Будинок дитячої та юнацької творчості м.Соснівки
80193, Львiвська область, м. Соснівка, вул. Галицька, 3-а.
Тел.: 3-41-06 - директор
Електронна адреса: bdyuts@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://bduts.lvivedu.com/
    Керiвник закладу:
    Слука Степан Іванович
    Освiта - вища
    Тюменьський державний унiверситет, 1980 рік    
    Педагогiчний стаж – 34 рiк
    Стаж керiвної посади –19 рокiв
    Звання – немає
    Категорiя – немає

    Заступник директора з навчально-виховної роботи:
    Матковська Ірина Омлянівна
    Освіта вища, Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки, 2002 р.,
    25 років педагогiчного стажу,
    Стаж керiвної посади –18 рокiв
    Звання – немає
    Категорiя - вища

    Всього працiвникiв - 18
    З них педагогiв –15
     - спецiалiст вищої категорiї - 1
     - спецiалiст I категорiї - 0
     - спецiалiст II категорiї - 0
     - спецiалiст – 0
     Педзвання "керівник гуртка-методист" - 1
     Проблема, над якою працює заклад:
    "Використання iнтерактивних художньо-педагогiчних технологiй на заняттях гурткiв"
    Основнi завдання закладу:
    - Забезпечення змiстовного навчально – виховного процесу, надання дiтям якiсних додаткових знань, умiнь, навичок, використання iнтерактивних технологiй у роботi з дiтьми.
   - Виявлення, пiдтримка та розвиток творчих нахилiв, здiбностей у дiтей та пiдлiткiв, заохочення до постiйного пiзнання, до творчостi.
   - Органiзацiя особистiсного зорiєнтованого виховання, соцiальної роботи з дiтьми i пiдлiтками, профiлактика асоцiальної поведiнки.
   - Проведення змiстовного дозвiлля дiтей i пiдлiткiв, залучення їх до здорового способу життя, змiцнення їхнього здоров’я.
   - Спрямування iнформацiйно – методичної i органiзацiйно – масової роботи на вдосконалення навчально – виховного процесу, форм i методiв дiяльностi, пiдвищення педагогiчної майстерностi педагогiв.

2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради