Управління житлово-комунального господарства інформує: Економiка та тарифна полiтика
Шановнi мешканцi!!!
    КП «Червонограджитокомунсервiс» та КП «Комунальник» керуючись ст. 28 Закону України вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п. 1.2 ст. 7 Закону України вiд 24.06.2004 р. "Про житлово - комунальнi послуги", Законом України вiд 05.03.1998 р. № 187/98-ВР "Про вiдходи", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2006 р. № 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифiв на послуги з вивезення побутових вiдходiв", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного пiдходу до формування тарифiв на житлово - комунальнi послуги", Постановою КМУ вiд 10.12.2008 р. №1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових вiдходiв", Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України вiд 30.07.2012 р. № 390 "Про затвердження порядку доведення до споживачiв iнформацiї про перелiк житлово - комунальних послуг, структуру цiн/тарифiв, змiну цiн/тарифiв з обґрунтуванням її необхiдностi та про врахування вiдповiдної позицiї територiальних громад" (iз внесеними змiнами та доповненнями), рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 218 "Про застосування норм надання послуг з вивезення побутових вiдходiв в м. Червоноград та смт. Гiрник", мають намiр змiнити тарифи на на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення, сортування та захоронення).
    Причини змiни тарифу:
    1. на виконання Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 218 вiд 30.11.2017 року, КП «Червонограджитлокомунсервiс» та КП «Комунальник» розраховано тарифи на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних вiдходiв);
    2. дiючий тариф на послугу з вивезення твердих побутових вiдходiв, затверджений рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 151 вiд 30.07.2015 р., розрахований на 1 м3 вивезення;
    3. КП «Червонограджитлокомунсервiс» та КП «Комунальник» проведено розрахунок тарифiв на послуги з вивезення побутових вiдходiв (перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних) iз розрахунку на 1 тонну перевезення;
    4. iншими вагомими причинами для перегляду тарифiв є:
    - зростання мiнiмальної заробiтної плати iз 1218 грн. (в 2015 р.) до 3723 грн. (на 01.01.2018 р.);
    - рiст цiн на паливо-мастильнi матерiали ( бензин А-92 в 1,5р (з 19,50 грн/л до 29,20 грн./л);
    - дизельне паливо в 1,4р. (з 19,99 грн./л. до 27,80 грн./л.);
    - зростання вартостi iнших послуг та матерiалiв (електроенергiї, опалення, водопостачання та водовiдведення, запчастин, спецодягу, iн.
    Додатково повiдомляємо, що:
    - на виконання Наказу Мiнрегiону вiд 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачiв iнформацiї про перелiк житлово-комунальних послуг, структуру цiн/тарифiв, змiну цiн/тарифiв з обґрунтуванням її необхiдностi та про врахування вiдповiдної позицiї територiальних громад» (iз внесеними змiнами i доповненнями), зазначене рiшення буде розмiщено в черговому номерi мiсцевої газети, на сайтах мiської ради та КП »ЧВК», на дошках оголошень та iн.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради