Архівний відділ Червоноградської міської ради
  Адреса: 80109, м.Червоноград, Львiвська обл., вул.Грушевського,2. тел.3-25-77
  E-mail: 78аv@ukr.net
  Начальник вiддiлу: Толмачова Iнна Миколаївна
  Архiварiус: Давидович Любов Iванiвна
  Графiк роботи: Понедiлок – четвер з 8.00 до 17.15,
П’ятниця – з 8.00 до 16.00
Обiдня перерва – з 12.00 до 13.00
  Графiк прийому громадян: Вівторок з 8.00 до 12.00,
Четвер – з 13.00 до 17.00
  Графiк роботи читального залу: Понедiлок з 13.00 до 16.00
  (за наявностi замовлень користувачiв) Cереда з 09.00 до 12.00

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВІДДІЛ
ЗВIТИ
ЕКСПЕРТНА КОМIСIЯ
НОРМАТИВНА БАЗА
      1.Закон України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи"
      2.Правила органiзацiї дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях
      3.Порядок заповнення паспорта архiвного пiдроздiлу установи, органiзацiї, пiдприємства
      4.Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 14.03.2013р. № 430/5 "Про затвердження Перелiку видiв документiв, пов"язаних iз забезпеченням соцiального захисту громадян, що мають надходити до архiвних установ у разi лiквiдацiї пiдприємств, установ, органiзацiй, якi не належать до джерел формування Нацiонального архiвного фонду"
      5.Типове положення про експертну комiсiю державного органу, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї" (Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 19.06.2013р. № 1227/5)- додається
      6.Типове положенняпро архiвний пiдроздiл органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї(Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.02.2012 № 232/5)- додається
      7.Перелiк типових документiв, що створюються пiд час дiяльностi органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприємств та органiзацiй, iз зазначенням строкiв зберiгання документiв (Наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 12.04.2012 № 578/5)- додається
      8.Постанова КМУ вiд 17.07.2015 №518 Про внесення змiн до Порядку утворення та дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв
      9.Наказ МIНIСТЕРСТВА ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ 03.02.2016 № 309/5 Про внесення змiн до Типового положення про архiвний пiдроздiл державного органу, органу мiсцевого самоврядування, державного i комунального пiдприємства, установи та органiзацiї
      10.Наказ МIНIСТЕРСТВА ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства юстицiї України щодо дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв
      11.Постанова КМУ вiд 12 серпня 2015 р. № 584 Про затвердження перелiку документiв, що пiдтверджують досвiд роботи у сiльському господарствi
IНФОРМАЦIЯ
       Фонди архiвного вiддiлу...
       Документи з кадрових питань (особового складу) лiквiдованих пiдприємств...
       Передавання справ на постiйне зберiгання...
       Порядок приймання-передавання документiв (справ)пiд час змiни керiвника установи, керiвника архiву, припинення установи...
       Пам’ятка щодо пiдготовки до передачi документiв при лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї в архiвний вiддiл мiської ради...
       Архiвнi послуги...

2018 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради