Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.06.2011 № 112
м.Червоноград
Про погодження тарифiв на послуги по технiчному обслуговуванню та ремонту лiфтiв по ПП"Сервiслiфт"

    Керуючись ст. 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.07.2005р. №560, розглянувши листа приватного пiдприємства "Сервiслiфт" вiд 14.03.2011р. № 31, враховуючи висновок Державної iнспекцiї з контролю за цiнами в Львiвськiй областi вiд 11.03.2011р. №44 щодо розрахунку економiчно обгрунтованих планових витрат на житлово-комунальнi послуги, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Погодити ПП "Сервiслiфт" тарифи на послуги по технiчному обслуговуванню та ремонту лiфтiв у розмiрi 662 грн. 51 коп. (з ПДВ) за базовий лiфт недиспетчеризований в мiсяць.
    2.Тарифи на послуги по технiчному обслуговуванню та ремонту лiфтiв ввести в дiю з 01.08.2011р.
    3.Управлiнню житлово-комунального господарства виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради поiнформувати суб'єкти пiдприємницької дiяльностi про змiну тарифiв на послуги по технiчному обслуговуванню та ремонту лiфтiв по ПП"Сервiслiфт" в засобах масової iнформацiї
    4.Контроль за виконання рiшення покласти на першого заступника мiського голови С. Дмуховського.
В.о. мiського голови С.Дмуховський

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради