Соснівська загальноосвітня школа I-III ступенiв № 14
80193, м.Соснiвка, вул.Галицька, 3. Тел.3-41-34 - директор, 3-43-58 - секретар
E-mail: chzsh14@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://www.chervonograd-school14.edukit.lviv.ua/
Керiвник закладу: Наталiя Iванiвна Щербань
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Черкаський державний педагогiчний iнститут, 1977
Педагогiчний стаж - 37 рокiв
Стаж керiвної посади - 16 рокiв
Звання - учитель - методист
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Борисенко Надiя Петрiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Львiвський державний унiверситет iм.. Iвана Франка, 1999
Педагогiчний стаж - 20 рокiв
Стаж керiвної посади - 13 рокiв
Звання - старший учитель
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Бап Мар'яна Миколаївна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Львiвський державний унiверситет iм.. Iвана Франка, 2006
Педагогiчний стаж - 23 рокiв
Стаж керiвної посади - 7 рокiв
Звання - старший учитель
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 46
З них педагогiв - 32
- спецiалiст вищої категорiї - 9
- спецiалiст I категорiї - 4
- спецiалiст II категорiї - 6
- спецiалiст - 13
Педзвання "Вчитель-методист" - 1
Педзвання "Старший учитель" - 8

Проблема, над якою працює школа:
Розвиток компетентнiсно - орiєнтованої освiти шляхом формування iнновацiйного освiтнього середовища, професiйних та життєвих компетентностей учасникiв освiтнього процесу

Основнi завдання закладу:
- Особистiсна орiєнтацiя освiти.
- Формування в учнiв нацiональних i загальнолюдських цiнностей.
- Створення для громадян мiста рiвних можливостей та умов для реалiзацiї їх конституцiйного права на здобуття освiти.
- Постiйне пiдвищення якостi освiти через оновлення її змiсту та форм органiзацiї навчально-виховного процесу.
- Забезпечення розвитку системи безперервної освiти.
- Пропаганда здорового способу життя.
- Реалiзацiя гарантiї для професiйної самореалiзацiї педагогiчної працiвникiв, пiдвищення їх соцiального статусу.
- Запровадження в практику досягнень педагогiчної та психологiчної науки, освiтнiх iнновацiй, iнформацiйних технологiй.
- Створення мережi освiтнiх послуг, її кадрове та науково-методичного забезпечення.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради