ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Будинок дитячої та юнацької творчості м.Соснівки
Львiвська область, м. Соснівка, вул. Галицька, 3-а.
Тел.: 3-41-06 - директор
Електронна адреса: bdyuts@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://bduts.lvivedu.com/
    Керiвник закладу:
    Слука Степан Іванович
    Освiта - вища
    Тюменьський державний унiверситет, 1980 рік    
    Педагогiчний стаж – 31 рiк
    Стаж керiвної посади –17 рокiв
    Звання – немає
    Категорiя –

    Заступник директора: Методист:
    Матковська Ірина Омлянівна
    Освіта вища, Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки, 2002 р.,
    21 рiк педагогiчного стажу,
    Стаж керiвної посади –17 рокiв
    Звання – немає
    Категорiя –спецiалiст I категорiї

    Всього працiвникiв - 18
    З них педагогiв –15
     - спецiалiст вищої категорiї - 0
     - спецiалiст I категорiї - 1
     - спецiалiст II категорiї - 0
     - спецiалiст –
     12 тарифний розряд – 8 працiвникiв
     11 тарифний розряд – 1 працiвник
     10 тарифний розряд – 5 працiвникiв
     9 тарифний розряд – 1 працiвник
     З них керiвник гуртка – методист 1 працiвник
     В закладi один зразковий театр « Кольоровi парасольки»
     Проблема, над якою працює заклад:
    "Органiзацiя змiстовного дозвiлля, як засiб виховання творчої, самодостатньої, соцiально – адаптованої особистостi"
    Основнi завдання закладу:
    - Забезпечення змiстовного навчально – виховного процесу, надання дiтям якiсних додаткових знань, умiнь, навичок, використання iнтерактивних технологiй у роботi з дiтьми.
   - Виявлення, пiдтримка та розвиток творчих нахилiв, здiбностей у дiтей та пiдлiткiв, заохочення до постiйного пiзнання, до творчостi.
   - Органiзацiя особистiсного зорiєнтованого виховання, соцiальної роботи з дiтьми i пiдлiтками, профiлактика асоцiальної поведiнки.
   - Проведення змiстовного дозвiлля дiтей i пiдлiткiв, залучення їх до здорового способу життя, змiцнення їхнього здоров’я.
   - Спрямування iнформацiйно – методичної i органiзацiйно – масової роботи на вдосконалення навчально – виховного процесу, форм i методiв дiяльностi, пiдвищення педагогiчної майстерностi педагогiв.

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради