Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 4
80100, м.Червоноград, вул. Пушкiна, 4. Тел.: 3-98-78
E-mail: cherschool4@ukr.net
   Директор:
    Паламар Оксана Володимирiвна
    Освiта повна вища, педстаж – 22 роки, вища квалiфiкацiйна категорiя

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Антонiв Галина Йосифiвна, освiта повна вища, педстаж – 20 рокiв, вища квалiфiкацiйна категорiя, «старший учитель»;
    Бiрук Тетяна Миколаївна, освiта повна вища, педстаж – 23 роки, вища квалiфiкацiйна категорiя, «старший учитель»;
    Садiвська Людмила Володимирiвна, освiта повна вища, педстаж – 20 рокiв, вища квалiфiкацiйна категорiя.
    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
     Усiх працiвникiв – 52
     З них:
     - заслужений учитель України - немає
     - учитель-методист - 3
     - старший учитель - 24
     - спецiалiст вищої категорiї - 33
     - спецiалiст I категорiї - 4
     - спецiалiст II категорiї - 5
     - спецiалiст - 10

 Проблема, над якою працює школа:

    "Модернiзацiя навчально-виховного процесу у просторi формування самоосвiтньої компетентностi учнiв"
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    - Впровадження нового змiсту загальної середньої освiти, новiтнiх технологiй, iнновацiйної дiяльностi як важливих складових в реалiзацiї особистiсно зорiєнтованого пiдходу в навчально-виховному процесi та вдосконалення роботи вчителiв за цими напрямками.
    - Впровадження компетентного пiдходу до органiзацiї навчально-виховного процесу.
    - Формування сучасної моделi викладання iноземних мов згiдно Європейських мовних стандартiв.
    - Формування i розвиток сучасної демократичної особистостi як творця i проектувальника власного життя.
    - Створення умов для творчої самореалiзацiї педагогiчних працiвникiв школи.
    - Вiдкритiсть та демократизацiї управлiнської дiяльностi.
    - Продовження роботи iз забезпечення реалiзацiї науково-методичної проблеми «Модернiзацiя навчально-виховного процесу у просторi формування самоосвiтньої компетентностi учнiв».
    - Систематично працювати над пiдвищенням навчальних досягнень учнiв, над пiдготовкою їх до участi у предметних олiмпiадах, здiйснювати особистiсний пiдхiд у вивченнi основних наук, утверджувати принципи гуманiзму.
    - Створення максимально сприятливих умов для iнтелектуального, морального, фiзичного та естетичного розвитку школяра.
    - Залучення учнiв до участi у конкурсах, турнiрах, акцiях тощо.
    - Удосконалення системи виховної роботи.
    - Формування нацiонально свiдомого патрiота, який любить свою землю, народ, шанує його звичаї, традицiї, пишається iсторiєю своєї держави, здатний вiдстоювати її незалежнiсть.
 

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради