Відділ культури Червоноградської міської ради
Загальна iнформацiя
       Адреса: 80100 м.Червоноград, Львiвська область, вул.. Грушевського,11.
       E-mail: cherviddilkulture@ukr.net
       Начальник вiддiлу: Процик Андрiй Миколайович тел. (249)4-74-05
Декларацiя...
       Головний спецiалiст: Футиш Оксана Iванiвна тел. (249)4-26-13
       Спецiалiст I категорiї: Гринiв Юрiй Ярославович тел.4-26-13
       Секретар: Вiльчик Оксана Василiвна ,тел. (249) 4-26-13
       Головний бухгалтер: Мiронiчева Людмила Iонiвна,тел. (249) 4-16-13

       Графiк роботи вiддiлу: Понедiлок - Четвер з 8:00 до 17:15
Пятниця з 8:00 до 16:00
Обiдня перерва з 12:00 до 13:00
Вихiднi днi - Субота, Недiля.

        Для забезпечення культурних потреб мешканцiв м.Червонограда, м.Соснiвки та смт.Гiрника працює мережа закладiв культури, яка складає: три народнi доми, три школи естетичного виховання, централiзовану бiблiотечну систему, яка налiчує 10 фiлiй, Червоноградський фiлiал Львiвського музею iсторiї релiгiї, Червоноградський фiлiал Львiвського Нацiонального музею, Червоноградський парк культури i вiдпочинку.
На належному професiйному рiвнi працюють дитячi мистецькi заклади, завданням яких є збереження нацiональної культурної спадщини, розвитку мистецької освiти, забезпечення потреб дiтей та молодi у культурно-мистецькiй сферi. Робота цих закладiв спрямована на отримання якiсних послуг в сферi культури i мистецтва, мистецької освiти дiтей.
       З 2007 року дiє єдина в областi Програма „Юнi таланти”, згiдно якої учням-переможцям оглядiв-конкурсiв вручаються стипендiї Червоноградської мiської ради.
       Вагомий вклад у розвиток культури мiста вносить централiзована бiблiотечна система.
       В бiблiотеках мiста до державних свят, ювiлейних дат та подiй проводяться тематичнi вечори, круглi столи, бесiди, органiзовуються книжковi виставки, зустрiчi з письменниками та поетами.
       Вагомий внесок для ровитку культури вносять Народнi доми мм.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрника.
       Творчу базу Народних домiв складають 53 клубних формування з них 22 для дiтей.
       При Народних домах нараховується 8 колективiв художньої самодiяльностi iз званням „Народний” та три iз званням „Зразковий”
       Одним з основних осередкiв розвитку культури мiста є Червоноградський Народний дiм, колективи якого проводять велику концертну дiяльнiсть та просвiтницьку роботу.
       Для збереження та вiдродження нацiональних традицiй населення щороку проводяться свято Миколая, Рiздвянi ранки, фестиваль вертепiв, фестиваль «Великоднi вiзерунки» та фестиваль творчих родинних колективiв «Родинне джерело», в якому беруть участь родини м.Червонограда, м.Соснiвки, смт.Гiрника, Сокальського, Жовкiвського, Радехiвського та iнших районiв нашої областi.
       Вся дiяльнiсть закладiв культури мм.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрника спрямована для забезпечення доступностi мистецтва для широких верств суспiльства, надання культурних послуг населенню, забезпечення просвiтницької, виховної ролi нацiональної культури, збереження народних мистецьких традицiй, автентичної фольклорної спадщини, розвиток самодiяльного художнього мистецтва, народних художнiх промислiв, утвердження українського патрiотизму, християнської моралi, поваги до нацiонального культурного надбання та здобуткiв у галузi культури.

       Оголошення про результати конкурсу соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради у 2020 роцi

      Положення "Про вiддiл культури Червоноградської мiської ради"
      Зміни та доповнення до "Положення про вiддiл культури Червоноградської мiської ради затвердженого рiшенням Червоноградської мiської ради № 302 вiд 19.06.2008 року"

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради