Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.05.2011 № 98
м.Червоноград
Про уповноваження особи на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення

    Керуючись ст. 40 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", ч. 2 ст. 255 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та розглянувши клопотання правлiння Червоноградського гаражного кооперативу №5 вiд 31.03.2011 р. №19, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Уповноважити на складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi ст.152 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (порушення правил благоустрою територiй населених пунктiв),Вугляра Юрiя Iвановича - голову правлiння Червоноградського гаражного кооперативу №5;
    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С. Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради