ЦНАП - Технологiчнi картки - Управлiння мiстобудування та архiтектури
1Видача будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки

2Видача дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами

3Переоформлення дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами у м.Червоноградi

4Анулювання (скасування) дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами до закiнчення строку його дiї

5Прийняття рiшення про продовження строку прiоритету на мiсце розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

6Продовження строку дiї дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

7Внесення змiн в дозвiл на розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi

8Видача паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження пiдприємницької дiяльностi

9Продовження строку дiї паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження пiдприємницької дiяльностi

10Внесення змiн до паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження пiдприємницької дiяльностi

11Внесення змiн до будiвельного паспорта забудови земельної дiлянки (розмiщення нових або реконструкцiя iснуючих об'єктiв)

12Надання мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельної дiлянки

13Переведення житлових примiщень (квартир) i житлових будинкiв (або їх частин) в нежитловi i навпаки в м. Червоноградi, м. Соснiвцi та смт. Гiрник

14Погодження Проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

15Присвоєння адреси обєкту будiвництва або обєкту нерухомого майна

16Змiна адреси об'єкту будiвництва або об'єкту нерухомого майна

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради