Вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв - Вiддiл iнформує

Звiт про роботу вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради за 2020 рiк

Роз'яснювальна iнформацiя з найбiльш актуальних питань, що стосується тимчасової змiни мiсця голосування

Лiквiдовано спецiальну виборчу дiльницю № 461844

      Постановою Центральної виборчої комiсiї за №53 вiд 20.03.2014 року лiквiдовано спецiальну виборчу дiльницю № 461844, що була розмiщена у психоневрологiчному вiддiленнi Червоноградської центральної мiської лiкарнi, у зв'язку з недоцiльнiстю iснування виборчої дiльницi (зменшенням чисельностi виборцiв до 1-2 осiб )


Лiквiдовано спецiальну виборчу дiльницю № 461846

      Постановою Центральної виборчої комiсiї вiд 04 лютого 2014 року за № 14 лiквiдовано спецiальну виборчу дiльницю №461846, що була розмiщена у шкiрно-венерологiчному вiддiленнi Червоноградської центральної мiської лiкарнi, у зв'язку зi скороченням усiх лiжко-мiсць стацiонару та закриттям стацiонарного вiддiлення з цiлодобовим перебуванням хворих.


На офiцiйному сайтi Державного реєстру виборцiв з'явилася можливiсть перевiрити iнформацiю про своє включення (невключення) до Реєстру в особистому кабiнетi виборця

      
      Детальнiше...


Вiдбулися змiни у межах виборчих дiльниць

      В зв'язку зi збiльшенням чисельностi виборцiв понад 2500 на деяких виборчих дiльницях м.Червонограда, центральною виборчою комiсiєю прийнято постанову № 137 вiд 31 травня 2013 року "Про внесення змiн до постанови Центральної виборчої комiсiї вiд 12 квiтня 2012 року №66". Цим документом внесено змiни до перелiку звичайних виборчих дiльниць, утворених на постiйнiй основi.
      В зв'язку зi змiною меж виборчих дiльниць, змiнилися номер виборчої дiльницi та мiсце голосування для виборцiв наступних будинкiв:
      Детальнiше...


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради