Червоноградський навчально-виховний комплекс "Спецiалiзована школа I-II ступенiв - колегiум" № 3
80108, м.Червоноград, вул.Корольова, 11. тел.3-84-58 - директор, 3-84-64 - секретар, 3-82-51 - заступники
E-mail: nvk_3@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://chervonograd-nvk3.lviv.sch.in.ua/
Керiвник закладу: Шкiлюк Петро Євгенович
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Житомирський державний педагогiчний iнститут iменi Iвана Франка,1986
Педагогiчний стаж - 33 роки
Стаж керiвної посади - 17 рокiв
Звання - старший учитель
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Вовчак Надiя Федорiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Тернопiльський педагогiчний iнститут iменi Ярослава Галана, 1988
Педагогiчний стаж - 38 рокiв
Стаж керiвної посади - 26 рокiв
Звання - учитель-методист
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Горська Оксана Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Дрогобицький державний педагогiчний iнститут iменi Iвана Франка, 1997
Педагогiчний стаж - 31 рiк
Стаж керiвної посади - 17 рокiв
Звання - учитель-методист
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Мiстюкова Свiтлана Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Дрогобицький державний педагогiчний iнститут iменi Iвана Франка, 1973
Педагогiчний стаж - 47 рокiв
Стаж керiвної посади - 30 рокiв
Звання - старший учитель
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Ромасевич Ольга Василiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка,1986
Педагогiчний стаж - 33 роки
Стаж керiвної посади - 17 рокiв
Звання - учитель-методист
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 57
З них педагогiв - 57
- спецiалiст вищої категорiї - 36
- спецiалiст I категорiї - 7
- спецiалiст II категорiї - 6
- спецiалiст - 8
Педзвання "Вчитель-методист" - 7
Педзвання "Старший учитель" - 21

Проблема, над якою працює школа:
Удосконалення освiтнього процесу на основi розвитку самостiйностi та творчої активностi учнiв та вчителiв

Основнi завдання закладу:
- реалiзацiя особистiсно зорiєнтованого пiдходу до розвитку, виховання i навчання дiтей та пiдлiткiв через вiдновлення змiсту освiти та впровадження нових освiтнiх технологiй на всiх ступенях навчання;
- створення безпечного освiтнього середовища:
- безпечнi й комфортнi умови працi та навчання;
- вiдсутнiсть дискримiнацiї та насильства;
- створення iнклюзивного i мотивувального простору;
- створення внутрiшньої системи забезпечення якостi освiтньої дiяльностi та якостi освiти;
- проведення експериментальної роботи спiльно з Iнститутом педагогiки та Iнститутом обдарованої дитини;
- удосконалення освiтнього процесу на основi розвитку самостiйностi та творчої активностi учнiв та вчителiв;
- налагодження системи органiзацiйно-педагогiчного забезпечення та пiдтримки науково-дослiдницької роботи учнiв;
- формування внутрiшньої та зовнiшньої естетичної культури закладу;
- спiвпраця з гiмназiєю №1 польського мiста Писковiце та школами з українською мовою викладання за кордоном.


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради