Вiддiл у справах дiтей iнформує

Патронат-це соцiальна послуга, яка пiдтримує дитину та її сiм'ю!

      Iсторiя Олесi - це iсторiя, яка розпочинається похмуро та болiсно, але її завершення залежить вiд нас з вами. Коли Олесi було 8 рокiв її батько загинув, а мати залишилася сама iз трьома дiтьми. Наймолодша дiвчинка постiйно хворiла, тому мама не могла залишати її саму вдома - довелося покинути роботу. Коли Олесi було 10 її мама почала зловживати алкоголем, бо не могла справитися iз ситуацiєю самостiйно. Тому на дiвчинку та її сестер чекало життя в притулку, роз'єднання сiм'ї, бо всi дiти рiзного вiку, потiм довгий шлях через iнтернати i нарештi повнолiття та абсолютна самотнiсть. Бо ця дитина не готова до дорослого життя. Що з мамою?! - Невiдомо.
      Та iсторiя Олесi завершилася не так. Бо в їхнiй громадi була патронатна сiм'я, яка взяла Олесю та її сестричок на тимчасове виховання та реабiлiтацiю. Тодi як соцiальнi служби працювали з мамою: допомогли позбутися залежностi та знайти роботу. Впродовж трьох мiсяцiв мама постiйно телефонувала дiвчаткам, цiкавилася здоров'ям наймолодшої та змiнювала ситуацiю. Мiсцевий фахiвець соцiальної сфери знайшов громадську органiзацiю, яка збирала кошти для того, аби мама пройшла реабiлiтацiю, а також, щоб вiдновити помешкання сiм'ї.
      Олесi було 12, коли вона повернулася додому. До мами. Таких iсторiй безлiч, та чи всi вони добре завершуються?!Послуга патронату для дитини - це можливiсть пiдтримати сiм'ю та громаду.
      На Львiвщинi триває всеукраїнська iнформацiйна кампанiя iз пiдтримки розвитку послуги патронату, яка стартувала на початку жовтня. Цю осiнь присвятили патронату неспроста, адже в час пандемiї та соцiальних змiн, розвиток соцiальних послуг як нiколи на часi.
      Найперше нагадаємо, що патронат - це послуга, яку отримує дитина та її сiм'я, якi потрапили у складнi життєвi обставини. Це тимчасове влаштування дитини до сiм'ї патронатного вихователя для реабiлiтацiї та догляду, поки з її батьками працюють соцiальнi служби. Маємо розумiти, що патронат - це не форма сiмейного виховання, так як його мета - повернення дитини в сiм'ю, або пошук iншої сiм'ї для неї, у випадку, якщо повернення не можливе. Також патронат - це офiцiйне працевлаштування для вихователiв та можливiсть знайти своє покликання. Держава надає можливiсть кандидатам в патронатнi вихователi пройти необхiдне навчання, гарантує заробiтну плату й кошти на утримання дитини. I, що найголовнiше, патронат - це про команду роботу в iнтересах дитини, до якої долученi фахiвцi, якi пiдтримують дитину та працюють з її сiм'єю, патронатнi вихователi, батьки дитини, аби кожна дитина зберiгала своє право на виховання в сiм'ї. Про роботу спецiалiстiв, виклики та переваги послуги патронату i, звичайно, як стати патронатним вихователем - ми розповiмо просто зараз. Для нас важливо аби ви знали, як можна допомогти тим, хто поруч!
      Панi Iрина, патронатна вихователька, мiсто Львiв
      "Патронатним вихователем захотiла стати ще в квiтнi 2018 року, а вже в 2019 роцi до нас у сiм'ю потрапили двоє дiтей, брат i сестра. Двоє звичайних дiтей, якi потребують тимчасової пiдтримки та сiмейного оточення, у нашу звичайну львiвську сiм'ю. Патронат - це для мене робота, але не лише моя власна, а цiлої нашої сiм'ї. Бо дiти живуть з нами, контактують з моїми дiтьми, з моїм чоловiком, який є помiчником патронатного вихователя i теж проходив навчання. Тобто, ще перед тим, як подати документи i стати кандидатом у патронатнi вихователi, ми все це разом проговорили i вирiшили разом, щоб усi почувалися комфортно. Цi дiти живуть у нас як в гостях, до 6-ти мiсяцiв, а потiм вони повертаються в свою сiм'ю або їм пiдбирають iншу сiмейну форму виховання, якщо повернення дитини до батькiв стало неможливим
      Близько 50% дiтей повертаються до своїх батькiв
      У нас спочатку було двоє дiтей, потiм дiвчинка, а тепер ще двоє хлопцiв. Це вже третiй випадок. Однi дiти зараз перебувають пiд опiкою, дiвчинку усиновили, а з братами ми працюємо на повернення. Бо перевага найперше надається бiологiчнiй сiм'ї. Поки дiти у нас, батьки мають час залагодити усi свої проблеми та подолати труднощi, виправити й щось доробити.
      Навчання обов'язкове. Бо кожна дитина приходить зi своєю iсторiєю.
      Патронат - це iндивiдуальний пiдхiд. В iнтернатному закладi таке не можливо! Розумiю, що працiвники там теж стараються, але вони мають багато дiтей, мало часу i власнi проблеми. А ми можемо побачити всю картину, пiдказати щось соцiальним працiвникам, допомогти батькам.
      Тут створюється цiла команда спецiалiстiв: психологи, фахiвцi соцiальної сфери, лiкарi. Ми всi разом думаємо, що в цiй ситуацiї зробити для дитини.
      Я б радила не боятися i спробувати себе у ролi патронатних вихователiв. Бо ми - звичайна сiм'я, як i ви. Звертайтеся в центр соцiальних служб i спробуйте. I пам'ятайте, що патронат - це робота для вас, i ви завжди можете вирiшити чи продовжувати працювати. I це зручно, бо ви працюєте вдома, придiляєте час своїй сiм'ї i ще й допомагаєте дiтям".
      Володимир Лис, начальник Служби у справах дiтей Львiвської облдержадмiнiстрацiї
      "Патронатна сiм'я фiнансується державою, тобто вихователь отримує зарплатню, а пiзнiше й пенсiю. Наразi в областi є чотири патронатнi сiм'ї, ще три зараз готуються стати патронатними вихователями.
      Пiсля вилучення з родини у дитини є лише два шляхи: або вiдразу в заклад iнституцiйного догляду, тобто притулок чи iнтернат, або у патронатну сiм'ю. У другому випадку дитина може уникнути навiть короткочасного перебування у притулку чи iнтернатi. От тiльки у нас мало родин, якi готовi стати патронатними вихователями. На Львiвщинi на сьогоднi є чотири патронатнi сiм'ї: двi у Яворiвському районi, одна у Львовi та одна у Золочiвському районi.
      Патронатний вихователь отримує п'ять прожиткових мiнiмумiв у той перiод, коли у нього перебуває дитина.
      Крiм того, на кожну дитину видiляють грошове забезпечення у розмiрi двох прожиткових мiнiмумiв. Щоб стати патронатним вихователем треба пройти навчання. Коли послуга патронату лише почала розвиватися - зголосилось сiм сiмей, а завершили навчання чотири. Адже навчання допомагає зрозумiти вам особливостi цiєї послуги, також є певний вiдбiр. I вже пiд час занять ви усвiдомлюєте чи хочете рухатися далi. Якщо нi, то працiвники центру соцiальних служб допомагають вам обрати ту послугу чи форму сiмейного виховання, яка пiдiйде вам бiльше. Зараз у нас є ще двi пiдготованi сiм'ї, i три, якi зголосились вчитись. Але для Львiвщини цього недостатньо. Ми б хотiли, щоб кожна громада мала доступ до цiєї послуги. Тому й потрiбна iнформацiйна кампанiя - щоб люди дiзнавалися i зголошувалися долучитися. Послугою патронату можуть користуватися всi дiти та сiм'ї. Вона дозволяє дитинi уникнути травмуючого досвiду i зберегти бiологiчну сiм'ю. В Румунiї, наприклад, таких сiмей є близько 700, i це пiдтверджує успiх цiєї послуги".
      Iрина Королець, Нацiональна тренерка з навчання кандидатiв у патронатнi вихователi
      "Патронатний вихователь - це людина, яка пройшла навчання та здiйснює догляд i реабiлiтацiю тимчасово влаштованої дитини, несе вiдповiдальнiсть за життя дитини i допомагає подолати складнi життєвi обставини. Пiд час навчання ми вивчаємо що таке послуга патронату, вiковi особливостi дiтей, розбираємо травму та як з нею працювати, бо дитину ж забрали з сiм'ї i вона точно має проблеми. Також ми говоримо про роль кожного члена сiм'ї. Найважливiше навчання - це робота iз членами команди. Мiсцевий лiкар, працiвник полiцiї, соцiальної служби та патронатний вихователь разом працюють на повернення дитини. Патронатний вихователь є ключовою ланкою мiж дитиною та її сiм'єю.
      Дитину нiколи не повернуть у сiм'ю, де їй загрожуватиме небезпека Сiм'я дитини береться пiд соцiальний супровiд, щоб подолати всi непередбачуванi обставини: втрата роботи батьками, невiдповiднi житловi умови, хвороба, пошук нового житла, рiзноманiтнi залежностi. Соцiальнi працiвники за весь час перебування дитини пiд патронатом, допомагають батькам виправити ситуацiю, яка склалася. Вони разом шукають роботу, готують документи, збирають кошти на ремонт житла, забезпечують психологiчною допомогою чи реабiлiтацiєю. Якщо ж команда фахiвцiв бачить, що батьки не готовi змiнюватися: не виправляються, не вiдвiдують дитину, не цiкавляться нею, то починають працювати на позбавлення батькiвських прав та пошук нової сiм'ї або сiмейних умов. Тодi вони працюють вже з дитиною i патронатний вихователь пояснює, що скоро на всiх чекатимуть змiни.
      Якщо ви хочете надавати допомогу дiтям професiйно, отримувати гiдну зарплату та мати трудовий стаж, дiзнавайтеся про цю послугу бiльше у мiсцевих центрах соцiальних служб для дiтей, сiмей та молодi.
      Але найважливiше, щоб в громадах були створенi послуги та умови, якi б працювали на випередження серйозних проблем, щоб запобiгти вилученню дитини з сiм'ї. Важливими пiдтримуючими послугами для сiмей i дiтей в громадi є безкоштовне харчування в школi, група подовженого дня, послуги денного догляду для дiтей з iнвалiднiстю".
      Матерiали, де можна бiльше дiзнатися про цю та iншi види послуг, направлених на пiдтримку сiмей з дiтьми можете знайти на сторiнцi "Iнiцiатива з розвитку соцiальних послуг для дiтей та сiмей в громадах Львiвщини" у Facebook.
      Додамо, що iнформацiйна кампанiя iз розвитку послуги патронату на Львiвщинi проводиться в межах спiвпрацi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї з проєктом "Супровiд урядових реформ в Українi" (SURGe), який реалiзується AlineaInternational за пiдтримки Уряду Канади, та МБО "Партнерство "Кожнiй дитинi".

Автор: Софiя Крушельницька, регiональна експертка з питань комунiкацiї проекту "Супровiд урядових реформ в Українi", (SURGe)

Iнформацiйне повiдомлення "Патронатна сiм"я"


Патронат над дитиною

Звiт про роботу вiддiлу у справах дiтей за 2019 рiк

      Загальна iнформацiя
      Вiддiл у справах дiтей Червоноградської мiської ради здiйснював захист прав i законних iнтересiв щодо 117 дiтей - сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi перебували на облiку протягом 2019 року.
      Станом на 01.01.2020 року на облiку перебуває 112 дiтей-сирiт та дiтей, позбавлена батькiвського пiклування, якi влаштованi:
      - пiд опiку, пiклування - 98
      - у прийомнi сiм'ї, якi проживають на територiї Львiвської областi - 3;
      - у дитячий будинок сiмейного типу на територiї Львiвської областi - 2;
      - КЗ ЛОР "Львiвський будинок дитини №1" - 2;
      - КЗ ЛОР "Бориславська спецiальна загальноосвiтня школа-iнтернат I -III ступенiв" -1;
      - КЗ ЛОР "Великолюбiнський навчально-реабiлiтацiйний центр I-II ступенiв" -3
      - навчаються у вищих навчальних закладах на повному державному забезпеченнi - 3
      Iз загальної кiлькостi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi перебувають на облiку 90 вiдсоткiв виховується у сiмейних формах виховання.
      Усi дiти вчасно отримували соцiальну допомогу, пенсiї по втратi годувальника. Були забезпеченi безкоштовним харчуванням у навчальних закладах. При досягненнi повнолiття, дiти - сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування отримали одноразовi виплати у сумi 1810 грн.
      Дiти, якi набули статусу дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування у 2019 роцi
      Протягом 2019 року виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради надано статус дитини - сироти та дитини, позбавленої батькiвського пiклування 16 дiтям, iз них:
      - влаштовано пiд опiку, пiклування -14;
      - влаштовано у Львiвський дитячий будинок - 2
      Дiти, якi втратили статус дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування протягом 2019 року
      За звiтний перiод втратили статус дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування - 5 дiтей, у зв"язку з досягненням повнолiття.
      Облiк дiтей, якi можуть бути усиновленi.
      Впродовж 2019 року на облiку дiтей, якi можуть бути усиновленi перебувало 16 дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського вiком вiд 5 до 17 рокiв. За звiтний з нiхто з громадян України та iноземних громадян дiтей, як перебувають на облiку не усиновив.
      У 2019 роцi зареєстровано 9 сiмейних пар кандидатами в усиновлювачi.
      На адмiнтериторiї територiї м.Червонограда, проживає 34 сiм"ї, якi усиновили дiтей, iз них, двi сiм"ї виховує по двоє усиновлених дiтей.
      Житло, майно дiтей -сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування
      Вiддiлом у справах дiтей здiйснювався захист житлових та майнових прав 112 дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування якi перебувають на облiку. Усi дiти забезпеченi житлом:
      - на правi власностi - 38,
      - на правi користування - 74
      Ведеться реєстр наявного житла дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування у журналi облiку нерухомого майна дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.09.2008р. №866 "Порядок провадження органами опiки та пiклування дiяльностi пов'язаної iз захистом прав дитини".
      У 2019 роцi придбано житло у власнiсть особi з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, яка перебувала на квартирному облiку при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради, за кошти: мiського бюджету -180 000 грн. та обласного бюджету - 270 000 грн.
      Освiта дiтей
      Дiти-сироти та дiти позбавленi батькiвського пiклування усi охопленi навчанням:
      дошкiльнi заклади вiдвiдує 8 дiтей;
      у загальноосвiтнiх закладах навчається 78 дiтей;
      у лiцеях та коледжах навчається 14 дiтей;
      у вищих навчальних закладах навчається 6 дiтей .
      Дiти безкоштовно вiдвiдують спортивнi заклади, навчаються у школi мистецтв, беруть участь у рiзноманiтних заходах, якi проводяться у навчальних закладах та загальномiських заходах.
      Медичне обслуговування дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та оздоровлення дiтей
      Дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування двiчi на рiк проходили медичний огляд (лабораторне обстеження та огляд вузьких спецiалiстiв). На облiку у Центрi первинної медико-санiтарної допомоги Червоноградської центральної мiської лiкарнi перебуває 76 дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, iз них, на диспансерному облiку перебуває 31 дитина.
      У 2019 роцi було оздоровлено 68 дiтей з категорiї дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування на територiї України а також за кордоном.
      Дiти, якi перебувають у складних життєвих обставинах
      Протягом 2019 року обстежено 59 сiмей. На облiк дiтей, якi опинились у складних життєвих обставинах перебувало 18 дiтей .
      Пiдставами перебування дiтей на облiку, якi опинились у складних життєвих обставинах є:
      - проживання дитини у сiм'ї, в якiй батьки або особи, що їх замiнюють, ухиляються вiд виконання батькiвських обов'язкiв - 17 дiтей;
      - скоєння фiзичного, психологiчного, сексуального або економiчного насилля щодо дитини - 1 дитина;
      Сiм"ї скеровано пiд соцiальний супровiд.
      Участь у судових засiданнях
      Спецiалiсти вiддiлу представляли iнтереси дiтей у судових засiданнях. У 2019 роцi було взято участь у розглядi 54 цивiльних справах та 32 кримiнальних справах.
      Дiяльнiсть комiсiї з питань захисту прав дiтей
      Вiдповiдно до законодавства, вiддiл у справах дiтей забезпечує роботу комiсiї з питань захисту прав дитини. У 2019 роцi вiдбулося 16 засiдань, на яких було розглянуто понад 358 справ та прийнято 295 рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради. Здебiльшого це розгляд справ: про призначення та припинення опiки, пiклування над дiтьми, укладення угод на купiвлю-продаж, дарування вiд iменi дiтей, визначення мiсця проживання дiтей з одним iз батькiв, про доцiльнiсть позбавлення батькiвських прав, визначення участi у вихованнi батькам, якi проживають окремо вiд дiтей.
      На комiсiї розглядалися питання щодо захисту житлових та майнових прав дiтей, заслуховувалися батьки, опiкуни, пiклувальники щодо належного виконання своїх обов'язкiв по вихованню дiтей та пiдопiчних. Заслуховувалися питання про стан виховної роботи з дiтьми у навчальних закладах мiста та iншi питання що стосуються захисту прав та iнтересiв дiтей.
      Розгляд звернень громадян
      Протягом 2019 року до вiддiлу у справах дiтей звернулося 340 громадян з питань що стосуються захисту прав та законних iнтересiв дiтей.

Начальник вiддiлу у справах дiтей О.ГЕЙДА

Iнформацiя щодо оздоровлення та вiдпочинку дiтей, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки за бюджетнi кошти у 2019 роцi

      Право на отримання путiвок до дитячих центрiв мають дiти, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки, якi не отримували путiвки на оздоровлення та вiдпочинок у 2019 роцi, а саме:
      1) безоплатнi:
      - дiти-сироти;
      - дiти, позбавленi батькiвського пiклування;
      - дiти з iнвалiднiстю, здатним до самообслуговування (за вiдсутностi медичних протипоказань);
      - дiти, один iз батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi проведення антитерористичних операцiй, бойових дiй чи збройних конфлiктiв або помер внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних у районi проведення антитерористичних операцiй, бойових дiй чи збройних конфлiктiв, а також внаслiдок захворювання, одержаного в перiод участi в антитерористичнiй операцiї;
      - дiти, один iз батькiв яких загинув пiд час масових акцiй громадянського протесту або помер внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час масових акцiй громадянського протесту;
      - дiти, якi проживають у населених пунктах, розташованих на лiнiї зiткнення;
      - рiднi дiти батькiв-вихователiв або прийомних батькiв, якi проживають в одному дитячому будинку сiмейного типу або в однiй прийомнiй сiм'ї;
      - дiти, взятi на облiк службами у справах дiтей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах;
      - дiти, якi постраждали внаслiдок стихiйного лиха, техногенних аварiй, катастроф;
      - дiти, батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або пiд час виконання службових обов'язкiв;
      - дiти iз малозабезпечених сiмей, якi вiдповiдно до законодавства одержують державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям;
      - дiти iз багатодiтних сiмей;
      2) iз частковою оплатою в розмiрi 20 вiдсоткiв вартостi (сплачується за рахунок батькiв, осiб, якi їх замiнюють, або з iнших джерел, не заборонених законодавством):
      - дiтям осiб, визнаних учасниками бойових дiй вiдповiдно до пункту 19 частини першої статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту";
      - дiти, якi перебувають на диспансерному облiку;
      - члени дитячих творчих колективiв i спортивних команд - переможцям мiжнародних олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад;
      - талановитi та обдарованi дiти - переможцям мiжнародних, всеукраїнських олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад;
      3) iз частковою оплатою в розмiрi 30 вiдсоткiв вартостi (сплачується за рахунок батькiв, осiб, якi їх замiнюють, або з iнших джерел, не заборонених законодавством):
      - дiти, зареєстрованi як внутрiшньо перемiщенi особи;
      - члени дитячих творчих колективiв i спортивних команд - переможцям всеукраїнських олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад;
      - талановитi та обдарованi дiти - переможцям обласних олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад;
      4) iз частковою оплатою в розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi (сплачується за рахунок батькiв, осiб, якi їх замiнюють, або з iнших джерел, не заборонених законодавством):
      - вiдмiнники навчання;
      - лiдери дитячих громадських органiзацiй;
      - члени дитячих творчих колективiв i спортивних команд - переможцям обласних олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад;
      - талановитi та обдарованi дiти - переможцям мiських, районних олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад.
      До ДПУ "МДЦ "Артек" i ДП "УДЦ "Молода гвардiя" направляються дiти вiком вiд 7 до 18 рокiв.
      План-графiк розподiлу путiвок на оздоровлення дiтей i тематичних змiн у державному пiдприємствi України "Мiжнародний дитячий центр "Артек" на 2019 рiк
      Змiна Строк проведення змiни Тематика змiн
      XI 18.10.-07.11.2019 "Знай свої права"
      XII 11.11.-01.12.2019 "Говори українською - твори державу"
      XIII 04.12.-24.12.2019 "Зимова феєрiя"
      Плпн-графiк розподiлу путiвок на оздоровлення дiтей i тематичних змiн у державному пiдприємствi "Український дитячий центр "Молода гвардiя" на 2019 рiк
      Змiна Строк проведення змiни Тематика змiн
      XI 20.10.-09.11.2019 "Платформа безпеки"
      XII 12.11.-02.12.2019 "Ми - європейцi! "
      XIII 05.12.-25.12.2019 "Святкова У країна"
      Для отримання путiвок необхiдно звернутися до управлiння соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiй, або вiдповiдального структурних пiдроздiлу з оздоровлення та вiдпочинку дiтей виконавчого комiтету мiста обласного значення.
      Додаткову iнформацiю можна отримати в вiддiлi сiмейної полiтики управлiння з питань працi та сiмейної полiтики департаменту соцiального захисту населення обласної державної адмiнiстрацiї телефон: (032) 255-47-96.


Iнформацiя щодо можливостi отримання реабiлiтацiйних послуг дiтьми з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу
Реабiлiтацiя дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019 №309 затверджено Порядок використання у 2019 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення реабiлiтацiї дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу (далi - Порядок), яким передбачено спрямування бюджетних коштiв на вiдшкодування вартостi реабiлiтацiйних заходiв для дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу закладам охорони здоров'я будь-якої форми власностi та органiзацiйно-правової форми або їх вiдокремленим пiдроздiлам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основi вiдповiдної лiцензiї та професiйної дiяльностi медичних (фармацевтичних) працiвникiв, а також реабiлiтацiйним установам, пiдприємствам, закладам, у т.ч. їх вiддiленням, структурним пiдроздiлам незалежно вiд форми власностi, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики.
      Перелiк закладiв охорони здоров'я, реабiлiтацiйних установ формується Фондом соцiального захисту iнвалiдiв (далi - Фонд) згiдно iз заявницьким принципом та оприлюднюється на офiцiйних веб-сайтах Мiнсоцполiтики, Фонду, для можливостi ознайомлення законних представникiв дiтей з перелiком цих установ та обрання iз зазначеного перелiку закладу, до якого вони можуть звернутися з питань забезпечення дитини з iнвалiднiстю внаслiдок ДЦП реабiлiтацiйними заходами.
      Заяву закладу охорони здоров'я, реабiлiтацiйної установи для внесення в перелiк слiд надсилати на електронну адресу secretarfszi@ukr.net. Затверджений, на даний час, перелiк додається.
      Для забезпечення дитини реабiлiтацiйними заходами один iз батькiв дитини чи її законний представник подає до мiсцевого органу соцiального захисту заяву про направлення дитини до реабiлiтацiйної установи у довiльнiй формi iз зазначенням iнформацiї про вибрану реабiлiтацiйну установу разом з копiями:
      - паспорта громадянина України та/або свiдоцтва про народження, та/або iншого документа, що посвiдчує особу дитини;
      - iндивiдуальної програми реабiлiтацiї, що видана лiкарсько-консультативною комiсiєю лiкувально-профiлактичного закладу;
      - виписки з медичної карти амбулаторного (стацiонарного) хворого (форма № 027/о).
      Гранична вартiсть реабiлiтацiйних заходiв не перевищує для однiєї дитини, яка вiдповiдно до iндивiдуальної програми реабiлiтацiї за бiльшiстю основних категорiй життєдiяльностi має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.
      Детальнiше...
      Контактний телефон УПСЗН: (03249) 4 78 19


Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв

      Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв
      
Затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2017 р. № 268
      1. Цей Порядок визначає механiзм надання статусу дитини, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв (далi - статус).
      2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:
      1) фiзичне насильство, якого зазнала дитина внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв (далi - фiзичне насильство), - отримання дитиною у перiод її перебування в зонi воєнних дiй та збройних конфлiктiв тiлесних ушкоджень рiзного ступеня, якi завдали їй фiзичного болю, спричинили розлад її здоров'я;
      2) сексуальне насильство, якого зазнала дитина внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв (далi - сексуальне насильство), - перенесенi дитиною дiї сексуального характеру у перiод її перебування в зонi воєнних дiй та збройних конфлiктiв, зокрема: демонстрування статевих органiв; статевий акт у присутностi дитини; статевi зносини чи розпуснi дiї з дитиною, задоволення статевої пристрастi з дитиною; втягнення дитини в зайняття проституцiєю або примушування її до зайняття проституцiєю; примушування до участi у виготовленнi зображень, кiно- та вiдеопродукцiї, комп'ютерних програм, iнших предметiв порнографiчного характеру, а також iншi правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканностi дитини;
      3) психологiчне насильство, якого зазнала дитина внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв (далi - психологiчне насильство), - моральнi та психологiчнi страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, i якi вона перенесла внаслiдок її проживання/перебування в умовах воєнних дiй, збройних конфлiктiв, тимчасової окупацiї, її внутрiшнього перемiщення, залишення свого мiсця проживання/перебування у результатi або з метою уникнення негативних наслiдкiв збройного конфлiкту, а також загибелi (зникнення безвiсти), потрапляння у полон, смертi внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, отриманих у населеному пунктi, вiднесеному до перелiку населених пунктiв, на територiї яких здiйснювалася антитерористична операцiя, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 2015 р. № 1275 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., № 98, ст. 3367), i в яких органи державної влади виконують свої повноваження у повному обсязi (далi - населений пункт, на територiї якого здiйснювалася антитерористична операцiя), її батькiв або одного з них - iз числа цивiльних осiб, а також її батькiв або одного з них - з числа осiб, визначених пунктом 2 Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", деяким категорiям осiб, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 2015 р. № 740 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., № 78, ст. 2605).
      3. Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка пiд час здiйснення антитерористичної операцiї не досягла 18 рокiв (повнолiття), якi внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв:
      1) отримали поранення, контузiю, калiцтво;
      2) зазнали фiзичного, сексуального насильства;
      3) були викраденi або незаконно вивезенi за межi України;
      4) залучалися до участi у дiях воєнiзованих чи збройних формувань;
      5) незаконно утримувалися, у тому числi в полонi;
      6) зазнали психологiчного насильства.
      4. Наслiдками воєнних дiй i збройних конфлiктiв для дитини можуть бути одна, кiлька або всi обставини, зазначенi в пунктi 3 цього Порядку. Пiд час надання дитинi статусу заявником визначається обставина, яка мала найбiльший негативний вплив на стан здоров'я та розвиток дитини.
      5. Статус надається органом опiки та пiклування, у тому числi за мiсцем реєстрацiї проживання/перебування дитини як внутрiшньо перемiщеної особи, або за мiсцем проживання/перебування дитини в населеному пунктi, на територiї якого здiйснювалася антитерористична операцiя, або за мiсцем виявлення такої дитини мiсцевими органами виконавчої влади та/або органами мiсцевого самоврядування.
      6. Для надання статусу законний представник дитини або у разi, коли дитина перемiщується без супроводження батькiв або осiб, якi їх замiнюють, її родичi (баба, дiд, прабаба, прадiд, тiтка, дядько, повнолiтнi брат або сестра), вiтчим, мачуха, представник органу опiки та пiклування подають до служби у справах дiтей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних" i засвiдченi в установленому порядку копiї таких документiв:
      свiдоцтва про народження дитини або iншого документа, що посвiдчує особу дитини;
      документа, що посвiдчує особу заявника;
      документа, що пiдтверджує повноваження законного представника дитини (у разi коли дитина постiйно проживає/перебуває у закладi охорони здоров'я, закладi освiти або iншому дитячому закладi, - документа, що пiдтверджує факт перебування дитини в такому закладi) або родиннi стосунки мiж дитиною та заявником;
      довiдки про взяття дитини на облiк як внутрiшньо перемiщеної особи або документа, що пiдтверджує проживання/перебування дитини в населеному пунктi, на територiї якого здiйснювалася антитерористична операцiя.
      У разi вiдсутностi вiдомостей про реєстрацiю мiсця проживання/перебування дитини або документiв, зазначених в абзацах другому - п'ятому цього пункту, доказами пiдтвердження її мiсця проживання/перебування в населеному пунктi, на територiї якого здiйснювалася антитерористична операцiя, можуть бути вiдомостi, якi мiстяться в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно, або документи про право власностi батькiв або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свiдоцтво про базову загальну середню освiту, або атестат про повну загальну середню освiту, або документ про професiйно-технiчну освiту, або табель успiшностi, або учнiвський квиток, або медичнi документи, або свiдоцтво про народження дитини.
      За обставин, передбачених у пiдпунктi 1 пункту 3 цього Порядку, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультацiйного висновку спецiалiста, виданi пiсля медичного обстеження та лiкування дитини в закладах охорони здоров'я та науково-дослiдних установах, визначених МОЗ, iз зазначенням дiагнозу згiдно з Мiжнародною класифiкацiєю хвороб та спорiднених проблем здоров'я десятого перегляду, отриманих у перiод здiйснення антитерористичної операцiї.
      За обставин, передбачених у пiдпунктах 2-5 пункту 3 цього Порядку, також подаються копiї:
      заяви про вчинення щодо дитини кримiнального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпiлої, зареєстрованої в установленому порядку у вiдповiдних правоохоронних органах;
      витягу з Єдиного реєстру досудових розслiдувань про вiдкриття кримiнального провадження (назалежно вiд результатiв досудового розслiдування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зонi воєнних дiй та збройних конфлiктiв;
      висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявностi), проведеної в ходi досудового розслiдування в кримiнальному провадженнi, якою встановлено факти фiзичного, сексуального насильства щодо дитини внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв (за обставин, передбачених у пiдпунктi 2 пункту 3 цього Порядку).
      За обставин, передбачених у пiдпунктi 6 пункту 3 цього Порядку, також подаються:
      висновок оцiнки потреб сiм'ї (особи) у соцiальних послугах, пiдготовлений центром соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi за формою, затвердженою Мiнсоцполiтики. До оцiнювання потреб сiм'ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психiатр, що працює в iншому закладi, установi, органiзацiї. На основi висновку оцiнки потреб сiм'ї (особи) у соцiальних послугах за згодою батькiв/законних представникiв дитина направляється до вiдповiдного закладу/органiзацiї для реабiлiтацiї та отримання вiдповiдних соцiальних послуг;
      копiя посвiдчення з написом "Посвiдчення члена сiм'ї загиблого", якщо дитина отримала статус вiдповiдно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", деяким категорiям осiб, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 2015 р. № 740;
      копiя свiдоцтва про смерть та копiя документа, що пiдтверджує загибель особи в населеному пунктi, на територiї якого здiйснювалася антитерористична операцiя, або копiя документа, що пiдтверджує смерть особи внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, отриманих у зазначеному населеному пунктi у перiод здiйснення антитерористичної операцiї, у разi загибелi батькiв дитини або одного з них - iз числа цивiльних осiб.
      6-1. Дитина, якiй виповнилося 14 рокiв, має право самостiйно звернутися до служби у справах дiтей та подати документи, зазначенi в пунктi 6 цього Порядку.
      7. Якщо дитина, яка має право на отримання статусу, залишилася без батькiвського пiклування, а догляд за нею тимчасово здiйснюється родичами або iншими особами (сусiдами, знайомими) вiдповiдно до пункту 31 Порядку провадження органами опiки та пiклування дiяльностi, пов'язаної iз захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов'язаної iз захистом прав дитини" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), документи, зазначенi у пунктi 6 цього Порядку, готуються службою у справах дiтей за мiсцем виявлення такої дитини.
      8. У разi вiдсутностi документiв, зазначених в абзацах другому - п'ятому пункту 6 цього Порядку, Мiнсоцполiтики не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв iз дати надходження письмового запиту вiд законного представника дитини-сироти, дитини, позбавленої батькiвського пiклування, яка постраждала внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв, або керiвника служби у справах дiтей надає про таку дитину iнформацiю, що мiститься в банку даних про дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, i сiм'ї потенцiйних усиновлювачiв, опiкунiв, пiклувальникiв, прийомних батькiв, батькiв-вихователiв.
      9. Заява про надання статусу реєструється в журналi облiку таких заяв, що ведеться за формою, затвердженою Мiнсоцполiтики.
      10. Рiшення про надання або вiдмову в наданнi статусу приймається органом опiки та пiклування протягом 30 календарних днiв з дати реєстрацiї заяви про надання статусу за результатами розгляду комiсiї з питань захисту прав дитини документiв, зазначених у пунктi 6цього Порядку.
      У рiшеннi зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, серiя та номер свiдоцтва про народження/паспорта, адреса мiсця проживання/перебування дитини, визначенi упунктi 3 цього Порядку обставини, за яких вона постраждала внаслiдок воєнних дiй та збройних конфлiктiв (за винятком сексуального насильства, яке позначається лiтерою "А"), документи, що пiдтверджують такi обставини, а також дата i номер протоколу засiдання комiсiї з питань захисту прав дитини.
      Рiшення про вiдмову в наданнi статусу приймається в разi вiдсутностi одного з документiв, зазначених у пунктi 6 цього Порядку (крiм випадку, зазначеного в пунктi 8 цього Порядку), та може бути оскаржене в судi.
      11. Iнформацiя про дитину, якiй надано статус, вноситься до банку даних про дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, i сiм'ї потенцiйних усиновлювачiв, опiкунiв, пiклувальникiв, прийомних батькiв, батькiв-вихователiв.
      12. Пiдставами для прийняття рiшення органу опiки та пiклування про скасування статусу є встановлення недостовiрних вiдомостей у поданих документах або непiдтвердження обставин, передбачених у пiдпунктах 1 - 6 пункту 3 цього Порядку, в ходi досудового розслiдування у кримiнальному провадженнi за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.
      Досягнення особою повнолiття не є пiдставою для скасування статусу.
      Рiшення про скасування статусу може бути оскаржено в судi.


Зменшуємо кiлькiсть боржникiв-збiльшуємо кiлькiсть вiдповiдальних батькiв

      
      Очiльник Львiвської юстицiї Тарас Грень нагадав про те, що розроблений Мiнiстерством юстицiї України Закон, що вiдомий як ЧужихДiтейНеБуває, дiє з 6 лютого 2018 року.
      Вже з 28 серпнявступив в силу Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо створення економiчних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".
      Цей документ також передбачає низку новацiй. Перш за все, збiльшення мiнiмальної суми алiментiв на утримання дитини. Також, тому, хто вчасно не сплачує, алiментiв тепер загрожують штрафнi санкцiї.
      Тобто, Закон передбачив низку заходiв впливу на боржникiв, що стимулюватиме сплату заборгованостей по сплатi алiментiв.
      Вже маємо результати стягнень завдяки першому та другому пакетам законiв ЧужихДiтейНеБуває!
      За 11 мiсяцiв цього року на користь дiтей стягнуто 4,1 млрд грн алiментiвпо Українi. Для порiвняння: за аналогiчний перiод минулого року було стягнуто 2,1 млрд грн.
      - Станом на 06.12.2018 року, державними виконавцями Управлiння ДВС Львiвщини винесено 484 постанови про накладення на боржника штрафу у розмiрi 20% з них виконаних 11 постанов на суму 48 374 грн.;
      - 241 постанова про накладення на боржника штрафу у розмiрi 30%, з них виконано 5 постанов на суму 44 615 грн.;
      - 997 постанов про накладення на боржника штрафу у розмiрi 50%, з них 12 постанов на суму 235 205 грн.
      Завдяки нововведенням Закону,державними виконавцями Управлiння ДВС Львiвщини скеровано до суду 1371 протокол про вчинення боржником адмiнiстративного правопорушення, з них 154 розглянуто судом та винесено постанову про накладення на боржника стягнення у виглядi суспiльно- корисних робiт.
      Зi слiв Тараса Греня, Законом передбачено i iншi заходи впливу:
      - якщо боржник ухилятиметься вiд суспiльно корисних робiт, до нього застосовуватиметься адмiнiстративний арешт;
      - у разi злiсного ухилення вiд виконання суспiльно корисних робiт, до боржника буде застосована кримiнальна вiдповiдальнiсть у виглядi позбавлення волi на строк до 2 рокiв.
      Враховуючи наведену iнформацiю, всi цi заходи впливу стимулюють боржникiв лiквiдовувати заборгованiсть, щоб не допускати накладення на них всього комплексу санкцiй.
      Загалом, станом на 06.12.2018, територiальними вiддiлами державної виконавчої служби Головного територiального управлiння юстицiї у Львiвськiй областi стягнуто 117 428 016 грн. заборгованостi по алiментах.


Патронатнi сiм'ї

      26 сiчня 2016 року Верховною Радою прийнятий Закон України 'Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення соцiального захисту дiтей та пiдтримки сiмей з дiтьми', який регламентує функцiонування патронатної сiм'ї.
      Ще одна програма, яка вже поступово запроваджується в рамках нацiональної стратегiї профiлактики соцiального сирiтства на перiод до 2020 року, - це розмiщення дiтей у патронатнi сiм'ї.
      Якi дiти влаштовуються у патронатнi сiм'ї
      Сiмейний патронат допомагає дiтям, якi втратили батькiв або чиї батьки чи особи, що їх замiнюють не здiйснюють своїх батькiвських обов'язкiв унаслiдок рiзних причин. Передбачається вiн i для дiтей, якi зазнали наслiдкiв батькiвської недбалостi або жорстокого поводження i ризикують наразитись на це в подальшому, а також для немовлят, вiд яких матерi вiдмовились вiдразу пiсля народження. Держава влаштовує таких дiтей на тимчасове проживання та виховання у професiйнi патронатнi сiм'ї. Така форма сiмейного догляду та виховання є альтернативою перебуванню дитини в iнтернатному закладi. Вiдповiдно до ситуацiї у кожному окремому випадку дитина, що перебувала пiд патронатом, або повертається до бiологiчної сiм'ї, - у разi подолання чи мiнiмiзацiї в нiй наслiдкiв складних життєвих обставин - або влаштовується на постiйне перебування до iнших форм сiмейного виховання (усиновлення, опiкунська чи прийомна сiм'я, дитячий будинок сiмейного типу) чи до профiльного iнтернатного закладу.
      Хто може бути патронатними вихователями
      Патронатний вихователь - це особа, яка за участi iнших членiв сiм'ї надає послуги з догляду, виховання та реабiлiтацiї дитини у своїй сiм'ї. Помiчник патронатного вихователя - його чоловiк/дружина чи iнший дорослий член його сiм'ї. Сiм'я патронатного вихователя - сiм'я, в якiй за згоди всiх її членiв повнолiтня особа, яка пройшла спецiальний курс пiдготовки, виконує обов'язки патронатного вихователя на професiйнiй основi.
      Патронатними вихователями можуть бути громадяни України, якi перебувають у зареєстрованому шлюбi, мають вищу освiту у галузi соцiальної роботи, освiти, охорони здоров'я, соцiальних та поведiнкових наук та досвiд виховання дiтей у сiм'ї (окрiм осiб, зазначених у статтi 212 Сiмейного кодексу України).
      Якi необхiдно подати документи щоб стати патронатним вихователем
      Кандидати у патронатнi вихователi за мiсцем проживання подають до центру соцiальних соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi, такi документи:
      - заяву кандидата у патронатнi вихователi;
      - заяву кандидата у помiчники патронатного вихователя про готовнiсть участi у наданнi послуг з догляду, виховання та реабiлiтацiї дитини у своїй сiм'ї;
      - копiї паспортiв кандидатiв у патронатнi вихователi та помiчники патронатних вихователiв;
      - довiдку про склад сiм'ї (форма N 3);
      - копiю свiдоцтва про шлюб;
      - копiю диплома про вищу освiту кандидата у патронатнi вихователi;
      - довiдки про стан здоров'я патронатного вихователя та членiв сiм'ї, якi проживають разом iз ним (вiдсутнiсть хронiчних захворювань, результати обстеження повнолiтнiх членiв сiм'ї наркологом, венерологом, психiатром);
      - довiдки про доходи повнолiтнiх членiв сiм'ї;
      - довiдки про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi кандидата в патронатнi вихователi та членiв сiм'ї, якi проживають разом iз ним;
      - документ, що пiдтверджує право власностi на житло або користування житловим примiщенням;
      - письмову згоду всiх повнолiтнiх членiв сiм'ї, якi проживають разом iз кандидатами у патронатнi вихователi, на тимчасове влаштування дiтей; згода дiтей надається за умови досягнення ними вiку, коли вони спроможнi самостiйно висловлювати свою думку.
      Скiльки дитина може перебувати в патронатнiй сiм'ї
      Термiн перебування дитини у патронатнiй сiм'ї залежить вiд потреб дитини та обставин, що спричинили влаштування дитини, але орiєнтовно становить вiд 1 до 6 мiсяцiв вiдповiдно до вимог статей 252 - 253 Сiмейного кодексу України.
      На перiод перебування дитини в сiм'ї патронатного вихователя за нею зберiгається право на алiменти, пенсiю у зв'язку iз втратою годувальника, iншi соцiальнi виплати, якi вона мала до влаштування в сiм'ю патронатного вихователя.
      Фiнансування сiмей патронатних вихователiв
      Оплату послуг зi здiйснення патронату над дитиною та виплату соцiальної допомоги на утримання дитини в сiм'ї патронатного вихователя, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету у порядку та за умов, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України (на перiод до 31.12.2018 року), надалi - за рахунок коштiв, що передбачаються у вiдповiдних мiсцевих бюджетах. На утримання кожної дитини, влаштованої у сiм'ю патронатного вихователя, виплачується щомiсячна соцiальна допомога у розмiрi двох прожиткових мiнiмумiв для дiтей вiдповiдного вiку (для дiтей вiком до 6 рокiв: iз 01.01.2017 року - 1355 грн., що становитиме 2710 грн., iз 01.05.2017 - 1426 грн., що становитиме 2852 грн., iз 01.12.2017 - 1492 грн., що становитиме 2984 грн.; для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: iз 01.01. 2017 року - 1689 грн., що становитиме 3378 грн., iз 01.05.2017 - 1777 грн., що становитиме 3554 грн., iз 01.12.2017 - 1860 грн., що становитиме 3720 грн.). У разi, коли дитинi виплачується призначена в установленому порядку стипендiя, розмiр соцiальної допомоги визначається як рiзниця мiж двома прожитковими мiнiмумами для дитини вiдповiдного вiку та розмiром стипендiї за попереднiй повний мiсяць на момент влаштування дитини у сiм'ю патронатного вихователя. У разi, коли дитинi виплачується призначена в установленому порядку стипендiя, розмiр соцiальної допомоги визначається як рiзниця мiж двома прожитковими мiнiмумами для дитини вiдповiдного вiку та розмiром стипендiї за попереднiй повний мiсяць на момент влаштування дитини у сiм'ю патронатного вихователя. По завершеннi дiї договору про патронат чи при припиненнi дiяльностi сiм'ї патронатного вихователя здiйснюється перерахунок коштiв у вiдповiдностi до вiку та кiлькостi дiтей.
      У разi перебування у сiм'ї патронатного вихователя дiтей вiком до 1 року, дiтей-iнвалiдiв та одночасно двох i бiльше дiтей розмiр грошового забезпечення збiльшується на 10 вiдсоткiв за кожну дитину та категорiю, проте сумарно не бiльше нiж на 50 вiдсоткiв. Нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування патронатних вихователiв iз сум їх грошового забезпечення здiйснюються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Прийомна сiм'я, як одна iз форм сiмейного виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського виховання

      Найкраще середовище для життя й розвитку дитини - сiм'я. Якщо це було б можливо, то кожна дитина зростала б в сiмейному оточеннi, в атмосферi любовi, бо лише так повною мiрою забезпечуються її потреби, створюються оптимальнi умови для гармонiйного розвитку, успiшної соцiалiзацiї.
      Кожна дитина має право на виховання в сiмейному оточеннi незалежно вiд того, чи може її бiологiчна родина забезпечити нормальнi умови життя та виховання, чи батьки неналежним чином виконують свої обов'язки. Щодо дiтей, якi за певних життєвих обставин залишились без батькiвського пiклування, то обов'язок забезпечення їхнього розвитку й виховання бере на себе держава. Розвиток сiмейних iнститутiв улаштування дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, що в останнi роки набув загальнодержавного значення, є життєво необхiдною умовою виховання дiтей, позбавлених можливостi виховуватися в бiологiчнiй родинi.
      Усиновлення, опiка та пiклування над дiтьми - перевiренi часом форми сiмейного виховання дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. Останнiм часом, набули розвитку такi форми сiмейного виховання як прийомна сiм'я та дитячi будинок сiмейного типу.
      Прийомна сiм'я - це сiм'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбi, яка добровiльно взяла iз закладiв для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, вiд 1-го до 4-х дiтей на виховання i спiльне проживання. Функцiонування прийомних сiмей регулюється Положення про прийомну сiм'ю.
      Створення прийомних сiмей - це забезпечення належних умов для виховання в сiмейному оточеннi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. Прийомнi дiти влаштовуються в сiм'ю до досягнення вiсiмнадцятирiчного вiку або до закiнчення навчання у професiйно-технiчних чи вищих навчальних закладах, але не пiзнiше досягнення ними 23-рiчного вiку.
      Матерiальне забезпечення прийомної сiм'ї
      Фiнансування прийомних сiмей здiйснюється за рахунок державного бюджету.
      Розмiр щомiсячної державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, становить два прожиткових мiнiмуми для дiтей вiдповiдного вiку.
      Одному з прийомних батькiв виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення i виплати грошового забезпечення визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Кошти, що видiляються на утримання дiтей у прийомнiй сiм'ї, перераховуються на особистий рахунок одного з прийомних батькiв, вiдкритий в установi банку за мiсцем проживання прийомної сiм'ї.
      На час навчання прийомних дiтей у професiйно-технiчних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рiвнiв акредитацiї пiсля досягнення ними 18-рiчного вiку кошти на їх утримання видiляються прийомними батьками з державного бюджету, якщо прийомнi дiти на час навчання проживають у прийомнiй сiм'ї.
      Держава забезпечує безкоштовне оздоровлення прийомних дiтей.
      Особливостi прийомної сiм'ї:
      - дитина, яка виховується у прийомнiй сiм'ї, не позбавляється статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батькiвського пiклування, за нею залишаються всi пiльги, передбаченi законодавством для таких категорiй дiтей;
      - мiж прийомними батьками та прийомними дiтьми сiмейних правовiдносин не виникає;
      - кандидати в прийомнi батьки обов'язково проходять курс пiдготовки, розрахований на осмислення батьками проблем, пов'язаних iз вихованням утриманням та навчанням прийомних дiтей;
      - утримання прийомної дитини в сiм'ї фiнансується державою, одному з прийомних батькiв виплачується грошове забезпечення;
      - прийомнi батьки у вирiшеннi проблем прийомної дитини спiвпрацюють iз соцiальним працiвником, який здiйснює соцiальний супровiд прийомної сiм'ї, що передбачає надання комплексу правових, психологiчних, соцiально-педагогiчних, соцiально-економiчних, соцiально-медичних та iнформацiйних послуг, спрямованих на створення належних умов функцiонування прийомної сiм'ї;
      - прийомнi дiти мають право пiдтримувати контакти з бiологiчними батьками й iншими родичами в тому разi, якщо таке спiлкування не суперечить iнтересам дитини i не забороненi рiшенням суду.
      Окрiм проходження спецiальної пiдготовки до кандидатiв на створення прийомної сiм'ї, висуваються вимоги щодо достатнього матерiального забезпечення.
      Середньомiсячний сукупний дохiд на кожного члена сiм'ї кандидатiв не може бути меншим, нiж рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму, встановленого законодавством, а житлова площа повинна вiдповiдати вимогам на 1 особу.
      Влаштування дiтей у прийомну сiм'ю проводиться з урахуванням вiку прийомних батькiв та дiтей, щоб на час досягнення прийомними батьками пенсiйного вiку всi прийомнi дiти досягли повнолiття.
      Необхiдною умовою проживання дитини у прийомнiй сiм"ї є згода всiх її членiв родини якi проживає разом.
      Прийомними батьками не можуть бути особи, якi:
      - не пройшли курсу пiдготовки кандидатiв у прийомнi батьки;
      - визнанi в установленому порядку недiєздатними;
      - позбавленi батькiвських прав;
      - були усиновлювачами, опiкунами, пiклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями iншої дитини, але усиновлення було скасоване або визнано недiйсним, опiку, пiклування чи дiяльнiсть прийомної сiм'ї або дитячого будинку сiмейного типу було припинено з їх вини;
      - за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дiтей: iнвалiди I i II групи, якi за висновком медико-соцiальної експертної комiсiї потребують стороннього догляду, особи, якi мають глибокi органiчнi ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежнiсть, хворi на СНIД, вiдкриту форму туберкульозу, психiчнi розлади, у яких офiцiйно зареєстрованi асоцiальнi прояви, нахили до насильства.
      Безпосередня робота з кандидатами на створення прийомної сiм'ї та дiючими прийомними сiм'ями покладається на мiсцевi служби у справах дiтей та центри соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi.
      За додатковою iнформацiєю звертатися за адресою: Червоноградська мiська рада, вiддiл у справах дiтей, каб. 101,103 тел. 2-50-70, 2-14-63


Роз'яснення щодо порядку отримання дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування паспорта громадянина України, пiсля досягнення ними 14-рiчного вiку

      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2015 р. № 302 "Про затвердження зразка бланка, технiчного опису та Порядку оформлення, видачi, обмiну, пересилання, вилучення, повернення державi, знищення паспорта громадянина України" ( у редакцiї Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26 жовтня 2016 року № 745 "Про внесення змiн до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2016 р. № 302"), документи для оформлення (у тому числi замiсть втраченого або викраденого), обмiну паспорта подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою (далi заявники) до територiального пiдроздiлу ДМС за зареєстрованим мiсцем проживання особи.
      Особа, яка досягла 14-рiчного вiку та мiсце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи до територiального пiдроздiлу ДМС за мiсцем фактичного проживання в Українi.
      Для оформлення паспорта громадянина України вперше, дитинi-сиротi, дитинi, позбавленiй батькiвського пiклування заявник подає такi документи:
      1. свiдоцтво про народження;
      2.документ, що посвiдчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що пiдтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
      3.документи, що пiдтверджують вiдомостi для внесення додаткової змiнної iнформацiї до безконтактного електронного носiя та у паспорт (за наявностi таких документiв):
      - про мiсце проживання - довiдку органу реєстрацiї встановленого зразка;
      - довiдку про присвоєння реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв або повiдомлення про вiдмову вiд його прийняття. Разом з документами, зазначеними у пунктах 1 - 3, також подаються оригiнал або засвiдчену в установленому порядку копiю одного з таких документiв:
      1. документа, що посвiдчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);
      2.договору про влаштування дитини до прийомної сiм'ї;
      3.договору про органiзацiю дiяльностi дитячого будинку сiмейного типу;
      4.рiшення органiв опiки та пiклування про встановлення опiки (пiклування);
      5.рiшення суду про встановлення опiки (пiклування);
      6.договору про патронат.


30 вересня - День усиновлення
З 2008 року щорiчно 30 вересня в Українi вiдзначається День усиновлення. Символiчно, що цей день спiвпадає з релiгiйним святом Вiри, Надiї, Любовi та їхньої матерi Софiї. Святий обов'язок дорослих - зробити все можливе, щоб кожна дитина зростала в сiм'ї, любовi i достатку. Щиро дякую кожнiй родинi, яка усиновила дитину, кожному, опiкуну та пiклувальнику, якi подарували дитинi свою любов, турботу i сiмейний затишок.
      У нашому мiстi проживає 27 родин, якi усиновили 35 дiтей, 79 дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування перебувають пiд опiкою та пiклуванням.


Органiзацiя та проведення Всеукраїнського профiлактичного заходу "Урок"

      Протягом серпня-вересня 2016р. було органiзовано та проведено I етап Всеукраїнського профiлактичного заходу "Урок". Вiддiлом у справах дiтей спiльно з вiддiлом освiти та центром соцiальних служб для сiм"ї, дiтей та молодi проводилось обстеження умов проживання дiтей у сiм"ях, якi опинились у складних життєвих обставинах, дiтей, якi перебувають пiд опiкою, пiклуванням. Проведено роз'яснювально-профiлактичнi бесiди у сiм"ях про пiдготовку дiтей до нового навчального року, вжито заходiв щодо надання дiтям адресної допомоги. П"ятеро дiтей-першокласникiв, iз сiмей, якi опинились у складних життєвих обставинах Червоноградським мiським центром соцiальних служб для сiм"ї, дiтей та молодi вручено набори шкiльного приладдя.
      9796 дiтей шкiльного вiку з 1 вересня приступили до навчання.


Положення про комiсiю з питань захисту прав дитини

Перелiк документiв, якi надаються громадянами на розгляд комiсiї з питань захисту прав дитини

20 листопада - Всесвiтнiй день дитини

      20 листопада вiдзначається Всесвiтнiй день дитини Саме цього дня Генеральна асамблея ООН ухвалила в 1959 роцi Декларацiю прав дитини, а в 1989 роцi - Конвенцiю про права дитини. У 1954 роцi ГА ООН рекомендувала всiм країнам ввести у практику вiдзначення Всесвiтнього дня дитини як дня свiтового братерства i взаєморозумiння дiтей, присвяченого дiяльностi, спрямованої на забезпечення благополуччя дiтей в усьому свiтi.
      Конвенцiя ООН про права дитини, яка є основним документом, що визначає правовi стандарти у сферi захисту прав дитини, була ратифiкована Україною 27 лютого 1991 року i набула чинностi 27 вересня того ж року.
      Згiдно з цим документом, кожна дитина має право на освiту, право на здоров'я i належну медичну допомогу, право на iм'я та громадянство. Кожна дитина має право зростати у турботливому родинному середовищi та бути захищеною вiд жорстокого поводження та насильства.
      Крiм того, у 2003 та 2005 роках Верховна Рада України ратифiкувала два факультативнi протоколи до Конвенцiї про права дитини щодо торгiвлi дiтьми, дитячої проституцiї, дитячої порнографiї та щодо участi дiтей у збройних конфлiктах.
      Дитячий фонд ООН (ЮНIСЕФ) нещодавно пiдписав п'ятирiчну програму спiвпрацi з Кабiнетом Мiнiстрiв України на перiод 2012 - 2016 рр., надавши уряду всю необхiдну технiчну допомогу у вирiшеннi важливих проблем щодо реалiзацiї Конвенцiї ООН про права дитини.


Влаштування дiтей прийомну сiм"ю

      Влаштування дiтей у прийомну сiм'ю проводиться з урахуванням вiку прийомних батькiв та дiтей.
      На час досягнення обома прийомними батьками пенсiйного вiку всi прийомнi дiти досягли вiку вибуття з прийомної сiм'ї. У разi досягнення пенсiйного вiку одним з прийомних батькiв час перебування дiтей визначається за вiком молодшого з батькiв.
      В окремих випадках за згодою сторiн прийомна сiм'я може функцiонувати i пiсля досягнення прийомними батьками пенсiйного вiку, але не бiльше нiж протягом п'яти рокiв.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради