Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 125
м.Червоноград
Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

    Керуючись пiдпунктом 1 пункту "а" ст. 32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiдповiдно до Iнструкцiї з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку, затвердженої Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2000 р. № 646 "Про затвердження Iнструкцiї з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку", з метою забезпечення здобуття громадянами мiста повної загальної середньої освiти, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради 
   ВИРIШИВ:
    1.Затвердити списки дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку по загальноосвiтнiх навчальних закладах:
    ЧЗШ № 1 - 877
    ЧЗШ № 2 - 863
    ЧНВК № 3 - 1350
    ЧЗШ № 4 - 686
    ЧЗШ № 5 - 902
    ЧЗШ № 6 - 397
    ЧЗШ № 7 - 467
    ЧЗШ № 9 - 1545
    ЧНВК № 10 - 958
    ЧЗШ № 12 - 1065
    ЧНВК № 13 - 518
    ЧЗШ № 14 - 340
    2.Затвердити списки дiтей 5-рiчного вiку по загальноосвiтнiх навчальних закладах:
    ЧЗШ № 1 - 75
    ЧЗШ № 2 - 71
    ЧНВК № 3 - 110
    ЧЗШ № 4 - 75
    ЧЗШ № 5 - 80
    ЧЗШ № 6 - 35
    ЧЗШ № 7 - 45
    ЧЗШ № 9 - 124
    ЧНВК № 10 - 61
    ЧЗШ № 12 - 81
    ЧНВК № 13 - 56
    ЧЗШ № 14 - 20
    3.Затвердити списки дiтей i пiдлiткiв з розумовими та фiзичними вадами, якi повиннi (або за станом здоров'я не можуть ) навчатися в школi, в кiлькостi 12 дiтей.
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови п. А.Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради