Управлiння працi та соцiального захисту населення iнформує
Управління працює:
  понеділок- четвер з 8:00 до 17:15
п’ятниця – з 8:00 до 16:00
обідня перерва з 12:00 до 13:00
Вiртуальна платформа емоцiйної пiдтримки
     В Українi запрацювала Вiртуальна платформа емоцiйної пiдтримки Монiторингового центру КМДА з протидiї COVID-19 (moncenter.eduhub.in.ua).
     В рамках цього проекту кожен українець має можливiсть безкоштовно отримати iндивiдуальнi консультацiї вiд сертифiкованих психологiв та тренерiв-практикiв з емоцiйного iнтелекту Освiтнього Хабу мiста Києва, якi дозволять зберегти та змiцнити позитивний емоцiйний та психологiчний стан людей протягом всього часу дiї карантину, а також навчитись онлайн м’яким навичкам (soft skils ), якi потрiбнi кожному, незважаючи на вiк та професiю.
     З метою дiї на упередження, даний проект надає можливiсть людям безкоштовно отримувати: позитивнi емоцiї, психологiчну пiдтримку та кориснi знання пiд час вимушеного перебування на карантинi “ в чотирьох стiнах”.
     Начальник управлiння I.ШМИРКО
Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні у 2020 році
     Згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 щороку 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці. Цьогоріч Україна вкотре долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці та мала намір провести заходи до Всесвітнього дня охорони праці за тематикою, що присвячена вирішенню проблеми насильства і домагань у сфері праці.
     Однак запланованому завадила надзвичайна подія – спалах коронавірусної інфекції COVID-19, яка розпочалася в Китаї, згодом охопила Південну Корею, Іран, країни західної Європи, а сьогодні вже панує у всьому світі. Тож темою Всесвітнього дня охорони праці-2020 стала боротьба з пандемією смертельно небезпечної недуги.
         ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
    У процесі підготовки до відзначення Дня охорони праці в Україні, яка фактично збіглася в часі з першими проявами «коронакризи», стало зрозумілим, що перед усім українським суспільством постав досі нечуваний виклик, який вимагає особливих заходів та зусиль.
    Перші випадки захворювання було зафіксовано у грудні 2019 року, а вже 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію через спалах коронавірусної інфекції. Зокрема генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан Гебреісус заявив: «Це не просто криза охорони здоров’я, це криза, яка торкнеться кожного сектору. Тому кожен сектор і кожна людина повинні бути залучені в боротьбу». Того ж дня постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 в Україні було запроваджено карантинні заходи, які в подальшому уряд подовжив і посилив.
     З повним текстом можна ознайомитися в додатку.
     Начальник управління І.ШМИРКО
Управлiння працi та соцiального захисту населення працює в дистанцiйному режимi
     У зв’язку iз запровадженням карантину управлiння працi та соцiального захисту населення працює в дистанцiйному режимi. Консультацiї надаються за телефонами: 4-10-55– тел.гарячої лiнiї (допомоги, субсидiї, компенсацiї) 4-11-00– приймальня 4-65-93– з питань пiльг 4-10-65– з питань сiмейної полiтики, ЧАЕС, багатодiтнi 4-78-19– з питань соц.гарантiй особам з iнвалiднiстю, виплата допомог.
Комплексна навчальна програма “Академiя громадянина для кримчан у м. Львовi”
     Академiя розрахована на внутрiшньо перемiщених осiб з Автономної Республiки Крим якi проживають у Львiвськiй областi та спрямована на пiдготовку вiдповiдальних громадян, якi в подальшому стануть провiдниками змiн у своїх громадах. В рамках академiї пройдуть три навчальнi сесiї: I сесiя – 24-26 сiчня, II сесiя – 8-9 лютого, III сесiя – 21-23 лютого. Органiзатор заходу забезпечить комфортнi умови навчання, харчування, безпеки, а також проїзд та проживання в м.Львовi.
     Зареєструватися для участi в Академiї можна на сайтi Мiжнародного республiканського iнституту за посиланням https://www.iri.org.ua/kalendar-podiy/akademiya-gromadvanina-dlya-krimchan-u-m-lviv
     Контактний телефон: 067-328102.
     Детальнiше www.iri.org.ua.
     В.о. начальника управлiння О.ШЕРЕМЕТА
До уваги роботодавців та професійних спілок!
     14 травня 2019 року всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок та Кабінетом Міністрів України підписано Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки. Положення Генеральної угоди є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, у тому числі під час розроблення та укладанння галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів.
    Рекомендовані положення Генеральної угоди на 2019-2021 роки
    У сфері оплати праці Сторони рекомендують включати до колективних договорів норми щодо:
    2.34. Темпів зростання середньої заробітної плати та розміру мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень, фонду оплати праці та умов його формування на підприємствах.
    2.35. Умов оплати праці висококваліфікованих працівників основних професій.

    У сфері охорони та умов праці
    Сторони рекомендують під час укладання колективних договорів включати до них положення та механізми їх реалізації щодо:
     3.21. Оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці.
     3.22. Організації для працівників та уповноважених представників профспілок з охорони праці на підприємстві, в організації чи установі навчання з питань охорони праці, звільнення їх від основної роботи на строк навчання, визначений колективним договором, із збереженням для них за рахунок роботодавця середнього заробітку.
     3.23. Організації своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві.
     3.24. Права працівників відмовитися від виконання роботи, яка становить безпосередню і серйозну небезпеку для їх життя чи здоров’я, життя та здоров’я інших людей.
     3.25. Здійснення заходів, спрямованих на поліпшення умов праці та приведення їх у відповідність з вимогами законодавства про охорону праці.
     3.26. Організації спільної профілактичної роботи сторін соціального діалогу для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.
     3.28. Проведення медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників.
     3.29. Переліку і порядку підтвердження випадків, коли працівники можуть скористатися правом відмови від виконання дорученої їм роботи через не створення на робочому місці належних безпечних умов праці.
     У сфері соціального захисту працюючих, гуманітарних питань, молодіжної політики, задоволення духовних потреб населення
    Сторони рекомендують під час укладання колективних включати до них зобов’язання щодо:
     3.46. Додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб.
     3.47. Консультацій з представниками профспілкових організацій підприємств з питань фінансування та розвитку соціальної сфери підприємства.
     3.62. Проведення підприємствами, установами, організаціями гендерного аудиту та за його результатами складення планів гендерної рівності.
     3.63. Оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження мережі та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
     3.64. Збільшення чисельності працевлаштованих на перше робоче місце випускників закладів освіти.
     Начальник управління І. ШМИРКО
ДО УВАГИ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛIДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
     Нормами чинного законодавства передбачено, що для санаторно-курортного лiкування у наступному роцi заяви подаються до 15 жовтня поточного року.
     Право на санаторно-курортне лiкування мають:
     - громадяни, вiднесенi до категорiї 1, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
     - дiти з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
     Прийом заяв проводиться управлiнням працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград, вул. Сокальська,1, каб.312 (III поверх), телефон 4-10-70.
     Начальник управлiння I.ШМИРКО З
Як оформити альтернативну службу?
     Згідно зі ст. 2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку, користування зброєю, суперечить їхнім релігійним переконанням. За умови, якщо вони належать до діючих релігійних організацій з відповідними доктринами та належать до відповідного Переліку релігійних організацій.
     Порядок направлення на альтернативну службу наступний.
     Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадяни, після взяття на військовий облік (але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку призову), особисто подають до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації мотивовану письмову заяву.
     Заява розглядається в адміністрації протягом календарного місяця після її надходження у присутності громадянина. До заяви додаються наступні документи: • довідка релігійної організації;
     • копія документа про освіту;
     • довідка про склад сім’ї;
     • довідка з місця роботи або навчання;
     • копія паспорта;
     • копія приписного свідоцтва;
     • копія повістки ОРВК.
     У разі порушення громадянином установленого строку подання заяви у ній мають бути зазначені причини її несвоєчасного подання.
     Прийняття рішення про проходження альтернативної служби
     Рішення місцевої держадміністрації про направлення громадянина на альтернативну службу, або про відмову в направленні надається заявникові протягом п’яти календарних днів та надсилається у військовий комісаріат, у якому громадянин перебуває на військовому обліку.
     Підставою для відмови у направленні на альтернативну службу може бути відсутність підтвердження істинності релігійних переконань та неявка громадянина без поважних причин до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації.
     Строк альтернативної служби Строк альтернативної служби становить 27 місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту, тобто закінчили вищі заклади освіти III та IV рівня акредитації (інститут, консерваторію, академію, університет з освітньо - кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра), – 18 місяців.
     Для довідки
     Якими нормативними документами надається право проходження альтернативної служби
     1. Конституція України (стаття 35);
     2. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»
     3. Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 10.11.1999 року № 2066.
     Заява, щодо проходження альтернативної служби з відповідними документами, подається в 213 каб. виконавчого комітету Червоноградської міської ради (м. Червоноград, просп. Шевченка, 19). За детальною інформацією можна звертатись в 311 каб. управління праці та соціального захисту населення (м. Червоноград, вул. Сокальська, 1).
     Начальник управління І. ШМИРКО
«Реабiлiтацiя для дiтей з iнвалiднiстю»
     З 2020 року запроваджено новий механiзм забезпечення заходами з реабiлiтацiї дiтей з iнвалiднiстю. Це надасть можливiсть забезпечити за принципом «грошi ходять за людиною» заходами з реабiлiтацiї дiтей з iнвалiднiстю не лише внаслiдок дитячого церебрального паралiчу, а також з iншими захворюваннями, тобто дозволить охопити бiльш ширшу аудиторiю дiтей з iнвалiднiстю реабiлiтацiйними заходами, якi потребують допомоги.
     ПКМУ вiд 04.12.2019р. №994 внесено змiни до ПКМУ вiд 27.03.2019 №309 щодо Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення реабiлiтацiї дiтей.
     Реабiлiтацiйнi заходи надаються реабiлiтацiйними установами вiдповiдно до перелiку, який формується Фондом соцiального захисту iнвалiдiв для можливостi ознайомлення законних представникiв дiтей з перелiком цих установ та обрання iз зазначеного перелiку закладу, до якого вони можуть звернутися з питань забезпечення дитини з iнвалiднiстю реабiлiтацiйними заходами (додається).
     Гранична вартiсть реабiлiтацiйних заходiв не перевищує для однiєї дитини, яка вiдповiдно до «Iндивiдуальної програми реабiлiтацiї» за бiльшiстю основних категорiй життєдiяльностi має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.
     Для забезпечення дитини реабiлiтацiйними заходами один iз батькiв дитини чи її законний представник подає до органу соцiального захисту заяву iз зазначенням iнформацiї про вибрану реабiлiтацiйну установу разом з:
     - копiями паспорта громадянина України та/або свiдоцтва про народження, та/або iншого документа, що посвiдчує особу дитини;
     - iндивiдуальною програмою реабiлiтацiї, що видана лiкарсько-консультативною комiсiєю лiкувально-профiлактичного закладу;
     - випискою з медичної карти амбулаторного (стацiонарного) хворого (форма № 027/о).
     Контактний телефон УПСЗН: (03249) 4 78 19.
     Додаток : 20 арк.- перелiк реабiлiтацiйних установ (в ел. варiантi
     Начальник управлiння I. ШМИРКО
Заборгована заробiтна плата: права працiвникiв на оплату працi
     Право кожного працiвника на своєчасне одержання винагороди за працю захищає стаття 43 Конституцiї України. Таке право на пiдставi укладеного трудового договору реалiзується також вiдповiдно до ст. 21 Закону України «Про оплату працi».
     У випадку затримки виплати заробiтної плати працiвник має право вiдповiдно до ст. 34 Закону «Про оплату працi» звернутись до роботодавця з вимогою компенсувати втрату частини заробiтної плати у зв’язку iз порушенням строкiв її виплати вiдповiдно до iндексу зростання цiн на споживчi товари й тарифiв на послуги.
     При отриманнi вiдмови вiд роботодавця виплатити заробiтну плату або iншi виплати, працiвник може звернутись до суду з позовною заявою про стягнення заборгованої заробiтної плати та вiдшкодування завданої її невиплатою шкоди.
     Примусове стягнення заборгованостi з виплати заробiтної плати та iнших витрат, пов’язаних iз трудовими правовiдносинами, здiйснюється органами державної виконавчої служби на пiдставi виконавчих документiв (виконавчих листiв та наказiв, що видаються судами на пiдставi судових рiшень) у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
     Пiсля отримання судового рiшення про стягнення заборгованої заробiтної плати працiвникам необхiдно звернутись у мiсцевi вiддiли державної виконавчої служби Головного територiального управлiння юстицiї у Львiвськiй областi за мiсцем реєстрацiї пiдприємства-боржника для вiдкриття виконавчого провадження.
     Тiльки у цьому випадку, якщо буде вiдкрито виконавче провадження, стягнення заборгованої заробiтної плати на користь заявника буде вiдбуватись у першочерговому порядку.
     Важливо знати!
     Працiвники за позовами про стягнення заробiтної плати чи заявою про видачу судового наказу звiльняються вiд сплати витрат на вчинення виконавчих дiй.
До уваги роботодавців!
     Відповідно до вимог ч. 2, 3 ст. 119 КЗпП України, працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України"Про військовий обов'язок і військову службу"і"Про альтернативну (невійськову) службу","Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.
     За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.
     Названа норма передбачає, що між працівником, призваним на військову службу в особливий період, та роботодавцем зберігаються трудові відносини, а він лише увільняється від виконання повноважень.
     За зверненням працівника, як правило, у письмовій формі, та доданої повістки, роботодавець зобов’язаний забезпечити виконання вимог законодавства про працю, в частині гарантій працівникам на час виконання державного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
     За недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України, відповідно до вимог статті 265 КЗпП України, роботодавцеві доведеться сплатити штраф у 10-ти кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
До вiдома пiльговикiв
    Пiльги з оплати житлово – комунальних послуг та послуг зв’язку деяким категорiям громадян ( зокрема - учасникам вiйни, дiтям вiйни, багатодiтним сiм’ям ), починаючи з 01.07.2015 року, надаються з врахуванням доходу сiм’ї осiб, якi мають право на пiльги.
    З 01.01.2019 року вказаним категорiям пiльговикiв пiльги надаються, якщо середньомiсячний сукупний дохiд сiм’ї пiльговика, в розрахунку на одну особу за перiод з 01.07.2018р –31.12.2018р., не перевищує податкову соцiальну пiльгу – 2690 грн.
    Управлiнням працi та соцiального захисту населення самостiйно визначається право на пiльгу тiльки непрацюючим пенсiонерам. За iнформацiєю Мiнiстерства соцiальної полiтики , у зв’язку з некоректнiстю даних, отриманих вiд Пенсiйного фонду України, у сiчнi 2019 року управлiнням надавачам послуг буде передано списки пiльговикiв (одержувачiв пенсiй), якi отримували пiльги у груднi мiсяцi 2018 року. В подальшому, пiсля отримання коректних даних вiд управлiння Пенсiйного фонду та програмного забезпечення управлiнням буде проведено вiдповiдний перерахунок. За бажанням непрацюючих одержувачiв пенсiї, довiдки про доходи (розмiр пенсiї) вони можуть подати самостiйно.
    У випадку, коли пiльговик, крiм пенсiї, отримує iншi доходи (заробiтна плата, доходи вiд пiдприємницької дiяльностi, виплати, що здiйснюються фондами соцiального страхування (регрес) тощо), необхiдно подати декларацiю з пiдтверджуючими доходи документами.
    Зазначаємо, у разi призначення субсидiї, пiльги з оплати житлово-комунальних послуг особам, якi зареєстрованi (фактично проживають) у житловому примiщеннi (будинку), у перiод її отримання не нараховуються.
    Заява, декларацiя та пiдтверджуючi довiдки про доходи подається до управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград,вул. Сокальська,1, 4-й поверх, кабiнет №404. Контактний телефон 4-65-93.
    Начальник управлiння I.ШМИРКО
Роботодавцям про вiдповiдальнiсть за несвоєчасну та не в повному обсязi виплату заробiтної плати!
    Вiдповiдно до норм законодавства, зокрема ст.115 Кодексу законiв України про працю, заробiтна плата має виплачуватись регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв ? представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата.
    У разi затримки з виплатою заробiтної плати працiвники мають право на пiдставi вимог ст. 34 Закону України «Про оплату працi» на отримання компенсацiйних виплат у зв’язку з порушенням строкiв її виплати.
    За несвоєчасну виплату заробiтної плати бiльш як за один мiсяць або виплату її не в повному обсязi, статтею 265 Кодексу законiв про працю для юридичних та фiзичних осiб ? пiдприємцiв, якi використовують найману працю, передбачено вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (абз. 3 ч. 2 ст. 265 Кодексу законiв про працю )
    Окрiм цього, чинним законодавством передбачено кримiнальну вiдповiдальнiсть за невиплату заробiтної плати.
    Згiдно ст.175 ч.1 Кримiнального кодексу України безпiдставна невиплата заробiтної плати, бiльш як за один мiсяць, вчинена умисно керiвником пiдприємства, установи або органiзацiї незалежно вiд форми власностi чи громадянином - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
  
 
НАГАДУЄМО!
    Несвоєчасна виплата заробiтної плати є грубим порушенням конституцiйних прав Ваших працiвникiв на оплату працi!
    Начальник управлiння I.ШМИРКО
Отримуєш соцiальнi виплати i їдеш за кордон - повiдом органи соцiального захисту
    Конституцiя України гарантує кожному громадянину соцiальний захист. Водночас законодавство передбачає вiдповiдальнiсть за подання неправдивих даних пiд час декларування вiдомостей при зверненнi за призначенням державної соцiальної допомоги.
    Усi види державних соцiальних виплат призначаються громадянам, якi постiйно проживають на територiї України.
    Одним iз видiв виплат, якi призначає управлiння соцiального захисту населення, вiдповiдно до постанови КМУ вiд 26.07.1996 року № 832 «Про пiдвищення розмiрiв державної допомоги окремим категорiям громадян», є щомiсячна компенсацiйна виплата непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядає за особою з iнвалiднiстю I групи, або за особою, яка досягла 80-рiчного вiку.
    Припинення вказаних компенсацiйних виплат здiйснюється за таких умов:
     - працевлаштування одержувача, в т. ч. реєстрацiя ФОП;
     - смертi;
     - не здiйснення одержувачем допомог догляду, в т.ч. перебування його за межами України, та iнше.
    Фiзичнi особи, якi одержують компенсацiю, зобов’язанi повiдомляти органи соцiального захисту про обставини, якi можуть вплинути на умови її призначення та виплату.
    З метою попередження нерацiонального витрачання бюджетних коштiв управлiнням проводиться робота по виявленню осiб, якi зареєстрованi як отримувачi зазначеного виду виплати, щодо їх перебування на територiї України та здiйснення ними догляду, шляхом запрошення одержувачiв компенсацiї не менше нiж одного разу протягом 60 днiв.
    У разi, якщо пiд час вибiркового обстеження матерiальних умов домогосподарства державним соцiальним iнспектором буде виявлено ознаки порушення норм законодавства, в тому числi фактiв, що впливають на визначення права на допомогу (виїзд за кордон), особi буде припинено надання ранiше призначеної допомоги та вирiшуватиметься питання про повернення безпiдставно виплачених бюджетних коштiв.
    Для попередження випадкiв нерацiонального витрачання бюджетних коштiв просимо осiб, якi перебувають на облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради та отримують державнi соцiальнi виплати, завчасно iнформувати про факти, якi впливають на отримання допомог, в тому числi щодо виїзду ними чи членами їхнiх сiмей за кордон (на тривале перебування).
    Начальник управлiння I.ШМИРКО
Все про мiнiмальнi гарантiї в оплатi працi
    Мiнiмальними державними гарантiями в оплатi працi є не лише мiнiмальна зарплатня, але й норми i гарантiї в оплатi працi, якi передбаченi частиною першою статтi 12 Закону України «Про оплату працi». А саме:
    - норми оплати працi за роботу в надурочний час; у святковi, неробочi та вихiднi днi; у нiчний час; за час простою, який мав мiсце не з вини працiвника; при виготовленнi продукцiї, що виявилася браком не з вини працiвника; працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв, при скороченiй тривалостi їх щоденної роботи тощо. - гарантiї в оплатi працi для працiвникiв – оплата щорiчних вiдпусток; за час виконання Державних обов’язкiв; для тих, як i направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу; переведених тимчасово на iншу роботу у зв’язку з виробничою необхiднiстю; для вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, переведених на легшу роботу; при рiзних формах виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iнших спецiальностей; для донорiв, тощо.
    - гарантiї та компенсацiї працiвникам в разi переїзду на роботу до iншої мiсцевостi, службових вiдряджень, роботи у польових умовах тощо.
    Водночас звертаємо увагу суб’єктам господарювання на необхiдностi нарахування та виплати iндексацiї заробiтної плати, яка також є мiнiмальною гарантiєю в оплатi працi та пiдлягає обов’язковому проведенню у встановленому законодавством порядку.
    За недодержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi передбачено застосування щодо суб’єкта господарювання штрафної санкцiї у десятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати за кожного працiвника щодо якого вчинено порушення. При цьому, заходи щодо притягнення до вiдповiдальностi за таке порушення вживаються незалежно вiд факту його усунення в ходi iнспекцiйного вiдвiдування та не звiльняють роботодавцiв вiд обов’язку усунення такого порушення.
    За iнформацiєю Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, за 11мiсяцiв 2018 року за недодержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi на Львiвщинi оштрафовано 63 суб’єкти господарювання на загальну суму понад 13,6 млн. грн.
Гендерна полiтика в Українi
    Гендерна рiвнiсть – це чутливий iндикатор, який демонструє, наскiльки розвинутою i демократичною є держава та одна з ознак правової держави, що зобов'язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених мiжнародним законодавством.
    На нацiональному рiвнi гендерна рiвнiсть гарантована, передусiм, Конституцiєю України, Кодексом законiв про працю України, а також Законом України’’Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв’’, Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Державної соцiальної програми забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до 2021 року» та iншими законодавчими актами.
    Яким є становище жiнок в Українi на сьогоднiшнiй день? Основною проблемою є декларативний характер гендерної рiвностi та формальнiсть прав жiнок. Реальна ситуацiя багато в чому є прямо протилежною правовим нормам.
    Чинники, якi перешкоджають встановленню гендерної рiвностi в Українi:
     - стереотипи (багато хто i зараз розглядає жiнку як слабку у порiвняннi з чоловiком iстоту, яка є другорядною в суспiльному, полiтичному та економiчному життi);
     - криза в економiцi (гостро стоїть питання безробiття, яке часто штовхає жiнок на заробiтчанство, що нерiдко призводить до продажу жiнок та подальшої сексуальної експлуатацiї) та переважаючий на ринку працi попит на працiвникiв-чоловiкiв, а не жiнок;
     - слаборозвинуте громадянське суспiльство, у тому числi пасивнiсть жiночих органiзацiй та окремих жiнок у вiдстоюваннi своїх законних прав та свобод;
     - вiдсутнiсть нацiонального механiзму щодо забезпечення рiвних прав i можливостей жiнок i чоловiкiв в усiх сферах суспiльного життя.
    Прагнучи запровадити нацiональний механiзм щодо забезпечення рiвностi прав чоловiкiв та жiнок, уряд затвердив Державну соцiальну програму забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до 2021 року, якою передбачено: удосконалення нормативно-правової бази, урахування гендерного компонента в програмах економiчного та соцiального розвитку, удосконалення механiзму проведення гендерно-правової експертизи, удосконалення механiзмiв реалiзацiї права на захист вiд дискримiнацiї за ознакою статi. До реалiзацiї Програми, крiм органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, передбачається залучити мiжнароднi органiзацiї та громадськi об’єднання, дiяльнiсть яких спрямовується на забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв.
До уваги роботодавцiв
    Статтею 119 Кодексу законiв про працю України визначено гарантiї для працiвникiв на час виконання державних або громадських обов’язкiв так, якщо за чинним законодавством України цi обов’язки можуть здiйснюватись у робочий час, працiвникам гарантується збереження мiсця роботи (посади) i середнього заробiтку. Працiвникам, якi залучаються до виконання обов’язкiв, передбачених законами України «Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу» i «Про альтернативну (невiйськову) службу», «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю», надаються гарантiї та пiльги вiдповiдно до цих законiв. За працiвниками, призваними на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за призовом осiб офiцерського складу, вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод або прийнятими на вiйськову службу за контрактом, у тому числi шляхом укладення нового контракту на проходження вiйськової служби, пiд час дiї особливого перiоду на строк до його закiнчення або до дня фактичного звiльнення зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фермерському господарствi, сiльськогосподарському виробничому кооперативi незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi i у фiзичних осiб — пiдприємцiв, у яких вони працювали на час призову. Таким працiвникам здiйснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштiв Державного бюджету України вiдповiдно до Закону України «Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей».
Гарантiї, визначенi у частинi третiй цiєї статтi, зберiгаються за працiвниками, якi пiд час проходження вiйськової служби отримали поранення (iншi ушкодження здоров’я) та перебувають на лiкуваннi у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнанi безвiсно вiдсутнiми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на вiйськовий облiк у районних (мiських) вiйськових комiсарiатах пiсля їх звiльнення з вiйськової служби у разi закiнчення ними лiкування в медичних закладах незалежно вiд строку лiкування, повернення з полону, появи їх пiсля визнання безвiсно вiдсутнiми або до дня оголошення судом їх померлими. Гарантiї, визначенi у частинi третiй цiєї статтi, в частинi збереження мiсця роботи, посади не поширюються на осiб, якi займали виборнi посади в органах мiсцевого самоврядування та строк повноважень яких закiнчився. За недотримання встановлених законом гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов’язкiв, передбачених законами України, вiдповiдно до вимог статтi 265 КЗпП України, роботодавцевi доведеться сплатити штраф у 10-ти кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушень за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення.
Як не потрапити у трудову кабалу?
    Прагнучи достойно заробляти на життя, українцi шукають кращої долi закордоном i нерiдко стають жертвами торговцiв людьми, надовго потрапляючи у трудове рабство. Характерними ознаками торгiвлi людьми є: обмеження свободи пересування, вiдсутнiсть вибору та можливостi припинити роботу, вилучення паспорта та iнших документiв, погроза силою або її застосування.
    Останнiм часом чимало українцiв потрапляють навiть не в сексуальне, а в трудове рабство. Також з кожним роком зростає кiлькiсть представникiв сильної статi, котрi стають жертвами работоргiвлi. Пiд приводом набору чоловiкiв на будiвельнi або ремонтнi роботи, трудовi агентства «продають» наших спiввiтчизникiв у звичайну кабалу. Основний механiзм «закрiпачення» – вiдбирання документiв або стягнення боргу, наприклад за те, що необережно розлив фарбу, розбив вiкно, зiпсував прилад i т. п. Здебiльшого примусова праця дуже низько оплачується та є доволi важкою.
    Щоб не потрапити у тенета трудового рабства, треба пам’ятати про кiлька основних моментiв. По-перше, слiд дуже детально перевiряти iнформацiю про майбутнього працедавця. В умовах сьогодення всю необхiдну iнформацiю можна дiзнатися за допомогою Iнтернету. За жодних обставин не треба вiддавати свiй паспорт, бо всi данi з нього працедавець може отримати з копiї документа. I головне, на що треба звернути увагу, це – ретельно ознайомитися з умовами договору, який ви пiдписуєте, i пам’ятати, що у Вас має бути один його примiрник. Особи, котрi постраждалi вiд торгiвлi людьми, можуть отримати допомогу через мережу громадських органiзацiй, що працюють в Українi. Для цього треба зателефонувати на нацiональну гарячу лiнiю з протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв.    
    Кориснi телефони:
– департамент боротьби з торгiвлею людьми Нацiональної полiцiї України: (063) 195 00 58; (098) 481 03 45; (050) 023 46 78;
– нацiональна гаряча лiнiя з протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв: 0-800-505-501 (безкоштовно зi стацiонарних телефонiв в Українi); 527 (безкоштовно з номерiв Київстар, МТС, Vodafone та Llifecell );
– гаряча лiнiя МЗС України для громадян України, якi опинилися в надзвичайних ситуацiях за кордоном: (044) 238 16 57;
– департамент боротьби зi злочинами, що пов’язанi з торгiвлею людьми МВС України: (044) 374 37 79 (пн. – сб. з 09:00 до 18:00).
В екстрених випадках та для розшуку осiб, що зникли за кордоном, можна цiлодобово звертатися на гарячу лiнiю Укрбюро Iнтерполу: (044) 254 98 36.
Перелiк закладiв, якi мають статутнi документи, для надання санаторно-курортного лiкування ветеранам вiйни
( в т.ч. уасникам АТО) iнвалiдам
    Детальніше...
Соціальний захист учасників АТО
    Сiмейний вiдпочинок для поранених учасникiв АТО (ООС), членiв сiмей загиблих/померлих
    Змiнами, внесеними розпорядженням голови ЛОДА вiд 10.04.2020р. № 248/0/5-20 до розпорядження № 668/0/5-18 вiд 05.07.2018р. «Про затвердження Порядку компенсацiї вартостi наданих послуг з органiзацiї сiмейного вiдпочинку поранених учасникiв АТО (ООС) (у тому числi поранених бiйцiв-добровольцiв АТО) та членiв їх сiмей, батькiв, дружин i дiтей загиблих та померлих учасникiв АТО (ООС)», розширено коло осiб, якi мають право на сiмейний вiдпочинок. На даний час право на такий вiдпочинок мають:
    - постраждалi учасники Революцiї Гiдностi та члени їх сiмей: дружина (чоловiк) i дiти вiком до 18 рокiв;
    - учасники АТО (ООС), якi отримали поранення (контузiю, травму, калiцтво) або захворювання пiд час участi в антитерористичнiй операцiї (операцiї Об’єднаних сил), а також бiйцi-добровольцi АТО, якi проходили лiкування в закладах охорони здоров’я вiд початку проведення АТО (ООС), та члени їх сiмей;
    - особи, визнанi бiйцями-добровольцями АТО вiдповiдно до рiшення Львiвської обласної ради вiд 13.09.2016р. № 203 «Про визнання бiйцiв - добровольцiв, якi брали участь у захистi територiальної цiлiсностi та державного суверенiтету на сходi України», якi отримали поранення (контузiю, травму, калiцтво) або захворювання пiд час участi в АТО (ООС), а також бiйцi добровольцi АТО, якi проходили лiкування в закладах охорони здоров’я вiд початку проведення АТО (ООС), члени їх сiмей: дружина (чоловiк) та дiти бiйця-добровольця АТО вiком до 18 рокiв;
    - особи, якi визнанi членами сiмей загиблих бiйцiв - добровольцiв АТО вiдповiдно до рiшення Львiвської обласної ради вiд 13.09.2016р. №203 «Про визнання бiйцiв-добровольцiв, якi брали участь у захистi територiальної цiлiсностi та державного суверенiтету на сходi України»;
    - батьки, дiти яких загинули в зонi проведення антитерористичної операцiї (операцiї Об’єднаних сил) або внаслiдок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язкiв вiйськової служби або iз захистом Батькiвщини, батьки Героїв Небесної Сотнi та батьки померлих учасникiв АТО (ООС);
    - дружини (чоловiки), якi не одружилися вдруге, чоловiки (дружини) яких загинули в зонi проведення антитерористичної операцiї (операцiї Об’єднаних сил) або внаслiдок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язкiв вiйськової служби або iз захистом Батькiвщини, дружини Героїв Небесної Сотнi та дружини (чоловiки) померлих учасникiв АТО (ООС);
    - дiти, батьки яких загинули в зонi проведення антитерористичної операцiї (операцiї Об’єднаних сил) або внаслiдок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язкiв вiйськової служби або iз захистом Батькiвщини, дiти Героїв Небесної Сотнi та дiти померлих учасникiв АТО (ООС).
     Крiм того, розмiр компенсацiї вартостi послуг сiмейного вiдпочинку становить не бiльше 1500 грн (проти 1200 грн) з розрахунку на одну особу за весь перiод, яка перераховується закладам вiдпочинку за наданi послуги.
     Одержувачi послуг самостiйно обирають заклад на територiї Львiвської областi та оплачують проїзд до мiсця призначення в обидвi сторони. У разi надання обраним закладом послуг, вартiсть яких перевищує розмiр компенсацiї, одержувачi послуг здiйснюють доплату вартостi за рахунок власних коштiв.
     Одержувач послуг, орган соцiального захисту, укладають iз обраним одержувачем послуг закладом тристороннiй договiр про компенсацiю вартостi наданих послуг з органiзацiї сiмейного вiдпочинку. Останнiй день перiоду перебування одержувача послуг у закладi – 10 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду iз закладу.
     Для отримання послуг iз сiмейного вiдпочинку необхiдно подати до управлiння працi та соцiального захисту населення, за мiсцем реєстрацiї або за мiсцем фактичного проживання, письмову заяву з вiдповiдним пакетом документiв.
     Перелiк закладiв вiдпочинку на територiї Львiвської областi (Додаток 1)
     За бiльш детальною iнформацiєю необхiдно звертатись до управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, каб.309 тел.(03249) 4 10 65.


    Соцiальна пiдтримка учасникiв АТО за кошти обласного бюджету
    Рiшенням Львiвської обласної ради вiд 05.12.2017р.№552 «Про затвердження комплексної програми соцiальної пiдтримки у Львiвськiй областi учасникiв АТО та їхнiх родин, бiйцiв-добровольцiв АТО, а також родин Героїв Небесної Сотнi на 2018-2020 роки» затверджено Перелiк завдань i заходiв iз соцiальної пiдтримки учасникiв АТО та їхнiх родин , а саме:
    1.Надання та виплата одноразової адресної допомоги родинам, родичi яких загинули пiд час проведення антитерористичної операцiї. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 27.04.2018р №368/0/5-18, додається.
    2.Надання та виплата одноразової адресної грошової допомоги демобiлiзованим воїнам , якi повертаються з АТО, i звiльненим особам, безпосереднiм учасникам АТО, якi захищали суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 25.04.2018р №353/0/5-18, додається.
    3.Призначення i виплата соцiальних виплат дiтям, пасинкам, падчеркам вiйськовослужбовцiв, добровольцiв, волонтерiв, якi загинули пiд час участi в антитерористичнiй операцiї або померли внаслiдок поранення , контузiї чи калiцтва , отриманих у зонi АТО, та Героїв Небесної Сотнi. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 25.04.2018р №354/0/5-18, додається.
    4.Вiдшкодування витрат, пов’язаних iз наданням пiльг на житлово-комунальнi послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку родинам Героїв Небесної Сотнi. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 05.03.2018р №186/0/5-18, додається.
    5.Надання i виплата одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних знакiв на могилах загиблих пiд час АТО та Героїв Небесної Сотнi. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 03.05.2018р №395/0/5-18, додається.
    6. Надання адресної допомоги на реабiлiтацiю iнвалiдiв вiйни I, II, III груп з числа осiб, якi брали участь в антитерористичнiй операцiї та Революцiї Гiдностi. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 06.06.2018р №553/0/5-18, додається.
    7. Компенсацiя вартостi наданих послуг з органiзацiї сiмейного вiдпочинку поранених учасникiв антитерористичної операцiї (у тому числi поранених бiйцiв-добровольцiв АТО), батькiв загиблих учасникiв АТО. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 05.07.2018р №668/0/5-18, додається.
    8.Надання грошової допомоги внутрiшньо перемiщеним особам- учасникам АТО на вирiшення матерiально-побутових проблем. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 19.03.2018р №217/0/5-18, додається.
    9.Придбання житла учасникам антитерористичної операцiї та родинам Героїв Небесної Сотнi на умовах спiвфiнансування. Порядок придбання житла затверджено в Додатку №4 Рiшення Львiвської обласної ради вiд 05.12.2017р №552 , додається.
    10.Призначення i виплата адресної грошової допомоги батькам Героїв Небесної Сотнi. Умови надання затверджено Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 28.03.2018р №248/0/5-18, додається.


    Допомога на реабiлiтацiю iнвалiдам з числа АТО

    Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 21.07.2017р. № 659/0/5-17, затверджено Порядок надання адресної допомоги на реабiлiтацiю iнвалiдiв вiйни I,II,III груп з числа вiйськовослужбовцiв, якi брами участь в АТО.
    Допомога надається та виплачується iнвалiдам вiйни з числа вiйськовослужбовцiв, якi брали участь в АТО та зареєстрованi/фактично проживають у Львiвськiй областi (особам з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї допомога призначається за мiсцем фактичного проживання), за умови вiдсутностi коштiв для надання грошової компенсацiї чи iнших виплат на реабiлiтацiю або санаторно-курортне лiкування у бюджетах мiст, районiв та об’єднаних територiальних громад областi.
    Допомога надається один раз на рiк на одну особу на реабiлiтацiю для оплати вартостi медичної та/або фiзичної реабiлiтацiї у розмiрах:
    - iнвалiдам вiйни I групи - 25 000 гривень;
    - iнвалiдам вiйни II групи - 15 000 гривень;
    - iнвалiдам вiйни III групи - 10 000 гривень.
    Пiдставою для отримання допомоги одержувачами, якi звернулися вперше, є:
    - заява за формою, що додається ;
    - копiя посвiдчення «Iнвалiд вiйни»;
    - копiя документа, який пiдтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї у районах її проведення;
    - копiя iндивiдуальної програми реабiлiтацiї, виданої медико-соцiальною експертною комiсiєю iз зазначенням необхiдностi отримання реабiлiтацiйних послуг (у разi необхiдностi забезпечення медичною та/або фiзичною реабiлiтацiєю); - медична довiдка лiкувальної установи за формою № 070/о для одержання путiвки на санаторно-курортне лiкування (у разi необхiдностi забезпечення санаторно-курортним лiкуванням);
    - копiї сторiнок паспорта одержувача допомоги, на яких зазначено його прiзвище, iм’я, по батьковi та мiсце реєстрацiї;
    - копiя реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (крiм фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв);
    - номер особового банкiвського рахунку.
    За наданням допомоги звертатися в управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою вул..Сокальська,1, м.Червоноград ( 4 поверх, каб.№ 404, контактний телефон № 4-65-93 ).
    У разi виникнення обставин, що можуть вплинути на надання допомоги (змiна мiсця проживання, банкiвських реквiзитiв тощо), одержувач повiдомляє орган соцiального захисту.
    Додаток6 1 арк.- зразок заяви

    Алгоритм спрямування учасників АТО з відомчих госпіталів на реабілітацію в госпіталі для ветеранів війни

  На виконання Указу Президента України від 14 листопада 2014 року № 880/2014 «Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року», доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24.11.2014 р. № 42513/1/1-14 щодо виконання пункту 9 Протокольного рішення Адміністрації Президента України стосовно соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції на Сході України та протезування осіб, постраждалих під час АТО, проводиться реабілітація учасників АТО в госпіталях ветеранів війни.
Проведення реабілітаційних заходів учасникам АТО здійснюється з метою:
  - скорочення термінів відновлення пошкодженого здоров’я;
  - соціальної адаптації;
  - повернення пацієнтів в суспільство.
    1. Загальні положення
В Україні ефективно функціонує мережа госпіталів ветеранів війни. В госпіталях створена сучасна лікувальна та матеріально-технічна база, яка налічує 8,5 тис. ліжок в усіх регіонах України. Госпіталі повністю укомплектовані кваліфікованими кадрами, що мають достатній досвід роботи з реабілітації учасників бойових дій.
Діяльність госпіталів визначена Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Частину першу статті 6 зазначеного Закону доповнено пунктом 19, у якому зазначено, що до осіб, які належать до учасників бойових дій, відносяться також: військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.
     2. Види реабілітації в госпіталях ветеранів війни
В госпіталях для ветеранів проводиться фізична, медична, психолого-психіатрична, елементи соціально-побутової реабілітації, підготовка до протезування.
    І. Медична реабілітація містить послуги з:
    1. Відновної терапії:
  - фізіотерапії;
  - механотерапії;
   - рефлексотерапії;
  - бальнеотерапії;
  - медикаментозного лікування;
  - нетрадиційних методів лікування;
  - інше.
    2. Відновної хірургії (у разі необхідності із залученням спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України):
  - реконструктивної хірургії;
  - пластичної хірургії;
  - інше.
    3. Стоматологічного протезування.
    4. Підготовки до протезування, ортезування.
    ІІ. Фізична реабілітація містить послуги з:
  - ерготерапії (працею);
  - кінезотерапії (рухом);
  - ЛФК;
  - масажу.
    ІІІ. Психолого-психіатрична реабілітація містить послуги з:
  - консультування;
  - психологічної діагностики;
  - психологічної корекції;
  - психотерапії;
  - психіатричної допомоги, у тому числі медикаментозної.
    ІV. Соціально-побутова реабілітація проводиться в межах можливостей лікувального закладу з елементами: розвитку навичок самообслуговування, пересування, орієнтування, спілкування, користування інформацією (у разі необхідності із залученням фахівців із соціальної реабілітації Міністерства соціальної політики України).
  Проведення зазначених заходів спрямоване на:
  - розвиток медико-соціальної реабілітації постраждалих від бойових дій в сучасних умовах;
  - виконання індивідуальних програм реабілітації для учасників АТО;
  - покращення контролю за здійсненням реабілітації учасниками АТО;
  - раціональне використання кадрових і матеріальних ресурсів госпіталів ветеранів війни, їх спеціалізації та розширення відповідно до потреб часу;
  - залучення до реабілітаційного процесу спеціалістів інших закладів різного підпорядкування у разі необхідності;
  - створення сучасної інформаційно-аналітичної бази по контингенту пацієнтів-учасників АТО, їх потреб в реабілітації та її результатів.
    Порядок направлення учасників АТО на реабілітацію в госпіталях ветеранів війни
  В госпіталь для ветеранів війни можуть бути скеровані:
  1. Учасники АТО – пацієнти відомчих госпіталів за рішенням військово-лікарської комісії відповідно до стану здоров’я з обов’язковим оформленням таких документів:
  - направлення за підписом начальника госпіталю;
  - виписний (перевідний) епікриз;
  - довідки військово-лікарської комісії;
  - посвідчення особи військовослужбовця.
  2. Учасники АТО, які продовжують службу в армії, МВС, СБУ тощо, можуть бути спрямовані на лікування та реабілітацію в госпіталь ветеранів війни виключно за направленням відомчого госпіталю при наявності вищезазначених документів.
  3. Учасники АТО – військовослужбовці, виписані з відомчого госпіталю і визнані непридатними до військової служби до отримання статусу учасника бойових, мають право бути госпіталізованими у госпіталі ветеранів війни за направленням військового комісара за місцем призову на підставі виписного епікризу із військового госпіталю, довідки військово-лікарської комісії, посвідчення особи військовослужбовця, довідки, що підтверджує участь в АТО.
  4. Учасники АТО – військовослужбовці у період відпустки в разі погіршення стану здоров’я звертаються в територіальний відомчий госпіталь (підстава – довідка про стан здоров’я з медичного закладу загальної мережі та направлення військового комісара за місцем призову), в якому вирішується подальший маршрут лікування і реабілітації.
  5. Учасники АТО, які отримали посвідчення учасника бойових дій в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, мають право самостійно звернутися в госпіталь для ветеранів війни з метою проходження лікування і реабілітації. При цьому направлення відомчого госпіталю або направлення військового комісара не оформляється.
  Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни та Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів „Лісова поляна” проводять реабілітацію пацієнтів – учасників АТО за направленнями відомчих госпіталів та обласних госпіталів ветеранів війни.
  Термін реабілітації у госпіталі ветеранів війни визначається військово-лікарською комісією відомчого госпіталю чи лікарсько-консультативною комісією госпіталю ветеранів війни. Після його закінчення пацієнт – учасник АТО – військовослужбовець знову направляється у відомчий госпіталь, де військово-лікарська комісія приймає рішення щодо подальшого лікування і реабілітації.

Пам'ятка демобілізованим учасникам АТО від Державної служби зайнятості

Інформаційна карта щодо процедури взяття на квартирний (кооперативний) облік

    Забезпечення житлом інвалідів І-ІІ груп з числа учасників АТО та членів загиблих (померлих) учасників АТО
  За бюджетною програмою 2511120 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов” на 2016 рік передбачені видатки в сумі 299 970,0 тис. гривень.
  Мінсоцполітики узагальнює інформацію, що надходить від обласних державних адміністрацій, КМДА, Міноборони, МВС, СБУ, ДСНС, Адміністрації Держприкордонслужби, Управління державної охорони, ДПтС, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держспецзв’язку, ДКА, Держспецтрансслужби, стосовно потреби у коштах для закупівлі житла сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І–ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік.

    ДОРОЖНЯ КАРТА щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції
  Механізм забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200.
  Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
  22 лютого 2006 р. № 187, та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446.
  Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад (далі - органи соціального захисту населення) забезпечують осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості та в міру надходження путівок:
  1) учасників бойових дій - щороку строком на 18-21 день;
  2) інвалідів війни - позачергово щороку строком на 18-21 день;
  3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - відповідно до медичних рекомендацій, з них:
  I та II груп - до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;
  III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день.
  У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.
    Куди звертатися:
  до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).
  Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
  Таким документом може бути один із нижчезазначених (оригінал або його копія):
  наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення керівництвом антитерористичної операції особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
  довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
  рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
  довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
  витяг із протоколу засідання центральної військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).
     У разі неможливості учасника АТО надати один із вказаних документів, структурний підрозділ соціального захисту населення може надіслати до Служби запит, до якого додає список осіб даного регіону за формою (додається), для отримання інформації з Єдиного державного реєстру учасників АТО щодо встановлення таким особам статусу учасника бойових дій.
    Під час подання копій посвідчень, передбачених абзацом першим пункту 5 Порядку, особи надають їх оригінали для огляду.

    Дорожня карта учасникам антитерористичної операції для вирішення деяких питань соціального захисту, зокрема забезпечення соціальною та професійною адаптацією.
  З моменту набуття статусу ветерана війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації.
    Соціальна та професійна адаптація це:
   - курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
  - професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок.
  Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
  Бійцю запропонують заповнити заяву.
  До заяви необхідно додати такі документи:
  • копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
  • копія 1 із документів, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
    Таким документом можуть бути:
– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
– рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
– довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
– витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).
– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
– рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
    До уваги бійця:
  Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється від 20 до 500 годин.
Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.
Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.
  Фінансування зазначених послуг розпочато з січня 2016 року.
  Наразі формують групи і пропонують широкий спектр навчальних закладів.
  Також боєць має можливість пройти професійне навчання у навчальному закладі, який ним обрано самостійно.
  Інформаціїно-консультативні послуги можна отримати за номером телефону:
  044-281 08 31 або електронною адресою: vpr2014@ukr.net; vpr@dsvv.gov.ua
  Контактна особа Грицунь Наталія Валеріїівна.

КОНТАКТНІ ДАНІ працівників відділу забезпечення санаторно-курортним лікуванням та засобами реабілітації Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
ДОРОЖНЯ КАРТА щодо забезпечення учасника АТО технічними та іншими засобами реабілітації в Україні.
ДОРОЖНЯ КАРТА щодо протезування (ортезування) учасника АТО виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні
Фонд соціального захисту інвалідів завжди готовий допомогти особам з інвалідністю пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію
Адреси регіональних відділень Фонду соціального захисту інвалідів
Фонд соціального захисту інвалідів завжди готовий допомогти учасникам АТО з інвалідністю
Програма з перепідготовки військовослужбовців в рамках співробітництва НАТО - Україна 2015-2017
Інформація про оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО
Пiдтримуємо пiдприємницьку iнiцiативу учасникiв АТО
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПОВІДОМЛЯЄ...

     ПСИХОЛОГIЧНА РЕАБIЛIТАЦIЯ УЧАСНИКIВ АТО ТА ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКIВ РЕВОЛЮЦIЇ ГIДНОСТI
     На виконання Порядку проведення психологiчної реабiлiтацiї постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, учасникiв антитерористичної операцiї та осiб, якi здiйснювали заходи iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, затвердженого ПКМУ вiд 27.12.2017 року №1057, для надання послуг iз психологiчної реабiлiтацiї визначено наступнi установи:
     ДП «ПIВДЕНЬ-КУРОРТ-СЕРВIС» НА БАЗI САНАТОРIЮ «ОРIЗОНТ»
     Санаторiй «Орiзонт» - розташований в центрi курорту смт. Сергiївка (вул. Гагарiна, 1а), Одеської обл. Територiя санаторiю включає в себе парк, поле для мiнi-футболу, двi волейбольнi та баскетбольний майданчики та автостоянку. До послуг вiдпочиваючих: кiно-концертний зал, комп’ютерний клуб, бiблiотека, перукарня, косметичний кабiнет. Розмiщення в 2,3,4-мiсних кiмнатах з усiма зручностями. Наявнiсть безкоштовного безпровiдного доступу до мережi Wi-Fi.
     В санаторiї є обладнана в сучасному стилi їдальня з роздiльними кабiнками. Харчування вiдпочиваючих 5-ти разове, науково збалансоване, в нього входить i дiєтичне харчування.
     Послуги з психологiчної реабiлiтацiї передбачають: психологiчну просвiту; iндивiдуальне консультування; психологiчну дiагностику; пiдбiр методик психологiчної реабiлiтацiї; психологiчну допомогу (терапiя); групову терапiю; психологiчну корекцiю та проектування майбутнього; профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини.
     Комплекс корекцiйних заходiв запропонований психологами ДП «Пiвдень-Курорт Сервiс» включає в себе: комплексне психодiагностичне обстеження, спрямоване на виявлення осiб з глибокими особистiсними порушеннями, комплексом поведiнкових розладiв, суїцидальними тенденцiями, що входять до групи пiдвищеного ризику.
     Водночас з програмою комплексного психодiагностичного обстеження та проведення психокорекцiйних заходiв з вiйськовослужбовцями, виведеними з мiсць бойових дiй, план психологiчної реабiлiтацiї учасникiв АТО передбачає участь бiйцiв у культмасових заходах санаторiю, поїздки на екскурсiї.
     ТОВ САНАТОРIЙ «ТОКАРI
     Санаторiй розташований у селi Токарi (вул. Санаторна, 96), Сумської областi, у сосновому лiсi на березi рiчки Псел. Заклад пропонує цiлий комплекс методик, iнструментiв, прийомiв та заходiв з психологiчної реабiлiтацiї. Розмiщення у 2-мiсних номерах з усiма комунальними зручностями. В кожному номерi є телевiзор та холодильник. Пропонується чотириразове харчування. За необхiдностi, в особливих випадках, призначається iндивiдуальне харчування.
     Послуги з психологiчної реабiлiтацiї в зазначеному санаторiї передбачають iндивiдуальне консультування, психологiчну дiагностику, пiдбiр методiв психологiчної реабiлiтацiї, психологiчну допомогу (терапiю), профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини, психологiчна корекцiя та проектування майбутнього, тощо.
     Також створенi всi умови для органiзацiї дозвiлля, проводяться вечори вiдпочинку, органiзовуються виїзнi автобуснi екскурсiї тощо. На територiї санаторiю функцiонує тренажерний зал, реабiлiтацiйне вiддiлення в якому розмiщений комплексний басейн, спортивна зала для проведення занять лiкувальної фiзкультури, столом для настiльного тенiсу. Також наявний спортивний майданчик, який обладнаний для занять на свiжому повiтрi, волейбольна та баскетбольна площадки, футбольне поле.
     Санаторний заклад визначає види послуг iз психологiчної реабiлiтацiї з урахуванням iндивiдуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами психологiчної дiагностики, проведеної фахiвцем або фахiвцями, в разi потреби. Заняття з психологами складають не менше 40 годин рiвномiрно протягом 18 календарних днiв, та не бiльше 180 хвилин на день. Психологiчна дiагностика проводиться у вiдповiдностi до стандарту та протоколiв її проведення, що затверджуються Мiнсоцполiтики.
     ТОВ КОМПЛЕКС ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ «IРБIС»
     ТОВ КОВ «Iрбiс» - знаходиться в чудовому парку з вiчнозеленими рослинами, на вiдстанi 300 м вiд берега Джарилгацької затоки Чорного моря м. Скадовськ (вул. Поповича,1) Херсонської обл. На територiї розташованi два басейни (дитячий i дорослий), затишний парк, гойдалки. До послуг вiдпочиваючих: соляна кiмната, спортивна зала, настiльний тенiс, волейболне поле, вечори вiдпочинку та дискотеки з живою музикою, доступ до мережi Wi-Fi.
     Розмiщення в напiвлюкс номерах на 2-х,3-х,4-х,чол. На блоцi (на двi кiмнати) є умивальник з холодною, гарячою водою, душ, санвузол. Номер укомплектований необхiдними меблями, холодильник, телевiзор. В кожному номерi є балкон, та кондицiонер.
     В санаторiї є їдальня, яка забезпечує повноцiнне 3-х разове харчування.
     Послуги з психологiчної реабiлiтацiї передбачають: психологiчну просвiту; iндивiдуальне консультування; психологiчну дiагностику; пiдбiр методик психологiчної реабiлiтацiї; психологiчну допомогу (терапiя); групову терапiю; психологiчну корекцiю та проектування майбутнього; профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини.
     Водночас з програмою комплексного психодiагностичного обстеження та проведення психокорекцiйних заходiв з вiйськовослужбовцями, виведеними з мiсць бойових дiй, план психологiчної реабiлiтацiї учасникiв АТО передбачає участь бiйцiв у культмасових заходах санаторiю, поїздки на екскурсiї.
     ФIЛIЯ «КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ «ВЕЛИКИЙ ЛУГ» ПРАТ «ПРИАЗОВКУРОРТ»
     Фiлiя «Клiнiчний санаторiй «Великий Луг» Приватного акцiонерного товариства «Приазовкурорт» - реабiлiтацiйний заклад цiлорiчного функцiонування. Санаторiй розташований на одному з найкрасивiших мiсць козацького краю, на березi рiчки Днiпро, в екологiчно чистiй зонi i має унiкальнi природнi фактори.
     Установа забезпечує розмiщення осiб у 2-х мiсних номерах, якi укомплектованi достатнiми для комфортного проживання меблями. Кожен номер забезпечений санвузлом. У спальному корпусi в наявностi є пiдключення до мережi Wi-Fi.
     Щоденне 3-х разове повноцiнне харчування, яке являється калорiйним та повною мiрою забезпечує органiзму норми харчових речовин та енергiї.
     Послуги з психологiчної реабiлiтацiї передбачають: психологiчну просвiту iндивiдуальне консультування, психологiчну дiагностику, пiдбiр методик психологiчної реабiлiтацiї, психологiчну допомогу (терапiя), групову терапiю, психологiчну корекцiю та проектування майбутнього, профiлактику та запобiгання кризовим явищам психологiчного стану людини.
     Комплекс корекцiйних заходiв запропонований психологами Фiлiї «Клiнiчний санаторiй «Великий Луг» ПрАТ «Приазовкурорт» включає в себе: комплексне психодiагностичне обстеження, спрямоване на виявлення осiб з глибокими особистими порушеннями, комплексом поведiнкових розладiв, суїцидальними тенденцiями, що входять до групи пiдвищеного ризику. На пiдставi отриманих результатiв вживається комплекс корекцiйних заходiв, спрямованих на консультування, що носить рекомендацiйний характер, базується на спiльному виявленнi причин та недолiкiв iснуючих станiв. Консультування здiйснюється в iндивiдуальнiй формi та у формi групової терапiї, сеансiв релаксацiї, тренiнгових форм роботи, освiтянських лекцiй, а також таких форм реабiлiтацiї, як фiзiологiчнi (глибокий сон, вiдпочинок, тощо), аутогеннi (аутотренiнг, саморегуляцiя, медитацiя), медикаментознi та психотерапевтичнi.
     У санаторiї створенi всi умови для органiзацiї дозвiлля, участь у культмасових заходах, безкоштовне вiдвiдування кiнозалу та iн.
    Для отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї учасник АТО, постраждалий учасник Революцiї Гiдностi подає до управлiння працi та соцiального захисту населення:
     - заяву;
     - копiю пiльгового посвiдчення;
     - копiю документа, що пiдтверджує безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї або забезпеченнi її проведення з безпосереднiм перебуванням в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення.
     При поданнi копiй вищезазначених документiв пред’являються їх оригiнали.
     За бiльш детальною iнформацiєю стосовно отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї необхiдно звертатись до Управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград, вул. Сокальська,1 ,каб.309, тел.(03249) 4-10-65.
     Начальник управлiння I. I. Шмирко

    Центри психологiчної пiдтримки учасникiв АТО, вiдкритi за участi Психологiчної Кризової Служби


    Фахiвцi Кризової психологiчної служби м.Львова надають консультативну психотерапевтичну допомогу демобiлiзованим вiйськовим та їх родинам для полегшення повернення у мирне життя.
    У разi необхiдностi, можливе консультування та надання допомоги медикаментозно. Отримати послугу можна, попередньо зателефонувавши, за номером (067) 314 68 95.

    Медико-психологiчна реабiлiтацiя постраждалих в зонi АТО
    За iнформацiєю Департаменту соцiального захисту населення Львiвської облдержадмiнiстрацiї доводимо до вiдома, що на базi Клiнiки ДУ «Iнститут медицини працi НАМН» згiдно Угоди про спiвробiтництво мiж Мiнiстерством оборони, Прикордонною службою, СБ України та Iнститутами Академiї медичних наук України в жовтнi 2014р. створено Центр медико-психологiчної реабiлiтацiї постраждалих в зонi АТО, задля чого з лiжкового фонду Клiнiки видiлено 40 лiжок.
    Патологiя, з якою пацiєнти спрямовуються до Центру це – стани пiсля гострої реакцiї на стрес з рiзноманiтними синдромами: iнсомнiчним, антенодепресивним, тривожно-депресивним, тощо; посттравматичний стресовий розлад, проявами якого є часткова або повна соцiальна дезадаптацiя, нестiйкiсть психiки (розгубленiсть, негативiзм, суїцидальнi думки, нервовi зриви, прояви жорстокостi), втома, апатiя, порушення сну, пам’ятi, шлунково-кишковi, урологiчнi та сексуальнi розлади, професiйнi та сексуальнi конфлiкти; стани пiсля закритих черепно-мозкових травм: струс головного мозку, акубаротравми, мiнно-вибуховi травми, тощо.
    В центрi надається високоспецiалiзована медична допомога фахiвцями вищої та першої категорiї, докторами та кандидатами медичних наук за спецiальностями: неврологiя, терапiя, психотерапiя, медична психологiя, дерматологiя, офтальмологiя, отоларингологiя, стоматологiя, алергологiя, пульмонологiя, кардiологiя. Широко долучається консультативна допомога iнших установ системи НАМН.
    Вже понад рiк Центр долучає до роботи з бiйцями спецiалiстiв з канiстерапiї (лiкування за допомогою собак).
    Допомога з психологiчної реабiлiтацiї в Центрi також надається членам родин учасникiв АТО (батькам, дружинам), а також волонтерам.
    Для того, щоб потрапити до Центру на реабiлiтацiйний курс необхiдно мати:
     - посвiдчення учасника бойових дiй;
     - направлення до Центру: дiйсним вiйськовослужбовцям – вiд керiвництва або медичного вiддiлу вiйськового пiдроздiлу, демобiлiзованим, членам родин, волонтерам
     – вiд лiкаря за мiсцем проживання або реєстрацiї.
    Центр знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел..(044) 289 65 30, координатор Центру Вознiцина Ксенiя, тел.. 050 325 8266.
    З координатором Центру в телефонному режимi з’ясовано, що послуги з проживання (21 день), харчування, реабiлiтацiї безкоштовнi. Реабiлiтацiя проводиться пiсля попереднього узгодження термiну заїзду, в т.ч. щодо кiлькостi осiб (якщо з дружиною, чоловiком) за контактним телефоном координатора з обов’язковим скеруванням з медичної установи.

    Допомога учасникам АТО та дiтям загиблих учасникiв АТО:
    На виконання обласних програм по соцiальному захисту демобiлiзованих воїнiв АТО та сiмей загиблих воїнiв в АТО, управлiнням працi та соцiального захисту населення проводиться прийом документiв на виплату одноразової адресної грошової допомоги демобiлiзованим воїнам, якi повернулися з АТО та надання щомiсячної грошової допомоги дiтям вiйськовослужбовцiв, якi загинули пiд час участi в антитерористичнiй операцiї .
   Детальнiшу iнформацiю можна отримати в управлiннi працi та соцiального захисту населення за адресою: м.Червоноград, вул.Сокальська,1, 4-поверх, каб.404. чи за т.4-65-93

    Пам'ятки щодо надання соціальної підтримки сім'ям учасників АТО:
    Пам'ятка 1, детальніше
    Пам'ятка 2. (2.1), детальніше
                          (2.2), детальніше
    Пам'ятка 3. ( 3.1), детальніше
                          (3.2), детальніше
    Пам'ятка 4, детальніше


    Деякi питання соцiального захисту постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi:
    24 лютого 2018р. набули чинностi змiни до Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» щодо надання статусу постраждалого учасника Революцiї Гiдностi.
    Порядок надання статусу постраждалого учасника Революцiї Гiдностi та Порядок видачi посвiдчення «Постраждалий учасник Революцiї Гiдностi» затвердженi постановою КМУ вiд 28.02.2018р. № 119.
    Зазначеними нормативними документами передбачено, що такий статус надається особам, якi включенi до перелiку осiб (затвердженому МОЗ), якi пiд час участi в масових акцiях громадського протесту отримали тiлеснi ушкодження (тяжкi, середньої важкостi, легкi), але такi ушкодження не призвели до iнвалiдностi, та звернулися за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013р. по 30 квiтня 2014р.
    Для надання такого статусу, особи звертаються до органiв соцiального захисту населення за зареєстрованим мiсцем проживання або мiсцем перебування. До заяви додається копiя документа, що посвiдчує особу ( з пред’явленням оригiналу).
    Постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi в перiод до видачi вiдповiдного посвiдчення пiльги та iншi соцiальнi гарантiї, передбаченi ст.12 ЗУ «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», надаються на пiдставi довiдки, виданої управлiнням працi та соцiального захисту населення.
    Особам, якi мають право на одночасне отримання посвiдчення «учасник бойових дiй», «особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни», «учасник вiйни» та «постраждалий учасник Революцiї Гiдностi», видається лише одне посвiдчення за їх вибором.
    Контактний телефон для довiдок – 4-10-65

    Щодо встановлення причинного зв’язку:
    Для визначення права на статус члена сiм'ї загиблого (померлого) вiдповiдно до ст.10 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» одним iз документiв є заключення ВЛК (судово-медичний висновок, iншi) про причинний зв'язок захворювання, травми, поранення, контузiї, калiцтва з проходженням вiйськової служби, iз захистом Батькiвщини (участю в АТО).
    Доводимо до вiдома перелiк документiв, необхiдний для встановлення причинного зв’язку, доведений ДСЗН ЛОДА (лист вiд 30.08.18р. №04-6726), текст в електронному варiантi.
    Додаток: текст в електронному варiантi

    Протезування виробами пiдвищеної функцiональностi:
    Забезпечення громадян, з числа учасникiв АТО, якi втратили функцiональнi можливостi кiнцiвки або кiнцiвок, виробами пiдвищеної функцiональностi за новiтнiми технологiями та технологiями виготовлення, якi вiдсутнi в Українi, передбачено Порядком протезування та ортезування виробами пiдвищеної функцiональностi за новiтнiми технологiями та технологiями виготовлення, якi вiдсутнi в Українi, окремих категорiй громадян, якi брали участь в антитерористичнiй операцiї та/або забезпеченнi її проведення i втратили функцiональнi можливостi кiнцiвки або кiнцiвок, затвердженого ПКМУ вiд 01.10.2014р. №518 (далi-Порядок).
    Вiдповiдно до Порядку, медичнi показання до протезування та/або ортезування визначаються згiдно з функцiональними можливостями особи та на пiдставi перелiку дiагнозiв вiдповiдно до квалiфiкацiйних шифрiв технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї, що затверджується Мiнсоцполiтики разом з МОЗ.
    Первинне протезування учасника АТО, який втратив функцiональнi можливостi кiнцiвок, здiйснюється вiтчизняним протезно-ортопедичним пiдприємством на строк, необхiдний для формування кукси (вiд одного до дванадцяти мiсяцiв), вiдповiдно до ПКМУ вiд 05.04.12р. №321. Перелiк протезно-ортопедичних пiдприємств, що забезпечують такими виробами розмiщено на сайтi Мiнсоцполiтики (https://www.msp.gov.ua/news/10513.html).
    При необхiдностi виготовлення виробiв пiдвищеної функцiональностi, за зверненням особи, пiдприємство подає документи щодо протезування та/або ортезування виробами пiдвищеної функцiональностi за новiтнiми технологiями на розгляд експертнiй групi, утворенiй при Фондi соцiального захисту iнвалiдiв.
    Контактний телефон УПСЗН: (03249) 4 78 19
До вiдома громадян, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї
     Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 01.10.2014 р. № 509 (зi змiнами ) затвердив Порядок оформлення i видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї.
     На виконання даної постанови управлiнням працi та соцiального захисту населення перемiщеним особам видаються довiдки про взяття на облiк, яка дiє безстроково.
     Для отримання довiдки перемiщена особа повинна звернутися до управлiння працi та соцiального захисту населення ( надалi-управлiння ) за адресою : м.Червоноград, вул. Сокальська,1, каб. 311, тел. 4-10-70
          Години прийому:
     понедiлок - четвер з 8:00 до 17:15
     п'ятниця з 8:00 до 16:00
     обiдня перерва з 12:00 до 13:00
     вихiдний: субота, недiля
     У разi змiни мiсця проживання або змiн у складi сiм'ї у зв'язку з народженням дитини (або iншими обставинами) перемiщена особа звертається за виданням нової довiдки, а ранiше видана йому довiдка вилучається, про що вносяться вiдповiднi змiни до Єдиної iнформацiйної бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб. У випадку втрати або псування довiдки, замiсть неї безоплатно видається дублiкат на пiдставi поданої заяви.
     Внутрiшньо перемiщена особа зобов’язана :
     - повiдомляти про змiну мiсця проживання структурний пiдроздiл соцiального захисту населення за новим мiсцем проживання протягом 10 днiв з дня прибуття до нового мiсця проживання.
     У разi добровiльного повернення до покинутого постiйного мiсця проживання внутрiшньо перемiщена особа зобов’язана повiдомити про це структурний пiдроздiл соцiального захисту населення за мiсцем отримання довiдки не пiзнiше як за три днi до дня вiд’їзду.
     - у разi виявлення подання внутрiшньо перемiщеною особою завiдомо неправдивих вiдомостей для отримання довiдки про взяття на облiк вiдшкодувати фактичнi витрати, понесенi за рахунок державного та мiсцевих бюджетiв у результатi реалiзацiї прав передбачених Законом України “Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб”.
     Перемiщеним особам передбачено надання щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг вiдповiдно до постанови КМУ вiд 01.10.2014 р. № 505.
     Призначення та виплата вказаної допомоги здiйснюється управлiнням за фактичним мiсцем проживання (перебування) перемiщених осiб з дня звернення.
     Допомога надається у таких розмiрах:
     - для непрацездатних осiб (пенсiонери, дiти) - 884 гривнi на одну особу (члена сiм'ї);
     - для iнвалiдiв - 1130 грн. (прожитковий мiнiмум для осiб, якi втратили працездатнiсть);
     - для працездатних осiб - 442 гривнi на одну особу (члена сiм'ї).
     Загальна сума допомоги на сiм'ю розраховується як сума розмiрiв допомоги на кожного члена сiм'ї та не може перевищувати 2 400 гривень. ”
     Телефон гарячої лiнiї : 2-50-15.
Допомога особам, переміщеним з території АТО
    ПКМ України вiд 01.10.14 р. № 535 визначено Порядок використання коштiв, що надiйшли в нацiональнiй та iноземнiй валютi Мiнсоцполiтики вiд фiзичних та юридичних осiб, резидентiв i нерезидентiв як благодiйнi внески, гранти та дарунки для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України або району проведення АТО, перебувають у складних життєвих обставинах, що спричиненi соцiальним становищем, внаслiдок яких особа частково або повнiстю не має (не набула або втратила) здатнiсть чи можливiсть самостiйно пiклуватися про особисте (сiмейне) життя та братии участь у суспiльному життi.
    З метою реалiзацiї Постанови, Мiнсоцполiтики вiдкрито рахунки для зарахування коштiв вiд фiзичних та юридичних осiб
    1. Для зарахування коштiв в нацiональнiй валютi (гривнi):
    Мiнiстерство соцiальної полiтики України ЄДРПОУ - 37567866
    рах. 31252301178737 в Державнiй казначейськiй службi України, м. Київ МФО 820172
    2. Для зарахування коштiв в євро та доларах США:
    Мiнiстерство соцiальної полiтики України ЄДРПОУ - 37567866
    рах. 25302020054709 в АТ "Укрексiмбанк" м. Київа МФО 322313
    (реквiзити доведено листом ДСЗН ЛОДА)
    Просимо небайдужих людей долучитися до благодiйної акцiї.

    Комiсiєю при Мiнсоцполiтики визначено категорiї осiб та розмiри одноразової грошової допомоги для проведення виплат, передбачених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд     01.10.2014 №535 "Про затвердження Порядку використання коштiв, що надiйшли вiд фiзичних та юридичних осiб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України або району проведення антитерористичної операцiї", це:
    - сiм'ї загиблих в антитерористичнiй операцiї (АТО) з числа вiйськовослужбовцiв та iнших осiб;
    - сiм'ї внутрiшньо перемiщених осiб;
    - сiм'ї учасникiв АТО, якi отримали тяжкi поранення та потребують тривалого лiкування, в розмiрах:
    - дiтям-сиротам, батьки яких загинули пiд час проведення АТО, та дiтям, батьки яких є полоненими або зниклими безвiсти на одну дитину 1176 гривень;
    - сiм'ям, у яких є дiти - iнвалiди або iнвалiди з дитинства - 1764 гривнi;
    - багатодiтним сiм'ям - 2352 гривнi;
    - сiм'ям, члени яких потребують невiдкладного вартiсного лiкування - 1176 гривень;
    - сiм'ям, у яких є iнвалiди I, II груп - 1176 гривень;
    - сiм'ям, де є вагiтнi жiнки, або один з батькiв здiйснює догляд за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (з числа сiмей загиблих в АТО) - 1764 гривнi.

    Для визначення права вказаним категорiям перемiщених осiб, сiм'ям загиблих в АТО чи тяжкопораненим, необхiдно подати до управлiння працi та соцiального захисту населення (м.Червоноград, вул.Сокальська 1, IV поверх, каб.404) наступнi документи:
    - заяву;
    - копiю документа, що посвiдчує особу (з пред'явленням оригiналу);
    - копiю iдентифiкацiйного коду (з пред'явленням оригiналу);
    - копiї документiв, що пiдтверджують родиннi стосунки (свiдоцтво одруження, свiдоцтва про народження дiтей), з пред'явленням оригiналу;
    - копiю довiдки про взяття на облiк особи, яка перемiщується з тимчасово окупованої територiї (з пред'явленням оригiналу);
    - медичну довiдку про стан здоров'я особи або висновок МСЕК про встановлення iнвалiдностi (у разi необхiдностi);
    - рахунок вiдкритий у банкiвськiй установi.
    Рiшення про доцiльнiсть надання грошової допомоги, її розмiр чи вiдмова у наданнi допомоги приймається на засiданнi мiської комiсiї.
    Контактний телефон 4-65-93

    Соцiальнi виплати внутрiшньо перемiщеним особам
    Призначення (вiдновлення) усiх видiв соцiальної допомоги та компенсацiй, пенсiй, субсидiй та надання соцiальних послуг за рахунок коштiв державного бюджету та фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування проводяться за рiшенням Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi – Комiсiя).
     З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат, засiдання Комiсiї проводяться щотижнево. Так з початку року проведено 39 засiдань, на яких розглянуто 190 справ iз призначення соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi – ВПО), у тому числi 22 пенсiйних. За результатами розгляду заяв прийнятi рiшення:
     - про призначення (вiдновлення) виплат 186 ВПО, з них 21 пенсiонеру;
     - 4 ВПО вiдмовлено ( у т.ч. 1 пенсiонеру) у призначеннi (вiдновленнi) соцiальних виплат, у зв'язку з непiдтвердженням факту проживання за адресою, зазначеною у довiдцi про взяття на облiк як внутрiшньо перемiщених осiб та встановленням факту наявностi житла у власностi на пiдконтрольнiй територiї Українi.
     Контроль за проведенням соцiальних виплат ВПО проводиться шляхом вiдвiдування фактичного мiсця проживання/перебування внутрiшньо перемiщеної особи, про що складається акт обстеження матерiально-побутових умов сiм’ї, для цього створенi:
     - Робоча група управлiння працi та соцiального захисту населення, якою з початку року проведено 214 щодо фактичного мiсця проживання сiмей з числа ВПО;
     - Мiська робоча група для здiйснення контролю за проведенням соцiальних виплат ВПО за мiсцем їх фактичного проживання (перебування), якою з початку року проведено 59 додаткових перевiрок фактичного мiсця проживання ВПО;
     Зобов’язання ВПО, щодо повiдомлення про добровiльне повернення до покинутого мiсця проживання, визначено ст.9 Закону України “Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб”.
     У разi неповiдомлення ВПО про її повернення до покинутого мiсця постiйного проживання, рiшення про скасування дiї довiдки та припинення всiх соцiальних виплат (в т.ч. пенсiй) приймається на пiдставi iнформацiї про тривалу вiдсутнiсть (понад 60 днiв) особи за мiсцем проживання, яка дає обґрунтованi пiдстави вважати, що ВПО повернулась до покинутого мiсця постiйного проживання (ст. 12 вищезазначеного Закону).”
         
Пiльги у 2018 роцi
    У 2020 року пiльги надаються:

    I. Без урахування середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї :
    1.1. Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (ст.12, 13,15 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого для:
     - учасникiв бойових дiй;
     - осiб, якi належать до iнвалiдiв вiйни ( I,II,III групи );
     - членiв сiм’ї померлого ( загиблого ) ветерана вiйни.
     1.2. Закон України “Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист” ( ст.6 ) -з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого:
     - ветеранiв вiйськової служби;
     - ветеранiв органiв внутрiшнiх справ; - ветеранiв державної пожежної служби;
     - ветеранiв податкової мiлiцiї; - ветеранiв служби цивiльного захисту;
     - вдiв ( вдiвцiв ) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної служби, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв служби цивiльного захисту .
     1.3 Закон України “Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей” (ст.12 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку для:
     - осiб, якi належать до iнвалiдiв вiйськової служби;
     - вдiв ( вдiвцiв ) вiйськовослужбовця, її ( його ) дiти;
     - батькiв загиблого вiйськовослужбовця.
     1.4. Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи ” (ст.20, 21 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого для:
     - осiб ( ЧАЕС ) – 1 категорiї,;
     - осiб ( ЧАЕС ) 2 категорiї - лiквiдатори;
     - осiб (ЧАЕС ) – 2 категорiї – потерпiлi;
     - дружин ( чоловiк ) (ЧАЕС ) померлого громадянина 1 та 2 категорiї .
     1.5. Закон України “ Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi ” ( ст.6) - з оплати житлово - комунальних послуг для: - реабiлiтованих осiб по ст.1.

    II. З урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї згiдно порядку затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України , а саме, що визначенi:
    2.1. Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" ( ст.14 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого для:
     - учасникiв вiйни.
     2.2. Закон України "Про соцiальний захист дiтей вiйни"( ст. 5 ) - з оплати комунальних послуг для:
     - дiтей вiйни.
     2.3. Закон України "Про освiту"( ст.57 ) та Закон України "Про культуру"( ст.29 ) - з безплатного користування житлом з опаленням та освiтленням;
     2.4. Закон України "Про охорону дитинства"( ст.13 ) - з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку для:
     - багатодiтних сiмей.
     2.5. Закон України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi"( ст.9 ) - з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, першочергового безплатного забезпечення лiками за рецептами лiкаря, безплатного виготовлення i ремонт зубних протезiв для: - Героїв України; - Героїв Соцiалiстичної працi;
     2.6. Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи":
     - громадянам, iз числа постраждалих, вiднесених до категорiї 3 та дiтям, якi потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи - щодо безплатного придбання лiкiв за рецептами лiкарiв та безплатного позачергового зубопротезування .
     - дружинi ( чоловiку) померлих громадян з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiї 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опiкуну ( на час опiкунства) дiтей померлих громадян - 50-процентної знижки плати за користування житлом, комунальними послугами у межах норм споживання, телефоном.
     Вiдповiдно до Порядку надання пiльг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2015р. № 389, для визначення права на пiльги вищезазначеним категорiям пiльговикiв, пiльга надається за умови , якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу - 2940 грн. ( у 2020 роцi ).
     Управлiнням працi та соцiального захисту населення самостiйно визначається право на пiльгу тiльки для непрацюючих пенсiонерiв.
     Для пiльговикiв, у яких, крiм пенсiї є iншi доходи, право на пiльги визначається при подачi до управлiння працi та соцiального захисту населення декларацiї про доходи сiм’ї пiльговика ( додається в ел. варiантi )та довiдок про доходи пiльговика та членiв сiм’ї ( крiм довiдок про розмiр пенсiї та соцiальної допомоги ) за 6 мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення. У разi вiдсутностi доходiв за цей перiод – документи, що пiдтверджують їх вiдсутнiсть.
     До сукупного доходу сiм’ї пiльговика включаються:
     - пенсiя;
     - заробiтна плата;
     - грошове забезпечення;
     - стипендiя;
     - соцiальнi допомоги ( крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, частини допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається вiдповiдно до законодавства або рiшеннями органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємств, органiзацiй незалежно вiд форми власностi );
     - доходи вiд пiдприємницької дiяльностi;
     - допомога по безробiттю та iншi виплати, що здiйснюються фондами соцiального.
     До членiв сiм’ї пiльговика, при наданнi пiльг, належать особи, на яких згiдно iз вищезазначеними законодавчими актами, поширюються пiльги:
     - дружина ( чоловiк ) ;
     - їхнi неповнолiтнi дiти ( до 18 рокiв );
     - неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи;
     - непрацездатнi батьки ;
     - особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням пiльговика та проживає разом з ним.
     Пiльга призначається на шiсть мiсяцiв з мiсяця подання декларацiї.
     Прийом документiв проводиться за адресою м.Червоноград, вул. Сокальська,1 ( 4-й поверх, каб. 404 ), контактний телефон 4-65-93.
     Додаток: декларацiя про доходи в ел. варiантi.

    Монетизація пільг.
    З 1 жовтня 2019 року стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
     Виплата розрахункової суми пільги у грошовій безготівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору.
     АТ «Ощадбанк» здійснює щомісяця до 18 числа перерахування коштів загальними сумами з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг з наданням реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам, у яких зазначається інформація про перерахування коштів.
     АТ «Ощадбанк » інформує протягом доби пільговика ( після здійснення перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг ) шляхом надсилання йому смс- повідомлення про стан розрахунків за послуги ( у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика ). У смс- повідомлені обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ «Ощадбанк» не отримані реєстри нарахованих сум платежів пільговикам.
     У грошовій готівковій формі пільги нараховуються одержувачам ( за їх зверненням ), кошти перераховуються на зазначений заявником рахунок в установах банку чи АТ «Укрпошта».
     Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.
     За отриманням інформації пільговик звертається:
     * до управління праці та соціального захисту населення - з питань пов’язаних з нарахуванням пільги;
     * до управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг - з питань про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості ( переплати );
     * до АТ «Ощадбанк» - з питань про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг.
     Прийом документів проводиться за адресою м.Червоноград, вул. Сокальська,1 ( 4-й поверх, каб. 404 ), контактний телефон 4-65-93.

    Перелiк категорiй громадян, якi мають право на пiльговий проїзд на мiському автотранспортi загального користування
     1) Закон України “Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту ”:
     - учасник бойових дiй ( п.7 ст 12);
     - iнвалiди вiйни ( п.7 ст. 13) .
     2) Закон України “Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи ”:
     - потерпiлi внаслiдок аварiї на ЧАЕС I категорiї ( п.15 ст. 20 );
     - потерпiлi внаслiдок аварiї на ЧАЕС II категорiї ( п.9 ст. 21 );
     - потерпiлi дiти – iнвалiди (ст.30 ).
     3) Закон України “Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист ” ( п.11 ст.6):
     - ветеран вiйськової служби;
     - ветеран органiв внутрiшнiх справ;
     - ветеран Державної пожежної охорони;
     - ветеран Державної служби спецiального зв’язку;
     - ветеран служби цивiльного захисту;
     - ветеран Державної кримiнально – виконавчої служби;
     - ветеран податкової служби;
     - вдови ( вдiвцi ) померлих ( загиблих ) вищезазначених ветеранiв ( ст.7 ).
     4) Закон України “Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей” ( п.4 ст.14):
     - вiйськовослужбовцi, якi стали iнвалiдами внаслiдок бойових дiй, учасники бойових дiй та прирiвнянi до них особи ;.
     - батьки вiйськовослужбовцiв, якi загинули чи померли або пропали безвiстi пiд час проходження вiйськової служби;
     - вдова ( вдiвець ) вiйськовослужбовця, її ( його ) дiти;
     - дружина ( чоловiк ) вiйськовослужбовця, який пропав безвiсти, її ( його ) дiти;
     5) Закон України “Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi ” - реабiлiтованi за ст. 1 ( ст.6) 6) Закон України “Про охорону дитинства ”:
     - дитина з багатодiтної сiм’ї ( п.4 ст.13).
     7) Закон України “Про основи соцiальної захищеностi осiб з iнвалiднiстю в Українi ” ( ст.38-1)
     - особи з iнвалiднiстю I групи, дiти – з iнвалiднiстю та одна особа , яка супроводжує особу з iнвалiднiстю I групи або дiтей – з iнвалiднiстю ;
     - особи з iнвалiднiстю II групи.
     8) Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.05.1993р. № 354 “Про безплатний проїзд пенсiонерiв на транспортi загального користування ” - пенсiонери за вiком;
     9) Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.08.1994р. № 555 “Про поширення чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1993р. № 354”:
     - iнвалiди.

    Соцiальний захист осiб з інвалідністю
    Статтею 4 Закону України «Про основи соцiальної захищеностi осiб з iнвалiднiстю в Українi » визначено,що соцiальний захист осiб з iнвалiднiстю є складовою дiяльностi держави щодо забезпечення прав i можливостей осiб з iнвалiднiстю нарiвнi з iншими громадянами та полягає у наданнi пенсiї, державної допомоги, компенсацiйних та iнших виплат, пiльг, соцiальних послуг, здiйсненнi реабiлiтацiйних заходiв, встановленнi опiки (пiклування) або забезпеченнi стороннього догляду.
    Пiльги особам з iнвалiднiстю надаються на пiдставi посвiдчення, яке пiдтверджує вiдповiдний статус, пенсiйного посвiдчення чи посвiдчення, що пiдтверджує призначення соцiальної допомоги вiдповiдно до законiв України "Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю", "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю", в яких зазначено групу та причину iнвалiдностi (для повнолiтнiх осiб), категорiю "дитина з iнвалiднiстю" (для дiтей), а також у вiдповiдних випадках вказано їх основнi нозологiчнi форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату).
    Особам з iнвалiднiстю, якi не мають права на пенсiю чи соцiальну допомогу вiдповiдно до законiв України "Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю", "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю", пiльги надаються на пiдставi довiдки, що безоплатно видається структурними пiдроздiлами соцiального захисту населення районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, виконавчими органами мiських рад за мiсцем проживання, в якiй зазначаються прiзвище, iм’я, по батьковi, група та причина iнвалiдностi, а також у вiдповiдних випадках - основнi нозологiчнi форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату).
    Проставлення у посвiдченнях штампiв на вiдповiднi пiльги ( в т.ч. на лiки та проїзд ) чинним законодавством не передбачено.
     Начальник управлiння I. I. Шмирко
Грошова компенсацiя на придбання житла деяким категорiям ветеранiв вiйни
     Згiдно урядових рiшень право на надання грошової компенсацiї для придбання житла мають ветерани вiйни вiдповiдно до:
    1.Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.2016р. №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорiй осiб, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України, а також членiв їх сiмей »:
    - сiм’ї загиблих осiб,визначених абзацом п’ятим –восьмим пункту 1 статтi 10 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»;
    - особи з iнвалiднiстю I-II групи, яка настала внаслiдок поранення,контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час безпосередньої участь в антитерористичнiй операцiї, визначених пунктами 11-14 частини другої статтi 7 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»;
   Грошова компенсацiя призначається за умови перебування на квартирному облiку за мiсцем проживання.
   2. Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2018р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорiй громадян, якi брали участь у бойових дiях на територiї iнших держав, а також членiв їх сiмей »:
   - сiм’ї загиблих учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, визначених в абзацi першому пункту 1 статтi 10 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»;
   - особи з iнвалiднiстю I- II групи з числа учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї,калiцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої статтi 7 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»;.
   Грошова компенсацiя призначається за умови перебування на квартирному облiку за мiсцем проживання станом на 1 сiчня 2018 року.
   3. Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. № 280 « Питання забезпечення житлом внутрiшньо перемiщених осiб, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України»:
   - внутрiшньо перемiщенi особи, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, та визнанi особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи вiйни вiдповiдно до пунктiв 11-14 частини другої статтi 7 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»;
   - учасники бойових дiй з числа внутрiшньо перемiщених осiб вiдповiдно до пунктiв 19 i 20 частини першої статтi 6 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту».
   Грошова компенсацiя призначається за умови перебування протягом року на облiку в Єдинiй iнформацiйнiй базi даних про внутрiшньо перемiщених осiб та перебувають на квартирному облiку.
   4. Рiшення Львiвської обласної ради вiд 05.12. 2017р. № 552 « Про затвердження Комплексної програми соцiальної пiдтримки у Львiвськiй областi учасникiв АТО та їхнiх родин, бiйцiв - добровольцiв АТО, а також родин Героїв Небесної Сотнi на 2018-2020 роки», затверджено Порядок придбання житла для учасникiв антитерористичної операцiї та родин Героїв Небесної Сотнi на умовах спiвфiнансування ( далi – Порядок ).
   Цей Порядок визначає умови та механiзм виплати матерiальної допомоги на придбання житла для учасникiв бойових дiй , якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї ( далi – учасники АТО ), та членiв сiмей Героїв Небесної Сотнi на умовах спiв фiнансування i поширюється на:
   1.Членiв сiмей Героїв Небесної Сотнi ( батьки, дружина );
   2.Учасникiв АТО:
   - на утриманнi яких є дiти – iнвалiди;
   - iнвалiдiв вiйни III групи ( на яких не поширюється дiя постанови КМУ вiд 19.10.2016р. №719);
   - матерiв, батькiв, опiкунiв, якi мають на утриманнi 4-ох i бiльше дiтей;
   - осiб, якi потрапили в складнi життєвi обставини ( довготривала хвороба членiв сiм’ї, вiдсутнiсть роботи з поважних причин тощо).
   - учасникiв бойових дiй , якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї та є внутрiшньо перемiщеними особами.
   Право на придбання житла на умовах спiвфiнансування за рахунок коштiв обласного бюджету мають особи, мiсце проживання яких станом на 01.12.2017 року i на день подання заяви на призначення адресної допомоги зареєстроване на територiї Львiвської областi та перебувають на квартирному облiку.
   Контактнi телефони:
   - 3- 13 - 03 - управлiння житлово – комунального господарства Червоноградської мiської ради ( з питань квартирного облiку );
   - 4- 65- 93 – управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградськоїх мiської ради ( з питань подачi документiв для призначення грошової компенсацiї для придбання житла).
Iнформацiя про роботу управлiння за 2020 рiк
     Упродовж 2020 року управлiнням проводилося нарахування та виплата рiзних видiв соцiальних гарантiй 17052 громадянам, розглянуто, опрацьовано та надано iнших послуг 6094 особам.
    На облiку в управлiннi перебувають: -314 внутрiшньо перемiщених осiб (202 сiм’ї); -11646 осiб в Єдиному державному автоматизованому реєстрi громадян, якi мають право на пiльги (ЄДАРП) вiдповiдно до законiв України.
     Iз зазначених пiльгових категорiй в ЄДАРП перебуває:
     1) 606 осiб iз числа учасникiв АТО, з яких:
     -учасники бойових дiй (АТО) – 558 осiб (в тому числi 11 з числа ВПО);
     -особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни II та III гр. (АТО) – 17 осiб;
     -члени сiмей загиблих/померлих (АТО) – 30 осiб;
     -учасник вiйни – 1 особа;
     2) 4 особи iз числа постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, з яких 1 – особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни II групи, 2 – постраждалих осiб, 1 – учасник бойових дiй;
     3) 9 осiб – бiйцi-добровольцi АТО (за статусом, наданим ЛОР).
     Упродовж 2020 року профiнансовано (державний бюджет):
     -допомог сiм’ям з дiтьми та малозабезпеченим сiм’ям на суму 43233,2 тис. грн.;
     -допомог особам з iнвалiднiстю з дитинства, дiтям з iнвалiднiстю та особам, якi не мають права на пенсiйну виплату, на суму 29488,6 тис. грн.;
     -компенсацiй на догляд за особами з iнвалiднiстю I та II групи внаслiдок психiчного розладу та допомог дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, на суму 5293,0 тис. грн.;
     -допомоги внутрiшньо перемiщеним особам на суму 1506,2 тис. грн.;
     -грошової виплати пiльг з оплати житлово–комунальних послуг на загальну суму 7440,9 тис. грн.;
     -грошової виплати субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 22233,2 тис. грн.;
     -компенсацiй постраждалим внаслiдок аварiї на ЧАЕС на суму 561,7 тис. грн. (заборгованiсть – 31,5 тис. грн.);
     -щорiчної разової грошової допомоги до 5 травня 2210 ветеранам вiйни на загальну суму 2311,6 грн. (в т.ч. 3,5 тис. грн. - поштовi видатки), з яких 555 осiб - ветерани АТО;
     -матерiальної допомоги вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової строкової служби, на суму 274,1 тис. грн.
     Упродовж 2020 року:
     -прийнято i розглянуто на засiданнях мiської комiсiї з розгляду питань щодо порядку звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї – мешканцiв м. Червоноград, смт. Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового примiщення 7 заяв вiд сiмей учасникiв АТО, звернення задоволено;
     -мiською комiсiєю по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм’ям проведено 17 засiдань, на яких розглянуто 472 заяви (допомог - 17, субсидiй - 455), з яких задоволено 464 заяви, 8 заяв – вiдмовлено (1 – на допомогу, 7 – на субсидiю);
     -на засiданнях мiської комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби (10 засiдань) прийнято i розглянуто 9 заяв.
     За рiшенням комiсiї 5 громадян скеровано на проходження альтернативної служби, 3 - надано звiльнення з альтернативної служби, 1 - вiдмовлено;
     -мiською комiсiєю з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (43 засiдання) розглянуто 144 заяви ВПО, з яких 147 громадянам призначено соцiальнi виплати, 3 – припинено;
     -вiдбулося 1 засiдання мiської мiжвiдомчої Координацiйної ради з питань протидiї торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм’ї та гендерної рiвностi, на якому розглядались питання мiжвiдомчої спiвпрацi та координацiя суб’єктiв, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству та насильству за ознакою статi, визначених постановою КМУ вiд 22.08.2018р. № 658 та координацiя проведення iнформацiйно-просвiтницьких заходiв у сферi протидiї торгiвлi людьми. А також розглянуто лист Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї щодо захисту дiтей вiд жорстокого поводження та здiйснення iнших заходiв забезпечення безпеки дiтей та серед суб’єктiв, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству, поширено iнформацiю, розроблену в межах проекту, яка реалiзувався Всеукраїнським центром “Волонтер” за пiдтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНIСЕФ) в Українi та Управлiння ювенальної превенцiї Нацiональної полiцiї України, а саме:
     - “Подолання насильства щодо дитини: координацiя дiй”;
     - “Подолання сексуального насильства щодо дитини: координацiя дiй”;
     - “Iндикатори фiзичного, сексуального, психологiчного насильства щодо дитини, а також нехтування потребами дитини”;
     - “Про булiнг для дiтей”, “Про кiбербулiнг для дiтей”.
     -31 особа забезпечена путiвками Мiнсоцполiтики на санаторно-курортне лiкування (6 ветеранiв вiйни, 23 особи з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання та з дитинства, 2 супровiдники осiб з iнвалiднiстю I групи);
     -18 договорiв укладено на вiдшкодування вартостi послуг санаторно-курортного лiкування 18 осiб з iнвалiднiстю та надання послуг без лiкування 2 супровiдникам осiб з iнвалiднiстю I гр.;
     -16 договорiв укладено на вiдшкодування вартостi послуг санаторно-курортного лiкування 16 учасникiв бойових дiй АТО;
     -3 договори укладено на професiйну адаптацiю 8 учасникiв бойових дiй АТО;
     -13 договорiв укладено на отримання послуг iз психологiчної реабiлiтацiї для 5-х осiб iнвалiднiстю внаслiдок вiйни та 8 УБД АТО;
     -864 направлення видано на протезнi пiдприємства для забезпечення осiб з iнвалiднiстю та iнших осiб технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, укладено 124 договори на забезпечення вiдповiдними засобами 236 осiб;
     -56 одержувачам надано одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка»;
     -15 договорiв укладено на забезпечення реабiлiтацiйними заходами 13 дiтей з iнвалiднiстю рiзних нозологiй;
     -1 дитину з iнвалiднiстю скеровано на проходження комплексної реабiлiтацiї у реабiлiтацiйнiй установi, що належать до сфери Мiнсоцполiтики;
     -16 особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни виплачено грошову компенсацiю замiсть санаторно-курортної путiвки;
     -11 особам з iнвалiднiстю та 25 непрацюючим малозабезпеченим особам виплачено матерiальну допомогу;
     -35 вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової строкової служби, виплачено матерiальну допомогу;
     -14 дiтей iз числа пiльгових категорiй, згiдно розподiлу Департаменту соцiального захисту населення ЛОДА, направлено на оздоровлення (8 дiтей – до ДП “УДЦ “Молода гвардiя” та 6 дiтей - до ДП «МДЦ «Артек»).
     На виконання обласних програм: -виплачено одноразову грошову допомогу згiдно розпоряджень голови Львiвської обласної ради 105 особам на загальну суму 461,0 тис. грн. та згiдно протокольних рiшень комiсiї ЛОДА 3 особам на суму 15,0 тис. грн.;
     -виплачено компенсацiю на бензин, ремонт, технiчне обслуговування та транспортне обслуговування 46 особам з iнвалiднiстю на загальну суму 21,3 тис. грн.
     -укладено 7 договорiв для надання послуг iз сiмейного вiдпочинку пораненим учасникам АТО та членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО на загальну суму 30,7 тис. грн.;
     -виплачено одноразову адресну грошову допомогу в розмiрi 2102,00 грн. 491 одержувачу з числа ветеранiв УПА, вдiв (вдiвцiв) полiтв’язнiв, вдiв (вдiвцiв) ветеранiв УПА, реабiлiтованих та потерпiлих вiд полiтичних репресiй на загальну суму 1032,1 тис. грн.;
     -згiдно розподiлу ДСЗН ЛОДА в оздоровчi заклади скеровано 13 дiтей з числа пiльгових категорiй;
     -прийнято документи та скеровано заявки до Центру монiторингу соцiальних програм ДСЗН ЛОДА для проведення виплати:
     *одноразової адресної грошової допомоги 17 демобiлiзованим воїнам, якi повертаються з АТО, i звiльненим особам, якi захищали суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України;
     *одноразової адресної грошової допомоги 9 бiйцям – добровольцям АТО
     *щомiсячної допомоги 15 дiтям загиблих учасникiв АТО;
     *грошової допомоги на вирiшення матерiально - побутових проблем 10 внутрiшньо перемiщених осiб - учасникiв бойових дiй (АТО);
     *адресної допомоги на реабiлiтацiю або санаторно – курортне лiкування 12 осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни II та III груп з числа учасникiв АТО (ООС); *одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних знакiв 2 членам сiмей померлого учасника АТО.
     На виконання мiських програм по соцiальному захисту громадян, затверджених рiшеннями Червоноградської мiської ради, упродовж 2020 року профiнансовано видаткiв на суму 4192,5 тис. грн., в т. ч.:
     - 268,7 тис. грн. - пiльги з оплати житлово - комунальних послуг та послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранiв УПА, вдовам полiтв’язнiв, малолiтнiм полiтичним в’язням та сiм’ї, в якiй виховується три особи з iнвалiднiстю з дитинства, бiйцям - добровольцям (58 осiб), з яких 56,5 тис. грн. - звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї вiд плати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй (16 осiб);
     - 56,8 тис. грн. – допомога особам з iнвалiднiстю по зору I та II груп (48 осiб);
     - 16,0 тис. грн. – допомога сiм’ям, в яких проживає двоє i бiльше осiб з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання I та II групи, одиноким особам з iнвалiднiстю I групи (18 осiб);
     - 118,7 тис. грн. – допомога на часткове вiдшкодування вартостi житла (квартплати) реабiлiтованим громадянам вiдповiдно до ст. 3 Закону України «Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi» (96 осiб);
     - 103,6 тис. грн. - доплата до пенсiй ветеранам УПА (20 осiб);
     - 28,8 тис. грн. - доплата до пенсiй реабiлiтованим громадянам вiдповiдно до ст. 1 Закону України «Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi» (6 осiб);
     - 78,0 тис. грн. – допомога на поховання (52 особи);
     - 3041,5 тис. грн. – виплата разової грошової допомоги (1335 осiб), з яких:
     *2587,5 тис. грн. - матерiальна допомога згiдно рiшень сесiй Червоноградської мiської ради (851 особи);
     *345,0 тис. грн. - разова допомога учасникам АТО (342 особа);
     *2,0 тис. грн. - грошова допомога с/з УБД в Афганiстанi (1 особа);
     *6,0 тис. грн. – грошова допомога до ювiлейних дат (6 осiб);
     *64,5 тис. грн. – грошова виплата до рiчницi Чорнобильської катастрофи (129 осiб);
     *15,0 тис. грн. – грошова допомога «Почесний громадянин м.Червонограда» (3 особи);
     * 1,5 тис. грн. – грошова допомога до сторiччя (1 особа);
     *20,0 тис. грн. – допомога на поховання загиблого/померлого учасника АТО (2 особи);
     - 165,0 тис. грн. - одноразова грошова допомога громадянам, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України та iнших вiйськових формувань (55 осiб);
     - 155,1 тис. грн. - надання пiльг громадянам за рiзним соцiальним статусом з оплати послуг зв`язку (309 осiб);
     - 155,2 тис. грн. – компенсацiя фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги (37 осiб);
     - 5,1 тис. грн. - поштовi витрати.
     У мiському бюджетi на 2020 рiк для вiдшкодування за пiльгове перевезення на мiському транспортi було передбачено 1100,0 тис. грн., в межах плану асигнувань вказану суму вiдшкодовано двом перевiзникам.
     Згiдно Програми забезпечення спецiальних перевезень жителiв м. Червонограда до садово - городнiх масивiв в районi шахт «Вiдродження» та «Лiсова» на 2020 рiк було передбачено 330,0 тис. грн. За 2020 рiк видатки становлять 293,1 тис. грн.
     Вiдповiдно до Програми компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi на 2020 рiк було передбачено 500,0 тис. грн., вказану суму вiдшкодовано Регiональнiй фiлiї «Львiвська залiзниця» АТ «Українська залiзниця».
     Державними соцiальними iнспекторами:
     1) проведено монiторинг матерiально - побутових умов проживання 786 сiмей, з яких:
     - 148 малозабезпечених сiмей;
     - 498 одержувачiв житлових субсидiй;
     - 140 фактiв догляду за особами з iнвалiднiстю I групи та перестарiлими;
     2) перевiрено достовiрнiсть та повноту iнформацiї про доходи та майновий стан 15286 осiб (для призначення рiзних видiв допомог), зокрема через органи Єдиного державного реєстру МВС України – 2393 осiб, ДФС – 2827 осiб, ДРРП на нерухоме майно – 9502 особи, iншi органiзацiї – 564 особи.
     В ходi проведених перевiрок виявлено 84 випадки подання заявниками недостовiрної iнформацiї про їх доходи та майновий стан, внаслiдок чого надмiрно виплачено коштiв на суму 321,5 тис. грн., з яких вже повернуто заявниками 247,7 тис. грн. Сума до вiдшкодування складає 73,8 тис. грн., яка пiдлягає поверненню шляхом розтермiнування згiдно заяв одержувачiв та за рiшенням суду.
     Упродовж 2020 року:
     - одержувачам видано 1990 довiдок про отримання (неотримання) ними допомог, компенсацiй;
     - зареєстровано 130 звернень з питань надання житлових субсидiй, допомог, пiльг та iнших виплат;
     - зареєстровано 2493 звернення на телефон «гарячої лiнiї» єдиної приймальнi УПСЗН 4-10-55, з них:
     *щодо попереднього запису – 720, що складає 28,9 % вiд загальної кiлькостi звернень;
     *щодо призначення субсидiй – 980, що складає 39,3 % вiд загальної кiлькостi звернень;
     *щодо призначення соцiальних допомог – 793, що складає 31,8 % вiд загальної кiлькостi звернень.
     З метою зменшення кiлькостi письмових звернень, iнформацiя щодо роз’яснення норм чинного законодавства з питань, що вiдносяться до компетенцiї управлiння, розмiщена на iнформацiйних стендах. Також вiдповiдна iнформацiя подається в МЗМI, на веб-сторiнку мiської ради та сторiнку фейсбук управлiння. Крiм того, надаються консультацiї з питань соцiального захисту за телефоном «гарячої лiнiї» (41055) та на усному прийомi.
     Начальник управлiння I. I. Шмирко
1 жовтня – Мiжнародний день громадян похилого вiку та День ветерана
3 грудня Мiжнародний день людей з iнвалiднiстю
    3 грудня у всьому свiтi вiдзначають Мiжнародний день осiб з iнвалiднiстю. Його проголошенням у жовтнi 1992 року Генеральна Асамблея ООН засвiдчила увагу Мiжнародної спiльноти до людей з особливими потребами та визнала пiклування про них однiєю з визначальних рис цивiлiзованостi кожної держави.
    Щорiчно у мiсцевому бюджетi передбачаються кошти для вирiшення питань соцiального захисту осiб з iнвалiднiстю.
    Так, у 2020 роцi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено:
    - 47 особам з iнвалiднiстю по зору I та II гр. - щомiсячну адресну грошову допомогу на загальну суму 42,5 тис.грн.;
    - 16 одиноким особам з iнвалiднiстю I гр. та сiм’ям, в яких проживає двоє i бiльше осiб з iнвалiднiстю I чи II гр. внаслiдок загального захворювання, з дитинства- щомiсячну адресну грошову допомогу на загальну суму 11,8 тис.грн.;
    - 1 iнвалiду УПА - щомiсячну доплату до пенсiї на загальну суму 3,6 тис.грн.
    - 1113 особам, в т.ч. з iнвалiднiстю - разову грошову допомогу згiдно рiшень сесiї Червоноградської мiської ради на загальну суму 2 658,5 тис. грн;
    - 15 осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни пройшли санаторно-курортне лiкування на загальну суму 168,6 тис.грн.;
   Вiдшкодовано органiзацiям – надавачам послуг за наданi пiльги з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку матерi, що доглядає трьох осiб з iнвалiднiстю з дитинства та 1 iнвалiду УПА на загальну суму 37,6 тис.грн.
   Згiдно кошторисних призначень на 2020р. на вiдшкодування за пiльгове перевезення на мiському автотранспортi громадян, в тому числi з iнвалiднiстю, передбачено 1 100,0 тис.грн., вiдшкодовано у поточному роцi двом перевiзникам 753,0 тис.грн.
   Крiм того, на пiдтримку статутної дiяльностi громадських органiзацiй на 2020р. передбачено 192,0 тис.грн. вiдповiдно до Програми надання фiнансової пiдтримки громадським органiзацiям ветеранiв i осiб з iнвалiднiстю, дiяльнiсть яких має соцiальну спрямованiсть, затвердженої рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 05.12.2019р. №1485.
   З початку 2020р. за рахунок коштiв державного бюджету:
    - 616 особам з iнвалiднiстю з дитинства та на 330 дiтей з iнвалiднiстю призначено державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України ”Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю”. З початку року проведено виплату на загальну суму 17 489,90 тис.грн. Заборгованостi по виплатi допомоги немає;
    - 268 одержувачам призначено державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України «Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю».
    З початку року виплачено допомоги на загальну суму 4358,1 тис.грн. Заборгованостi по виплатi допомоги немає;
    - 22 постраждалим внаслiдок аварiї на ЧАЕС вiдшкодовано за вiдпуск лiкiв на пiльгових умовах на загальну суму 113,3 тис. грн.;
    - 110 осiб з iнвалiднiстю, в тому числi дiтей з iнвалiднiстю, забезпечено 335 протезно-ортопедичними та iншими технiчними засобами реабiлiтацiї;
    - 38 осiб з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання та з дитинства та 1 особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни пройшли санаторно-курортне лiкування;
    - 13 осiб, iнвалiднiсть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою пройшли санаторно-курортне оздоровлення;
    - 12 особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни проведено виплату компенсацiї замiсть санаторно-курортної путiвки на загальну суму 6,0 тис.грн.;
    - 5 осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, з числа учасникiв АТО, забезпечено послугами психологiчної реабiлiтацiї на загальну суму 48,6 тис.грн.
    - 8 особам з iнвалiднiстю проведено виплату одноразової матерiальної допомоги на загальну суму 6,6 тис.грн.;
    - 2 осiб з iнвалiднiстю скеровано на комплексну реабiлiтацiю до реабiлiтацiйних установ, що належать до сфери Мiнсоцполiтики;
    - 11 дiтей з iнвалiднiстю рiзних нозологiй забезпеченнi реабiлiтацiйними заходами на загальну суму 238,0 тис.грн.;
    - 1 особi з iнвалiднiстю скеровано документи в ДСЗН ЛОДА для забезпечення спецавтотранспортом;
    - 2 осiб з iнвалiднiстю по зору забезпечено тонометрами з мовним виводом (кошти обласного бюджету);
    - 46 особам з iнвалiднiстю проведено виплату компенсацiї витрат на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та транспортне обслуговування на загальну суму 21,3 тис.грн. (кошти обласного бюджету).
Переваги легального працевлаштування
Детальнiше...
Дискримiнацiї за ознакою статi
Детальнiше...
Вiддiл бухгалтерського облiку:
Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку - головний бухгалтер:
Курижко Галина Михайлiвна

тел. 4-67-63
Iнформує...

      «Щорiчно у мiському бюджетi передбачаються кошти на:
      - допомога на поховання деяких категорiй осiб;
       - надання щомiсячної доплати до пенсiї ветеранам УПА;
       - грошова допомога найменш забезпеченим громадянам, громадянам, якi опинилися в складних життєвих ситуаціях, до рiчницi Чорнобильської катастрофи та інші разові допомоги;
       - надання щомiсячної адресної грошової допомоги сiм'ям, в яких проживає двоє i бiльше непрацюючих iнвалiдiв I та II груп, непрацюючим одиноким iнвалiдам I групи, iнвалiдам по зору Iта II груп, реабiлiтованим громадянам вiдповiдно до ст.3 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi '';
       - надання пiльг з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку учасникам бойових дiй УПА, iнвалiдам вiйни УПА, вдовам ветеранiв УПА, вдовам полiтв'язнiв, малолiтнiм полiтичним в'язням, громадянцi Варщук О. - матерi, що доглядає трьох дiтей - iнвалiдiв з дитинства, звiльнення учасникiв АТО та членiв їх сiмей вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй.
      На виконання мiських програм по соцiальному захисту громадян, затверджених рiшеннями Червоноградської мiської ради, упродовж 2020 року профiнансовано видаткiв на суму 4192,5 тис. грн., в т. ч.:
      - 268,7 тис. грн. - пiльги з оплати житлово - комунальних послуг та послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранiв УПА, вдовам полiтв'язнiв, малолiтнiм полiтичним в'язням та сiм'ї, в якiй виховується три особи з iнвалiднiстю з дитинства, бiйцям - добровольцям (58 осiб), з яких 56,5 тис. грн. - звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї вiд плати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй (16 осiб);
      - 56,8 тис. грн. - допомога особам з iнвалiднiстю по зору I та II груп (48 осiб);
      - 16,0 тис. грн. - допомога сiм'ям, в яких проживає двоє i бiльше осiб з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання I та II групи, одиноким особам з iнвалiднiстю I групи (18 осiб);
      - 118,7 тис. грн. - допомога на часткове вiдшкодування вартостi житла (квартплати) реабiлiтованим громадянам вiдповiдно до ст. 3 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" (96 осiб);
      - 103,6 тис. грн. - доплата до пенсiй ветеранам УПА (20 осiб);
      - 28,8 тис. грн. - доплата до пенсiй реабiлiтованим громадянам вiдповiдно до ст. 1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" (6 осiб);
      - 78,0 тис. грн. - допомога на поховання (52 особи);
      - 3041,5 тис. грн. - виплата разової грошової допомоги (1335 осiб), з яких:*2587,5 тис. грн. - матерiальна допомога згiдно рiшень сесiй Червоноградської мiської ради (851 особи);*345,0 тис. грн. - разова допомога учасникам АТО (342 особа);*2,0 тис. грн. - грошова допомога с/з УБД в Афганiстанi (1 особа);*6,0 тис. грн. - грошова допомога до ювiлейних дат (6 осiб);*64,5 тис. грн. - грошова виплата до рiчницi Чорнобильської катастрофи (129 осiб);*15,0 тис. грн. - грошова допомога "Почесний громадянин м.Червонограда" (3 особи);* 1,5 тис. грн. - грошова допомога до сторiччя (1 особа);*20,0 тис. грн. - допомога на поховання загиблого/померлого учасника АТО (2 особи);
      - 165,0 тис. грн. - одноразова грошова допомога громадянам, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України та iнших вiйськових формувань (55 осiб);
      - 155,1 тис. грн. - надання пiльг громадянам за рiзним соцiальним статусом з оплати послуг зв`язку (309 осiб);
      - 155,2 тис. грн. - компенсацiя фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги (37 осiб);
      - 5,1 тис. грн. - поштовi витрати.
      У мiському бюджетi на 2020 рiк для вiдшкодування за пiльгове перевезення на мiському транспортi було передбачено 1100,0 тис. грн., в межах плану асигнувань вказану суму вiдшкодовано двом перевiзникам.
      Згiдно Програми забезпечення спецiальних перевезень жителiв м. Червонограда до садово - городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова" на 2020 рiк було передбачено 330,0 тис. грн. За 2020 рiк видатки становлять 293,1 тис. грн.
      Вiдповiдно до Програми компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi на 2020 рiк було передбачено 500,0 тис. грн., вказану суму вiдшкодовано Регiональнiй фiлiї "Львiвська залiзниця" АТ "Українська залiзниця".


Вiддiл грошових виплат та компенсацiй:
Начальник вiддiлу:
Iванець Галина Зiновiївна

тел. 4-20-70
Iнформує...

      В єдинiй приймальнi, яка працює без обiдньої перерви: з понедiлка по четвер з 8.00 год. до 17.15 год., п'ятниця - з 8.00 год. до 16.00 год., проводиться прийом громадян на призначення рiзних видiв допомог, компенсацiй та житлових субсидiй, Отримати консультацiю та здiйснити попереднiй запис на прийом можна також за телефоном "гарячої лiнiї" 4-10-55.
      Станом на 01.01.2020 р. на облiку перебуває 10157 одержувачiв рiзних видiв допомог, компенсацiй, житлових субсидiй.
      Мiською комiсiєю по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям у 2019 р. проведено 15 засiдань, на яких розглянуто 1514 заяв (допомог - 22, субсидiй - 1492).
      У 2019 роцi без звернення громадян проведено:
      - по 4205 особових справах масовi та iндивiдуальнi перерахунки одержувачiв всiх видiв допомог;
      - 42272 перерахункiв субсидiй, у зв'язку iз змiною тарифiв на житлово-комунальнi послуги.
      Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рiк" установлено, що у 2020 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня - 2 027 гривень, з 1 липня - 2 118 гривень, з 1 грудня - 2 189 гривень та для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення:
      - дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня - 1 779 гривень, з 1 липня - 1 859 гривень, з 1 грудня - 1 921 гривня;
      - дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня - 2 218 гривень, з 1 липня - 2 318 гривень, з 1 грудня - 2 395 гривень;
      - працездатних осiб: з 1 сiчня - 2 102 гривнi, з 1 липня - 2 197 гривень, з 1 грудня - 2 270 гривень;
      - осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня - 1 638 гривень, з 1 липня -1 712 гривень, з 1 грудня - 1 769 гривень.
      Зразок заяви та зразок декларацiї про доходи для призначення нищевказаних допомог додається (в роздiлi-загальна iнформацiя).
      
      I. Державнi допомоги сiм'ям з дiтьми.
      Надаються вiдповiдно до Закону України '' Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми '' та Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затвердженого постановою КМУ вiд 27.12.2001 року № 1751:
      1.1. Допомога у зв'язку з вагiтнiстю та пологами працюючим жiнкам призначається за мiсцем роботи.
      Жiнкам, якi не застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування - в управлiннi працi та соцiального захисту населення.
      Право на державну допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами мають вагiтнi жiнки (в тому числi неповнолiтнi), а саме:
      - жiнки, звiльненi з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи та органiзацiї - у розмiрi 100 вiдсоткiв середньомiсячного доходу;
      - жiнки, зареєстрованi у центрi зайнятостi як безробiтнi - у розмiрi 100 % мiнiмального розмiру допомоги по безробiттю;
      - аспiрантки, докторантки, клiнiчнi ординатори, студентки вищих навчальних закладiв I - IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладiв - у розмiрi мiсячної стипендiї;
      - непрацюючi жiнки та жiнки, зареєстрованi як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - у розмiрi 25 % розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого законодавством для працездатної особи, з розрахунку на мiсяць.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      1. заява встановленого зразка;
      2. довiдка з основного мiсця навчання про те, що жiнка навчається;
      3. довiдка лiквiдацiйної комiсiї про те, що жiнка звiльнена з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи та органiзацiї ;
      4. довiдка з центру зайнятостi про те, що жiнка зареєстрована в центрi зайнятостi як безробiтна;
      5. довiдка з управлiння Пенсiйного фонду України про те, що жiнка, яка є фiзичною особою-пiдприємцем, перебуває (не перебуває) на облiку в управлiннi Пенсiйного фонду, та не бере участь на добровiльних засадах у загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню у зв'язку з втратою тимчасової працездатностi та витратами, зумовленими похованням.
      
      Як отримати допомогу та її розмiри:
      Пiдставою для призначення зазначеної допомоги є видана лiкувально-профiлактичним закладом довiдка встановленого зразка.
      Допомога у зв'язку з вагiтнiстю та пологами призначається, якщо звернення за нею надiйшло не пiзнiше 6 мiсяцiв з дня закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами. Допомога виплачується жiнкам за весь перiод вiдпустки, тривалiсть якої становить 70 календарних днiв до пологiв та 56 (у разi ускладнених пологiв або народження двох чи бiльше дiтей - 70) календарних днiв пiсля пологiв. Жiнкам, вiднесеним до 1-4 категорiї осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днiв зазначеної вiдпустки (90 - до пологiв i 90 - пiсля пологiв).
      1.2 Допомога при народженнi дитини.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява встановленого зразка;
      - копiя свiдоцтва про народження дитини( з пред'явленням оригiналу).
      Опiкуни , крiм зазначених документiв, подають копiю рiшення про встановлення опiки.
      Заява одного з батькiв,з яким постiйно проживає дитина, складена за формою, затвердженою Мiнсоцполiтики, може бути подана в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт Мiнсоцполiтики або iнтегрованi з ним iнформацiйнi системи органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового пiдпису, до управлiння соцiального захисту населення за зареєстрованим мiсцем проживання заявника.
      Контроль за цiльовим використанням допомоги i створенням належних умов для повноцiнного утримання та виховання дiтей здiйснюється працiвниками центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi.
      У разi встановлення факту нецiльового використання коштiв центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi подає управлiнню працi та соцiального захисту населення пропозицiю щодо припинення її виплати.
      1.3 Допомога на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опiкунами чи пiклувальниками дiтей, якi внаслiдок смертi батькiв, позбавлення їх батькiвських прав, хвороби батькiв чи з iнших причин залишилися без батькiвського пiклування та вiдповiдно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батькiвського пiклування.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява опiкуна чи пiклувальника встановленого зразка;
      - копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування;
      - копiя свiдоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригiналу);
      - довiдки про мiсячнi розмiри пенсiї, алiментiв, стипендiї, державної допомоги, що одержує на дитину опiкун чи пiклувальник за попереднi 12 мiсяцiв перед зверненням за допомогою;
      - медичний висновок на дитину з iнвалiднiстю вiком до 18 рокiв.
      Допомога призначається термiном на 12 мiсяцiв.
      1.4 Допомога на дiтей одиноким матерям.
      Право на допомогу мають одинокi матерi, (якi не перебувають у шлюбi), одинокi усиновлювачi, якщо у свiдоцтвi про народження дитини або документi про народження дитини, виданому компетентними органами iноземної держави, за умови його легалiзацiї в установленому законодавством порядку ( рiшеннi про усиновлення дитини) вiдсутнiй запис про батька (матiр) дитини або запис про батька (матiр) проведено в установленому порядку органом державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, за вказiвкою матерi (батька,усиновлювача) дитини.
      Також право на допомогу має мати (батько) дiтей у разi смертi одного з батькiв, якi не одержують на них пенсiю в разi втрати годувальника, соцiальну пенсiю або державну соцiальну допомогу дитинi померлого годувальника, передбачену Законом України " Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю".
      Жiнка, яка має дiтей вiд особи, з якою вона не перебувала i не перебуває в зареєстрованому шлюбi, але з якою вона веде спiльне господарство, разом проживає i виховує дiтей, право на одержання допомоги не має.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява встановленого зразка;
      - витяг з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян про державну реєстрацiю народження дитини, виданий вiддiлом реєстрацiї актiв цивiльного стану, або довiдка про народження, видана виконавчим органом сiльської, селищної, мiської (крiм мiст обласного значення) рад iз зазначенням пiдстави внесення вiдомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини вiдповiдно до статтi 135 Сiмейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом iноземної держави, в якому вiдсутнi вiдомостi про батька, за умови його легалiзацiї в установленому законодавством порядку ;
      - копiя свiдоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригiналу);
      - довiдка про реєстрацiю мiсця проживання матерi та дитини;
      - декларацiю про доходи та майновий стан осiб, що звернулися за призначенням усiх видiв соцiальної допомоги (заповнюється на пiдставi довiдок про доходи кожного члена сiм'ї за попереднi 6 мiсяцiв).
      -усиновлювачi поають також копiю рiшення про усиновлення.
      Мати ( батько) дiтей у разi смертi одного з батькiв, яка (який) не одержує на них пенсiю або соцiальну допомогу дитинi померлого годувальника, подають копiю свiдоцтва про смерть одного з подружжя та довiдку про те, що вони не одержують на дiтей пенсiю та державну соцiальну допомогу.
      Допомога призначається термiном на 6 мiсяцiв.
      1.5 Допомога при усиновленнi дитини.
      Право на допомогу має особа, яка є громадянином України, постiйно проживає на її територiї та усиновила дитину з числа дiтей-сирiт або дiтей, позбавлених батькiвського пiклування (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд).
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява одного з усиновлювачiв встановленого зразка;
      - копiя свiдоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрацiї актiв цивiльного стану пiсля внесення змiн до актового запису про народження дитини на пiдставi рiшення суду про усиновлення (з пред'явленням оригiналу);
      - копiя рiшення суду про усиновлення дитини.
      Допомога при усиновленнi дитини на кожну дитину призначається у розмiрi та в порядку, що встановленi для виплати допомоги при народженнi дитини, на дату набрання законної сили рiшення про усиновлення.
      Контроль за цiльовим використанням допомоги здiйснюється службами у справах дiтей.
      1.6 Допомога на дiтей, хворих на тяжкi перинатальнi ураження нервової системи, тяжкi вродженi вади розвитку, рiдкiснi орфаннi захворювання, онкологiчнi, онкогематологiчнi захворювання, дитячий церебральний паралiч, тяжкi психiчнi розлади, цукровий дiабет Iтипу (iнсулiнозалежний), гострi або хронiчнi захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантацiї органа, потребує палiативної допомоги, яким не встановлено iнвалiднiсть.
      Право на допомогу на дiтей, хворих на тяжкi перинатальнi ураження нервової системи, тяжкi вродженi вади розвитку, рiдкiснi орфаннi захворювання, онкологiчнi, онкогематологiчнi захворювання, дитячий церебральний паралiч, тяжкi психiчнi розлади, цукровий дiабет Iтипу (iнсулiнозалежний), гострi або хронiчнi захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантацiї органа, потребує палiативної допомоги, яким не встановлено iнвалiднiсть, мають один iз батькiв, усиновлювачiв, опiкун, пiклувальник, один iз прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, який постiйно проживає та здiйснює догляд за дитиною, хворою на один або декiлька видiв таких захворювань, станiв.
      Для призначення допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення подаються:
      - заява про призначення допомоги встановленого зразка;
      - паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу, та документ, що пiдтверджує повноваження опiкуна, пiклувальника, прийомних батькiв, батькiв-вихователiв;
      - свiдоцтво про народження дитини;
      - довiдка про захворювання дитини, видана лiкарсько-консультативною комiсiєю лiкувально-профiлактичного закладу.
      Допомога призначається з дня звернення за допомогою до органу соцiального захисту населення до встановлення такiй дитинi iнвалiдностi.
      Допомога надається щомiсячно в розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.
      
      II. Тимчасова державна допомога дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв.
      Порядок призначення i виплати цього виду допомоги, затверджений постановою КМУ вiд 22 лютого 2006р. № 189.
      Допомога надається у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку та середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, якщо:
      - рiшення суду про стягнення алiментiв не виконується;
      - особа перебуває пiд арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, визнана в установленому порядку недiєздатною, а також перебуває на строковiй вiйськовiй службi;
      - мiсце проживання одного з батькiв не встановлено.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява встановленого зразка;
      - копiя свiдоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригiналу);
      - декларацiя про доходи та майновий стан осiб, що звернулися за призначенням усiх видiв соцiальної допомоги (заповнюється на пiдставi довiдок про доходи кожного члена сiм'ї за попереднi 6 мiсяцiв).
      Iнформацiя про склад сiм'ї заявника зазначається в декларацiї про доходи та майновий стан осiб, якi звернулися за призначенням усiх видiв соцiальної допомоги.
      Додатково (залежно вiд пiдстав) подаються:
      - повiдомлення органу внутрiшнiх справ про те, що у встановлений термiн заходами розшуку мiсце проживання особа не встановлено;
      - рiшення суду про стягнення алiментiв та довiдка державної виконавчої служби , що пiдтверджує факт несплати алiментiв одним з батькiв протягом шести мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення;
      - довiдка вiдповiдної установи про перебування особи пiд арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi, визнання особи в установленому порядку недiєздатною, а також перебування на строковiй вiйськовiй службi.
      Допомога призначається термiном на 6 мiсяцiв.
      
      III. Державна соцiальна допомога малозабезпеченим сiм'ям
      Порядок надання i виплати цього виду допомоги передбачений Законом України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" та Порядком призначення i виплати державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям, затвердженим постановою КМУ вiд 24.02.2003р. № 250.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява встановленого зразка;
      - документ, що засвiдчує особу;
      - декларацiю про доходи та майно ( заповнюється на пiдставi довiдок про доходи кожного члена сiм'ї за попереднi 6 мiсяцiв);
      - довiдка про наявнiсть та розмiр земельної частки (паю).
      Iнформацiя про склад сiм'ї заявника зазначається в декларацiї про доходи та майновий стан осiб, якi звернулися за призначенням усiх видiв соцiальної допомоги.
      До складу сiм'ї включаються чоловiк, дружина; рiднi, усиновленi та пiдопiчнi дiти цих осiб вiком до вiсiмнадцяти рокiв, а також дiти, якi навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних, вищих навчальних закладах I-IV рiвнiв акредитацiї до досягнення двадцяти трьох рокiв i якi не мають власних сiмей; неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та II груп або iнвалiдами I групи i проживають разом з батьками; непрацездатнi батьки чоловiка та дружини, якi проживають разом з ними i перебувають на їх утриманнi у зв'язку з вiдсутнiстю власних доходiв; особа, яка проживає разом з одиноким iнвалiдом I групи i здiйснює догляд за ним; жiнка та чоловiк, якi проживають однiєю сiм'єю, не перебувають у шлюбi, але мають спiльних дiтей. До складу сiм'ї не включаються особи, якi перебувають на повному державному утриманнi.
      Державна соцiальна допомога призначається на шiсть мiсяцiв.
      Розмiр допомоги розраховується як рiзниця мiж рiвнем забезпечення прожиткового мiнiмуму та середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї.
      У 2020 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму в процентному спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить:
      - для працездатних осiб - 25 вiдсоток;
      - для дiтей - 85 вiдсоткiв, з 1 липня 2020р.-130 вiдсоткiв;
      - для осiб, якi втратили працездатнiсть та осiб з iнвалiднiстю - 100 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.
      Для кожної дитини (крiм дитини з iнвалiднiстю), яка входить до складу малозабезпеченої сiм'ї, рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму збiльшується на 10 вiдсоткiв, а для кожної дитини, яка утримується одинокою матiр'ю ( батьком), для кожної дитини, в якої один або обоє батькiв є iнвалiдами I або II групи, - на 20 вiдсоткiв.
      Розмiр соцiальної допомоги збiльшується на кожну дитину вiком до 13 рокiв на 250грн, а на кожну дитину вiком вiд 13 до 18 рокiв - на 500грн.
      Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.
      Наприклад: Сiм'я складається з 4 осiб: мама, батько (пенсiонер), дитина 5 рокiв i двоє дiтей вiком 12 та 14 рокiв.
      Рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму:
      - для працездатної мами: 25% вiд 2102 грн = 525,50 грн;
      - для непрацездатного батька-пенсiонера: 100 % вiд 1638 грн= 1638 грн;
      - для дитини вiком 5-ти рокiв: 85% вiд 1779 грн = 1 512,15 плюс 151,21 (10%) = 1663,36грн;
      - для дiтей вiком 12 та 14-ти рокiв: 85% вiд 2 218 грн. = 1885,3 плюс 188,53 (10%) = 2073,83 грн.*2=4147,66грн.
      Разом: 525,50 плюс 1638,00 плюс 1663,36 плюс 4147,66 = 7974,52 грн.
      Отже сiм'я, яку ми взяли для прикладу може претендувати на державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям, якщо її середньомiсячний дохiд за попереднi шiсть мiсяцiв нижчий 7974,52 грн.
      При цьому в доходи також включаються всi види державних допомог.
      Розмiр допомоги буде дорiвнювати рiзницi мiж прожитковим мiнiмумом для сiм'ї та її середньомiсячним сукупним доходом.
      Розрахунок розмiру допомоги: мати отримує заробiтну плату 4723,00 грн., а батько пенсiю в розмiрi 1638,00 грн. Середньомiсячний сукупний дохiд сiм'ї складає 6361,00 грн, а розмiр допомоги - 1613,52грн.(7974,52 - 6361,00) плюс 250 грн ( на дитину до 5-ти рокiв) плюс 1000 грн. ( на дiтей вiком 12 та 14- рокiв) = 2863,52 грн.
      
      Соцiальна допомога не призначається у разi коли:
      - працездатнi члени малозабезпеченої сiм'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних, вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї протягом трьох мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення за призначенням державної соцiальної допомоги (крiм осiб, якi в установленому порядку визнанi безробiтними та за iнформацiєю центрiв зайнятостi не порушують законодавство про зайнятiсть щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осiб, якi доглядають за дiтьми до досягнення ними трирiчного вiку або за дiтьми, якi потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лiкарсько-консультативної комiсiї, але не бiльше нiж до досягнення ними шестирiчного вiку; осiб, якi доглядають за особами з iнвалiднiстю I групи або дiтьми з iнвалiднiстю вiком до 18 рокiв, за особами з iнвалiднiстю II групи внаслiдок психiчного розладу, а також за особами, якi досягли 80-рiчного вiку; фiзичних осiб, якi надають соцiальнi послуги;
      - пiд час вибiркового обстеження матерiально-побутових умов сiм'ї з'ясовано, що малозабезпечена сiм'я має додатковi джерела для iснування, не зазначенi у декларацiї про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового примiщення (будинку) або його частини; один чи кiлька членiв сiм'ї працюють без оформлення трудових вiдносин у встановленому порядку; можливiсть отримання доходу вiд утримання худоби, птицi, iнших тварин; дохiд вiд народних промислiв, використання наявної сiльськогосподарської технiки, вантажної машини, мiкроавтобуса тощо);
      - особи, якi входять до складу малозабезпеченої сiм'ї, протягом 12 мiсяцiв перед зверненням за наданням соцiальної допомоги здiйснили купiвлю земельної дiлянки, квартири (будинку), автомобiля, транспортного засобу (механiзму), будiвельних матерiалiв, iнших товарiв довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будiвництва, ремонту квартири (будинку) або автомобiля, транспортного засобу (механiзму), телефонного (в тому числi мобiльного) зв'язку тощо (крiм житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних iз забезпеченням життєдiяльностi) в сумi, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мiнiмуму для сiм'ї;
       - у власностi чи володiннi малозабезпеченої сiм'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сiм'ї та додатково 10,5 кв.метра на сiм'ю, чи бiльше одного автомобiля, транспортного засобу (механiзму). При цьому не враховуються транспортнi засоби, якi згiдно iз законодавством не є об'єктами оподаткування (крiм тракторiв на гусеничному ходу).
      Державна соцiальна допомога може бути призначена, як виняток, на пiдставi рiшення мiської комiсiї у разi, коли:
      - у складi сiм'ї є iнвалiд;
      - у малозабезпеченiй багатодiтнiй сiм'ї виховуються троє або бiльше дiтей вiком до 18 рокiв (якщо дiти навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, а також професiйно-технiчних, вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї, але не довше нiж до досягнення ними 23 рокiв);
      - неможливiсть отримання будь-яких джерел для iснування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кiлькох членiв сiм'ї.
      Рiшення про призначення державної соцiальної допомоги у таких випадках приймається на пiдставi обстеження матерiально-побутових умов сiм'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.
      Призначена державна соцiальна допомога може бути зменшена до 50 вiдсоткiв її розмiру у разi невикористання сiм'єю можливостей знаходження додаткових джерел для iснування.
      Виплата ранiше призначеної соцiальної допомоги припиняється:
      - якщо сiм'єю приховано або навмисно подано недостовiрнi данi про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соцiальну допомогу i визначення її розмiру, внаслiдок чого були надмiру виплаченi кошти, - з мiсяця,, в якому виявлено порушення;
      -у разi переїзду сiм'ї в iншу мiсцевiсть та настання обставин, що унеможливлюють виплату соцiальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи),- з мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому вiдбулися змiни;
      -за заявою уповноваженого представника сiм'ї - з мiсяця, що настає за мiсяцем її подання, якщо iнше не обумовлено заявою;
      -у разi припинення реєстрацiї як безробiтної особи, яка включена до складу сiм'ї, - з мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому припинено реєстрацiю безробiтного за iнформацiєю центрiв зайнятостi.
      У разi коли особами, якi входять до складу сiм'ї, навмисно подано недостовiрнi вiдомостi чи приховано вiдомостi, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соцiальну допомогу та на визначення її розмiру, виплата призначеної державної соцiальної допомоги припиняється з мiсяця, в якому виявлено порушення. На наступний термiн державна соцiальна допомога може бути призначена не ранiше нiж через шiсть мiсяцiв починаючи з першого числа мiсяця виявлення порушення.
      
      IV. Державна соцiальна допомога особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю.
      Порядок призначення i виплати державної соцiальної допомоги передбачений Законом України "Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю" та Порядком надання державної соцiальної допомоги особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява встановленого зразка;
      - копiя паспорта ;
      - копiя довiдки про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв;
      - копiя свiдоцтва про народження дитини з iнвалiднiстю (з пред'явленням оригiналу);
      - довiдка про мiсце проживання особи з iнвалiднiстю з дитинства або дитини з iнвалiднiстю ;
      - документ про мiсце проживання батькiв, усиновителiв, опiкунiв або пiклувальника, який подав заяву;
      - довiдка МСЕК або медичний висновок, виданi в установленому порядку.
      Якщо з заявою звертається опiкун або пiклувальник, то подається також копiя рiшення органу опiки i пiклування.
      Для призначення надбавки на догляд за дитиною з iнвалiднiстю одинока мати, крiм вищезазначених документiв подає:
      - заяву про призначення надбавки на догляд за дитиною з iнвалiднiстю встановленого зразка;
      - оригiнал довiдки органу реєстрацiї актiв громадського стану про пiдстави внесення до книги реєстрацiї народження вiдомостей про батька дитини або довiдку з управлiння працi та соцзахисту населення про те, що вона перебуває на облiку як одинока мати;
      - довiдка про спiльне проживання з дитиною з iнвалiднiстю, видану за мiсцем проживання;
      - довiдка з мiсця навчання дитини.
      Для призначення надбавки на догляд за дитиною з iнвалiднiстю непрацюючi працездатнi батьки подають:
      - заяву про призначення надбавки на догляд за дитиною з iнвалiднiстю встановленого зразка;
      - копiю трудової книжки, довiдку з центру зайнятостi про те, що заявник не перебуває на облiку як безробiтний, довiдка про доходи за останнiй звiтний перiод (рiк);
      - довiдку про спiльне проживання дитини з iнвалiднiстю з одним iз батькiв, усиновителiв, опiкуном, видану уповноваженим органом за мiсцем проживання;
      - довiдку з мiсця навчання дитини.
      Призначення надбавки на догляд за дитиною з iнвалiднiстю пiдгрупи А одному з батькiв, прийомних батькiв, батькiв-вихователiв дитячого будинку сiмейного типу, усиновителiв, опiкуну, пiклувальнику призначається незалежно вiд факту роботи, навчання, служби.
      
      V. Державна соцiальна допомога особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю
      Державна соцiальна допомога призначається вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю" та Порядку призначення i виплати державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю i державної соцiальної допомоги на догляд, затвердженого ПКМ України вiд 02.04.2005 р. № 261.
      Право на допомогу мають:
      - особи, якi досягли вiку 65 рокiв та не мають права на пенсiю вiдповiдно до чинного законодавства. До досягнення зазначеного вiку до осiб, якi не мають права на пенсiю, належать жiнки 1960 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:
      -58 рокiв - якi народилися до 30 вересня 1953 року включно;
      - 58 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;
      -59 рокiв - якi народилися з 1квiтня 1954 року по 30 вересня 1954 року;
       - 59 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;
      - 60 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1955 року по 30 вересня 1955 року;
      - 60 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;
      - 61 рiк - якi народилися з 1 квiтня 1956 року по 30 вересня 1956 року;
      - 61 рiк 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
      - 62 роки - якi народилися з 1 квiтня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
      - 62 роки 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
      - 63 роки - якi народилися з 1 квiтня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
      - 63 роки 6 мiсяцiв- якi народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
      - 64 роки- якi народилися з 1 квiтня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
      - 64 роки 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
      - 65 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1960 року по 31 грудня 1960 року;
      дiти померлого годувальника(в тому числi народжена до спливу 10 мiсяцiв з дня смертi годувальника), який на день смертi не мав страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї для особи з iнвалiднiстю III групи;
       - особи з iнвалiднiстю, якi не мають права на пенсiю по iнвалiдностi або державну допомогу у зв'язку з iнвалiднiстю.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява встановленого зразка;
      - копiя трудової книжки (з пред'явленням оригiналу);
      - декларацiю про доходи та майно (заповнюється на пiдставi довiдок про доходи кожного члена сiм`ї за останнi шiсть мiсяцiв або два квартали, що передують мiсяцю звернення за призначенням допомоги);
      - копiю рiшення про встановлення опiки (у разi визнання особи недiєздатною);
      - копiю посвiдчення бiженця або тимчасової посвiдки на постiйне проживання;
      - довiдку про склад сiм`ї, видану уповноваженим органом за мiсцем постiйного проживання.
      
      VI. Щомiсячна грошова допомога особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду на догляд за ним
      Порядок призначення i виплати даного виду допомоги затверджено постановою КМУ вiд 02.08.2000р. № 1192.
      Допомога на догляд надається дiєздатнiй особi, яка зареєстрована або постiйно проживає на однiй житловiй площi з особою з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, i здiйснює догляд за ним.
      Для призначення даного виду допомоги до управлiння працi та соцiального захисту населення, за умови пред'явлення паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу та iдентифiкацiйного номера подається:
      - заява встановленого зразка:
      - декларацiю про доходи та майновий стан (заповнюється на пiдставi довiдок про доходи кожного члена сiм`ї за останнi шiсть мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення за призначенням допомоги), за формою, затвердженою Мiнсоцполiтики;
      - висновок лiкарської комiсiї медичного закладу щодо необхiдностi постiйного сторон- нього догляду за особою з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу;
      - копiя довiдки до акта огляду МСЕК, яка видана особi з iнвалiднiстю I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, за яким здiйснюється догляд;
      - довiдки про наявнiсть i розмiри земельних дiлянок, видiлених для ведення особистого пiдсобного господарства, городництва, сiнокосiння, випасання худоби та земельної частки, видiленої внаслiдок розпаювання землi.
      Розмiр допомоги на догляд розраховується як рiзниця мiж трьома прожитковими мiнiмумами на кожного члена сiм'ї та середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї за попереднi шiсть мiсяцiв, але не може бути бiльше, нiж прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць.
      Допомога призначається термiном на шiсть мiсяцiв.
      
      VII. Вiдшкодування вартостi послуги з догляду за дитиною до трьох рокiв "мунiципальна няня"
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2019р. №68 затверджено Порядок вiдшкодування вартостi послуги з догляду за дитиною до трьох рокiв "мунiципальна няня".
      Компенсацiя послуги "мунiципальна няня" виплачується щомiсячно одному з батькiв ( усиновлювачiв), опiкуну дитини до трьох рокiв у розмiрi прожиткового мiнiмуму на дiтей вiком до шести рокiв, встановленого на 1 сiчня вiдповiдного року, за кожну дитину, яку доглядає мунiципальна няня.
      Мiж отримувачем послуги "мунiципальна няня" та мунiципальною нянею укладається договiр, в якому має бути визначено, зокрема, назву послуги, ii обсяг їз зазначенням конкретних заходiв, умови та строк її надання, вартiсть, перiодичнiсть оплати, вiдповiдальнiсть сторiн.
      Для отримання компенсацiї отримувач послуги протягом мiсяця пiсля укладення договору подає до органу соцiального захисту населення за мiсцем свого проживання заяву та документи (вiдомостi) у паперовiй або електроннiй формi.
      У паперовiй формi отримувач послуги "мунiципальна няня" подає такi документи:
      заяву про надання компенсацiї iз зазначенням рахунка в установi банку для перерахування коштiв;
      копiю договору мiж отримувачем послуги та мунiципальною нянею;
      документи, що пiдтверджують витрати на оплату мунiципальнiй нянi послуги (чек, розрахункова квитанцiя, виписка з банкiвського рахунка);
      копiя свiдоцтва про народження дитини;
      паспорт та документ про присвоєння реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв отримувача компенсацiї послуги "мунiципальна няня".
      В електроннiй формi отримувач послуги "мунiципальна няня" подає такi документи:
      електронну заяву про надання послуги iз зазначенням рахунка в установi банку для перерахування коштiв;
      скановану копiю договору мiж отримувачем послуги "мунiципальна няня" та мунiципальною нянею;
      вiдомостi про народження дитини (серiя, номер, дата видачi, прiзвище, iм'я, по батьковi батькiв).
      Заява та вiдомостi, що подаються в електроннiй формi пiдписуються електронним цифровим пiдписом отримувача компенсацiї послуги "мунiципальна няня"
      Виплата компенсацiї здiйснюється щомiсяця на пiдставi поданих отримувачем послуги документiв, що пiдтверджують витрати на оплату мунiципальнiй нянi послуги "мунiципальна няня"
      Отримувач послуги "мунiципальна няня" щомiсяця до 5 числа подає в письмовiй (елекроннiй) формi до органу соцiального захисту населення документи, що пiдтверджують витрати на оплату мунiципальнiй нянi послуги "мунiципальна няня". У разi не подання в установлений строк таких документiв, виплата компенсацiї припиняється.
      Компенсацiя послуги "мунiципальна няня" не тягне за собою змiни розмiру допомоги при народженнi дитини та не враховується пiд час обчислення сукупного доходу сiм'ї для всiх видiв соцiальної допомоги, що надаються вiдповiдно до законодавства.
      
      VIII. Виплата одноразової винагороди жiнкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. № 268 затверджено Порядок виплати одноразової винагороди жiнкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", згiдно з яким жiнка, якiй присвоєно почесне звання подає до управлiння працi та соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї:
      - заяву встановленого зразка;
      - копiю сторiнок паспорта з даними про прiзвище, iм'я та по-батьковi та мiсце реєстрацiї (з пред'явленням оригiналу ).
      Управлiння працi та соцiального захисту населення формує особову справу, до якої додає ксерокопiю Указу Президента України про присвоєння жiнцi почесного звання "Мати-героїня".
      
      IХ. Тимчасова державна соцiальна допомога
      З 1 сiчня 2018р. набула чинностi постанова КМУ вiд 27 грудня 2017р. №1098, якою затверджено Порядок призначення тимчасової державної соцiальної допомоги непрацюючiй особi, яка досягла пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату ( далi- Порядок).
      Цей Порядок визначає механiзм призначення у перiод з 1 сiчня 2018р. по 31 грудня 2020р. тимчасової державної соцiальної допомоги непрацюючiй особi, яка досягла 60 рiчного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату у зв'язку з вiдсутнiстю страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї (далi- тимчасова допомога), за наявностi в неї не менш як 15 рокiв страхового стажу.
      Для призначення тимчасової допомоги особа подає до органiв соцiального захисту населення за зареєстрованим мiсцем проживання або за мiсцем фактичного проживання такi документи:
      заяву;
      документ, що посвiдчує особу, мiсце проживання та iдентифiкацiйний номер;
      довiдку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсiйного фонду України;
      декларацiю про доходи та майновий стан ( заповнюється на пiдставi довiдок про доходи кожного члена сiм'ї) за останнi шiсть мiсяцiв , що передують мiсяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги.
      Розмiр тимчасової допомоги визначається як рiзниця мiж прожитковим мiнiмумом для осiб, якi втратили працездатнiсть, i середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не може перевищувати 100 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.
      До складу сiм'ї включаються:
      чоловiк, дружина, дiти, у тому числi усиновленi, вiком до 18 рокiв, якi перебувають на їх утриманнi;
      дiти, якi навчаються за денною формою навчання до досягнення 23 рокiв, якi не мають власних сiмей, у тому числi тi, що одержують стипендiю, незалежно вiд того, де вони проживають;
      особи, якi проживають однiєю сiм'єю, але не перебувають у шлюбi мiж собою або в будь- якому iншому шлюбi, пов'язанi спiльним побутом, мають взаємнi права та обов'язки.
      Наприклад: в лютому мiсяцi 2020р. за тимчасовою допомогою звернулася жiнка, вiком 60 рокiв при наявностi страхового стажу-18 рокiв. Сiм'я складається з двох осiб: заявниця та її чоловiк- пенсiонер. Дохiд сiм'ї за перiод з 01.08.2019р. по 31.01.2020р. становить 11000 грн.
      Розрахунок тимчасової допомоги:
      Середньомiсячний сукупний дохiд сiм'ї на одну особу становить - 916,66грн (11000:6:2). Таким чином, розмiр тимчасової допомоги становитиме - 721,34грн.(1638-916,66).
      Максимальний розмiр тимчасової допомоги у 2020р. становитиме: з 1 сiчня 2020р.- 1638 грн., з 1 липня 2020р.- 1712грн., з 1 грудня 2020р.- 1769грн..
      Тимчасова допомога не призначається у разi, коли:
      - середньомiсячний сукупний дохiд сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв перевищує 100 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;
      - особа одержує пенсiю або державну соцiальну допомогу, що призначається вiдповiдно до Законiв України " Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю" або "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю";
      - особа або члени її сiм'ї протягом 12 мiсяцiв перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здiйснили купiвлю земельної дiлянки, квартири (будинку), автомобiля, iншого транспортного засобу, будiвельних матерiалiв, iнших товарiв довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будiвництва, ремонту квартири (будинку) або автомобiля, iншого транспортного засобу, телефонного (в тому числi мобiльного) зв'язку, на суму, яка на дату купiвлi (оплати) перевищує 50 тис. гривень;
      - особа працює, провадить iншу дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу;
      - за результатами вибiркового обстеження матерiально-побутових умов сiм'ї виявлено, що особа має додатковi джерела для iснування, не зазначенi у декларацiї про доходи та майно;
      - у власностi особи або членiв її сiм'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сiм'ї та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю, чи бiльш як один автомобiль, iнший транспортний засiб.
      Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсiйного вiку, якщо звернення за допомогою вiдбулося не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля досягнення пенсiйного вiку.
      Якщо звернення за допомогою вiдбулося пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля досягнення вiку, тимчасова допомога призначається з дня звернення за нею.
      Виплата призначеної тимчасової допомоги припиняється:
      - якщо особою приховано вiдомостi або навмисно подано недостовiрнi данi про її дохiд та майновий стан;
      - у разi працевлаштування або зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю;
      - у разi призначення пенсiї;
      - у разi виїзду на постiйне мiсце проживання за кордон;
      - у разi неодержання тимчасової допомоги протягом шести мiсяцiв пiдряд;
      - у разi смертi особи.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Сектор державних соцiальних iнспекторiв:
Головний державний соцiальний iнспектор:
Писанчин Свiтлана Михайлiвна

тел. 4-65-93
Iнформує...

      В управлiннi працi та соцiального захисту населення через iнституцiю державних соцiальних iнспекторiв виконуються функцiї щодо здiйснення контролю за правильнiстю надання державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм`ям, допомоги на дiтей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сiм`ї, субсидiї для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива , за цiльовим використанням коштiв державного бюджету, визначення нужденностi сiм'ї шляхом обстеження її матерiально-побутових умов проживання та достовiрностi задекларованих доходiв при визначеннi права сiм`ї на допомогу.
      Кожен заявник при зверненнi за певним видом допомог дає згоду на проведення перевiрки.
      Свою дiяльнiсть державнi соцiальнi iнспектори здiйснюють шляхом проведення зустрiчних перевiрок з виходом на мiсце працi заявникiв та членiв їх сiмей та поданням запитiв в рiзнi органiзацiї та установи рiзних форм власностi. Зокрема запити скеровуються в:
      - Державну фiскальну службу України (на пiдтвердження факту роботи та отримання доходу);
      - Єдиний державний реєстр МВС України (на пiдтвердження факту володiння транспортними засобами);
      - Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власностi на нерухоме майно, Державний реєстр Iпотек, Єдиний реєстр заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна щодо суб'єкта;
      -фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв (на пiдтвердження факту отримання страхових виплат);
      -пiдприємства, органiзацiї та установи (щодо правильностi видачi довiдок).
       Основні види порушень:
       1). Подання недостовірної інформації щодо наявності у власності сім’ї інших житлових приміщень, земельної ділянки, більше одного транспортного засобу (в т. ч. таких, що оформлені в кредит, передані в користування по дорученню);
       2). Подання недостовірної інформації щодо отриманого доходу, зокрема не декларування:
       - доходу отриманого не за основним місцем праці (працевлаштування по сумісництву, по цивільно-правовій угоді, проходження виробничої практики студентами);
       - отримання страхових виплат;
       - отримання алiментiв;
       - доходу отриманого, як подарунок, виграш, приз, спадщина;
       - iншого доходу, який пiдлягає оподаткуванню вiдповiдно до законодавства та включається до сукупного доходу сiм'ї.
       3). Скриття факту здійснення покупки, вартiсть якої на час звернення перевищує 10 - кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї (покупка квартири, земельної ділянки, транспортного засобу, тощо).
      За 2018 рiк, з метою перевiрки достовiрностi повноти подання iнформацiї про доходи та майновий стан громадян, якi входять до складу сiмей, що звернулися за призначенням рiзних видiв соцiальних допомог, в т.ч. житлових субсидiй, сектором державних соцiальних iнспекторiв було проведено 5670 перевiрок, в ходi яких було опрацьовано 14422 особи. Виявлено 90 порушень. За виявленими порушеннями прийнятi вiдповiднi рiшення про стягнення надмiрно виплачених коштiв, якi пiдлягають поверненню в повному обсязi.


На це потрiбно звернути увагу

      
      Допомога при народженнi дитини.
      Виплата допомоги
      припиняється у разi:
      - позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав;
      - вiдмови отримувача допомоги вiд виховання дитини;
      - нецiльового використання коштiв i незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцiнного утримання та виховання дитини;
      - вiдiбрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батькiвських прав;
      - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
      - припинення опiки або звiльнення опiкуна вiд його повноважень щодо конкретної дитини;
      - перебування отримувача допомоги у мiсцях позбавлення волi за рiшенням суду;
      - усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батькiвського пiклування;
      - смертi дитини;
      - смертi отримувача допомоги;
      - виникнення iнших обставин.
      Виплата допомоги припиняється на пiдставi пропозицiй центру соцiальних служб для сiм`ї, дiтей та молодi.
      ( п.13 Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затверджений ПКМ України вiд 27.12.2001р. № 1751)
      
      Допомога на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування.
      Пiдставою для
      припинення виплати допомоги на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування, є:
      - звiльнення вiд виконання обов'язкiв опiкуна чи пiклувальника;
      - працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-рiчного вiку;
      - усиновлення дитини, передача дитини батькам;
      - досягнення дитиною 18-рiчного вiку;
      - надання неповнолiтнiй особi повної цивiльної дiєздатностi, якщо вона записана матiр'ю або батьком дитини.
      У разi виникнення обставин, внаслiдок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувачi , служба у справах дiтей, виконавчий комiтет сiльської (селищної) ради зобов`янi у десятиденний строк повiдомити про це органи соцiального захисту населення, якi виплачують допомогу.
       ( п.30 Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затверджений ПКМ України вiд 27.12.2001р. № 1751).
      
      Допомога на дiтей одиноким матерям.
      Виплата допомоги на дiтей одиноким матерям (батькам)
      припиняється у разi:
      - позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав;
      - позбавлення волi отримувача допомоги за вироком суду;
      - скасування рiшення про усиновлення дитини або визнання його недiйсним;
      - реєстрацiї дитиною шлюбу до досягнення нею 18-рiчного вiку;
      - надання неповнолiтнiй особi повної цивiльної дiєздатностi у випадках, передбачених законом;
      - смертi дитини;
      - смертi отримувача допомоги.
      Виплата допомоги на дiтей одиноким матерям (батькам) зупиняється у разi:
      - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
      - вiдiбрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батькiвських прав;
      - тимчасового працевлаштування дитини.
      Виплата допомоги
      припиняється або
      зупиняється на пiдставi поданих обгрунтованих пропозицiй органу опiки та пiклування за поданням центрiв соцiальних служб для сiм`ї, дiтей та молодi до органу соцiального захисту населення з мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому виникли зазначенi обставини, за рiшенням органу, який призначив допомогу.
      ( п.36 Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затверджений ПКМ України вiд 27.12.2001р. №1751).
      
      Допомога при усиновленнi дитини.
      Виплата допомоги при усиновленнi дитини
      припиняється у разi:
      - позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав;
      - нецiльового використання коштiв i незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцiнного утримання та виховання дитини;
      - вiдiбрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батькiвських прав;
      - смертi дитини або отримувача допомоги;
      - перебування отримувача допомоги у мiсцях позбавлення волi за рiшенням суду;
      - скасування рiшення про усиновлення дитини або визнання його недiйсним;
      - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.
      Виплата допомоги при усиновленнi дитини припиняється за рiшенням органу, який призначив допомогу, прийнятим на пiдставi пропозицiй служби у справах дiтей,а у разi смертi дитини- повiдомленням державного органу реєстрацiї актiв цивiльного стану.
      Контроль за цiльовим використанням допомоги при усиновленнi дитини здiйснюється службами у справах дiтей.
       ( п.42 Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затверджений ПКМ України вiд 27.12.2001р. №1751).
      
      Житлова субсидiя для вiдшкодування на оплату житлово-комунальних витрат.
      Надання ранiше призначеної субсидiї
      припиняється:
      - за поданням житлово-експлуатацiйних органiзацiй, житлово-будiвельних (житлових) кооперативiв, об'єднань спiввласникiв багатоквартирного будинку та органiзацiй, що надають житлово-комунальнi послуги, якщо громадянин, якому призначено субсидiю, не сплачує вiдповiдну частку житлово-комунальних послуг, за винятком випадкiв, пов'язаних iз затримкою виплати заробiтної плати, пенсiї тощо, яка пiдтверджується вiдповiдними документами;
      - якщо громадянин приховав або свiдомо подав недостовiрнi данi про доходи ( не зазначив один iз видiв доходiв ) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидiю, внаслiдок чого йому була надмiру перерахована сума субсидiї; - з мiсяця в якому було виявлено порушення;
      - у разi переїзду сiм'ї в iншу мiсцевiсть та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидiї (зокрема смерть одинокої особи);
      - за заявою уповноваженого власника (спiввласника) житла, наймача житла у державному та громадському житловому фондi, члена житлово-будiвельного кооперативу, власника (спiввласника) житлового примiщення - з мiсяця, що настає за мiсяцем її подання, якщо iнше не обумовлено заявою.
      Сума субсидiї, перерахованої (виплаченої) надмiру внаслiдок свiдомого подання громадянином документiв з недостовiрними вiдомостями або не повiдомлення громадянином про змiни, зазначенi у п. 14 Положення , повертається ним за вимогою органу , що призначив субсидiю.
      ( п.20 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений ПКМ України вiд 21.10.1995р. № 848, iз змiнами вiд 26.06.2015р.).
      
      Державна соцiальна допомога малозабезпеченим сiм'ям
      Виплата ранiше призначеної державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям
      припиняється:
      - якщо сiм'єю приховано або навмисно подано недостовiрнi данi про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соцiальну допомогу i визначення її розмiру, внаслiдок чого були надмiру виплаченi кошти;
      - у разi переїзду сiм'ї в iншу мiсцевiсть та настання обставин, що унеможливлюють виплату соцiальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи);
      - за заявою уповноваженого представника сiм'ї.
      ( п.25 Порядку призначення i виплати державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям , затверджений ПКМ України вiд 24.02.2003р. № 250 ).
      Щомiсячна грошова допомога малозабезпеченiй особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу
      Виплата допомоги на догляд
      припиняється у разi, коли:
      - сталися змiни у складi сiм'ї у зв'язку iз смертю або змiною мiсця проживання iнвалiда I чи II групи внаслiдок психiчного розладу;
      - закiнчився строк установлення iнвалiдностi I чи II групи i протягом мiсяця не пiдтверджено встановлення групи iнвалiдностi, яка дає право на призначення допомоги на догляд;
      - iнвалiд I чи II групи внаслiдок психiчного розладу перебуває на повному державному утриманнi або стацiонарному лiкуваннi впродовж повного календарного мiсяця.
      ( п.8 Порядку надання щомiсячної грошової допомоги малозабезпеченiй особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, затверджений ПКМ України вiд 02.08.2000р. № 1192).


Сектор обслуговування iнвалiдiв, ветеранiв та контролю за призначенням пенсiї:
Завiдувач сектору:
Коциба Марiя Зiновiївна

тел. 4-78-19
Iнформує...
Упродовж I пiврiччя 2019 року:
      - видано 326 направлень на протезнi пiдприємства для забезпечення осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших категорiй населення протезно-ортопедичними виробами та технiчними засобами реабiлiтацiї;
      - 163 особи забезпечено протезно-ортопедичними та технiчними засобами реабiлiтацiї;
      - 13 осiб з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання та з дитинства, 26 ветеранiв вiйни, 1 учасника АТО забезпечено путiвками на санаторно-курортне лiкування;
      - 4 учасника АТО отримали послуги з професiйної адаптацiї;
      - 1 учасник АТО пройшов психологiчну реабiлiтацiю;
      - 4 осiб з iнвалiднiстю та пенсiонерiв влаштовано в будинки-iнтернати герiатричного та психоневрологiчного профiлю;
      - 51 особi з iнвалiднiстю проведено виплату компенсацiї витрат на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та транспортне обслуговування на заг.суму 10,8 тис.грн;
      - 7 особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни виплачено компенсацiю замiсть санаторно-курортної путiвки на заг. суму 2,9 тис.грн;
      - 3 особам з iнвалiднiстю та 1 непрацюючiй малозабезпеченiй особi проведено виплату одноразової матерiальної допомоги на заг.суму 3,0 тис. грн (державний бюджет);
      - 5 осiб з iнвалiднiстю скеровано на проходження комплексної реабiлiтацiї до реабiлiтацiйних установ сфери Мiнсоцполiтики;
      - 1 дитину з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу забезпечено реабiлiтацiйними заходами у ДРУ "Центр комплексної реабiлiтацiї для осiб з iнвалiднiстю" на суму 13,2 тис. грн.


Деякi питання надання соцiальних послуг для учасникiв АТО

      
      Санаторно-курортне лiкування учасникiв АТО
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.03.2015р. № 200 затверджено Порядок використання коштiв, передбачених у державному бюджетi на забезпечення постраждалих учасникiв антитерористичної операцiї санаторно-курортним лiкуванням, яким передбачено, що бюджетнi кошти спрямовуються на забезпечення санаторно-курортним лiкуванням осiб, якi постраждали пiд час проведення АТО та яким встановлено статус учасника бойових дiй чи iнвалiда вiйни вiдповiдно до пунктiв 19 i 20 частини першої статтi 6 та пунктiв 11-14 частини другої статтi 7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".
      Учасники АТО забезпечуються безоплатним санаторно-курортним лiкуванням згiдно з медичними рекомендацiями, в порядку черговостi на термiни:
      - учасники бойових дiй - щороку строком на 18-21 день;
      - особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни - позачергово щороку строком на 18-21 день;
      - особи з iнвалiднiстю iз захворюваннями нервової системи (з наслiдками травм i захворюваннями хребта та спинного мозку) - вiдповiдно до медичних рекомендацiй, з них: I та II груп - до санаторiїв (вiддiлень) спiнального профiлю з лiкуванням строком на 35 днiв; III групи - до санаторiїв неврологiчного профiлю з лiкуванням строком на 18-21день.
      Для взяття на облiк учасник АТО подає до органу соцiального захисту населення за зареєстрованим мiсцем проживання, а внутрiшньо перемiщенi особи - за мiсцем проживання згiдно довiдки про взяття на облiк:
      - заяву;
      - медичну довiдку лiкувальної установи за формою № 070/о;
      - копiю посвiдчення учасника бойових дiй або iнвалiда вiйни;
      - копiю вiйськового квитка (за наявностi);
      - копiю документа, що пiдтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення.
      Пiд час подання копiй особа надає їх оригiнали та паспорт для огляду.
      Забезпечення послугами iз санаторно-курортного лiкування, здiйснюється в межах видiлених коштiв, згiдно з договорами, укладеними органом соцiального захисту з особами та санаторно-курортними закладами, якi учасники АТО самостiйно обрали для оздоровлення.
      Для надання таких послуг учасникам АТО санаторно-курортний заклад подає органу соцiального захисту населення:
      - пiдтвердження про наявнiсть у нього лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитацiйної категорiї;
      - гарантiйний лист про згоду на лiкування та готовнiсть до укладення угод;
      - iнформацiю про умови проживання та харчування;
      - перелiк процедур, що можуть надаватись особам за перiод санаторно-курортного лiкування вiдповiдно до медичних рекомендацiй;
      - iнформацiю про вартiсть санаторно-курортного лiкування, гранична вартiсть, якого щороку затверджується Мiнсоцполiтики.
      У разi отримання вiд санаторно-курортного закладу, обраного особою, вiдмови у прийняттi на лiкування, орган соцiального захисту пропонує обрати iнший заклад для оздоровлення.
      Компенсацiя за доплату, пов'язану з полiпшенням умов проживання в санаторiї, та за продовження строку лiкування не здiйснюється.
      Учасник АТО, що перебуває на облiку для забезпечення санаторно-курортним лiкуванням, але в поточному роцi одержав безоплатну путiвку, знiмається з облiку.
      Повторне взяття на облiк проводиться на пiдставi копiї (дублiката) медичної довiдки лiкувальної установи за формою 070/о, що додається до попередньої заяви, якщо строк дiї зазначеної довiдки не закiнчився.
      Подiл путiвки та передача її iншiй особi забороняється.
      
      Виплата грошової компенсацiї вартостi санаторно-курортного лiкування
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2004р. № 785 затверджено Порядок виплати грошової компенсацiї вартостi санаторно-курортного лiкування деяким категорiям громадян, яким визначено механiзм виплати грошової компенсацiї замiсть санаторно-курортної путiвки та компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування, передбачених Законом України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту".
      Грошова компенсацiя виплачується органами соцiального захисту населення особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни один раз на два роки з дня звернення iз заявою про видiлення путiвки або виплату грошової компенсацiї за бажанням, якщо цi особи протягом двох рокiв не одержували безоплатного санаторно-курортного лiкування, незалежно вiд наявностi медичного висновку про необхiднiсть такого лiкування або медичних протипоказань.
      Грошова компенсацiя виплачується у таких розмiрах:
       - особам з iнвалiднiстю I та II групи - 100 % середньої вартостi санаторно-курортного лiкування, визначеного Мiнсоцполiтики ;
      - особам з iнвалiднiстю III групи - 75 % середньої вартостi санаторно-курортного лiкування, визначеного Мiнсоцполiтики.
      Пiдставою для виплати грошової компенсацiї є такi документи:
      - заява про виплату грошової компенсацiї;
      - посвiдчення особи, що пiдтверджує її належнiсть до вказаної категорiї громадян;
      - облiковi данi про одержання безоплатного санаторно-курортного лiкування та грошової компенсацiї;
      - довiдка з мiсця роботи, навчання чи служби про те, що протягом попереднiх двох рокiв особа не одержувала безоплатних послуг iз санаторно-курортного лiкування (для осiб, якi працюють, навчаються чи служать).
      Грошова компенсацiя виплачується через два роки пiсля звернення iз заявою про видiлення путiвки або виплату грошової компенсацiї, якщо особа протягом цього перiоду не одержувала безоплатної санаторно-курортної путiвки.
      Компенсацiя вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування учасникам бойових дiй, учасникам вiйни, особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", виплачується за їх бажанням (за умови їх перебування на облiку для забезпечення санаторно-курортним лiкуванням) у розмiрi вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування на час проведення оздоровлення, але не бiльше нiж середня вартiсть санаторно-курортного лiкування, визначеного Мiнсоцполiтики.
      Пiдставою для виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно - курортного лiкування є такi документи:
      - заява про виплату компенсацiї;
      - про сплату повної вартостi санаторно-курортного лiкування;
      - пiдтвердження проходження санаторно-курортного лiкування або зворотний талон санаторно-курортної путiвки строком такого лiкування не менш як 18 днiв;
      - посвiдчення особи, що пiдтверджує належнiсть до вказаної категорiї громадян;
      - довiдка з мiсця роботи, навчання чи служби про те, що протягом попереднiх двох рокiв особа не одержувала безоплатних послуг iз санаторно-курортного лiкування (для осiб, якi працюють, навчаються чи служать).
      
      Психологiчна реабiлiтацiя учасникiв АТО
      Постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2017р. № 1057 та вiд 12.07.2017р. № 497 затверджено Порядок проведення психологiчної реабiлiтацiї учасникiв антитерористичної операцiї та механiзм використання бюджетних коштiв.
      Метою психологiчної реабiлiтацiї є:
      - збереження або вiдновлення фiзичного та психiчного здоров'я учасникiв АТО;
      - досягнення соцiально-психологiчного благополуччя;
      - зниження частоти та тяжкостi наслiдкiв перенесених бойових психiчних травм у формi гострих стресових реакцiй;
      - запобiгання iнвалiдностi;
      - профiлактика агресивної та саморуйнiвної поведiнки.
      Зазначениими нормативними документами передбачено, що право на отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї мають ветерани вiйни, яким встановлено один з таких статусiв:
      - учасник бойових дiй - вiдповiдно до пунктiв 19 i 20 частини першої статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (далi - Закон);
      - iнвалiд вiйни - вiдповiдно до пунктiв 11-14 частини другої статтi 7 Закону;
      - учасник вiйни - вiдповiдно до пункту 13 статтi 9 Закону, якi для отримання таких послуг звертаються до управлiння соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї або за мiсцем фактичного проживання (перебування), а для дiючих вiйськовослужбовцiв - за мiсцем перебування (розташування вiйськової частини (пiдроздiлу). До заяви додаються копiя посвiдчення учасника бойових дiй, або iнвалiда вiйни, або учасника вiйни, копiя документа, що пiдтверджує безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї або забезпеченнi її проведення з безпосереднiм перебуванням в районах АТО у перiод її проведення, та пред'являються оригiнали цих документiв, а також документ, що засвiдчує особу та довiдку про присвоєння iдентифiкацiйного кода.
      Для надання учасникам АТО послуг iз психологiчної реабiлiтацiї суб'єкт надання послуг подає органу соцiального захисту населення:
      - пiдтверднi документи щодо вiдповiдностi надавача послуг вимогам до суб'єктiв, що надають такi послуги, пiсля їх затвердження Мiнсоцполiтики України;
      - гарантiйний лист про згоду на надання послуг з психологiчної реабiлiтацiї та готовнiсть до укладення договору;
      - iнформацiю про умови проживання та харчування та копiї документiв про вiдповiднiсть примiщень та матерiально-технiчної бази санiтарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та вимогам щодо доступностi осiб з iнвалiднiстю вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв;
      - перелiк послуг iз психологiчної реабiлiтацiї, якi можуть надаватись учасникам АТО;
      - iнформацiю про вартiсть надання послуг iз психологiчної реабiлiтацiї, гранична вартiсть якої затверджується Мiнсоцполiтики України.
      Пiсля надходження такої iнформацiї вiд суб'єктiв надання послуг, учасник АТО самостiйно обирає заклад, у якому бажає пройти психологiчну реабiлiтацiю, а орган соцiального захисту, пiсля узгодження дати початку її проведення, укладає договiр iз суб'єктом надання послуг та учасником АТО.
      Повторне направлення учасника АТО до суб'єкта надання послуг в поточному роцi у разi його повторного звернення щодо проходження психологiчної реабiлiтацiї можливе за наявностi вiдповiдних рекомендацiй, виданих лiкувально-профiлактичним закладом або зазначених у висновку-прогнозi попередньої психологiчної реабiлiтацiї.
      
      Порядок виплати грошової компенсацiї вартостi проїзду учасникiв антитерористичної операцiї до реабiлiтацiйних установ для проходження психологiчної реабiлiтацiї та назад
      Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 23.08.2016р. № 528 затвердив Порядок виплати грошової компенсацiї вартостi проїзду учасникiв антитерористичної операцiї до реабiлiтацiйних установ для проходження психологiчної реабiлiтацiї та назад.
      Грошова компенсацiя надається у разi користування мiжмiським транспортом:
      - залiзничним - у розмiрi фактичних витрат, пiдтверджених проїзними документами , але не бiльше вартостi проїзду в плацкартному / купейному вагонi швидкого поїзда та вагонi другого класу швидкiсного поїзда :
      - автомобiльним загального користування (крiм таксi) - у розмiрi фактичних витрат, пiдтверджених проїзними документами.
      Витрати на проїзд транспортом мiського та примiського сполучення вiдшкодуванню не пiдлягають.
      Грошова компенсацiя вартостi проїзду учасникiв антитерористичної операцiї до реабiлiтацiйних установ та назад призначається в разi, коли звернення за нею надiйшло не пiзнiше, нiж через 90 календарних днiв iз зазначеної у проїзному документi дати закiнчення поїздки.
      Для вiдшкодування вартостi проїзду до реабiлiтацiйних установ та назад учасники антитерористичної операцiї подають до управлiння працi та соцiального захисту населення такi документи:
      - заяву;
      - копiю паспорта (1,2,11 стор. з пред'явленням оригiналу)
      - заповнений реабiлiтацiйною установою вiдривний корiнець направлення на психологiчну реабiлiтацiю iз зазначенням строкiв перебування в реабiлiтацiйнiй установi;
      - оригiнали проїздних документiв, що пiдтверджують витрати на оплату проїзду (на проїздному документi повиннi бути зазначеннi дата проїзду та його вартiсть).
      
      Професiйна адаптацiя для учасникiв АТО
      Постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.06.2017р. № 432 та вiд 31.03.2015 р. № 179 затверджено Порядок органiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв антитерористичної операцiї та механiзм використання бюджетних коштiв.
      Право на отримання послуг з професiйної адаптацiї надається всiм учасникам АТО, яким встановлено один з таких статусiв:
      - учасника бойових дiй вiдповiдно до пунктiв 19 i 20 частини першої ст.6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (далi - Закон);
      - особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 11-14 частини другої ст.7 Закону;
      - учасника вiйни вiдповiдно до пункту 13 ст. 9 Закону.
      Для отримання таких послуг учасники АТО письмово звертаються до органу соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї або за мiсцем фактичного проживання (перебування).
      До заяви додаються:
      - копiя iндивiдуальної програми реабiлiтацiї (для осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни);
      - копiя посвiдчення учасника бойових дiй або особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, або учасника вiйни,що засвiдчується пiдписом учасника АТО;
      - копiя документа, що пiдтверджує безпосередню участь в АТО або забезпеченнi її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення АТО у перiод її проведення, що засвiдчується пiдписом учасника АТО. Пiд час подання копiй цих документiв учасники АТО представляють їх оригiнали.
      Професiйна адаптацiя учасникiв АТО за робiтничими професiями здiйснюється шляхом професiйної орiєнтацiї первинної професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї з урахуванням їх навичок, умiнь та побажань.
      У разi органiзацiї професiйного навчання за професiями, для набуття яких вiдповiдно до законодавства вимагається проходження попереднього медичного та наркологiчного огляду, учасник АТО проходить його у закладах охорони здоров'я в установленому порядку.
      Послуги з професiйного навчання надаються учаснику АТО одноразово в порядку черговостi.
      
      Для отримання зазначених вище соцiальних послуг, учасники АТО можуть звернутися до управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, каб. 309.
      
      Контактний телефон для довiдок - 4-10-65.


Про забезпечення путiвками на санаторно-курортне лiкування деяких категорiй громадян

      Вiдповiдно до п.2 Порядку забезпечення санаторно-курортними путiвками деяких категорiй громадян структурними пiдроздiлами з питань соцiального захисту населення районних, районних у мм. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiй, виконавчими органами мiських рад, затвердженого Постановою КМУ вiд 22.02.2006р. №187, за рахунок коштiв державного бюджету безоплатними путiвками до санаторно-курортних закладiв забезпечуються:
      - iнвалiди усiх категорiй (крiм iнвалiдiв внаслiдок трудового калiцтва чи професiйного захворювання);
      - ветерани вiйни, особи, на яких поширюється чиннiсть ЗУ "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" та "Про жертви нацистських переслiдувань".
      Для постановки на облiк щодо отримання путiвки на санаторно-курортне лiкування до управлiння працi та соцiального захисту населення, за зареєстрованим мiсцем проживання подаються: заяву, медичну довiдку лiкувальної установи за формою №070/о, посвiдчення (на пiдтвердження вiдповiдного статусу) та документ, що засвiдчує особу (паспорт).
      Пiсля закiнчення строку дiї зазначеної медичної довiдки, але не рiдше нiж один раз на три роки, подається нова медична довiдка. У разi неподання такої довiдки особа, яка понад три роки перебуває на облiку для забезпечення санаторно-курортною путiвкою, знiмається з облiку.
      Путiвки видаються вiдповiдно до медичних рекомендацiй з урахуванням пiльг, передбачених законодавством для конкретної категорiї осiб, в порядку черговостi та в межах коштiв передбачених у державному бюджетi на зазначену мету.
      Особа, що перебуває на облiку для забезпечення путiвкою в управлiннi, але в поточному роцi одержала безоплатну путiвку в iншiй органiзацiї, знiмається з облiку.
      У разi коли вищезазначенi особи мають право на санаторно-курортне лiкування за кiлькома законами, їм надається право вибору в забезпеченнi путiвкою за одним iз них.


Про виплати грошової компенсацiї замiсть санаторно-курортної путiвки та вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування деяким категорiям iнвалiдiв

      Вiдповiдно до п.11 Порядку виплати деяким категорiям iнвалiдiв грошової компенсацiї замiсть санаторно-курортної путiвки та вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування деяким категорiям iнвалiдiв, затвердженого Постановою КМУ вiд 07.02.2007р. №150, грошовi компенсацiї виплачуються iнвалiдам внаслiдок загального захворювання та з дитинства, якщо вони протягом попереднiх трьох рокiв перебування на облiку не одержували путiвки на санаторно-курортне лiкування (не рахуючи рiк, коли iнвалiд звернувся за нею).
      Пiдставою для отримання грошової компенсацiї є такi документи:
      - заява iнвалiда про виплату грошової компенсацiї;
      - медична довiдка за формою 070/о щодо необхiдностi забезпечення санаторно-курортним лiкуванням;
      - посвiдчення (на пiдтвердження вiдповiдного статусу);
      - документ про сплату повної вартостi санаторно-курортної путiвки строком санаторно-курортного лiкування не менш як 18 днiв, що засвiдчує проходження iнвалiдом cанаторно-курортного лiкування (тiльки для виплати грошової компенсацiї за самостiйне лiкування).
      Грошова компенсацiя за путiвку та самостiйне лiкування нараховується i виплачується в таких розмiрах: iнвалiдам I та II групи - 75%, III групи - 50% розмiру середньої вартостi санаторно-курортної путiвки, визначеної Мiнсоцполiтики.
      При отриманнi зазначеної грошової компенсацiї iнвалiди внаслiдок загального захворювання та з дитинства знiмаються з облiку для забезпечення путiвкою на санаторно-курортне лiкування. Для повторного перебування на облiку необхiдно подати нову медичну довiдку форми 070/о та заяву.
      Грошова компенсацiя за самостiйне лiкування виплачується iнвалiду за умови його перебування на облiку для забезпечення путiвкою на санаторно-курортне лiкування.
      Вiдповiдно до п.2 Порядку виплати грошової компенсацiї вартостi санаторно-курортного лiкування деяким категорiям громадян, затвердженого Постановою КМУ вiд 17.06.2004р. №785, грошова компенсацiя виплачується iнвалiдам вiйни за мiсцем їх облiку один раз на два роки з дня звернення iз заявою про видiлення путiвки або виплату грошової компенсацiї за бажанням, якщо цi особи протягом двох рокiв не одержували безоплатних санаторно-курортних путiвок, незалежно вiд наявностi медичного висновку про необхiднiсть санаторно-курортного лiкування або медичних протипоказань.
      Грошова компенсацiя виплачується у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни I та II групи - 100%; III групи - 75 % середньої вартостi путiвки, визначеної Мiнсоцполiтики.
      Пiдставою для виплати компенсацiї є такi документи:
      - заява про виплату грошової компенсацiї;
      - посвiдчення iнвалiда вiйни.


Порядок забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення

      
      1. Новий Порядок забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї для осiб з iнвалiднiстю.
      З 07.04.2018 р. набрала чинностi ПКМ №238 вiд 14.03.2018 р., якою внесено змiни до ПКМ № 321вiд 05.04.2012 р. Цим Порядком запроваджено адресний пiдхiд при забезпеченнi осiб з iнвалiднiстю технiчними засобами реабiлiтацiї (надалi- ОсiбТЗР).Новий механiзм фiнансування за принципом "грошi ходять за людиною", виплата компенсацiї вартостi за самостiйно придбанi ТЗР, новий механiзм взаємодiї сторiн процесу забезпечення ТЗР на договiрних засадах iз змiною сторiн договору, електронний документообiг в рамках банку даних, передання повноважень з фiнансування забезпечення ТЗР вiд Фонду соцiального захисту iнвалiдiв до органiв соцiального захисту населення, а також низку iнших нововведень.
      Для забезпечення Особи ТЗР орган соцiального захисту населення формує та укладає двостороннi (з пiдприємством) та тристороннi (з пiдприємством та Особою) договори(п. 23 Порядку).
      
      Тристороннiй договiр укладається органом соцiального захисту населення з пiдприємством та Особою або її законним представником для забезпечення протезами верхнiх та нижнiх кiнцiвок, ортезами шарнiрними нижнiх кiнцiвок та крiслами колiсними.
      
      Двостороннiй договiр укладається органом соцiального захисту населення з пiдприємством для забезпечення Особи ТЗР (крiм протезiв верхнiх та нижнiх кiнцiвок, ортезiв шарнiрних нижнiх кiнцiвок та крiсел колiсних), а саме:
      протези молочних залоз, пiсляоперацiйнi протези, лiфи для їх крiплення, спецiальнi лiфи для крiплення протезiв молочної залози для занять фiзичною культурою i плаванням (купальники), ортези на верхнi кiнцiвки, зокрема компресiйнi рукави при лiмфодемi; ортопедичне взуття, системи ортезiв на хребет, системи ортезiв на верхнi кiнцiвки, системи ортезiв на нижнi кiнцiвки, допомiжнi засоби для особистого догляду та захисту, засоби одягання та роздягання, допомiжнi засоби для особистої гiгiєни, допомiжнi засоби для особистої рухомостi, перемiщення та пiдйому, засоби для пересування, меблi, оснащення, спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю.
      До ТЗР, за якi у разi бажання Особи може виплачуватись компенсацiя належать:
      допомiжнi засоби для особистої рухомостi, перемiщення та пiдйому, засоби для пересування, меблi, оснащення, спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю, протези молочної залози, спецiальнi лiфи для крiплення протезiв молочної залози для занять фiзичною культурою i плаванням (купальник), ортези на верхнi кiнцiвки, зокрема компресiйнi рукави при лiмфодемi, друге крiсло колiсне.
      Виплата компенсацiї здiйснюється на пiдставi фiскального чека, що пiдтверджує його придбання Особою за фактичною вартiстю виробу, але не вище граничної цiни засобу.
      Наказом Мiнсоцполiтики №59 вiд 29.01.2016 р. визначено перелiк ТЗР, якi може вибрати особа з iнвалiднiстю згiдно рекомендацiй iндивiдуальної програми реабiлiтацiї та встановленої граничної вартостi засобу реабiлiтацiї.
      Реалiзацiя бюджетної програми "Заходи iз соцiальної, трудової та професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв" у 2017 роцi дала змогу Фонду соцiального захисту iнвалiдiв забезпечити в повному обсязi осiб з iнвалiднiстю технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї за заявками, сформованими станом на 14.12.2017, пiдставою для укладання договорiв згiдно з Порядком є направлення, виданi та сформованi в ЦБI починаючи з 15.12.2017 .(лист Мiнсоцполiтики №12771/0/2-18/58 вiд 05.07.2018 р.).
      Iнфографiка порядку взаємодiї сторiн при укладаннi договорiв, детальнiше.
      2. Постанова КМУ вiд 05.04.2012р. № 321 (iз змiнами)"Про затвердження Порядку забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення i виплати грошової компенсацiї за самостiйно придбанi технiчнi засоби реабiлiтацiї, перелiк таких засобiв", додається.
      3. Наказ Мiнсоцполiтики №59 вiд 29.01.2016 "Про органiзацiю забезпечення окремих категорiй населення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї", додається.
      4. Електронний каталог технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї, додається.
      
      Роз'яснення Мiнiстерства соцiальної полiтики щодо забезпечення осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення технiчними засобами реабiлiтацiї
      
      Запитання - вiдповiдi щодо реалiзацiї Порядку забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення i виплати грошової компенсацiї вартостi за самостiйно придбанi технiчнi засоби реабiлiтацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 квiтня 2012 року № 321 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2018 року № 238)
      У наведених нижче запитаннях та вiдповiдях термiни та скорочення вживаються у такому значеннi:
      
      Порядок - Порядок забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення i виплати грошової компенсацiї вартостi за самостiйно придбанi технiчнi засоби реабiлiтацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 квiтня 2012 року № 321 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2018 року № 238);
      
      ОСЗН - структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення районних, районних у мм. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiй, виконавчий орган мiських, районних у мiстах рад;
      
      Департамент - структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй;
      
      ЦБI - Централiзований банку даних з проблем iнвалiдностi;
      
      ТЗР - технiчнi та iншi засоби реабiлiтацiї;
      
      IПР - iндивiдуальна програма реабiлiтацiї;
      
      методичнi рекомендацiї щодо Порядку - Методичнi рекомендацiї щодо Порядку забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення i виплати грошової компенсацiї вартостi за самостiйно придбанi технiчнi засоби реабiлiтацiї, оприлюдненi на офiцiйному сайтi Мiнсоцполiтики у роздiлi ,,Iнвалiднiсть", пiдроздiлi ,,Забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, спецавтотранспортом".
      
      З якого перiоду виплачується компенсацiя за самостiйно придбанi вироби особам з iнвалiднiстю?
      Звертаємо увагу, що Порядком в останнiй редакцiї вперше реалiзовано можливiсть виплати особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю та iншим особам за їх бажанням грошової компенсацiї вартостi за самостiйно придбанi ТЗР, зазначена норма була вiдсутня в попереднiй редакцiї акта. Вiдповiдно до п. 5 Указу Президента України " Про порядок офiцiйного оприлюднення нормативно-правових актiв та набрання ними чинностi" акти Кабiнету Мiнiстрiв України, якi визначають права i обов'язки громадян, набирають чинностi не ранiше дня їх опублiкування в офiцiйних друкованих виданнях.
      Вiдповiдно до п. 53 Порядку виплата компенсацiї здiйснюється на пiдставi фiскального чека, який пiдтверджує придбання виробу у пiдприємства, що вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, а за спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю тiльки на пiдставi фiскального чека.
      З огляду на зазначене, виплата грошової компенсацiї за кошти державного бюджету може здiйснюватись ОСЗН тiльки за тi ТЗР, якi були самостiйно придбанi особами з iнвалiднiстю або їх законними представниками з моменту вступу в дiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 238 вiд 14.03.2018, якою затверджено Порядок в новiй редакцiї, а саме з моменту опублiкування в офiцiйному виданнi "Урядовий кур'єр" вiд 07.04.2018 № 68, пiдтвердженням чого є дата в фiскальному чеку.
      
      Компенсацiя за покупку особою з iнвалiднiстю спецiальних засобiв для спiлкування та обмiну iнформацiєю вiдшкодовуються лише, якщо придбанi на пiдприємствах, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам чи на будь-яких?
      Вiдповiдно до п.п. 37, 53 Порядку виплата компенсацiї за спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю здiйснюється на пiдставi оригiналу фiскального чека, що пiдтверджує придбання виробу за його фактичною вартiстю, у розмiрi не вище граничної цiни, встановленої Мiнсоцполiтики. Таким чином отримання компенсацiї за такi засоби не передбачає їх придбання у пiдприємства, що вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам.
      
      Яка форма заяви на компенсацiю самостiйно придбаних засобiв реабiлiтацiї?
      Заява на виплату компенсацiї складається у довiльнiй формi i має мiстити такi данi: П.I.Б. заявника, зареєстроване мiсце проживання, фактичне мiсце проживання/перебування адресу проживання, контактний номер телефону, найменування та цiну виробу, суму компенсацiї (в межах граничної цiни, встановленої Мiнсоцполiтики), дату написання заяви та пiдпис заявника. На сьогоднi розроблено проект форми такої заяви, яка буде затверджена наказом Мiнсоцполiтики, та оприлюднена у встановленому порядку.
      
      Як формується цiна на ТЗР?
      На сьогоднi цiна на ТЗР, якими забезпечуються особи з iнвалiднiстю. дiти з iнвалiднiстю, iншi особи за кошти державного бюджету, формується пiдприємством за фактичною собiвартiстю виробу з урахуванням нормативу рентабельностi, встановленому Мiнсоцполiтики, а також у межах граничної цiни, затвердженої наказом Мiнсоцполiтики вiд 29.01.2016 № 59 "Про органiзацiю забезпечення окремих категорiй населення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї", зареєстрованим у Мiнюстi 18.02.2016 року за № 257/28387, i є предметом господарської дiяльностi.
      Таким чином договори на забезпечення ТЗР укладаються ОСЗН за фактичною цiною виробу у межах граничної цiни, а у разi її перевищення - за рiшенням Мiнсоцполiтики на пiдставi рекомендацiй робочої групи iз забезпечення осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення ТЗР, яка утворена при Мiнсоцполiтики.
      Звертаємо увагу, що пiдприємству надається можливiсть визначити фактичну цiну виробу на протязi 20 робочих днiв з дня повiдомлення про вибiр пiдприємства особою з iнвалiднiстю та надати згоду або вiдмову на забезпечення вiдповiдним ТЗР. На цiй стадiї з метою визначення фактичної цiни за вирiб можливо формування анкети на виготовлення/забезпечення ТЗР з визначенням функцiональних можливостей особи або проекту замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу. Вiдповiдно до методичних рекомендацiй щодо Порядку до попереднього замовлення пiдприємством вноситься фактична цiна за вирiб, на пiдставi якої в ЦБI формується цiна договору.
      
      Чи можна за Порядком забезпечувати громадян iнших країн або осiб без громадянства ТЗР?
      Вiдповiдно до статтi 4 Закону України "Про реабiлiтацiю осiб з iнвалiднiстю в Українi" дiя зазначеного закону поширюється осiб з iнвалiднiстю з числа iноземцiв, осiб без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, та осiб, яких визнано бiженцями чи особами, якi потребують додаткового захисту, якщо iнше не передбачено законами України чи мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України та осiб з iнвалiднiстю з числа iноземцiв та осiб без громадянства, якi на законних пiдставах тимчасово перебувають в Українi i мають право на реабiлiтацiю згiдно iз законами України чи мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України. Одночасно згiдно iз статтею 26 зазначеного закону рiшення про забезпечення осiб з iнвалiднiстю ТЗР приймається медико-соцiальними експертними комiсiями (лiкарсько-консультативними комiсiями лiкувально-профiлактичних закладiв - щодо дiтей з iнвалiднiстю) на пiдставi медичних показань i протипоказань, а також соцiальних критерiїв.
      Оскiльки зазначенi групи осiб не проходять обстеження вiдповiдних комiсiй, у них вiдсутнi висновки МСЕК про встановлення iнвалiдностi, IПР, висновки ЛКК, рiшення ВЛК, що є пiдставою для взяття на облiк на безоплатне забезпечення ТЗР або виплату компенсацiї в ОСЗН за зареєстрованим мiсцем проживання таких осiб. Таким чином держава забезпечує їх безперешкодний доступ до отримання ТЗР, але не забезпечує таке право за кошти держбюджету. Водночас, таке забезпечення можливе за особистi кошти осiб, кошти мiсцевого бюджету, благодiйних пожертв вiд юридичних i фiзичних осiб, гуманiтарної допомоги та з iнших джерел, не заборонених законодавством.
      
      У новiй редакцiї Порядку не згадуються довiчнi направлення. Чи потрiбно додатково направляти людей з ампутацiями на медичне обстеження? На який термiн видавати направлення на протезування, у тому числi, протезування молочної залози?
      Вiдповiдно до п. 20 Порядку забезпечення осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю, iнших осiб ТЗР здiйснюється виключно на пiдставi виданого ОСЗН оригiналу направлення у паперовому виглядi, сформованого з урахуванням медичних висновкiв. При цьому згiдно з п. 22 Порядку направлення, виданi ОСЗН, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, iншим особам, дiє протягом строку, визначеного IПР або висновком МСЕК, ЛКК, рiшенням ВЛК.
      Отже, при повторному зверненнi для отримання ТЗР особi з iнвалiднiстю, дитинi з iнвалiднiстю, iншiй особi або їх законному представнику необхiдно отримати вiд ОСЗН оригiнал направлення в паперовому виглядi. У такому випадку необхiднiсть звертатись до медичного закладу визначається строком дiї зазначених документiв.
      Крiм того, звертаємо увагу, що видача направлень здiйснюється на пiдставi коректної iнформацiї в дiючiй IПР щодо найменувань засобiв. Впровадження ефективного механiзму забезпечення осiб з iнвалiднiстю ТЗР можливо при належнiй органiзацiї роботи не лише ОСЗН, а й МСЕК та ЛКК, фахiвцi яких вносять iнформацiю в IПР щодо забезпечення ТЗР осiб з iнвалiднiстю, якi необхiднi в процесi реабiлiтацiї таких осiб.
      Статтею 7 Закону України ,,Про реабiлiтацiю осiб з iнвалiднiстю в Українi" передбачено встановлення групи iнвалiдностi без зазначення строку повторного огляду (безстроково) у випадку анатомiчних дефектiв, iнших необоротних порушень функцiй органiв i систем органiзму, у тому числi необоротною втратою (ампутацiєю) верхнiх та/або нижнiх кiнцiвок (їх частин), необоротної втрати iншого органу або повної стiйкої втрати органом його функцiй (певним категорiям осiб), а також особам з iнвалiднiстю, у яких строк переогляду настає пiсля досягнення пенсiйного вiку.
      
      Чи використовувати таблицю сумiсностi вiдповiдно до наказу Мiнсоцполiтики вiд 11.04.2017 №602 ,,Про затвердження Порядку призначення ТЗР вiдповiдно до функцiональних можливостей особи з iнвалiднiстю, дитини з iнвалiднiстю, постраждалого внаслiдок антитерористичної операцiї"?
      Згiдно з Порядком призначення ТЗР вiдповiдно до функцiональних можливостей особи з iнвалiднiстю, дитини з iнвалiднiстю, постраждалого внаслiдок антитерористичної операцiї проводиться на пiдставi рекомендацiй, зазначених в iндивiдуальнiй програмi реабiлiтацiї або висновку ЛКК чи рiшеннi ВЛК користувача, i є обов'язковим при забезпеченнi ними. При цьому призначення крiсел колiсних проводиться лiкарем або реабiлiтологом за результатами оцiнювання функцiональних можливостей користувача шляхом анкетування за формою, наведеною в додатку 1 до цього порядку.
      Одночасно при наданнi направлень необхiдно враховувати сумiснiсть ТЗР, їхнiх функцiй i технiчних характеристик, визначену згiдно з додатком 4 до зазначеного порядку.
      
      Чи має особа з iнвалiднiстю письмово повiдомляти ОСЗН про вибiр пiдприємства?
      Вiдповiдно до 23 Порядку особа з iнвалiднiстю, дитина з iнвалiднiстю, iнша особа або їх законнi представники обирають пiдприємство i повiдомляють вiдповiдний ОСЗН про вибiр такого пiдприємства. Згiдно з методичними рекомендацiями щодо Порядку таке повiдомлення здiйснюється за допомогою засобiв зв'язку, письмово, електронною поштою тощо.
      
      Яким чином забезпечити повернення ТЗР особливо у випадках, коли отримувачем була одинока особа з iнвалiднiстю, яка померла? Хто у даному випадку повинен повернути ТЗР?
      Вiдповiдно до п. 27 Порядку у разi смертi особи з iнвалiднiстю, дитини з iнвалiднiстю, iншої особи виданий безоплатно ТЗР, строк експлуатацiї якого не закiнчився, повертається ОСЗН або сервiсному центру членами сiм'ї померлої особи. Перелiк ТЗР, що пiдлягають поверненню, та порядок їх повернення затверджено наказом Мiнсоцполiтики вiд 18.02.2015 № 186.
      У разi вiдмови членiв сiм'ї померлих осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю, iнших осiб повернути ТЗР їх вилучення здiйснюється за рiшенням суду.
      
      Чи потрiбно додатково у iндивiдуальнiй програмi реабiлiтацiї вказувати необхiднiсть у забезпеченнi жiнок пiсля мастектомiї, секторальної резекцiї молочної залози, квадрантектомiї та з порушеннями розвитку молочних залоз лiфами та компресiйними рукавами?
      Вiдповiдно до п. 37 Порядку жiнки пiсля мастектомiї, секторальної резекцiї молочної залози, квадрантектомiї та з порушеннями розвитку молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов'язково з лiфами для їх крiплення та у разi потреби, що визначається iндивiдуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК, ? разом з компресiйним рукавом при лiмфодемi. Таким чином, спецiальне уточнення необхiдне лише для отримання компресiйного рукава при лiмфодемi.
      
      Чи має право особа з iнвалiднiстю на забезпечення автомобiлем, якщо йому видавалось дорожнє крiсло колiсне з електричним приводом?
      Згiдно з п. 44 Порядку направлення на забезпечення дорожнiм крiслом колiсним з електроприводом видається лише у разi вiдсутностi у користуваннi автомобiля, отриманого через ОСЗН.
      
      Довiдка ЛКК про змiну антропометричних параметрiв дитини з iнвалiднiстю може бути подана не ранiше нiж через два мiсяцi з дати останньої видачi взуття. Строк експлуатацiї взуття 1 рiк. Коли та на який строк видається направлення ОСЗН на забезпечення взуттям для дiтей?
      Вiдповiдно до п. 22 Порядку направлення, виданi ОСЗН, особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю, iншим особам, дiє протягом строку, визначеного iндивiдуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК, рiшенням ВЛК. В даному випадку строк дiї направлення буде визначено вiдповiдно до строку дiї довiдки ЛКК про змiну антропометричних даних дитини.
      
      Чи має право особа з iнвалiднiстю по зору/слуху на вибiр мiж отриманням компенсацiї за самостiйно придбанi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю та безпосереднiм забезпеченням вiдповiдними засобами реабiлiтацiї через ОСЗН?
      Вiдповiдно до п. 2 Порядку спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю належать до ТЗР, якими забезпечуються особи з iнвалiднiстю, дiти з iнвалiднiстю та iншi окремi категорiї населення через ОСЗН та за якi за бажанням зазначених осiб або їх законних представникiв виплачується компенсацiя.
      Згiдно з п. 5 Порядку безоплатне забезпечення осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю, iнших осiб ТЗР за рахунок коштiв державного бюджету здiйснюються пiдприємствами, якi вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам. На сьогоднi жодне з пiдприємств в Українi не проходило перевiрку на вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам на постачання засобiв для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю.
      З огляду на зазначене, особам з iнвалiднiстю надається можливiсть самостiйно придбати необхiдний засiб для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю на вiльному ринку та отримати компенсацiю на пiдставi фiскального чека в межах граничної цiни вiдповiдно до п.п. 37, 53 Порядку. При цьому оригiнал фiскального чека для виплати компенсацiї передається особою з iнвалiднiстю, дитиною з iнвалiднiстю, iншою особою або їх законними представниками до ОСЗН не пiзнiше чотирьох мiсяцiв з дати, зазначеної в фiскальному чеку (п. 53 Порядку).
      
      Чи передбачає постановка на облiк осiб з iнвалiднiстю по зору або слуху для забезпечення спецiальними засобами для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю, пред'явлення iндивiдуальної програми реабiлiтацiї?
      Вiдповiдно до п. 15 Порядку разом iз заявою про взяття на облiк IПР не пред'являється особами з iнвалiднiстю для виплати компенсацiї за спецiальнi засоби для орiєнтування, спiлкування та обмiну iнформацiєю у визначених Порядком випадках.
      
      Яким чином компенсуються мобiльний телефон для осiб з iнвалiднiстю по зору?
      Вiдповiдно до п. 10 Порядку особи з iнвалiднiстю I та II групи по зору та законнi представники дiтей з iнвалiднiстю по зору можуть придбати мобiльний телефон замiсть одного, декiлькох або всiх засобiв (крiм мобiльних телефонiв для письмового спiлкування), передбачених в додатку 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2012 р. № 321. Таким особам, якi надали фiскальний чек, вiдшкодовується вартiсть мобiльного телефона в межах граничної цiни, в тому числi сукупної, на спецiальнi засоби для спiлкування, орiєнтування та обмiну iнформацiєю для осiб з iнвалiднiстю по зору iз строком п'ять рокiв, на який видано вирiб.
      Тобто особи з iнвалiднiстю по зору I та II групи по зору та законнi представники дiтей з iнвалiднiстю по зору мають право на компенсацiю вартостi самостiйно придбаного мобiльного телефона в межах сукупної граничної цiни на спецiальнi засоби для спiлкування, орiєнтування та обмiну iнформацiєю, якi передбаченi пунктом 8 Порядку для таких осiб, зокрема це годинник (електронний - дiтям вiком вiд шести рокiв, дорослим на вибiр - електронний або механiчний), а також аудiоплеєр.
      Таким чином, компенсацiя за мобiльний телефон для осiб з iнвалiднiстю I та II групи по зору та дiтей з iнвалiднiстю по зору на сьогоднi вiдповiдно до наказу Мiнсоцполiтики № 59 вiд 29.01.2016, зареєстрованого в Мiнюстi 18.02.2016 за № 257/28387 буде становити за:
      
      Найменування засобiв Гранична цiна/сукупна гранична цiна, грн
      Мобiльний телефон замiсть аудiоплеєра 861
      Мобiльний телефон замiсть годинника механiчного 690
      Мобiльний телефон замiсть годинника електронного 240
      Мобiльний телефон замiсть аудiоплеєра та годинника механiчного 861 плюс 690=1551
      Мобiльний телефон замiсть аудiоплеєра та годинника електронного 861 плюс 240=1101


Порядок забезпечення осiб з iнвалiднiстю автомобiлями

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.07.2006 р. №999 затверджено Порядок забезпечення iнвалiдiв автомобiлями, на пiльгових умовах.
      Для взяття на облiк до органу соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї подаються:
      - заява;
      - довiдка МСЕК, медичний висновок (копiї);
      - iдентифiкацiйний номер (копiя);
      - документи, що пiдтверджують вiдповiдний статус (за наявностi).
      Орган соцiального захисту видає направлення до лiкувально-профiлактичного закладу для проходження медогляду та направлення на МСЕК. У разi проходження такого, скеровує пакет документiв в структурний пiдроздiл соцiального захисту (в департамент) для взяття на облiк на забезпечення автомобiлем.


Каталог технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї

Дорожня карта щодо забезпечення жiнок пiсля мастектомiї протезами молочної залози

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2012 року № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та iнших окремих категорiй населення, перелiку таких засобiв" (iз змiнами), визначено що жiнки пiсля мастектомiї, секторальної резекцiї молочної залози, квадрантектомiї та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються безоплатно протезами молочної залози, пiсляоперацiйними протезами, лiфами для їх крiплення, спецiальними лiфами для крiплення протезiв молочних залоз для занять фiзичною культурою i плаванням, ортезами на верхнi кiнцiвки, зокрема компресiйними рукавами.
      Облiк на безоплатне забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї ведуть мiсцевi органи працi та соцiального захисту населення за зареєстрованим мiсцевим проживання осiб.
      Мiсцевий орган працi та соцiального захисту населення має право взяти на облiк за фактичним мiсцем проживання, перебування.
      Для взяття на облiк потрiбно подати наступнi документи:
      - заява про взяття на облiк;
      - паспорт ;
      - iндивiдуальна програма (для осiб з iнвалiднiстю) або висновок ЛКК (для iнших осiб), мiстить показання для забезпечення;
      - копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, у якому зазначено реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або копiя сторiнки паспорта громадянина України з вiдмiткою про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта (для осiб, якi через релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi.
      Орган соцiального захисту населення на пiдставi документiв, якi перелiченi вище:
      - формує особову справу особи з iнвалiднiстю, iншої особи щодо забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї;
      - заповнює картку забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї;
      - вносить особистi данi особи з iнвалiднiстю, iншої особи до банку даних;
      - видає особi з iнвалiднiстю, iншiй особi роздруковане направлення на забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї.
      - формує електронне направлення у банку даних;
      - iнформує осiб з iнвалiднiстю, iнших осiб про пiдприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї.
      Пiдприємство у мiсячний строк з дня формування електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї.


Про порядок виплати грошової компенсацiї на бензин i транспортне обслуговування

      Порядком виплати грошових компенсацiй на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та транспортне обслуговування, затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.02.2007 року № 228, передбачена виплата iнвалiдам компенсацiї на транспортне обслуговування та компенсацiя витрат на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiля.
      Компенсацiя на
      транспортне обслуговування призначається iнвалiдам та дiтям-iнвалiдам, якi перебувають на облiку в Департаментi соцiального захисту населення Львiвської ОДА для безоплатного або пiльгового забезпечення автомобiлями, а також iнвалiдам, якi мають право на забезпечення автомобiлем, але за власним бажанням вiдмовились вiд нього, в розмiрi визначеному Мiнсоцполiтики.
      Для виплати даного виду компенсацiї необхiдно подати в управлiння працi та соцiального захисту населення :
      - заяву на iм'я директора Департаменту соцiального захисту населення,
      - копiю висновку обласної МСЕК про наявнiсть у iнвалiда медичних показань для забезпечення автомобiлем,
      - копiю паспорта (1,2,11 стор.),
      - копiю iдентифiкацiйного номера,
      - копiю довiдки МСЕК про встановлення групи iнвалiдностi,
      - копiю пенсiйного посвiдчення,
      - довiдку ВРЕР ДАI про вiдсутнiсть у iнвалiда автотранспорту
      Компенсацiя
      на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiля призначається iнвалiдам та дiтям-iнвалiдам, якi в установленому порядку забезпеченi автомобiлем; iнвалiдам та дiтям-iнвалiдам, якi мають право на забезпечення автомобiлем, але не одержали його i користуються автомобiлем, придбаним за власнi кошти iнвалiдiв, iнвалiдам та дiтям-iнвалiдам, якi були забезпеченi в установленому порядку мотоколясками, в розмiрi визначеному Мiнсоцполiтики
      Для одержання компенсацiй на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв в управлiння працi та соцiального захисту населення подаються:
      - заява на iм'я директора Департаменту соцiального захисту населення;
      - технiчний паспорт про реєстрацiю автомобiля на iм'я iнвалiда, законного представника дитини-iнвалiда з вiдповiдними позначками органу Державтоiнспекцiї про придатнiсть автомобiля для експлуатацiї;
      - копiя посвiдчення водiя, завiрена в установленому законодавством порядку;
      - висновок медико-соцiальної експертної комiсiї про наявнiсть медичних показань для забезпечення автомобiлем.
      Вказанi компенсацiї виплачуються на пiдставi розпорядження Департаменту соцiального захисту населення.
      Особам, iнвалiднiсть яких пов'язана з з трудовим калiцтвом, що настало внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання, компенсацiя виплачується через управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України.


Надання особам з iнвалiднiстю реабiлiтацiйних послуг в реабiлiтацiйних установах Мiнiстерства соцiальної полiтики України

      Законом України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв у Українi" передбачено надання iнвалiдам реабiлiтацiйних послуг.
      Порядок надання iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам i дiтям вiком до 2-х рокiв, якi належать до групи ризику щодо отримання iнвалiдностi, реабiлiтацiйних послуг,затверджено Постановою КМУ вiд 31.01.2007р. №80.
      Державна типова програма реабiлiтацiї iнвалiдiв затверджена Постановою КМУ вiд 08.12.2006р. №1686.
      Реабiлiтацiйнi послуги особам з обмеженими фiзичними можливостями надаються в реабiлiтацiйних установах Мiнiстерства соцiальної полiтики України.
      
      1. Львiвський Мiжрегiональний центр соцiально-трудової, професiйної та медичної реабiлiтацiї iнвалiдiв (м. Львiв, вул. Хуторiвка, 38) проводить комплексну реабiлiтацiю осiб з обмеженими фiзичними можливостями працездатного вiку. В центрi можна безкоштовно отримати :
      
      Медичнi послуги:
      1.Консультацiї спецiалiстiв (терапевта, стоматолога, ортопеда- травматолога, невропатолога, гастроентеролога, проктолога)
      2. ЕКГ.
      3.Лабораторна дiагностика.
      4.Ультразвукова дiагностика.
      5.Рентген дiагностика.
      6.Профiлактика ускладнень та рецидивiв захворювання.
      7. Фiзiотерапевтич-нi процедури.
      8. Лiкувальна Фiзкультура.
      9.Симптоматич-не медикаментозне лiкування пiд час перебування в центрi
      
      Фiзично-спортивнi послуги:
      1.Консультацiї реабiлiтолога.
      2.Лiкувальна гiмнастика в тренажерному залi.
      3. Механотерапiя
      4. Гiдрокiнезотера-пiя.
      5. Масаж та гiдромасаж.
      6.Плавання та заняття у басейнi.
      7. Теплолiкування (озокеритовi аплiкацiї, сауна).
      8.Вiдновлення амплiтуди рухiв пiсля захворювання та травм, операцiй.
      9. Ходьба та вправи в реабiлiтацiйному пара подiумi.
      10. Вiдновлення фiзичних властивостей органiзму.
      11.Заняття на спортивному майданчику.
      12.Заняття з iгрових видiв спорту
      
      Навчання за спецiальностями:
      1.Оператор ПК
      2.Касир (в банку)
      3.Облiковець (реєстрацiя бухгалтерських даних)
      4.Квiткар
      5.Водiй категорiї В
      6.Перукар
      7.Манiкюрниця
      8.Педикюрниця
      9.Вiзажист
      10.Швачка
      11.Агент з органiзацiї туризму
      12.Взуттьовик
      13.Слюсар з ремонту автомобiлiв
      14.Кравець
      15.Секретар керiвника
      16.Соцiальний робiтник
      17.Фотограф
      18.Слюсар - електрик
      19.Оператор комп'ютерної верстки
      20.Лiфтер
      21 .Оператор котельнi
      22.Продавнць продовольчих товарiв
      23.Продавець непродовольчих товарiв
      24.Кухар
      25.Вишивальниця
      26.Бармен
      27.Офiцiант
      28. Рiзьбяр по дереву i берестi
      29.Живописець
      30. Флорист
      
      Проживання i харчування:
      1.Кiмнати на 2-Зособи, душ, туалет (сучасний євро стандарт).
      2.Триразове харчування (можливi дiєт столи).
      3.Конференц зал для проведення вечорiв, зустрiчей та iнших видiв дозвiлля.
      4.Бiльярднi та тенiснi столи та спортiнвентар
      5.Безкоштовний WIFI
      6.Спортивний майданчик
      7. Мiнi футбольне поле
      Пiсля завершення реабiлiтацiї центром видається медична виписка з рекомендацiями, що розглядається при повторному пiдтвердженнi групи iнвалiдностi.
      
      2. Всеукраїнський центр професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв
      (с. Лютiж Вишгородського р-ну, Київської областi) є державною соцiальною установою Мiнiстерства соцiальної полiтики України.
      Професiйна пiдготовка осiб з обмеженими фiзичними можливостями здiйснюється в Центрi за лiцензiями МОН України за 9 робiтничими професiями:
      - оператор комп'ютерного набору 4 розряду,
      - секретар керiвника (органiзацiї, пiдприємства, установи),
       - соцiальний робiтник,
      - вишивальниця 3 розряду,
      - швачка 2 розряду,
      - перукар (перукар-модельєр),
      - слюсар з ремонту автомобiлiв 1-2 розряду,
      - взуттьовик з ремонту взуття 2 розряду,
      - бджоляр 4 розряду.
      Прийом слухачiв на професiйну реабiлiтацiю до Центру здiйснюється згiдно правил прийому та направлення iнвалiдiв до "Всеукраїнського Центру Професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв"
      В центрi здiйснююється робота за академiчними годинами при 30-годинному тижневому навантаженнi.
      До Центру приймаються громадяни України iз числа повнолiтнiх iнвалiдiв I-III груп, якi:
      - постiйно проживають на територiї України i перебувають на облiку в органах соцiального захисту населення, а також за висновком МСЕК потребують професiйної реабiлiтацiї;
      - не мають протипоказань для навчання та роботи за робiтничими професiями, за якими здiйснюється професiйна реабiлiтацiя у Центрi;
      - мають документи державного зразка про повну чи базову загальну середню освiту або освiту, достатню для оволодiння вiдповiдними робiтничими професiями.
      Направлення осiб з iнвалiднiстю до Центрiв реабiлiтацiї здiйснює управлiння працi та соцiального захисту населення.
      
      3. У м. Трускавець на базi санаторiю "Джерело" функцiонує Львiвський обласний центр соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв "Сонечко"
      До Центру зараховуються дiти-iнвалiди вiком 4-18 рокiв iз захворюваннями шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовидiльної системи, серцево-судинної системи, дiти-iнвалiди з легкими формами ДЦП, органiчними та iншими ураженнями нервової системи, легкою розумовою вiдсталiстю.
      Дiти-iнвалiди можуть знаходитись на кругло добовому або денному перебуваннi, забезпечуються 4-х разовим харчуванням ( при круглодобовому перебуваннi). Реабiлiтацiйний процес здiйснюється згiдно iндивiдуального плану реабiлiтацiї, який розроблює комiсiя фахiвцiв Центру, i може тривати до 6-и мiсяцiв.
      У Центрi працюють: психолог, логопед, вчителi-реабiлiтологи, вихователi, масажист, фахiвець з ЛФК, педiатр, невропатолог, медсестри. При потребi дiтям-iнвалiдам надаються фiзiотерапевтичнi процедури на медико-лiкувальнiй базi санаторiю "Джерело " ( озокерито-, парафiноаплiкацiї, електрофорез, УВЧ та iн.)
      Процес пiдготовки необхiдних документiв i зарахування дитини-iнвалiда здiйснюються наступним чином: батьки (опiкуни) дитини-iнвалiда звертаються до дiльничого дитячого лiкаря за мiсцем проживання, де отримують iндивiдуальну програму реабiлiтацiї, медичний висновок про iнвалiднiсть.
      З вiдповiдним медичним висновком батьки ( опiкуни) звертаються до управлiння працi та соцiального захисту населення, яке скеровує дитину-iнвалiда для проходження соцiальної реабiлiтацiї.


Умови прийому деяких категорiй осiб в будинки - iнтернати

      
      До будинку-iнтернату герiатричного профiлю на державне утримання приймаються особи похилого вiку, якi досягли пенсiйного вiку, та iнвалiди 1 та 2 групи, старшi за 18 рокiв, якi за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згiдно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-iнтернатi та якi не мають працездатних родичiв, зобов'язаних їх утримувати за законом.
      
      До будинку-iнтернату психоневрологiчного профiлю приймаються психiчно хворi особи незалежно вiд наявностi родичiв, зобов'язаних їх утримувати за законом, на пiдставi висновку лiкарської комiсiї за участю лiкаря-психiатра про можливiсть перебування в будинку-iнтернатi психоневрологiчного профiлю.
      Влаштування в будинок-iнтернат громадян похилого вiку та iнвалiдiв, здiйснюється за путiвкою департаменту соцiального захисту населення. Для отримання путiвки в будинок-iнтернат до управлiння працi та соцiального захисту населення (м. Червоноград, вул. Сокальська,1) необхiдно подати: особисту заяву громадянина похилого вiку про його прийняття до будинку-iнтернату (бланк заяви заповнюється особисто), паспорт, медичну карту про стан здоров'я з висновком про необхiднiсть стороннього догляду, довiдку про розмiр призначеної пенсiї, довiдку про склад сiм'ї за встановленою формою, довiдку МСЕК про групу iнвалiдностi (за наявностi групи iнвалiдностi), iндивiдуальну програму реабiлiтацiї iнвалiда.
      Бiльше iнформацiї можна дiзнатись за тел. 4-78-19


Державний стандарт соцiальної послуги пiдтриманого проживання осiб похилого вiку та осiб з iнвалiднiстю

Типове положення про центр комплексної реабiлiтацiї для осiб з iнвалiднiстю

Послуги комплексної реабiлiтацiї для осiб з iнвалiднiстю та дiтей до 3-х рокiв

Заява про надання послуг iз комплексної реабiлiтацiї (абiлiтацiї). затвердженого зразка

Батькам про раннє втручання

      Раннє втручання - це система допомоги дiтям вiд народження до 4 рокiв
      Якщо Ви стурбованi розвитком своєї дитини, програма Раннього втручання допоможе виявити порушення малюка та провести консультування з приводу виявленої проблеми.
      Представниками програми "Батьки за раннє втручання" розроблено посiбник "Батькам про раннє втручання, послугу яка змiнює життя". Висвiтлена у посiбнику тема раннього втручання розкриває iнформацiю щодо сутi та значення послуги раннього втручання. Також, в його основу увiйшли рекомендацiї вiд фахiвцiв та практикiв раннього втручання та батькiв, дiти яких є отримувачами даної послуги.
      Детальнiше (посiбник):..


Графiк виїздiв медико-технiчної бригади Львiвського КЕПЗПiП у м. Червоноград, вул. Iвасюка, 2 (КП "Центральна мiська лiкарня м. Червонограда") на 2021 рiк

      БЕРЕЗЕНЬ - 2,
      ТРАВЕНЬ - 11,
      ЛИПЕНЬ - 6,
      ВЕРЕСЕНЬ - 7,
      ЛИСТОПАД - 2

Начальник управлiння Iрина ШМИРКО

Перелiк пiдприємств, якi виробляють технiчнi та iншi засоби реабiлiтацiї

Вiддiл з питань працi , сiмейної полiтики та постраждалих внаслiдок аварiї на ЧАЕС:
Начальник вiддiлу:
Обшанська Ольга Iллiвна

тел. 4-10-65
Iнформує...

      
      Заробiтна плата "в конвертах" - незахищенiсть сьогоднi та непевнiсть в майбутньому
      Погодившись працювати неофiцiйно та отримувати заробiтну плату "в конвертах", працiвники свiдомо чи несвiдомо йдуть на певний ризик, незадумуючись, що може чекати їх завтра. Особливо актуальне це питання для молодi. Працiвник, отримуючи заробiтну плату " в конвертi", позбавлений перш за все соцiальних гарантiй, а саме :
      - оплати листка тимчасової непрацездатностi, включаючи догляд за хворою дитиною та допомоги по вагiтностi та пологах ;
      - виплати допомоги по безробiттю у випадку втрати роботи ;
      - позбавлення належного розмiру пенсiї (система пнсiйного забезпечення передбачає виплату пенсiй залежно вiд загального страхування стажу. Тобто для розрахунку береться лише офiцiйний дохiд, який оподаткований вiдповiдно до чинного законодавства України ).
      Також слiд наголосити, що працюючи неофiцiйно, громадяни позбавляються права на виплати втрати частини працездатностi в разi нещасного випадку на виробництвi або в разi набуття професiйного захворювання. В разi настання таких випадкiв, за вiдсутностi належним чином оформлених трудових вiдносин, довести факт перебування потерпiлого з тим чи iншим пiдприємством практично неможливо.
      Крiм того, працюючи "нелегалом" працiвники практично не захищенi вiд незаконного звiльнення, можуть бути позбавленi права на вiдпочинок ( надання вiдпусток та їх оплати), можуть бути залученi до роботи з шкiдливими умовами працi або протипоказаних для їх здоров"я робiт без належних доплат чи компенсацiй закрiплених трудовим законодавством України.
      Також у разi порушення роботодавцем трудових прав, працiвник, який отримує заробiтну плату " в конвертi " не зможе захистити їх в судовому порядку без пiдтверджуючих документiв про укладення трудового договору.
      Таким чином, вiд виплати заробiтної плати "в конвертах" отримує вигоду лише роботодавець, який зменшує податкове навантаження та вiдповiдно збiльшує свiй прибуток. А робiтник в такому випадку, "зекономивши" певну суму втрачає набагато бiльше - соцiальний захист.
      Але над укладанням трудового договору варто задуматись i роботодавцям, адже найманi працiвники, неоформленi належним чином, в своїй бiльшостi (працiвники магазинiв, барiв, складiв) пов"язанi з матерiальними цiнностями та грошима. Не оформивши трудовий договiр i вiдповiдно не уклавши договiр про матерiальну вiдповiдальнiсть, роботодавець ризикує втратити бiльше, нiж суму податкiв, пов"язаних з нарахуванням заробiтної плати.
      Як же захистити себе тим громадянам, якi в силу свого скрутного становища змушенi отримувати зарплату " в конвертi"? Що потрiбно робити , аби змусити свого роботодавця платити гiдну офiцiйну заробiтну плату? Найманому працiвниковi необхiдно зайняти чiтку позицiю i наполягати на виплатi заробiтної плати з дотриманням вимог чинного законодавства ( iндексацiя з/п, компенсацiя за невикористану вiдпустку при звiльненi , компенсацiя за невчасно виплачену з/п) та наданнi щорiчних вiдпусток не менше 24 календарних днi , а про факти виплати заробiтної плати " в конвертах" повiдомляти наглядовi органи.


До уваги керiвникiв установ, органiзацiй
Замовлення щодо навчання керiвникiв i посадових осiб та перевiрку знань з питань охорони працi здiйснювати через комунальне пiдприємство ЛОР "Львiвський обласний учбовий центр пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв та iнженерно-технiчних працiвникiв i спецiалiстiв для виконання робiт з пiдвищеною небезпекою", який знаходиться за адресою:
      м.Львiв, вул. Тернопiльська , 2А
      контактнi телефони:
       (032)-270-05-92;
      (032)-270-05-87;
       (032)-270-05-93.


Щодо штрафних санкцiй за неофiцiйно працевлаштованих робiтникiв

      ГУ Держпрацi оштрафувало за використання працi неоформлених робiтникiв будiвельну фiрму, де загинув працiвник. ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi застосувало штрафну санкцiю до ТзОВ "Файнобуд", де загинув працiвник пiд час виконання будiвельних робiт та використовувалась праця неоформлених робiтникiв.
      28 грудня 2016 стався нещасний випадок зi смертельним наслiдком з чоловiком, який виконував будiвельнi роботи. Пiд час встановлення вертикальної опалубки на будiвельному майданчику по вул. Кульпаркiвськiй, 226 А, що у мiстi Львовi, чоловiк впав з висоти, що призвело до його смертi.
      У зв'язку з проведенням спецiального розслiдування нещасного випадку зi смертельним наслiдком, було призначено позаплановi перевiрки з питань дотримання вимог законодавства про працю та охорону працi, якi здiйснювали фахiвцi ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi.
      За результатами позапланових заходiв, встановлено, що загиблий та ще семеро будiвельникiв, якi були з ним у бригадi, у листопадi 2016 року працювали на цьому пiдприємствi без будь-якого оформлення, тобто фактично нелегально.
      Вiдтак, ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi застосувало штрафну санкцiю до ТзОВ "Файнобуд" на суму 768 тисяч гривень за фактичне допущення до роботи 8 працiвникiв без належного оформлення трудових вiдносин та 3200 грн. за iншi порушення законодавства про працю. Також матерiали перевiрки скеровано до правоохоронних органiв за ознаками грубого порушення законодавства про працю, за що передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть згiдно iз ст.172 КК України.
      ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi вкотре наголошує роботодавцям на необхiдностi належного оформлення працiвникiв, вiдповiдно до вимог ст.24 КЗпП, а саме укладення трудових договорiв та повiдомлення органiв ДФС у встановленому порядку. Також нагадуємо, що з 1 сiчня значно зросли фiнансовi санкцiї за порушення законодавства про працю, передбаченi ст.265 КЗпП України.
      Вiдтепер у разi фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв розмiр штрафної санкцiї складатиме 96 000 гривень за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення.


ДИСКРИМIНАЦIЯ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ

      Дискримiнацiя - це термiн, який визначають як негативне ставлення, утиск i обмеження в правах, а також насильство i будь-який прояв ворожостi до суб'єкта з причини приналежностi його до тiєї чи iншої соцiальної групи.
      Окремi види широко вiдомi i мають власну термiнологiю. Наприклад, расизм -расова дискримiнацiя, сексизм - гендерна дискримiнацiя.
      Гендерна дискримiнацiя - це обмеження прав i свобод за статевою ознакою. Iснують наступнi види дискримiнацiї: пряма i непряма дискримiнацiя. Приклади прямої дискримiнацiї - явне обмеження прав. Це може бути: вiдмова у прийомi на роботу, у здобуттi освiти, приниження та образи. До прикладiв непрямої дискримiнацiї належать: нерiвний розподiл кiлькостi чоловiкiв i жiнок у професiйнiй сферi, стримування кар'єрного росту.
      Чинне законодавство гарантує чоловiкам та жiнкам України рiвнi права та можливостi. Серед основних нормативно-правових актiв, спрямованих на реалiзацiю жiнками i чоловiками своїх рiвних прав i можливостей, є Конституцiя України, Закон України "Про засади запобiгання та протидiї дискримiнацiї в Українi", Закон України "Про забезпечення рiвних прав i можливостей жiнок i чоловiкiв".
      Вiдповiдно до статтi 24 Конституцiї України, громадяни мають рiвнi конституцiйнi права i свободи та є рiвними перед законом. Не може бути привiлеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або iншими ознаками.
      Рiвнiсть прав жiнки i чоловiка забезпечується: наданням жiнкам рiвних з чоловiками можливостей у громадсько-полiтичнiй i культурнiй дiяльностi, у здобуттi освiти i професiйнiй пiдготовцi, у працi та винагородi за неї, встановленням пенсiйних пiльг, створенням умов, якi дають жiнкам можливiсть поєднувати працю з материнством, правовим захистом, матерiальною i моральною пiдтримкою материнства i дитинства, включаючи надання оплачуваних вiдпусток та iнших пiльг вагiтним жiнкам i матерям.
      Україна останнiми роками значно просунулася у вивченнi та осмисленнi гендерної проблематики. Державна полiтика, на сьогоднi, спрямована на здiйснення усiх можливих заходiв щодо забезпечення гендерної рiвностi в українському суспiльствi.


СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БАГАТОДIТНИХ СIМЕЙ

      Вiдповiдно до чинного законадавства України (Закон України ''Про охорону дитинства'') право на отримання статусу багатодiтної сiм'ї мають сiм'ї, в яких подружжя (чоловiк та жiнка) перебувають у зареєстрованому шлюбi, разом проживають та виховують трьох i бiльше дiтей, у тому числi кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома i бiльше дiтьми та самостiйно їх виховує.
      Документами, що пiдтверджують статус багатодiтної сiм'ї i дiтей з такої сiм'ї та їх право на отримання пiльг є посвiдчення батькiв та дитини з багатодiтної сiм'ї , якi видаються згiдно норм Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2010 р. № 209 .
      Посвiдчення видаються безкоштовно одному з батькiв вiдповiдно до мiсця реєстрацiї.
      Для отримання статусу багатодiтної сiм'ї до управлiння працi та соцiального захисту населення необхiдно подати наступнi документи:
      1. Копiї сторiнок паспортiв батькiв з даними про прiзвище, iм'я, по - батьковi, дату видачi паспорта та мiсце реєстрацiї.
      2. Копiї свiдоцтв про народження дiтей.
      3. Довiдка про склад сiм'ї.
      4. Копiя свiдоцтва про одруження батькiв (якщо батьки одруженi), копiя свiдоцтва про розлучення (якщо батьки розлученi).
      5. Довiдка структурного пiдроздiлу, виконавчого органу мiської ради про те, що за мiсцем реєстрацiї батька (матерi) посвiдчення не видавалися ( у разi, коли зареєстроване мiсце проживання батькiв рiзне).
      6. Довiдка з навчального закладу, про те, що дитина дiйсно навчається. (В разi якщо одна чи кiлька дiтей вiд 18- до 23 рокiв навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах) .
      7. Довiдка про реєстрацiю мiсця проживання або перебування особи пiд час навчання ( для осiб вiд 18 до 23 рокiв, якi навчаються за денною формою навчання).
      8. Фотографiї 3 х 4 см (батькiв та дiтей ).
      Дiтям з багатодiтної сiм'ї посвiдчення видаються з 6 рокiв.
      У разi досягнення дитиною 14-рiчного вiку в посвiдчення вклеюється нова фотокартка.
      9. Копiя довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи ( у разi коли за посвiдченням звертаються внутрiшньо перемiщенi особи).
      У разi народження або навчання дитини за межами України додається копiя свiдоцтва про народження дитини або довiдка з навчального закладу з перекладом на українську мову, вiрнiсть якого засвiдчена нотарiусом.
      У разi коли нотарiус не володiє вiдповiдною мовою, переклад документiв може бути зроблено перекладачем, справжнiсть пiдпису якого засвiдчує нотарiус,
      Про втрату посвiдчення батьки або дiти з багатодiтної сiм'ї, якi досягли 14 рокiв, повiдомляють управлiння працi та соцiального захисту населення.
      У разi пошкодження, втрати посвiдчення, замiни прiзвища, iменi та по батьковi, встановлення розбiжностей у записах та у зв'язку зi змiнами у складi сiм'ї видається нове посвiдчення пiсля подання всiх документiв, передбачених законодавством для його видачi.
      З питань отримання посвiдчень батькiв та дитини з багатодiтної сiм'ї необхiдно звертатися до управлiння працi та соцiального захисту населення (вул. Сокальська, 1, каб.310) в робочi днi. Телефон для довiдок: 4-10-65.


16 ДНIВ ПРО НАСИЛЬСТВА

      24 листопада в Українi розпочалася Мiжнародна акцiя "16 днiв проти насильства", покликана привернути суспiльну увагу до проблеми насильства над дiвчатами та жiнками. Цi 16 днiв проти _ендерно зумовленого насильства - мiжнародна кампанiя, пiдтримана Україною з 2001 року. Акцiя починається з вечора 24 листопада, в переддень 25 листопада - Мiжнародного дня боротьби за лiквiдацiю насильства щодо жiнок, - i триватиме до 10 грудня, Дня прав людини.
      Цей перiод об'єднує низку мiжнародних дат, пов'язаних iз захистом прав людини та прав жiнок:
      
      25 листопада- Мiжнародний день проти насильства щодо жiнок
      У цей день свiт вiдзначає день лiквiдацiї насильства щодо жiнок. Офiцiйно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 роцi, але вiдзначатиметься вiн почав з 1981 року в пам'ять про трагiчну загибель сестер Мiрабаль, якi були по-звiрячому вбито за наказом домiнiканського правителя Рафаеля Трухильо в Домiнiканськiй Республiцi в 1960 роцi.
      - понад сто тисяч випадкiв домашнього насильства реєструється в Українi щорiчно i його жертвами є переважно жiнки;
      - до трьох мiльйонiв дiтей щороку стає свiдками або жертвами домашнього насильства;
      - бiльшiсть шлюбiв - 95% (!) розпадається через домашнє насильство, i лише 5% пошлюблених розлучаються iз iнших причин.
      - бiльшiсть безхатченкiв - бiля 80%, пiшли iз дому через домашнє насильство;
      - в родинах учасникiв бойових дiй, якi страждають на посттравматичний синдром, значно пiдвищуються ризики домашнього насильства.
      
      1 грудня - Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом
      Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом вперше вiдзначався 1 грудня 1988 року з iнiцiативи Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я пiсля того, як на зустрiчi мiнiстрiв охорони здоров'я всiх країн пролунав заклик до соцiальної терпимостi i розширення обмiну iнформацiєю щодо ВIЛ/СНIДу.
      Iз того часу Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом вiдзначається щорiчно. Головна мета - звернути увагу суспiльства на цю проблему.
      У країнах, де активно поширюється ВIЛ-iнфекцiя, особливо уразливими до iнфiкування ВIЛ є дiти та молодь, оскiльки, за результатами рiзних дослiджень, рiвень застосування ризикованих практик серед них є вищим, нiж серед дорослих.
      У 2016 роцi майже 60% людей, у яких була виявлена ВIЛ-iнфекцiя, iнфiкувалися статевим шляхом. Бiльшiсть випадкiв iнфiкування ВIЛ в Українi сьогоднi реєструються серед молодих людей вiком вiд 15 до 30 рокiв.
      В Українi з ВIЛ живуть 5500 пiдлiткiв, а 123500 пiдлiткiв знаходяться у групi ризику.
      Тестування на ВIЛ є першим кроком у подоланнi епiдемiї. Знання статусу дозволяє людинi своєчасно стати на облiк та отримати життєво необхiдне лiкування. Тестування на ВIЛ є вiдправною точкою для початку багатьох заходiв профiлактики ВIЛ-iнфiкування та має важливе значення для забезпечення доступу до своєчасної допомоги та лiкування.
      Всього з 1987 року в Українi офiцiйно зареєстровано 288551 нових випадкiв ВIЛ-iнфекцiї, вiд СНIДу в Українi померло 39933 людини.
      
      2 грудня - Мiжнародний день боротьби за скасування рабства
      Дата встановлена на честь дня прийняття вiдповiдної Конвенцiї в 1949 роцi. Метою цього заходу є викорiнення сучасних форм рабства.
      Мiжнародний день боротьби за скасування рабства вiдзначається вiдповiдно до рiшення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/317(IV). Дата обрана не випадково, саме 2 грудня 1949 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцiю про боротьбу з торгiвлею людьми.
      За даними Органiзацiї Об'єднаних нацiй, станом на 2016 рiк в свiтi налiчувалося понад 40 мiльйонiв рабiв. За даними Global Slavery Index, цей показник склав 46 мiльйонiв чоловiк, причому, згiдно з попереднiм дослiдженням, вiн збiльшився на 10 мiльйонiв чоловiк. Чверть людей, якi знаходяться в рабствi - дiти.
      Дослiдниками виносяться чiткi критерiї щодо визначення категорiї рабського стану людини по вiдношенню до навколишнього соцiуму. Це i люди, якi були загнанi в тому числi i в сексуальне рабство. У категорiю рабiв входять тi, хто працює з примусу, за борги або проти своєї волi. До рабiв, на жаль (i це реалiї сучасного свiту!), вiдносяться i тi, хто народився в неволi.
      Згiдно з результатами дослiдження, проведеного Мiжнародною органiзацiєю працi (МОП), що входить до складу ООН, примушували до працi у 2016 роцi майже 21 мiльйонiв осiб, серед них 11,4 мiльйона жiнок i дiвчаток i 9,5 мiльйона чоловiкiв i хлопчикiв.
      Шлюб проти власної волi також пiдпадає пiд критерiї рабства, i цей показник склав бiльше 15 мiльйонiв чоловiк.
      Сучасний свiт не є "оригiнальним". Рабська праця використовується в будiвництвi та промисловостi, риболовецькiй галузi та сiльському господарствi. Раби до цього часу використовуються зловмисниками в якостi домашньої прислуги. Примусова праця приносить зловмисникам 150 мiльярдiв доларiв на рiк.
      Процеси скасування рабства без широкого мiжнародного розголосу, схоже, мають тенденцiю повертатися назад. Ця тема не повинна залишатися без уваги i Мiжнародний день боротьби за скасування рабства - хороший привiд провести об'єктивну самооцiнку нинiшнього стану людства.
      
      3 грудня - Мiжнародний день людей з iнвалiднiстю
      У груднi 1992 року Генеральна Асамблея Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (ООН) проголосила 3 грудня Мiжнародним днем людей з iнвалiднiстю.
      Iсторiя його виникнення починалася у 80-х роках минулого сторiччя, коли ООН оголосила 1983-1992 рр. "десятилiттям iнвалiдiв". У цей перiод проводилися роботи з метою розробки заходiв, направлених на полiпшення становища людей з iнвалiднiстю i забезпечення їм рiвних можливостей для подальшого життя в суспiльствi.
      Iнвалiднiсть - це не вирок. Люди з обмеженими фiзичними можливостями є повноцiнними i високо ефективними членами суспiльства, вiдмiнними фахiвцями, соцiально активними i життєствердними людьми, якi надихають багатьох, в тому числi i абсолютно здорових членiв нашого суспiльства.
      З метою активiзацiї роботи по забезпеченню всебiчної та ефективної участi людей з обмеженими фiзичними можливостями у економiчному, соцiальному, культурному i полiтичному життi, Генеральна Асамблея ООН 13 грудня 2006 р. прийняла Конвенцiю про права осiб з iнвалiднiстю, яка була вiдкрита для пiдписання 30 березня 2007 року (пiдписали 82 держави).
      Основними принципами цiєї Конвенцiї є:
      - повага до властивої людинi гiдностi, її особистої самостiйностi, включаючи свободу робити свiй власний вибiр i незалежностi;
      - недискримiнацiя;
      - повне i ефективне залучення i включення у суспiльство;
      - повага до особливостей людей з iнвалiднiстю та їх прийняття як компоненту людського рiзноманiття i частини людства;
      - рiвнiсть можливостей;
      - доступнiсть;
      - рiвнiсть чоловiкiв i жiнок;
      - повага до здiбностей дiтей з iнвалiднiстю, що розвиваються, i повага до права дiтей з iнвалiднiстю зберiгати свою iндивiдуальнiсть.
      
      5 грудня - Мiжнародний день волонтера
      Рiшення про це свято було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 роцi. Добровольцi (а в останнi роки все частiше можна почути трансформоване з англiйської - волонтери) - це люди, якi витрачають свiй вiльний час на благо суспiльства. Вони присвячують суспiльству свiй талант, час, енергiю, не чекаючи винагороди. Такi люди добровiльно зголошуються допомагати прибирати громадську територiю, поширювати плакати чи брошури соцiальної кампанiї, готовi безкоштовно проводити екскурсiї рiдним мiстом, бути перекладачами на великих мiжнародних спортивних змаганнях. Бiльш того, добровольцi допомагають персоналу в дитячих будинках i будинках престарiлих, поспiшають на допомогу при лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних лих.
      Згiдно статистичних даних, оприлюднених Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй, по всьому свiтовi нараховується близько 140 мiльйонiв волонтерiв.
      Волонтер - покликання, спосiб життя. Сьогоднi волонтери сприяють перемозi України та збереженню її державностi, не чекаючи за це винагороди. Волонтерська дiяльнiсть, як прояв милосердя i доброчинностi, буде iснувати доти, доки iснує потреба людей у тiй чи iншiй допомозi та обмежена державна участь у задоволеннi потреб своїх громадян, їхнiй соцiальнiй пiдтримцi.
      
      6 грудня - Рiчниця iнциденту в Монреалi
      В 1989 роцi в Монреальському унiверситетi 25-рiчний чоловiк вiдкрив стрiлянину з автомата, в результатi чого 14 жiнок загинули, 13 - були пораненi. Невиннi жертви стали символом несправедливостi по вiдношенню до жiнок. В 1991 роцi уряд Канади визначив 6 грудня Нацiональним Днем пам'ятi та боротьби з насильством над жiнками.
      
      10 грудня - Мiжнародний день прав людини
      У 1950 роцi Генеральна Асамблея ООН запропонувала усiм державам святкувати 10 грудня як День прав людини, бо саме в цей день в 1948 роцi цiєю ж органiзацiєю було прийнято Загальну декларацiю прав людини, якою задекларовано наступнi принципи: рiвнiсть людей- усi люди народжуються вiльними та рiвними в правах, незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканiсть; заборона рабства и торгiвлi людьми; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб'єктнiсть; рiвнiсть усiх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовiльних арештiв; презумпцiя невинностi та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибiр мiсця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володiти майном; право на свободу переконань; право на мирнi збори; право на участь в управлiннi громадськими та державними справами; право на працю тощо.
      Загальна декларацiя прав людини спонукала людство до розробки та укладення численних конвенцiй, декларацiй та протоколiв з прав людини: у 1948 р. було ухвалено Конвенцiю про попередження злочину геноциду та покарання за нього, в 1949 р. - Женевськi конвенцiї про захист прав людини пiд час збройних конфлiктiв, 1950 р. - Європейську Конвенцiю захисту прав людини та основних свобод, 1959 - Декларацiю прав дитини, в 1966 р. - пакти про права людини тощо. Також було створено рiзноманiтнi установи та посади для бiльш об'єктивного дотримання державами прав людини - Комiсiя ООН з прав людини та Уповноважений з прав людини.


Легалiзацiя заробiтної плати - основа стабiльного майбутнього

      У нинiшнiх умовах проблемною залишається легалiзацiя зайнятостi населення та заробiтної плати, реалiзацiя гарантiй оплати працi та органiзацiя заходiв по недопущенню виникнення заборгованостi з виплати заробiтної плати. Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни-суб'єкти пiдприємницької дiяльностi при виплатi заробiтної плати повиннi дотримуватись вимог чинного законодавства, нести вiдповiдальнiсть за навмисне порушення норм законодавства щодо виплати заробiтної плати.
      На жаль, бiльшiсть працiвникiв iнодi свiдомо погоджуються на пропозицiю роботодавцiв отримувати офiцiйну (зазвичай мiнiмальну) заробiтну плату, а решту у виглядi так званої доплати - неофiцiйно (розмiр якої значно перевищує мiнiмальну). З великою кiлькiстю працiвникiв роботодавцi взагалi не укладають трудовi договори задля мiнiмiзацiї понесених витрат. Працiвники, якi одержують заробiток "у конвертах", є заручниками самих себе, адже, отримуючи нелегальну винагороду в результатi домовленостi з роботодавцем, вони позбавляють себе соцiальних виплат та гарантiй, а отже - стабiльного та забезпеченого майбутнього. З огляду на це, посилюється вiдповiдальнiсть роботодавцiв за порушення законодавства про працю, а саме: за допуск працiвника до роботи без укладання трудового договору (контракту); оформлення працiвника на неповний робочий час у разi виконання роботи повного робочого часу, установленого на пiдприємствi; виплату зарплати без нарахування та сплати єдиного соцiального внеску; недотримання встановлених законодавством мiнiмальних державних соцiальних гарантiй в оплатi працi.
      Серед негативних наслiдкiв "тiньової" зайнятостi є i такi, що стосуються суспiльної небезпеки, адже всi ми є споживачами послуг у сферi громадського харчування, торгiвлi, транспорту, будiвництва тощо, тож необхiдна їх висока якiсть. Нелегальна зайнятiсть сприяє поширенню захворювань, пiдвищенню рiвня аварiйностi на дорогах, зростанню ризику виникнення нещасних випадкiв на виробництвi, адже з офiцiйно неоформленим працiвником не проводиться навчання з технiки безпеки, охорони працi, вiн не проходить вчасно, а то i взагалi, передбаченого нормативними документами перiодичного медичного огляду.
      Людям треба чiтко усвiдомити, що згода отримувати зарплату "в конвертах" може зiграти з ними злий жарт, позбавивши їх у майбутньому всiх соцiальних гарантiй.
      Нiхто не зможе краще змусити роботодавцiв чесно платити заробленi грошi, як самi працiвники, якi повиннi просто не погоджуватися на роботу за невигiдними для себе умовами.
      Роботодавцям слiд пам'ятати, що легалiзацiя заробiтної плати - це надiйний засiб залучення висококвалiфiкованих, порядних, не байдужих до майбутнього країни людей та ефективний спосiб боротьби iз конкуренцiєю на ринку працi.
      На сьогоднi ще є час проявити вiдповiдальне ставлення як до працюючих, так i до законiв нашої держави i легалiзувати працю усiх найманих працiвникiв. Патрiотизм та повага до держави i людей залежатиме у першу чергу вiд свiдомостi кожного роботодавця та працiвника.


Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

      На облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради перебуває 327 громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, з них:
      - 46 осiб, якi належать до 1 категорiї;
      - 90 осiб, якi належать до 2 категорiї;
      - 75 осiб, якi належать до 3 категорiї;
      - 10 дружин померлих громадян iз числа лiквiдаторiв, смерть яких пов'язана з
      Чорнобильською катастрофою;
      - 106 дiтей, якi потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи .
      Вiдповiдно до Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи надаються такi компенсацiї та пiльги:
      - оплата додаткової вiдпустки громадянам 1 та 2 категорiї строком 14 робочих днiв (16 календарних днiв) вiдповiдно до пункту 22 частини першої статтi 20, пункту 1 частини першої статтi 21 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи";
      - компенсацiя за пiльгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до 1та 2 категорiї постраждалих вiдповiдно до пункту 14 частини першої статтi 20, пункту 6 частини першої статтi 21 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".Наказом Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 23.01.2018р. № 75 "Про встановлення розмiрiв грошової компенсацiї вартостi продуктiв харчування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, на 2018 рiк"; визначено розмiри грошової компенсацiї вартостi продуктiв харчування на 2018 рiк, якi у Львiвськiй областi для громадян, постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесених до категорiї 1 становлять 399,00 грн. до категорiї 2-199,50 грн.
      - Одноразова компенсацiя виплачується учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок Чорнобильської катастрофи, учасникам лiквiдацiї наслiдкiв iнших ядерних аварiй, особам, якi брали участь у ядерних випробуваннях, вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, складаннi ядерних зарядiв та здiйсненнi на них регламентних робiт, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiдповiдних ядерних аварiй та випробувань, участi у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, складаннi ядерних зарядiв та здiйсненнi на них регламентних робiт, дружинам (чоловiкам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, участю у лiквiдацiї наслiдкiв iнших ядерних аварiй, у ядерних випробуваннях, вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, у складаннi ядерних зарядiв та здiйсненнi на них регламентних робiт, сiм'ям, якi втратили годувальника, та батькам померлого iз числа осiб, вiднесених до учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, дiтям з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою вiдповiдно до статтi 48 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи". Компенсацiя передбачена цiєю статтею, виплачуються в порядку та розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2015р. № 285 "Про компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" встановлено розмiри виплат одноразової компенсацiї :
      особам з iнвалiднiстю I групи - 379,3 гривнi;
      особам з iнвалiднiстю - 284,4 гривнi;
      особам з iнвалiднiстю - 189,6 гривнi;
      дiтям з iнвалiднiстю -1 264 гривнi;
      сiм'ям, якi втратили годувальника - 7 586 гривень;
      батькам померлого - 3 792 гривнi.
      - щорiчна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi брали участь у лiквiдацiї наслiдкiв iнших ядерних аварiй, у ядерних випробуваннях, у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, у складаннi ядерних зарядiв та здiйсненнi на них регламентних робiт, i постраждалим за iнших обставин вiд радiацiйного опромiнення не з власної вини, вiднесеним до категорiї 1, учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, iнших ядерних аварiй, громадянам, якi брали участь у ядерних випробуваннях, у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, у складаннi ядерних зарядiв та здiйсненнi на них регламентних робiт, i постраждалим за iнших обставин вiд радiацiйного опромiнення не з власної вини, вiднесеним до категорiї 2 або 3, дiтям з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, кожнiй дитинi, яка втратила одного з батькiв внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим iз зони вiдчуження у 1986 роцi вiдповiдно до статтi 48 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи". Допомога, передбачена цiєю статтею, виплачується в порядку та розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.07.2005р. № 562 "Про щорiчну допомогу на оздоровлення громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" встановлено розмiри щорiчної допомоги на оздоровлення:
      iнвалiдам I i II групи - 120 гривень;
      учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС 2 категорiї - 100 гривень;
      iнвалiдам III групи та дiтям-iнвалiдам - 90 гривень;
      учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС 3 категорiї, кожнiй дитинi, яка втратила
      внаслiдок Чорнобильської катастрофи одного з батькiв, та евакуйованим iз зони вiдчуження у
      986 роцi, включаючи дiтей, - 75 гривень.
      - позачергове щорiчне безплатне забезпечення санаторно-курортними путiвками громадян, вiднесених до категорiї 1, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи та дiтей з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою шляхом надання щорiчної грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок через безготiвкове перерахування санаторно-курортним закладам, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики вiдповiдно до пункту 4 частини першої статтi 20, пункту 10 частини третьої статтi 30 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.11.2016р. № 854 "Порядок надання щорiчної грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок санаторно-курортним закладам та закладам вiдпочинку, здiйснення доплат за рахунок власних коштiв, виплати грошової компенсацiї громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.2018р. № 31 "Про встановлення розмiру грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок санаторно-курортним закладам i закладам оздоровлення та вiдпочинку у 2018 роцi" розмiр вартостi путiвки для громадян 1 категорiї становить 6822,00 грн., для дiтей з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких пов'язана з наслiдками Чорнобильської катастрофи - 13545,00 грн.
      Для постановки на облiк щодо отримання путiвки на санаторно-курортне лiкування до управлiння працi та соцiального захисту населення, за зареєстрованим мiсцем проживання подаються: заяву, медичну довiдку лiкувальної установи за формою №070/о, посвiдчення (на пiдтвердження вiдповiдного статусу) та документ, що засвiдчує особу (паспорт).
      Пiсля закiнчення строку дiї зазначеної медичної довiдки подається нова медична довiдка. У разi неподання такої довiдки особа, яка перебуває на облiку для забезпечення санаторно-курортною путiвкою, знiмається з облiку.
      Путiвки видаються вiдповiдно до медичних рекомендацiй з урахуванням пiльг, передбачених законодавством для конкретної категорiї осiб, в порядку черговостi та в межах коштiв передбачених у державному бюджетi на зазначену мету.
      Особа, що перебуває на облiку для забезпечення путiвкою в управлiннi, але в поточному роцi одержала безоплатну путiвку в iншiй органiзацiї, знiмається з облiку.
      У разi коли вищезазначенi особи мають право на санаторно-курортне лiкування за кiлькома законами, їм надається право вибору в забезпеченнi путiвкою за одним iз них.
      На облiку для забезпечення санаторно-курортним лiкуванням в управлiннi перебуває 20 громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи та одна дитина з iнвалiднiстю внаслiдок Чорнобильської катастрофи. Постраждалi виявили бажання оздоровлюватися в 2018 роцi в таких санаторно-курортних закладах: ДП СКК "Моршинкурорт", ЛМЦСТПМРI Мiнiстерства соцiальної полiтики України санаторiй "Любiнь Великий", ПрАТ "Трускавецькурорт" санаторiй "Алмаз", клiнiчний санаторiй iм. Пирогова, ДП Санаторiй "Либiдь", ДП "Санаторiй "Сонячне Закарпаття".
      З державного бюджету по програмi КПКВК 2501200 "Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" видiленi кошти для забезпечення санаторно-курортним лiкуванням 10 осiб 1 категорiї в сумi 68220,00 грн. та дитини у супроводi одного з батькiв -13545,00 грн.
      В Програмi надання пiльг з оплати послуг зв'язку та iнших передбачених законодавством пiльг та компенсацiй за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на 2018 рiк, затвердженiй рiшенням Червоноградської мiської ради 06. 03.2018 №771 передбачено кошти: в сумi 27300,00 грн. для забезпечення послугами санаторно-курортного лiкування 4 постраждалих.
      Програмою соцiального захисту окремих категорiй громадян м.Червонограда на 2018 рiк затвердженiй рiшенням Червоноградської мiської ради 06. 03.2018 №771 передбачено передбачено за кошти мiського бюджету надання одноразової грошової допомоги постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи, до рiчницi ЧАЕС на загальну суму 73500,00 грн.
      - виплата грошової компенсацiї замiсть путiвки громадянам, вiднесених до категорiї 1, одному iз батькiв дитини з iнвалiднiстю та особi, яка їх замiнює вiдповiдно до пункту 4 статтi 20, пункту 10 статтi 30 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", Порядку надання щорiчної грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок санаторно-курортним закладам та закладам вiдпочинку, здiйснення доплат за рахунок власних коштiв, виплати грошової компенсацiї громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.11.2016р. № 854, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.11.2017р. № 838 "Про розмiр середньої вартостi путiвки для виплати грошової компенсацiї замiсть путiвки громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.11.2017р. № 838 "Про розмiр середньої вартостi путiвки для виплати грошової компенсацiї замiсть путiвки громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" грошова компенсацiя замiсть путiвки у 2018 роцi становить 481,00 грн.
      - безплатне придбання лiкiв за рецептами лiкарiв та безплатне позачергове зубопротезування особам 1 та 2 категорiї вiдповiдно до пункту 1 статтi 20, пункту 2 статтi 21 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безплатного та пiльгового вiдпуску лiкарських засобiв за рецептами лiкарiв у разi амбулаторного лiкування окремих груп населення та за певними категорiями захворювань", розпорядження голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї вiд 05.03.2018р. № 185/0/5-18 "Про затвердження порядку використання коштiв обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи". Особам 3 категорiї, дiтям, потерпiлим вiд Чорнобильської катастрофи лiки надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi 6 мiсяцiв не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2015р. № 389 "Про затвердження Порядку надання пiльг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї";
      - позачергове безплатне забезпечення автомобiлем осiб з iнвалiднiстю 1 групи незалежно вiд наявностi медичних показань та осiб з iнвалiднiстю 2 групи за наявностi медичних показань вiдповiдно до пункту 13 статтi 20 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи";
      - громадяни, вiднесенi до категорiї 1 мають право на безплатний проїзд один раз на рiк до будь-якого пункту України i назад автомобiльним або повiтряним, або залiзничним, або водним транспортом (без врахування пересадок) вiдповiдно до пункту 19 частини першої статтi 20 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи";
      - безплатне користування всiма видами мiського та примiського транспорту для осiб 1 та 2 категорiї вiдповiдно до пункту 15 статтi 20, пункту 9 статтi 21 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи";
      - 50 % знижка плати за користування житлом, комунальними послугами у межах середнiх норм споживання, телефоном вiдповiдно до пункту 11 статтi 20, пункту 4 статтi 21 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи";
      - щомiсячна компенсацiя сiм'ям за втрату годувальника внаслiдок Чорнобильської катастрофи непрацездатним членам сiм'ї годувальника, якi були на його утриманнi та дiтям незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника вiдповiдно до статтi 52 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи";
      - виплата додаткової пенсiї за шкоду, заподiяну здоров'ю та щомiсячна компенсацiя сiм'ям за втрату годувальника внаслiдок Чорнобильської катастрофи з урахуванням iнших доходiв не можуть перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть вiдповiдно до статтi 53 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи";
      - дружинам (чоловiкам), якi втратили годувальника iз числа учасникiв лiквiдацiї аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiї 1, пенсiя за втрату годувальника призначається незалежно вiд причинного зв'язку смертi з Чорнобильською катастрофою вiдповiдно до статтi 53 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".


Ризики нелегального працевлаштування за кордоном

      Часто наслiдком нелегального працевлаштування стає торгiвля людьми. Згiдно iнформацiї Мiжнародної органiзацiї працi 21 млн осiб у свiтi залученi до примусової працi.
      Основнi причини потрапляння громадян у ситуацiю торгiвлi людьми - це бiднiсть, привабливiсть "кращого" життя за кордоном, безробiття, органiзована злочиннiсть, незахищенiсть вiд неї, полiтична нестабiльнiсть, збройнi конфлiкти та iн.
      Країни, куди спрямовується "живий товар": Росiйська Федерацiя, Польща, Туреччина, Україна, Нiмеччина, Iзраїль, Грецiя, Об'єднанi Арабськi Емiрати тощо. За роки незалежностi близько 180 тис українцiв стали жертвами торгiвлi людьми.
      Задля уникнення ризику потрапити у ситуацiю торгiвлi людьми необхiдно працевлаштовуватись легально.
      Для легального працевлаштування або навчання за кордоном необхiдно мати вiдповiдну вiзу, бо туристична або гостьова вiза права на роботу та навчання не дає.
      Агенцiя з працевлаштування за кордоном повинна мати лiцензiю на таку дiяльнiсть як посередництво у працевлаштуваннi за кордоном за обраною Вами спецiалiзацiєю саме в тiй країнi, куди Вам пропонують поїхати. Крiм лiцензiї, фiрма-посередник повинна мати свiдоцтво про державну реєстрацiю та договiр з iноземною фiрмою-роботодавцем. На сайтi Мiнiстерства соцiальної полiтики України є перелiк лiцензованих компанiй.
      Згiдно з умовами лiцензування Мiнсоцполiтики, рекрутери, якi працевлаштовують українцiв за кордон, не можуть брати грошi за працевлаштування - пiдбiр роботи. Можуть брати кошти за проїзд, оформлення документiв (вiзовий збiр), але не за те, що знайдуть роботу. Вимога передоплати за консультацiю, пересилання документiв роботодавцю тощо є iндикатором нечесного агентства.
      Якщо вам пiдшукують роботу за кордоном i дають лише загальну iнформацiю про компанiю, в якiй потенцiйно будете працювати, - не називають точну назву компанiї, загальними фразами пояснюють сферу її дiяльностi i так само описують вашi майбутнi обов'язки, - будьте впевненi в спланованому обманi. Ви маєте право знати повну iнформацiю про майбутнього роботодавця, графiк роботи, розмiр оплати працi, умови проїзду та проживання, порядок медичного i соцiального страхування.
      Не пiдписуйте документи наослiп, уважно читайте договiр, який, до речi, має бути перекладено на рiдну мову. Нiколи не ставте пiдпис на порожньому аркушi паперу, не пiддавайтеся на вмовляння укладення "подвiйного" трудового договору (чорнового варiанту з бiльш низькими сумами оплати працi тощо) i контракту, який мiстить умови: "та iншi види робiт", "всi види робiт на вимогу роботодавця".
      Переконайтесь, що договiр на навчання або роботу абсолютно зрозумiлий i перекладений коректно. Переклад має бути нотарiально завiрений.
      Не поспiшайте пiдписувати будь-якi документи без консультацiї юриста.
      Не вiддавайте оригiнал паспорта потенцiйним роботодавцям чи третiм особам за жодних умов! Копiя паспорта потрiбна при оформленнi документiв, оригiнал паспорта особисто показуєте прикордонникам при перетинi кордону. Нiяких причин комусь вiддавати оригiнал немає i бути не може. Прохання вiддати оригiнал документiв для збереження до прибуття до мiсця роботи або формулювання "це обов'язкова умова" повиннi вас насторожити.
      
      Контакти для консультацiй до вiд'їзду за кордон для працевлаштування чи навчання i пiд час перебування за кордоном
      
      Нацiональна безкоштовна гаряча лiнiя з питань протидiї торгiвлi людьми та консультування мiгрантiв
      527 та 0 800 505 501 - номери гарячої лiнiї, спецiалiсти якої надають консультацiї iноземцям, якi перебувають в Українi та українцям, якi планують поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону. Консультацiї надаються безкоштовно та конфiденцiйно! 527.org.ua - електроннi консультацiї
      
      Нацiональна "гаряча лiнiя" з попередження домашнього насильства, торгiвлi людьми та _ендерної дискримiнацiї
      0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобiльного) - надання консультацiй з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дiтей.
      
      Всеукраїнська Асоцiацiя з мiжнародного працевлаштування
      0 800 309 875 - call-center.
      
      Консульство України в країнi перебування
      По приїздi за кордон стати на консульський облiк в українському консульствi. Для цього варто особисто звернутися в установу. У разi порушення Ваших прав консульство повинно надати Вам допомогу та захист.
      Контактнi данi посадових осiб консульських та дипломатичних установ України за кордоном, вiдповiдальних за протидiю торгiвлю людьми, знаходяться за посиланням.
      
      Мiсцева полiцiя
      Якщо вас обдурили, звертайтеся в найближчий полiцейський вiддiлок. Ви маєте повне право на захист з боку мiсцевих органiв влади, перебуваючи в країнi на легальних пiдставах по робочiй вiзi.
      
      Урядова "гаряча лiнiя"
      Для громадян України, якi перебувають за кордоном, номер телефону урядової "гарячої лiнiї": плюс 38 (044) 284-19-15 (оплата за тарифами вiдповiдного оператора зв'язку)


Як отримати заборговану заробiтну плату у судовому порядку

      В умовах сучасної економiки має мiсце негативне явище - заборгованiсть з виплати заробiтної плати. На жаль, є випадки, коли роботодавцi тривалий час затримують заробiтну плату, не проводять повного розрахунку з працiвником у день звiльнення, що є порушенням конституцiйних прав громадян України.
      Стаття 43 Конституцiї України захищає право кожного працiвника на своєчасне одержання винагороди за працю. Окрiм цього, таке право на пiдставi укладеного трудового договору реалiзується вiдповiдно до ст. 21 Закону України "Про оплату працi".
      Згiдно зi статтею 115 Кодексу законiв про працю України заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв - представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата.
      У разi виникнення затримки виплати заробiтної плати працiвник має право звернутися до суду за захистом своїх прав з позовною заявою.
      Примусове стягнення заборгованостi з виплати заробiтної плати та iнших витрат, пов'язаних iз трудовими правовiдносинами, здiйснюється органами державної виконавчої служби на пiдставi виконавчих документiв (виконавчих листiв та наказiв, що видаються судами на пiдставi судових рiшень) у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
      Пiсля отримання судового рiшення про стягнення заборгованої заробiтної плати працiвникам необхiдно звернутись у мiсцевi вiддiли державної виконавчої служби Головного територiального управлiння юстицiї у Львiвськiй областi за мiсцем реєстрацiї пiдприємства-боржника для вiдкриття виконавчого провадження.
      Тiльки у цьому випадку, якщо буде вiдкрито виконавче провадження, стягнення заборгованої заробiтної плати на користь заявника буде вiдбуватись у першочерговому порядку.
      
      ВАЖЛИВО!
      Працiвники за позовами про стягнення заробiтної плати чи заявою про видачу судового наказу звiльняються вiд сплати витрат на вчинення виконавчих дiй.


Отримуй державнi соцiальнi виплати вiдповiдально

      
      На сьогоднiшнiй день в областi близько 300 тисяч громадян отримують державну соцiальну пiдтримку шляхом одержання житлових субсидiй, соцiальних виплат та компенсацiй. Мета такої пiдтримки є фiнансове забезпечення соцiально незахищених верств населення.
      Проте, як показує практика, є непоодинокi випадки, коли особа користується державною соцiальною пiдтримкою, компенсацiями, отримує субсидiю та iншi державнi соцiальнi виплати i одночасно працює тривалий час за кордоном, не декларуючи отриманi доходи.
      Усi державнi соцiальнi допомоги виплачуються за кошти Державного бюджету України, який наповнюється з податкiв громадян, якi офiцiйно працюють на теренах нашої держави.
      Органами соцiального захисту населення здiйснюються перевiрки на предмет виїзду та тривалого перебування за кордоном одержувачiв державних допомог. Якщо одержувач державних соцiальних виплат тривалий час перебуває та неофiцiйно працевлаштований за кордоном - вказанi виплати припиняються та скасовуються.
      До прикладу, у одному iз районiв Львiвщини понад 270 особам, припинено компенсацiйнi виплати на догляд за iнвалiдом I групи або престарiлими особами старше 80 рокiв, у зв'язку з їх перебуванням за кордоном. По даному факту вiдкрито кримiнальне провадження.
      Тому, усiм одержувачам державних соцiальних допомог варто знати, що будь-яка iнформацiя про неофiцiйне працевлаштування за кордоном є вагомою пiдставою для повернення одержаних державних соцiальних виплат та подальшого скеровування такої iнформацiї до правоохоронних органiв.


Оздоровлення та вiдпочинок дiтей, якi потребують особливої соцiальної уваги та пiдтримки за бюджетнi кошти у 2019 роцi

Вiддiл персонiфiкованого облiку пiльгових категорiй населення:
Начальник вiддiлу:
Стойко Олександра Василiвна

тел. 4-65-93
Iнформує...

      I. Станом на 01.01.2020 року на облiку в Єдиному державному автоматизованому реєстрi перебуває 15002 осiб, якi користуються пiльгами вiдповiдно до Законiв України.
      Iз зазначених пiльгових категорiй в ЄДАРП перебуває:
      1) 674 особи iз числа учасникiв АТО, з яких:
      - учасники бойових дiй (АТО) - 625 осiб;
      - особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни II та III гр. (АТО) - 18 осiб;
      - члени сiмей загиблих (АТО) - 30 осiб;
      - учасник вiйни АТО -1 особа;
      2) 4 особи iз числа учасникiв Революцiї Гiдностi, з яких 1 - особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни II групи, 1 - учасник бойових дiй, 2 постраждалих;.
      3) 10 осiб - бiйцi - добровольцi АТО ( за статусом , наданим ЛОР ).
      
      Упродовж 2019 року профiнансовано ( за рахунок субвенцiї державного бюджету до мiсцевого):
      - за наданi пiльги з оплати житлово - комунальних послуг на загальну суму 11762,8 тис. грн. (заборгованiсть - 228,6 тис. грн.);
      - проведено виплату разової грошової допомоги до 5 травня 2724 ветеранам вiйни на загальну суму 2623,9 тис.грн. ( згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2019 року №237 "Деякi питання виплати у 2019 роцi передбаченої Законами України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту " i "Про жертви нацистських переслiдувань ").
      
      На виконання обласних програм:
      - виплачено одноразову грошову допомогу згiдно розпоряджень голови Львiвської обласної ради 169 особам на загальну суму 554,3 тис. грн. та згiдно протокольних рiшень комiсiї ЛОДА 5 особам на суму 57,8 тис. грн.;
      - виплачено одноразову грошову допомогу 2 сiм'ям загиблих шахтарiв на суму 200,0 тис. грн.;
      - виплачено одноразову адресну грошову допомогу 678 реабiлiтованим за ст.1 тп ст. 3, ветеранам УПА, вдовам (вдiвцям) полiтв'язнiв, вдовам (вдiвцям) ветеранiв УПА (розпорядження голови ЛОДА вiд 13.05.2019р. №451/0/5-19) на загальну суму 1306,2 тис. грн.;
       - прийнято документи та скеровано заявки до Центру монiторингу соцiальних програм ДСЗН ЛОДА для проведення виплати:
      *одноразової адресної грошової допомоги 22 демобiлiзованим воїнам, якi повертаються з АТО, i звiльненим особам, якi захищали суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України;
      *одноразової адресної грошової допомоги 10 бiйцям - добровольцям АТО
      *щомiсячної допомоги 14 дiтям загиблих учасникiв АТО;
      *адресної грошової допомоги на реабiлiтацiю 10 особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни з числа АТО;
      *грошової допомоги на вирiшення матерiально - побутових проблем 10 внутрiшньо перемiщених осiб - учасникiв бойових дiй (АТО);
      *одноразової грошової допомоги 5 членам сiмей померлих учасникiв АТО на/за встановлення пам'ятних знакiв на могилах.
      Щомiсячно у музеї нацiонально-визвольної боротьби України (м. Львiв, вул. Лисенка, 23а) проводяться заходи вшанування пам'ятi загиблих/померлих захистикiв України, народжених у вiдповiдному мiсяцi. У вищевказаних заходах прийняли участь 18 осiб - родичiв загиблих/померлих учасникiв АТО.
      
      За рахунок коштiв мiсцевого бюджету проведена виплата.:
      - 366,9 тис.грн. за наданi пiльги з оплати житлово - комунальних послуг та послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам полiтв'язнiв, вдовам ветеранiв УПА, сiмї, в якiй виховується троє iнвалiдiв з дитинства , бiйцям - добровольцям АТО ( 75 осiб), з яких 62,2 тис.грн. - звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї та членiв їхнiх сiмей вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй ( 18 осiб.);
      - 68,3 тис.грн. - допомога особам з iнвалiднiстю по зору I та II груп ( 55 осiб );
      - 27,3 тис.грн. - допомога сiм'ям, в яких проживає двоє чи бiльше осiб з iнвалiднiстю I чи II грп. заг/захв та одиноким осiб з iнвалiднiстю I гр. ( 28 осiб );
      - 152,5 тис.грн. - допомога на часткове вiдшкодування вартостi житла реабiлiтованим по ст.3 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" ( 126 осiб );
      - 158,3 тис.грн. - доплата до пенсiї ветеранам УПА ( 28 осiб );
      - 30,8 тис.грн. - доплата до пенсiй реабiлiтованим громадянам вiдповiдно до ст..1 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" ( 6 осiб );
      - 103,5 тис. грн. - допомога на поховання (69 осiб );
      - 3261,7 тис. грн. - виплата разової грошової допомоги ( 1875 осiб ) , яких:
      *2594,2 тис.грн. - матерiальна допомога згiдно рiшень сесiї Червоноградської мiської ради ( 1186 осiб );
      *531,0 тис.грн. - разова допомога учасникам АТО (ООС ) ( 516 осiб );
      *2,0 тис. грн. - грошова допомога с/з УБД в Афганiстанi (1 особа);
      *4,5 тис. грн. - грошова допомога до 100 - рiччя (3 особи);
      *16,0 тис. грн. - грошова допомога до ювiлейних дат (16 осiб);
      *20,0 тис. грн. - грошова виплата на поховання загиблого/померлого учасника АТО (2 особи);
      *20,0 тис. грн. - грошова виплата при присвоєннi звання "Почесний громадянин мiста Червонограда" (4 особи);
      *74,0 тис. грн. - грошова виплата до рiчницi Чорнобильської катастрофи (147 осiб);
      - 159,0 тис. грн. - одноразова грошова допомога громадянам, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України та iнших вiйськових формувань (53 осiб).
      - 214,5 тис. грн. - надання пiльг громадянам за рiзним соцiальним статусом з оплати послуг зв`язку (502 особи);
      - 197,9 тис. грн. - надання пiльг особам з рiзним соцiальним статусом на придбання путiвок, оплату проїзду до санаторiю та iн. (35 осiб);
      - 4,6 тис. грн. - поштовi витрати.
      У мiському бюджетi на 2019 рiк для вiдшкодування за пiльгове перевезення на мiському транспортi передбачено 2600,0 тис. грн. В межах плану асигнувань вiдшкодовано трьом перевiзникам (ТзДВ ''Червоноградське АТП - 14628'', ТзОВ ''Авто - Лайн '', ФОП Закала Б.В.) 2600,0 тис. грн.
      Також згiдно Програми забезпечення спецiальних перевезень жителiв м. Червонограда до садово - городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова" на 2019 рiк передбачено 400,0 тис. грн., вiдшкодовано 400,0 тис. грн. ФОП Дмитришин.
      Вiдповiдно до Програми компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi на 2019 рiк передбачено 800,0 тис. грн., вiдшкодовано 800,0 тис. грн. Регiональнiй фiлiї "Львiвська залiзниця" АТ "Українська залiзниця".
      
      Пiльги у 2020 роцi надаються:
      
      I. Без урахування середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї :
      1.1. Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (ст.12, 13,15 ) пiльги з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого, для:
      - учасникiв бойових дiй, вт. ч. постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi;
      - осiб, якi належать до осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни ( I,II,III групи );
      - членiв сiм'ї померлого ( загиблого ) ветерана вiйни.
      1.2. Закон України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" ( ст.6 ), пiльги з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого, для:
      - ветеранiв вiйськової служби;
      - ветеранiв органiв внутрiшнiх справ;
      - ветеранiв державної пожежної служби;
      - ветеранiв податкової мiлiцiї;
      - ветеранiв служби цивiльного захисту;
      - вдiв ( вдiвцiв ) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної служби, ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв служби цивiльного захисту .
      1.3. Закон України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (ст.12 ), пiльги з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, для:
      - осiб, якi належать до iнвалiдiв вiйськової служби;
      - вдiв ( вдiвцiв ) вiйськовослужбовця, її ( його ) дiти;
      - батькiв загиблого вiйськовослужбовця.
      1.4. Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи " (ст.20, 21 ), пiльги з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого для:
      - постраждалих осiб, вiднесених до 1 категорiї;
      - постраждалих осiб, вiднесених до 2 категорiї,;
      - дружин ( чоловiк ) померлого громадянина вiднесеного до 1 та 2 категорiї постраждалих .
      1.5. Закон України " Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi " ( ст.6), пiльги з оплати житлово - комунальних послуг, 50% зниження вартостi лiкiв за рецептами, для:
      - реабiлiтованих осiб по ст.1.
      
      II. З урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї згiдно порядку затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України , а саме, що визначенi:
      
      2.1. Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" ( ст.14 ) пiльги з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування, знижки вартостi палива, в тому числi рiдкого, для:
      - учасникiв вiйни.
      2.2. Закон України "Про соцiальний захист дiтей вiйни"( ст. 5 ), пiльги з оплати комунальних послуг для:
      - дiтей вiйни.
      2.3. Закон України "Про освiту"( ст.57 ) та Закон України "Про культуру"( ст.29 ), пiльги з безплатного користування житлом з опаленням та освiтленням;
      2.4. Закон України "Про охорону дитинства"( ст.13 ), пiльги з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку, для:
      - багатодiтних сiмей.
      2.5. Закон України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи":
      - громадянам, iз числа постраждалих, вiднесених до категорiї 3 та дiтям, якi потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи щодо безплатного придбання лiкiв за рецептами лiкарiв та безплатного позачергового зубопротезування ( згiдно довiдки УПСЗН );
      - дружинi ( чоловiку) померлих громадян з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiї 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опiкуну ( на час опiкунства) дiтей померлих громадян - 50-процентної знижки плати за користування житлом, комунальними послугами у межах норм споживання, телефоном, безплатного одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатного першочергового зубопротезування.
      Вiдповiдно до Порядку надання пiльг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2015р. № 389, для визначення права на пiльги вищезазначеним категорiям пiльговикiв, пiльга надається за умови , якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу - 2940 грн. ( у 2020 роцi ).
      Управлiнням працi та соцiального захисту населення самостiйно визначається право на пiльгу тiльки для непрацюючих пенсiонерiв.
      Для пiльговикiв, у яких, крiм пенсiї є iншi доходи, право на пiльги визначається при подачi до управлiння працi та соцiального захисту населення декларацiї про доходи сiм'ї пiльговика та довiдок про доходи пiльговика та членiв сiм'ї ( крiм довiдок про розмiр пенсiї та соцiальної допомоги ) за 6 мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення. У разi вiдсутностi доходiв за цей перiод - документи, що пiдтверджують їх вiдсутнiсть.
      До сукупного доходу сiм'ї пiльговика включаються:
      - пенсiя;
      - заробiтна плата;
      - грошове забезпечення;
      - стипендiя;
      - соцiальнi допомоги ( крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, частини допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається вiдповiдно до законодавства або рiшеннями органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємств, органiзацiй незалежно вiд форми власностi );
      - доходи вiд пiдприємницької дiяльностi;
      - допомога по безробiттю та iншi виплати, що здiйснюються фондами соцiального страхування.
      При наданнi пiльг та здiйсненнi видаткiв з бюджету щодо їх виплати до членiв сiм'ї пiльговика належать ( п.5 ст.51 Бюджетного кодексу України):
      - дружина ( чоловiк ) ;
      - їхнi неповнолiтнi дiти ( до 18 рокiв );
      - неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi особами з iнвалiднiстю з дитинства I та II групи або особами з iнвалiднiстю I групи;
      - особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним, за умови що iнвалiд вiйни не перебуває в шлюбi;
      - особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, який має право на пiльги та проживає разом з ним;
      - непрацездатнi батьки ;
      - особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням пiльговика та проживає разом з ним .
      Пiльга призначається на дванадцять мiсяцiв з мiсяця визначення вiдповiдного права.
      Пiльги на безплатне одержання лiкiв за рецептами лiкарiв, безплатне першочергове зубопротезування надаються згiдно довiдки управлiння, особам перечислених в роздiлi II.
      З 1 жовтня 2019 року стартувала монетизацiя пiльг на оплату житлово-комунальних послуг.
      Виплата розрахункової суми пiльги у грошовiй безготiвковiй формi здiйснюється шляхом перерахування коштiв на рахунок Мiнсоцполiтики в АТ "Ощадбанк" на пiдставi укладеного мiж Мiнсоцполiтики та АТ "Ощадбанк" договору.
      АТ "Ощадбанк" здiйснює щомiсяця до 18 числа перерахування коштiв загальними сумами з рахунка для виплати пiльг на рахунки управителiв, об'єднань, виконавцiв комунальних послуг з наданням реєстрiв нарахованих сум платежiв пiльговикам, у яких зазначається iнформацiя про перерахування коштiв.
      АТ "Ощадбанк " iнформує протягом доби пiльговика ( пiсля здiйснення перерахування коштiв управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг ) шляхом надсилання йому смс- повiдомлення про стан розрахункiв за послуги ( у разi наявностi iнформацiї про номер мобiльного телефону пiльговика ). У смс- повiдомленi обов'язково зазначаються данi про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелiк послуг, за якими вiд управителiв, об'єднань, виконавцiв комунальних послуг АТ "Ощадбанк" не отриманi реєстри нарахованих сум платежiв пiльговикам.
      У
      грошовiй готiвковiй формi пiльги нараховуються одержувачам ( за їх зверненням ), кошти перераховуються на зазначений заявником рахунок в установах банку чи АТ "Укрпошта".
      Пiльговики, яким надається пiльга
      у грошовiй формi, зобов'язанi сплачувати щомiсяця вартiсть фактично спожитої послуги з урахуванням суми пiльги, перерахованої управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пiльговикам готiвкою.
      За отриманням iнформацiї пiльговик звертається:
      * до управлiння працi та соцiального захисту населення - з питань пов'язаних з нарахуванням пiльги;
      * до управителiв, об'єднань, виконавцiв комунальних послуг - з питань про спожитi послуги, нарахованi суми за послуги, розмiр заборгованостi ( переплати );
      * до АТ "Ощадбанк" - з питань про операцiї, здiйсненi за облiковим записом пiльговика щодо перерахування коштiв управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг.
      Прийом документiв проводиться за адресою м.Червоноград, вул. Сокальська,1 ( 4-й поверх, каб. 404 ), контактний телефон 4-65-93.
      
      Соцiальна пiдтримка громадян за кошти мiсцевого бюджету
      На виконання рiшення Червоноградської мiської ради вiд 05.12.2020р. № 185 "Про мiський бюджет м. Червонограда на 2020 рiк" передбачено кошти на:
      1) надання пiльг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку ветеранам УПА - учасникам бойових дiй УПА та iнвалiдам вiйни УПА (рiшення обласної ради вiд 11.05.1995р. №65), вдовам ветеранiв УПА (рiшення обласної ради вiд 15.11.2005р. №438), вдовам полiтв'язнiв (ухвала обласної ради вiд 25.12.1991р. №197 з вiдповiдними змiнами), малолiтнiм полiтичним в'язням (рiшення обласної ради вiд 29.06.1999р. №196) та сiмї, в якiй виховується троє iнвалiдiв з дитинства, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, якi мають пiльги щодо їх оплати (без урахування додаткових 10,5 кв. метрiв на сiм'ю).
      2) надання пiльг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку учасникам бойових дiй бiйцям - добровольцям, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для учасникiв бойових дiй, якi мають пiльги щодо їх оплати (з урахуванням додаткових 10,5 кв. метрiв на сiм'ю),( рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23.11.2017р. № 675 ).
      3) ) надання пiльг з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку сiм'ї загиблого вiйськовослужбовця в Афганiстанi, мамi- Мигович Гафiї Юрiївнi в розмiрi 50 вiдсоткiв їх вартостi, виходячи з норм користування житлово - комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, якi мають пiльги щодо їх оплати ( з урахуванням 10,5 кв. метрiв на сiм'ю )
      При наданнi пiльг керуватися п.5 ст.51 та пп.3 п.1 ст.91 Бюджетного кодексу України.
      У разi призначення субсидiї, пiльги з оплати житлово - комунальних послуг не надаються.
      Заява для надання пiльг подається до управлiння з пред'явленням посвiдчення, яке дає право на надання пiльг.
      
      3) надання щомiсячної адресної грошової допомоги:
      - сiм'ям, в яких проживає двоє i бiльше непрацюючих iнвалiдiв I та II груп внаслiдок загального захворювання, з дитинства, дiтей-iнвалiдiв, якi отримують пенсiю по iнвалiдностi, державну соцiальну допомогу дiтям-iнвалiдам та iнвалiдам з дитинства чи державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам в розмiрi 80 грн. на iнвалiда ( заява до УПСЗН , копiя довiдки МСЕК, довiдка з мiсця проживання , копiя iдентифiкацiйного номера ).
      - непрацюючим одиноким iнвалiдам I групи загального захворювання, якi отримують пенсiю по iнвалiдностi, державну соцiальну допомогу дiтям-iнвалiдам та iнвалiдам з дитинства чи державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю та iнвалiдам, якi перебувають на облiку в Червоноградському мiському територiальному центрi соцiального обслуговування ( надання соцiальних послуг ), за поданням терцентру, в розмiрi 80 грн. на особу ( заява до УПСЗН,, копiя довiдки МСЕК, довiдка з мiсця проживання, копiя iдентифiкацiйного номера);
      - iнвалiдам по зору I та II групи в розмiрi 80 грн. ( заява до УПСЗН, копiя довiдки МСЕК, копiя iдентифiкацiйного номера, довiдка з мiсця проживання);
      - надання щомiсячної адресної грошової допомоги на часткове вiдшкодування вартостi житла (квартплати) в розмiрi 100 грн. реабiлiтованим громадянам вiдповiдно до статтi 3 Закону України " Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi ", крiм тих, якi користуються пiльгами з оплати житла за iншими Законами України ( заява до УПСЗН, копiя довiдки про реабiлiтацiю, копiя iдентифiкацiйного номера, довiдка з мiсця проживання).
      4) виплату ветеранам УПА ( учасникам бойових дiй та iнвалiдам вiйни), реабiлiтованим громадянам за ст.1 ЗаконуУкраїни "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi":
      - щомiсячної доплати до пенсiї в розмiрi 400 грн. ( заява, копiя посвiдчення iнвалiда УПА чи учасника бойових дiй УПА, посвiдченя реабiлiтованого за ст.1, довiдка з мiсця проживання) ;
      - одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат, в розмiрi 1000 грн. ( розпорядження мiського голови).
      5) Надання разової грошової допомоги:
      - до Дня народження особам, яким виповнилось 100 i бiльше рокiв, в розмiрi 1500 грн. розпорядження мiського голови );
      - постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи I та II категорiї, в розмiрi 500 грн. до рiчницi Чорнобильської катастрофи ( за списками управлiння );
      - дiтям з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких пов'язана з аварiєю на ЧАЕС, в розмiрi 1000 гривень, до рiчницi Чоррнобильської катастрофи;
      - сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, в розмiрi 2000 грн. ( розпорядження мiського голови );
      - у зв'язку з присвоєнням звання "Почесний громадянин мiста Червонограда ", в розмiрi 5000 грн. ( розпорядження мiського голови );
      - у зв'язку з нагородженням Вiдзнакою мiського голови, в розмiрi 500 грн. ( розпорядження мiського голови );
      6) Надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, якi опинилися в складних життєвих ситуацiя ( заява на iм'я мiського голови чи депутата Червоноградської мiської ради );
      7) надання одноразової грошової допомоги:
      - особi, яка здiйснила поховання загиблого/померлого: учасника АТО(ООС ), бiйця - добровольця АТО , постраждалого учасника Революцiї Гiдностi, в розмiрi 10 000 грн.;
      - учасникам АТО ( ООС ), бiйцям - добровольцям АТО, постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi, членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО ( ООС ), в розмiрi 1 000 грн.;.
      Виплату одноразової грошової допомоги громадянам, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України , в розмiрi 3000 грн. ( заява до УПСЗН, копiя витягу iз наказу командира вiйськової частини про зарахування до списку особового складу частини, копiя iдентифiкацiйного номера).
      8) Надання допомоги на поховання деяких категорiй , в розмiрi 1500 грн.
      Допомога на поховання померлої особи, з числа визначених п.1 Порядку надання допомоги на поховання деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалась поховати померлого, затвердженого постановою КМУ вiд 31.01.2007р. № 99 подається:
      за останнiм мiсцем реєстрацiї мiсця проживання померлого (м. Червоноград, смт. Гiрник).
      Для одержання допомоги на поховання до управлiння працi та соцiального захисту населення подаються наступнi документи:
      -заява iз зазначенням способу виплати;
      -копiя свiдоцтва про смерть;
      -витяг з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;
      -копiя паспорта отримувача;
      -копiя iдентифiкацiйного коду отримувача;
      -довiдка з Управлiння Пенсiйного фонду про перебування на облiку (для померлої особи);
      -довiдка з центру зайнятостi про перебування на облiку (для померлої особи);
      -довiдка з експлуатацiйної контори про останнє мiсце реєстрацiї мiсця проживання померлої особи;
      -виписка з трудової книжки померлої особи ( за наявностi);
      -документ (довiдка, рахунок, тощо), що пiдтверджують вiдповiднi витрати на поховання.
      За поховання осiб без визначеного мiсця проживання, осiб, вiд поховання яких вiдмовились рiднi, знайдених, невпiзнаних трупiв, у разi вiдсутностi родичiв чи осiб, якi можуть взяти на себе органiзацiю поховання здiйснюється КП "Комунальник".
      Пiд час подання копiй документiв заявники надають вiдповiдальнiй особi їх оригiнали для огляду та засвiдчення їх копiй.
      
      Порядок звiльнення учасникiв АТО ( ООС ) та членiв їхнiх сiмей, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО (ООС ), бiйцiв - добровольцiв АТО,постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду
      Рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 20.02.2020р. №1559 затверджено Порядок звiльнення учасникiв АТО ( ООС ) та членiв їх сiмей, членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО ( ООС ), бiйцiв - добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду.
      Право на звiльнення вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй вiдповiдно до Положення надається зареєстрованих на територiї Червоноградської мiської ради:
      - учасникам АТО ( ООС ) та членам їх сiмей;
      - членам сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО ( ООС ), бiйцiв - добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi;
      - членам сiмей полонених учасникiв АТО (ООС );
      - членам сiмей зниклих безвiсти вiйськовослужбовцiв з числа учасникiв АТО (ООС ).
      Визначення права на звiльнення учасникiв АТО ( ООС ) та членiв їх сiмей , членiв сiмей загиблих/померлих учасникiв АТО ( ООС ), бiйцiв - добровольцiв АТО, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, членiв сiмей полонених учасниiвАТО ( ООС ), членiв сiмей зниклих безвiсти вiйськовослужбовцiв з числа учасникiв АТО ( ООС ) встановлюється Мiською комiсiєю.
      Для визначення права на вказану пiльгу, вищезазначенi особи, подають такi документи:
      -заяву ( подається до УПСЗН );
      -копiю паспорта (1,2,11,12 сторiнки );
      -копiю iдентифiкацiйного номера (крiм осiб,якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi);
      - довiдка з мiсця реєстрацiї про склад сiм'ї;
      - копiя довiдки, виданої та скрiпленої печаткою уповноважених органiв (зокрема Мiнiстерства оборони України (вiйськовими комiсарiатами, вiйськовими частинами тощо), Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Нацiональної гвардiї України, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй тощо або їх териорiальними органами (надалi- уповноваженi органи), про призов учасника антитерористичної операцiї на вiйськову службу на виконання Указiв Президента України вiд 17.03.2014р. № 303/2014 "Про часткову мобiлiзацiю", вiд 06.05.2014р. № 454/2014 "Про часткову мобiлiзацiю" та вiд 22.07.2014р. № 607/2014 "Про часткову мобiлiзацiю";
      - копiю свiдоцтва про шлюб (при потребi);
      - копiю свiдоцтва про народження (при потребi);
      - копiю свiдоцтва про смерть та копiю лiкарського свiдоцтва про смерть (для членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї).
      Пiд час подання копiй документiв заявники надають їх оригiнали для огляду та засвiдчення їх копiй.
      
      Ведення Єдиного державного реєстру осiб, якi мають право на пiльги
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.2003 р. № 117 затверджено Положення "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осiб, якi мають право на пiльги" ( надалi -Реєстр).
      Для проведення нарахування пiльги з оплати житлово- комунальних послуг та послуг зв'язку та включення iнформацiї до Реєстру про осiб, якi мають право на пiльги вiдповiдно до законiв України, пiльговик подає до управлiння працi та соцiального захисту населення :
       - копiї документiв, що пiдтверджують право пiльговика та членiв його сiм'ї на пiльги ( з пред'явленням оригiналiв цих документiв);
      - копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
      - пред'являє паспорт та надає iнформацiю про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких вiн має пiльги та реально ними користується.
      Пiльговик, який має право на конкретну пiльгу згiдно з кiлькома законами України, включається до Реєстру як пiльговик, що користується цiєю пiльгою згiдно з одним Законом України за його вибором.
      При наданнi пiльг та здiйсненнi видаткiв з бюджету щодо їх виплати до членiв сiм'ї пiльговика належать ( п.5 ст.51 Бюджетного кодексу України):
      - дружина ( чоловiк ) ;
      - їхнi неповнолiтнi дiти ( до 18 рокiв );
      - неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи;
      - особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним, за умови що iнвалiд вiйни не перебуває в шлюбi;
      - особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, який має право на пiльги та проживає разом з ним;
      - непрацездатнi батьки .
      Прийом документiв по зазначених видах допомог та пiльгах проводиться в управлiннi працi та соцiального захисту населення ( вул.Сокальська ,1, 4 поверх, каб. № 404):
      Понедiлок-четвер з 800 - 17 15, пятниця 800 - 1600.
      Додатково iнформацiю можна отримати по телефону № 4-65-93.
      
      Статус реабiлiтованих:
      Законом України вiд 13.03.2018р. № 2325-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення процедури реабiлiтацiї жертв репресiй комунiстичного тоталiтарного режиму 1917-1991 рокiв" ( надалi - Закон 2325 ),
      який набув чинностi 05.05.2018р., внесено змiни до Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" , яким передбачено, що статус реабiлiтованих та потерпiлих надаватиметься Нацiональною комiсiєю з реабiлiтацiї за поданням регiональної комiсiї з реабiлiтацiї ( обласної ).
      Законом 2325 встановлено, що:
      - нацiональна комiсiя з реабiлiтацiї утворюється протягом трьох мiсяцiв з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, вiдновлення та збереження нацiональної пам'ятi, положення про Нацiональну комiсiю з реабiлiтацiї;
      - регiональнi комiсiї з реабiлiтацiї утворюються головами обласних державних адмiнiстрацiй протягом трьох мiсяцiв з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, вiдновлення та збереження нацiональної пам'ятi, типового положення про регiональнi комiсiї з реабiлiтацiї.
      - регiональна комiсiя дiє у складi голови, заступника голови, секретаря та членiв регiональної комiсiї. Голова регiональної комiсiї обирається членами регiональної комiсiї на її засiданнi. Головою регiональної комiсiї не може бути обрано особу, яка займає посаду державної служби або є посадовою особою мiсцевого самоврядування.

Начальник управлiння I.ШМИРКО

Соцiальна пiдтримка громадян за кошти мiсцевого бюджету

      На виконання рiшення Червоноградської мiської ради вiд 21.12.2017р. № 700 "Про мiський бюджет м. Червонограда на 2018 рiк" передбачено кошти на:
      1) надання пiльг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку ветеранам УПА - учасникам бойових дiй УПА та iнвалiдам вiйни УПА (рiшення обласної ради вiд 11.05.1995р. №65), вдовам ветеранiв УПА (рiшення обласної ради вiд 15.11.2005р. №438), вдовам полiтв'язнiв (ухвала обласної ради вiд 25.12.1991р. №197 з вiдповiдними змiнами), малолiтнiм полiтичним в'язням (рiшення обласної ради вiд 29.06.1999р. №196) та сiмї, в якiй виховується троє iнвалiдiв з дитинства, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, якi мають пiльги щодо їх оплати (без урахування додаткових 10,5 кв. метрiв на сiм'ю).
      2) надання пiльг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку учасникам бойових дiй бiйцям - добровольцям, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для учасникiв бойових дiй, якi мають пiльги щодо їх оплати (з урахуванням додаткових 10,5 кв. метрiв на сiм'ю),( рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23.11.2017р. № 675 ).
      При наданнi пiльг керуватися п.5 ст.51 та пп.3 п.1 ст.91 Бюджетного кодексу України.
      У разi призначення субсидiї, пiльги з оплати житлово - комунальних послуг не надаються.
      Заява для надання пiльг подається до управлiння з пред'явленням посвiдчення, яке дає право на надання пiльг.
      
      3) надання щомiсячної адресної грошової допомоги:
      - сiм'ям, в яких проживає двоє i бiльше непрацюючих iнвалiдiв I та II груп внаслiдок загального захворювання, з дитинства, дiтей-iнвалiдiв, якi отримують пенсiю по iнвалiдностi, державну соцiальну допомогу дiтям-iнвалiдам та iнвалiдам з дитинства чи державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам в розмiрi 50 грн. на iнвалiда ( заява до УПСЗН , копiя довiдки МСЕК, довiдка з мiсця проживання , копiя iдентифiкацiйного номера ).
      - непрацюючим одиноким iнвалiдам I групи загального захворювання, якi отримують пенсiю по iнвалiдностi, державну соцiальну допомогу дiтям-iнвалiдам та iнвалiдам з дитинства чи державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю та iнвалiдам, якi перебувають на облiку в Червоноградському мiському територiальному центрi соцiального обслуговування ( надання соцiальних послуг ), за поданням терцентру, в розмiрi 50 грн. на особу ( заява до УПСЗН,, копiя довiдки МСЕК, довiдка з мiсця проживання, копiя iдентифiкацiйного номера);
      - iнвалiдам по зору I та II групи в розмiрi 80 грн. ( заява до УПСЗН, копiя довiдки МСЕК, копiя iдентифiкацiйного номера, довiдка з мiсця проживання);
      - надання щомiсячної адресної грошової допомоги на часткове вiдшкодування вартостi житла (квартплати) в розмiрi 70 грн. реабiлiтованим громадянам вiдповiдно до статтi 3 Закону України " Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi ", крiм тих, якi користуються пiльгами з оплати житла за iншими Законами України ( заява до УПСЗН, копiя довiдки про реабiлiтацiю, копiя iдентифiкацiйного номера, довiдка з мiсця проживання).
      4) виплату ветеранам УПА ( учасникам бойових дiй та iнвалiдам вiйни):
      - щомiсячної доплати до пенсiї в розмiрi 150 грн. ( заява, копiя посвiдчення iнвалiда УПА чи учасника бойових дiй УПА, довiдка з мiсця прорживання) ;
      - одноразової грошової допомоги до ювiлейних дат, в розмiрi 1000 грн. ( розпорядження мiського голови).
      
      5) Надання разової грошової допомоги:
      - до Дня народження особам, яким виповнилось 100 i бiльше рокiв, в розмiрi 1500 грн. ( розпорядження мiського голови );
      - постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи I та II категорiї, в розмiрi 500 грн. до рiчницi Чорнобильської катастрофи ( за списками управлiння );
      - сiм'ям загиблих учасникiв бойових дiй в Афганiстанi до Дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав, в розмiрi 2000 грн. ( розпорядження мiського голови );
      - у зв'язку з присвоєнням звання "Почесний громадянин мiста Червонограда ", в розмiрi 5000 грн. ( розпорядження мiського голови );
      - у зв'язку з нагородженням Вiдзнакою мiського голови, в розмiрi 500 грн. ( розпорядження мiського голови );
      6) Надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, якi опинилися в складних життєвих ситуацiя ( заява на iм'я мiського голови чи депутата Червоноградської мiської ради );
      Виплату одноразової грошової допомоги громадянам, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом до Збройних сил України , в розмiрi 3000 грн. ( заява до УПСЗН, копiя витягу iз наказу командира вiйськової частини про зарахування до списку особового складу частини, копiя iдентифiкацiйного номера).
      7) Надання допомоги на поховання деяких категорiй , в розмiрi 1000 грн.
      Допомога на поховання померлої особи, з числа визначених п.1 Порядку надання допомоги на поховання деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалась поховати померлого, затвердженого постановою КМУ вiд 31.01.2007р. № 99 подається:
      за останнiм мiсцем реєстрацiї мiсця проживання померлого (м. Червоноград, м.Соснiвка, смт. Гiрник).
      Для одержання допомоги на поховання до управлiння працi та соцiального захисту населення подаються наступнi документи:
      - заява iз зазначенням способу виплати;
      - копiя свiдоцтва про смерть;
      - витяг з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;
      - копiя паспорта отримувача;
      - копiя iдентифiкацiйного коду отримувача;
      - довiдка з Управлiння Пенсiйного фонду про перебування на облiку (для померлої особи);
      - довiдка з центру зайнятостi про перебування на облiку (для померлої особи);
      - довiдка з експлуатацiйної контори про останнє мiсце реєстрацiї мiсця проживання померлої особи;
      - виписка з трудової книжки померлої особи ( за наявностi);
      - документ (довiдка, рахунок, тощо), що пiдтверджують вiдповiднi витрати на поховання.
      За поховання осiб без визначеного мiсця проживання, осiб, вiд поховання яких вiдмовились рiднi, знайдених, невпiзнаних трупiв, у разi вiдсутностi родичiв чи осiб, якi можуть взяти на себе органiзацiю поховання здiйснюється КП "Комунальник".
      Пiд час подання копiй документiв заявники надають вiдповiдальнiй особi їх оригiнали для огляду та засвiдчення їх копiй.


Порядок звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй

      Рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016р. № 63 затверджено Положення про порядок звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї - мешканцiв м. Червоноград, м. Соснiвка, смт. Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду.
      Право на звiльнення вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй вiдповiдно до Положення надається:
      - учасникам антитерористичної операцiї та членам їх сiмей за мiсцем реєстрацiї у м. Червоноград, м. Соснiвка, смт. Гiрник (незалежно вiд кiлькостi зареєстрованих у житловому примiщеннi/будинку осiб та загальної площi квартири(примiщення);
      - членам сiмей учасникiв антитерористичної операцiї за мiсцем реєстрацiї у м. Червоноград, м. Соснiвка, смт. Гiрник (незалежно вiд кiлькостi зареєстрованих у житловому примiщеннi/ будинку осiб та загальної площi квартири(примiщення) у разi, якщо учасник антитерористичнї операцiї не зареєстрований у м. Червоноград, м. Соснiвка, смт. Гiрник;
      - членам сiмей учасникiв АТО, якi загинули пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, за мiсцем реєстрацiї у м. Червоноград, м. Соснiвка, смт. Гiрник (незалежно вiд кiлькостi зареєстрованих у житловому примiщеннi/будинку осiб та загальної площi квартири(примiщення);
      - членам сiмей учасникiв АТО, якi померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, отриманих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, за мiсцем реєстрацiї у м. Червоноград, м. Соснiвка, смт. Гiрник (незалежно вiд кiлькостi зареєстрованих у житловому примiщеннi/будинку осiб та загальної площi квартири(примiщення).
      Визначення права на звiльнення учасникiв АТО, членiв їх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї встановлюється Мiською комiсiєю.
      Для визначення права на вказану пiльгу, вищезазначенi особи, подають такi документи:
      -заяву ( подається до УПСЗН );
      -копiю паспорта (1,2,11,12 сторiнки );
      -копiю iдентифiкацiйного номера (крiм осiб,якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi);
      - довiдка з мiсця реєстрацiї про склад сiм'ї;
      - копiя довiдки, виданої та скрiпленої печаткою уповноважених органiв (зокрема Мiнiстерства оборони України (вiйськовими комiсарiатами, вiйськовими частинами тощо), Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Нацiональної гвардiї України, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй тощо або їх териорiальними органами (надалi- уповноваженi органи), про призов учасника антитерористичної операцiї на вiйськову службу на виконання Указiв Президента України вiд 17.03.2014р. № 303/2014 "Про часткову мобiлiзацiю", вiд 06.05.2014р. № 454/2014 "Про часткову мобiлiзацiю" та вiд 22.07.2014р. № 607/2014 "Про часткову мобiлiзацiю";
      - копiю свiдоцтва про шлюб (при потребi);
      - копiю свiдоцтва про народження (при потребi);
      - копiю свiдоцтва про смерть та копiю лiкарського свiдоцтва просмерть (для членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї).
      Пiд час подання копiй документiв заявники надають їх оригiнали для огляду та засвiдчення їх копiй.


Ведення Єдиного державного реєстру осiб, якi мають право на пiльги

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.2003 р. № 117 затверджено Положення "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осiб, якi мають право на пiльги" ( надалi -Реєстр).
      Для проведення вiдшкодування органiзацiям - надавачам житлово -комунальних послуг та послуг зв'язку за наданi пiльги з оплати житлово- комунальних послуг та послуг зв'язку та включення iнформацiї до Реєстру про осiб, якi мають право на пiльги вiдповiдно до законiв України, пiльговик подає до управлiння працi та соцiального захисту населення :
      - копiї документiв, що пiдтверджують право пiльговика та членiв його сiм'ї на пiльги ( з пред'явленням оригiналiв цих документiв);
      - копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
      - предявляє паспорт та надає iнформацiю про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких вiн має пiльги та реально ними користується.
      Пiльговик, який має право на конкретну пiльгу згiдно з кiлькома законами України, включається до Реєстру як пiльговик, що користується цiєю пiльгою згiдно з одним Законом України за його вибором.
      При наданнi пiльг та здiйсненнi видаткiв з бюджету щодо їх виплати до членiв сiм'ї пiльговика належать ( п.5 ст.51 Бюджетного кодексу України):
      - дружина ( чоловiк ) ;
      - їхнi неповнолiтнi дiти ( до 18 рокiв );
      - неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи;
      - особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним, за умови що iнвалiд вiйни не перебуває в шлюбi;
      - особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, який має право на пiльги та проживає разом з ним;
      - непрацездатнi батьки .
      Прийом документiв по зазначених видах допомог та пiльгах проводиться в управлiннi працi та соцiального захисту населення ( вул.Сокальська ,1, 4 поверх, каб. № 404):
      Понедiлок-четвер з 800 - 17 15, пятниця 800 - 1600.
      Додатково iнформацiю можна отримати по телефону № 4-65-93.


Статус реабiлiтованих:

      Законом України вiд 13.03.2018р. № 2325-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення процедури реабiлiтацiї жертв репресiй комунiстичного тоталiтарного режиму 1917-1991 рокiв" ( надалi - Закон 2325 ),
      який набув чинностi 05.05.2018р., внесено змiни до Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" , яким передбачено, що статус реабiлiтованих та потерпiлих надаватиметься Нацiональною комiсiєю з реабiлiтацiї за поданням регiональної комiсiї з реабiлiтацiї ( обласної ).
      Законом 2325 встановлено, що:
      - нацiональна комiсiя з реабiлiтацiї утворюється протягом трьох мiсяцiв з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, вiдновлення та збереження нацiональної пам'ятi, положення про Нацiональну комiсiю з реабiлiтацiї;
      - регiональнi комiсiї з реабiлiтацiї утворюються головами обласних державних адмiнiстрацiй протягом трьох мiсяцiв з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, вiдновлення та збереження нацiональної пам'ятi, типового положення про регiональнi комiсiї з реабiлiтацiї.
      - регiональна комiсiя дiє у складi голови, заступника голови, секретаря та членiв регiональної комiсiї. Голова регiональної комiсiї обирається членами регiональної комiсiї на її засiданнi. Головою регiональної комiсiї не може бути обрано особу, яка займає посаду державної служби або є посадовою особою мiсцевого самоврядування.


Довідник видів соціальної підтримки та послуг і процедур їх надання
В колективi управлiння працi та соцiального захисту населення проведено обговорювання змiн
до Конституцiї України щодо децентралiзацiї державної влади

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради