Червоноградська загальноосвiтня школа I ступеня № 11
80106, м.Червоноград, вул. С.Бандери, 3. Тел. 3-63-54 - директор, секретар
E-mail: schoolcher11@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://11.chergym.org.ua
Керiвник закладу: Перець Надiя Михайлiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Тернопiльський державний педагогiчний унiверситет iм. Володимира Гнатюка, 2000 рiк
Педагогiчний стаж - 25 рокiв
Стаж керiвної посади - 2 мiсяцi
Звання - старший учитель
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Пянило Оксана Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Луцький державний унiверситет iм. Л. Українки.
Педагогiчний стаж - 27 рокiв
Стаж керiвної посади - 4 роки
Звання - учитель-методист
Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 39
З них педагогiв - 26
- спецiалiст вищої категорiї - 13
- спецiалiст I категорiї - 5
- спецiалiст II категорiї - 4
- спецiалiст - 1
Педзвання "Вчитель-методист" - 2
Педзвання "Старший учитель" - 8

Проблема, над якою працює школа:
Впровадження iнновацiйних, здоров'язберiгаючих технологiй у формуваннi життєвих компетентностей дитини

Основнi завдання закладу:
- удосконалення освiтнього процесу через впровадження елементiв нових освiтнiх технологiй, педагогiчних iнновацiй;
- переорiєнтацiї процесу навчання з iнформативної форми на розвиток особистостi людини, впровадження особистiсно-орiєнтованого пiдходу до навчання, формування життєвих компетентностей дитини;
- пiдвищення професiйної компетентностi педагогiв школи в ходi методичного навчання.


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради