерву для запобiгання i лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та їх наслiдкiв

06.02.2020Про затвердження Програми технiчного i фiнансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централiзованого оповiщення i зв'язку на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

06.02.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

05.02.2020Про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" Червоноградської мiської ради

05.02.2020Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2020 рiк

05.02.2020Про затвердження Комплексної програми фiнансовоїпiдтримки та розвитку Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчнаполiклiнiка" на 2020рiк

05.02.2020Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2020 рiк

05.02.2020Про надання згоди на безкоштовну передачу, демонтованих лавок з балансу КП "Комунальник"

05.02.2020Про затвердження Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2020 рiк

03.02.2020Про лiквiдацiю структурного пiдроздiлу "Мунiципальна варта" КП "Комунальник"

03.02.2020Про впорядкування та затвер-дження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

03.02.2020Про втрату чинностi рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"

03.02.2020Про внесення змiн до Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради № 1151 вiд 21.02.2019р.

03.02.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з населених пунктiв Острiвської сiльської ради

21.01.2020Про надання згоди на безоплатну передачу металевої огорожi з балансу КП "Комунальник"

17.01.2020Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради детального плану територiї i передачу його на баланс комунальному пiдприємству "Червонограждводоканал"

17.01.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ВП "Шахта Степова" ДП "Львiввугiлля" та ВП "Управлiння "Захiдвуглепостач" ДП "Львiввугiлля"

15.01.2020Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради

14.01.2020Про внесення змiн в штатний розпис централiзованої бухгалтерiї вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

10.01.2020Про передачу в оперативне управлiння КП Радiостудiя "Новий двiр" нежитлове примiщення за адресою: вул. Сокальська,1 у м. Червоноградi

10.01.2020Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2020 рiк та делегування повноважень Регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях

08.01.2020Про заслуховування звiту про виконання Програми забезпечення дiяльностi виробництва, транспортування, постачання теплової енергiї КП "ЧТКЕ" за 2019рiк на придбання матерiалiв для ремонту та пiдготовки до опалювального сезону 2019 /2020 рокiв

08.01.2020Про заслуховування звiту про виконання Програми благоустрою м.Червонограда на 2019рiк

08.01.2020Про стан реалiзацiї Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк та затвердження Програми на 2020 рiк

08.01.2020Про внесення змiн в п.2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 року №521 "Про утворення центру надання адмiнiстративних послуг"

08.01.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.08.2019р. № 1345 "Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" нежитлових примiщень за адресою: вул. Iвасюка, 8 у м.Червоноградi, та вул. Шевська, 34 у м.Червоноградi"

08.01.2020Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" будiвлi амбулаторiї загальної практики сiмейної медицини за адресою: вул. Сiчових Стрiльцiв, 12 у смт. Гiрник

08.01.2020Про розгляд заяви громадянина Грабара А.П.

08.01.2020Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мебель-Сервiс"

08.01.2020Про розгляд клопотання Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

08.01.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кравчуку Вiктору Григоровичу

08.01.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кореньовському Василю Петровичу

08.01.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки ФОП Шмигельському Сергiю Федоровичу

08.01.2020Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

08.01.2020Про розгляд заяв громадян: Бомка Володимира Йосиповича, Дмитрова Василя Геннадiйовича, Дмитров Оксани Iгорiвни, Зазуляка Андрiя Тарасовича, Зазуляк Кристини Володимирiвни

08.01.2020Про розгляд клопотання Приватного акцiонерного товариства "Укрзахiдвуглебуд"

08.01.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

08.01.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

08.01.2020Про розгляд заяви громадяна-учасника антитерористичної операцiї Никитюка Тимофiя Борисовича

08.01.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

08.01.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

08.01.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.01.2020Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

08.01.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

03.01.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкту комунальної власностi - нежитлового примiщення по пр.Шевченка, 21 у м. Червоноградi

03.01.2020Про внесення змiн до рiшення № 1491 вiд 05.12.2019 року "Про доповнення перелiку осiб якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи"

03.01.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

03.01.2020Про iнформацiю щодо дотримання умов договорiв перевiзниками якi здiйснюють пасажирськi перевезення на мiських маршрутах загального користування

03.01.2020Про гуманне ставлення до тварин

02.01.2020Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

02.01.2020Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради кап_тальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

23.12.2019Про скасування рiшення виконавчого комiтету вiд 19.12.2019 року №235 "Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками"

23.12.2019Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

20.12.2019Про стан реалiзацiї мiсцевих програм, вiдповiдальним виконавцем яких є вiддiл фiзичної культури та спорту

19.12.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградський парк культури i вiдпочинку" в новiй редакцiї

18.12.2019Про забезпечення нагляду та контролю за утриманням примiщення за адресою: м. Червоноград, вул. Героїв Майдану,16 комунальному пiдприємству "Комунальник"

17.12.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

17.12.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень на баланс КП "Червоноградводоканал""

11.12.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з м. Соснiвки Сокальського району

11.12.2019Про затвердження списку присяжних

10.12.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо запобiгання енергетичнiй загрозi України

10.12.2019Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

09.12.2019Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень вiд Гiрницької селищної ради з подальшою передачею на баланс КП "Комунальник", як внесок до статутного фонду

09.12.2019Про розгляд клопотання Приватного акцiонерного товариства "Укрзахiдвуглебуд"

05.12.2019Про безоплатну передачу комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради, яка знаходиться на балансi вiддiлу культури Червоноградської мiської ради в спiльну комунальну власнiсть територiадбних громад сiл, селищ та мiст Сокальського району в особi Сокальської районної ради Львiвської областi

02.12.2019Про мiський бюджет м.Червонограда на 2020 рiк

02.12.2019Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.09.2018 №973"Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiїмiста Червонограда"

29.11.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з м. Соснiвки Сокальського району

29.11.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

28.11.2019Про мiський бюджет м.Червонограда на 2020 рiк

20.11.2019Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних некомерцiйних неприбуткових пiдприємств - закладiв охорони здоров'я Червоноградської мiської ради

20.11.2019Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

20.11.2019Про доповнення перелiку осiб якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи

20.11.2019Про передачу в оперативне управлiння Управлiнню Державної казначейської служби України в м. Червоноградi нежитлове примiщення за адресою: вул. Грушевського, 5 у м.Червоноградi

20.11.2019Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

20.11.2019Про припинення права оренди земельної дiлянки

20.11.2019Про затвердження звiту про експертну грошову оцiнку земельної дiлянки площею 0,0857 га для влаштування паркувального майданчика (КВЦПЗ - 12.11 Для розмiщення та експлуатацiї об'єктiв дорожнього сервiсу), що розташована за адресою: Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 2с, кадастровий номер: 4611800000:01:011:0224 та продаж її у власнiсть на земельних торгах у формi аукцiону

20.11.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки громадянину Вернер Тимуру Адамовичу

20.11.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

20.11.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

20.11.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконкому Червоноградської мiської ради народних депутатiв

20.11.2019Про розгляд заяви громадян Кожемяко Олександра Михайловича, Кожемяко Валентини Петрiвни, Кожемяко Петра Олександровича, Кожемяко Тетяни Олександрiвни

20.11.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

20.11.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

20.11.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

20.11.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

20.11.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

19.11.2019Про припинення права комунальної власностi КП "Червонограджитлокомунсервiс"

19.11.2019Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних некомерцiйних неприбуткових пiдприємств - закладiв охорони здоров'я Червоноградської мiської ради

18.11.2019Про надання дозволiв на здiйснення невiд'ємних полiпшень орендованого комунального майна за адресою: м. Червоноград, вул. Мазепи,12

18.11.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

14.11.2019Про делегування повноважень щодо здiйснення функцiй замовника при реалiзацiї проєкту "Електропостачання iндивiдуальної житлової забудови кварталу "Солокiя" в м. Червоноградi Львiвської областi (будiвництво)"

14.11.2019Про утворення Комунального пiдприємства Червоноградської мiської ради "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Соснiвка"

14.11.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єктiв комунальної власностi - нежитлових примiщень по вул. Корольова,12 та вул. Шепти-цього,1 у м. Червоноградi

13.11.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо скасування Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання захисту прав споживачiв житлово-комунальних послуг" вiд 26.06.2019р. №560

13.11.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2019р. №1320 "Про безоплатну передачу з балансу КП "Комунальник" у комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради основнi засоби мереж зовнiшнього освiтлення

11.11.2019Про затвердження Програм фiнансової пiдтримки комунальному пiдприємству Спортивний комплекс "Шахтар" на 2020 та 2021 роки

11.11.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 31.10.2019 р. № 1410 "Про припинення роботи комунального пiдприємства "Ринок "Левада" шляхом лiквiдацiї"

11.11.2019Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

11.11.2019Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiї стадiону ЧЗШ № 12

08.11.2019Про стан реалiзацiї Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпеченняcЧервоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2019 рiк

08.11.2019Про вступ до Асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Єврорегiон Карпати Україна - Карпатська агенцiя регiонального розвитку"

08.11.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо скасування Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання захисту прав споживачiв житлово - комунальних послуг" вiд 26.06.2019 р. № 560

08.11.2019Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

08.11.2019Про внесення змiн в Перелiк об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

07.11.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

30.10.2019Про припинення прав оренди земельних дiлянок

25.10.2019Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на вiдключення споживачiв, якi мають заборгованiсть по сплатi за наданi послуги водопостачання та водовiдведення бiльше 60 календарних днiв

24.10.2019Про затвердження звiту про експертну грошову оцiнку земельної дiлянки площею 0,0857 га для влаштування паркувального майданчика (КВЦПЗ - 12.11 Для розмiщення та експлуатацiї об'єктiв дорожнього сервiсу), що розташована за адресою: Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 2с, кадастровий номер: 4611800000:01:011:0224 та продаж її у власнiсть на земельних торгах у формi аукцiону

17.10.2019Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

17.10.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

16.10.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо напруженої ситуацiї у шахтарських колективах Державного пiдприємства "Львiввугiлля"

16.10.2019Про розгляд клопотання Приватного пiдприємства "АСАНТ"

16.10.2019Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

16.10.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

16.10.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi С. Бандери, 54

16.10.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi Радехiвськiй, 4-А

16.10.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки громадянцi Василишин Надiї Михайлiвнi

16.10.2019Про розгляд клопотання ПП "Майдан"

16.10.2019Про розгляд клопотання ПрАТ "Укрзахiдвуглебуд"

16.10.2019Про розгляд заяви громадянки Чепiль Ксенiї Iванiвни

16.10.2019Про вилучення та надання земельної дiлянки

16.10.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

16.10.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

16.10.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

16.10.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

16.10.2019Про розгляд заяв громадянин-учасникiв антитерористичної операцiї

16.10.2019Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

16.10.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

15.10.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на залучення кредитного лiмiту на розрахунковий рахунок в АТ "Ощадбанк"

15.10.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ДП "Шахта "Зарiчна"

11.10.2019Про затвердження Регламенту роботи геоiнформацiйної системи м. Червонограда

11.10.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

10.10.2019Про збiльшення кiлькостi штатних одиниць у закладах загальної середньої освiти

10.10.2019Про надання дозволу на безкоштовну передачу деревини дров'яної

09.10.2019Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради зовнiшньої мережi електропостачання (II черга) житлово - будiвельним коопера- тивом "Монастирський"

09.10.2019Про затвердження Порядку здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi примiського сполучення

09.10.2019Про припинення роботи комунального пiдприємства "Ринок "Левада" шляхом лiквiдацiї

09.10.2019Про внесення змiн до пункту 7.9 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.12.2018р. № 1083 "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї"

09.10.2019Про надання згоди на безоплатну передачу тротуарих плит iз балансу Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на баланс Комунального пiдприємства "Комунальник"

09.10.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi нежитловим примiщенням за адресою м.Червоноград, вул. Сокальська,1, площею 19,6 кв.м

09.10.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

04.10.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень (проєктно-кошторисна документац_я) в статутний фонд КП "Комунальник"

04.10.2019Про безоплатну передачу з комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвка в особi Соснiвської мiської ради

04.10.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї"

04.10.2019Про пiдключення послуги "Вiдкрита виписка" вiд Приватбанку

04.10.2019Про встановлення надбавки за вислугу рокiв Залiвському А.I.

03.10.2019Про безоплатну передачу з комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвка в особi Соснiвської мiської ради

02.10.2019Про затвердження Регламенту роботи геоiнформацiйної системи м. Червонограда

01.10.2019Про пiдключення послуги "Вiдкрита виписка" вiд Приватбанку

27.09.2019Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

24.09.2019Про порядок списання комунального майна бюджетних установ, що фiнансуються з мiського бюджету, комунальних закладiв, комунальних пiдприємств засновником яких є мiська рада

23.09.2019Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля України, Мiнiстра Внутрiшiх Справ України, Директора Державного Бюро Рослiдування, Голови Львiвської обласної ради щодо силового розгону мирного протесту Ветеранiв АТО/ООС та мешканцiв мiста Соснiвка 21 вересня 2019 року

20.09.2019Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на списання з балансу необоротних матерiальних активiв

17.09.2019Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

16.09.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо сталого проходження опалювального сезону 2019/2020 р.р.

09.09.2019Про припинення права оренди земельної дiлянки

09.09.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та включення в перелiк для продажу у власнiсть земельної дiлянки та для продажу права оренди земельної дiлянки на земельному аукцiонi

06.09.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

06.09.2019Про внесення змiн в Перелiк об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

06.09.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi незавершеним будiвництвом котельнi кварталу "Левада" за адресою м.Червоноград, вул. Iвасюка, 2 "є"

06.09.2019Про розгляд пропозицiї гр. Миронової Надiї Миколаївни

06.09.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (на вулиц_ Героїв Майдану)

06.09.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (вулиця Корольова)

06.09.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi Львiвськiй, 34

06.09.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi Львiвськiй, 42 "а"

06.09.2019Про вилучення та надання земельної дiлянки

06.09.2019Про вилучення та надання в оренду земельних дiлянок

06.09.2019Про розгляд заяви громадян Павлiв Ольги Володимирiвни, Юрченко Валентини Станiславiвни та Гавалка Володимира Петровича

06.09.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

06.09.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

06.09.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

06.09.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

06.09.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

06.09.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

05.09.2019Про внесення змiн в Перелiк об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.09.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi незавершеним будiвництвом котельнi кварталу "Левада" за адресою м.Червоноград, вул. Iвасюка, 2 "є"

04.09.2019Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу необоротних матерiальних активiв

04.09.2019Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж 9 мiсяцiв 2019 року

04.09.2019Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

20.08.2019Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

20.08.2019Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних акт_в на 2019 рiк

16.08.2019Про передачу КП "Комунальник" у постiйне користування земельної дiлянки

13.08.2019Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради клапана зворотнього та з'єднання фланцевого вiд ТзОВ "IНКОМIНВЕСТ"

12.08.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

09.08.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2019 р. №1272

09.08.2019Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж (систем) централiзованого опалення та гарячого водопостачання

09.08.2019Про затвердження Звiту про оцiнку майна КП "Червоноградтеплокомуненерго"

09.08.2019Про розроблення проектiв змiн до генерального плану та плану зонування територiї мiста Червонограда

09.08.2019Про стан реалiзацiї мiсцевих програм, вiдповiдальним виконавцем яких є управлiння працi та соцiального захисту населення

09.08.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (на вулиц_ Героїв Майдану)

09.08.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi (вулиця Корольова)

09.08.2019Про вилучення та надання в оренду земельних дiлянок

09.08.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

09.08.2019Про розгляд клопотання Приватного акцiонерного товариства "Львiвобленерго"

09.08.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

09.08.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

09.08.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

09.08.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

09.08.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.08.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.08.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

08.08.2019Про внесення змiн до положень виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

08.08.2019Про створення груп подовженого дня у закладах загальної середньої освiти на 2019/2020 навчальний рiк

08.08.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

06.08.2019Про внесення змiн до положень виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

05.08.2019Про звiт директора КП "Червоноградводоканал"

05.08.2019Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури на територiї м. Червонограда впродовж I пiврiччя 2019 року

05.08.2019Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" нежитлових примiщень за адресою: вул. Iвасюка, 8 у м.Червоноградi, вул. Шевська, 34 у м.Червоноградi

05.08.2019Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу необоротних матерiальних активiв

05.08.2019Про надання дозволу на розроблення детального плану територiї, обмеженої вулицями Шашкевича, Клюсiвською, Чорновола та проспектом Шевченка

05.08.2019Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

30.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi нежитловим примiщенням за адресою м.Червоноград, вул. Ст.Бандери,11, площею 22,2 кв.м

29.07.2019Про внесення змiн в загальну чисельнiсть виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

24.07.2019Про надання дозволу КП "Червоноград- теплокомуненерго" на демонтаж труб недiючої магiстральної теплової мережi, дiаметром 530 мм, довжиною 48,50 пм вiд районної газової котельнi № 2 по вул.Бiчна Промислова у м. Червоноград

24.07.2019Про розгляд заяв громадян Табiнського В.С. Серватяк Т.I. та Воробель Л.З.

24.07.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

24.07.2019Про розгляд клопотання Приватного акцiонерного товариства "Львiвобленерго"

24.07.2019Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛАДО-МИР"

24.07.2019Про вилучення та надання в оренду земельних дiлянок

24.07.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.01.2019 № 1138, затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

24.07.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ФОП Тулупенко Олександрi Сидорiвнi

24.07.2019Про надання згоди на передачу в суборенду земельних дiлянок

24.07.2019Про вилучення та передачу у власнiсть земельних дiлянок

24.07.2019Про розгляд клопотань гаражних кооперативiв

24.07.2019Про розгляд заяв громадян Сибаля Андрiя Васильовича та Сибаля Василя Андрiйовича

24.07.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

24.07.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

24.07.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

24.07.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

24.07.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

24.07.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

24.07.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

19.07.2019Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за сiчень-червень 2019 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

17.07.2019Про внесення змiн в рiшення сесiї №238 вiд 28.07.2016р.

17.07.2019Про внесення змiн в рiшення сесiї Червоноградської мiської ради №921 вiд 29.10.2015р.

17.07.2019Про внесення змiн в рiшення сесiї №237 вiд 28.07.2016р.

17.07.2019Про внесення змiн в рiшення сесiї №67 вiд 04.02.2016р.

17.07.2019Про внесення змiн в рiшення сесiї №339 вiд 24.11.2016р.

17.07.2019Про внесення змiн в рiшення сесiї №340 вiд 24.11.2016р.

17.07.2019Про внесення змiн в рiшення сесiї №68 вiд 04.02.2016р.

17.07.2019Про безкоштовну передачу комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради, яка знаходиться на балансi вiддiлу культури Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть Сокальської районної ради

12.07.2019Про безкоштовну передачу комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради , яка знаходиться на балансi вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть Сокальської районної ради

11.07.2019Про внесення змiн в Програму забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк

09.07.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

09.07.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень на баланс КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

09.07.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень на баланс КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

09.07.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

09.07.2019Про надання згоди вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради прийняти на баланс капiтальнi вкладення по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi" вiд Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

09.07.2019Про проведення демонтажу фундаментних блокiв по вул. Набережна в м. Червоноградi КП "Червонограджитлокомунсервiс"

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

05.07.2019Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

05.07.2019Про внесення змiн до рiшень Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2017р. № 505 вiд 25.04.2017р. № 506 вiд 25.04.2017р. № 507 вiд 19.04.2018р. № 828

05.07.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

05.07.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень на баланс КП "Центр первинної медико-сан_тарної допомоги м.Червонограда"

05.07.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень на баланс КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

05.07.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

05.07.2019Про надання згоди вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради прийняти на баланс капiтальнi вкладення по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi" вiд Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї

05.07.2019Про проведення демонтажу фундаментних блокiв по вул. Набережна в м. Червоноградi КП "Червонограджитлокомунсервiс"

05.07.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень Регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй, Закарпатськ_й та Волинськ_й областях

05.07.2019Про надання згоди на безоплатну передачу тротуарних плит з балансу КП "Комунальник"

05.07.2019Про призначення на посаду директора Комунального пiдприємства Радiостудiя "Новий двiр"

05.07.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2019року № 1268 "Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда""

04.07.2019Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2019 рiк

04.07.2019Про надання згоди на безоплатну передачу тротуарних плит з балансу КП "Комунальник"

04.07.2019Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв

04.07.2019Про затвердження Звiту про оцiнку майна КП "Червоноградтеплокомуненерго"

04.07.2019Про надання дозволу на розроблення проекту змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня вул. Перемоги ), Iвасюка, Грушевського ( дамба) в м. Червоноградi

04.07.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень Регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях

04.07.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.07.2017 року 576 "Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул. Львiвська,15"

24.06.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Школяр" на отримання кредиту або кредитного лiмiту у формi овердрафт

24.06.2019Про розгляд заяви ФОП Грицак Марiї Василiвни

24.06.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки громадянину Багрiю Михайлу Михайловичу

24.06.2019Про розгляд клопотання Представництва Американського Об'єднання Комiтетiв для Євреїв Бувшого Радянського Союзу

24.06.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.01.2019 № 1138, затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

24.06.2019Про розгляд заяв громадянина Найди Мирослава Романовича

24.06.2019Про розгляд клопотань гаражних кооперативiв

24.06.2019Про розгляд клопотання ПрАТ "Укрзахiдвуглебуд"

24.06.2019Про розгляд заяви громадянки Гiбляк Надiї Онуфрiївни

24.06.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

24.06.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

24.06.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ФОП Тулупенко Олександрi Сидорiвнi

24.06.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

24.06.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

24.06.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

24.06.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

24.06.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

24.06.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

24.06.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

24.06.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

18.06.2019Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

18.06.2019Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

13.06.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень Регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях

13.06.2019Про внесення змiн в Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда

13.06.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.07.2017 року 576 "Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул. Львiвська,15".

11.06.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з населених пунктiв Острiвської сiльської ради

10.06.2019Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

10.06.2019Про надання згоди на укладення попереднього договору до договору оренди нерухомого майна

10.06.2019Про передачу Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї функцiї замовника з реалiзацiї проєкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу Бендюзького водозабору вiд с.Бендюга Сокальського району Львiвської областi до м. Червоноград Львiвської областi (1 черга)"

07.06.2019Про внесення змiн в загальну чисельнiсть вiддiлу культури

31.05.2019Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

30.05.2019Про внесення змiн до рiшень Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2017р. № 505 вiд 25.04.2017р. № 506 вiд 25.04.2017р. № 507 вiд 19.04.2018р. № 828

29.05.2019Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

22.05.2019Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2019 рiк

20.05.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на залучення кредиту у формi овердрафт

20.05.2019Про розгляд заяв ФОП Грицак Марiї Василiвни та ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

20.05.2019Про розгляд клопотання Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

20.05.2019Про розгляд клопотання ТзОВ "Сокме"

20.05.2019Про зняття з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради землевпорядних документацiй i передачу їх Комунальному пiдприємству "Черовонограджитлокомунсервiс"

20.05.2019Про розгляд заяви громадянки Гiбляк Надiї Онуфрiївни

20.05.2019Про затвердження технiчної документацiї та включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

20.05.2019Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

20.05.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

20.05.2019Про розгляд клопотань ЖБК № 4 "Молодiжний" та ЖБК № 7

20.05.2019Про розгляд клопотання КП "Ринок "Левада"

20.05.2019Про вилучення та передачу у приватну власнiсть земельної дiлянки

20.05.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ФОП Тулупенко Олександрi Сидорiвнi

20.05.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

20.05.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

20.05.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

20.05.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

20.05.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

20.05.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

20.05.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

20.05.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

17.05.2019Про розгляд клопотання Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

17.05.2019Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 р. № 883 "Про впровадження пiлотного проекту щодо органiзацiї електронних торгiв (аукцiонiв) з використанням електронної торгової системи "Prozorro.Продажi""

17.05.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на залучення кредиту на закуп_влю холодильного обладнання

17.05.2019Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг

17.05.2019Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

17.05.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

17.05.2019Про затвердження незалежної експертної оцiнки майна КП "Червоноградтеплокомуненерго"

11.05.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на залучення кредиту у формi овердрафт

08.05.2019Про звернення Червоноградської мiської ради про напружену ситуацiю у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля"

03.05.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на залучення кредиту у формi овердрафт

03.05.2019Про затвердження Програми матерiально-технiчного забезпечення пiдроздiлу територiальної оборони (вiйськової частини А7076)

02.05.2019Про затвердження заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

26.04.2019Про розроблення проекту змiн до генерального плану мiста Червонограда

26.04.2019Про внесення змiн в п.2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 року №521 "Про утворення центру надання адмiнiстративних послуг"

23.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016р. №64

15.04.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з територiї Туринкiвської сiльської ради Жовкiвського району

15.04.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужн_стю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ВП "Шахта "Лiсова" ДП "Львiввугiлля"

15.04.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

11.04.2019Про звернення Червоноградської мiської ради до Нацiональної Ради з питань телебачення та радiомовлення України

11.04.2019Про звiльнення Гаманюка Вiталiя Володимировича з посади заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

11.04.2019Про розгляд заяви громадянина Юферова Василя Вiкторовича

11.04.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ФОП Тулупенко Олександрi Сидорiвнi

11.04.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ТзОВ "Епiцентр К"

11.04.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

11.04.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

11.04.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 03.12.2015 № 8 "Про положення про постiйнi депутатськi комiсiї Червоноградської мiської ради сьомого скликання"

11.04.2019Про розгляд клопотання ПрАТ "Укрзахiдвуглебуд"

11.04.2019Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

11.04.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

11.04.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

11.04.2019Про розгляд заяви громадянина-учасника антитерористичної операцiї

10.04.2019Про внесення змiн до рiшень Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2017р. № 505 вiд 25.04.2017р. № 506 вiд 25.04.2017р. № 507 вiд 19.04.2018р. № 828

10.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016р. №64

09.04.2019Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

03.04.2019Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

03.04.2019Про затвердження Плану червоних лiнiй мiста Червонограда

03.04.2019Про розроблення проекту внесення змiн до плану зонування територiї мiста Червонограда

03.04.2019Про затвердження змiн до плану зонування територiї мiста Червонограда

03.04.2019Про затвердження детального плану територiї на вул. Б.Хмельницького (схiдна сторона вулицi, в районi садиби громадянина Сибаля В.А.)

03.04.2019Про передачу з балансу КП "Червоноградводоканал" Червоноградської мiської ради на баланс вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видатки незавершеного будiвництва по об'єкту "Капiтальний ремонт водопроводу по вул.Сокальська в м.Червоноград Львiвської областi"

03.04.2019Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

03.04.2019Про затвердження Положення про комiсiю з розгляду земельних спорiв

01.04.2019Про припинення роботи комунального пiдприємства "Нептун" шляхом приєднання його до комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

25.03.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

22.03.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради на баланс Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї видатки незавершеного будiвництва по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi"

20.03.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

20.03.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ТзОВ "Епiцентр К"

20.03.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

19.03.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 року № 885 "Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда"

15.03.2019Про розгляд клопотання Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 4

15.03.2019Про розгляд заяви громадянина Юферова Василя Вiкторовича

15.03.2019Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс КП "Комунальник" капiтальних вкладень

15.03.2019Про делегування повноваженння

15.03.2019Про надання дозволу на безоплатну передачу радiаторiв системи опалення з балансу КП "Червоноградський ринок" на баланс вiддiл освiти Червоноградської мiської ради

15.03.2019Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс КП "Комунальник" капiтальних вкладень

14.03.2019Про делегування повноваженння

13.03.2019Про затвердження проекту консервацiї основних засобiв КП "ЦПМСД", подальше виконання яких визнано тимчасово недоцiльним

12.03.2019Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

11.03.2019Про розроблення проекту внесення змiн до плану зонування територiї мiста Червонограда

07.03.2019Про розгляд земельного спору (варiант № 2)

07.03.2019Про розгляд земельного спору (варiант № 1)

07.03.2019Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

07.03.2019Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агробiзнес"

07.03.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ТзОВ "Епiцентр К"

07.03.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки ФОП Тулупенко Олександрi Сидорiвнi

07.03.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

07.03.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

07.03.2019Про вилучення та надання земельних дiлянок

07.03.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

07.03.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

07.03.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

07.03.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

07.03.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

07.03.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

06.03.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

06.03.2019Про затвердження Стратегiї розвитку мiста Червонограда до 2022 року

06.03.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

05.03.2019Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури за 2018 рiк

05.03.2019Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiї: ЧЗШ № 5,6,7,12; гiмназiї; ЧСШ №8; ЧНВК №10,13; ЧЗПШ № 11; ЗДО № 2,4,7,12,13,16,17,18, 19; БДЮТЧ.

01.03.2019Про безоплатну передачу з балансу КП "Комунальник" стадiону "Гiрник" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс КП СК "Шахтар"

01.03.2019Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун"

01.03.2019Про надання згоди на безкоштовну передачу залiзобетонних плит перекриття б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс Соснiвської мiської ради

01.03.2019Про утворення вiддiлу охорони здоров'я Червоноградської мiської ради

22.02.2019Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс Червоноградської мiської ради та вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видаткiв

18.02.2019Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2018 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

18.02.2019Про внесення змiн до рiшення про встановлення туристичного збору на територiї мiста Червонограда

14.02.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

12.02.2019Про здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

11.02.2019Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

11.02.2019Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних акт_в на 2019 рiк

08.02.2019Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2019 рiк

08.02.2019Про прийняття у комунальну власнiсть земельної дiлянки

08.02.2019Про вилучення земельної дiлянки та передачу її у комунальну власнiсть Львiвської обласної ради

08.02.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

08.02.2019Про розгляд заяв громадянина Гусара Iгоря Ярославовича

08.02.2019Про розгляд клопотання Вищого професiйного училища № 11 м. Червонограда

08.02.2019Про вилучення та передачу у приватну власнiсть земельних дiлянок та надання в оренду земельної дiлянки

08.02.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

08.02.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.02.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

08.02.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.02.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

08.02.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

08.02.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

08.02.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

07.02.2019Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2018 рiк та затвердження Програми на 2019 рiк

06.02.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради на баланс Червоноградської м_ської ради видатк_в на виготовлення проектної документац_ї по об'єкту "Буд_вництво технолог_чної л_н_ї утил_зац_ї шлам_в (осад_в) в_д очищених ст_чних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)"

06.02.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

06.02.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

06.02.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

05.02.2019Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки

05.02.2019Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки та розвитку Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на 2019 рiк

05.02.2019Про змiну iстотних умов оплати працi директору Червоноградського мiського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

04.02.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016 № 230 "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi"

01.02.2019Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

01.02.2019Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

30.01.2019Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки

30.01.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "СОФРО", ТПВ ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" та ВП "Шахта Степова" ДП "Львiввугiлля"

24.01.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

17.01.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд Сiлецької сiльської ради

17.01.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на залучення кредиту у формi овердрафт

17.01.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд Острiвської сiльської ради

16.01.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

14.01.2019Про участь в обласному конкурсi мiкропроектiв мiсцевого розвитку у Львiвськiй областi на 2019 рiк

14.01.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

14.01.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

14.01.2019Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

04.01.2019Про внесення змiн в рiшення мiської ради №1046 вiд 24.10.2018 року

04.01.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з метою продажу у власнiсть земельної дiлянки

04.01.2019Про затвердження Програми промоцiї мiста Червонограда на 2019 рiк

04.01.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018р. № 951 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради"

04.01.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

02.01.2019Про затвердження Програми органiзацiї та проведення громадських робiт у м.Червоноградi на 2019 рiк

02.01.2019Про затвердження Порядку звiльнення учасникiв АТО (ООС) та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО (ООС), бiйцiв-добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

02.01.2019Про затвердження Мiської програми соцiальної пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї (операцiї об'єднаних сил) на 2019 рiк

28.12.2018Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

26.12.2018Про розгляд заяви громадянки Євтушик Оксани Петрiвни

26.12.2018Про розгляд заяв громадянина Гусара Iгоря Ярославовича

26.12.2018Про розгляд заяв громадян Бурка В.Д. та Бакланова М.М.

26.12.2018Про розгляд клопотання АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

26.12.2018Про розгляд клопотання ЗАТ "Прибужжя"

26.12.2018Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

26.12.2018Про пiдготовку лоiтiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

26.12.2018Про надання згоди на передачу в суборенду земельної дiлянки

26.12.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

26.12.2018Про вилучення та передачу у приватну власнiсть земельних дiлянок

26.12.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

26.12.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

26.12.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

26.12.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

26.12.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

26.12.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

26.12.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

22.12.2018Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

19.12.2018Про затвердження Плану червоних лiнiй мiста Червонограда

18.12.2018Про внесення змiн в Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда

10.12.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

10.12.2018Про мiський бюджет м.Червонограда на 2019 рiк

10.12.2018Про затвердження Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2019 рiк

10.12.2018Про звiт начальника вiддiлу земельних вiдносин Червоноградської мiської ради

07.12.2018Про мiський бюджет м.Червонограда на 2019 рiк

07.12.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

07.12.2018Про розробку проекту змiн до плану зонування територiї м. Червонограда

06.12.2018Про внесення змiн до рiшень Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2017р. № 505, вiд 25.04.2017р. №507

06.12.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на списання з балансу основних засобiв

03.12.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

28.11.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018р. № 881 " Про затвердження Методики розрахунку тариф_в на оренду торговельного м_сця та послуг Комунального п_дприємства Червоноградський ринок"

27.11.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до керуючого Львiвською єпархiєю УПЦ(МП) - архiєпископа Львiвського та Галицького Фiларета щодо пiдтримки iдеї об'єднання всiх вiрних у Єдинiй Помiснiй Православнiй Церквi

27.11.2018Про передачу з балансу Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї та вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

26.11.2018Про затвердження Програми мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення та забезпечення заходiв, пов'язаних iз виконанням вiйськового обов'язку, призовом громадян України на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за контрактом та вiйськову службу в резервi до лав Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань на 2019 рiк

23.11.2018Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк

22.11.2018Про надання дозволу Комунальному Пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу основних засобiв

22.11.2018Про формування статутного капiталу Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда"

22.11.2018Про надання дозволу Червоноградському Народному дому на списання з балансу основних засобiв

21.11.2018Про затвердження мiської цiльової програми пiдтримки Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату на 2019 рiк

20.11.2018Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк

19.11.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

19.11.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

19.11.2018Про схвалення проекту концесiйного договору та його укладання

19.11.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради №1001 вiд 06.09.2018р.

19.11.2018Про розгляд заяв громадян Накрийко В.М., Медвiдь Р.М., Медвiдь А.Р.

19.11.2018Про розгляд заяви громадянки Терех Свiтлани Василiвни

19.11.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

19.11.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

19.11.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

19.11.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

19.11.2018Про внесення змiни в рiшення Червоноградської мiської ради

19.11.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

19.11.2018Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

14.11.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

13.11.2018Про звернення Червоноградської мiської ради про напружену ситуацiю у шахтарських колективах державного пiдприємства "Львiввугiлля"

12.11.2018Про iнформацiю щодо стану надання безоплатної вторинної правової допомоги на територiї Червоноградської мiської ради у сiчнi-листопадi 2018 року

02.11.2018Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

02.11.2018Про розгляд клопотання ТзОВ СП "Екологiчна група "Буг"

02.11.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

02.11.2018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 949

02.11.2018Про розгляд заяви громадянки Покотило Iрини Василiвни

02.11.2018Про розгляд заяви громадянина Нискогуза Михайла Васильовича

02.11.2018Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

02.11.2018Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок та продажу земельної дiлянки у власнiсть для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

02.11.2018Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

02.11.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

02.11.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

02.11.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

02.11.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

02.11.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

02.11.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

26.10.2018Про розгляд листа Червоноградського мiського вiддiлу Державної виконавчої служби Головного територiального управлiння юстицiї у Львiвськiй областi

24.10.2018Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

23.10.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

23.10.2018Про затвердження Статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї

11.10.2018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 949

10.10.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

04.10.2018Про надання пiльги дiтям померлих учасникiв АТО, ООС та дiтям бiйцiв-добровольцiв щодо безоплатного навчання в школах естетичного виховання

04.10.2018Про зняття з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради землевпорядних документацiй i передачу їх комунальним пiдприємствам м. Червонограда

04.10.2018Про розгляд заяви ФОП Гусара Iгоря Ярославовича

04.10.2018Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

04.10.2018Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

04.10.2018Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

04.10.2018Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

04.10.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

04.10.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

04.10.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

04.10.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

04.10.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

04.10.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

04.10.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

04.10.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

03.10.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

03.10.2018Про надання дозволу КП"Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу багатоквартирних будинкiв

03.10.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

03.10.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення будiвельних вiдходiв на пiдприємство промислової переробки вiдходiв 7814 тон вiд юридичної особи ДП"ОК"Укрвуглереструктуризацiя"

02.10.2018Про звернення Червоноградської мiської ради щодо повернення графи "нацiональнiсть" у державних реєстрацiйних документах

01.10.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомун-сервiс" в новiй редакцiї

01.10.2018Про затвердження передавального акта балансових рахункiв, матерiальних цiнностей та активiв КП "Редакцiя газети "Новини Прибужжя"

26.09.2018Про вiднесення нежитлових примiщень комунальної власностi до об'єктiв комунальної власностi, якi не пiдлягають приватизацiї

25.09.2018Про надання пiльги КП СК "Шахтар" щодо плати за оренду катка УД-25

25.09.2018Про проведення конкурсу на зайняття посади керiвника Комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

25.09.2018Про приєднання до Європейської Хартiї рiвностi жiнок i чоловiкiв у життi мiсцевих громад

21.09.2018Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради матерiальних активiв з балансу ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцiй"

21.09.2018Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради матерiальних активiв на баланс КП"Комунальник"

20.09.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 21.12.2017 № 708 " Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти"

20.09.2018Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

17.09.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 19.04.2018 № 839

14.09.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

14.09.2018Про розроблення детального плану територiї на вул. Б.Хмельницького ( схiдна сторона вулицi, в районi садиби громадянина Сибаля В.А. )

11.09.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

11.09.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Школяр" в новiй редакцiї

31.08.2018Про внесення змiн у рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 № 879 "Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун" та КП "Червоноградводоканал"

29.08.2018Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж надземної теплової мережi вiд районної газової котельнi № 2 по вул. Бiчна Промислова,1 у м. Червоноград

27.08.2018Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк

27.08.2018Про надання згоди на прийняття у комунальну власнiсть терторiа-льної громади м.Червонограда витрат по об'єкту "Аварiйно-вiдновлювальнi роботи по водовiдведенню в районi вулиць Головна - Довбуша- Крайня- Стрiлецька-Нова-Й.Слiпого-Заньковецької в м.Червоноградi"

27.08.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

21.08.2018Про подiл класiв на групи при вивченнi предмету "Захист Вiтчизни"

21.08.2018Про встановлення штатної чисельностi працiвникiв ЗЗСО

20.08.2018Про звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України, щодо подолання вето Президента України на Закон України № 5495

14.08.2018Про затвердження передавального акту та статуту комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

14.08.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

14.08.2018Про затвердження заходiв щодо профiлактики захворювання населення м. Червонограда, м. Соснiвки, смт. Гiрник на вiрусний гепатит А на 2018-2023 роки"

14.08.2018Про мiжбюджетнi трансферти на 2019 рiк

13.08.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

13.08.2018Про затвердження Статутiв закладiв дошкiльної освiти у новiй редакцiї

13.08.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

09.08.2018Про затвердження Положення про плату за навчання у початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладах мiста

09.08.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк вiд юридичної особи ТзОВ "СОФРО"

09.08.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк в_д юридичної особи ТзОВ "СОФРО"

09.08.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

09.08.2018Про розроблення Плану червоних лiнiй мiста Червонограда

09.08.2018Про розгляд запиту державного виконавця

09.08.2018Про затвердження Положення про плату за навчання у початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладах мiста

09.08.2018Про розгляд заяв ФОП Грицак Марiї Василiвни

09.08.2018Про розгляд заяви громадянки Покотило Iрини Василiвни

09.08.2018Про розгляд заяви громадянки Терех Свiтлани Василiвни

09.08.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

09.08.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

09.08.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.08.2018Про розгляд заяви громадяна-учасника антитерористичної операцiї

09.08.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

09.08.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

16.07.2018Про надання згоди КЗ ЛОР "Навчально-реабiлiтацiйний центр I-II ступенiв "Свiтанок" з поглибленою професiйною пiдготовкою" на безоплатну передачу товарно-матерiальних цiнностей Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 2 Червоноградської мiської ради Львiвської областi

16.07.2018Про розгляд заяв ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

13.07.2018Про створення структурного пiдроздiлу "Мунiципальна варта" КП "Комунальник"

05.07.2018Про надання згоди НАПН України на безоплатну передачу друкованої продукцiї Червоноградському навчально-виховному комплексу "Спецiалiзована школа I-II ступенiв-колегiум" №3 Червоноградської мiської ради Львiвської областi

03.07.2018Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради

03.07.2018Про мiжбюджетнi трансферти на 2019 рiк

02.07.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 12.10.2017 р. № 650 "Про утворення Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

27.06.2018Про вiдкриття iнклюзивних груп у закладах дошкiльної освiти та органiзацiю класiв з iнклюзивним навчанням у ЗЗСО

27.06.2018Про затвердження статуту Комунального Пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" в новiй редакцiї

26.06.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

25.06.2018Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

25.06.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

25.06.2018Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на проведення експертної оцiнки та списання магiстральної теплової мережi

23.06.2018Про встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення земельного податку натериторiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення туристичного збору на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення транспортного податку на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення збору за паркування транспортних засобiв на територiїмiста Червонограда

23.06.2018Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про погодження заходiв щодо реструктуризацiї кредиторської заборгованостi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" за спожитий природний газ

23.06.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 03.03.2016 № 95 " Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

23.06.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 № 877 "Про перепрофiлювання дошкiльних начальних закладiв ясел-садкiв комбiнованого типу Червоноградської мiської ради Львiвської областi у заклади дошкiльної освiти ясла-садки Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

23.06.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

23.06.2018Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

23.06.2018Про перейменування вiддiлу

15.06.2018Про розгляд заяв громадян ФОП Грицак Марiї Василiвни та ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

15.06.2018Про розгляд клопотання Червоноградського Народного дому

15.06.2018Про державну реєстрацiю права постiйного користування та права комунальної власностi на земельну дiлянку

15.06.2018Про розгляд заяви громадянина Нискогуза Михайла Васильовича

15.06.2018Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

15.06.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

15.06.2018Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

15.06.2018Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

15.06.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

15.06.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

15.06.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

15.06.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

15.06.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

15.06.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

15.06.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

15.06.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

06.06.2018Про затвердження Положення до мiської програми "Юнi таланти" на 2016-2020 рр.

06.06.2018Про затвердження Положення про порядок зарахування дiтей до 1-го класу початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладiв

05.06.2018Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

05.06.2018Про передачу з балансу ТВП "IТК" капiтальних вкладень на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

05.06.2018Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

05.06.2018Про припинення дiяльностi клубу за мiсцем проживання для роботи з дiтьми та пiдлiтками "Зоря"

04.06.2018Про затвердження Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загальної середньої освiти у новiй редакцiї

01.06.2018Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу основних засобiв

31.05.2018Про державну реєстрацiю права постiйного користування та права комунальної власностi на земельну дiлянку

25.05.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради "Моста пiшохiдного мостопоїзд № 474" вiд ВП Захiдно - Українська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт ДП "Об"єднана компанiя "Укрвугле- реструктуризацiя"

24.05.2018Про створення апарату Червоно-градської мiської ради для ре-алiзацiї проекту транскордонного спiвробiтництва Польща-Україна-Бiлорусь 2014-2020

23.05.2018Про створення комiсiї Червоноградської мiської ради з питань поновлення прав реабiлiтованих

22.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України щодо не пiдтримки проекту постанови Верховної ради вiд 19.04.2018 "Про змiни в адмiнiстративно-територiальному устрої Львiвської областi, змiну i встановлення меж Сокальського району Львiвської областi"

16.05.2018Про затвердження Програми надання пiльг у готiвковiй формi з оплати проїзду усiма видами транспорту загального користування на мiських, примiських та мiжмiських маршрутах

16.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Парубiя А.В., депутат_в Верховної Ради України щодо прийняття в ц_лому проекту Виборчого кодексу (проект № 3112-1 в_д 02.10.2015)

16.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України, Державного агентства автомобiльних дорiг України, Голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї щодо органiзацiї габаритно-вагового контролю на в'їздi та виїздi з м.Червоноград Львiвської областi

15.05.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

15.05.2018Про затвердження Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення окремих житлових будинкiв (квартир, нежитлових пимiщень) вiд мереж централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води в м. Червоноград

15.05.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоно-градської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспектив-ного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

15.05.2018Про розгляд заяв громадян ФОП Грицак Марiї Василiвни та ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

15.05.2018Про розгляд заяви громадянина Бабюка Сергiя Леонiдовича

15.05.2018Про розгляд заяви громадянки Чекулаєвої Галини Сергiївни

15.05.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

15.05.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

15.05.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

15.05.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

15.05.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

15.05.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

15.05.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

15.05.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

15.05.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

12.05.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

12.05.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

12.05.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

12.05.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

12.05.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

12.05.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.05.2018Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги в новiй редакцiї

05.05.2018Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на демонтаж труб недiючої магiстральної теплової мережi, дiаметром 530 мм, довжиною 41,60 пм вiд районної газової котельнi № 2 по вул.Бiчна Промислова у м.Червоноградi

04.05.2018Про впровадження пiлотного проекту щодо органiзацiї електронних торгiв (аукцiонiв) з використанням електронної торгової системи "Prozorro.Продажi"

04.05.2018Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2018 рiк

04.05.2018Про затвердження Порядку пiдготовки та прийняття проектiв регуляторних актiв у Червоноградськiй мiськiй радi

03.05.2018Про затвердження Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда

03.05.2018Звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України Володимира Гройсмана щодо ситуацiї, яка склалася у медичнiй галузi України

03.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України та голови Верховної Ради України Парубiя А.В. щодо ухвалення Антиолiгархiчного пакету докорiнних перетворень

03.05.2018Про звiт директора КП "Червонограджитлокомунсервiс"

03.05.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

25.04.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на баланс КП "Нептун" та КП "Червоноградводоканал"

25.04.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 № 61 "Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

25.04.2018Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крiм безалкогольного) особам (вiйськовослужбовцям) у вiйськовiй формi одягу

24.04.2018Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крiм безалкогольного) особам (вiйськовослужбовцям) у вiйськовiй формi одягу

23.04.2018Про затвердження Методики розрахунку тарифiв на оренду торговельного мiсця та послуг Комунального пiдприємства Червоноградський ринок

20.04.2018Про перепрофiлювання ДНЗ ясла-садок комбiнованого типу у ЗДО ясла-садок

20.04.2018Про звiт директора КП "Червонограджитлокомунсервiс"

20.04.2018Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

20.04.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

18.04.2018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

18.04.2018Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Школяр" на укладання кредитних договорiв

17.04.2018Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

17.04.2018Про внесення змiн до рiшень Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2017р. № 505, вiд 25.04.2017р. №507

13.04.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

06.04.2018Про оголошення конкурсу на посаду головного редактора Комунального пiдприємства "Редакцiя газети "Новини Прибужжя"

06.04.2018Про створення координацiйної ради для реалiзацiї процесу "Громадського бюджету"

06.04.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 08.06.2018 р. № 540

03.04.2018Про делегування функцiй замовника по об'єкту "Реконструкцiя магiстрального водопроводу "Бендюзький водозабiр - м.Соснiвка" поблизу с.Межирiччя Сокальського району Львiвської областi"

03.04.2018Про реорганiзацiю Червоноградської центральної мiської лiкарнi шляхом перетворення в Комунальне пiдприємство "Червоноградська центральна мiська лiкарня"

30.03.2018Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

30.03.2018Про розгляд заяв громадянки Терех Свiтлани Василiвни

30.03.2018Про звiт директора КП "Червоноградводоканад"

30.03.2018Про звiт директора КП "Ринок "Левада"

30.03.2018Про розгляд запиту державного виконавця

30.03.2018Про вiдмову у переведеннi садового будинку в садовому кооперативi "Сяйво" на вулицi Б.Хмельницького 1-2 вм. Червоноградi пiд житловий будинок

30.03.2018Про затвердження Програми зайнятостi населення мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник на 2018 - 2020 роки

30.03.2018Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2018 рiк

29.03.2018Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

29.03.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О. щодо присвоєння учаснику бойових дiй Луговському Ю.А. звання Героя України

29.03.2018Про передачу на баланс КП "Комунальник" гiдротехнiчної споруди, лiвобережної захисної дамби р.Солокiя, яка розташована за адресою м.Червоноград, вул. Львiвська, 37 "г"

29.03.2018Про внесення змiн до мiсцевих програм мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк

28.03.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

27.03.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

27.03.2018Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

27.03.2018Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

27.03.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 30.01.2018 р. № 752

26.03.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу борцiвського килиму з балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

26.03.2018Про лiквiдацiю Червоноградської мiської психолого-медико-педагогiчної консультацiї та створення Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради Львiвської областi

26.03.2018Про розгляд заяви Червоноградського мiсцевого товариства "Рибацький кут"

26.03.2018Про розгляд заяв громадян про приватизацiю земельних дiлянок

26.03.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

26.03.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

26.03.2018Про розгляд заяви громадянина Сибаля Василя Андрiйовича

26.03.2018Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

26.03.2018Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

23.03.2018Про затвердження Положення про стипендiю Червоноградської мiської ради для обдарованої учнiвської молодi в новiй редакцiї

23.03.2018Про внесення змiн до програми "Обдарованi дiти" на 2016-2020 роки

23.03.2018Про затвердження Положення про архiвний вiддiл Червоноградської мiської ради

23.03.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

23.03.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

23.03.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

23.03.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

23.03.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

23.03.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

20.03.2018Про роботу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

20.03.2018Про внесення змiн до п.п.2.1, п.п.2.2 п.2, п.3 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 31.10.2013 р.№ 513 "Про передачу з комунальної в державну власнiсть в оперативне управлiння Генеральної прокуратури України на баланс прокуратури Львiвської областi нерухоме майно - нежитлове примiщення розташоване за адресою: м.Червоноград, вул. Св. Володимира,15"

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда,Соснiвки та смт.Гiрник з населених пунктiв Острiвської сiльської ради

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк вiд юридичних осiб та пiдприємств, якi знаходяться на територiї сiл Острiв, Сiлець Сокальського району

02.03.2018Про затвердження змiн та доповнень до статуту Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

01.03.2018Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2017 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

01.03.2018Про затвердження Мiської програми з оздоровлення та вiдпочинку дiтей

28.02.2018Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi

27.02.2018Про звернення Червоноградської мiської ради щодо вирiшення питання перевезення пiльгових категорiй пасажирiв на мiських автобусних маршрутах загального користування

23.02.2018Про передачу на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс" соцiального житла придбаного для дiтей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з їх числа

22.02.2018Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

21.02.2018Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2017 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

20.02.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

15.02.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

14.02.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

14.02.2018Про надання згоди на безоплатну передачу з балансу ТВП "IТК" у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради 104 м. магiстральної тепломережi дiаметром 426 мм.

12.02.2018Про звiт постiйної депутатської комiсiї з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї за 2016-2017 рiк

10.02.2018Про затвердження Програми "Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом на мiських автобусних маршрутах загального користування у мiстi Червоноградi на 2018 рiк"

10.02.2018Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель мiста Червонограда та проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

10.02.2018Про розгляд заяв ФОП Гусара Iгоря Ярославовича

10.02.2018Про розгляд заяви ФОП Твардовського Богдана Iвановича

10.02.2018Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

10.02.2018Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

10.02.2018Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

10.02.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

10.02.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

10.02.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

10.02.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

10.02.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

10.02.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

10.02.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

10.02.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.02.2018Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 02.02.2017 р. № 412

08.02.2018Про звернення Червоноградської мiської ради щодо критичної ситуацiї з погашенням боргу ДП "Львiввугiлля" перед комунальними пiдприємствами Червоноградтеплокомуненерго" та КП "Червоноградводоканал"

08.02.2018Про використання революцiйного прапора ОУН на територiї Червоноградської мiської ради

07.02.2018Про затвердження Положення конкурсу проектiв серед громадських органiзацiй Червонограда

07.02.2018Про затвердження Програми "Енергозбереження для населення м.Червонограда на 2018-2020 роки"

07.02.2018Про звiт директора КП "Червоноградський ринок"

07.02.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2016 №318 "Про розпуск ви-конавчого комiтету Червоградської мiської ради"

07.02.2018Про звiт директора КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

06.02.2018Про звiт директора КП "Куманальник"

06.02.2018Про звiт директора КП "Червоноградський ринок"

06.02.2018Про звiт постiйної депутатської комiсiї з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйної полiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї за 2016-2017 рiк

05.02.2018Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2017 рiк та затвердження Програми на 2018 рiк

05.02.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України та голови Верховної Ради України Парубiя А.В. щодо пiдвищення стипендiї студентам, якi працювали шахтарями, а також студентам iз шахтарських родин

02.02.2018Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на встановлення кредитного лiмiту у формi овердрафт

01.02.2018Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на залучення кредиту у формi овердрафт

31.01.2018Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 року № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"

22.01.2018Про затвердження Статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi в новiй редакцiї

22.01.2018Про внесення змiн в Програму забезпечення техногенно-екологiчної, пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

22.01.2018Про внесення змiн в Програму приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2018 рiк затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 21.12.2017 р. № 716

18.01.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

17.01.2018Про надання пiльг щодо плати за землю

16.01.2018Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

16.01.2018Про оголошення конкурсу з вибору iнвестора для проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного та/або смiттєспалювального заводу у м. Червоноград

16.01.2018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

16.01.2018Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

16.01.2018Про вилучення та надання земельної дiлянки

16.01.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

16.01.2018Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

16.01.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

16.01.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

16.01.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

16.01.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

16.01.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

15.01.2018Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

05.01.2018Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу смiттєвоза з боковим завантаженням СБМ (бункер 13,0 м3) на шасi МАЗ-4381 та передачу в КП "Червонограджитлокомунсервiс"

05.01.2018Про затвердження розподiльчого балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi

05.01.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

05.01.2018Про затвердження Програми благоустрою м.Червонограда на 2018р.

04.01.2018Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Нептун" на списання з балансу нежитлового примiщення по вул. Мазепи,12 у м. Червоноградi

04.01.2018Про затвердження Мiської програми пiдтримки громадян - жителiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України у 2016-2018 роцi

04.01.2018Про затвердження Програми безоплатного стоматологiчного обслуговування та зубопротезування окремих категорiй населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

29.12.2017Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд КП "Червонограджитлокомунсервiс" зовнiшньої тепломережi вiд теплової камери до житлового будинку по вул. Стуса,53 у м. Червоноградi

29.12.2017Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс КП "Червоноградтеплокомуненерго" зовнiшньої тепломережi вiд теплової камери до житлового будинку по вул. Стуса, 53 у м. Червоноградi

27.12.2017Про звiт директора КП "Червоноградський парк культури i вiдпочинку"

27.12.2017Про звiт директора КП "Нептун"

27.12.2017Про звiт директора КП "Червоноградтеплокомуненерго"

27.12.2017Про iнформацiю керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м. Червоноградi та заходи до її змiцнення впродовж 2017 року

19.12.2017Про надання пiльг щодо плати за землю

19.12.2017Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на баланс КП "Червоноградтеплокомуненерго" зовнiшнiх тепломереж

19.12.2017Про внесення змiн та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.11.2017 року №676

19.12.2017Про участь в обласному конкурсi мiкропроектiв мiсцевого розвитку у Львiвськiй областi на 2018 рiк

18.12.2017Про придбання соцiального житла для дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та осiб iз числа дiтей-сирiт

18.12.2017Про затвердження Програми забезпечення соцiальним житлом дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа у м. Червоноградi на 2017-2018 роки

18.12.2017Про надання пiльг щодо плати за землю

18.12.2017Про органiзацiю та проведення Рiздвяного ярмарку

18.12.2017Про введення штатної одиницi у штатний розпис IМЦО м.Червонограда

15.12.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER та передачу його в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

14.12.2017Про мiський бюджет м.Червонограда на 2018 рiк

14.12.2017Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

13.12.2017Про затвердження iстотних умов енергосервiсного договору

11.12.2017Про визнання учасникiв добровольчих формувань - безпосереднiх учасникiв антитерористичної операцiї на сходi України учасниками бойових дiй

08.12.2017Про iнвентаризацiю та паспортизацiю iгрових майданчикiв

08.12.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

08.12.2017Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг

06.12.2017Про виключення з перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда об'єктiв, якi пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

06.12.2017Про оголошення конкурсу з вибору iнвестора для будiвництва та експлуатацiї утилiзацiї (перероблення) ТПВ у м.Червоноград

06.12.2017Про звiльнення, як виняток, громадянина вiд плати за соцiальне обслуговування (надання соцiальних послуг) в вiддiленнi соцiальної допомоги вдома Червоноградського мiського територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)

04.12.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв згiдно з додатком

04.12.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

04.12.2017Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 № 224 " Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"

04.12.2017Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

04.12.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

04.12.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

04.12.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

04.12.2017Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

04.12.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

04.12.2017Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

04.12.2017Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

04.12.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

04.12.2017Про затвердження статуту Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

04.12.2017Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

29.11.2017Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям ЗДО та учням ЗЗСО

29.11.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу скла б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

24.11.2017Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

22.11.2017Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк

21.11.2017Про виключення з перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда об'єкту, який пiдлягає приватизацiї у 2017 роцi

21.11.2017Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2018 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

21.11.2017Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

10.11.2017Про внесення змiн в Програму розроблення проектiв розподiлу територiй мiкрорайонiв (кварталiв) та проектiв землеустрою для визначення прибудинкових територiй багатоквартирної забудови на 2017 рiк, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.02.2017 р. № 428

09.11.2017Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень у гуртожитку по вул.Стуса,53 м.Червонограда

09.11.2017Про затвердження Статуту Комунального пiдприємства Спортивний комплекс ,,Шахтар" Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

06.11.2017Про визнання учасникiв добровольчих формувань - безпосереднiх учасникiв антитерористичної операцiї на сходi України учасниками бойових дiй

01.11.2017Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

01.11.2017Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

31.10.2017Про звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України, щодо прийняття Закону України "Про тимчасовi слiдчi комiсiї, спецiальну тимчасову слiдчу комiсiю i тимчасовi спецiальнi комiсiї Верховної Ради України"

31.10.2017Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

27.10.2017Про надання пiльг учасникам бойових дiй бiйцям-добровольцям, якi брали участь у захистi територiальної цiлiсностi та державного суверенiтету на сходi України

27.10.2017Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна

27.10.2017Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

27.10.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

27.10.2017Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

27.10.2017Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

27.10.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

27.10.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

27.10.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

27.10.2017Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

27.10.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

27.10.2017Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

27.10.2017Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

27.10.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

26.10.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради квiткового герба м. Червонограда та передачу його на баланс КП "Комунальник"

26.10.2017Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на баланс управлiння працi та соцiального захисту населення нежитлового примiщення 4 поверху площею 19,2 м2 по вул. Сокальська,1 у м. Червоноградi

25.10.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою i передачу їх комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс"

25.10.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Комунальник"

25.10.2017Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою та проектно - кошторисної документацiї , якi втратили чиннiсть та актуальнiсть

25.10.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

24.10.2017Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

24.10.2017Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на списання з балансу дерев, що знаходяться на територiї ЧЗШ № 1,4,5,6,7,11,12,14, гiмназiї ,ЧНВК №10,13, ДНЗ № 1,7,12,13,16,18, БДЮТЧ та їх видалення

24.10.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

23.10.2017Про внесення змiн до Положення про загальний вiддiл виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

20.10.2017Про затвердження "Програми охорони природного навколишнього середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки" в новiй редакцiї

19.10.2017Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 9 мiсяцiв 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

19.10.2017Про затвердження змiн до детального плану територiїв районiвулицьГероїв Майдану ( колишня Перемоги ), Iвасюка, Грушевського(дамба) в м. Червоноградi та плану зонування територiї мiста Червонограда

11.10.2017Про надання одноразової грошової допомоги

11.10.2017Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до Верховної Ради та Прем'єр мiнiстра України Гройсмана Володимира Борисовича, щодо прийняття заходiв спрямованих на покращення фiнансового стану та забезпечення сталого функцiонування КП "Червоноградтеплокомуненерго"

11.10.2017Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

11.10.2017Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

10.10.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради основного засобу смiттєвоза з боковим завантаженням СБМ-302/2 (бункер 13,0 м3) на шасi МАЗ-4381 та передачу в КП "Комунальник"

10.10.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вуличних урн для смiття

06.10.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

04.10.2017Про утворення Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда"

04.10.2017Про мiжбюджетнi трансферти на 2018 рiк

02.10.2017Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

27.09.2017Про внесення змiн в Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мережцентралiзованого теплопостачання в м. Червоноградi

26.09.2017Про затвердження Положення про Червоноградський мiський Центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

25.09.2017Про звернення Червоноградської мiської ради до депутатiв Верховної Ради України та Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово комунального господарства України

25.09.2017Про створення вiддiлу адопцiї та стерилiзацiї безпритульних тварин

21.09.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

21.09.2017Про звернення Червоноградської мiської ради, до голови Верховної Ради, голови комiтету з питань державного будiвництва, регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування, Прем'єр мiнiстра України щодо недопущення прийняття Законопроекту "Про здiйснення державного контролю за вiдповiднiстю рiшень органiв мiсцевого самоврядування Конституцiї та законам України" у пропонованiй урядом редакцiї

21.09.2017Про звернення Червоноградської мiської ради до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. та Мiнiстра внутрiшнiх справ України Авакова А.Б. щодо недопущення самовiльного захоплення земельних дiлянок та належного розслiдування кримiнального провадження

21.09.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна" щодо КП "Нептун"

21.09.2017Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, обласних рад щодо пiдтримки законопроектiв № 5561 та № 5562

21.09.2017Про звернення Червоноградської мiської ради, до Президента України Порошенка П.О. голови Верховної Ради Парубiя А.I. голови комiтету з питань правової полiтики i правосуддя Князевича Р.П. щодо формування антикорупцiйних судiв

19.09.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

19.09.2017Про регулювання чисельностi безпритульних тварин в нашому регiонi гуманними методами

19.09.2017Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

19.09.2017Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

19.09.2017Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

19.09.2017Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

19.09.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради

19.09.2017Про вилучення земельних дiлянок

19.09.2017Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки

19.09.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

19.09.2017Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

19.09.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

18.09.2017Про розгляд заяви гр. Гусара I. Я. щодо продовження термiну завершення будiвництва незавершеного будiвництвом житлового будинку зi станцiєю тепловодопостачання на вул. Львiвськiй, 23 в м. Червоноградi

18.09.2017Про найменування вулиць в проектованому кварталi iндивiдуальної житлової забудови, розташованому на пiвнiч вiд вул. Яворницького в м. Червоноградi

14.09.2017Про затвердження Програми розвитку освiти м. Червонограда на 2017-2020 роки

06.09.2017Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на баланс КП СК "Шахтар" 6 штук теплообмiнникiв та одного апарата магнiтної обробки води АМО-25

05.09.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна"

04.09.2017Про затвердження Методики розрахунку тарифiв на оренду торговельного мiсця та послуг Комунального пiдприємства Червоноградський ринок

01.09.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 02.02.2017р №412 " Про скасування рiшень Червоноградської мiської ради щодо обмеження розмiщення зовнiшньої реклами та затвердження Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi"

30.08.2017Про надання згоди на реалiзацiю проекту "Впровадження технологiї для забезпечення зниження рiвня забруднення атмосферного повiтря на об?єктах соцiальної сфери Червоноградської мiської ради"

29.08.2017Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Комунальник" на баланс КП СК "Шахтар" рейдера Хускварна 316 та дека рiжучого

28.08.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

28.08.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на демонтаж малої архiтектурної форми на вул. Шевченка, 26а, яка знаходиться в аварiйному станi

28.08.2017Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

28.08.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

28.08.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

28.08.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

28.08.2017Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

28.08.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

28.08.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

28.08.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок та припинення дiї договору оренди земельної дiлянки

23.08.2017Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

23.08.2017Про затвердження Договорiв про спiвпрацю

23.08.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету

22.08.2017Про погодження заходiв щодо реструктуризацiї кредиторської заборгованостi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" за спожитий природний газ

22.08.2017Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

21.08.2017Про затвердження Договору про спiвпрацю

21.08.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету

12.08.2017Про звiльнення, як виняток, громадян вiд плати за соцiальне обслуговування (надання соцiальних послуг) в вiддiленнi соцiальної допомоги вдома Червоноградського мiського територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)

12.08.2017Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi, як_ пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

12.08.2017Про затвердження Статуту Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" в новiй редакцiї

04.08.2017Про призупинення надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв типу "бiлборд", "сiтi-лайт", "холдер" на територiї м. Червонограда

01.08.2017Про забезпечення здiйснення делегованих повноважень у сферi деpжавного контролю за додержанням законодавства про працю

01.08.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

27.07.2017Про дострокове припинення повноважень депутата Червоноградської мiської ради 7 скликання Винницького Вiталiя Iвановича

27.07.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 02.02.2017р №412 " Про скасування рiшень Червоноградської мiської ради щодо обмеження розмiщення зовнiшньої реклами та затвердження Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi"

24.07.2017Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I пiврiччя 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

21.07.2017Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

21.07.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23.02.2017р №448 "Про розробку проекту внесення змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня Перемоги), Iвасюка, Грушевського ( дамба) в м. Червоноградi"

20.07.2017Про надання згоди на будiвництво спортивного майданчика

20.07.2017Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

20.07.2017Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень для ведення статутної дiяльностi КП "Комунальник"

20.07.2017Про передачу з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi матерiально-технiчних ресурсiв на баланс КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

20.07.2017Про передачу з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi матерiально-технiчних ресурсiв на баланс КП "Школяр"

19.07.2017Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2017р.

19.07.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

19.07.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкта комунальної власностi - нежитлового примiщення по вул.Львiвська № 13 у м.Червоноградi

19.07.2017Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу котла "Надточiя", який розташований на РГК№6, та не придатний до повторного використання

18.07.2017Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

18.07.2017Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж I-го пiврiччя 2017 року

04.07.2017Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 08.06.2017 № 539 "Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiської областi"

04.07.2017Про затвердження технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель м. Червонограда

04.07.2017Про iнформацiю керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м. Червоноградi та заходи до її змiцнення впродовж 6 мiсяцiв 2017 року

03.07.2017Про затвердження Договору про спiвпрацю

30.06.2017Про затвердження Мiської програми пiдтримки громадян - жителiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 роцi

29.06.2017Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

29.06.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

29.06.2017Про мiжбюджетнi трансферти на 2018 рiк

29.06.2017Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

29.06.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

29.06.2017Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

29.06.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

29.06.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

29.06.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

29.06.2017Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

29.06.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

29.06.2017Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

29.06.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

27.06.2017Про затвердження Мiської програми пiдтримки громадян - жителiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 роцi

27.06.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї

27.06.2017Про введення штатної одиницi водiя автобуса

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

26.06.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою i передачу їх комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс"

23.06.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади гуртожитку в м. Червоноградi, вул.В.Стуса,53

20.06.2017Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвська,15

20.06.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

15.06.2017Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

15.06.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкта комунальної власностi - нежитлового примiщення по вул. Сокальська № 2 у м. Червоноградi

15.06.2017Про iнформацiю директора Комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" Кукоби Ю.М. щодо виконання рiшення Червоноградської мiської ради №315 вiд 27.10.2016 р.

15.06.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2017р. № 507 "Про створення комiсiї з погодження розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

07.06.2017Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради №371 вiд 15.12.2016 р.

06.06.2017Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо вдосконалення шляхом внесенням iстотних змiн, напрацювань та доповнень до "Концепцiї розвитку вугiльної промисловостi України" iз залученням широкого кола громадськостi задля не допущення соцiального конфлiкту та потужних акцiй протесту

31.05.2017Про змiну назви стадiону спорткомплексу "Шахтар"

31.05.2017Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

22.05.2017Про затвердження Статуту ЧДЮСШ № 1 у новiй редакцiї

19.05.2017Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

17.05.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

16.05.2017Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

16.05.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

16.05.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської м1ської ради та в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

16.05.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

16.05.2017Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

16.05.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

16.05.2017Про прийняття у комунальну власнiсть земельних дiлянок державної власностi

16.05.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

15.05.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Школяр" на списання з балансу основних засобiв

12.05.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради проектно - кошторисної та технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Комунальник"

12.05.2017Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

12.05.2017Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу недiючої надземної теплової мережi спорткомплексу "Шахтар" та на вiдпуск бувших у використаннi труб КП "Червонограджитлокомунсервiс"

12.05.2017Про затвердження договору про спiвпрацю у сферi будiвництва та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi

12.05.2017Про об'єднання бiблiотек

12.05.2017Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

10.05.2017Про внесення змiн в Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мереж централiзованого теплопостачання в м. Червоноградi

05.05.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Червоноградський парк культури i вiдпочинку"

24.04.2017Про передачу з комунальної у державну власнiсть проїзної частини автомобiльних дорiг вул.Львiвська, вул.Промислова

19.04.2017Про звiльнення ТзОВ "Сокме" вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста Червонограда

13.04.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

12.04.2017Про надання дозволу управлiнню працi та соцiального захисту населення на списання з балансу основних засобiв

12.04.2017Про публiчний збiр благодiйних пожертв

12.04.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiської областi

12.04.2017Про створення комунального пiдприємства Спортивний комплекс "Шахтар"

12.04.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

12.04.2017Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

12.04.2017Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

12.04.2017Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

12.04.2017Про продовження термiну оренди земельної дiлянки

12.04.2017Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

12.04.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

12.04.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

12.04.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

11.04.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Червоноградтеплокомуненерго"

06.04.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

05.04.2017Про внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

05.04.2017Про звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, щодо скасування постанови НКРЕКП вiд 28.03.2017року

05.04.2017Про затвердження договорiв

05.04.2017Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з населених пунктiв Городоцького району i ПрАТ "Львiвський локомотиворемонтний завод"

03.04.2017Про створення комунального пiдприємства "Спорткомплекс Шахтар"

03.04.2017Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж _ кварталу 2017 року

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

28.03.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкта комунальної власностi - нежитлового примiщення по вул.Iвасюка № 14 у м.Червоноградi

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

21.03.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi

20.03.2017Про затвердження Положення про оренду окремих елементiв благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда

20.03.2017Про затвердження Порядку користування окремими елементами благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда

17.03.2017Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П., О Голови Верховної Ради України Парубiя А.В. та Прем'єр-мiнiстра України Гройсмана В. Б. щодо неприпустимостi застосування сили щодо учасникiв акцiї блокади торгiвлi з окупантами

17.03.2017Про звернення Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України Гройсмана В.Б щодо необхiдностi збереження закладiв охорони здоров`я та недопущення звiльнення працiвникiв

17.03.2017Про внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

14.03.2017Про надання дозволу управлiнню працi та соцiального захисту населення на списання з балансу основних засобiв

13.03.2017Про визнання таким, що втратило чиннiсть рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 р. № 79 "Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах"

13.03.2017Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

13.03.2017Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу у приватну власнiсть земельної дiлянки та права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

13.03.2017Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для розмiщення пересувних елементiв вуличної торгiвлi овочами та фруктами

13.03.2017Про розгляд заяв громадян (ветеранiв вiйни) про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

13.03.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

13.03.2017Про прийняття у комунальну власнiсть земельних дiлянок державної власностi

13.03.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

13.03.2017Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

13.03.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

13.03.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

13.03.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

10.03.2017Про передачу житлового багатоквартирного будинку № 7А, вул.Шептицького в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Шептицького 7А"

10.03.2017Про звiльнення Монастиря святого Юрiя провiнцiї отцiв Василiян Найсвятiшого Спасителя в Українi Української Греко - Католицької Церкви, вiд справляння плати за тимчасове користування мiсцем розташування спецiальної конструкцiї, яке перебуває у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда, для розмiщення соцiальної реклами на проспектi Шевченка, 5 в м. Червоноградi

09.03.2017Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2017 рiк

09.03.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016 № 230 "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi"

07.03.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

07.03.2017Про внесення змiн в Методику розрахунку i порядку використання орендної плати затвердженого рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011 року №158

07.03.2017Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя водогонiв та насосного обладнання Бендюзького водозабору (с. Бендюга, Сокальського р-ну, Львiвської областi)" на загальну суму 1 462 033,91 грн. вiд департаменту розвитку та експлуатацiї житлово - комунального господарства Львiвської облдержадмiнiстрацiї

07.03.2017Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс КП "Червоноградводоканал" капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя водогонiв та насосного обладнання Бендюзького водозабору (с. Бендюга, Сокальського р-ну, Львiвської областi)" на загальну суму 1 462 033,91 грн.

07.03.2017Про затвердження акту приймання-передачi майна вiд 22.02.2017 р.

06.03.2017Про передачу з балансу Червоноградської центральної мiської лiкарнi матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

06.03.2017Про затвердження Статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi в новiй редакцiї

01.03.2017Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П., Голови Верховної Ради України Парубiя А. та Прем'єр-мiнiстра УкраїниГройсмана В. щодо недопущення скасування мораторiю на продаж сiльськогосподарської землi

01.03.2017Про утворення робочої групи щодо розробки проекту Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.03.2017Про передачу з балансу департаменту розвитку та експлуатацiї житлово - комунального господарства Львiвської облдержадмiнiстрацiї на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень по об?єкту ?Реконструкцiя водогонiв та насосного обладнання Бендюзького водозабору (с. Бендюга, Сокальського р-ну, Львiвської областi)? на загальну суму 1 462 033,91 грн.

01.03.2017Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс ?Червоноградводоканал? капiталь - них вкладень по об?єкту ?Реконструкцiя водогонiв та насосного обладнання Бендюзького водозабору (с. Бендюга, Сокальського р-ну, Львiвської областi)? на загальну суму 1 462 033,91 грн.

01.03.2017Про надання згоди на списання з балансу КП ЧУБiI "Будiнвест" об'єкта незавершеного будiвництва - 2,3 та 4-та блок-секцiї житлового будинку №1 в мiкрорайонi "Набережний" по вул..Корольова,18 в м.Червоноградi

01.03.2017Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

01.03.2017Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

28.02.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її виконавчому комiтету Соснiвської мiської ради

24.02.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу скла б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

22.02.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на встановлення кредитного лiмiту у формi овердрафт

21.02.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

17.02.2017Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2016 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

16.02.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

16.02.2017Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк з населених пунктiв Острiвської та Межирiчанської сiльських рад, Сокальського району

14.02.2017Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк вiд юридичних осiб та пiдприємств, якi знаходяться на територiї Сокальського району - смт. Жвирка, с.с. Глухiв, Добрячин, Острiв, Сiлець

13.02.2017Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

10.02.2017Про затвердження Програми з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi м.Червонограда на 2017-2020 роки

09.02.2017Про безоплатне стоматологiчне обслуговування та зубопротезування окремих категорiй населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

09.02.2017Про затвердження уточненої площi земельної дiлянки

09.02.2017Про розгляд заяви громадянки Ткачук Нiни Василiвни

09.02.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

09.02.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

09.02.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

09.02.2017Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

09.02.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.02.2017Про вилучення земельної дiлянки

09.02.2017Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї, iнших громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.02.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

09.02.2017Про визнання таким, що втратило чиннiсть рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 р. № 79 "Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах"

08.02.2017Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень у гуртожитку по вул.Стуса,7 м.Червонограда

08.02.2017Про звiльнення християнської релiгiйної громади "Посольство Боже", замовника реконструкцiї будiвлi тиру пiд Молитовний будинок на вул.. Пушкiна,8 в м. Червоноградi , вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда

07.02.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2013 № 456

06.02.2017Про припинення комунального пiдприємства "Комп'ютернi iнформацiйнi технологiї" шляхом приєднання його до комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

06.02.2017Про затвердження Програми сприяння створенню та пiдтримки функцiонування об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв у м. Червоноград, Соснiвка та смт.Гiрник на 2017 - 2020 роки

06.02.2017Про затвердження Програми охорони природного навколишнього середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки

06.02.2017Про звiт секретаря Червоноградської мiської ради

03.02.2017Про звернення Червоноградської мiської ради до Прем'єр-мiнiстра України щодо внесення змiн до роздiлу VI. "Фiзична культура i спорт" постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери"

03.02.2017Про вступ до Асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Єврорегiон Карпати-Україна"

02.02.2017Про внесення змiн до перелiку об'єктiв комунальної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

02.02.2017Про затвердження "Статутiв шкiл естетичного виховання" в новiй редакцiї

01.02.2017Про визнання таким, що втратило чиннiсть рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 р. № 79 "Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах"

01.02.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

01.02.2017Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї, iнших громадян про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

27.01.2017Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2016 рiк та затвердження Програми на 2017 рiк

23.01.2017Про затвердження акту приймання передачi з балансуЧервоноградської центральної мiської лiкарнiмайнового комплексу мiської стоматологiчної полiклiнiки та матерiально - технiчних ресурсiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi на баланс Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

20.01.2017Про затвердження Програми регулювання чисельностi безпритульних тварин на територiї Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки

13.01.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчної документацiї iз землеустрою i передачу її комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал"

11.01.2017Про надання пiльг щодо плати за землю

05.01.2017Про пiдвищення посадових окладiв педагогiчних працiвникiв закладiв та установ освiти Червоноградської мiської ради

05.01.2017Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

05.01.2017Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

05.01.2017Про затвердження Правил утримання i поводження з тваринами на територiї Червоноградської мiської ради

05.01.2017Про скасування рiшень Червоноградської мiської ради щодо обмеження розмiщення зовнiшньої реклами та затвердження Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

05.01.2017Про затвердження змiн та доповнень до Положення про встановлення та справляння плати за тимчасове користування мiсцями розташування спецiальних конструкцiй, якi перебувають у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда, для розмiщення зовнiшньої реклами

04.01.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

03.01.2017Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

03.01.2017Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень

03.01.2017Про змiну iстотних умов працi та затвердження структури, штатної чисельностi працiвникiв Червоноградського мiського Центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

03.01.2017Про розгляд заяви гр.Бiлого Любомира Степановича

03.01.2017Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

03.01.2017Про вилучення та надання земельних дiлянок

03.01.2017Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

03.01.2017Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

03.01.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

03.01.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

03.01.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

03.01.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

29.12.2016Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради технiчних документацiй iз землеустрою i передачу їх Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi

29.12.2016Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади гуртожитку в м. Червоноградi, вул.В.Стуса,53

29.12.2016Про безоплатну передачу територiальною громадою м.Червонограда гуртожитку за адресою м. Червоноград, вул.В.Стуса,53 на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

29.12.2016Про утворення Вiддiлу земельних вiдносин Червоноградської мiської ради

29.12.2016Про приведення обсягiв мiжбюджетних трансфертiв передбачених у мiському бюджетi м.Червонограда на 2017 рiк у вiдповiднiсть iз Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк"

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

26.12.2016Про звернення Червоноградської мiської ради щодо пiдтримки проекту Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо встановлення галузевої мiнiмальної заробiтної плати та пiдвищення розмiру галузевої мiнiмальної заробiтної плати для робiтникiв (працiвникiв) в окремих експортних галузях промисловостi України №5158

26.12.2016Про звернення Червоноградської мiської ради щодо пiдтримки мораторiю (заборони) на експорт лiсоматерiалiв у необробленому виглядi

22.12.2016Про затвердження мiської програми пiдтримки та розвитку молодi "Мiсто для молодi" на 2017 рiк

20.12.2016Програма забезпечення техногенно-екологiчної, пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2017 рiк

20.12.2016Про надання згоди на прийнятя у власнiсть територiальної громади м.Червонограда Львiвської областi в особi Червоноградської мiської ради з наступною передачею на баланс Червоноградської центральної мiської лiкарнi нежитлових примiщень за адресою: вул.Iвасюка,12 в м.Червоноград

20.12.2016Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

16.12.2016Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.08.2015 р. № 880 "Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

16.12.2016Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограводоканал"

13.12.2016Про мiський бюджет м.Червонограда на 2017 рiк

12.12.2016Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2017 рiк

09.12.2016Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою на конкурентних засадах

09.12.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

09.12.2016Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.12.2016Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

09.12.2016Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

09.12.2016Про внесення змiн до рiшення вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати таТипового договору оренди комунального майна"

08.12.2016Про затвердження Програми пiдтримки та партнерства мiж Червоноградською мiською радою та суб'єктами малого i середнього бiзнесу на 2017-2020 роки

08.12.2016Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

08.12.2016Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

08.12.2016Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцiв ДНЗ та учнiв ЗНЗ

07.12.2016Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

05.12.2016Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 14.04.2016 № 130

02.12.2016Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

02.12.2016Про впорядкування умов оплати працi посадових осiб виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

02.12.2016Про затвердження Положення про Червоноградський мiський територiальний центр соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) та перелiку соцiальних послуг, умови та порядок їх надання структурними пiдроздiлами територiального центру

02.12.2016Про надання пiльги учасникам антитерористичної операцiї на сходi України щодо безоплатного навчання їхнiх дiтей в музичних школах та школi естетичного виховання

02.12.2016Про заборону продажу та застосування пiротехнiчних виробiв побутового призначення на територiї Червоноградської мiської ради

01.12.2016Про затвердження графiку прийому громадян депутатами Червоноградської мiської ради

01.12.2016Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

01.12.2016Про затвердження Положення про розгляд звернень громадян, спрямованих через Iнтернет-приймальню Червоноградської мiської ради

01.12.2016Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу нежитлових примiщень № 1 по вул. Сокальська та № 11 по вул. Ст.Бандери у м. Червоноградi

28.11.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

25.11.2016Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2017 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

23.11.2016Про створення комiсiї з питань передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда спорткомплексу "Шахтар" ОЛК "Ровесник", який знаходяться на балансi ДП "Львiввугiлля" на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

22.11.2016Про затвердження Правил утримання i поводження з тваринами на територiї Червоноградської мiської ради

18.11.2016Про iнформацiю заступника керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м. Червоноградi та заходи до його змiцнення впродовж 11 мiсяцiв 2016 року

18.11.2016Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж 11 мiсяцiв 2016 року

18.11.2016Про внесення змiн до складу конкурсної комiсiї з вибору iнвестора для проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного та/або смiттєспалювального заводiв у м.Червоноград

14.11.2016Про недоцiльнiсть вiдчуження першої та другої ринкових площ КП "Червоноградський ринок" права комунальної власностi

14.11.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

11.11.2016Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ № 9 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради

11.11.2016Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ №19 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради

09.11.2016Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

09.11.2016Про затвердження списку присяжних

07.11.2016Про надання дозволу на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. Червонограда (територiя центральної частини мiста, обмежена вулицями Стуса, Паркова та проспектом Шевченка)

04.11.2016Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

04.11.2016Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на списання з балансу дерев, що знаходяться на територiї ЧЗШ №1,ЧНВК №10,ЧЗПШ № 11, ДНЗ №7,12,13,16,17,18 та їх видалення

04.11.2016Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.06.2008р. №288 "Про недоцiльнiсть вiдчуження першої та другої ринкових площ КП "Червоноградський ринок" права комунальної власностi"

03.11.2016Про затвердження списку присяжних

02.11.2016Про передачу житлового багатоквартирного будинку №6 по вул.Грушевського смт.Гiрник на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Гiрник-Юнiсть"

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

21.10.2016Про затвердження заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

21.10.2016Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

21.10.2016Про розгляд клопотання ПП "Анжелiка" про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

21.10.2016Про розгляд заяви громадянина Лебедєва Вiктора Васильовича

21.10.2016Про розгляд заяви гр. Лебедєвої Iрини Володимирiвни

21.10.2016Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах

21.10.2016Про розгляд клопотання ТзОВ "Iстрейт" про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради № 283 вiд 15.09.2016 року

21.10.2016Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради та в рiшення Червоноградської мiської ради

21.10.2016Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

21.10.2016Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

21.10.2016Про вилучення та надання земельних дiлянок

21.10.2016Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

21.10.2016Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, щодо складного економiчного становища ДП "Львiввугiлля та зростання соцiальної напруги"

21.10.2016Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

21.10.2016Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

21.10.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

19.10.2016Про реорганiзацiю вiддiлiв та за-твердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

19.10.2016Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету мiнiстрiв України щодо розроблення порядку передачi землi у постiйне користування ОСББ

19.10.2016Про надання згоди на безкоштовну передачу бруса б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

18.10.2016Про впорядкування вiдносин при розмiщенi телекомунiкацiй (мереж iнтернету та кабельного телебачення) в житлових багатоповерхових будинках на територiї Червоноградської мiської ради

11.10.2016Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

07.10.2016Про створення вiдокремленого пiдроздiлу "Центр первинної медико-санiтарної допомоги" в структурi Червоноградської центральної мiської лiкарнi

07.10.2016Про створення комiсiї по передачi нежитлових примiщень за адресою: вул.Iвасюка,12 в м.Червоноград

06.10.2016Про затвердження актiв приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади примiщень та майна ДНЗ №19, вiдокремленого пiдроздiлу шахти "Степова" ДП "Львiввугiлля"

06.10.2016Про затвердження актiв приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади примiщень та майна ДНЗ № 9, вiдокремленого пiдроздiлу шахти "Межирiчанська" ДП "Львiввугiлля"

06.10.2016Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ № 9, ДП "Львiввугiлля",разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

06.10.2016Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ №19, ДП "Львiввугiлля",разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

06.10.2016Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу нежитлового пiдвального примiщення по вул. Бiчна Промислова, 15а у м. Червоноградi

05.10.2016Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 9 мiсяцiв 2016 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк

04.10.2016Про надання згоди на прийняття у власнiсть територiальної громади м.Червонограда Львiвської областi в особi Червоноградської мiської ради нежитлових примiщень за адресою: вул.Iвасюка,12 в м.Червоноград

04.10.2016Про передачу житлового багатоквартирного будинку №13 по вул.Шептицького в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Шептицького13"

04.10.2016Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограводоканал" та КП "Червонограджитлокомунсервiс"

03.10.2016Про затвердження проектiв змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i в район_ вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi

03.10.2016Про затвердження детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан"

03.10.2016Про розгляд питання щодо зменшення розмiру пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста Червонограда замовнику реконструкцiї банно-прального комбiнату пiд магазин на вул.. Шашкевича,3 в м. Червоноградi ТзОВ ПГ "Антикорбудсервiс"

03.10.2016Про затвердження Положення про вiддiл зовнiшньоекономiчних вiдносин та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

30.09.2016Про Внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

29.09.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

27.09.2016Про затвердження списку присяжних для Червоноградського мiського суду

26.09.2016Про зняття з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" основного засобу смiттєвої автомашини ГАЗ-3317 держ.номер О37-04ТА та передачу в КП "Комунальник"

21.09.2016Про пiдтримку Проекту Постанови "Про вшанування пам'ятi жертв геноциду, вчиненого Польською державою, щодо українцiв у 1919-1951 роках" № 5012 вiд 03.08.2016р.

21.09.2016Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

21.09.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою\

19.09.2016Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах

16.09.2016Про реорганiзацiю вiддiлiв та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

16.09.2016Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

15.09.2016Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

15.09.2016Про розгляд заяви гр. Лебедєвої Iрини Володимирiвни

15.09.2016Про розгляд заяви громадянина Лебедєва Вiктора Васильовича

15.09.2016Про розгляд клопотання ПП "Анжелiка" про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

15.09.2016Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

15.09.2016Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради та в рiшення Червоноградської мiської ради

15.09.2016Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

15.09.2016Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

15.09.2016Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

15.09.2016Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

15.09.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

15.09.2016Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть

15.09.2016Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

14.09.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016 № 230 "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi"

14.09.2016Про затвердження Положення про управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

13.09.2016Про звiльнення з посади першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Кашуби В.В.

13.09.2016Про затвердження першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

13.09.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Школяр" у новiй редакцiї

13.09.2016Про затвердження Положення про управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

06.09.2016Про розгляд клопотання ПП "Промiнад-ЧГ" про внесення змiн до договору оренди земельної дiлянки

06.09.2016Про розгляд клопотання ВАТ "Сокальагроспецмонтаж" про виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

06.09.2016Про розгляд клопотання ВАТ "Сокальагроспецмонтаж" про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

06.09.2016Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016р. № 231 "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради"

05.09.2016Про безоплатну передачу територiальною громадою м.Червонограда гуртожитку за адресою м.Червоноград вул.Львiвська, 19 на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

05.09.2016Про оплатне користування мiсцями в будинках комунальної форми власностi мiста для розмiщення мереж зв'язку, теле-, радiокомунiкацiй та електропостачання

29.08.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

23.08.2016Про надання дозволу на розроблення детального плану територiї в районi вулиць I.Богуна, Б.Хмельницького, В.Чорновола та проспекту Шевченка

23.08.2016Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2016 рiк

23.08.2016Про внесення змiн та доповнень до перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2016 роцi

23.08.2016Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на списання з балансу дерев, що знаходяться на територiї ЧЗШ №7 та їх видалення

15.08.2016Про створення комiсiї по передачi об'єкта "Гуртожиток вищого професiйного училища №11, що знаходиться на вул.Львiвськiй, 21"

09.08.2016Про надання дозволу Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi на списання з балансу основних засобiв

09.08.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016 р. №232 "Про створення Комунального закладу "Мiська Стоматологiчна полiклiнiка"

09.08.2016Про внесення змiн до складу Координацiйної ради у справах iнвалiдiв

09.08.2016Про затвердження концесiйного договору та iнвестицiйної програми з передачi в концесiю цiлiсного майнового комплексу комунального пiдприємства Червоноградської мiської ради "Червоноградтеплокомуненерго"

09.08.2016Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

09.08.2016Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

09.08.2016Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

09.08.2016Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

09.08.2016Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

09.08.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

09.08.2016Про вилучення та надання земельних дiлянок

09.08.2016Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

09.08.2016Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

09.08.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

09.08.2016Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

09.08.2016Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

09.08.2016Про розгляд клопотання ПП "Анжелiка" про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

09.08.2016Про розгляд заяви гр. Лебедєвої Iрини Володимирiвни

09.08.2016Про розгляд заяви громадянина Лебедєва Вiктора Васильовича

08.08.2016Про затвердження Положення про центр надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради та перелiку адмiнiстративних послуг

08.08.2016Про внесення змiн в Програму приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2016 рiк та доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2016 роцi, затверджених рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 03.03.2016 р. № 86

05.08.2016Про розгляд клопотання КП "Червонограджитлокомунсервiс", замовника будiвництва мийки автомобiлiв на вул.. Коновальця,3 в м. Червоноградi, щодо звiльнення вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста

05.08.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.10.2015р. №927 "Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради мереж зовнiшнього газопроводу ЖБК "Монастирський" i передачу його ПАТ "Львiвгаз" Червоноградське УЕГГ"

05.08.2016Про проектування виносу повiтряних ЛЕП 2 х 110 кВ та ЛЕП 2 х 35 кВ з територiї садибної забудови в м. Червоноградi

05.08.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї

05.08.2016Про розгляд заяви громадянина Лебедєва Вiктора Васильовича

05.08.2016Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограводоканал" та КП "Червонограджитлокомунсервiс"

05.08.2016Про створення конкурсної комiсiї з вибору iнвестора для проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного та/або смiттєспалювального заводiв у м. Червоноград та про затвердження Положення про порядок та умови проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного та/або смiттєспалювального заводiв у м. Червоноград

25.07.2016Про звернення депутатiв Червоноградської мiської ради до Президента України, Прем'єр-мiнiстра України та Голови Верховної ради України про неконституцiйнiсть та несправедливiсть пiдняття величини тарифiв на комунальнi послуги для населення без пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати та пенсiї

18.07.2016Про передачу гуртожитку №19 по вул.Львiвська в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Свiтанок-2016"

18.07.2016Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг iз збирання та перевезення твердих побутових вiдходiв

18.07.2016Про створення мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення

18.07.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

14.07.2016Про встановлення мораторiю (заборони) на введення з 01 липня 2016 року в дiю пiдвищених цiн i тарифiв для населення на житлово-комунальнi послуги на територiї мiста Червонограда Львiвської областi

13.07.2016Про розгляд клопотання КП "Червонограджитлокомунсервiс", замовника будiвництва мийки автомобiлiв на вул. Коновальця,3 в м. Червоноградi, щодо звiльнення вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста

13.07.2016Про проектування виносу повiтряних ЛЕП 2 х 110 кВ та ЛЕП 2 х 35 кВ з територiї садибної забудови в м. Червоноградi

12.07.2016Про розгляд клопотання КП "Червонограджитлокомунсервiс", замовника будiвництва мийки автомобiлiв на вул.. Коновальця,3 в м. Червоноградi, щодо звiльнення вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста

12.07.2016Про проектування виносу повiтряних ЛЕП 2 х 110 кВ та ЛЕП 2 х 35 кВ з територiї садибної забудови в м. Червоноградi

12.07.2016Про визнання учасникiв добровольчих формувань - безпосереднiх учасникiв антитерористичної операцiї на сходi України учасниками бойових дiй

08.07.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

02.07.2016Про затвердження Положення про громадський бюджет м.Червонограда

01.07.2016Про передачу житлових багатоквартирних будинкiв №9,5,5а по вул. Будiвельна в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Єднiсть 955а";

01.07.2016Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади гуртожитку ДП "Львiввугiлля" в м. Червоноградi, вул.В.Стуса,7

01.07.2016Про безоплатну передачу територiальною громадою гуртожитку за адресою м. Червоноград, вул.В.Стуса,7 на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

01.07.2016Про переможця концесiйного конкурсу з передачi в концесiю цiлiсного майнового комплексу комунального пiдприємства Червоноградської мiської ради "Червоноградтеплокомуненерго"

01.07.2016Про створення вiдокремленого пiдроздiлу "Станцiї технiчного обслуговування" комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс"

01.07.2016Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

01.07.2016Про вилучення та надання земельних дiлянок

01.07.2016Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

01.07.2016Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

01.07.2016Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть

01.07.2016Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

01.07.2016Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

01.07.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

01.07.2016Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

01.07.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

30.06.2016Про передачу житлового багатоквартирного будинку №17 по вул.Корольова в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Над Бугом ЧГ"

30.06.2016Про мiжбюджетнi трансферти на 2017 рiк

30.06.2016Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I пiврiччя 2016 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк

29.06.2016Про затвердження цiльової Програми мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення та забезпечення заходiв, пов'язаних iз виконанням вiйськового обов'язку, призовом громадян України на строкову вiйськову службу до лав Збройних сил України i iнших вiйськових формувань на 2016-2018 роки

17.06.2016Про передачу житлового багатоквартирного будинку №21 по вул.Шептицького в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Шептицького 21"

16.06.2016Про передачу житлового багатоквартирного будинку №19 по вул.Львiвська в м.Червоноградi на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Свiтанок-2016"

16.06.2016Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

15.06.2016Про розробку проектiв змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi

15.06.2016Про проектування виносу повiтряних ЛЕП 2 х 110 кВ та ЛЕП 2 х 35 кВ з територiї садибної забудови в м. Червоноградi

03.06.2016Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради

03.06.2016Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2016 рiк

30.05.2016Про затвердження Положення про відділ внутрішньої та інформаційної політики

27.05.2016Про відокремлення стоматологічної поліклініки від Червоноградської центральної міської лікарні, для створення окремої юридичної особи КЗ "Стоматологічна поліклініка"

27.05.2016Про внесення змін і доповнень до методики розрахунку та порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна, затвердженої Рішенням Червоноградської міської ради від 17.11.2011 року №158

27.05.2016Про безоплатну передачу ДНЗ №10 ДП «Львіввугілля» разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнісність територіальної громади м.Червонограда в особі Червоноградської міської ради

27.05.2016Про безоплатну передачу ДНЗ № 1 ДП «Львіввугілл» разом з майном, яке використовується для його обслуговування, у комунальну власнісність територіальної громади м.Червонограда в особі Червоноградської міської ради

26.05.2016Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

26.05.2016Про реорганiзацiю комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" Червоноградської мiської ради

26.05.2016Про надання дозволу КП «Комунальник» на прийняття та захоронення ТПВ на ППППВ для м.Червонограда, Соснівки та смт.Гірник з населених пунктів Острівської, Волсвинської, Межирічанської та Сілецької сільських рад

26.05.2016Про безоплатну передачу основних засобів з балансу КП "Комінтех" на баланс виконавчого комітету Червоноградської міської ради

26.05.2016Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у м.Червонограді

25.05.2016Про розгляд заяви учасника антитерористичної операції Манзирука Валерія Васильовича щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

25.05.2016Про внесення змін в рішення виконкому Червоноградської міської ради

25.05.2016Про затвердження уточнених площ земельних ділянок

25.05.2016Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

25.05.2016Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

25.05.2016Про надання дозволу КП "Червоноградський парк культури і відпочинку" на списання з балансу основних засобiв

23.05.2016Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

23.05.2016Про включення в перелік земельних ділянок для продажу права їх оренди на земельному аукціоні

23.05.2016Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до ДП "Львіввугілля" щодо зміни назви стадіону "Шахтар"

19.05.2016Про розгляд клопотання СП "Київ-Захід" у формі ТзОВ, замовника реконструкції хлібозаводу на вул. Б.Хмельницького,85 в м. Червонограді, щодо зменшення розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

16.05.2016Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi до Кабінету Міністрів України щодо скасування підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги

16.05.2016Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi, до Президента України Порошенка Петра Олексійовича щодо присвоєння звання «Герой України» легендарному сотнику Української повстанської армії, політв’язню Мирославу Симчичу»

16.05.2016Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Червоноградської міської ради

13.05.2016Про розгляд постанови про відкриття виконавчого провадження ВП № 50647569 від 31.03.2016 р.

11.05.2016Про оплатне користування місцями в будинках комунальної форми власності міста для розміщення мереж зв’язку, теле-, радіокомунікацій та електропостачання

10.05.2016Про передачу з балансу відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради капітальних вкладень в статутний фонд КП «Червонограводоканал»

10.05.2016Про зняття з балансу КП "Комунальник" основних засобів та передачу їх ДПРЗ ­ 3 ГУ ДСНС України у Львівській області

10.05.2016Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах

06.05.2016Про внесення змін в рішення Червоноградської міської ради

06.05.2016Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах

04.05.2016Про затвердження Положення про вiддiл реєстрацiї Червоноградської мiської ради

04.05.2016Про затвердження Положення про вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

28.04.2016Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

28.04.2016Про затвердження договору про спiльну дiяльнiсть

26.04.2016Про затвердження Положення про вiддiл реєстрацiї Червоноградської мiської ради

26.04.2016Про затвердження Положення про вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

26.04.2016Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

26.04.2016Про розгляд заяв громадян та пiдприємцiв про зменшення орендної плати за земельнi дiлянки

26.04.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

26.04.2016Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

26.04.2016Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

26.04.2016Про вилучення та надання земельних дiлянок

26.04.2016Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

26.04.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

26.04.2016Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

26.04.2016Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

26.04.2016Про затвердження мiської програми "Олiмпiйська надiя"

26.04.2016Про надання згоди на прийняття у власнiсть територiальної громади м.Червонограда Львiвської областi гуртожитку ВПУ 11 на вул.Львiвськiй, 21

26.04.2016Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2016 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк

26.04.2016Про надання матерiальної допомоги

26.04.2016Про доповнення перелiку нежитлових примiщень - об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2016 роцi

26.04.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Ринок"Левада" в новiй редакцiї

22.04.2016Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної ради України, про необхiднiсть ухвалення в другому читаннi Закону України "Про внесення змiн до пiдроздiлу 5 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобiв" реєстрацiйний № 3251

21.04.2016Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

20.04.2016Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на демонтаж та списання з балансу декоративного басейну /дитяче мiстечко/ м. Червонограда

07.04.2016Про надання дозволу комунальному підприємству "Червонограджитлокомунсервіс" на списання з балансу туалету коло житлового будинку № 2 по вул. П. Мирного у смт. Гірник

07.04.2016Про присвоєння звання «Почесний громадянин мiста Червонограда»

06.04.2016Про затвердження статуту комунального підприємства "Червонограджитлокомунсервіс" в новій редакції

30.03.2016Про внесення змін до Міської програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки

29.03.2016Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi, до Президента України Порошенка Петра Олексійовича щодо визнання депортованими громадян України, які в 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки.

29.03.2016Про звернення Червоноградської міської ради до Верховної ради України, Прем’єр - міністра України, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо відміни Постанови НКРЕКП від 28 грудня 2015 року № 3141

28.03.2016Про звiт начальника управління містобудування і архітектури Червоноградської мiської ради за 2015 рiк

25.03.2016Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в м. Червоноград»

22.03.2016Про надання дозволу на розміщення рекламного засобу в м. Червонограді

22.03.2016Про затвердження комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з реалізації хлібобулочних виробів на території м. Червонограда та переліку земельних ділянок для їх розміщення з метою продажу права їх оренди на земельному аукціоні

17.03.2016Про підготовку лотів для проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності

17.03.2016Про внесення змін до міського бюджету м. Червонограда на 2016 рік

17.03.2016Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах

17.03.2016Про затвердження Положення про відділ фізичної культури та спорту

17.03.2016Про затвердження Положення про відділ економіки Червоноградської мiської ради

17.03.2016Про підготовку лотів для проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянокдля здійснення підприємницької діяльності

17.03.2016Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою зміни цільового призначення

17.03.2016Про продаж у приватну власність земельних ділянок

17.03.2016Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

17.03.2016Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво

17.03.2016Про розгляд заяв учасників антитерористичної операції щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

17.03.2016Про розгляд заяв громадян та підприємців про зменшення орендної плати за земельні ділянки

17.03.2016Про продовження терміну оренди земельних ділянок

17.03.2016Про внесення змін в рішення Червоноградської міської ради

17.03.2016Про вилучення та надання земельних ділянок

17.03.2016Про затвердження уточнених площ земельних ділянок

17.03.2016Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою

17.03.2016Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою

17.03.2016Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості), передачу у приватну власність та надання в оренду земельних ділянок

17.03.2016Про відокремлення Соснівської міської лікарні від Червоноградської центральної міської лікарні, як окремої юридичної особи

17.03.2016Про внесення змін до складу Координаційної ради у справах інвалідів

17.03.2016Про затвердження Положення про вiддiл ведення Державного реєстру виборців Червоноградської мiської ради в новій редакції

16.03.2016Про внесення змін до рішення Червоноградської міської ради від 04.02.2016 № 68

16.03.2016Про зняття з балансу виконавчого комітету Червоноградської міської ради мереж зовнішнього електропостачання ЖБК "Монастирський" і передачу його ПАТ "Львівобленерго" Шахтний район електромереж"

16.03.2016Про безкоштовну передачу у власність територіальної громади м. Червонограда мереж зовнішнього електропостачання від житлово – будівельного кооперативу "Монастирський"

16.03.2016Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

15.03.2016Про зняття з балансу виконавчого комітету Червоноградської міської ради капітальних вкладень та передачі їх на баланс КП «Комунальник»

15.03.2016Про затвердження «Місцевої програми поводження з твердими побутовими відходами в м.м.Червонограді, Соснівці і смт.Гірник на 2016-2020рр.»

15.03.2016Про зняття з балансу ТДВ «Червоноградський завод металоконструкцій» капітальних вкладень та передачу їх на баланс виконавчого комітету Червоноградської міської ради

10.03.2016Про внесення змін до рішення від 17.11.2011р. № 158 „Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку і порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна”

09.03.2016Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

09.03.2016Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

04.03.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградський ринок в новiй редакцiї

01.03.2016Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, засновником якого є Червоноградська міська рада

23.02.2016Про погодження інвестиційної програми КП "Червоноградводоканал" на 2016 р.

23.02.2016Про погодження інвестиційної програми КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2016 р.

23.02.2016Про введення штатних одиниць

19.02.2016Про звернення Червоноградської міської ради до Кабінету Міністрів України, щодо внесення змін у Положення про порядок призначення та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива

17.02.2016Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологічної та пожежної безпеки на території Червоноградської міської ради на 2016 рік

16.02.2016Про затвердження мiської програми "Юнi таланти" на 2016-2020 рр.

15.02.2016Про затвердження Статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi в новiй редакцiї

15.02.2016Про проведення Року пам'ятi писанкаря Тараса Городецького

12.02.2016Про здiйснення електронних закупiвель у м. Червоноград

12.02.2016Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

12.02.2016Про iнформацiю першого заступника керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури про стан законностi у м.Червоноградi та заходи до його змiцнення впродовж 2015 року

12.02.2016Про утворення мiсцевої надзвичайної протиепiзоотичної комiсiї при Червоноградськiй мiськiй радi

11.02.2016Про програму правової освiти населення м.Червонограда на 2016-2017 роки

11.02.2016Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу нежитлового примiщення № 35 по вул. В. Стуса у м. Червоноградi

11.02.2016Про розгляд заяви Сологуб В.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

11.02.2016Про розгляд заяви Гончарика М.Я. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

11.02.2016Про розгляд заяви Жбадинського I.Я. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

11.02.2016Про розгляд заяви Василька О.I. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

11.02.2016Про розгляд заяви Городецького I.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

11.02.2016Про розгляд заяви Груй Р.I. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

10.02.2016Про звернення до Голови Верховної Ради України та Прем'єр Мiнiстра України з проханням невiдкладно вжити заходiв реагування для доповнення статтi видаткiв / субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам на компенсацiю витрат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян

10.02.2016Про скасування рiшень Червоноградської мiської ради що стосувалися органiзацiйно-технiчної пiдготовки до передачi об'єктiв теплопостачання в концесiю

09.02.2016Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2015 рiк та затвердження Програми на 2016 рiк

09.02.2016Про затвердження положення про стипендiю Червоноградської мiської ради для обдарованої учнiвської молодi

09.02.2016Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв позашкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

08.02.2016Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв закладiв культури Червоноградської мiської ради Львiвської областi

08.02.2016Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2015 рiк та затвердження Програми на 2016 рiк

04.02.2016Про внесення змiн до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв та територiї мiста Червонограда

04.02.2016Про внесення змiн до рiшення вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна"

04.02.2016Про формування та ведення реєстру територiальної громади

04.02.2016Про заборону виконання аудiовiзуальних творiв за участю дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України

04.02.2016Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2015 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2016 рiк

01.02.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" новiй редакцiї

29.01.2016Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу дерев

28.01.2016Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

28.01.2016Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

28.01.2016Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

28.01.2016Про розгляд заяв громадян про встановлення орендної плати за земельнi дiлянки

28.01.2016Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

28.01.2016Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

28.01.2016Про вилучення та надання земельних дiлянок

28.01.2016Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

28.01.2016Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

28.01.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

28.01.2016Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

28.01.2016Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

28.01.2016Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцiв ДНЗ та учнiв ЗНЗ

28.01.2016Про звернення до Президента України України з проханням про застосування усiх доступних методiв та дiй по звiльненню незаконно утримуваної в Росiйськiй Федерацiї Надiї Савченко

25.01.2016Про звернення Червоноградської мiської ради, щодо призначення керiвника Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi

22.01.2016Про надання матерiальної допомоги

22.01.2016Про затвердження програми "Обдарованi дiти" на 2016-2020 роки

22.01.2016Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

19.01.2016Про затвердження змiн до п.4.8 роздiлу "Майно" статуту комунального пiдприємства "Комiнтех" в новiй редакцiї

19.01.2016Про розгляд питання щодо зменшення розмiру пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста Червонограда замовнику реконструкцiї нежитлової будiвлi (магазину) на вул. Сокальськiй, 5/34 в м. Червоноградi гр. Новiцькiй Ларисi Павлiвнi

19.01.2016Про розроблення детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан"

19.01.2016Про затвердження Положення про вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

18.01.2016Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

18.01.2016Про об'єднання бiблiотеки-фiлiї № 2 та бiблiотеки-фiлiї № 4 для юнацтва в бiблiотеку-фiлiю № 4 для юнацтва Червоноградської централiзованої бiблiотечної системи

18.01.2016Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги

16.01.2016Про створення Координацiйної ради мiської програми розвитку фiзичної культури та спорту на 2016 рiк

16.01.2016Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограджитлокомунсервiс" та КП "Червонограводоканал"

16.01.2016Про зняття з балансу КП"Червонограджитлокомунсервiс" капiтальних вкладень та передачi їх на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

16.01.2016Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради та в статутний фонд КП"Червонограджитлокомунсервiс" i КП "Комунальник" капiтальних вкладень

16.01.2016Про затвердження Положення про вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

14.01.2016Про створення вiддiлу та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

11.01.2016Про звiт начальника вiддiлу молодi та спорту Червоноградської мiської ради за 2015 рiк

11.01.2016Про звернення Червоноградської мiської ради Львiвської областi, до Верховної ради та Прем'єр - мiнiстра України Яценюка Арсенiя Петровича щодо прийняття заходiв, спрямованих на забезпечення сталого функцiонування КП "Червоноград- теплокомуненерго"

11.01.2016Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Прем'єр мiнiстра України, Депутатiв Верховної ради, Голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї, Голови Львiвської обласної ради про реконструкцiю районної газової котельнi № 2 для роботи на альтернативному паливi КП "Червоноград- теплокомуненерго"

06.01.2016Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс"на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

06.01.2016Про внесення змiн в рiшення Виконкому Червоноградської мiської ради

06.01.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

05.01.2016Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради №899 вiд 27.08.2015року "Про затвердження конкурсної документацiї, створення конкурсної комiсiї та затвердження тексту iнформацiйного оголошення"

05.01.2016Про розгляд заяви комунального пiдприємства "Ринок "Левада"

05.01.2016Про вилучення та надання земельних дiлянок

05.01.2016Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

05.01.2016Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

05.01.2016Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

04.01.2016Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу нежитлового примiщення № 22 по вул. Шептицького у м. Червоноградi

31.12.2015Про затвердження Положення про порядок звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї - мешканцiв м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

31.12.2015Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ № 4 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

31.12.2015Про безоплатну передачу територiальною громадою м. Червонограда ДНЗ № 2 ДП "Львiввугiлля" разом з майном, яке використовується для його обслуговування, на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

31.12.2015Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

31.12.2015Про створення Координацiйної ради у справах iнвалiдiв

31.12.2015Про затвердження Положення про порядок звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї - мешканцiв м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

31.12.2015Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

31.12.2015Про створення конкурсної комiсiї з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах

31.12.2015Про затвердження Порядку черговостi надання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникам антитерористичної операцiї (сiм'ям загиблих учасникiв АТО) та створення комiсiї щодо розгляду заяв про надання земельних дiлянок пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникам антитерористичної операцiї (сiм'ям загиблих учасникiв АТО)

28.12.2015Програма розроблення мiстобудiвної документацiї на 2016 рiк

28.12.2015Програма створення та ведення мiстобудiвного кадастру на 2016 рiк

28.12.2015Про розгляд питання щодо зменшення розмiру пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста Червонограда замовнику реконструкцiї нежитлової будiвлi (магазину) на вул.. Сокальськiй, 5/34 в м. Червоноградi гр. Новiцькiй Ларисi Павлiвнi

28.12.2015Про затвердження Положення про Вiдзнаку мiського голови

28.12.2015Про встановлення звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

28.12.2015Про склад комiсiї Червоноградської мiської ради з питань поновлення прав реабiлiтованих

25.12.2015Про затвердження програми "Обдарованi дiти" на 2016-2020 роки

24.12.2015Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу основних засобiв

14.12.2015Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2016 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

14.12.2015Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

10.12.2015Про розгляд питання щодо зменшення розмiру пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста Червонограда замовнику реконструкцiї нежитлової будiвлi (магазину) на вул.. Сокальськiй, 5/34 в м. Червоноградi гр. Новiцькiй Ларисi Павлiвнi

09.12.2015Про зняття з балансу КП "Червонограджитлокомунсервiс" капiтальних вкладень та передачi їх на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

09.12.2015Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради та в статутний фонд КП"Червонограджитлокомунсервiс" та КП "Комунальник" капiтальних вкладень

09.12.2015Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червонограджитлокомунсервiс"

09.12.2015Про перезатвердження проектної документацiї по обєкту

07.12.2015Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

04.12.2015Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi

30.11.2015Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради