Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.05.2011 № 99
м.Червоноград
Про затвердження проектно-кошторисної документацiї об'єктiв в м. Червоноградi

    Керуючись ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Порядком затвердження iнвестицiйних програм будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.10.2007року №1269, розглянувши клопотання комунального пiдприємства ,,Червонограджитлокомунсервiс" вiд 24.05.2011р. №2183/02 про затвердження проектно-кошторисної документацiї об'єктiв, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Затвердити проектно-кошторисну документацiю по об'єктам:
    -"Реконструкцiя внутрiквартальних дорiг бiля житлових будинкiв Чорновола 2а, Перемоги 5, 7 в сумi 112,49387 тис.грн.";
    -"Капiтальний ремонт внутрiквартальної дороги бiля житлових будинкiв Клюсiвська 18, 22, 26 в сумi 134,210 тис.грн.";
    -"Капiтальний ремонт внутрiквартальної дороги бiля житлових будинкiв Чорновола 10, 12, 14, 16, Клюсiвська 1 в сумi 265,790 тис.грн."
    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради