Спортивнi досягнення << Назад
 Червоноград очолює спортивний рух на Львiвщинi
    Розпочався новий 2018 рiк. На пiдсумковому засiданнi Колегiї Управлiння фiзичної культури та спорту ЛОДА було пiдведено пiдсумки минулого спортивного року на Львiвщинi. Перемогу у ХХVI спортивних Iграх Львiвської областi, як основному комплексному спортивно-масовому заходi регiону, вже вкотре здобув Червоноград, ставши абсолютним чемпiоном серед 30 команд мiст та районiв Львiвщини!
    Змагання Iгор проходили на протязi цiлого року з 20 видiв спорту серед дорослих спортсменiв та команд та показали рiвень розвитку масового фiзкультурно-спортивного руху на територiї областi.
    Достойно, по-чемпiонськi, Червоноград представили нашi спортивнi сiм"ї -переможцi мiського фестивалю "Тато, мама, я-спортивна сiм"я", мiськi команди з баскетболу, волейболу, плавання, легкої атлетики, шахiв, армспорту та iнших видiв.
    Перемоги наших спортсменiв - не випадковiсть, адже в Червоноградi створено достойнi умови для розвитку фiзичної культури та спорту, де спiльна участь мiської влади, громадських фiзкультурно-спортивних федерацiй, органiзацiй та клубiв, спортивних шкiл по розвитку масової фiзичної культури та спорту приносить високi результати на протязi багатьох рокiв.
    Основний перспективний напрям роботи мiської влади в галузi фiзичної культури на сучасному етапi розвитку Червонограда - створення умов для проведення масових спортивно-оздоровчих заходiв, особливо серед молодi мiста. Перш за все, це-будiвництво нових, сучасних спортивних майданчикiв, якi вiдкритi для занять всiм бажаючим. За останнiй рiк зроблено немало. Окрiм майданчика 42х22м зi штучною травою в Соснiвцi, облаштовано тренажернi майданчики в ЧЗШ №6 (смт. Гiрник) та у Червоноградськiй гiмназiї, найближчим часом - в ЧНВК №10. Завершено побудову основи сучасного мiнi-стадiону зi штучним покриттям для двох iгрових майданчикiв та легкоатлетичної бiгової дорiжки бiля ЧНВК №3. Мiський парк обладнано спортивним майданчиком для занять воркаутом - новим напрямом молодiжного спортивно-оздоровчого руху.
    В бюджетi Червонограда i на 2018 рiк запланованi кошти на реалiзацiю програми розвитку фiзичної культури та спорту, програми "Олiмпiйська надiя", де основний акцент зроблено на розвиток дитячо-юнацького та молодiжного спорту, допомогу спортивним клубам та федерацiям мiста, розвиток прiоритетних видiв спорту.
    У найближчих планах - подальша розбудова спортивної iнфраструктури мiста. Запланована побудова сучасних спортивних майданчикiв бiля 2-х спортивних шкiл, ЧЗШ №1 та №8, у смт.Гiрник. Пiдготовлено документи для реконструкцiї спорткомплексу "Шахтар".
    Отже, гармонiйний розвиток дитячо-юнацького, дорослого та ветеранського спорту в Червоноградi вже вкотре отримав достойну оцiнку.
    На головну спортивнi досягнення...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради