Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.05.2011 № 101
м.Червоноград
Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

    Розглянувши висновки комiсiї з питань захисту прав дитини вiд 05.05.2011 р. № 52 - 61, керуючись ст. 34 Закону України ''Про мiсцеве самоврядування в Українi'', ч. 4,5 ст. 19; ч.1 ст.135, ст.157, ст.158, ч.2 ст.164, ст.165, ч.2 ст.166, ст.171, ст.ст. 173 - 178, 243, 244 - 250 Сiмейного кодексу України, ст.ст. 29, 55, 56, 58, 61-63, 66, 67, 68, 71, 74, 76 Цивiльного кодексу України, ст. 71 Житлового кодексу України, ст. 12 Закону України ''Про основи соцiального захисту бездомних громадян i безпритульних дiтей'', ст.ст. 17, 18, 25 Закону України ''Про охорону дитинства'', ст. 11 Закону України ''Про забезпечення органiзацiйно - правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування'', Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.09.2008 р. № 866 ''Питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов'язаної iз захистом прав дитини'', рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 29.11.2007 р. № 215, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Призначити Шуманську Лiдiю Мар'янiвну - 16.05.1985 р.н. опiкуном над малолiтнiм Мачугою Мар'яном Iвановичем - 28.08.2003 р.н.
    2.Зареєструвати у Червоноградському вiддiлi ДРАЦС дитину Ландишева Олександра Миколайовича - 18.04.2011 р.н.
    Мати: Ландишева Наталiя Валерiївна покинула дитину у пологовому будинку. Батьком дитини записати: Ландишева Миколу Миколайовича згiдно ч. 1 ст. 135 Сiмейного кодексу України.
    3.Надати малолiтньому Ландишеву Олександру Миколайовичу - 18.04.2011 р.н. статус дитини, позбавленої батькiвського пiклування. Мати Ландишева Наталiя Валерiївна покинула дитину у пологовому будинку.
    4.Направити малолiтнього Ландишева Олександра Миколайовича - 18.04.2011 р.н. у Львiвський будинок дитини, як покинуту дитину, яка позбавлена батькiвського пiклування на повне державне забезпечення.
    5.Влаштувати малолiтнього Ландишева Олексiя Валерiйовича - 24.02.2009 р.н. на тимчасове перебування у Червоноградську школу-iнтернат для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування на перiод виготовлення документiв.
    6.Передати малолiтнього Кравця Святослава Вiкторовича - 17.11.2010 р.н., який перебуває у Львiвському будинку дитини на виховання батьку Чижевському Вiктору Миколайовичу у зв'язку iз встановленням батькiвства.
    7.п.10 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.02.2011 р. №31 та п.12,п. 13 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 25.03.2011 р. № 62 вважати такими, що втратили чиннiсть.
    8.Дозволити Сенчук Вiкторiї Русланiвнi вiд iменi малолiтньої дочки Сенчук Лiлiї Сергiївни - 12.08.2005 р.н. продати належну частку квартири, що знаходиться у м. Соснiвцi, вул. Грушевського, буд. № 24, кв. № 19 за умови одночасної купiвлi квартири за адресою: м. Соснiвка, вул. Галицька, буд. № 5, кв. № 30 та реєстрацiї права спiльної часткової власностi з встановленням малолiтньої Сенчук Л.С. спiввласником рiвноцiнної частки у спiльнiй квартирi.
    9.Дозволити батьку Степованому Миколi Володимировичу зустрiчатись iз малолiтньою дочкою Степованою Анною Миколаївною - 16.10.2009 р.н. двiчi на тиждень: вiвторок: з 14.00 до 17.00 год.; недiля: з 14.00 до 17.00 год.
    10.Дозволити батьку Конопельському Василю Михайловичу зустрiчатись iз малолiтнiми дiтьми: Конопельською Софiєю Василiвною - 07.10.2002 р.н. та Конопельською Юлiанною Василiвною - 03.05.2006 р.н. двiчi на тиждень: середа: з 16.00 до 19.00 год.; недiля: з 13.00 до 18.00 год.
    11.Позбавлення батькiвських прав Станiславчука Євгена Геннадiйовича вiдносно малолiтнього сина Станiславчука Данила Євгеновича - 22.03.2000 р.н. є доцiльним.
    12.Позбавлення батькiвських прав Савiна Романа Васильовича вiдносно малолiтньої дочки Савiної Катерини Романiвни - 13.09.2006 р.н. є доцiльним.
    13.Призначення Зарецької Алли Анатолiївни опiкуном над малолiтньою онукою Новосьоловою Вiкторiєю Миколаївною - 09.04.1998 р.н. є недоцiльним.
    14.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови А. Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради