Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.05.2011 № 105
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на побудованi гаражi

    Керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно" , затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. № 7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за № 157/6445 та змiнами, внесеними наказом № 45/5 вiд 03.06.02р. зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 03.06.02р. за №468/6756, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями , на пiдставi зiбраних матерiалiв, виконком мiської ради вирiшив:
    1. Оформити право власностi на цiлий гараж :
    1.1 № 78 в гаражному кооперативi № 1 в м.Червоноградi на iм'я Бабiйчука Володимира Германовича.
    1.2 № 217 на ст. I в гаражному кооперативi № 3 в м.Червоноградi на iм'я Гуменюка Василя Iвановича.
    1.3 № 262 на ст.I в гаражному кооперативi № 3 в м.Червоноградi на iм'я Чумаченка Миколи Петровича.
    1.4 № 302 на ст. I в гаражному кооперативi № 3 в м.Червоноградi на iм'я Щупка Iвана Дем'яновича.
    1.5 № 1006 в гаражному кооперативi № 4 в м.Червоноградi на iм'я Ферендович Марiї Миколаївни.
    1.6 № 1356 в гаражному кооперативi № 5 в м.Червоноградi на iм'я Конет Володимира Стаховича.
    1.7 № 108 ряд 6 по вулицi Прмисловiй,1-б в м.Червоноградi на iм'я Тарасенка Валерiя Григоровича.
    1.8 № 214 ряд 11 по вулицi Прмисловiй,1-б в м.Червоноградi на iм'я Яцiя Володимира Миколайовича.
    1.9 № 233 ряд 12 по вулицi Прмисловiй,1-б в м.Червоноградi на iм'я Буцка Богдана Павловича.
    2.Видати свiдоцтв а про право власностi на вищезгаданi гаражi Бабiйчуку Володимиру Германовичу , Гуменюку Василю Iвановичу , Чумаченку Миколi Петровичу, Щупку Iвану Дем'яновичу, Ферендович Марiї Миколаївнi, Конет Володимиру Стаховичу, Тарасенку Валерiю Григоровичу, Яцiю Володимир у Миколайович у та Буцку Богдану Павловичу.
    3.Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданi гаражi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради