Загальний вiддiл

Адмiнiстративнi послуги
Видача копiй та витягiв з розпоряджень мiського голови, рiшень, прийнятих мiською радою та виконавчим комiтетом впродовж останнiх трьох рокiв
   Інформаційна картка адміністративної послуги
    Технологiчна картка адмiнiстративної послуги

Надання витягу з протоколу сесiї мiської ради, засiдання виконавчого комiтету впродовж останнiх трьох рокiв
   Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги
    Технологiчна картка адмiнiстративної послуги

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради