Червоноградська загальноосвітня школа № 2
80109, м.Червоноград, вул. Клюсівська,3. Тел.3-15-97, 3-83-29
e-mail school2cher@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://chervonograd-school2.lviv.sch.in.ua/
 
Керiвник закладу: Брух Олексiй Петрович
Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм. Iвана Франка, 1975
Педагогiчний стаж - 35 роки
Стаж керiвної посади - 30 рокiв
Звання - Старший вчитель
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Заступники директора з навчально-виховної роботи:
Костюк Iрина Олександрiвна
Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм. Iвана Франка, 1988;
Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iм. Iвана Франка, 2000
Педагогiчний стаж - 32 рокiв
Стаж керiвної посади - 23 рокiв
Звання - Старший вчитель
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Футрук Наталiя Iванiвна
Освiта вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iм. Лесi Українки, 1989
Педагогiчний стаж - 32 рокiв
Стаж керiвної посади - 17 рокiв
Звання - Старший вчитель
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 43
З них педагогiв - 41
- спецiалiст вищої категорiї - 26
- спецiалiст I категорiї - 2
- спецiалiст II категорiї - 8
- спецiалiст - 7
Педзвання "Вчитель-методист" - 2
Педзвання "Старший учитель" - 11

Проблема, над якою працює заклад:
Упровадження в навчально-виховний процес особистiсно орiєнтованого, iнклюзивного пiдходiв, нових освiтнiх технологiй.

Основнi завдання закладу:
1. Забезпечення виконання державних вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу середньої освiти, впровадження Державних стандартiв.
2. Забезпечення наступностi мiж початковою, основною та старшою освiтнiми ланками.
3. Забезпечення стовiдсоткового охоплення дiтей шкiльного вiку навчанням та неухильне виконання постанови КМ України "Про затвердження Iнструкцiї з облiку дiтей та пiдлiткiв шкiльного вiку".
4. Здiйснення до профiльної пiдготовки учнiв 8-9 класiв.
5. Виявлення, пiдтримку, розвиток обдарованостi, природних нахилiв та iнформатизацiя освiти:
- пiдготовка педагогiчних працiвникiв до роботи з комп'ютером;
- використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;
- використання комп'ютерних навчальних програм, мультимедiйних засобiв у навчально-виховному процесi.


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради