Спiлка Ветеранiв АТО м. Червоноград "ВОЛЯ"
       Адреса: просп. Шевченка, 15 кiмн. 13, м. Червоноград, Львiвської обл.,Україна 80100
       Телефони: +380638494309
+380688378517
       Email: veteran.ato.volia@gmail.com
       Facebook: https://www.facebook.com/veteran.ato.volia/
https://www.facebook.com/groups/Veteran.ATO.VOLIA//

ОГОЛОШЕННЯ
      Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв, який розпочався з 1 серпня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Вiдповiдно до Програми суб’єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
       - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
       - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп «Роздiлу 13 «Текстильне виробництво», Роздiлу 14 «Виробництво одягу», Роздiлу 15 «Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв».
      Для участi у конкурсi суб’єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
       - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
       - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
       - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
       - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
       - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425. Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ «Львiв», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Мiжнародний iнвестицiйний банк» ПАТ «ОКСI банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПIРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Iдея банк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спiлка «Анiсiя», кредитна спiлка «Вигода», кредитна спiлка «Бойкiвщина».
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.

Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО (ООС) розпочався Львiвською облдержадмiнiстрацiєю з 1 серпня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв, який розпочався з 1 серпня 2019 року.
      Пiдприємцi-учасники АТО(ООС) зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
       - мати статус учасника АТО(ООС) ;
       - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
       - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект); - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду «Вiдродження», «Новий вiдлiк» або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
       - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
       - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
       - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
       - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ «Львiв», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСI банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПIРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спiлка «Анiсiя», кредитна спiлка «Вигода», кредитна спiлка «Бойкiвщина».
      Максимальна сума кредиту – 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.

 
2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради