Архівний відділ Червоноградської міської ради
  Адреса: 80109, м.Червоноград, Львiвська обл., вул.Грушевського,2. тел.3-25-77
  E-mail: 78аv@ukr.net
  Начальник вiддiлу: Толмачова Iнна Миколаївна
  Спеціаліст I категорії: Денисенко Ольга Петрівна
  E-mail: 78аv-2@ukr.net
  Архiварiус: Давидович Любов Iванiвна
  Графiк роботи: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15,
П’ятниця – з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
Вихідні дні – субота, неділя
  Графiк прийому громадян: Перший вівторок місяця з 8.00 до 12.00
Третій четвер місяця з 13.00 до 17.00
  Графiк роботи читального залу: Понедiлок з 13.00 до 16.00
  (за наявностi замовлень користувачiв) Cереда з 09.00 до 12.00

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВІДДІЛ
ЗВIТИ
ЕКСПЕРТНА КОМIСIЯ
НОРМАТИВНА БАЗА
      1.Закон України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи"
      2.Правила органiзацiї дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях
      3.Порядок заповнення паспорта архiвного пiдроздiлу установи, органiзацiї, пiдприємства
      4.Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 14.03.2013р. № 430/5 "Про затвердження Перелiку видiв документiв, пов"язаних iз забезпеченням соцiального захисту громадян, що мають надходити до архiвних установ у разi лiквiдацiї пiдприємств, установ, органiзацiй, якi не належать до джерел формування Нацiонального архiвного фонду"
      5.Типове положення про експертну комiсiю державного органу, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї" (Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 19.06.2013р. № 1227/5)- додається
      6.Типове положенняпро архiвний пiдроздiл органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї(Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.02.2012 № 232/5)- додається
      7.Перелiк типових документiв, що створюються пiд час дiяльностi органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприємств та органiзацiй, iз зазначенням строкiв зберiгання документiв (Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 12.04.2012 № 578/5)- додається
      8.Постанова КМУ вiд 17.07.2015 №518 Про внесення змiн до Порядку утворення та дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв
      9.Наказ МIНIСТЕРСТВА ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ 03.02.2016 № 309/5 Про внесення змiн до Типового положення про архiвний пiдроздiл державного органу, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї
      10.Наказ МIНIСТЕРСТВА ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства юстицiї України щодо дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв
      11.Постанова КМУ вiд 12 серпня 2015 р. № 584 Про затвердження перелiку документiв, що пiдтверджують досвiд роботи у сiльському господарствi
IНФОРМАЦIЯ
ВIДОМОСТI ПРО МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТIВ
ЛIКВIДОВАНИХ ТА РЕОРГАНIЗОВАНИХ ПIДПРИЄМСТВ УСТАНОВ ТА ОРГАНIЗАЦIЙ
       Місцезнаходження документiв лiквiдованих пiдприємств, установ та органiзацiй, якi переданi до Архiвного вiддiлу Червоноградської мiської ради м.Червоноград, вул. Грушевського, 2...
       Місцезнаходження документiв лiквiдованих пiдприємств, структурних пiдроздiлiв, якi переданi до архiвного вiддiлу ПрАТ «УКРЗХIДВУГЛЕБУД» м.Червоноград, вул. Будiвельна, 1...
       Місцезнаходження документiв лiквiдованих пiдприємств, структурних пiдроздiлiв, якi переданi до об’єднаного архiву ДП «ЛЬВIВВУГIЛЛЯ» м.Червоноград, вул. Стуса, 15...
       Місцезнаходження документiв лiквiдованих пiдприємств, установ та органiзацiй якi переданi пiдприємствам, установам та органiзацiям – правонаступникам...


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради